biznis plan najnoviji 2

40
1 UVOD Osoba za kontakt: Mrkšić Dragana Naziv preduzeća: ZZ “Mrkšićevi Salaši” Sedište i Adresa : Srpski Itebej, Miloša Crnjanskog bb Kontakt telefon: 063/205-581 Datum izrade: 25.06.2013 Opštinska Uprava Žitiste (NSZ-Nacionalna služba za zapošljavanje) Poštovani, srdačno Vas pozdravljamo, Ovom prilikom želimo da skrenemo pažnju tržištu rada, za subvenciju za otvaranje novih radnih mesta. Broj nezaposlenih lica za koje se traži subvencija je 11. Delatnost u kojoj treba zaposliti radnike je klanica sa preradom mesa. Od toga su: 2 operatera-magacionera gotovih proizvoda, 2 radnika na pakovanju u klanici, 5 radnika u preradi i 2 radnika na odrzavanju u klanici. 3 nezaposlena lica su starija od 50 godina, 2 su žene i ruralno stanovništvo i 6 mladih do 30 godina. Od subvencije i sopstvenih sredstava ćemo izvršiti ulaganja u: plate zaposlenih, plate sezonskih radnika, putne troškove, osiguranje, promotivne troškove, nabavku opreme, održavanje opreme, repromaterijal, komunalne troškove, porez na imovinu, porez na prihode, nabavku sirovina, kojim bismo povećali čitavu proizvodnju u našem proizvodnom programu. Ova investicija je namenjena za proizvodnju, proizvodno zanatstvo, zdravstvene i intelektualne usluge. Izvor finansiranja investicije iznosi 977.369.540,00, Prosečna Neto zarada na 192 zaposlena radnika iznosi 4.267.760,00, dok prosečna Bruto zarada iznosi 4.827.000,00. Vreme trajanja projekta iznosi 24 meseca. Rentabilitet projekta očekujemo već u toku 2. Godine poslovanja od početka realizovanja ovog projekta.

Upload: dragaanci

Post on 21-Dec-2015

165 views

Category:

Documents


17 download

DESCRIPTION

biznis plan

TRANSCRIPT

Page 1: Biznis Plan Najnoviji 2

1

UVOD

Osoba za kontakt: Mrkšić Dragana

Naziv preduzeća: ZZ “Mrkšićevi Salaši”

Sedište i Adresa : Srpski Itebej, Miloša Crnjanskog bb

Kontakt telefon: 063/205-581

Datum izrade: 25.06.2013

Opštinska Uprava Žitiste

(NSZ-Nacionalna služba za zapošljavanje)

Poštovani, srdačno Vas pozdravljamo,

Ovom prilikom želimo da skrenemo pažnju tržištu rada, za subvenciju za otvaranje novih radnih mesta. Broj nezaposlenih lica za koje se traži subvencija je 11. Delatnost u kojoj treba zaposliti radnike je klanica sa preradom mesa. Od toga su: 2 operatera-magacionera gotovih proizvoda, 2 radnika na pakovanju u klanici, 5 radnika u preradi i 2 radnika na odrzavanju u klanici. 3 nezaposlena lica su starija od 50 godina, 2 su žene i ruralno stanovništvo i 6 mladih do 30 godina. Od subvencije i sopstvenih sredstava ćemo izvršiti ulaganja u: plate zaposlenih, plate sezonskih radnika, putne troškove, osiguranje, promotivne troškove, nabavku opreme, održavanje opreme, repromaterijal, komunalne troškove, porez na imovinu, porez na prihode, nabavku sirovina, kojim bismo povećali čitavu proizvodnju u našem proizvodnom programu. Ova investicija je namenjena za proizvodnju, proizvodno zanatstvo, zdravstvene i intelektualne usluge.

Izvor finansiranja investicije iznosi 977.369.540,00, Prosečna Neto zarada na 192 zaposlena radnika iznosi 4.267.760,00, dok prosečna Bruto zarada iznosi 4.827.000,00.

Vreme trajanja projekta iznosi 24 meseca. Rentabilitet projekta očekujemo već u toku 2. Godine poslovanja od početka realizovanja ovog projekta.

Renata Marko

Žarko Jokšić

Dragana Ćuk

S poštovanjem Mirjana Stanisavljev

U Zrenjaninu, 25.06.2013. Tanja Vujatović

Univerzitet u Novom Sadu

Page 2: Biznis Plan Najnoviji 2

2

Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”

Zrenjanin

BIZNIS PLAN ZA SUBVENCIJU ZA

OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA

ZZ “MRKŠIĆEVI SALAŠI”

Profesor: Student/i:

prof. dr. Dragan Ćoćkalo Renata Marko IM 45/12

Mirjana Stanisavljev IM 20/12

Dragana Ćuk IM 62/12

Žarko Jokšić IM 47/12

Tanja Vujatović IM 34/12

Zrenjanin, 2014.

SADRŽAJ:

Page 3: Biznis Plan Najnoviji 2

3

UVODNO PISMO…………………....………………………………….. 1

NASLOVNA STRANA ………………………………………………... 2

SAŽETAK BIZNIS PLANA…………………………………………… 4

MENADŽMENT I ORGANIZACIJA………………………………… 6

POSLOVNO OKRUŽENJE …………………………………………... 9

MARKETING PLAN …………………………………………………. 12

POSLOVNE AKTIVNOSTI ………………………………………….. 15

EKONOMSKO – FINANSIJSKA ANALIZA……………………….. 18

RIZICI………………………………………………………………….. 29

ZAKLJUČAK………………………………………………………….. 30

LITERATURA…………………………………………………………… 31

Page 4: Biznis Plan Najnoviji 2

4

SAŽETAK

Zemljoradnička zadruga “Mrkšićevi salaši” osnovana je 4.12.1992. Nalazi se u Srpskom Itebeju. Osnovna delatnost je ratarska proizvodnja, pekara i klanica.

Vlasnik je Vojislav Mrkšić

Izvori finansiranja investicije u trajanju od 2 godine

Izvor finansiranja I II

Sopstvena sredstva 428.357.666,00 488.357.666,00

Subvencija NZS 3.300.000,00 -

Prihod od prodaje 488.684.781,00 488.684.781,00

Državna pomoć

Krediti

Ostalo

UKUPNO 920.342.447,00 977.042.447

Osnovna delatnost zadruge je gajenje zita (osim pirinca, leguminoza i uljarica).Ova investicija je namenjena za proizvodnju, proizvodno zanatstvo, zdravstvene i intelektualne usluge.

Broj nezaposlenih lica za koje se traži subvencija je 11. Delatnost u kojoj treba zaposliti radnike je klanica sa preradom mesa. Od toga su: 2 operatera-magacionera gotovih proizvoda, 2 radnika na pakovanju u klanici, 5 radnika u preradi i 2 radnika na odrzavanju u klanici. 3 nezaposlena lica su starija od 50 godina, 2 su žene i ruralno stanovništvo i 6 mladih do 30 godina.

Pogon klanice je površine 1108 m2. Sastoji se od utovarne rampe, depoa, pogona za klanje stoke, pogona za pandleraj, oblikovanje mesa, pogona za oblikovanje mesa, pakovanje u inertnom gasu, pogon prerade mesa, pakovanje suhomesnatih proizvoda, solare, mašćare, crevare, magacina, rashladnih komora, kancelarije, prostora za odmor radnika, sanitarnih čvorova. Sva odeljenja su opremljena adekvatnim mašinama za rad, higijena je na zavidnom nivou.

Delatnost u kojoj zadruga posluje:

1. Ratarska proizvodnja2. Skladistenje poljopreivrednih proizvoda3. Prodaja nafte i naftnih derivata 4. Proizvodnja hleba i peciva 5. Klanica sa preradom mesa6. Maloprodaja tipa mesar

Page 5: Biznis Plan Najnoviji 2

5

U ratarskoj proizvodnji očekujemo povećanje prinosa kultura koje mi gajimo (pšenica, kukuruz i suncokret) u odnosu na predhodnu godinu, a da li će to dovesti i do boljeg finansijskog rezultata zavisiće od cena ovih kultura na tržištu.

Glavni proizvodi klanice su sveže meso, mesne preradjevine (u pitanju je polutrajna roba) i meso proizvedeno u zastitnoj atmosferi, koza, mast.

Cenovna politika je odredjena ciljnom grupom i uslovima na tržištu. Cena treba da pokrije ukupne troskove proizvodnje i da doprinese dobitnosti. Cenovna politika koju mi primenjujemo – niska cena, visok kvalitet proizvoda i veliki obim proizvodnje.

Promocija se vrši reklamiranjem na lokalnim radio i tv stanicama, u lokalnim novinama, na bilbordima, plakatima, preko kataloga, prospekta, plakata, na izbrendiranim dostavnim vozilima i preko Web sajta.

Preduzeće može strahovati od rizika za padom tražnje za proizvodima i uslugama, rizika od povećanja broja konkurenta, jer od toga zavisi i cenovna politika.

Proizvodi moraju da budu kvalitetni i traženi na tržistu, jer se tu javlja rizik od pada tražnje za prizvodima na tržištu što bi dovelo do ozbiljnog problema za preduzeće.

Izvor finansiranja investicije iznosi 977.369.540,00

Prosečna Neto zarada na 192 zaposlena radnika iznosi 4.267.760,00, dok prosečna Bruto zarada iznosi 4.827.000,00.

Ukupno za reklamiranje godišnje trošimo 3.610.800,00 , 552.905.343,00 izdvajamo za potrebne količine za planirani obim proizvodnje, a na opremu trošimo 46.723.800,00

Fiksni troškovi iznose 54.347.400,00 , a varijabilni iznose923.027.793,28 .

Vreme trajanja projekta iznosi 24 meseca.

Rentabilitet projekta očekujemo već u toku 2. godine poslovanja od početka realizovanja ovog projekta.

Page 6: Biznis Plan Najnoviji 2

6

MENADŽMENT I ORGANIZACIJA

Vrsta i struktura vlasništva

Vojislava Zemljoradnička zadruga “Mrkšićevi salaši” je 100% u privatnom vlasništvu gospodina Mrkšića iz Srpskog Itebeja, ulica Miloša Crnjaskog bb. Osim gospodina Vojislava Mrkšića direktora, zamenik direktora je Milan Mrkšić, a finansijski direktor Vesna Mrkšić.

VRSTA OSNOVNOG KAPITALA

VLASNIK % UČEŠĆA U KAPITALU

Privatni kapital Vojislav Mrkšić 100,00

Organizaciona struktura

Zemljoradnička zadruga “Mrkšićevi salaši” posluje na našem tržištu od 1992. godine, sa svojom osnovnom delatnošću ratarska proizvodnja, pekara (2004.) i klanica (2003.). Asortiman klanice i pekare se svakodnevno proširuje, a u planu je povećanje proizvodnih kapaciteta klanice i skladišnih silosa. U okviru zadruge posluje i 15 maloprodajnih objekata tipa mesare, a u plana je i otvaranje novih.

Organizacija rada u ovoj radnji polazi od vlasnika i preduzetnika gospodina Vojislava Mrkšića koji je zadužen za kompletno rukovođenje nad ovom zadrugom, usluge nabavke obrtnih sredstava, organizovanja događaja, upošljavanje i obuka, kontrolisanje radne snage, kompletnog procesa rada, i ostalih poslova. U ovoj zadruzi je do sada zaposleno 192 radnika (OSS, SSS i VSS). Planiramo da zaposlimo još 11 radnika, zbog potrebe za većom radnom snagom, a po potrebi ćemo upošljavati i dodatne sezonske radnike, ili rezervne radnike prilikom zamene radne snage.

Potrebna radna snaga se odnosi na rad u klanici.

Potrebna radna snaga

Naziv radnog mesta Broj potrebnih radnika Procenat

Operater-magacioner gotovih proizvoda 2 18,18%

Radnik na pakovanju u klanici 2 18,18%

Radnik 1 u preradi 5 45,46%

Radnik na održavanju u klanici 2 18,18%

UKUPNO 11 100%

Page 7: Biznis Plan Najnoviji 2

7

Struktura lica koja se zapošljavaju po kategorijama (popunjava saradnik NSZ)

Kategorija nezaposlenih lica (za jedno lice u obzir uzeti jednu kategoriju)

Broj lica (a) % učešća rizičnih kategorija

Subvencija po licu (b)

Ukupna subvencija (ahb)

Dugoročno nezaposlena lica

Nezaposleni bez kvalifikacija ili nisko kvalifikovani

Višak zaposlenih

Osoba sa invaliditetom

Pripadnici romske nac. Manjine

Izbegla i raseljena lica

Povratnici po sporazumu o readmisiji

Stariji od 50 godina 3 300.000 900.000

Žene i ruralno stanovništvo 2 300.000 600.000

Mladi do 30 godina 6 300.000 1.800.000

Žrtve porodičnog nasilja i trgovine ljudima

Korisnici novčane socijalne pomoći

Ostala nezaposlena lica

UKUPNO 11 100% 3.330.000

Page 8: Biznis Plan Najnoviji 2

8

Postojeća radna snaga

Stručna sprema

Broj izvršioca

Specifikacija Neto mesečne zarade Bruto mesečne zarade

VSS 4 Menadžer 70.400x3=211.200 80.000x3=240.000

VSS 2 Veterinar 44.000x2=88.0000 50.000x2=100.000

VSS 3 Agronom 44.000x3=132.000 50.000x3=150.000

VSS 2 Sekretarice 31.800x2=63.600 35.000x2=70.0000

VSS 2 Računovođa 52.800x2=105.600 60.000x2=120.000

SSS 50 Vozači 22.000x50=1.100.00 25.000x50=1.250.000

SSS 15 Pekari 19.360x15=290.400 22.000x15=330.000

SSS 20 Mesari 19.360x20=387.200 22.000x20=440.000

SSS 70 Trgovci 19.360x70=1.355.200 22.000x70=1.540.000

OSS 4 Portir 24.640x4=98.560 28.000x4=112.000

OSS 10 Spremačica 17.640x10=176.400 18.000x10=180.000

SSS 7 Majstori 22.000x7=154.000 25.000x7=175.000

SSS 4 Magacioneri 26.400x4=105.600 30.000x4=120.00

Ukupno 192 =4.267.760 =4.827.000

Dakle prema ovome dobijamo da bi prosečna Neto zarada zaposlenih iznosila 4.267.760, dok bi prosečna Bruto zarada iznosila 4.827.000.

Page 9: Biznis Plan Najnoviji 2

9

POSLOVNO OKRUŽENJE

ZZ ”MRKŠIĆEVI SALAŠI” osnovana je 4.12.1992. Prva i osnovna delatnost zadruge je ratarska proizvodnja. Izgradnja silosa je počela 1994. godine i tekla je u više faza. Do sadašnjeg kapaciteta 35.000t, klanica je počela sa radom 2003. godine, a pekara 2004. godine. Asortiman klanice i pekare se svakodnevno proširuje, a u planu je povećanje proizvodnih kapaciteta klanice i skladišnih silosa. U okviru zadruge posluje i 15 maloprodajnih objekata tipa mesare, a u planu je i otvaranje novih.

Pogon klanice je površine 1108 m2. Sastoji se od utovarne rampe, depoa, pogona za klanje stoke, pogona za pandleraj, oblikovanje mesa, pogona za oblikovanje mesa, pakovanje u inertnom gasu, pogon prerade mesa, pakovanje suhomesnatih proizvoda, solare, mašćare, crevare, magacina, rashladnih komora, kancelarije, prostora za odmor radnika, sanitarnih čvorova. Sva odeljenja su opremljena adekvatnim mašinama za rad, higijena je na zavidnom nivou.

Opis poslovnog procesa

Delatnost u kojoj zadruga posluje:

1.Ratarska proizvodnja2.Skladistenje poljopreivrednih proizvoda3.Prodaja nafte i naftnih derivata 4.Proizvodnja hleba i peciva 5.Klanica sa preradom mesa6.Maloprodaja tipa mesare

Page 10: Biznis Plan Najnoviji 2

10

TRŽIŠTE PRODAJE, KUPCI I KONKURENTI

Karakteristike prodajnog tržišta

Geog. lokacija tržišta % učešća u ukupnom prihodu

U lokalu 70%

U region (izvan lokala) 30%

U zemlji (izvan region) 0%

U inostranstvu 0%

Kupci Pravna lica X

Fizička lica (stanovništvo)

Najveći kupci (kada kupci nisu samo stanovništvo)

Naziv kupca Geografska lokacija tržišta na kome se nalaze

% učešća u ukupnom prihodu

Gomeks doo U lokalu i u regionu

38%

Dom učenika >>Angelina Kojić Gina>>

U lokalu 5%

Angropromet doo Region 8%

Opis poslovanja najvećih konkurenata

BB TREJD

Pogon za preradu mesa nalazi se u Ečkoj, relativno blizu Zrenjaninu gde se nalazi najveći broj njihovih maloprodajnih objekata. Cene i uslovi prodaje su konkurentni. Promocija je izuzetna, reklame u novinama, bilbordi, reklame na tv-u, flajeri, organizovanje raznih akcija, npr. Dečija olimpijada. Servisna mreža razrađena i u lokalu i u regionu. Prednosti: Veliki broj sopstvenih maloprodajnih objekata. Nedostaci: Nemaju proces klanja stoke već kupuju sirovinu.

Ostali konkurenti:

- Matijević

Preduzeće za proizvodnju i promet Industrija mesa "Matijević" je osnovano 1994. godine, tačnije rečeno, zanatsko trgovačka radnja "MIM" koja je osnovana 1991. godine, a 1994. godine preregistrovano u preduzeća. Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja i promet mesa i mesnih prerađevina. Preduzeće u ovom trenutku prosečno dnevno proizvodi i oprema oko 120 tona gotovih proizvoda od čega se 95% realizuje kroz vlastite savremeno opremljene maloprodajne objekte, a preostalih 5% kupcima kroz veleprodaju.

Page 11: Biznis Plan Najnoviji 2

11

- Agroživ

Od osnivanja, 1. oktobra 1992. godine, kompanija "Agroživ" konstantno beleži rast i razvoj prozvodnje i neprekidno poboljšanje kvaliteta proizvoda. Tokom 2006. godine uspostavljen je vertikalni sistem upravljanja sistemom, koji je zamenio prethodni horizontalni. Danas, sa novim menadžmentom, Agroživ nastavlja razvojni put, oslanjajući se na proizvodni kapacitet klanice u Žitištu. U okviru klanice u Žitištu nalaze se pogoni za preradu živinskog mesa koji su opremljeni opremom za rasecanje, otkoštavanje i pakovanje svežeg pilećeg mesa.Kapacitet klanice je 24.000 pilića za jednu smenu, linije za rasecanje 4.200 pilića za jedan sat, a automatska mašina za pakovanje može za jedan sat spakovati 300 kg pilećeg mesa.

- Neoplanta

Neoplanta je jedan od najstarijih brendova u Srbiji sa tradicijom dugom 126 godina. Od davne 1885 godine do danas, Neoplanta je očuvala tradicionalnu preradu mesa. Visok kvalitet i strogu zdravstvenu ispravnost i bezbednost naših proizvoda garantuje zaokružen  proizvodni  proces. Na 1000 hektara zemljišta uzgajamo kulture koje koristimo kao sirovinu za proizvodnju stočne hrane i tako počinje lanac koji je od početka do kraja pod našom kontrolom. Sledeća snažna karika je naša farma svinja, jedna od najvećih u regionu. Snaga kompanije Neoplanta ogleda se u svakom segmentu naše proizvodnje i poslovanja - svakog meseca proizvedemo blizu milion kilograma mesa i mesnih prerađevina. Svinjska i goveđa linija klanja obezbeđuju visoku produktivnost, što je u slučaju Neoplante neophodnost s obzirom na to da u portofliju imamo 85 delikatesnih proizvoda, a da se on neprestano razvija i širi u skladu sa novim zahtevima potrošača.

Page 12: Biznis Plan Najnoviji 2

12

MARKETING PLAN

Proizvod

U ratarskoj proizvodnji očekujemo povećanje prinosa kultura koje mi gajimo (pšenica, kukuruz i suncokret) u odnosu na predhodnu godinu, a da li će to dovesti i do boljeg finansijskog rezultata zavisiće od cena ovih kultura na tržištu.

Uvodjenjem novih proizvoda u asortiman pekare (smrznuta peciva) i klanice (proizvodnja mesa u zaštitnoj atmosferi) povećava se fizički obim proizvodnje, bolja je pokrivenost tržišta našim proizvodima, zadovoljeni zahtevi potrošača, čime je I finansijski rezultat bolji, a samim tim stvoreni uslovi za dalje ulaganje poboljšanja uslova rada i proširenja kapaciteta pogona.

U planu je otvaranje novih maloprodajnih objekata, čime će se povećati svakodnevni priliv gotovog novca, poboljšati plasman proizvoda, pekare i klanice, dovesti do povećanja obima proizvodnje I boljeg finansijskog rezultata.

- Glavni proizvodi klanice su sveže meso, mesne preradjevine (u pitanju je polutrajna roba) i meso proizvedeno u zaštitnoj atmosferi, koža, mast.

Cena

Naša cenovna politika se zasniva na takozavnoj metodi troškovi plus i na marginalnoj metodi. Naravno, osim ove dve politike tu je i uticaj konkurenata, tj. uticaj cena koje konkurenti nude za pojedine slične proizvode i usluge kao i mi. U narednoj tabeli prikazaćemo neke naše proizvode.

Page 13: Biznis Plan Najnoviji 2

13

CENOVNIK

Proizvodi Cena kg

Narodna kobasica 199,00 1

Novosadska kobasica 399,00 1

Roštiljska kobasica 279,00 1

Lovačka kobasica 199,00 1

Srpska kobasica 209,00 1

Čajna kobasica 789,00 1

Safalada 249,00 1

Dimljeni svinjski vrat 619,00 1

Kare svinjski s/k 389,00 1

Pile gril zamrznuto

„Obrenović tim“

239,00 1

Dimljena pečenica 669,00 1

Stišnjena šunka maxi 509,00 1

Pizza šunka 350,00 1

Posebna salama 99,00 0.4

Viršla 219,00 1

Mesni narezak 49,00 0.17

Sitan sir urda rinfuz

Mlekoprodukt

189,00 1

Hleb beli tip 500 29,00 0.4

Kore za pitu 68,00 0.5

Podloga za pizzu 35,00 0.2

Pogačice sa čvarcima 24,00 0.1

Žu žu zamrznuto 149,00 1

Ukupno 5.968,00

Page 14: Biznis Plan Najnoviji 2

14

Distribucija

Kada govorimo o distribuciji našeg proizvoda i usluga, insistiramo na obezbeđivanju stalnog kontinuiteta pružanja usluga našim potrošačima, a to podrazumeva adekvatni prodajni objekat, redovnu kontrolu, redovnu nabavku artikala, ljubaznost, pristupačne cene, vrhunsko pružanje usluga, odanost našim potošačima, dobru strategiju i naravno, dobru organizacionu strukturu poslovanja preduzeća kao i dobar položaj na ciljnom tržištu.

Prodaju našeg proizvoda i pružanje raznih usluga vršimo preko „direktnog kanala prodaje“, pravo rečeno direktno uspostavljamo kontakt sa našim potrošačima, potencijalnim ili već postojećim stalnim, i tako vršimo distribuciju tj. prodaju naših proizvoda i usluga.

Nama je prvenstveno bitno da privučemo što više ljudi i da održimo zadovoljne potrošače. To sve postižemo sa našim, dugo postojećim poslovnim objektom ZZ „Mrkšićevi salaši“. Vršimo direktnu prodaju naših usluga i proizvoda, uglavnom sav taj direktan kanal prodaje se vrši u našem poslovnom objektu, jer se mi bavimo zapravo ugostiteljskim poslom. Da bi privukli što više novih potrošača koristićemo razne propagandne metode oglašavanja, promocije, radio, internet oglase, plakate i drugo.

Promocija

Promocija se vrši reklamiranjem na lokalnim radio i tv stanicama, u lokalnim novinama, na bilbordima, plakatima, preko kataloga, prospekta, plakata, na izbrendiranim dostavnim vozilima i preko Web sajta.

Reklamiranjem našeg preduzeća trošimo:

- Reklamiranjem na lokalnim radio i tv stanicama trošimo ukupno 150.000 sredstava mesečno. Znači da za godinu dana potrošimo 150.000*12=1.800.000 sredstava.

- Reklamiranjem u lokalnim novinama trošimo ukupno 60.000 sredstava mesečno. Znači da za godinu dana potrošimo 60.000*12=720.000

- Reklamiranjem na bilbordima trošimo ukupno 200.000 sredstava za pola godine. Znači da za godinu potrošimo 200.000*2=400.000 sredstava.

- Reklamiranjem putem kataloga trošimo ukupno 12.500 sredstava mesečno. Znači za godinu dana potrošimo 12.500*12=150.000 srdstava.

- Reklamiranjem putem prospekta potrošimo 9.700 sredstava mesečno. Znači da za godinu dana potrošimo 9.700*12=116.400 sredstava.

- Reklamiranjem putem Web sajta smo potrošili 45.600 na izradu Web sajta a za godišnje održavanje sajta trošimo 100.000 sredstava.

- Reklamiranjem putem plakata potrošimo 6.200 sredstava mesečno. Znači da za godinu dana potrošimo 6.200*12=74.400

- Sredstva koje potrošimo na reklamiranje na izbrendiranim vozilima su 250.000 godišnje.

Znači da ukupno za reklamiranje Mrkšićevih salaša godišnje trošimo 3.610.800,00.

Page 15: Biznis Plan Najnoviji 2

15

POSLOVNE AKTIVNOSTI

Dodatna oprema koja treba da se nabavi za investiciju

Naziv opreme

Potreban broj komada (a)

Cena po komadu (b)

Vrednost opreme

(ahb)

Biće kupljena

Biće I iznajmljena i sl.

Mikrokuter 1 1.770.100.00 1.770.100.00 X

Zamena rashladnih uređaja

1 3.426.000.00 3.426.000.00 X

Ledomat 1 228.400.00 228.400.00 X

Multivak 1 5.710.000.00 5.710.000.00 X

Pakerica 1 913.600.00 913.600.00 X

12.048.100.00

Page 16: Biznis Plan Najnoviji 2

16

Karakteristike nabavnog tržišta i najvažniji delovi

Nabavka obrtnih sredstava

Naziv i lokacija dobavljača Šta isporučuje Osnovni kriterijum za odabir

Agrolinija. ul. Vojvode Bojovića 3, Novi Sad

Tovne svinje Kvalitet i kontinualnost

Agroklip, Maršala Tita 24, Bečej Tovne svinje i junad

Kvalitet i kontinualnost

Alimenta, Novosadski put 145, Novi Sad

Začini i aditivi Kvalitet i kontinualnost

Da li postojimogućnost da se lako menjaju dobavljači?

DA NE X

Vrsta sirovina/materijala

Potrebna količina

% na zalihama

% za nabavku

Iznos (RSD)

Potrebne količine za planirani obim proizvodnje na godišnjem nivou

Tovne svinje 15600 kom. 0 100 250.200.000,00

Tovna junad 410 kom. 0 100 80.000.000,00

Aditivi i začini 256.500 kg 30 70 11.005.143,00

Repromaterijal 309.000 kg 30 70 211.700.200,00

UKUPNO (RSD): 552.905.343,28

Page 17: Biznis Plan Najnoviji 2

17

Oprema kojom raspolaže radnja/privredno društvo

Naziv Broj komada

Godina proizvodnje

Ukupna vrednost U vlasništvu

U zakupu I sl.

Rashladni uređaji 12 2008-2012 4.967.894.58 X

Punilica 1 1996 1.873.856.00 X

Kuter 2 1989 1.071.000.00 X

Mikrokuter 1 1989 676.705.00 X

Klipsarica 2 2010 1.494.000.00 X

Kožuraljka 1 1998 274.560.52 X

Vage-zidne 3 2005 197.700.00 X

Vage-podne 1 2011 130.500.00 X

Vage-kolosečne 2 2005 261.000.00 X

UKUPNO 10.947.216.10

Pogon klanice nalazi se u Srpskom Itebeju, Milloša Crnjanskog bb, na izlazu iz sela ka Hetinu, u zoni koja je po prostornom planu opštine Žitište predviđena za izgradnju proizvodnih pogona.

Prednosti: Deo stoke za klanje otkupljuje se od kooperanata iz Srpskog i Novog Itebeja, čime su smanjeni troškovi nabavke stoke, a i povećava se zaposlenost i kupovna moć kooperanata iz oba sela, čime se potencijalno povećava i prodaja naših proizvoda.

Nedostaci: Udaljenost od kupaca što uvećava troškove distribucije proizvoda do kupaca.

Teškoće u pronalaženju radne snage adekvatne stručne spreme, pošto nam zbog prirode posla odgovara da radnici budu iz naseljenih mesta Srpski Itebej ili Novi Itebej..

Pogon klanice je površine 1108 m2, sastoji se od utovarne rampe, depoa, pogona za klanje stoke, pogona za pandleraj, oblikovanje mesa, pogona za oblikovanje mesa, pakovanje u inertnom gasu, pogon prerade mesa, pakovanje suhomesnatih proizvoda, solare, mašćare, crevare, magacina, rashladnih komora, kancelarije, prostora za odmor radnika, sanitarnih čvorova. Sva odeljenja su opremljena adekvatnim mašinama za rad, higijena je na zavidnom nivou.

Nedostaci: Udaljenost od kupaca što uvećava troškove distribucije proizvoda do kupaca.

Page 18: Biznis Plan Najnoviji 2

18

Teškoće u pronalaženju radne snage adekvatne stručne spreme, pošto nam zbog prirode posla odgovara da radnici budu iz naseljenih mesta Srpski Itebej ili Novi Itebej.

EKONOMSKO - FINANSIJSKA ANALIZA

U finansijskoj analizi, fizičke veličine definisane u ovom biznis planu (ulaganja, obim

planiranog efekta investicije, količine potrebnih inputa) svedene su na vrednosne izraze. Prvo

su definisani investicioni obim planiranog efekta investicije, količine potrebnih inputa

svedene su na vrednosne izraze troškovi, odnosno struktura i dinamika investicija u osnovna i

obrtna sredstva. Nakon utvrđivanja investicionih tokova, potrebno je izvršiti njihovo

usklađivanje sa odgovarajućim izvorima finansiranja. Na kraju su sagledani troškovi

poslovanja i finansijska uspešnost poslovanja. Bilans stanja je finansijski izveštaj o stanju

imovine, kapitala i obaveza na dan sastavljanja obračuna. Drugim rečima, bilans stanja

predstavlja prikaz stanja sredstava i njihovih izvora na određeni dan, izražen u novcu. On je

dvostrani prikaz sredstava preduzeća sa dva aspekta. Sredstva po funkciji ili nameni u procesu

reprodukcije obrazuju aktivu, a izvori sredstava (vlasništvo, pripadnost, poreklo) obrazuju

pasivu.

Izveštaj o prihodima - Troškovima

El.energija, grejanje, telefon i voda

Red.

br.

Naziv Iznos troškova po godinama

I II

1. El. energija 110.000,00 50.000,00

2. Grejanje 45.000,00 60.000,00

3. Telefon 10.000,00 13.000,00

4. Voda 6.000,00 8.000,00

UKUPNO (1+2+3+4) 171.000,00 131.000,00

Page 19: Biznis Plan Najnoviji 2

19

Radna snaga

Red.

br.

Naziv Iznos troškova po godinama projekta

I II

1. Zaposleni radnici 57.924.000,00 57.924.000,00

2. Nezaposleni

(Sezonski radnici)

800.000,00 800.000,00

3. Putni troškovi 5.000.000,00 5.000.000,00

UKUPNO (1+2+3) 63.724.000,00 63.724.000,00

Ostali materijalni troškovi

Red. br.

Naziv Iznos troškova po godinama projekta

I II

1. Održavanje opreme 215.000,00 309.000,00

2. Repromaterijal 105.850.100,00 105.850.100,00

UKUPNO (1+2) 106.065.100,00 106.159.100,00

Ostali nematerijalni troškovi

Red.

br.

Naziv Iznos troškova po godinama projekta

I II

1. Osiguranje i drugo 188.000,00 210.000,00

2. Marketing, promocija 3.610.800,00 3.610.800,00

UKUPNO (1+2) 3.798.800,00 3.820.800,00

Page 20: Biznis Plan Najnoviji 2

20

Formiranje ukupnih troškova

Red.

br.

Naziv troškova Godine projekta

I II

I Materijalni troškovi 400.433.093,00 411.822.250,00

1. Osnovna sredstva

1.1 Nabavka opreme 23.361.900,00 23.361.900,00

1.2 Nabavka sirovine 270.835.093,00

282.070.250,28

2. Obrtna sredstva

2.1. El. Energija, voda, grejanje, telefon

171.000,00 131.000,00

2.2 Održavanje mašina 215.000,00 309.000,00

2.3 Repromaterijal 105.850.100,00 105.850.100,00

II Nematerijalni troškovi 81.048.930,00 84.070.920,00

1. Radna snaga 77.250.130,00 80.250.120,00

2. Marketing, promocija 3.610.800,00 3.610.800,00

3. Osiguranje i drugo 188.000,00 210.000,00

UKUPNO (I + II) 481.482.023,00 495.893.170,00

Page 21: Biznis Plan Najnoviji 2

21

Predračunska vrednost investicije u trajanju od 2 godine

Naziv ulaganja

Adaptacija/kupovina prostora - -

Nabavka opreme 23.361.900,00 23.361.900,00

Nabavka sirovine i materijala 270.835.093,00 282.070.250,28

Repromaterijal 105.850.100,00 105.850.100,00

Plate radnika 77.250.130,00 80.250.120,00

Promocija 3.610.800,00 3.610.800,00

Osiguranje 188.000,00 210.000,00

Održavanje mašina 215.000,00 309.000,00

El. energija, grejanje, telefon 171.000,00 131.000,00

UKUPNO 481.482023,00 495.793.170,00

Formiranje Ukupnih Prihoda

Izvori finansiranja investicije u trajanju od 2 godine

Izvor finansiranja I II

Sopstvena sredstva 428.357.666,00 488.357.666,00

Subvencija NZS 3.300.000,00 -

Prihod od prodaje 488.684.781,00 488.684.781,00

Državna pomoć

Krediti

Ostalo

UKUPNO 920.342.447,00 977.042.447

Page 22: Biznis Plan Najnoviji 2

22

Formiranje fiksnih i varijabilnih troškova

Vrsta troškova Godine projekta UKUPNO I + II

I II

FIKSNI TROŠKOVI

Repromaterijal 105.850.100,00 105.850.100,00 211.700.200,00

Radna snaga 77.250.130,00 80.250.120,00 157.500.250,00

Nabavka sirovina 270.835.093,00 282.070.250,28 552.905.343,28

Osiguranje i zaštita na radu

188.000,00 210.000,00 398.000,00

Održavanje opreme 215.000,00 309.000,00 524.000,00

UKUPNO (1+2+3+4+5)

560.188.423,00 362.839.370,28 923.027.793,28

VARIJABILNI TROŠKOVI

Nabavka opreme 23.361.900,00 23.361.900,00 46.723.800,00

Marketing, promocija 3.610.800,00 3.610.800,00 7.221.600,00

El. energija, grejanje, telefon

171.000,00 131.000,00 302.000,00

UKUPNO (1+2+3) 374.408.013,20 379.468013,20 54.347.400,00

Page 23: Biznis Plan Najnoviji 2

23

Bilans stanja

AOP ELEMENTI 2012. godina 2011. godina

AKTIVA

001 STALNA IMOVINA 459.212 400.982

004 Nematerijalna ulaganja 545 952

005 Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva

458.646 400.006

009 Dugoročni finansijski plasmani 21 24

012 OBRTNA IMOVINA 676.291 631.941

013 Zalihe 487.204 303.443

015 Kratkoročna potraživanja 182.165 316.528

019 Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.834 9.593

020 Porez na dodatu vrednost i AVR 2.088 2.377

023 GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

109 Gubitak

024 UKUPNA AKTIVA 1.135.503 1.032.923

PASIVA

101 KAPITAL 791.101 450.436

111 DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE

344.402 582.487

112 Dugoročna rezervisanja

113 Dugoročne obaveze 77.819 95.968

116 Kratkoročne obaveze 266.583 486.519

117 Kratkoročne finansijske obaveze 128.453 286.838

119 Obaveze iz poslovanja 106.451 173.095

120 Ostale kratkoročne finansijske obaveze i PVR 29.093 25.660

122 Obaveze po osnovu poreza 2.586 926

124 UKUPNA PASIVA 1.135.503 1.032.923

Page 24: Biznis Plan Najnoviji 2

24

Prelomna tačka rentabiliteta

UP= 1.897.384.893,30UT =977.375.193,28FT = 923.027.793,28VT = 54.347.400,00

Cq= 350,00 dinQ = 2.792.484,40kg

Tpq = 19,46

Ptr = Tf / Cq – TpqPtr =923.027.793,28/350- 19,46

Ptr = 2637222,27-19,46Ptr =2.637.202,81 kg

TU = UPTf + Tpq * Q = Cq * Q

923.027.793,28+19,46* 2.792.484,40= 350,00*2.792.484,40923.027.793,28+54341746,42=977.369.540,00

977.369.539.7=977.369.540,00

Qr =2.637.202,81 kom potrebno za rentabilitet project

UP =977.369.540,00UT =977.369.539.70

Page 25: Biznis Plan Najnoviji 2

25

Troskovi Profit

Prihodi u Din

Ut=up 977.369.540,00

Vt

Ft 977.355.193,28

Q 100.000.000,00

p

0 1.000.000 2.000.000 2.792.484,40 3.000.000 Q(kg)

Page 26: Biznis Plan Najnoviji 2

26

Gotovinski tok

Red.br. NazivGODINE PROJEKTA

I II

IUKUPNI PRIMICI (1+2+3) 920.342.447,00 977.042.447

1. Ukupan prihod 88.251.688,00 76.862.531,00

2.

Izvori finansiranja

2.1. Sopstveni izvrorii 438.357.666,00 488.357.666,00

2.2. Tuđi izvori 3.300.000,00 -

3.

Ostatak vrednosti projekta

- -

3.1. Osnovna sredstva 294.196.993,00 305.432.150,00

3.2. Obrtna sredstva 106.236.100,00 160.390.100

II UKUPNI IZDACI 481.482.023,00 495.893.170,00

1. Poslovni rashodi 481.482.023,00 495.893.170,00

2. Porez na dobit - -

III. NETO PRIMICI (I – II) 468.860.424,00 451.149.277,00

Page 27: Biznis Plan Najnoviji 2

27

BILANS USPEHA

Red.br.

Opis Prethodne dve godine2011 2012

I UKUPNI PRIHODI (1+2) 920.342.447,00 977.042.447,001. Poslovni prihodi 438.357.666,00 488.357.666,001.1 - prihodi od prodaje proizvoda i usluga 488.684.781,00 488.684.781,001.2 - ostali poslovni prihodi - -2. Finansijski i ostali prihodi 3.300.000,00 -II UKUPNI RASHODI (1+2) 481.482.023,00 495.893.170,001. Poslovni rashodi1.1 - obrtna sredstva 23.361.900,00 23.361.900,001.2 - bruto plate 77.250.130,00 80.250.120,001.3 - nabavka sirovina 270.835.093,00 282.070.250,281.4 - el.energija,grejanje,voda,telefon 171.000,00 231.000,001.5 - održavanje mašina 215.000,00 309.000,001.6 - repromaterijal 105.850.100,00 105.850.100,001.7 -promocija 3.610.800,00 3.610.800,001.8 -osiguranje 188.000,00 210.000,00III BRUTO DOBIT ( I – II) 468.860.424,00 451.149.277,00IV POREZ NA DOBIT 10% 46.886.042,4 45.114.927,7V NETO DOBIT ( III – IV ) 421.974.382,00 406.034.349.00

Page 28: Biznis Plan Najnoviji 2

28

Ekonomski tok

Red.br. NazivGODINE PROJEKTA

I II

IUKUPNI PRIMICI (1+2+3) 920.342.447,00 977.042.447,00

1. Ukupan prihod 920.342.447,00 977.042.447,00

2.

Ostatak vrednosti projekta

2.1. Osnovna sredstva

2.2. Obrtna sredstva -

II UKUPNI IZDACI 881.855.116,00 965.054.220,00

Ostatak vrednosti projekta

33.1. Osnovna sredstva

294.196.993,00 305.432.150,00

3.2. Obrtna sredstva 106.236.100,00 160.390.100,00

1. Poslovni rashodi 481.482.023,00 495.893.170,00

2. Porez na dobit - 3.338.800,00

III.NETO PRIMICI (I – II) 38.497.331,0

0 11.988.227,00

Vreme povracaja investicije:

Godina Projekta Neto primanja ekonomskog toka

Kumulativ neto primanja

0

1

2

Page 29: Biznis Plan Najnoviji 2

29

RIZICI

Svaki posao u sebi sadrži određeni procenat rizika. Tako i preduzeće Mrksicevi salaši strahuju od određenih rizika.

Preduzeće može strahovati od rizika za padom tražnje za proizvodima i uslugama, rizika od povećanja broja konkurenta, jer od toga zavisi i cenovna politika.

Cenovna politika stvara rizik u poslovanju, jer cena treba da pokrije ukupne troškove proizvodnje i pritom da doprinese dobit, a na cenovnu politiku utiču i inflacija i državni propisi, troškovi i konkurencija. Cenovna politika koju mi primenjujemo-niska cena, visok kvalitet proizvoda i veliki obim proizvodnje.

Postoji i rizik od povećanja broja konkurenta u grani, jer bi to uticalo i na cenovnu politiku.

Pošto se preduzeće bavi i preradom mesa postoji i rizik da se ne pokvare rashladni uređaji, samim tim bi se pokvarilo i meso pa bi bili u gubitku.

Važna je i životna sredina da sve bude čisto i ne utiče na kvalitet mesa, jer bi i to dovelo do gubitka.

Proizvodi moraju da budu kvalitetni i traženi na trzistu, jer se tu javlja rizik od pada tražnje za proizvodima na tržistu što bi dovelo do ozbiljnog problema za preduzeće.

Page 30: Biznis Plan Najnoviji 2

30

ZAKLJUČAK

Iako nacionalna služba za zaposljavanje zadržava pravo da prilikom odlučivanja o

zahtevu zapošljavanja izvrši eventualno smanjenje predvidjenog broja lica, primenom

osnovnih finansijskih sredstava za izradu investicionih studija može se zaključiti da

ova investicija ima svoju finansijsko-trzišnu uspešnost koja se meri kroz internu stopu

rentabilnosti, povraćaj investicija i neto sadašnje vrednosti.

Page 31: Biznis Plan Najnoviji 2

31

Literatura :

Ovaj Biznis plan smo uradili uz pomoć:

1. Literature iz nastavnog predmeta Preduzetništva

Autori:Doc.dr.Dragan Ćoćkalo

Prof.dr Zvonko Sajfert

2. Literature iz nastavnog predmeta Biznis Plan

Autori: Doc.dr.Dragan Ćoćkalo

Prof.dr Dejan Đorđević

3. I samog Biznis plana koji smo nabavili u samom preduzeću ove Zadruge.