Blocs de Llenguatge

Download Blocs de Llenguatge

Post on 06-Dec-2014

3.919 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. BLOCS DELLENGUATGE</li></ul><p> 2. ATENCI A LES NECESSITATS DE COMUNICACI, LLENGUATGE I PARLA </p> <ul><li>- Treball prioritari des del CREDA </li></ul><ul><li>Cal un programa de recolzament des de </li></ul><ul><li>laula en els casos que hi ha un problemamotor. </li></ul><p>Estimular lorganitzaci del sistema fonolgic per tal dajudar-lo a establir contrastos i a eliminar la inestabilitat. Bloc 6 Programa individual per al desenvolupament fonolgic Bloc 7 Programa individual destimulaci articulatria - Entorn escolar - 3-4 anys: Treball a laula - 4 anys i poc progrs: treball en petit grup Afavorir lorganitzaci del sistema fonolgic. Bloc 5 Programa destimulaci per al desenvolupament fonolgic PARLA - Entorn escolar Facilitar el desenvolupament lingstic creant entorns comunicatius i faciliten ajuda. Bloc 4 Programa destimulaci global del llenguatge </p> <ul><li>CREDA quan el greu retard demana </li></ul><ul><li>una intervenci molt planificada i amb </li></ul><ul><li>objectius lingstics especfics. </li></ul><ul><li>- Entorn escolar facilita</li></ul><p>Facilitar ls del llenguatge mitjanant la interacci qualitativa en diferents i variats contextos per tal que permetin ladquisici progressiva destructures lingstiques.Bloc 3Programa especfic estimulaci lingstica LLENGUATGE </p> <ul><li>- Entorn escolar </li></ul><ul><li>CREDA en cas que el desenvolupament </li></ul><ul><li>lingstic estigui molt allunyat de les seves</li></ul><ul><li>possibilitats comunicatives i cognitives. </li></ul><p>Facilitar el desenvolupament cognitiu i comunicatiu mitjanant la planificaci dactuacions que facilitin laccs a moltes experincies, un entorn ric en llenguatge i facilitador dinteraccions. Bloc 2 Programa destimulaci global Programa especfic dificultats cognitives LLENGUATGE + COGNICI - Entorn escolar - CREDA en cas de p. auditiva afegida. Desenvolupar necessitats comunicatives i facilitar-ne la seva expressi mitjanant la interacci qualitativa. Bloc 1 Programa especfic de comunicaci. COMUNICACI MBIT DINTERVENCI OBJECTIUS DEL PROGRAMA ASPECTE AFECTAT 3. BLOC 1 </p> <ul><li>PROGRAMA ESPECFIC DE</li></ul><ul><li>COMUNICACI </li></ul><p> 4. Alumnes a qui va adreat </p> <ul><li>Sn alumnes amb dificultats importants de relaci. </li></ul><ul><li>Tenen poca iniciativa per la comunicaci. </li></ul><ul><li>Dificultats per entendre ls del llenguatge. </li></ul><ul><li>Comprensi limitada i lligada al context. </li></ul><ul><li>Poc inters pels intercanvis amb els altres.</li></ul><ul><li>Dificultats per establir contacte visual. </li></ul><ul><li>Latenci pot ser dispersa o massa focalitzada. </li></ul><ul><li>Expressi facial pobre. </li></ul><ul><li>Els pocs intents comunicatius solen ser gestuals i es generen a </li></ul><ul><li>partir de les necessitats bsiques. </li></ul><ul><li>Poden haver-hi comportaments rituals, etc. </li></ul><p> 5. PERFIL COMUNICATIU I LINGSTIC DE LES DIFICULTATS DE COMUNICACI I S DE LLENGUATGE M. Claustre Cardona i Pera </p> <ul><li>El ms important s ajudar-los a </li></ul><ul><li>establir vincles afectius . Cal incidir en </li></ul><ul><li>desenvolupar la capacitat datenci </li></ul><ul><li>conjunta, afavorir totes aquelles </li></ul><ul><li>situacions que puguin ser comunicatives </li></ul><ul><li>i significatives. </li></ul><ul><li>s important de: </li></ul><ul><li>- Mostrar una actitud afectuosa i </li></ul><ul><li>dacolliment. </li></ul><ul><li>- Seguir les iniciatives i fomentar la </li></ul><ul><li>interacci </li></ul><ul><li>- Ajudar-lo a completar les accions </li></ul><ul><li>que mostra intenci de dur a terme. </li></ul><ul><li>- Atribuir intenci comunicativa a les </li></ul><ul><li>accions que fa el nen i verbalitzar-les. </li></ul><ul><li>- Crear situacions de sorpresa: fer una </li></ul><ul><li>cosa diferent del que ell pugui esperar</li></ul><ul><li>( no llenar la pilota...). </li></ul><ul><li>- s important de no anticipar-se a les </li></ul><ul><li>seves demandes, si b sha de tenir </li></ul><ul><li>cura de la manera que es fa i quan </li></ul><ul><li>es fa </li></ul><ul><li>Insistncia en les rutines. </li></ul><ul><li>Els canvis poden crear </li></ul><ul><li>angoixa. </li></ul><ul><li>- Inters limitat per segons </li></ul><ul><li>quines activitats i implicaci </li></ul><ul><li>obsessiva en algunes </li></ul><ul><li>determinades </li></ul><ul><li>- Poden mostrar facilitat </li></ul><ul><li>per algunes coses: </li></ul><ul><li>nombres, lletres.. </li></ul><ul><li>- Ms preocupaci pels </li></ul><ul><li>objectes o per parts dels </li></ul><ul><li>objectes que no en les </li></ul><ul><li>persones. </li></ul><p>Adquisici lenta dels sons de laparla </p> <ul><li>- Manifestacions </li></ul><ul><li>diferents depenent</li></ul><ul><li>de lafectaci </li></ul><ul><li>comunicativa. </li></ul><ul><li>Es pot donar</li></ul><ul><li>ecollia o</li></ul><ul><li>expressions </li></ul><ul><li>idiosincrtiques </li></ul><ul><li>Caracterstiques: </li></ul><ul><li>Es pot donar un ventall </li></ul><ul><li>de comportaments amb la </li></ul><ul><li>caracterstica de </li></ul><ul><li>dificultats de relaci amb </li></ul><ul><li>els altres (desinters per a </li></ul><ul><li>la comunicaci, per a fer</li></ul><ul><li>amics...) </li></ul><ul><li>-Es poden trobar </li></ul><ul><li>dificultats importants </li></ul><ul><li>datenci conjunta o</li></ul><ul><li>comportaments ms lleus </li></ul><ul><li>(anar a la seva). </li></ul><ul><li>-Mostren una manca </li></ul><ul><li>dinters per les </li></ul><ul><li>persones mentre que es </li></ul><ul><li>senten atrets pels</li></ul><ul><li>objectes i els sons </li></ul><ul><li>mecnics </li></ul><ul><li>-Fan demandes, per </li></ul><ul><li>estan molt lligades a la </li></ul><ul><li>satisfacci de les seves</li></ul><ul><li>necessitats bsiques. </li></ul><p>NECESSITATS COMUNICATIVES I LINGSTIQUES Coneix. del mn Forma (Fonologia) Forma (Morfosintaxi) Comunicaci i s de llenguatge 6. OBJECTIUS </p> <ul><li>Establir vincles afectius estables amb mestres i companys. </li></ul><ul><li>Desenvolupar la capacitat datenci mtua per afavorir que els altres arribin a ser significatius i subjectes de comunicaci. </li></ul><ul><li>Desenvolupar la capacitat datenci cap a elements de lentorn. </li></ul><ul><li>Afavorir que la capacitat datenci conjunta pugui donar-se en situaci de grup, per aprofitar la interacci entre iguals </li></ul><ul><li>Aconseguir que les interaccions amb els altres responguin a un propsit, tinguin un significat compartit i esdevinguin actes de comunicaci. </li></ul><p> 7. Orientacions generals. </p> <ul><li>Mostrar una actitud afectuosa i dacolliment.</li></ul><ul><li>Mantenir una actitud dobservaci i escolta. </li></ul><ul><li>Trobar la ubicaci fsica que faciliti la comunicaci. </li></ul><ul><li>Seguir la iniciativa i fomentar la interacci. </li></ul><ul><li>Interpretar les seves accions i respondre-hi. </li></ul><ul><li>Ajudar-lo a completar les accions que inicia. </li></ul><ul><li>Atribuir funcionalitat a les accions i verbalitzar-ho. </li></ul><ul><li>Adrear-shi amb frases senzilles i lligades a lacci immediata. </li></ul><ul><li>Donar temps perqu doni les seves respostes. </li></ul><ul><li>Fomentar la imitaci de models i la iniciaci al joc simblic. </li></ul><ul><li>Cal prestar atenci al clima de laula i a la dinmica organitzativa. </li></ul><ul><li>Disposar dun plaf on hi hagi establert lhorari de les activitats. </li></ul><p> 8. Idees bsiques en relaci amb la proposta didctica </p> <ul><li>Referents curriculars: </li></ul><ul><li>Treball en relaci als hbits, manifestaci </li></ul><ul><li>democions, collaboraci i relaci afectiva amb </li></ul><ul><li>mestres i companys, comunicar-se.</li></ul><p> 9. Proposta didctica Festes Gesti de conflictes </p> <ul><li>Altres situacions escolars </li></ul><p>Joc psicomotor Conte Can </p> <ul><li>Relacionades amb el </li></ul><ul><li>desenvolupament dactivitats </li></ul><p>Sobreinterpretaci.Lexpressi valorativa delogi i confirmaci. Lespera estructurada. Entrades i sortides Rebuda i inici/acabament de la jornada Canvis dactivitat Esmorzar i esbarjo </p> <ul><li>Relacionades amb la vida de </li></ul><ul><li>laula </li></ul><p>Situacions Educatives i Estratgies 10. Estratgies educativesdinteracci verbal </p> <ul><li>Sobreinterpretaci:</li></ul><ul><li>Atribuci de significat a les actuacions verbals i no verbals de lalumne </li></ul><p> 11. Estratgies educativesdinteracci verbal </p> <ul><li>Expressions valoratives: </li></ul><ul><li><ul><li>-Elogi i confirmaci</li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Nen: menjava sopa.I era de fusta? </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Mestre: Hm... Que bona!s clar que s, de fusta. </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>-Vetllar els aspectes dautoestima. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Sempre s ms positiu assenyalar el cam que cal seguir que no pas tancar les portes per les quals no es pot passar. </li></ul></li></ul></li></ul><p> 12. Recursos </p> <ul><li>Permetre-li parlar dels seus interessos, limitant-li el temps dexposici </li></ul><ul><li>ianimat els companys a que tamb parlin dels seus. </li></ul><ul><li>Ordenar les seves explicacions. Pot ajudar acostumar-los a explicar- </li></ul><ul><li>se amb un llapis i paper. </li></ul><ul><li>En la majoria de nens, lecollia apareix en moments destrs, espais </li></ul><ul><li>de temps no estructurats, quan tenen masses estmuls que no poden</li></ul><ul><li>controlar, etc caldr localitzar la font destrs, organitzar-li el temps </li></ul><ul><li>lliure, controlar els estmuls externs (excs de llum o de sorolls o </li></ul><ul><li>persones), simplificar el llenguatge, reduir les frases o seqenciar la </li></ul><ul><li>demanda en petits passos. </li></ul><ul><li>Estar atents a que no es converteixi en el blanc de les burles dels </li></ul><ul><li>companys i si cal, dacord amb ell i els seus pares, parlar-ho amb els </li></ul><ul><li>companys, ja que la seva collaboraci pot ser de gran ajut. </li></ul><p> 13. Materials s i comunicaci Tipus de material Funci que desenvolupa A destacar De joc simblic i creatiu. nines I complements, casa i accessoris, animals, vehicles, titelles, telfons Autoafirmar-se i imaginar: necessitats i desitjos fsics i psicolgics </p> <ul><li>- Reprodueix la realitat social I afectiva. </li></ul><ul><li>- Canalitza tensions, desitjos, temors </li></ul><ul><li>- Estimula lintercanvi comunicatiu. </li></ul><ul><li>- Afavoreix les relacions socials. </li></ul><ul><li>- Facilita la interpretaci de rols socials. </li></ul><ul><li>Fomenta la creativitat. </li></ul><p>De joc manipulatiu Puzles, encaixos, jocs dassociaci, didctics Dirigir: les prpies accions i collaborar amb els altres, planificaci - Necessiten estratgies per resoldre una situaci: planificaci i organitzaci Lmines, murals, imatges, llibres de contes Narrar: denominar, descriure, comparar, etc </p> <ul><li>Potencien la capacitat dobservaci i atenci i fomenten el desenvolupament de la comprensi i expressi. </li></ul><p>Seqncies Raonar i predir:relacions causals i de dependncia, processos, anticipaci i previsi dels fets, elaboraci de conclusions - Faciliten explicar histries, interpretar rols, raonament lgic, anticipaci, argumentaci ... Imatges sobre sentiments i emocions Projectar:experincies i sentiments prpies i del altres </p> <ul><li>Faciliten el seu reconeixement i la conversasobre sentiments i emocions, levocaci del context, la predicci del que pot passar, etc. </li></ul><p> 14. Materials informtics </p> <ul><li>Creda Mil :http :// www.xtec.net / dnee / credamil / </li></ul><ul><li>Gal </li></ul><ul><li>Vincles. Els altres i jo:http://www.edu365.com/eso/muds/catala/vincles/index.htm </li></ul><ul><li>Contes del rac del clic:www.clic.xtec.net </li></ul><ul><li>Contes Sedec:http://www.xtec.net/dnee/satieee/0304/sessio4/sedec.htm </li></ul><ul><li>Vols que texpliqui un conte? :http://www.xtec.net/dnee/satieee/0304/sessio4/vols_contes.htm </li></ul><ul><li>Contes SPC :www.edu365.com </li></ul><p> 15. Orientacions a les famlies </p> <ul><li>Alguns continguts entorn dels quals shauria darticular la </li></ul><ul><li>tasca amb les famlies des duna perspectiva educativa: </li></ul><ul><li>Informaci: cal facilitar una informaci el ms clara i fonamentada </li></ul><ul><li>possible de les habilitats comunicatives i lingstiques del nen i ferque </li></ul><ul><li>sadonin que el seu desenvolupament depn en gran manera tamb de la seva </li></ul><ul><li>actuaci com a pares. </li></ul><ul><li>Potenciar la comunicaci i el llenguatge, tot afavorint la participaci i la </li></ul><ul><li>iniciativa de linfant: lactivitat conjunta i la participaci guiada. </li></ul><ul><li>Fer-los adonar de la necessitat dactuar de forma conjunta, famlia</li></ul><ul><li>-escola, i oferir recursos de treball compartit (llibreta, agenda graelles</li></ul><ul><li>dobservaci...). </li></ul><ul><li>Ajudar la famlia a valorar el progrs i a no establir comparacions. </li></ul><p> 16. BLOC 2 </p> <ul><li>(A) PROGRAMA DESTIMULACI GLOBAL </li></ul><p> 17. Alumnes a qui va adreat</p> <ul><li>Sn alumnes amb pocs coneixements de lentorn i amb importants dificultats de comunicaci i llenguatge a causa del baix nivell cognitiu i/o dun entorn poc estimulador. </li></ul><ul><li>Caracterstiques comunicatives i lingstiques </li></ul><ul><li><ul><li>Poques iniciatives comunicatives i de poca qualitat. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Dificultats de comprensi tant per la manca datenci com per la manca de coneixements lingstics. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Dificultats de generalitzaci del llenguatge. </li></ul></li></ul><p> 18. PERFIL DE LES DIFICULTATS M. Claustre Cardona i Pera Les dificultats estan en el lent desenvolupament cognitiu. Li calen moltes situacions i moltes interaccions amb adults que, a partir de lsdestratgies lingstiques, vagin ajudant- lo a posar llenguatge all que viu iexperimenta. s important : - Treballar en situacions el ms natural possibleper tal de promoure la generalitzaci i ls adequat delllenguatge en totes les situacionsquotidianes. - Utilitzar com a estmuls objectes i esdeveniments enlloc de dibuixos. - s ms fcil de poder promoure una millor generalitzaci si els objectes formen part de lentorn del nen. - Utilitzar estratgies dexpansi de les seves emissions, aprofitant situacionsnaturals. Tamb altres estratgies com elmodelatge o el refor de les respostescorrectes. Caracterstiques: - La dificultat cognitivas la caracterstica ms destacable i el que motiva el seu lent progrs en ladquisicidel llenguatge. - Lent coneixement del mn, els calen moltessituacions iguals per aprendre. - Molta necessitat delcontext i de lexperimentaci En concordana amb el nivell dadquisici morfosintctica: - Errors molt bsics, tpics de nens molt petits. Ex: dittobogan = bub En el cas dels nens amb la Sndrome de Down , de vegades hi ha ms errors dels que el seu nivell de llenguatge facinpreveure. </p> <ul><li>Es poden veure</li></ul><ul><li>diversos nivells</li></ul><ul><li>dadquisici del codi</li></ul><ul><li>en funci de ledat</li></ul><ul><li>mental i el nivell de</li></ul><ul><li>desenvolupament </li></ul><ul><li>assolit. </li></ul><ul><li>Les caracterstiques </li></ul><ul><li>ms destacables sn: </li></ul><ul><li>Ladquisici del codi</li></ul><ul><li>segueix la seqncia</li></ul><ul><li>evolutiva . </li></ul><ul><li>Hi ha un retard clar</li></ul><ul><li>respecte a ledat </li></ul><ul><li>cronolgica. </li></ul><p>No acostuma dhaver dificultats de comunicaci, a no ser que, es doni una interacci entre molt baix nivell cognitiu i entorn molt poc estimulador. En situaci normal es veuran intencions comunicatives i ganes de compartir latenci cap a objectes i fets. NECESSITATS COMUNICATIVES I LINGSTIQUES Coneix. del mn Forma (Fonologia) Forma (Morfosintaxi) Comunicaci i s de llenguatge 19. Proposta didctica </p> <ul><li>Objectiu general </li></ul><ul><li>Facilitar el desenvolupament cognitiu i comunicatiu mitjanant l'accs a moltes experincies, amb un marc de llenguatge i creant entorns per la interacci.</li></ul><p> 20. En relaci amb la proposta didctica - Festes. - Celebracions daniversaris. - Altres situacions escolars. - Racons. - Contes. - Canons. - Relacionades amb el desenvolupament dactivitats. - La sobreinterpretaci. - La imitaci idntica. - Lexpansi. - Les substitucions. </p> <ul><li>- Entrades i sortides. </li></ul><ul><li>- Esmorzar i esbarjo. </li></ul><ul><li>Rebuda i inici/acabament de </li></ul><ul><li>la jornada. </li></ul><ul><li>- Entrades i sortides. </li></ul><ul><li>- Canvis dactivitat. </li></ul><p>- Relacionades amb la vida de laula. Situacions Educatives i Estratgies 21. Estratgies educativesdinteracci verbal </p> <ul><li>Sobreinterpretaci :</li></ul><ul><li>Atribuci de significat a les actuacions verbals i no verbals de lalumne </li></ul><p> 22. Estratgies educativesdinteracci verbal </p> <ul><li>Imitacions idntiques:Senyala que el mestre vol entrar en contacte amb lalumne. La repetici de les darreres paraules del nen, lajuda a seguir endavant amb el seu discurs. </li></ul><p> 23. </p> <ul><li>Expansi : Reelaboraci de lenunciat que afegeix els elements estructurals o semntics que hi falten </li></ul><ul><li><ul><li>Reelaboraci que afegeix alguns elements nous. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Pere, pa.En Pere menjapa </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Reelaboraci que afegeix elements informatius. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Aquesta roda.Aquesta roda que s la de recanvi </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Expansi que inclou correccions implcites. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Cuc mare.Per trucar la mare </li></ul></li></ul></li></ul><p>Estratgies educativesdinteracci verbal 24. </p> <ul><li>Substituci instructiva: </li></ul><ul><li>Suggeriment de termes, girs o expressions alternatives i ms </li></ul><ul><li>apropiades </li></ul><ul><li>- Vam jugar amb aixs.- Vam jugar amb la galleda. </li></ul><ul><li>- Per lla- Per la porta del pati. </li></ul><p>Estratgies educativesdinteracci verbal 25. En quins aspectes cal fer incidncia ? Estratgies de Reformulaci. Valorar positivament. No fer repetir / correcci implcita. En relaci a ls destratgies lingstiques. Estimular lalerta auditiva. Manipulaci dels patrons fonolgics. En relaci a les experincies. Ajudar el nen a participar. Incrementar les demandes. Fomentar lactitud desfor. En relaci amb les interaccions. Orientacions generals 26. Orientacions a les famlies </p> <ul><li>Informaci: cal facilitar informaci, el ms clara i fonamentada </li></ul><ul><li>possible, de les habilitats comunicatives i lingstiques del nen i fer que </li></ul><ul><li>sadonin que el seu desenvolupament depn en gran mesura tamb de </li></ul><ul><li>la seva actuaci com a pares. </li></ul><ul><li>Fer adonar de la necessitat dactuar de forma conjuntafamlia - escola </li></ul><ul><li>i oferir recursos de treball compartit(llibreta agenda, graelles </li></ul><ul><li>dobservaci...) </li></ul><ul><li>Obtenir informaci de la famlia sobre les experincies, motivacions </li></ul><ul><li>i sentiments dels nens que donin peu a les seves interaccions amb</li></ul><ul><li>lentorn. </li></ul><ul><li>Potenciar la comunicaci i el llenguat...</li></ul>