bir karayolu geckisinin tasarimi

of 13 /13
BİR KARAYOLU GEÇKİSİNİN TASARIMI Abdullah YÜCEL 06043705 2010-2011 Yaz Döneminde Ulaştırma Anabilim Dalı’nda hazırlanan KARAYOLU DERSİ YILİÇİ PROJE ÖDEVİ Danışman: Öğr. Gör. Dr. Mustafa Sinan YARDIM İSTANBUL, 2011 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Author: isa

Post on 16-Feb-2016

85 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bir Karayolu Geckisinin Tasarimi

TRANSCRIPT

 • 0

  Abdullah YCEL

  2011 Yaz Okulu

  BR KARAYOLU GEKSNN TASARIMI

  Abdullah YCEL

  06043705

  2010-2011 Yaz Dneminde

  Ulatrma Anabilim Dalnda hazrlanan

  KARAYOLU DERS YIL PROJE DEV

  Danman: r. Gr. Dr. Mustafa Sinan YARDIM

  STANBUL, 2011

  YILDIZ TEKNK NVERSTES

  NAAT FAKLTES

  NAAT MHENDSL BLM

 • 1

  Abdullah YCEL

  2011 Yaz Okulu

  indekiler

  Giri ............................................................................................................................................. 2

  Proje verileri ........................................................................................................................ 2

  Sfr izgisi almas ............................................................................................................ 2

  Geki aratrmas hesab ............................................................................................................ 4

  Geki aratrmas yaplrken dikkat edilecek hususlar ........................................................ 4

  Kurbaya ait karakteristik deerler ...................................................................................... 5

  zel noktalara ait km deerleri .......................................................................................... 5

  Arazi kotlar (siyah kotlar) .......................................................................................................... 5

  Kesin eksen hesab ..................................................................................................................... 6

  Gei erisi hesab ...................................................................................................................... 6

  Yeni proje hznn hesab ..................................................................................................... 6

  Optik art ............................................................................................................................. 7

  Dinamik art ........................................................................................................................ 7

  Minimum uzunluk art ....................................................................................................... 7

  Geometrik art .................................................................................................................... 7

  Sademe art ........................................................................................................................ 7

  Klatoid elemanlarnn hesaplanmas ................................................................................... 7

  Klatoid balang ve biti KM deerleri ............................................................................... 7

  Dever hesab ............................................................................................................................... 8

  Geniletme miktar .............................................................................................................. 8

  Rampa boyunun hesaplanmas ........................................................................................... 9

  noktasndaki dever ve dever ykseklii hesab ................................................................ 9

  Dey kurba hesab .................................................................................................................... 9

  Boy kesitte krmz kot hesab ................................................................................................... 10

 • 2

  Abdullah YCEL

  2011 Yaz Okulu

  GR

  Projemizde aada verilen kriterler dorultusunda zorunlu A ve C noktalar arasna

  bir geki tasarlamamz istenmektedir. Projede belirtilen koullar dorultusunda gekimiz

  rampa boylu ve eksen sabit dever yaplarak uygulanacaktr. Dolaysyla hesaplarmzda bu

  ynde yaplmtr.

  Geki tasarlanrken baz zel durumlar ile karlalm ve proje yeniden

  ekillendirilmitir. rnein gei erisi hesab yaparken proje hzmzn yksek olmas

  hesaplarda en fazla deveri (%8) gememeize neden olmutur. Bunun zerine dever

  miktarmz %8 alnarak yeni bir hz bulunmutur. Benzer bir durumda dever hesab yaparken

  yarapmzn R

 • 3

  Abdullah YCEL

  2011 Yaz Okulu

  SIFIR ZGS ALIMASI

  Sfr izgisi ardak 2

  eykselti erisinin arasna

  yerletirilir. Sfr izgilerinin

  birletirilmesiyle krkl bir izgi

  (poligon) elde edilir. Balangc

  A ve bitii C olarak kabul

  edilerek oluturulan bu

  poligon dorultusunca toprak

  iinin sfr olaca kabul

  edildiinden bulunan poligona sfr poligonu, yaplan iede sfr izgisi almas ad verilir.

  Sfr poligonunun eimi (ekil 1 ) ve hesaplarda kullanacamz pergel akl gibi

  deerler aada hesaplanmtr.

  So : Yolun boyuna eimi

  hAC : Zorunlu noktalar arasndaki kot fark.

  LAC : Zorunlu oktalar arasndaki yaklak mesafe. (Projemde : 519.97 m.)

  HA : A noktasn kotu (Projemde : 804 m.)

  HC : C noktasn kotu (Projemde : 784 m.)

  Biz biliyoruz ki sfr poligonun eimi, normalde kendini oluturan sfr izgilerinin eimi

  ile ayndr. Yani btnn eimi sabit ise eit uzunluktaki paralarn eimide sabit ve ayn

  deerde olmak zorundadr. yleyse izim iin gerekli olan sfr izgisinin uzunluunu

  aadaki forml ile hesaplayalm.

  h : Ardak iki eykselti erisi arasndaki kot fark

  : Sfr izgisinin boyuna ynde yatayla yapt a

  l : Sfr izgisinin uzunluu

  lp : Harita leinde verilen uzunluk, almada kullanlacak pergel akl

  ( )

  ekil - 1 Ardak iki eykselti arasndaki eim

 • 4

  Abdullah YCEL

  2011 Yaz Okulu

  K

  20 0 40 60 80

  Sfr izgisi almasnn izim aamasn ksaca aklamak gerekirse;

  ncelikle zorunlu A ile C noktalar arasna kubak olarak bir izgi izilir ve bu izginin

  toplam uzunluu llr. Daha sonra bu uzunluk A ile C noktalar arasndaki eykselti erisi

  saysnn bir fazlasna blnerek ilk pergel aklmz (Lp1) bulunmu olur. A noktasndan

  balayarak pergelimizi Lp1 kadar ap izdiimiz dairelerle C noktasna ulamaya allr.

  alma esnasnda, poligon izgilerinin eykselti erilerini kesmemesine ve hatt bu erilere

  teet olmamasna dikkat edilir. Bu ilem birka kez tekrarlanp uygun yarapmz belirlenmi

  olur. Bu aamada yaplan denemeler sonucu yarapmz 52.08 m. olarak belirlenmitir.

  GEK ARATIRMASI HESAPLARI

  Bir nceki aamada elde

  edilen sfr poligonu zerinde,

  poligona en yakn doru paralar

  (Aliyman) ve bu doru paralar

  arasna uygun daire paralarnn

  (Kurba) yerelletirilmesi ile geki

  aratrlmas yaplm olur.

  Geki aratrmas yaplrken dikkat edilecek hususlar;

  1. lki aliymanlarn sfr poligonuna mmkn olan en yakn dorultuda yerletirilmelidir. Ne

  kadar yakn olursa toprak ii o kadar az olur. Bizim istediimizde budur.

  2. Geki zerinde bulunan, ayn ynl yatay kurbalar arasnda en az 30 m, ters ynl yatay

  kurbalar arasnda en az 60 m dz kesim bulunmasna dikkat edilmelidir.

  3. Yerletirme esnasnda kurbalarn teet boyunu gz karar seerken, sfr poligonuna

  yerletirilebilecek mmkn olan en uygun yarapl kurbun (gz karar) teet noktas

  seilir ve toprak iinin durumu gz nnde bulundurularak bu ilem birka kez

  tekrarlanr. Yerletirilen kurbun yarap 5 ve 5 in katlar olmad zaman kurba ap

  yuvarlatlarak formller yardmyla teet boyu yeniden hesaplanr.

  ekil - 1 Geki Aratrmas

 • 5

  Abdullah YCEL

  2011 Yaz Okulu

  Geki aratrmas ile ilgili karakteristik deerlerin hesaplamas:

  Sfr poligonu gz nnde bulundurularak gekinin tek kurba ile yaplmasna karar

  verilmitir.

  lk denemede t = 200 m. alarak kurba yarap belirlenir. sapma as ya Autocad

  ekranndan okunur ya da kesin eksen hesab metodu ile hesaplanr. Autocad ekranndan

  okuduum

  R = 127.92 m. gibi ksuratl bir deer kt iin bunu 5 veya 5in katna

  yuvarlamalyz. R = 130 m. alnarak ayn ilemler tekrarlanr ve teet boyu (t) yeniden

  hesaplanr.

  Eldeki verilerle developman (D) ve bisektrist (b) boylarda hesaplanarak kurba

  elamanlarnn tamam bulunmu olur.

  [

  ] [

  ] [

  ]

  Kurbaya ait karakteristik deerler;

  = 114.79, R= 130 m, t = 203.24 m, D=260.46 m, b = 11.28 m

  zel noktalara ait km deerleri;

  AKM = 0+00000

  KM = 0+05176

  BKM = 0+18314

  KM = 0+31222

  CKM = 0+52684

 • 6

  Abdullah YCEL

  2011 Yaz Okulu

  ARAZ KOTLARI (Siyah Kotlar)

  En Kesit No Km Siyah Kot

  A 0+00000 804.00

  K 0+003,58 803.75

  M 0+016,43 803.06

  1 0+02500 803.22

  TS 0+02926 802.71

  2 0+03838 801.89

  0+05176 800.11

  3 0+06087 802.00

  SC 0+07426 801.40

  4 0+08587 801.67

  H1 0+10000 800.93

  5 0+12500 800.10

  6 0+14063 800.00

  7 0+15107 798.00

  8 0+15955 796.00

  9 0+17753 794.00

  B 0+18314 793.00

  10 0+18771 792.00

  H2 0+20000 790.89

  11 0+21787 790.00

  12 0+24287 791.10

  En Kesit No Km Siyah Kot

  13 0+26787 791.51

  14 0+28858 790.00

  CS 0+28972 790.14

  H3 0+30000 791.41

  0+31222 792.25

  0+33472 792.09

  15 0+33611 792.00

  16 0+36111 790.42

  17 0+36591 790.00

  18 0+39091 788.65

  H4 0+40000 789.07

  19 0+41409 804.00

  20 0+43163 790.00

  21 0+44582 790.00

  22 0+45960 786.00

  23 0+48460 783.79

  24 0+48925 784.00

  H5 0+50000 783.52

  25 0+51342 784.45

  C 0+52684 784.00

  KESN EKSEN HESABI

  Kesin eksen hesab, gekimizin sapma alar ile aliyman uzunluklarnn koordinat

  sisteminden yararlanlarak bulunmas olaydr. ncelikle paftaya koordinat tanmlama

  ilemimizi yapp (okul numaramzn son hanesine gre), sonra paftann sol alt kesinden

  tutup Autocad ekrannda 0,0,0 koordinat ile aktracaz/tayacaz. Bylece aradmz A,

  S ve C noktalarnn koordinatlarn rahatlkla okuyabileceiz.

  Okunan bu koordinatlar aadaki gibidir.

 • 7

  Abdullah YCEL

  2011 Yaz Okulu

  | | ( ) ( )

  | | ( ) ( )

  imdi de , ve alarn hesaplayarak sapma asn hesaplayalm. ekil 3 de grld zere;

  | |

  | |

  | |

  | |

  GE ERS HESABI

  Genel olarak klatoid hesaplarnn yaplabilmesi iin ilgili kurbann yarapnn,

  uygulanan dever yksekliinin ve kurbada izin verilen en byk hzn bilinmesi gereklidir. zin

  verilen en byk hz ek kst gerekmiyorsa proje hzna eit olacaktr; ancak ek hz kstnn

  gerekip gerekmedii qpratik forml ile kontrol edilmelidir.

  Grld gibi proje verilerine gre yaptmz hesap sonucu bulduumuz dever

  (%16,59) yine projede verilen en yksek deverden (%8) byk kmtr. Bu durumda dever

  %8 olarak seilecek ve hz kst uygulanacaktr.

  Yeni proje hznn hesab:

  Gerekli byklkler elde edildii iin artk klatoid hesabna geilebilir. Klatoid

  parametresi (A), belirtilen artlar salayacak ekilde seilmelidir.

  Koor. No X Y

  A 230.5198 120.6165 S 210.3772 374.8441 C 602.3891 230.1537

  ekil 3 Kesin Eksen Hesab

 • 8

  Abdullah YCEL

  2011 Yaz Okulu

  Optik art:

  Dinamik art:

  Minimum uzunluk art: Klatoidin uzunluu en az 45 m olmaldr.

  Geometrik art:

  Sademe art:

  Yaplan kontroller sonucu klatoid parametrelerim:

  A=80 m Lg=45

  Klatoid elemanlarnn hesaplanmas:

  L (m) X (m) Y (m)

  5 4,99 0,003

  10 9,99 0,026

  15 14,99 0,087

  20 19,99 0,208

  25 24,99 0,406

  30 29,98 0,702

  35 34,96 1,111

  40 39,93 1,664

  45 44,88 2,368

 • 9

  Abdullah YCEL

  2011 Yaz Okulu

  ( ) (

  )

  ( ) (

  )

  Klatoid balang ve biti noktalarnn KM deerleri:

  TSkm :

  DEVER HESABI

  Dever hesab yaplrken ncelikle geniletme yaplp yaplmayacana baklr. Bunun

  iin R

 • 10

  Abdullah YCEL

  2011 Yaz Okulu

  Projemizde rampa boylu dever uygulamas istendiinden dolay rampa boyu aadaki

  forml ile hesaplanr. Bulunan rampa boyuna K ile ifadelendirilir. K noktasndaki dever at

  eiminde olup SC noktasnda en fazla eime ulaacaktr.

  Dever rampa boyunun hesaplanmas:

  ( )

  noktasndaki dever ykseklii:

  K ve SC noktalar arasnda sabit eimden dolay kot lineer olarak artacaktr. D

  kenarn kot deerleri zerinden hesap yaplrsa;

  ( )

  ( )

  noktasndaki dever:

  ( )

  ( )

  Enkesit NO

  KM Balangca

  Mesafe (m)

  Dever (%) Eksen Kotuna Gre Kot

  Farklar

  D Kenar

  Kenar

  D Kenar

  Eksen

  Kenar

  K 0+003,58 0 -0,20 -0,20 -0,10 0,00 -0,10

  M 0+016,43 12,85 0,00 -0,20 0,00 0,00 -0,10

  TS 0+029,29 25,7 2,00 -0,20 0,10 0,00 -0,10

  0+051,76 48,18 4,80 -4,80 0,27 0,00 -0,27

  SC 0+074,26 70,68 8,0 -8,0 0,45 0,00 -0,45

 • 11

  Abdullah YCEL

  2011 Yaz Okulu

  DEY KURBA HESABI

  g1 = -0,0217 g2 = -0,05

  G = g1 - g2 0,0217-0,05 = - 0,0717

  L = R*G = 2000 * 0.0717 = 143,4 m

  Enkesit No Km x (m) r =g1.x T1kotr y=k.x T1kotry

  BOY KESTTE KIRMIZI KOT HESABI

  En Kesit No Km Siyah Kot Krmz Kot Yarma

  Ykseklii Dolgu

  Ykseklii

  A 0+00000 804.00 804.00 0.00 0.00

  K 0+00358 803.75 803.73 0,02

  M 0+01643 803.06 803.16 0.10

  1 0+02500 803.22 803.06 0.16

  TS 0+02926 802.71 802.88 0.17

  2 0+03838 801.89 802.55 0.66

  0+05176 800.11 802.40 2.29

  3 0+06087 802.00 801.69 0.31

  SC 0+07426 801.40 801.62 0.22

  4 0+08587 801.67 800.75 0.92

  H1 0+10000 800.93 800.21 0.72

  5 0+12500 800.10 799.26 0.84

  6 0+14063 800.00 798.67 1.33

  7 0+15107 798.00 798.27 0.27

  8 0+15955 796.00 797.95 1.95

  9 0+17753 794.00 797.27 3.27

  B 0+18314 793.00 797.05 4.05

  10 0+18771 792.00 796.88 4.88

  H2 0+20000 790.89 796.41 5.52

  11 0+21787 790.00 795.73 5.73

 • 12

  Abdullah YCEL

  2011 Yaz Okulu

  12 0+24287 791.10 794.79 3.69

  13 0+26787 791.51 794.03 2.52

  14 0+28858 790.00 793.05 3.05

  CS 0+28972 790.14 793.02 2.88

  H3 0+30000 791.41 792.62 1.21

  0+31222 792.25 792.15 0.1

  0+33472 792.09 791.37 0.72

  15 0+33611 792.00 791.25 0.75

  16 0+36111 790.42 790.30 0.22

  17 0+36591 790.00 790.11 0.11

  18 0+39091 788.65 789.17 0.52

  H4 0+40000 789.07 788.82 0.25

  19 0+41409 804.00 788.29 15.71

  20 0+43163 790.00 787.62 2.38

  21 0+44582 790.00 787.08 2.92

  22 0+45960 786.00 786.56 0.56

  23 0+48460 783.79 785.61 1.82

  24 0+48925 784.00 785.41 1.41

  H5 0+50000 783.52 785.02 2.5

  25 0+51342 784.45 784.45 0.00 0.00

  C 0+52684 784.00 784.00 0.00