bireyi tanıma teknikleri

of 32 /32
Univerist® Education Company Pk:34736 Kozyatağı I Kadıköy I İstanbul I Türkiye T: 02167061154 I E-Posta: [email protected]

Author: univerist

Post on 16-Apr-2017

487 views

Category:

Education


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Univerist Education Company

  Pk:34736 Kozyata I Kadky I stanbul I Trkiye

  T: 02167061154 I E-Posta: [email protected]

 • univerist.com

  Birey hakknda toplanan bilgiler;

  Okul ortamnda

  Pdr hizmetleri ierisinde

  Kamu ve zel sektr hizmetlerinde

  Sanayide alanlarda da kullanlmaktadr.

  Bireyi Tanma Hizmetleri Kapsamnda Elde Edilen Bilgiler Kimler

  Tarafndan Kullanlabilir?

  Yneticiler

  retmenler

  Psikolojik Danmanlar

  Bireyin kendisi

  Veliler

 • univerist.com

  Hangi hizmet alanlar ierisinde birey hakknda elde edilebilecek bilgileri

  ilevsel bir ekilde kullanlabilir?

  Psikolojik danma

  Bilgi toplama ve yayma

  Yerletirme

  zleme ve deerlendirme

 • univerist.com

  Bireyin gereki bir benlik yaps gelitirmesine yardm etmek

  Bir konuda karar verebilmek iin gerekli bilgileri toplamak

  Yetenek ve ilgileri dorultusunda bireyleri kendilerine en uygun

  programlara ynlendirebilmek

  Okulda uygulanacak eitim program iin bireyleri zelliklerine gre

  gruplandrmak

  Evlilik ve e seiminde bireylere yardmc olmak

  Bir kurumun zel amalar iin en uygun kiileri semek

  Bireylerin sorunlarna uygun tanlar koymak ve tedavi plann oluturma

  Bireyi gelecei hakknda tahminlerde bulunabilmek

 • univerist.com

  Asl ama bireyin kendisini tanmasnayardm etmek

  Tm rencilere ynelik olmal Takm halinde almak nemli Srekli bir hizmet olmal Toplanan bilgilerin geerli ve gvenilir

  olmas Bireyi her ynyle tanma Teknik uygulamak ara haline getirilmelidir. Sadece bir ara uygulamak bireyi tanmak

  iin yeterli deildir. Bireye mutlaka geribildirim verilmelidir.

 • univerist.com

  Bireyin fiziksel yaps, biyolojik z.

  Davransal z. (ilgi ve yetenekleri, tutum ve deerleri, tercih ve

  beklentileri , benlik algs, duygusal ve sosyal uyumu,kiisel zellikleri

  Sosyokltrel ve ekonomik koullar (aile yaps, ailenin eitim anlay,

  ailenin SEDi, evredeki renim ve i olanaklar)

 • univerist.com

  1. Testler

  2. Test d teknikler

  1. Amaca uygun olmas

  2. Geerlik

  3. Gvenirlik

  4. Kullanllk

  5. Objektiflik

  6. Ekonomik

  7. Testin normlar

 • univerist.com

  1. GRME

  Belirli bir amala yz yze gelen iki veya daha fazla kiinin belli bir amala

  szel yada szel olmaya iletiim ara ve tekniklerini kullanmak suretiyle

  oluturulan bir etkileimdir.

  Grme Trleri

  Gdml grme

  Gdmsz grme

  Yaptl grme

  Yaptsz grme

 • univerist.com

  Grme Tekniinin Avantajlar

  Birey bilgiler eksiksiz olarak birinci elden toplanr.

  Kullanm alan ok genitir.

  Szel ifadelerin yan sra beden dili de gzlenir.

  Bilgiler eksiksiz ve tam olarak toplanabilir.

  Davranlarn altndan yatan nedenleri anlamak iin kullanlabilir.

  Bireye tan koymak amacyla kullanlabilecek en etkili teknikler arasnda yer

  almaktadr.

 • univerist.com

  Grme Tekniinin Dezavantajlar

  Zaman, para ve emek bakmndan ekonomik deildir.

  Bireyin verdii bilgilerin doruluunu tam olarak kestirebilmek mmkn

  deildir.

  Subjektiftir ve elde edilen bilgiler yanl yorumlanabilir.

  Grmeci kar taraf etkileyebilir.

  Uygun yer ve zaman belirlemek sknt yaratabilmektedir.

 • univerist.com

  2. ANKET

  Anket Sorularnn Hazrlanmasnda

  Dikkat edilmesi Gereken Hususlar

  Sorular olabildiince ak hazrlanmal

  Sorular nyarglara dayal olmamal

  Soru says grubun zelliklerine gre

  ayarlanmal

  Soru trleri aratrmann amacna uygun

  olarak seilmeli

  Bilinen bilgiler ankette soru olarak

  sorulmamal

  Kapal ulu sorular tercih edilmeli, ak

  ulu soru sorulacaksa ksa cevapl olmal

 • univerist.com

  AnketlerdeSoru

  Trleri

  Kapal Ulu Sorular

  Kapal ve Ak Ulu Sorular

  Derecelen-dirmeli Sorular

  Ak Ulu Sorular

 • univerist.com

  Anket Uygulama Trleri

  Amaca, bireylerin niteliine, saysna, sreye ve parasal Koullara gre

  deikenlik gsterebilir.)

  A. Gruplara Uygulama

  B. Bireysel Grme Yoluyla uygulama

  C. Posta /nternet ile uygulama

  D. Telefon ile grme

 • univerist.com

  3. Problem Tarama Listeleri

  Genellikle

  Salk ve bedensel geliim

  Okul yaam

  Ev ve aile yaam

  Bakalar ile iliki kurma

  Kz erkek arkadal

  Gelecek beklentisi

  Bireyin i dnyas ile ilgili alanlardaki problemleri kapsar.

 • univerist.com

  Madde NO SORU CMLES (ENVANTER MADDELER)

  1 Salkl bir bedene sahip olmadm dnyorum.

  2 yi beslenemiyorum.

  3 tahm yok.

  4 Halsizlik hissediyorum ve abuk yoruluyorum.

  5 Gzlk kollanmak zorunda olduum iin sklyorum.

  6 yi gremiyorum.

  7 yi iitemiyorum.

  8 Uykusuzluk ekiyorum.

  9 Okulumuz hi temiz deil.

  10 Okulumuz hi iyi snmyor.

  11 Snfmz ok kalabalk, skk oturuyoruz.

  12 Okulumuzdaki ders ara - gerelerini yeterince kullanamyoruz.

  13 Laboratuar, spor salonu, kitaplmz yok.

  14 Baka bir okulda okumak isterdim.

  15 devler ok fazla, yetitiremiyorum.

  16 Okulda ufak hatalara ar cezalar veriliyor.

  17 Baarl olmak iin nasl daha iyi ders almam gerektiini bilmiyorum.

  18 Ders kitaplarn kolayca anlayamyorum.

  19 renciler arasnda ayrm yaplyor.retmenler daha ok belli renciler ile ilgileniyor.

  20 Okulda skntlarm anlatabileceim gvendiim bir kimse yok.

  21 Okulumuzda renciler dayakla cezalandrlyor.

  22 Okulumuzda rencilere onur krc ekilde davranlyor.

  23 Resim, mzik ve beden eitimi derslerine gereken nem verilmiyor.

 • univerist.com

  24 Hibir derste yeteri kadar baarl deilim.

  25 Dncelerimi ve bildiklerimi yazl olarak anlatmakta glk ekiyorum.

  26 Dncelerimi ve bildiklerimi szl olarak anlatmakta glk ekiyorum.

  27 stediim eitsel kola giremiyorum.

  28 Okulumuzda eitsel kol almalarna gereken nem verilmiyor.

  29 retmenimle/ retmenlerimle rahata konuamyorum.

  30 Evimiz okula ok uzak.

  31 Ailemin fazla basks beni skyor.

  32 Ailem hibir konuda fikrimi almyor.

  33 Ailemle rahata konuamyorum.

  34 Ailem bana harlk vermiyor.

  35 Ailem ar ev ilerini bana yaptryor.

  36 Annem ve babam sk sk tartp kavga ederler.

  37 Evde ders almama yardm eden kimse yok.

  38 Kardeimle / kardelerimle iyi geinemiyorum.

  39 Kardeim / kardelerim ders almam engelliyor.

  40 Evde dayak ile cezalandrlyorum.

  41 Ailemden uzakta, akrabalarmla yayorum.

  42 Babamn kt alkanlklar beni zyor. ( iki, kumar, sigara vb. )

 • univerist.com

  24 Hibir derste yeteri kadar baarl deilim.

  25 Dncelerimi ve bildiklerimi yazl olarak anlatmakta glk ekiyorum.

  26 Dncelerimi ve bildiklerimi szl olarak anlatmakta glk ekiyorum.

  27 stediim eitsel kola giremiyorum.

  28 Okulumuzda eitsel kol almalarna gereken nem verilmiyor.

  29 retmenimle/ retmenlerimle rahata konuamyorum.

  30 Evimiz okula ok uzak.

  31 Ailemin fazla basks beni skyor.

  32 Ailem hibir konuda fikrimi almyor.

  33 Ailemle rahata konuamyorum.

  34 Ailem bana harlk vermiyor.

  35 Ailem ar ev ilerini bana yaptryor.

  36 Annem ve babam sk sk tartp kavga ederler.

  37 Evde ders almama yardm eden kimse yok.

  38 Kardeimle / kardelerimle iyi geinemiyorum.

  39 Kardeim / kardelerim ders almam engelliyor.

  40 Evde dayak ile cezalandrlyorum.

  41 Ailemden uzakta, akrabalarmla yayorum.

  42 Babamn kt alkanlklar beni zyor. ( iki, kumar, sigara vb. )

 • univerist.com

  4. Otobiyografi

  Birey kendi yaam ve kendisi hakkndaki

  bilgileri kendi kiisel yorum ve

  deerlendirmesine gre yazl olarak

  anlatmaktadr. Birey hem gemi yaamndan

  hem u anki yaadklarnda hem de gelecee

  ilikin beklentilerinden bahsetmektedir.

  Otobiyografinin ieriinde bireyin kendi benliini,

  kiiliini nasl grd, gemite ne gibi

  gereksinimleri olduu ve bunlar nasl

  doyurduu, evredeki kiilerin beklentilerin nasl

  karlad yaad glklerle ba etme

  yntemleri, kimlerden destek grd ile ilgili

  duygu ve deerlendirmeleri yer almaktadr.

 • univerist.com

  Otobiyografi yazma trleri:

  Serbest yazma (Kendini hatrlayabildii andan itibaren yaamn ksaca

  yazmas istenir)

  Planl yazma (Bireye anlatmas istenen konularn balklarn ieren bir yazm

  plan verilir) YAZIM plan ierisinde:

  1. Doum tarihi ve yeri

  2. Ailesi hakknda bilgi(Anne babas sa/l; Aile yaantlar)

  3. Okul yaam (en son devam ettii okul, baar durumu, retmen ve

  arkada ilikileri, sevilen sevilmeyen dersler vb)

  4. Bo zamann deerlendirme ekilleri

  5. Genelde holanp holanmad eyler

  6. Bireyin gelecee ynelik beklentileri

 • univerist.com

  1. GZLEM

  Tanm:Bir nesnenin, olayn, bir kii veya

  gurubun gerek durumunu ve niteliklerini

  bilmek amac ile yaplan dikkatli ve planl

  incelemedir.

  Gzlem Trleri

  Geliigzel(Denetimsiz) Gzlem

  Sistemli (Denetimli) Gzlem

  Katlml Gzlem

  Katlmsz Gzlem

 • univerist.com

  Gzlem Trleri

  Geliigzel(Denetimsiz)Gzlem:nceden, neyin nerede, nasl gzleneceinin

  planlanmadan olay veya davran kendiliinden ortaya kt zaman doal

  koullarda rastlantsal olarak yaplan gzlemlerdir.

  rn: Tenefslerde retmenlerin rencileri gzlemlemesi

  Sistemli (Denetimli) Gzlem: Bireylerin belirli davranlarnn planl ve sistemli

  olarak kontroll koullar altnda davrann nedenlerini, sebep sonu ilikilerini

  bulmay amalayan gzlemlerdir.

  Gzlenen kii gzlem yapldn bilebilir veya bilmeyebilir. Denetimli ve planl

  bir gzlem iin de gzlem formlar oluturulur.

 • univerist.com

  Katlml Gzlem: Gzlemci kiinin

  standart bir gzleme ve bilgi toplama

  arac kullanmadan gzlenen kii ile

  birlikte olmas ya da bu amala olay

  veya faaliyete katlarak gzlemde

  bulunmasdr. Katlml gzlemde

  gzlemci kii kimliini belli etmeden

  grubun bir yesi olmaya alr.

  Gzlem srasnda bir lme arac

  kullanlmamas nedeniyle subjektif bir

  yntemdir.

 • univerist.com

  Katlmsz Gzlem: Gzlemci, gzlenen grup veya olayn dnda kalarak kiiyi

  ya da grubu dardan objektif olarak gzlemlemektedir ve gzledii bilgileri

  kaydedebilmektedir.

 • univerist.com

  Vaka Kayd (Anekdot)

  retmenler ve yneticilerin tank olduklar ve nemli grdkleri iyi veya kusurlu

  olduunu dndkleri renci davranlarnn srekli olarak objektif ve ayrntl

  bir biimde kaydedilmesi ve saklanmasdr.

  Herkesin yararlanabilmesi iin yaplan gzlemlerin vaka kayt formlarnn belirli

  bir formata gre doldurulmas gerekir.

 • univerist.com

  Vaka Kayd (Anekdot)

  Vaka kayt formunda bireyin davranlar ksa

  z ve nemli ksmlarn yanstan bir rapor

  olarak belirtilir.

  Her bir formda yalnzca bir olay anlatlr.

  Biriken vaka kaytlar belli srelerde

  kronolojik sra gzetilerek zetlenir ve bu

  bilgiler renci toplu dosyasnda saklanr.

  Vaka kaytlarnn olayn hemen ardndan

  tutulmas daha salkldr.

  Bu yntem retmenin rencilerini daha iyi

  tanmasna salar

  Vaka kaytlarnda sadece olumsuz olaylar

  deil olumlu olaylara da yer verilmelidir.

 • univerist.com

  1. Sosyometri

  Dolayl olarak sunulan bir lte gre bir

  gruptaki bireylerin birbirleri ile olan sosyal

  ilikilerini tutum ve eilimlerini grup

  ierisindeki rgtlenme biimini ortaya

  karmaya yarayan bir yntemdir. Bu

  yntemden yararlanlarak gruplar yeniden

  yaplandrlabilir.

  Uygulama Alanlar:

  G amacyla yer deitiren ailelerin uygun

  yerlere yerleimini salamak

  Endstri Kurulularnda

  retim kurumlar

 • univerist.com

  Sosyometride zlenmesi Gereken Admlar

  1- Tercihlerin belirtilmesi

  2- likilerin izelge Halinde gsterilmesi

  3- Sosyogramn hazrlanmas

 • univerist.com

  Uygulamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Gruptaki yelerin birbirlerini yeterince iyi tanmalar (en az alt ay)

  Zorlama olmadan bireyler tercihlerini serbeste belirtebilecekleri bir

  ortam salanmal

  lkretim ikinci snfn ortalarnda itibaren uygulanabilir

  Mutlaka bir lt belirtilmesi ve ayn lt iin belirli aralklarla

  deerlendirme yaplmas

  Sonularn gizli tutulmas

 • univerist.com

  2. Kimdir Bu?

  Birbirlerini tanyan bir grup ierisindeki

  bireylerin dier grup yeleri hakkndaki

  grlerini ve belirli zellikleri olan tipleri

  belirlemek amacyla kullanlmaktadr.

  Teknik bireylerin en belirgin ve en temel

  kiilik zelliklerini ortaya koymaya alr.

  Bireyler hem kendilerini nasl

  deerlendirdiklerini hem de bakalar

  tarafndan nasl deerlendirildiklerini

  deerlendirerek grler arasnda ne

  derece tutarllk/ farkllk olduunu renir.

 • univerist.com

  2. Kimdir Bu?

  Grler arasndaki farkllklar bireyin kiisel ve sosyal uyum

  problemlerini yanstr.

  Kimdir bu ierisinde yer alan davran ve zellikler hem olumlu hemde

  olumsuz olacak ekilde seilmelidir.

  Genellikle 10-30 arasnda maddeye yer verilmektedir. Uygulamadaki

  ama bireylerin birbirleri hakkndaki yarglamalar belirlemek deil

  sadece gruptaki belirli tipleri ortaya koymak ise cevaplandran kii

  kendi ismini yazmayabilir.

  Elde edilen sonular deerlendirmek iin nce grafik hazrlanr

  ardndan ise apraz dalm tablosu oluturulur.

 • univerist.com

  Univerist Education Company

  Pk:34736 Kozyata I Kadky I stanbul I Trkiye

  T: 02167061154 I E-Posta: [email protected]

  Teekkrler

 • univerist.com

  zbay, . (2008) Koluk Yaklamnn Ynetici zerine Etkileri ve Bir

  Aratrma, Yaynlanmam Yksek Lisans Tezi, Pamukkale niversitesi,

  Sosyal Bilimler Enstits.

  zkalp, E. (2005) rgtlerde Davran, Anadolu niversitesi Ak retim

  Fakltesi Yaynlar, 1(2), 59-87.

  Sujan, H., Weitz, B.A. ve Kumar, N. (1994) Learning Orientation, Working

  Smart, and Effective Selling, Journal of Marketing, 58, July, 39-52.

  Tzn, K. ve Gven, . (2007) rgtsel Gven ve rgtsel Gven Modelleri,

  Karamanolu Mehmetbey ..B.F Dergisi, 13 (2), 93

  Ukun, C. ve Kln, G. (2007) Koluk ve Mentorluk Tarihsel Geliimi,

  Yntemleri ve Uygulamalar, Ankara: rn Yaynlar, Vries, M.F. (2005)

  Leadership Group Coaching in Action: The Zen of Creating High Performance

  Teams, Academy of Management Executive, 19 (1), 61-76.