biuro projektowe joanna styka›lebioda 66›400 gorzów … · 2013. 3. 6. · 14 12 12 7 8 15 15...

of 1 /1
2,0 28,1 2,0 3,8 2,0 30,2 15,7 7,0 10,8 2,0 0,7 15,1 2,0 1,5 1,5 1,97 0,7 3,5 0,5 1,0 3,5 1,0 4,5 4,0 4,5 1,0 1,9 1,2 200 15 1 1000 50 11 1 630 1,0 1,5 28,1 2,0 2,0 2,0 15,1 2,0 2,0 28,1 2,0 3,8 2,0 30,2 15,7 7,0 10,8 2,0 0,7 15,1 2,0 1,5 1,5 1,97 0,7 3,5 0,5 1,0 3,5 1,0 4,5 4,0 4,5 1,0 1,9 1,2 200 15 1 1000 50 11 1 630 1,0 1,5 28,1 2,0 2,0 2,0 15,1 2,0 39 35 4 36 3 36 40 f. g g g m m g m g g g m m g i g m m i m i rów rów bet. bet. j.asf. bet. bet. bet. bet. j.asf. ch.polbruk bet. polbruk polbruk/bet. polbruk bet. bet. dr. grunt. bet. asf. bet. bet. j.asf. ch.bet. 2020 2214 2089 2020 e eN k k kl kl kl kl 126.33 126.34 126.43 126.45 k k 125.18 k k k k k kl kl kl k 125.09 kd350 124.20 124.14 125.84 125.94 kd200 124.85 kl 124.65 124.65 125.35 kl 125.17 t t t 124.4 t 124.1 t t t t w w 125.27 125.24 wB32 wB50 wB50 wB80 wB80 w w 124.86 wB80 wB32 wB50 wB32 127.39 127.51 127.44 127.04 126.99 127.02 127.16 127.27 125.34 125.37 125.40 125.24 125.25 125.42 125.42 125.39 125.30 125.46 125.36 125.24 127.39 127.51 127.44 127.04 126.99 125.96 126.42 126.43 125.60 125.60 125.32 125.28 127.02 125.27 125.23 125.06 125.03 125.08 125.04 127.16 127.27 125.1 125.5 126.7 125.13 124.1 125.9 126.28 126.4 126.6 126.7 126.8 126.88 127.2 127.2 127.22 127.2 127.6 124.9 125.0 125.2 125.2 125.3 124.9 125.0 127.6 127.5 127.2 127.9 127.8 127.5 127.6 127.6 127.1 126.2 126.6 127.3 127.0 125.0 125.7 125.6 125.1 125.1 125.1 125.6 125.7 125.2 126.0 125.2 125.8 125.2 125.8 126.7 126.4 127.6 126.0 127.5 127.2 127.9 127.8 127.5 127.7 127.6 127.6 124.3 126.4 126.0 125.8 127.1 125.4 124.9 124.2 124.9 124.8 124.3 124.9 125.0 124.3 124.9 125.31 127.0 126.9 126.6 45/3 45/1 33/3 44 35/2 2/6 33/2 34 40/3 22/4 22/3 BュRIVa dr RIVa BュRIVa dr dr BュRIVa BュRIVa BュRIVa 5711300.00 3588550.00 SKLEP SALA WIEJSKA SIATKモWKA 9x18m KOSZYKモWKA 15x30m ZAGOSPODAROWANIE TERENU STAN PROJEKTOWANY skala 1:500 1) POWIERZCHNIA DZIA」KI....................................2276,1m 2) NAWIERZCHNIE UTWARDZONE: + 126,15mnpm + 127,5mnpm + 126,33mnpm + 127,5mnpm + 126,33mnpm + 126,40mnpm + 127,00mnpm + 126,10mnpm 35/1 + 127,5mnpm + 126,00mnpm 5 + 126,88mnpm branソa: ARCHITEKTURA projektant: stud. bud. Jakub Gocal opracowaウ: mgr inソ. arch. Joanna StykaュLebioda, nr upr. 55/94/GW w specjalnoœci architektonicznej bez ograniczeア rys nr 1 sprawdziウ: mgr inソ. arch. Marcin Giedrowicz, nr upr. 51/92/GW w specjalnoœci architektonicznej bez ograniczeア STAN PROJEKTOWANY skala 1:500 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 30.08.2010 66ュ400 Gorzów Wlkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203ュ704 BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKAュLEBIODA 5 4 6 6 3 3 3 3 9 10 11 13 14 12 12 7 8 15 15 15 7 7 8 1 ュ granica opracowania LEGENDA ュ granica dziaウki ュ wejœcia na teren dziaウki ュ projektowane ogrodzenie z siatki metalowej zgrzewanej h=4,10m ュ trybuny projektowane ュ kostka betonowa na podsypce cem.ュpiask. 126.7 126.6 RIVa SIATKモWKA 9x18m KOSZYKモWKA 15x30m + 126,15mnpm 2 2 2 NAWIERZCHNIE ュ kostka typu EKOPOLBRUK np. EKOュKWADRAT lub równowaソna na podsypce piaskowej ュ asfalt (boisko wielofunkcyjne) ュ piasek (plac zabaw) ュ opaski ソwirowe ュ trawniki 16 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 2 2.1. Asfalt (boisko wielofunkcyjne)..............................613,1m 2 2.2. Kostka betonowa na podsypce cem.ュpiask............327,5m 2 2.3. Kostka typu EKOPOLBRUK np. EKOュKWADRAT lub równowaソna na podsypce piaskowej ...............139,9m 2 3) POWIERZCHNIE O NAWIERZCHNI PIASKOWEJ: 3.1. Plac zabaw.........................................................286,3m 2 5) POWIERZCHNIE TRAWIASTE...............................753,8m 2 2 6) TRYBUNY..............................................................41,5m ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Boisko wielofunkcyjne 2. Trybuny 3. Wiaty ze stoウami wym. 3,5x4,5m 4. Wiata wym. 5x7,5m 5. Miejsce na ognisko z ウawkami 6. Schody terenowe z podkウadów kolejowych 2 4) NAWIERZCHNIA Z KORY........................................61,1m ュュュュュPLAC ZABAWュュュュュ 7. 」awki 8. Kosz na œmieci 9. Piaskownica 10. Huœtawka dla maウych dzieci 11. Tor komandosa 12. Bujaki kogut i konik 13. Huœtawka waソka 14. Zestaw zabawowy 15. Tablica do rysowania 16. Tablica info.ュregulamin 7) OGRODZENIA: 7.1.Typ A ュ ogrodzenie h=4,10m...............................58,50mb 7.2.Typ B ュ ogrodzenie h=1,83m...............................57,80mb ュ drzewa istniejケce ュ drzewa projektowane ュ drenaソ projektowany 39 35 4 36 3 36 40 f. g g g m m g m g g g m m g i g m m i m i rów rów bet. bet. j.asf. bet. bet. bet. bet. j.asf. ch.polbruk bet. polbruk polbruk/bet. polbruk bet. bet. dr. grunt. bet. asf. bet. bet. j.asf. ch.bet. 2020 2214 2089 2020 e eN k k kl kl kl kl 126.33 126.34 126.43 126.45 k k 125.18 k k k k k kl kl kl k 125.09 kd350 124.20 124.14 125.84 125.94 kd200 124.85 kl 124.65 124.65 125.35 kl 125.17 t t t 124.4 t 124.1 t t t t w w 125.27 125.24 wB32 wB50 wB50 wB80 wB80 w w 124.86 wB80 wB32 wB50 wB32 127.39 127.51 127.44 127.04 126.99 127.02 127.16 127.27 125.34 125.37 125.40 125.24 125.25 125.42 125.42 125.39 125.30 125.46 125.36 125.24 127.39 127.51 127.44 127.04 126.99 125.96 126.42 126.43 125.60 125.60 125.32 125.28 127.02 125.27 125.23 125.06 125.03 125.08 125.04 127.16 127.27 125.1 125.5 126.7 125.13 124.1 125.9 126.28 126.4 126.6 126.7 126.8 126.88 127.2 127.2 127.22 127.2 127.6 124.9 125.0 125.2 125.2 125.3 124.9 125.0 127.6 127.5 127.2 127.9 127.8 127.5 127.6 127.6 127.1 126.2 126.6 127.3 127.0 125.0 125.7 125.6 125.1 125.1 125.1 125.6 125.7 125.2 126.0 125.2 125.8 125.2 125.8 126.7 126.4 127.6 126.0 127.5 127.2 127.9 127.8 127.5 127.7 127.6 127.6 124.3 126.4 126.0 125.8 127.1 125.4 124.9 124.2 124.9 124.8 124.3 124.9 125.0 124.3 124.9 125.31 127.0 126.9 126.6 45/3 45/1 33/3 44 35/2 2/6 33/2 34 40/3 22/4 22/3 BュRIVa dr RIVa BュRIVa dr dr BュRIVa BュRIVa BュRIVa 5711300.00 3588550.00 SKLEP SALA WIEJSKA SIATKモWKA 9x18m KOSZYKモWKA 15x30m ZAGOSPODAROWANIE TERENU STAN PROJEKTOWANY skala 1:500 1) POWIERZCHNIA DZIA」KI....................................2276,1m 2) NAWIERZCHNIE UTWARDZONE: + 126,15mnpm + 127,5mnpm + 126,33mnpm + 127,5mnpm + 126,33mnpm + 126,40mnpm + 127,00mnpm + 126,10mnpm 35/1 + 127,5mnpm + 126,00mnpm 5 + 126,88mnpm branソa: ARCHITEKTURA projektant: stud. bud. Jakub Gocal opracowaウ: mgr inソ. arch. Joanna StykaュLebioda, nr upr. 55/94/GW w specjalnoœci architektonicznej bez ograniczeア rys nr 1 sprawdziウ: mgr inソ. arch. Marcin Giedrowicz, nr upr. 51/92/GW w specjalnoœci architektonicznej bez ograniczeア STAN PROJEKTOWANY skala 1:500 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 66ュ400 Gorzów Wlkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203ュ704 BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKAュLEBIODA BUDOWA OBIEKTモW SPORTOWOュREKREACYJNYCH PRZY ŒWIETLICY WIEJSKIEJ LUBIEム, dziaウka nr ewid. 35/1 5 4 6 6 3 3 3 3 9 10 11 13 14 12 12 7 8 15 15 15 7 7 8 1 ュ granica opracowania LEGENDA ュ granica dziaウki ュ wejœcia na teren dziaウki ュ projektowane ogrodzenie z siatki metalowej zgrzewanej h=4,10m ュ trybuny projektowane ュ kostka betonowa na podsypce cem.ュpiask. 126.7 126.6 RIVa SIATKモWKA 9x18m KOSZYKモWKA 15x30m + 126,15mnpm 2 2 2 NAWIERZCHNIE ュ kostka typu EKOPOLBRUK np. EKOュKWADRAT lub równowaソna na podsypce piaskowej ュ asfalt (boisko wielofunkcyjne) ュ piasek (plac zabaw) ュ opaski ソwirowe ュ trawniki 16 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 2 2.1. Asfalt (boisko wielofunkcyjne)..............................613,1m 2 2.2. Kostka betonowa na podsypce cem.ュpiask............327,5m 2 2.3. Kostka typu EKOPOLBRUK np. EKOュKWADRAT lub równowaソna na podsypce piaskowej ...............139,9m 2 3) POWIERZCHNIE O NAWIERZCHNI PIASKOWEJ: 3.1. Plac zabaw.........................................................286,3m 2 5) POWIERZCHNIE TRAWIASTE...............................753,8m 2 2 6) TRYBUNY..............................................................41,5m ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Boisko wielofunkcyjne 2. Trybuny 3. Wiaty ze stoウami wym. 3,5x4,5m 4. Wiata wym. 5x7,5m 5. Miejsce na ognisko z ウawkami 6. Schody terenowe z podkウadów kolejowych 2 4) NAWIERZCHNIA Z KORY........................................61,1m ュュュュュPLAC ZABAWュュュュュ 7. 」awki 8. Kosz na œmieci 9. Piaskownica 10. Huœtawka dla maウych dzieci 11. Tor komandosa 12. Bujaki kogut i konik 13. Huœtawka waソka 14. Zestaw zabawowy 15. Tablica do rysowania 16. Tablica info.ュregulamin 7) OGRODZENIA: 7.3.Typ C ュ ogrodzenie h=1,3m...............................144,30mb ュ drzewa istniejケce ュ drzewa projektowane ュ drenaソ projektowany P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

Author: others

Post on 04-Mar-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2,0

  28,1

  2,0 3,8

  2,0

  30,2

  15,7

  7,0

  10,8

  2,00,7

  15,1

  2,0

  1,5

  1,5

  1,9

  70,

  73,

  5 0

  ,51,

  0

  3,5

  1,04,5

  4,04,5 1,0

  1,9

  1,2

  2

  200

  151

  1000

  50

  111 630

  1,0

  1,5

  28,1

  2,0

  2,0

  2,0

  15,1

  2,0

  2,0

  28,1

  2,0 3,8

  2,0

  30,2

  15,7

  7,0

  10,8

  2,00,7

  15,1

  2,0

  1,5

  1,5

  1,9

  70,

  73,

  5 0

  ,51,

  0

  3,5

  1,04,5

  4,04,5 1,0

  1,9

  1,2

  2

  200

  151

  1000

  50

  111 630

  1,0

  1,5

  28,1

  2,0

  2,0

  2,0

  15,1

  2,0

  39

  35

  4

  36

  3

  36

  40

  f.

  g

  g

  g

  m

  m

  g

  m

  g

  g

  g

  m

  m

  g

  i

  g

  m

  m

  im

  i

  rów

  rów

  bet.

  bet.

  j.asf.

  bet.

  bet.

  bet.

  bet.

  j.asf

  .

  ch.p

  olbr

  uk

  bet.

  polb

  ruk

  polbruk/bet.

  polbruk

  bet.

  bet.

  dr. grunt.

  bet.

  asf.

  bet.

  bet.

  j.asf

  .ch.bet.

  2020

  2214

  2089

  2020

  e

  eN

  kk

  kl

  kl

  klkl

  126.33

  126.34

  126.43

  126.45

  kk

  125.18k

  k

  k

  kk

  kl kl kl

  k

  125.09

  kd350

  124.20

  124.14

  125.84125.94

  kd20

  0

  124.85

  kl

  124.65 124.65

  125.35

  kl 125.17

  t

  t

  t

  124.4

  t

  124.1

  t

  t

  t

  t

  ww 125.27125.24

  wB3

  2

  wB50

  wB5

  0

  wB80

  wB80

  w

  w124.86

  wB80

  wB3

  2

  wB50

  wB3

  2

  127.39

  127.51

  127.44

  127.

  0412

  6.99

  127.02

  127.16

  127.27

  125.34

  125.37

  125.40

  125.24

  125.25

  125.42125.42

  125.39

  125.30

  125.46

  125.36

  125.24

  127.39

  127.51

  127.44

  127.

  0412

  6.99

  125.96

  126.

  4212

  6.43

  125.

  6012

  5.60

  125.32

  125.

  28

  127.02

  125.27

  125.23125.06

  125.03

  125.08

  125.04

  127.16

  127.27

  125.1

  125.5

  126.7

  125.

  13

  124.1

  125.9

  126.

  28

  126.4

  126.6

  126.7

  126.8126

  .88

  127.2

  127.212

  7.22

  127.2

  127.6

  124.9

  125.0

  125.2125.2

  125.3

  124.9

  125.0

  127.6

  127.5

  127.2

  127.9

  127.8

  127.5

  127.6

  127.6

  127.1

  126.2

  126.6

  127.3

  127.0

  125.0

  125.7

  125.6

  125.1

  125.1

  125.1

  125.6125.7 125.2

  126.0125.2

  125.8

  125.2

  125.8

  126.7

  126.4

  127.6

  126.0

  127.5

  127.2

  127.9

  127.8

  127.5127.7

  127.6

  127.6

  124.3

  126.4

  126.0

  125.8

  127.1

  125.4

  124.9124.2

  124.9 124.8124.3

  124.9

  125.0

  124.3

  124.9

  125.31

  127.0

  126.9

  126.6

  45/3

  45/1

  33/3

  44

  35/2

  2/6

  33/2

  34

  40/3

  22/4

  22/3

  BRIVa

  dr

  RIVa

  BRIVadrdr

  BRIVa

  BRIVa

  BRIVa

  5711300.00

  3588550.00

  SKLEP

  SALAWIEJSKA

  S I A T K Ó W K A 9 x 1 8 m

  K O S Z Y K Ó W K A 1 5 x 3 0 m

  ZAGOSPODAROWANIE TERENUSTAN PROJEKTOWANY

  skala 1:500

  1) POWIERZCHNIA DZIA£KI....................................2276,1m

  2) NAWIERZCHNIE UTWARDZONE:

  + 126,15mnpm

  + 127,5mnpm

  + 126,33mnpm

  + 127,5mnpm

  + 126,33mnpm

  + 126,40mnpm

  + 127,00mnpm

  + 126,10mnpm

  35/1

  + 127,5mnpm

  + 126,00mnpm

  5

  + 126,88mnpm

  bran¿a: ARCHITEKTURA

  projektant:

  stud. bud. Jakub Gocalopracowa³:

  mgr in¿. arch. Joanna StykaLebioda, nr upr. 55/94/GWw specjalnoœci architektonicznej bez ogranicze±

  rys nr 1

  sprawdzi³: mgr in¿. arch. Marcin Giedrowicz, nr upr. 51/92/GWw specjalnoœci architektonicznej bez ogranicze±

  STAN PROJEKTOWANY skala 1:500ZAGOSPODAROWANIE TERENU

  30.08.2010

  66400 Gorzów Wlkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203704BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKALEBIODA

  5

  46

  6

  3

  33

  39

  1011

  1314

  12 12

  78

  1515

  157

  78

  1

  granica opracowania

  LEGENDA

  granica dzia³ki

  wejœcia na teren dzia³ki

  projektowane ogrodzenie z siatki metalowej zgrzewanej h=4,10m

  trybuny projektowane

  kostka betonowa na podsypce cem.piask.

  126.7

  126.6RIVaS I A T K Ó W K A 9 x 1 8 m

  K O S Z Y K Ó W K A 1 5 x 3 0 m

  + 126,15mnpm

  22

  2

  NAWIERZCHNIE

  kostka typu EKOPOLBRUK np. EKOKWADRAT lub równowa¿na

  na podsypce piaskowej

  asfalt (boisko wielofunkcyjne)

  piasek (plac zabaw)

  opaski ¿wirowe

  trawniki

  16

  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

  2

  2.1. Asfalt (boisko wielofunkcyjne)..............................613,1m 2

  2.2. Kostka betonowa na podsypce cem.piask............327,5m 2

  2.3. Kostka typu EKOPOLBRUK np. EKOKWADRAT lub równowa¿na na podsypce piaskowej...............139,9m2

  3) POWIERZCHNIE O NAWIERZCHNI PIASKOWEJ:3.1. Plac zabaw.........................................................286,3m

  25) POWIERZCHNIE TRAWIASTE...............................753,8m

  2

  26) TRYBUNY..............................................................41,5m

  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU1. Boisko wielofunkcyjne2. Trybuny3. Wiaty ze sto³ami wym. 3,5x4,5m4. Wiata wym. 5x7,5m5. Miejsce na ognisko z ³awkami6. Schody terenowe z podk³adów kolejowych

  24) NAWIERZCHNIA Z KORY........................................61,1m

  PLAC ZABAW7. £awki

  8. Kosz na œmieci9. Piaskownica

  10. Huœtawka dla ma³ych dzieci11. Tor komandosa12. Bujaki kogut i konik

  13. Huœtawka wa¿ka14. Zestaw zabawowy15. Tablica do rysowania16. Tablica info.regulamin

  7) OGRODZENIA:

  7.1.Typ A ogrodzenie h=4,10m...............................58,50mb7.2.Typ B ogrodzenie h=1,83m...............................57,80mb

  drzewa istniej¹ce

  drzewa projektowane

  drena¿ projektowany

  39

  35

  4

  36

  3

  36

  40

  f.

  g

  g

  g

  m

  m

  g

  m

  g

  g

  g

  m

  m

  g

  i

  g

  m

  m

  im

  i

  rów

  rów

  bet.

  bet.

  j.asf.

  bet.

  bet.

  bet.

  bet.

  j.asf

  .

  ch.p

  olbr

  uk

  bet.

  polb

  ruk

  polbruk/bet.

  polbruk

  bet.

  bet.

  dr. grunt.

  bet.

  asf.

  bet.

  bet.

  j.asf

  .ch.bet.

  2020

  2214

  2089

  2020

  e

  eN

  kk

  kl

  kl

  klkl

  126.33

  126.34

  126.43

  126.45

  kk

  125.18k

  k

  k

  kk

  kl kl kl

  k

  125.09

  kd350

  124.20

  124.14

  125.84125.94

  kd20

  0

  124.85

  kl

  124.65 124.65

  125.35

  kl 125.17

  t

  t

  t

  124.4

  t

  124.1

  t

  t

  t

  t

  ww 125.27125.24

  wB3

  2

  wB50

  wB5

  0

  wB80

  wB80

  w

  w124.86

  wB80

  wB3

  2

  wB50

  wB3

  2

  127.39

  127.51

  127.44

  127.

  0412

  6.99

  127.02

  127.16

  127.27

  125.34

  125.37

  125.40

  125.24

  125.25

  125.42125.42

  125.39

  125.30

  125.46

  125.36

  125.24

  127.39

  127.51

  127.44

  127.

  0412

  6.99

  125.96

  126.

  4212

  6.43

  125.

  6012

  5.60

  125.32

  125.

  28

  127.02

  125.27

  125.23125.06

  125.03

  125.08

  125.04

  127.16

  127.27

  125.1

  125.5

  126.7

  125.

  13

  124.1

  125.9

  126.

  28

  126.4

  126.6

  126.7

  126.8126

  .88

  127.2

  127.212

  7.22

  127.2

  127.6

  124.9

  125.0

  125.2125.2

  125.3

  124.9

  125.0

  127.6

  127.5

  127.2

  127.9

  127.8

  127.5

  127.6

  127.6

  127.1

  126.2

  126.6

  127.3

  127.0

  125.0

  125.7

  125.6

  125.1

  125.1

  125.1

  125.6125.7 125.2

  126.0125.2

  125.8

  125.2

  125.8

  126.7

  126.4

  127.6

  126.0

  127.5

  127.2

  127.9

  127.8

  127.5127.7

  127.6

  127.6

  124.3

  126.4

  126.0

  125.8

  127.1

  125.4

  124.9124.2

  124.9 124.8124.3

  124.9

  125.0

  124.3

  124.9

  125.31

  127.0

  126.9

  126.6

  45/3

  45/1

  33/3

  44

  35/2

  2/6

  33/2

  34

  40/3

  22/4

  22/3

  BRIVa

  dr

  RIVa

  BRIVadrdr

  BRIVa

  BRIVa

  BRIVa

  5711300.00

  3588550.00

  SKLEP

  SALAWIEJSKA

  S I A T K Ó W K A 9 x 1 8 m

  K O S Z Y K Ó W K A 1 5 x 3 0 m

  ZAGOSPODAROWANIE TERENUSTAN PROJEKTOWANY

  skala 1:500

  1) POWIERZCHNIA DZIA£KI....................................2276,1m

  2) NAWIERZCHNIE UTWARDZONE:

  + 126,15mnpm

  + 127,5mnpm

  + 126,33mnpm

  + 127,5mnpm

  + 126,33mnpm

  + 126,40mnpm

  + 127,00mnpm

  + 126,10mnpm

  35/1

  + 127,5mnpm

  + 126,00mnpm

  5

  + 126,88mnpm

  bran¿a: ARCHITEKTURA

  projektant:

  stud. bud. Jakub Gocalopracowa³:

  mgr in¿. arch. Joanna StykaLebioda, nr upr. 55/94/GWw specjalnoœci architektonicznej bez ogranicze±

  rys nr 1

  sprawdzi³: mgr in¿. arch. Marcin Giedrowicz, nr upr. 51/92/GWw specjalnoœci architektonicznej bez ogranicze±

  STAN PROJEKTOWANY skala 1:500ZAGOSPODAROWANIE TERENU

  66400 Gorzów Wlkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203704BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKALEBIODA

  BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWOREKREACYJNYCHPRZY ŒWIETLICY WIEJSKIEJLUBIEÑ, dzia³ka nr ewid. 35/1

  5

  46

  6

  3

  33

  39

  1011

  1314

  12 12

  78

  1515

  157

  78

  1

  granica opracowania

  LEGENDA

  granica dzia³ki

  wejœcia na teren dzia³ki

  projektowane ogrodzenie z siatki metalowej zgrzewanej h=4,10m

  trybuny projektowane

  kostka betonowa na podsypce cem.piask.

  126.7

  126.6RIVaS I A T K Ó W K A 9 x 1 8 m

  K O S Z Y K Ó W K A 1 5 x 3 0 m

  + 126,15mnpm

  22

  2

  NAWIERZCHNIE

  kostka typu EKOPOLBRUK np. EKOKWADRAT lub równowa¿na

  na podsypce piaskowej

  asfalt (boisko wielofunkcyjne)

  piasek (plac zabaw)

  opaski ¿wirowe

  trawniki

  16

  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

  2

  2.1. Asfalt (boisko wielofunkcyjne)..............................613,1m 2

  2.2. Kostka betonowa na podsypce cem.piask............327,5m 2

  2.3. Kostka typu EKOPOLBRUK np. EKOKWADRAT lub równowa¿na na podsypce piaskowej...............139,9m2

  3) POWIERZCHNIE O NAWIERZCHNI PIASKOWEJ:3.1. Plac zabaw.........................................................286,3m

  25) POWIERZCHNIE TRAWIASTE...............................753,8m

  2

  26) TRYBUNY..............................................................41,5m

  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU1. Boisko wielofunkcyjne2. Trybuny3. Wiaty ze sto³ami wym. 3,5x4,5m4. Wiata wym. 5x7,5m5. Miejsce na ognisko z ³awkami6. Schody terenowe z podk³adów kolejowych

  24) NAWIERZCHNIA Z KORY........................................61,1m

  PLAC ZABAW7. £awki

  8. Kosz na œmieci9. Piaskownica

  10. Huœtawka dla ma³ych dzieci11. Tor komandosa12. Bujaki kogut i konik

  13. Huœtawka wa¿ka14. Zestaw zabawowy15. Tablica do rysowania16. Tablica info.regulamin

  7) OGRODZENIA:

  7.3.Typ C ogrodzenie h=1,3m...............................144,30mb

  drzewa istniej¹ce

  drzewa projektowane

  drena¿ projektowany

  P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y