bioseguretat ambiental associada a la infraestructura ...· botta, mònica sotsdirectora mèdica

Download Bioseguretat ambiental associada a la infraestructura ...· Botta, Mònica Sotsdirectora mèdica

Post on 16-Oct-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GUIES ASSISTENCIALS

  Protocol

  Bioseguretat ambiental associada a la infraestructura hospitalria Obres i reformes Maig del 2013 Versi 1.0 Protocol PTL.2013.007.01

 • Comissi dObres. Departament de Manteniment. Control Infecci Nosocomial.

  Direcci Econmica i Serveis. Direcci de Qualitat i Planificaci

  2

  Bioseguretat ambiental associada a la infraestructura hospitalria. Edici 1.

  Bioseguretat ambiental associada a la

  infraestructura hospitalria

  Coordinadora i autora: Inf. M Dolors Navarro. Infermera de Control de la Infecci Nosocomial.

  Comissi dObres, i Comissi dInfeccions

  Autors (per ordre alfabtic)

  Aragon, Jordi Cap del Departament de Manteniment. Direcci Econmica i Serveis Balagu, Jofre Cap del Departament de Serveis Generals. Direcci Econmica i Serveis Botta, Mnica Sotsdirectora mdica. Direcci mdica Lecina, Olga Cap de Servei de Prevenci de Riscos Laborals Martos, Marian Cap drea dAtenci ambulatria Padulls, Carme Directora Econmica i Serveis Palma, Encarna Secretria del Departament de Manteniment. Direcci Econmica i Serveis Remedios, Vicky Secretria de Comunicaci Vzquez, Rosa Infermera de Control dInfecci Villena, Rodo Responsable de Hardware de la Direcci dOrganitzaci i Sistemes dInformaci

  Collaboraci i assessorament

  Aloy, Andreu Director de Qualitat i Planificaci

  Centre: Fundaci Hospital / Asil de Granollers Data delaboraci: Novembre del 2013

  Nmero dedici: 1 edici Propera revisi: Novembre 2017

  Vist-i-plau de la Direcci: Dr. Andreu Aloy. Director de Qualitat i Planificaci. Sra. Carme Padulls. Directora dEconomia i Serveis Signatura acreditativa

 • Comissi dObres. Departament de Manteniment. Control Infecci Nosocomial.

  Direcci Econmica i Serveis. Direcci de Qualitat i Planificaci

  3

  Bioseguretat ambiental associada a la infraestructura hospitalria. Edici 1.

  ndex

  1. Introducci 5 2. Objectius 5

  Objectius generals 5 Objectius particulars 5

  3. Recomanacions per a la verificaci de la BSA a rees despecial risc. 5 4. Classificaci de les zones 6 5. Indicadors i estndards de BSA 6 6. Recomanacions per rees dalt risc 6

  Estndards recomanats 6 Controls recomanats 7

  7. Recomanacions per rees de risc intermedi 7 7.1. Quirfans no inclosos en lapartat anterior 7 7.2. rees de malalts crtics 8

  8. Assignaci de tasques 9 Del Servei de Manteniment 9 Del personal assistencial 9 De la Comissi dInfeccions 9

  9. Tipus dobres 10 10. Classificaci de les zones segons el risc pels pacients 11 11. Classificaci de les mesures preventives 12

  Mesures Preventives de classe I 13 Mesures preventives de classe II 13 Mesures preventives de Classe III 13 Mesures preventives de classe IV 14 Recomanacions al finalitzar les obres 14

  12. Altres recomanacions per a la prevenci dinfeccions nosocomials 15 Recomanacions per obres exteriors 15 Recomanacions per obres dins de ledifici hospitalari 15

  Planificaci prvia 15 Recomanacions generals en cas dobres 15

  13. Comunicat en cas dincidncia 16 14. Vigilncia epidemiolgica 16 15. La neteja 16

  Neteja final dobra 16 16. La vigilncia i el control microbiolgic al final de les obres. 17 17. La vigilncia i el controls de les obres no programades 17

  Avaries urgents 17 Avaries no urgents 18

  18. Indicadors de qualitat 18

 • Comissi dObres. Departament de Manteniment. Control Infecci Nosocomial.

  Direcci Econmica i Serveis. Direcci de Qualitat i Planificaci

  4

  Bioseguretat ambiental associada a la infraestructura hospitalria. Edici 1.

  19. Comissi dObres 18 Missi 18 Objectius estratgics i funcions 19

  20. Circuit davs als responsables assistencials de les obres a realitzar 19 Fase I 19 Fase II 19 Fase III 20

  21. Indicadors de qualitat 20 22. Normatives 20 23. Bibliografia bsica 21 24. Annexos Full autoritzaci dobra/ Full incidncies /Seguiment dobra 21

  A les pgines sadjunten els annexos per a la preparaci, seguiment i tancament. 21

 • Comissi dObres. Departament de Manteniment. Control Infecci Nosocomial.

  Direcci Econmica i Serveis. Direcci de Qualitat i Planificaci

  5

  Bioseguretat ambiental associada a la infraestructura hospitalria. Edici 1.

  1. Introducci

  Als centres sanitaris es duen a terme de forma regular obres dimportncia diversa que comporten diferents graus de risc com a origen de fongs i bacteris que poden causar infeccions nosocomials greus. Per aquesta ra, la planificaci per prevenir-les i controlar-les ha de formar part de qualsevol projecte dobra.

  2. Objectius

  Objectius generals

  1. Establir un protocol davaluaci dels riscos que representin la realitzaci dobres dins el recinte o a zones adjacents.

  2. Establir les mesures necessries de protecci a seguir.

  Objectius particulars

  1. Reduir i controlar els perills de riscos de lentorn. 2. Prevenir accidents i lesions. 3. Mantenir les condicions segures pels pacients, usuaris i personal. 4. Identificar tots aquells procediments que puguin alterar la bioseguretat ambiental (BSA),

  fonamentalment els relacionats amb obres. 5. Establir pautes de manteniment i control peridic de les rees de risc amb les segents

  recomanacions: a. Mantenir un nivell adequat de BSA respecte a fongs oportunistes a les rees despecial

  risc. b. Descriure les mesures a seguir durant la realitzaci dobres tant a linterior com a

  lexterior de ledifici.

  3. Recomanacions per a la verificaci de la BSA a rees despecial risc

  1. Establir uns estndard de BSA en zones despecial risc. 2. Establir els procediments de manteniment i control daquestes zones. Aix suposar:

  a. Manteniment i control de les installacions de climatitzaci. b. Neteja de superfcies. c. Circulaci i disciplina del personal i visites.

 • Comissi dObres. Departament de Manteniment. Control Infecci Nosocomial.

  Direcci Econmica i Serveis. Direcci de Qualitat i Planificaci

  6

  Bioseguretat ambiental associada a la infraestructura hospitalria. Edici 1.

  4. Classificaci de les zones

  a) rees dalt risc:

  - Quirfans on es realitzen intervencions dalt risc: Cirurgia amb prtesis (cardaca,

  neuroquirrgica, vascular, traumatolgica ) i trasplantaments. - rees dhospitalitzaci on hi ha malalts neutropnics:

 • Comissi dObres. Departament de Manteniment. Control Infecci Nosocomial.

  Direcci Econmica i Serveis. Direcci de Qualitat i Planificaci

  7

  Bioseguretat ambiental associada a la infraestructura hospitalria. Edici 1.

  o Pressi diferencial positiva entre quirfans i rees adjacents (210 pascals). o Aire filtrat: pre-filtre, filtre dalta eficcia (90%) i filtre absolut (HEPA) terminal. o Funcionament continu del sistema de climatitzaci.

  Controls recomanats

  1. Manteniment dels sistemes de climatitzaci:

  a. Sistema de registre(digital) de temperatura diari. b. Verificaci de les renovacions daire(anemmetre), mensual. c. Manteniment de filtres:

  i. Filtres intermedis: canvi cada 6 mesos. ii. Filtres absoluts: canvi quan es detecti una anomalia en el seu

  funcionament(canvis a la pressi diferencial i/o disminuci del nombre de renovacions).Es recomana canviar-los amb independncia del seu funcionament cada 2 anys.

  d. Controls microbiolgics rutinaris: no hi ha un consens sobre la freqncia i utilitat. Es recomanen en cas dobres externes (periodicitat mensual) i quan es donin condicions remarcades en el punt segent.

  e. Controls microbiolgics obligatoris en cas de: i. Anomalies del sistema de climatitzaci. ii. Temperatures superiors a a28. iii. Goteres i humitats. iv. Detecci dun cas dinfecci de localitzaci quirrgica per fongs. v. Obres a les rees o b a zones adjacents (desprs de la seva realitzaci i

  neteja). 2. Neteja: Se seguiran els protocols establerts. Es recomana especialment:

  a. Netejar les reixes dentrada daire (sense desmuntar): setmanalment. b. Treure les reixes per la seva neteja i desinfecci: semestralment.

  3. Disciplina del personal: a. Utilitzaci de la indumentria adequada. b. Limitar i controlar el nombre de personal al quirfan. c. Disminuir al mxim el moviment de persones. d. Portes i finestres tancades el mxim de temps possible, tamb entre intervencions. e. Control dentrades de material i emmagatzematge

  7. Recomanacions per rees de risc intermedi

  7.1. Quirfans no inclosos en lapartat anterior

 • Comissi dObres. Departament de Manteniment. Control Infecci Nosocomial.

  Direcci Econmica i Serveis. Direcci de Qualitat i Planificaci

  8

  Bioseguretat ambiental associada a la infraestructura hospitalria. Edici 1.

  Sistemes de climatitzaci:

  1. Igual que pels quirfans de risc excepte que hauran de comptar amb aire filtrat amb una eficincia del 90-95%.

  2. 15 renovacions aire/hora.

  Controls recomanats

  1. Manteniment: - Neteja dels conductes del sistema de climatitzaci: 1 cop a lany. - Canvi dels filtres intermedis: semestral.

  o Controls microbiolgics rutinaris: no hi ha un consens sobre la freqncia i utilitat. Es recomanen en cas dobres externes (periodicitat trimestral) i quan es donin condicions remarcades en el punt segent.

  o Controls microbiolgics obligatoris en cas de: Anomalies del sistema de climatitzaci. Temperatures superiors a a28. Goteres i humitats. Detecci dun cas dinfecci de localitzaci quirrgica per fongs. Obres a les rees o b a zones adjacents (desprs de la seva realitzaci i

  neteja).

  2. Neteja: es seguiran els protocols establerts. Es recomana: a. Netejar les reixes dentrada daire (sense desmuntar):setmanalment. b. Treure les reixes per la seva neteja i desinfecci: