bİyolojİ testlerİ

Download BİYOLOJİ TESTLERİ

Post on 08-Jul-2018

241 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 BİYOLOJİ TESTLERİ

  1/147

    5

  Capitolul 1

  Introducere în Biologia moleculară 

  1.  

  CS Alegeţi afirmaţia ce NU se referă la caracteristica autoreglării sistemului biologic: 

  a) este efectuată fără utilizarea informaţiei genetice;  b) reprezintă răspunsul la acţiunea factorilor interni şi externi;  c) se efectuează după tipul legăturii inverse (feed-back);  d) asigură adaptarea la condiţiile variabile de mediu;  e) determină răspunsul adecvat al sistemului biologic. 

  2.  

  CS Sistemele biologice se caracterizează, cu excepţia: a)  prezenţei elementelor neomogene;  b) variabilităţii în timp;  c) independenţei comportamentului de organizare moleculară;  d) existenţei în echilibru cu mediul ambiant;  e) homeostaziei dinamice. 

  3. CS Apreciaţi care dintre afirmaţii NU corespunde virusurilor:  a) sunt forme acelulare de viaţă;  b)

   

  deţin informaţia genetică doar în molecula de ADN sau ARN;   c) realizează programul propriu doar în celula gazdă;  d) integrează programul genetic în ADN-ul celulei;  e) sunt formaţi din membrană, citoplasmă şi ribozomi. 

  4. CS Care dintre afirmaţii NU corespunde caracteristicii macromoleculelor? 

  a) sunt constituite din monomeri –  molecule mici; 

  b)  

  se pot polimeriza şi depolimeriza;  c) se caracterizează prin structură tridimensională;  d) reprezintă proteine, polizaharide şi acizi nucleari;  e) toate afirmaţiile sunt incorecte. 

  5. CS Referitor la celulă, toate cele de mai jos sunt adevărate, cu excepţia:  a) nu poate exista solitară; 

  b)  

  se găsesc în grup, formând ţesuturi; 

 • 8/19/2019 BİYOLOJİ TESTLERİ

  2/147

    6

  c) iniţial toate au formă globulară;  d) dimensiunile variază de la un ţesut la altul;  e)  pot pierde nucleul la maturitate. 

  6. CS Componentele fundamentale ale celulei:  a) nucleul, reticulul endoplasmatic neted, cromatina;  b) citoplasma, nucleul, plasmalema;  c) citoplasma, nucleul, cromozomii; 

  d) nucleul, mitocondriile, membrana celulară;  e) citoplasma, nucleolul, plasmalema. 

  7. CS Se divid autonom organitele:  a)

   

  reticulul endoplasmatic neted; 

  b) reticulul endoplasmatic granular;  c) aparatul Golgi;  d) mitocondriile;  e) lizozomii. 

  8. CS Care din celulele enumerate pot fi vizibile fără microscopul optic:  a) spermatozoidul; 

  b)  

  fibra musculară striată;  c) eritrocitul;  d) limfocitul; 

  e) nici una din cele de mai sus. 

  9. CS Într -o celulă pot exista numai într -un exemplar:  a) nucleul; 

  b) nucleolul; 

  c)  

  centrul celular;  d) cromozomul; 

  e) anvelopa nuclear ă. 

  10. CS NU este organit comun citoplasmatic:  a) centrosomul;  b) aparatul Golgi;  c) cromozomii; 

  d)  

  ribozomii; 

 • 8/19/2019 BİYOLOJİ TESTLERİ

  3/147

    7

  e) mitocondriile. 

  11. CS Alegeţi răspunsul corect caracteristic procariotelor: 

  a)  

  se divid mitotic şi meiotic; b) conţin un set diploid de cromozomi;  c) sunt organisme cu nucleu;  d) conţin ribosomi;  e) au dimensiuni mult mai mari ca eucariotele. 

  12. CS Procariotele sunt: 

  a) organisme monocelulare şi pluricelulare;  b) celule cu toate organitele;  c)

   

  fără nucleu bine determinat;  d)  bacterii şi bacteriofagi;  e) cu o structură complicată. 

  13. CS Organismele procariote:  a) au organite membranare şi nemembranare;  b) sunt pluricelulare;  c) au mitocondrii; 

  d)  

  sunt dilpoide;  e) nu conţin proteine histone. 

  14. CS Pentru procariote NU este caracteristic:  a)  prezenţa membranelor intracelulare;  b)  prezenţa ribozomilor;  c) diviziunea amitotică;  d) lipsa mitocondriilor;

  e)  

  lipsa centrului celular. 

  15. CS Procariotele se deosebesc de eucariote prin:  a) eucariotele au membrană, iar procariotele –  nu;  b) eucariotele se înmulţesc prin meioză, iar procariotele –   prin mitoză;  c) toate eucariotele sunt celulare, iar toate procariotele sunt acelulare;  d) eucariotele conţin acizi nucleici, iar procariotele –  nu conţin;  e) toate răspunsurile sunt incorecte. 

 • 8/19/2019 BİYOLOJİ TESTLERİ

  4/147

    8

  16. CS Care dintre structurile următoare se conţin în celulele procariote?  a) mitocondriile;  b) cloroplaştii; 

  c)  

   plasmidele; d) nucleul;  e) nici una dintre cele indicate mai sus. 

  17. CS Care dintre structurile următoare se întâlnesc la toate bacteriile?  a) capsula;  b) flagelul; 

  c) ADN  d) aparatul Golgi;  e)

   

  toate răspunsurile sunt corecte. 

  18. CS Celule cu nucleu şi toate organitele sunt:  a)  procariotele;  b) eucariotele;  c) adenovirusurile; 

  d)  bacteriile;  e) mitocondriile. 

  19. CS Eucariotele se caracterizează prin:  a)  prezenţa nucleului şi organitelor;  b) lipsa mitocondriilor;  c) lipsa membranei nucleare;  d) diviziune numai amitotică;  e)  prezenţa genoforului. 

  20.  

  CS Mediul semilichid al celulei este reprezentat de:  a) reticulul endoplasmatic; 

  b) ribozomi;  c) citoplasmă;  d) citoschelet;  e) lizozomi. 

  21. CS Se prezintă ca sistem coloidal: 

  a)  

  membrana celulară; 

 • 8/19/2019 BİYOLOJİ TESTLERİ

  5/147

    9

  b) neurofibrilele; 

  c) citosolul;  d) cromatina; 

  e)  

  cromozomii. 

  22. CS Organite amembranare sunt:  a) ribozomii;  b) reticulul endoplasmatic; 

  c) aparatul Golgi;  d) mitocondriile; 

  e) lizozomii. 

  23.  

  CS Care organite NU au membrane? 

  a) nucleul;  b) centrozomul; c) mitocondriile;  d) lizozomii;  e) aparatul Golgi. 

  24. CS Reticulul endoplasmatic reprezintă:  a)

   

  sistem canalicular,  b) organit amembranar;  c) sistem vezicular; 

  d) organit bimembranar;  e) organit ce formează criste. 

  25. CS Indicaţi caracteristica corectă a reticulului endoplasmatic:  a) are subunitate mică şi subunitate mare; 

  b)  

  conţine ADN propriu;  c) se localizează în nucleu;  d) împarte celula în compartimente;  e) este responsabil de stocarea energiei sub formă chimică. 

  26. CS Reticulul endoplasmatic are funcţie de:  a) doar de a uni toate organitele celulei;  b) a participa la sinteza substanţelor organice; 

  c)  

  stocare a energiei sub formă chimică; 

 • 8/19/2019 BİYOLOJİ TESTLERİ

  6/147

    10

  d) digerarea substanţelor netrebuincioase;  e) sinteza acizilor nucleici. 

  27.  

  CS Reticulul endoplasmatic are o structură: a) amembranară;  b) neomogenă;  c) veziculară;  d) mozaico-fluidă;  e)  bogată în pori. 

  28. CS Reticulul endoplasmatic participă la:  a) transportarea aminoacizilor spre ribozomi;  b)

   

  sinteza ADN; 

  c) sinteza proteinelor;  d) sinteza ARN;  e) identificarea substanţelor de natură străină. 

  29. CS Din două subunităţi în celulă este format:  a) reticulul endoplasmatic;  b) aparatul Golgi; 

  c)  

  ribozomii;  d) lizozomii;  e) nucleul. 

  30. CS Ribozomul constă din:  a)  proteine şi ARN;  b)  proteine, ARN şi ADN;  c) ADN şi proteine; 

  d)  

  ADN şi proteine histone;  e) ADN propriu şi proteine nehistone. 

  31. CS Pentru mitocondrii este caracteristic: 

  a) formarea cristelor de către membrana externă;  b)  prezenţa unui număr constant de criste;  c) ca numărul de criste să depindă de intensitatea metabolismului

  celular;

  d)  

  orientarea cutelor spre exterior; 

 • 8/19/2019 BİYOLOJİ TESTLERİ

  7/147

    11

  e) de a sintetiza ADN - funcţie principală. 

  32. CS Mitocondriile se înmulţesc prin: 

  a)  

  diviziune directă; b) înmugurire;  c) mitoză;  d) meioză;  e) diviziune indirectă. 

  33. CS Care este caracteristica falsă pentru mitocondrii? 

  a) se găsesc în număr mare în celulele vegetale şi animale;   b) sintetizează molecule de ATP;  c)

   

  au membrană dublă;  d) sintetizează proteine proprii;  e) conţin ADN liniar. 

  34. CS Este prevăzută cu pori membrana:  a) aparatului Golgi; 

  b) reticulului endoplasmatic;  c) nucleară;  d)

   

  lizozomală;  e) mitocondrială. 

  35. CS Porii membranelor nucleare fac legătura nucleului cu:  a) exteriorul celulei;  b) mitocondriile;  c) reticulul endoplasmatic; 

  d) citoplasma; 

  e)  

  ribozomii. 

  36. CS Nucleolul este format din:  a) ARN şi proteine;  b) ADN şi proteine;  c) ADN, ARN şi proteine;  d) toate răspunsurile sunt corecte;  e) toate enunţurile sunt false. 

 • 8/19/2019 BİYOLOJİ TESTLERİ

  8/147

    12

  37. CS Componenta principală a nucleului este:  a) ribozomii;  b) nucleolii; 

  c)  

  substanţele organice, sărurile; d) acizii nucleici;  e)  porii anvelopei nucleare. 

  38. CS La