bİyolojİk savaŞ

of 67 /67
BİYOLOJİK SAVAŞ Biyolojik Savaş,Biyolojik Terör,Biyolojik Silahlar,Biyolojik Savunma

Author: freja

Post on 17-Jan-2016

252 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BİYOLOJİK SAVAŞ. Biyolojik Savaş,Biyolojik Terör,Biyolojik Silahlar,Biyolojik Savunma. Biyololojik Savaş. Tanımı Biyolojik savaş; İnsan,evcil hayvan - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • BYOLOJK SAVABiyolojik Sava,Biyolojik Terr,Biyolojik Silahlar,Biyolojik Savunma

 • Biyololojik SavaTanmBiyolojik sava; nsan,evcil hayvan ve faydalanlan bitkilerde lm veya zarar meydana getirmek,malzemeyi hasara uratmak amacyla mikroorganizmalarn veya bunlarn toksitlerinin(zehirlerinin) kasten kullanlmasdr.Biyolojik sava maksadyla kullanlan maddelere genel olarak BYOLOJK SAVA MADDESveya BYOLOJK AJANad verilmektedir.

 • Biyolojik Savan Amac ve Kapsam*Kapsam:Dedeksiyon ve savunma,bulama ve baklk ;yayma yntemleri, insanlara,hayvanlara,bitkilere ve maddelere zararl biyolojik maddelerin muhtemelen nasl kullanlaca, biyolojik silah sistemine nasl uygulanaca ve dmann biyolojik taarruzuna kar biyolojik savunmann teknik yntemleri hakkndaki bilgileri kapsar.

 • Biyolojik Savan Amac ve KapsamBiyolojik Savan Amac:Dmann sava etme yeteneini, dolayl olarak veya dorudan doruya azaltmaktr.Bu amaca insann insanlara saldrmas suretiyle ulalabilir.Ayn zamanda, etkinlere, ehliletirilmi hayvanlara veya ikmal maddelerine saldrp, destek olanaklarn snrlamak suretiyle dolayl olarak da ulalabilir.

 • Biyolojik Savan Tarihesi

  . Byk salgn hastalklar tarih boyunca ordular ve hatta btn insanl kemiren felaketler halinde sregelmektedir. Bu nedenle asker her sava alannda, dmandan baka hastalkla da savamak zorunda kalmtr. Tarih boyunca hastalklarn bir ok savan neticesi zerinde etken olduu grlmtr. rnein: SPARTALILARLA ATNALILAR arasnda 27 yl devam eden "PELEPONEZ" savalar kan "TFS" salgn neticesi son bulmutur. Yine 16 ve 17. yzyllarda yaplan Avrupa savalarnda kara lm denen "VEBA" hastal, savan son bulmasn salamtr.

 • Biyolojik Savan TarihesiOrtaada bir ok milletlerin vebadan lm insanlarn cesetlerini dman su kaynaklarna veya mancnklarla dman kaleleri ierisine atmak suretiyle hastalk bulatrdklarna dair belgeleri tarihi dokmanlarda grmekteyiz.

 • Biyolojik Savan nemiNBC silahlan arasnda en az tannan biyolojik silahlardr. Biyolojik silahlar bugne kadar nemli sava silah olarak kullanlmam olmakla beraber btn dnya lkelerince "biyolojik silahlar" gelecein silah olarak kabul edilmekte ve gerekli nem verilmektedir. eitli lkelerin biyolojik sava laboratuarlarnda ok byk bir gizlilik ierisinde yeni biyolojik silahlar gelitirilmekte ve imal edilmektedir.

 • KuadasdanDoal beslenme uzmanlar olun. Yiyecek ve ieeklerinizin iindeki katk maddelerini ok iyi aratrn. Sivil savunma uzmanlar olun. Kesintisiz ve salkl iletiim yollar zerinde aratrmalar yapn. Kendinizi, gen ya da ihtiyar, kadn ve erkek ayrm yapmadan, suni mazeretler retmeden her gn, her an eitin ve srekli gelitirin. M.N.C.

 • Silah olarak kullanlabilecek biyolojik ajanlarn balcalar unlardr; Bakteriler, Virsler, Riketsialar, Klamidyalar, Mantarlar, Toksinlerdir.

  Literatrde ok sayda biyolojik sava ajan bilinmektedir. Ancak bunlar arasnda en nemlileri unlardr; Bacillus Anthraksis (arbon Etkeni), Botulinum Toksinleri (Konserve Zehiri), Brucelloz (Malta Hummas Etkeni), Vibrio Cholera ( Kolera Etkeni), Clostridium Perfirenges (Gazl Gangren Etkeni), Salmonella Typhi (Tifo Etkeni), Psoudomanas Psoudomallei (Melioidozis hastal Etkeni), Psoudomanas Mallei (Ruam hastal Etkeni), Yersinia Pestis (Veba Etkeni)dir. Ayrca Francisella tularensis (Tularemi Etkeni), Coxiella Burnetti ( Q Atei Etkeni), Smallpox Virs (iek Hastal Etkeni), Congo-Crimean Hemorajik Atei Virs, Ebola Virs, Stafilokoksik Enterotoksin B Rift Valley Atei Virs, Trichothecene Mycotoxins Venezella At Ensefaliti, Kriptokokoz, Kokoidomikozlar, Plazmodium vivax (Stma Etkeni), Risin (Keneotundan elde edilir), Saxitoksin (predominant olarak doada deniz dinoflajellileri tarafndan retilir) etkenlerde nemlidir

 • Biyolojik Sava Maddelerinin SnflandrlmasBiyolojik Sava Maddelerinin Snflandrlmas:. Mikrobiyoloji Ynnden Snflandrlmas:Bakteriler Riketsialar Virsler Funguslar Protozoalar

 • Hedeflerine Gre Snflandrlmas:

  Anti Personel Sava Maddeleri (nsanlara Kar) Bakteriler : nsanda grlen nemli bakterisel hastalklar arasnda; Kzl, bel soukluu, difteri, tberkloz, tetanoz, eitli zatrreler, tifo, veba, kolera, dizanteri hastalklar grlr. Riketsialar : Tifo, tifs ve lekeli humma gibi nemli hastalklara yol aarlar. Virsler : Virslerin sebep olduu nemli insan hastalklar salgn grip, ocuk felci, kuduz, karasanlk, kabakulak, kzamk hastaldr. Funguslar : Koksidioidomikosis, Histoplasmosis ve Nokardiosis insanlar etkileyen fungal hastalklardr.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Snflandrlmasnsanlara kar kullanlan biyolojik sava maddeleri, dorudan doruya insanlara kar etkili olup, hastalk yoluyla lme veya halsizlie sebebiyet verme llerine gre ayrlrlar.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Snflandrlmasnsanlara kar kullanlan biyolojik sava maddeleri, dorudan doruya insanlara kar etkili olup, hastalk yoluyla lme veya halsizlie sebebiyet verme llerine gre ayrlrlar.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin SnflandrlmasIII.Bitkilere Kar Kullanlan Biyolojik Sava Maddeleri : Bitkilere kar kullanlan biyolojik maddeler, bitkilerde hastalk ve zarara yol aan canl organizmalar olup, dman tarafndan maksatl olarak yiyeceklere veya ekonomik olarak deerli ekinlere kar kullanlp, bir milletin saldrya dayanma gcnn zayflanmasna yol aalabilirler. rnein 1. Dnya savanda patates bitkisinin hastalk sonucu te birinin yok olmas Almanya'nn malubiyet nedenlerinden biri olmutur. nk patates Almanlarn sava zaman en nemli yiyecek maddelerinden biri idi.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin SnflandrlmasBitkilere kar kullanlan biyolojik sava maddeleri: Funguslar (mantarlar) bakteriler, virsler, parazitler ve haerelerdir. Bunlar bitkilerde aadaki hastalklar meydana getirirler. Hububatta, ap, kf, pas hastal, patates atlamas, ttn mozaik hastal, eker pancar yapraklar kvrck hastal, patates rmesi, yonca solgunluu ve baz rnlerde grlen gney sam gibi hastalklara neden olurlar.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin SnflandrlmasIV. Sava Maddeleri Tehizata Kar Kullanlan Biyolojik : Tehizata kar kullanlan biyolojik maddeler biyolojik tehizat bozan, baz ksmlarnn krlmasna neden olan organizmalardr. Bu amala kullanlan biyolojik ajanlardan FUNGUSLAR, binalara, kauuktan yaplan maddelere, deri ilerine ve giyecek maddelerine kar zararldr. Baz bakteriler, petrol rnlerini enerji kayna olarak kullanmak suretiyle yakt ve petrol hatlarn tkayabilecek artklar meydana getirebilirler. Baz bakteriler metallerde delikler almasna olanak verecek kadar yksek asitli bileimler retebilirler.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Genel zellikleriBiyolojik Sava Maddelerinin Genel zellikleriMikrobiyolojik Ynden zellikleri :Bulaabilirlik : Mikroplarn eitli ortamlarda hastalk meydana getirebilme yeteneidir. Zehirlilik : Mikroorganizmann hastalk yapma yetenei, vcudun mukavemet mekanizmasn yenme veya krma kabiliyetidir. Yaama Kabiliyeti : Biyolojik maddeler, yaayan organizmalar olduundan ou evre koullarndan byk lde etkilenirler. Mikroorganizmalarn kullanldklar ortamda yaamasn devam ettirmesi gereklidir aksi taktirde istenen amaca ulalamaz.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Genel zellikleri*Askeri Ynden zellikleri :*htiyacn ok Az Maddelerle Karlanabilmesi : Biyolojik silah sistemleri, kullanlan maddelerin canl olduu yegane sistemlerdir. Hastalk temin etmek iin sadece ok az sayda mikroorganizmaya gerek vardr.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Genel zellikleri*Geni Alana Etki Edilebilme : Biyolojik silah sistemleri, dier silahlara oranla daha byk sahalara etki edebilirler. *Hava Durumuna Bamllk : Biyolojik bir maddenin pskrtlmesine etki eden 4 nemli hava durumu vardr: "GNE III" "HAVADAK NEM ORANI" "RZGAR" "HAVA STABLTES". Gne , biyolojik maddelerin ouna kar ldrcdr. Bu yzden biyolojik taarruzlarn ou gece yaplr.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Genel zellikleri *Havadaki Nem Oran: Biyolojik madde optimum nem oranna sahiptir. Bu optimum nem oranndan sapma derecesi olursa aerosolun bozulma lsne etki eder. Rzgar hzlar normal olarak 8-18 net (15 -33 km/s ) arasndadr.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Genel zellikleri*Geciktiren Etki : Biyolojik maddeler hemen zayiata yol amazlar. Bir kuluka dnemi geirirler oalrlar, *Yaygnlk : Snak gibi yerler, dier silah sistemleri iin koruyucu zellik tamasna ramen biyolojik madde bulam bir canl snaa girdii an dier insanlar da etkiler. Kapal yerde biyolojik silah daha etkilidir.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Genel zellikleri*Tahrip Edici Deildir : Yap ve tesisler biyolojik bir taarruz meydana geldiinde bir zarar grmeyeceinden tmyle tahrip edici deildir.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Genel zellikleri*Kefedilmesi Gtr : Biyolojik sava maddelerinin varlklar be duyunun hibiri ile kefedilemez. Sadece zel cihazlarla tespiti mmkndr.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Genel zellikleri*Yapmlar Kolaydr : Biyolojik sava maddeleri toplu zayiat silahlarnn en ucuz olandr. Eczaclk ve iki sanayii olan bir lke biyolojik sava maddelerini imal edebilir.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Genel zellikleri*Etkilerinin iddeti : Biyolojik silahlar ldrc olabilir veya olmayabilir. ldrc maddeler hassas insanlarda lme neden olabilir.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Genel zellikleri* Retroaktivite Tehlikesi : Kullanlan biyolojik ajann kullanlan taraf iin de tehlike yaratmasdr. Onun iin biyolojik silah kullanacak taraf nceden tedbirini almak zorundadr.

 • Biyolojik Ajanlanlarda Aranan zelliklerretimleri kolay ve ucuz olmaldr, Depolama artlarna ve d artlara dayankllklar fazla olmaldr, Enfeksiyon yetenekleri fazla olmal ve salgn yapabilmelidirler, Hastalk yapma yetenei yksek olmaldr, Vcuda eitli yollardan zellikle solunum yoluyla girmelidir, Kuluka devreleri genellikle ksa olmaldr, Tehis ve tedavileri g olmal ve zaman almaldr, Retroaktivite tehlikesi nlenmi olmaldr.

 • Biyolojik Ajanlarn Vcuda Giri YollarSolunum sistemi yolu, Sindirim sistemi yolu, Deri yolu, Tenasl organlar yolu, Gz konjiktivalar yoludur.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Atlma ve Yaylma YntemleriAtlma ve Yaylma : Bir biyolojik maddenin canl ve ldrc durumda insan hayvan ve bitkileri etkileyecek ekilde maksatl olarak braklmas anlamn tar. Yaylma yntemleri, projelerin, enfeksiyon meydana getirmek zere vcuda girdikleri balca giri noktasnn varl ile ilgilidirler. Bu noktalar solunum sistemi, deri ve sindirim sistemidir. Ayrca biyolojik ajanlarn yaylmasnda etkili bir yntem de sabotaj yoludur.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Atlma ve Yaylma Yntemleri*Aerosol Solunum Yntemi : Solunum sisteminin bir biyolojik maddeye maruz kalmas, biyolojik maddenin bir aerosol ile yaylmas suretiyle salanr. Aerosol, sv ve kat olabilen, ok kk paralara ayrabilen ve bir gaz ortamnda tutulan partikllerden meydana gelir, bilinen aerosol rnekleri toz, sis ve dumandr.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Atlma ve Yaylma Yntemleri

  *Artropod Vektr - Deri Yntemi : Biyolojik maddenin uygulanmasnda kullanlabilen ikinci giri noktas deridir. Deriye nfus etmeyi bir tayc (artropod vektr) salar. Bu haereler her eit mikroorganizmalar insanlara, hayvanlara ve bitkilere aktarmaya muktedirdirler. Bu bceklere "ARAKONAKCI" veya "vektr" denir. Sivrisinekler, kara at sinei, pireler, bitler, kene ve peynir kurtlar rnek olarak saylabilirler.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Atlma ve Yaylma Yntemleri

  Sinsi Yntem (Sabotaj) : Sabotaj bir insan tarafndan, bir maddenin hedefe dorudan doruya uygulanmasdr, biyolojik maddelerin sinsice kullanlmas da, en bata solunum sistemine ikinci olarak da sindirim sistemine uygulanabilir

 • Biyolojik Sava Maddelerini Atma VastalarFzeler, Roketler, Uaklar, Toplar, Havan toplar, Bombalar, Maynlar, Serbest balonlar Jeneratr, Pskrtme Tanklardr.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Atlma ve Yaylma Yntemleri

  Sinsi Yntem (Sabotaj) : Sabotaj bir insan tarafndan, bir maddenin hedefe dorudan doruya uygulanmasdr, biyolojik maddelerin sinsice kullanlmas da, en bata solunum sistemine ikinci olarak da sindirim sistemine uygulanabilir

 • Biyolojik Sava Maddelerini Atma VastalarFzeler, Roketler, Uaklar, Toplar, Havan toplar, Bombalar, Maynlar, Serbest balonlar Jeneratr, Pskrtme Tanklardr.

 • Biyolojik Sava Maddelrinin TespitiUaklardan pskrtme ve duman eklinde bir eyler atld grldnde, Patlama sesi az olan mermi ve bombalar kullanldnda, Herhangi bir pskrtme cihaznn faaliyeti grldnde, Havada dolaan pheli balonlar grldnde, Sebebi bilinmeyen sis ve duman grldnde, Etrafta krlabilen ielerin tespitinde,

 • Biyolojik Savaa Kar SavunmaBiyolojik sava maddelerinin etkilerini azaltmak veya yok etmek amac ile alnan nlemlerin tmne "BYOLOJK SAVUNMA" denir. lkemizde biyolojik taarruza kar yeterli bir savunma uygulayabilmek iin baz kurumlara ykmllkler getirilmitir bunlar,

 • Biyolojik Savaa Kar SavunmaSalk Ve Sosyal Yardm Bakanl : Barta ve savata ulusun salnn korunmas, biyolojik ve bakteriyolojik sava etkenlerine kar savan sorumluluu, Salk ve Sosyal Yardm Bakanl'na aittir. Tarm Orman ve Ky leri Bakanl : Bitki ve hayvanlar arasnda ortaya kabilecek hastalklara kar alnacak nlemlerden ve tedavi almalarndan Tarm Orman ve Ky leri Bakanl sorumludur. ileri Bakanl : ileri Bakanl, Sivil Savunma Genel Mdrl'nce kurulan Sivil Savunma rgtndeki nitelerin grevleri ksaca yle zetlenebilir.

 • Biyolojik Savaa Kar SavunmaRadyolojik savunma tekilatnn en alt nitesi olan "GZETLEME POSTALARI" barta ve savata NBC konularyla ilgili keif, gzetleme ve kymetlendirme hizmetlerini salar. Biyolojik numuneler alarak laboratuarlara gnderir. ehir ve kasaba tekillerinden "Korunma Klavuzlar", blgelerinde kan hastalklar bal olduklar idare merkezlerine bildirirler.

 • Biyolojik Savaa Kar Savunma

  Hassas blge, sabit ya da seyyar idare merkezlerinin "LM HABER ALMA KISMI" kirletilmi araziye keif ekipleri gndererek rnekler toplatr. Bu rnekleri biyolojik alanlarn tespiti iin laboratuarlara gnderir. Hassas blgeler dndaki ehir ve kasabalarda ilkyardm ve ambulans servisleri; NBC maddelerini tespit ve buna gre halkn hareket tarzn tayin ederek ilgili makamlara bilgi verir. Biyolojik sava maddeleri ile kirletilmi arazinin snrlanmas ve kontrol altna alnmas grevi, emniyet ve trafik servisince yerine getirilir.

 • Biyolojik Savaa Kar SavunmaD. Daire ve Messeselerde Kurulan Sivil Savunma Tekillerinin Grevleri : Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi : NBC tehlikelerine ait haberleri deerlendirir ve messeseye yayar. Emniyet ve Klavuzluk Servisi : NBC maddeleri ile bulak sahalar snrlandrr. lkyardm ve Sosyal Yardm Servisleri : Bir biyolojik taarruz sonucu hastalk ortaya karsa, hastalarla ilgilenme grevi verilmitir. E. l ve le Mlki dare Amirleri : l ve ilelerde sivil savunma rgt ve faaliyetlerinden mlki idare amirleri dorudan sorumludur.

 • Biyolojik Savunma YntemleriAktif Savunma Tedbirleri :Aktif savunmann amac, biyolojik sava taarruzlarn nlemektir. Aktif savunma tedbirleri unlardr. Dmann Biyolojik Tesislerinin mhas : Dmann biyolojik aratrma, gelitirme ve retim tesislerinin, stoklarnn yok edilmesi durumudur. Dman Silah Sistemlerinin Durdurulmas : Dman taarruzlar nlenir veya taarruzlarn etkinlii azaltlr. Snr kaplarndan giriler skya alnr.

 • Biyolojik Savunma YntemleriPasif Savunma Tedbirleri :*Baarl bir biyolojik taarruzun neticesi ortaya kan zayiat azaltmak veya en az dzeyde tutmaktr. Pasif savunma tedbirleri 3 safhaya ayrlr:

 • Biyolojik Savunma Yntemleri*Biyolojik Taarruzdan nce : Eitim, bilgi ve kiisel hazrlk biyolojik taarruza kar en iyi savunma tedbiridir. Normal salk kurallarna riayet etmelidir. Hijyen kaidesi esaslarn retmelidir. Btn yurtta a, serum, ila, hastane, doktor ve salk personeli yeterlilii salanmaldr. Planlanan alar zamannda yaplmal ve gerekli shhi tedbirler alnmaldr.

 • Biyolojik Savunma Yntemleri*Biyolojik Taarruzdan nce : Eitim, bilgi ve kiisel hazrlk biyolojik taarruza kar en iyi savunma tedbiridir. Normal salk kurallarna riayet etmelidir. Hijyen kaidesi esaslarn retmelidir. Btn yurtta a, serum, ila, hastane, doktor ve salk personeli yeterlilii salanmaldr. Planlanan alar zamannda yaplmal ve gerekli shhi tedbirler alnmaldr.

 • Biyolojik Savunma YntemleriBiyolojik Taarruz Srasnda : Biyolojik taarruzdan phelenen herkes nce maskesini takar ve en ksa srede, en sratli aralarla ilgili yerlere duyurur. Bu aamada kullanlan biyolojik ajann tespit edilmi olmas byk bir avantajdr. Ancak tespit pek kolay ve abuk olmamas nedeniyle aadaki korunma tedbirleri hemen alnmaldr.

 • Biyolojik Savunma YntemleriBireysel Korunma : Maske tak, maskeni emirsiz karma, Hibir eye el srme ve yere atlm eyalar alma, Elbiseni dmele, eldivenlerini giyin ve ak yerlerini kapa (kesik ve yaralar yara band ile kapatlmaldr.) Yannda snak varsa snaa gir, Yanndaki iecek ve yiyecekten bakasn yeme, Kullanlacak malzeme ve aralar sterilize et, Vcudunu temiz tut, A olmamsan a ol, Hastalk halinde derhal doktora mracaat et, arma, heyecanlanma ve aiyalara inanma,

 • Biyolojik Savunma yntemlerib. Toplu Korunma : Toplu olarak korunma snaklar ile salanr. Bu snaklarn havalandrma tertibatnn filtreli olmas, giri ve klarn iyi izole edilmesi gereklidir. Ayrca bu snaklarda kimyevi tedavi maddeleri de mutlaka bulundurulmaldr. c.

 • Biyolojik Savunma YntemleriBiyolojik Taarruz Sonrasnda : Biyolojik taarruzdan sonra yaplacak ilk i personelin, eyalarn, yiyeceklerin, sularn, bina ve arazilerin mikroplardan temizlenmesidir. Baklk devam ettirilmeli ve bilinen salk tedbirleri uygulanmaldr. Biyolojik sava maddesi ile kirletilen binalar ve blgeler iaretlenmelidir.

 • Taarruz sonrasHastalk tayc olarak kullanlan haereler ve hayvanlar kontrol altna alnmaldr. Yiyecekler ve iecekler, tbbi kontrole tabi tutulmaldr, Salgn hastalklarn grld binalar ve blgeler karantinaya alnmaldr. Biyolojik bir taarruzda kullanlan bir madde tanmlandktan sonra tedavi hazrlanmaldr. kabilecek aslsz haber ve sylentiler engellenmelidir.

 • Biyolojik Savunma Yntemleri*Biyolojik Maddelerin Bulamasndan Kanmak in Dikkat Edilecek Hususlar : 1. Yalnz msaade edilen yiyecekler ve iecekler yenilir ve iilir, 2. Vcut temiz ve haerelerden uzak tutulur. 3. Kesik ve yaralar gerekli ihtimamla kapatlr, 4. aretli olan bina ve blgelere girilmez, 5. Havuzlarda ve gllerde banyo yaplmaz, 6. Hayvanlara dokunulmaz, 7. Hatra eyalar alnmaz, 8. Hastalk grlnce derhal doktora mracaat edilir, 9. A olunmamsa derhal a olunur,

 • Biyolojik sava maddelerinin temizlenmesiBiyolojik taarruzdan sonra temizlenmek iin en basit ve en tesirli usul su ve sabunla ykanmak veya ykamaktr. Personelin Temizlenmesi : Biyolojik maddelere maruz kalan personel, scak sabunlu su ile ykanarak temizlenir. Mevcut ise mikrop ldrc sabunlar kullanlmaldr.

 • Biyolojik Sava Maddelerinin Temizlenmesi Eyalarn Temizlenmesi

  * Kirletilen elbiseler ve amarlar ilk frsatta sabunlu veya deterjanl su ile ykanr, ya da kaynatlarak temizlenir. Koruyucu maske, filtre elemanlar karldktan sonra d ve i ksmlar temiz bir bezle temizlenir ve lk sabunlu suda ykanr.

 • Eyalarn Temizlenmesi

  Mutfak eyalar scak sabunlu su ile veya deterjanl su ile iyice ykanr ve silinerek temizlenir. Ev eyalar aa ve madeni olanlar sabunlu veya deterjanl su ile iyice silinir. Yn ve pamuklu olanlar ykanr veya gne nda havalandrlr. Yerler temizlik malzemeleriyle ykanr veya sabunlu su ile silinir.

 • Yiyeceklerin ve eceklerin Temizlenmesi

  Taze sebze ve meyvelerin kirli ksmlar kesilerek atlr ve bol su ile ykanarak temizlenir. Et ve buna benzer maddelerinin l - 2 cm. kalnlnda ksmlar ayrlp atlarak veya piirilerek temizlenir. Kuru yiyecek maddeleri iin kaynatarak piirme en iyi yoldur.

 • ilecek sular

  Kural olarak aktaki btn sular dklmelidir. Ancak bu gibi sular kullanlmak mecburiyetinde kalnrsa (en az 15 dakika) iine su artma tabletleri atlmaldr. Kapal kap ve ielerdeki su, d yzeyleri temizlemek suretiyle iilecek hale getirilir. eme ve akarsular tbbi kontrolden gemeden su iilmemeli ve kullanlmamaldr

 • Binalarn Temizlenmesi

  zellikle ahap binalarn temizlenmesi gtr. Binalar, kire kayma ile fralanarak veya sngerle, scak sabunlu su ile veya amar sodas ile ykanarak, havalandrlarak temizlenir

 • Biyolojik Silahlarn Gelecek Savalardaki Rol

  Biyolojik silahlar gelecein bir nolu silahdr. Biyolojik silahlar gayri insani deillerdir. Biyolojik silahlarn yasaklanmas mmkn deildir. kacak bir salgn hastalktan herhangi bir memleketi sorumlu tutabilmek ou kez imkanszdr. Biyolojik silahlar ekonomik sava aralar olarak kullanlabilir. Biyolojik sava, az gelimi memleketlerin bilhassa nem vermeleri gereken bir konudur

 • Biyolojik Terr

  11 Eyll 2001 tarihinde Amerika Birleik Devletleri dnya tarihinin en byk terrist saldrsna maruz kald. Saldr sonrasnda Amerika Birleik Devletleri'nin, NATO ve dier mttefik lke gleri ile birlikte byk bir antiterrist aktivite balatt. Bu aktivite srasnda balayan ve zellikle yine Amerika Birleik Devletleri'ni hedef ald dnlen pheli biyoterrizm hareketi uluslararas kamuoyunun dikkatini bu yeni kavram zerine younlatrd

 • Biyolojik Terr (Biyoterrizm) Nedir?

  Biyoterrizm; kiiler, gruplar veya hkmetler tarafndan gerek ideolojik, gerekse politik veya finansal kazan salamak amacyla hastalk yaratc patojenlerin ak veya gizli ekilde yaylmasdr.

 • Biyolojik Silahlar Tehlikeli midir?

  Biyolojik silahlar yksek dzeyde harabiyet vericidir. Uygun ortamlarda kendilerini oaltr, kalc hale getirebilir. Tm koruyucu nlemleri etkisiz klacak ekilde kendilerini mutasyona uratabilirler. Kimyasal silahlar , tm iddetlerine karn daldklarnda veya sulandrldklarnda daha az ldrcdr. Fakat biyolojik silah olarak kullanlan hastalk yapc mikroorganizmalarn en ufak miktar bile ldrc olabilir. rnein; Botulinum toksininin kimyasal bir sinir ajan olan Sarin 'den 3 milyon kat daha gl olduu belirtilmitir.

 • Biyolojik Silahlar Bugne Kadar Bir Savata veya Terrist Eylemde Kullanld m?

  Evet, kullanlmlardr. M.. 6. yz yldaki Persler 'den, yakn gemiteki ran - Irak savana kadar birok kez kullanlmtr. Hatta sivil toplum kesiminde de bu olayn bir rnei 1984 Eyllnde yaanmtr. Amerika Birleik Devletlerinde Dallas Oregon'da bir yerel seimin sonularn etkilemek amacyla bir grup tarafndan blgede restoranlarda ki salata barlarna salmonella typhi kartrlmak suretiyle 750 kiinin zehirlenmitir. Nisan 1979'da Sverthlovsk (Rusya) ehrinde kan 64 kiinin lmyle sonulanan, 96 kiiyi kapsayan arbon salgn,

 • Bir Biyoterrist Saldr ile Doal Bir Salgn Nasl Ayrmal?

  Daha nce blgede grlmeyen hastalk (mikrobu) Allmadk antibiyotik direnci Tipik olmayan klinik grnm. Vaka dalmnn corafi ve/veya zamansal olarak tutarsz olmas. (rnein; ksalm zaman seyri) Dier tutarsz elemanlar ise unlardr; Vaka Says Hastalanma veya lm oranlar Hastalk grlme sklndan sapmalar

 • Bu Patojenler Ne Kadar Bulacdr?

  Potansiyel Biyolojik Silah Ajanlarndan sadece veba, iek ve viral hemorajik ate insandan insana damlack enfeksiyonu ile bular ve bunlar standart enfeksiyon kontrol nlemlerinden (zel giysiler, gz korumal maske, eldiven) fazlasn gerektirir. Hangi ajan kullanldna baklmakszn tm potansiyel biyolojik silah kurbanlar izole edilmelidir. Bu hastalarla ilgilenen salk personeli standart korunma yntemlerinin yan sra HEPA Maskesi (yksek hava filtre zellikli maske) kullanmaldr.

 • potansiyelSars EbolaAdsKu gribiDeli danaDomuz gribinewcastle

 • potansiyelapTularemiRuamBotiliniumBurucellaarbonHayvanlardan insanlara geen zoonozlarKenelerle bulaan KKKA VS

 • Teekkrler...Erhan BaVeteriner Hekim