blogit opetuksessa

of 33 /33
Blogit opetuksessa Jere Majava SAMK 28.9.2007

Upload: jjmajava

Post on 06-Dec-2014

3.438 views

Category:

Technology


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Esitelmä Porissa 28.9.2007

TRANSCRIPT

Page 1: Blogit opetuksessa

Blogit opetuksessa

Jere Majava

SAMK 28.9.2007

Page 2: Blogit opetuksessa

Taustaa: Web 2.0

”Web as a platform”

Page 3: Blogit opetuksessa

Web 2.0 is the business revolution in the computer industry caused by the move to the internet as platform, and an attempt to understand the rules for success on that new platform.

Chief among those rules is this: Build applications that harness network effects to get better the more people use them.

– Tim OReilly 10.12.2006

Page 4: Blogit opetuksessa
Page 5: Blogit opetuksessa

Netin uudet määritelmät

• Read / write web

• Social software

• Social media

• Web of data

Page 6: Blogit opetuksessa

Paradigmamuutoksen ulottuvuuksia

”1.0”• Suljetut ympäristöt• Ryhmien dynamiikka• Koordinointi ja

suunnittelu• Yhdeltä monelle• Viimeistellyt sisällöt

”2.0”• Avoimuuden periaate• Verkostojen logiikka• Mahdollistaminen ja

emergenssi• Monelta monelle• Sotkuinen media

Page 7: Blogit opetuksessa

Uudet välineet

• Blogit, wikit, mikroblogit

• Pikaviestimet

• Henkilökohtaiset uutistenlukjat

• Sosiaaliset kirjanmerkit (del.icio.us, Magnolia)

• Verkostoitumispalvelut (MySpace, Facebook, LinkedIn)

Page 8: Blogit opetuksessa

Blogit ovat….

Page 9: Blogit opetuksessa

Blogit ovat….

• Helpoin tapa julkaista mitä tahansa materiaalia verkossa

• Kronologisia, dynaamisia webbisivustoja

• Vuorovaikutteinen julkaisumedia

• Kotisivu 2.0

Page 10: Blogit opetuksessa

Webin uusi kirjoituskone

• Helppokäyttöinen

• Kaikkien saatavilla

• Potentiaalisesti valtava yleisö

Verkkojulkaisemisen vallankumous

Page 11: Blogit opetuksessa

Blogit sosiaalisena mediana

Page 12: Blogit opetuksessa

Sosiaalinen media

• Vuorovaikutusympäristö, jossa kaikki osallistujat saman aikaisesti vastaanottavat, käsittelevät ja tuottavat informaatiota.

• Mediaympäristön hyödyllisyys osallistujille on suoraan verrannollinen osallistuvien toimijoiden määrään

Page 13: Blogit opetuksessa

Sosiaalisia mekanismeja ja käytäntöjä

• Lähdeviittaaminen ja vertaisarviointi

• Dialogisuus, kommenteissa ja blogein välillä

• Omien verkostojen muodostaminen

• Blogin henkilökohtaisena alueena

Page 14: Blogit opetuksessa

Blogit synnyttävät…

1. hajautettuja keskusteluja ja

2. avoimia, verkostomaisia yhteisöjä.

• Ts: blogit ovat vuorovaikutteisia ja

• bloggaajat luovat verkostonsa itse.

Page 15: Blogit opetuksessa

Julkinen viestin vai oma alue?

Page 16: Blogit opetuksessa

Blogit opetuksessa

Kohti henkilökohtaisia oppimisympäristöjä

Page 17: Blogit opetuksessa

Oppimisympäristöt

Millaisia ympäristöjä?

Millaista oppimista?

Page 18: Blogit opetuksessa

”Oppimisympäristöjen” ominaisuuksia

• Kurssimuotoisuus

• Hierarkia

• Suljettu ympäristö

• Ei mahdollista aitoja yhteisöjä

• Kehitys pysähtynyt

Page 19: Blogit opetuksessa

Blogien sovelluksia opetuskäytössä

1. Blogi kurssisivustona

2. Blogi kurssin tai seminaarin ryhmäalueena

3. Blogi henkilökohtaisena oppimisympäristönä

Page 20: Blogit opetuksessa

Henkilökohtaiset oppimisympäristöt

Personal Learning Environments (PLE)

Page 21: Blogit opetuksessa

Mitä PLE tekee?

• Mark Hammersley: PLE auttaa oppijaa ohjaamaan ja hallinnoimaan omaa oppimistaan, mukaan lukien

1. oppimistavoitteiden asettaminen

2. sisältöjen ja -prosessien hallinnointi

3. kommunikaatio toisten kanssa

Page 22: Blogit opetuksessa

Miksi PLE?

• Informaali, itsenäinen oppiminen

• Vertaisoppiminen

• Elinikäinen oppiminen

• Omian oppimisen jälkien haltuunotto ja arkistointi

Page 23: Blogit opetuksessa

Blogi

Uutistenlukija

Media-arkistot

Sosiaalisetkirjanmerkit

Wikit ym. ryhmä-työskentelyvälineet

Page 24: Blogit opetuksessa

Blogit oppimisympäristönä

• Itsenäisten blogien avoin verkosto

• Ei ole ajallisesti sidottu opetuksen kestoon

• Voi ”rönsyillä” ja muodostaa linkkejä opetusympäristön ulkopuolelle

Page 25: Blogit opetuksessa

Ongelmia?

• Kirjoittaminen julkisesti

• Opiskelijoiden (ja opettajien) tottumukset

• Blogikurssin opettaminen ja ohjaus

• Entä arviointi?

Page 26: Blogit opetuksessa

Blogit Helsingin yliopistossa

• Vlatiotieteellisessä Lokari-blogialusta vuodesta 2003

• Tuettu WordPress-pohjainen blogipalvelu syksystä 2007

• Blogihakemiston prototyyppi

Page 27: Blogit opetuksessa
Page 28: Blogit opetuksessa

Jere Majava

http//www.helsinki.fi/people/jere.majava

[email protected]

Page 29: Blogit opetuksessa

Teknologialiite

Uutissyötteet ja

sosiaaliset kirjanmerkit

Page 30: Blogit opetuksessa

Uutissyötteet

• Uutissyötteet, feedit– XML-kielinen formaatti tiheästi

päivittyvän tiedon kuvailuun

• Agregaattori– Syötteitä tulkitseva ohjelma, esim.

henkilökohtainen uutistenlukija

Page 31: Blogit opetuksessa

Netvibes

Page 32: Blogit opetuksessa

Sosiaaliset kirjanmerkit

Webbipohjaisia palveluja linkkien hallintaan ja jakamiseen

Page 33: Blogit opetuksessa

del.icio.us