BIlten 2 jan i fev ZNM 2013

Download BIlten 2 jan i fev ZNM 2013

Post on 24-Mar-2016

221 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

BIlten 2 jan i fev ZNM 2013 2

TRANSCRIPT

<ul><li><p> 10</p></li><li><p>22</p><p> - 24 </p><p> . , , - - . </p><p>, - , - - - . , - . , . </p><p> - - -</p><p> , 24 </p><p>Izdava: Zdru`enie na novinarite na </p><p>Makedonija, Gradski yid </p><p>blok 13, 1000 Skopje;</p><p>Tel: (+3892) 3298-139; </p><p>Faks: (+3892) 3116-447, </p><p>E-mail: contact@znm.org.mk</p></li><li><p>33</p><p> . , , - 24 . </p><p> , , - - . , , , , . </p><p> - - . , - - , , . </p><p> , -. . </p><p> , , , - , . - -, . , , , . </p></li><li><p>44</p><p> - , , - , , </p><p> - .</p><p> - - - . - , </p></li><li><p>55</p><p> . - , .</p><p> , - .</p><p> , , .</p><p> -</p><p> , , - . - - , .</p><p> - - .</p><p> 24 </p></li><li><p>66</p><p> - - , -</p><p> , 24 - . - , .</p><p> - - - -. - . , - .</p><p> -</p><p> , .</p><p> - , 22 . - -, - .</p><p> - , . , - .</p><p> , - .</p><p> , , </p></li><li><p>77</p><p> , . - -</p><p> , - , - - . . </p><p> -</p><p> , , </p></li><li><p>88</p><p> , , , -</p><p> . </p><p> , , - , .</p><p> . - , .</p><p> , , , . - - . </p><p> - . - .</p><p> - - .</p><p> , - , , . , - , . </p><p> , , 2013 . , , , .</p><p> - , , .</p><p> - - . .</p></li><li><p>99</p><p> , , - , </p><p> . - , , , , .</p><p> - , .</p><p> . </p><p> - 24 , - . </p><p> . , - . - -. </p><p> , - 22 . - .</p><p> , , , - , -, . </p></li><li><p>1010</p><p> , , - -</p><p>. , , - - . </p><p> - - 110 51 . </p><p> - - 16 10 . </p><p> , - , , , </p><p> , - - , - . </p><p> , - , - -</p><p> , </p></li><li><p>1111</p><p> . . </p><p> , - , , - . </p><p> - 43 , . -, . , - - , - . -</p><p> 77 . , . </p><p> - - .</p><p> , - , - - . , - , . </p><p> - . , , - , , - . </p><p> 24 </p></li><li><p>1212</p><p>Narodniot pravobranitel Ixet Mehmeti se proglasi za nenadle`en da postapuva po pretstavkata na Zdru`enieto na novinarite na Makedonija zaradi spre~uvaweto na novinarite da ja sledat sednicata za buxetot, so {to bea povredeni ustavnite i zakonskite prava na novinarite za sloboda na izrazuvawe i informirawe. Sobraniskoto obezbeduvawe na 24 dekemvri bez nikakvvo objasnuvawe nasilno gi isfrli od sobraniskata galerija sobraniskite izvestuva, so {to vovede cenzura na sledewe i prenesuvawe na informacii. </p><p>Narodniot prvobranitel Mehmeti vakvata odluka deka e nenadle`en ja bazira Ustavot na Republika Makedonija, Zakonot za Nardniot prvobranitel i Zakonot za Sobranie. </p><p>Vo ~lenot 77 od Ustavot i ~lenot 2 od akonot za Narodniot pravobranitel, vo koi se definira negovite nadle`nosti, stoi deka Pravobranitelot gi {titi ustavnite i zakonskite prava na gra|anite koga im se povredeni so akti, dejstva i propu{tawa na dejstv od organite na dr`avnata uprava i od drugi organi i organizacii {to imaat javni ovlastuvawa. </p><p>Osven toa, Narodniot pravobranitel ima obvrska da spre~uva diskriminacija i da se zalaga za pravi~na zastapenost na etni~kite zaednici vo organite na dr`avnata vlast, op{tinite i </p><p>javnite ustanovi i slu`bi. Vo pismeniot dopis Narodniot </p><p>pravobranitel tvrdi deka se proglasil za nenadle`en da postapuva po pretstavkata na ZNM zatoa {to odlukata za isfrlawe na novinarite od galerijata e donesena od spikerot na Sobranieto povikuvaj}i se na ~lenot 43 od akonot za Sobranie-. Spored toa, Narodniot pravobranitel ne mo`el da postapuva protiv organot {to go izbira. </p><p>Mehmeti za incidentot baral objasnuvawe i od Ministerstvoto za vnatre{ni , od kade dobil odgovor deka merkata bila prezemena zaradi odruvawe na redot vo Sobranieto, pri to od novinarite bilo pobarano da ja naputat galerijata i sednicata da ja sledat od pres- centarot. </p><p>Vo dopisot arodniot pravobranitel ja povtoruva negovata reakcija za incidentot so novinarite, vo koa toj izrazil zagri`enost za nastanot. Slobodata na informiraweto e fundament na sekoe demokrtsko optestvo bez ne mo`e da ima napredok. rkruvaweto na toa pravo ne moe da bide v interes na gra|anite i op{testvoto, stoi vo dopisot. </p><p>Mehmeti smetal deka novinarite ne smeat da se popre~at vo vr{eweto na svojata profesij i deka treba da im se ovozmo`i sloboden pristap do informaciite so cel objektivno da ja informiraat javnosta. </p><p>NARODNIOT PRAVOBRANITEL NENADLE@EN ZA BRKAWETO NA NOVINARITE OD SOBRANISKATA GLRIJA</p><p>Mehmeti nemo}en protiv Sobranieto</p><p>Narodniot pravo-branitel veli deka ima nadle`nost da gi {titi ustavnite i za-konskite prava na gra|anite koga im se povredeni od organ-ite na dr`avnata uprava, no ne i od Sobranieto</p></li><li><p>1313</p><p> , , 2012 , 116. , - 22 .</p><p> - . , .</p><p> , - . </p><p> 22 - - , .</p><p> , . -, , , .</p><p> 34. .</p><p> , - . - watchdog , .</p><p> , - - .</p><p> , 22 , </p></li><li><p>14</p><p> , - , , , - . </p><p> , - , , , -, - , .</p><p> , , - -. , , - - . </p><p> , - , , -</p><p> . - - . </p><p> , -, -. - , -</p><p> o , , , </p></li><li><p>15</p><p> . - , . </p><p> - - , - , - . , . </p><p> -. , - . </p><p> - , , , . - - , </p><p> - . , - .</p><p> -, , - , - . , - . </p><p> - - . </p><p> , , - , . - , , , - , . </p></li><li><p>1616</p><p> -, - , , -</p><p> , 30 31 - . , , - ??? -.</p><p> , - - , , . </p><p> , , , . </p><p> , - </p></li><li><p>1717</p><p> , - , , - , .</p><p> - , - -. - , . </p><p> , - .</p><p> - , . - , - .</p><p> , , - , , - , - . </p></li><li><p> - 26 67- -</p><p> 2012 , .</p><p> 24 24 , a - .</p><p> , - -, - - -. </p><p> , - , - , - . </p><p> - - 24 </p><p> , - .</p><p> -, - -, - 24 . - - . , - 2012 , -. . </p><p> -, , , . . </p><p>1818</p><p> 2012 </p><p>24 24 </p><p> 2012 </p></li><li><p>1919</p><p> - - 2013-2017 </p><p> . -, </p><p> , -</p><p> .</p><p> , - , , , -, , , - . </p><p> , - -</p><p> - </p><p> , </p></li><li><p>2020</p><p> . </p><p> , , . , - . </p><p> , , . - . </p><p> - - -. , - - </p><p>. </p><p> - - , . </p><p> - , . </p><p> - . - , </p><p>. -</p><p> - -, . , . , -, .</p><p> - , - . , . </p><p> - -, . , - - . 2013 - - . </p><p> , </p><p> -, . </p><p> - -, . , -. </p><p> - , -. . </p></li><li><p>2121</p><p> , 20 - () , -</p><p> : -?. </p><p> - , , , -.</p><p> - , , - - -.</p><p> - - . 24 -.</p><p> .</p><p> - </p><p> . - . - . , - .</p></li><li><p>2222</p><p> , , -, </p><p> -. , , , , - . , , - . </p><p> , - . -</p></li><li><p>2323</p><p> , - - . - , . </p><p> , . - , -. , -, , , , </p><p> - . - . </p><p> , . - . - . </p><p> - . - - . </p></li><li><p>2424</p><p> - , -, , - - , </p><p> - . 23 24 , . - .</p><p> - , - - . - - - . </p><p> - - - , -. </p><p> , -, , </p></li><li><p>2525</p><p> , -, . - , . - . </p><p> - (www.mkbudget.org) - , . </p><p> - - , , , , - , .</p><p> - , .</p><p> , , , - -. , . - . - . . - -, - . </p><p> , , </p></li><li><p>Ovoj proekt e delumno poddr`an od Ambasadata na SAD. Mislewata, otkritijata, i zaklu~ocite, ili preporakite izneseni ovde se na avtorot(ite), i ne gi odrazuvaat onie na Stejt Departmentot na SAD.</p></li></ul>