b°yoloj°k sava‍

Download B°YOLOJ°K SAVA‍

Post on 17-Jan-2016

239 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BİYOLOJİK SAVAŞ. Biyolojik Savaş,Biyolojik Terör,Biyolojik Silahlar,Biyolojik Savunma. Biyololojik Savaş. Tanımı Biyolojik savaş; İnsan,evcil hayvan - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • BYOLOJK SAVABiyolojik Sava,Biyolojik Terr,Biyolojik Silahlar,Biyolojik Savunma

 • Biyololojik SavaTanmBiyolojik sava; nsan,evcil hayvan ve faydalanlan bitkilerde lm veya zarar meydana getirmek,malzemeyi hasara uratmak amacyla mikroorganizmalarn veya bunlarn toksitlerinin(zehirlerinin) kasten kullanlmasdr.Biyolojik sava maksadyla kullanlan maddelere genel olarak BYOLOJK SAVA MADDESveya BYOLOJK AJANad verilmektedir.

 • Biyolojik Savan Amac ve Kapsam*Kapsam:Dedeksiyon ve savunma,bulama ve baklk ;yayma yntemleri, insanlara,hayvanlara,bitkilere ve maddelere zararl biyolojik maddelerin muhtemelen nasl kullanlaca, biyolojik silah sistemine nasl uygulanaca ve dmann biyolojik taarruzuna kar biyolojik savunmann teknik yntemleri hakkndaki bilgileri kapsar.

 • Biyolojik Savan Amac ve KapsamBiyolojik Savan Amac:Dmann sava etme yeteneini, dolayl olarak veya dorudan doruya azaltmaktr.Bu amaca insann insanlara saldrmas suretiyle ulalabilir.Ayn zamanda, etkinlere, ehliletirilmi hayvanlara veya ikmal maddelerine saldrp, destek olanaklarn snrlamak suretiyle dolayl olarak da ulalabilir.

 • Biyolojik Savan Tarihesi

  . Byk salgn hastalklar tarih boyunca ordular ve hatta btn insanl kemiren felaketler halinde sregelmektedir. Bu nedenle asker her sava alannda, dmandan baka hastalkla da savamak zorunda kalmtr. Tarih boyunca hastalklarn bir ok savan neticesi zerinde etken olduu grlmtr. rnein: SPARTALILARLA ATNALILAR arasnda 27 yl devam eden "PELEPONEZ" savalar kan "TFS" salgn neticesi son bulmutur. Yine 16 ve 17. yzyllarda yaplan Avrupa savalarnda kara lm denen "VEBA" hastal, savan son bulmasn salamtr.

 • Biyolojik Savan TarihesiOrtaada bir ok milletlerin vebadan lm insanlarn cesetlerini dman su kaynaklarna veya mancnklarla dman kaleleri ierisine atmak suretiyle hastalk bulatrdklarna dair belgeleri tarihi dokmanlarda grmekteyiz.

 • Biyolojik Savan nemiNBC silahlan arasnda en az tannan biyolojik silahlardr. Biyolojik silahlar bugne kadar nemli sava silah olarak kullanlmam olmakla beraber btn dnya lkelerince "biyolojik silahlar" gelecein silah olarak kabul edilmekte ve gerekli nem verilmektedir. eitli lkelerin biyolojik sava laboratuarlarnda ok byk bir gizlilik ierisinde yeni biyolojik silahlar gelitirilmekte ve imal edilmektedir.

 • KuadasdanDoal beslenme uzmanlar olun. Yiyecek ve ieeklerinizin iindeki katk maddelerini ok iyi aratrn. Sivil savunma uzmanlar olun. Kesintisiz ve salkl iletiim yollar zerinde aratrmalar yapn. Kendinizi, gen ya da ihtiyar, kadn ve erkek ayrm yapmadan, suni mazeretler retmeden her gn, her an eitin ve srekli gelitirin. M.N.C.

 • Silah olarak kullanlabilecek biyolojik ajanlarn balcalar unlardr; Bakteriler, Virsler, Riketsialar, Klamidyalar, Mantarlar, Toksinlerdir.

  Literatrde ok sayda biyolojik sava ajan bilinmektedir. Ancak bunlar arasnda en nemlileri unlardr; Bacillus Anthraksis (arbon Etkeni), Botulinum Toksinleri (Konserve Zehiri), Brucelloz (Malta Hummas Etkeni), Vibrio Cholera ( Kolera Etkeni), Clostridium Perfirenges (Gazl Gangren Etkeni), Salmonella Typhi (Tifo Etkeni), Psoudomanas Psoudomallei (Melioidozis hastal Etkeni), Psoudomanas Mallei (Ruam hastal Etkeni), Yersinia Pestis (Veba Etkeni)dir. Ayrca Francisella tularensis (Tularemi Etkeni), Coxiella Burnetti ( Q Atei Etkeni), Smallpox Virs (iek Hastal Etkeni), Congo-Crimean Hemorajik Atei Virs, Ebola Virs, Stafilokoksik Enterotoksin B Rift Valley Atei Virs, Trichothecene Mycotoxins Venezella At Ensefaliti, Kriptokokoz, Kokoidomikozlar, Plazmodium vivax (Stma Etkeni), Risin (Keneotundan elde edilir), Saxitoksin (predominant olarak doada deniz dinoflajellileri tarafndan retilir) etkenlerde nemlidir

 • Biyolojik Sava Maddelerinin SnflandrlmasBiyolojik Sava Maddelerinin Snflandrlmas:. Mikrobiyoloji Ynnden Snflandrlmas:Bakteriler Riketsialar Virsler Funguslar Protozoalar

 • Hedeflerine Gre Snflandrlmas:

  Anti Personel Sava Maddeleri (nsanlara Kar) Bakteriler : nsanda grlen nemli bakterisel hastalklar arasnda; Kzl, bel soukluu, difteri, tberkloz, tetanoz, eitli zatrreler, tifo, veba, kolera, dizanteri hastalklar grlr. Riketsialar : Tifo, tifs ve lekeli humma gibi nemli hastalklara yol aarlar. Virsler : Virslerin sebep olduu nemli insan hastalklar salgn grip, ocuk felci, kuduz, karasanlk, kabakulak, kzamk hastaldr. Funguslar : Koksidioidomikosis, Histoplasmosis ve Nokardiosis insanlar etkileyen fungal hastalklardr.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Snflandrlmasnsanlara kar kullanlan biyolojik sava maddeleri, dorudan doruya insanlara kar etkili olup, hastalk yoluyla lme veya halsizlie sebebiyet verme llerine gre ayrlrlar.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Snflandrlmasnsanlara kar kullanlan biyolojik sava maddeleri, dorudan doruya insanlara kar etkili olup, hastalk yoluyla lme veya halsizlie sebebiyet verme llerine gre ayrlrlar.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin SnflandrlmasIII.Bitkilere Kar Kullanlan Biyolojik Sava Maddeleri : Bitkilere kar kullanlan biyolojik maddeler, bitkilerde hastalk ve zarara yol aan canl organizmalar olup, dman tarafndan maksatl olarak yiyeceklere veya ekonomik olarak deerli ekinlere kar kullanlp, bir milletin saldrya dayanma gcnn zayflanmasna yol aalabilirler. rnein 1. Dnya savanda patates bitkisinin hastalk sonucu te birinin yok olmas Almanya'nn malubiyet nedenlerinden biri olmutur. nk patates Almanlarn sava zaman en nemli yiyecek maddelerinden biri idi.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin SnflandrlmasBitkilere kar kullanlan biyolojik sava maddeleri: Funguslar (mantarlar) bakteriler, virsler, parazitler ve haerelerdir. Bunlar bitkilerde aadaki hastalklar meydana getirirler. Hububatta, ap, kf, pas hastal, patates atlamas, ttn mozaik hastal, eker pancar yapraklar kvrck hastal, patates rmesi, yonca solgunluu ve baz rnlerde grlen gney sam gibi hastalklara neden olurlar.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin SnflandrlmasIV. Sava Maddeleri Tehizata Kar Kullanlan Biyolojik : Tehizata kar kullanlan biyolojik maddeler biyolojik tehizat bozan, baz ksmlarnn krlmasna neden olan organizmalardr. Bu amala kullanlan biyolojik ajanlardan FUNGUSLAR, binalara, kauuktan yaplan maddelere, deri ilerine ve giyecek maddelerine kar zararldr. Baz bakteriler, petrol rnlerini enerji kayna olarak kullanmak suretiyle yakt ve petrol hatlarn tkayabilecek artklar meydana getirebilirler. Baz bakteriler metallerde delikler almasna olanak verecek kadar yksek asitli bileimler retebilirler.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Genel zellikleriBiyolojik Sava Maddelerinin Genel zellikleriMikrobiyolojik Ynden zellikleri :Bulaabilirlik : Mikroplarn eitli ortamlarda hastalk meydana getirebilme yeteneidir. Zehirlilik : Mikroorganizmann hastalk yapma yetenei, vcudun mukavemet mekanizmasn yenme veya krma kabiliyetidir. Yaama Kabiliyeti : Biyolojik maddeler, yaayan organizmalar olduundan ou evre koullarndan byk lde etkilenirler. Mikroorganizmalarn kullanldklar ortamda yaamasn devam ettirmesi gereklidir aksi taktirde istenen amaca ulalamaz.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Genel zellikleri*Askeri Ynden zellikleri :*htiyacn ok Az Maddelerle Karlanabilmesi : Biyolojik silah sistemleri, kullanlan maddelerin canl olduu yegane sistemlerdir. Hastalk temin etmek iin sadece ok az sayda mikroorganizmaya gerek vardr.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Genel zellikleri*Geni Alana Etki Edilebilme : Biyolojik silah sistemleri, dier silahlara oranla daha byk sahalara etki edebilirler. *Hava Durumuna Bamllk : Biyolojik bir maddenin pskrtlmesine etki eden 4 nemli hava durumu vardr: "GNE III" "HAVADAK NEM ORANI" "RZGAR" "HAVA STABLTES". Gne , biyolojik maddelerin ouna kar ldrcdr. Bu yzden biyolojik taarruzlarn ou gece yaplr.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Genel zellikleri *Havadaki Nem Oran: Biyolojik madde optimum nem oranna sahiptir. Bu optimum nem oranndan sapma derecesi olursa aerosolun bozulma lsne etki eder. Rzgar hzlar normal olarak 8-18 net (15 -33 km/s ) arasndadr.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Genel zellikleri*Geciktiren Etki : Biyolojik maddeler hemen zayiata yol amazlar. Bir kuluka dnemi geirirler oalrlar, *Yaygnlk : Snak gibi yerler, dier silah sistemleri iin koruyucu zellik tamasna ramen biyolojik madde bulam bir canl snaa girdii an dier insanlar da etkiler. Kapal yerde biyolojik silah daha etkilidir.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Genel zellikleri*Tahrip Edici Deildir : Yap ve tesisler biyolojik bir taarruz meydana geldiinde bir zarar grmeyeceinden tmyle tahrip edici deildir.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Genel zellikleri*Kefedilmesi Gtr : Biyolojik sava maddelerinin varlklar be duyunun hibiri ile kefedilemez. Sadece zel cihazlarla tespiti mmkndr.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Genel zellikleri*Yapmlar Kolaydr : Biyolojik sava maddeleri toplu zayiat silahlarnn en ucuz olandr. Eczaclk ve iki sanayii olan bir lke biyolojik sava maddelerini imal edebilir.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Genel zellikleri*Etkilerinin iddeti : Biyolojik silahlar ldrc olabilir veya olmayabilir. ldrc maddeler hassas insanlarda lme neden olabilir.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Genel zellikleri* Retroaktivite Tehlikesi : Kullanlan biyolojik ajann kullanlan taraf iin de tehlike yaratmasdr. Onun iin biyolojik silah kullanacak taraf nceden tedbirini almak zorundadr.

 • Biyolojik Ajanlanlarda Aranan zelliklerretimleri kolay ve ucuz olmaldr, Depolama artlarna ve d artlara dayankllklar fazla olmaldr, Enfeksiyon yetenekleri fazla olmal ve salgn yapabilmelidirler, Hastalk yapma yetenei yksek olmaldr, Vcuda eitli yollardan zellikle solunum yoluyla girmelidir, Kuluka devreleri genellikle ksa olmaldr, Tehis ve tedavileri g olmal ve zam