bilten 19. državnog natjecanja

Download bilten 19. državnog natjecanja

Post on 07-Mar-2016

245 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bilten 19. državnog natjecanja iz njemačkog jezika održanog u Vinkovcima (travanj, 2013)

TRANSCRIPT

 • XIX. DRAVNO NATJECANJE IZ NJEMAKOG JEZIKA

  23. 25. travnja 2013. Vinkovci

 • Dragi uenici, potovane kolegice i kolege, mentori, gosti i uzvanici! Pozdravljam vas u ime svih uenika i djelatnika O Ivana Maurania Vinkovci te u svoje osobno ime. Velika je ast biti domainom najboljim i najuspjenijim uenicima u poznavanju njemakog jezika kao i njihovim mentorima. Naa kola promie uenje vie stranih jezika jer smatramo kako su jezici najsnanija poveznica meu ljudima i narodima, a to nam je posebno potrebno sada kada Hrvatska ulazi u Europsku Uniju i postaje dio ujedinjene Europe. Svjesni smo kako je budunost naih uenika nezamisliva bez poznavanja stranih jezika, a ivjeti u Vinkovcima, gradu s dugom europskom tradicijom, i ne poeljeti nauiti barem jedan strani jezik gotovo je nemogue. Vinkovci su konstantno naseljeni vie od 8000 godina i smatraju se jednim od najstarijih europskih gradova s kontinuitetom ivljenja. Da ste u Vinkovce doli u vrijeme Rimskog Carstva, doli biste u mjesto zvano Colonia Aurelia Cibaleu; tijekom srednjeg vijeka doekali bi vas domaini sv. Ilije mjesta nazvanog po istoimenoj crkvi, a potom preimenovanog u sv. Vinka iz ega je, pretpostavlja se, nastalo ime dananjih Vinkovaca. Ulice naega grada iznjedrile su brojne poznate povijesne osobe - Dionizija vagelja, Josipa i Ivana Kozarca, Josipa Runjanina, Matiju Antuna Relkovia, hrvatskog bana Josipa okevia. Ovim su ulicama etali i jo uvijek etaju nai sugraani koji su Vam, dragi uenici, sigurno poznati Mirko Filipovi, Dubravko Matakovi, Shorty, lanovi grupe Colonia. Na kraju, dragi uenici, elim vam puno uspjeha na natjecanju. Kao domaini potrudit emo se da vam dani provedeni u naem gradu i upaniji vukovarsko-srijemskoj ostanu u to ljepoj uspomeni tako da nas jednog dana poelite ponovno posjetiti kao odrasli i odgovorni ljudi. Hvala i sretno svima!

  Marina Marki, prof. (ravnateljica Osnovne kole Ivana Maurania)

  uvodni govori:

  Dragi uenici, uvaeni mentori, potovani gosti i dragi domaini! ast mi je i zadovoljstvo pozdraviti Vas, ovdje u Vinkovcima, u ime Dravnoga povjerenstva za provedbu Natjecanja u znanju njemakoga jezika i u svoje osobno ime. elim vam dobrodolicu na 19. dravnom natjecanju u znanju njemakoga jezika za uenike osnovnih i srednjih kola. Dragi uenici, estitam vam od srca jer ste pokazali u vaim kolama i upanijama da ste najbolji u poznavanju njemakoga jezika.Vjerujem da osim znanja i vjetina posjedujete i veliku ljubav prema njemakom jeziku a nju su vam prenijeli vai mentori te im ovim putem zahvaljujem na tome. Zahvaljujem im i na velikom uloenom trudu jer bez uloenog truda ne bi bilo ni znanja ni ovih odlinih rezultata. U ovoj treoj utrci, na dravnoj razini, znajte da ste svi vi pobjednici bez obzira koji rezultat sada ovdje ostvarili. Sudjelovati na dravnoj razini natjecanja nije samo prilika pokazati znanje, vjetine i sposobnosti steene u koli kroz knjige. To je i prilika pokazati djelatno znanje koje je temelj uspjenog ivota: sklapanjem novih prijateljstava, razmjenom iskustava i miljenja na njemakom pa i hrvatskom jeziku. Neka Vam stoga ovo natjecanje u Vinkovcima ne bude samo prostor nadmetanja u znanju njemakoga jezika nego i prilika uenja jednih o drugima i jednih od drugih u vedrom i pozitivnom ozraju potivajui osobne i kulturne razliitosti.

  Jasminka Hajpek, prof. (predsjednica dravnog povjerenstva za njemaki jezik)

 • Dobru veer elim. Sve vas lijepo pozdravljam, a posebno uenice i uenike te njihove mentore. Niz je dobrih razloga zato sam danas u Vinkovcima. U isto vrijeme se odrava i natjecanje iz engleskog jezika, no odluio sam doi ovamo jer elimo podupirati sve jezike jer svi imaju jednaku vanost. Drugi razlog zato sam doao je kako bih, kao geograf, osvjeio svoje znanje iz geografije o Vinkovcima, o Vukovarsko-srijemskoj upaniji. Niz je dobrih razloga, ali svakako najvaniji razlog ste vi, uenici, koji ste doli iz vaih kola s mentorima koji ste kroz ovu godinu doista uinili puno. Vrlo esto na ovim prigodama kaem da vi uenici koji ste doli na dravno natjecanje moete ve sada biti ponosni jer ste meu onima rijetkima koji imaju tu privilegiju biti meu 516 000 uenika O i S. Vi ste, dakle, onih 7 500 ponajboljih uenika koji dou na dravno natjecanje i na taj nain ste zabiljeili u vaem dobu neto to e ostati u trajnom sjeanju Vama, a na ponos vaih roditelja i mentora. Hoete li na kraju biti prvi, drugi, trei i koje ete mjesto zauzeti, zasigurno imate tu ast da ste meu rijetkima koji su imali prigodu doi na dravno natjecanje. Doli ste u kontinentalnu Hrvatsku, u prekrasan grad s dugom tradicijom. Natjecanja se najee odravaju u priobalju pa vam je ovo prilika upoznati i ovaj prekrasan dio Slavonije. Hvala to ste napravili znaajne korake i dali znaajan doprinos ovom natjecanju. Hvala dravnom povjerenstvu, mojoj savjetnici Izabeli Potnar Miji kojoj je ovo prvo dravno natjecanje. Dragi uenici, nemojte biti tuni ako u nekom trenutku neete imati dovoljno koncentracije jer ste bili na dravnom natjecanju i tim ste postigli puno. Svim osnovnokolcima elim da upiu eljene srednje kole, a svim srednjokolcima neka upiu eljene fakultete. elim vam da se dobro osjeate u prekrasnoj Slavoniji. Vjerujem da e biti dovoljno sunca da osjetite to bogatstvo i miris proljea u Slavoniji na jedan poseban nain. Hvala svima i elim Vam puno uspjeha!

  Vinko Filipovi, prof. (ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje)

 • o Vukovarsko-srijemskoj upaniji

  Vukovarsko-srijemska upanija smjetena je na krajnjem sjeveroistoku Republike Hrvatske. Lei u meurjeju, izmeu Dunava i Save, i zauzima dijelove povijesnih pokrajina istone Slavonije i zapadnog Srijema.

  Ovim podrujem vode vani rijeni i kopneni putovi i kriaju se meunarodni prometni pravci od istoka prema zapadu uz rijeku Dunav, te od sjevera preko rijeke Save prema Jadranskom moru. Tu se dotiu i sueljavaju civilizacije zapadnoeuropskog i istonog kulturnog kruga.

  Bogata ravnica bila je popritem brojnih sukoba i seoba naroda. Zahvaljujui izvanredno plodnom tlu, veoma povoljnim klimatskim uvjetima, prirodnom bogatstvu i dobrom prometnom poloaju ovo podruje je naseljeno od davnina. Prolo je vie od jednog tisuljea kako ovdje Hrvati grade svoj narodni ivot i obiaje.

  KROZ POVIJEST SRIJEMSKE UPANIJE

  Slavonija, unutar personalne unije s Ugarskom, od 1240.g. nosi naziv kraljevine i na elu joj je herceg Koloman. Stvaraju se upanije, kao nova teritorijalna organizacija po ugarskom uzoru. Poveljom hercega Kolomana 1231. godine naselje oko utvrde Vukova dobiva status slobodnog kraljevskog grada i poinje se razvijati u znaajno obrtniko i trgovako sredite.

  Na mjestu dananjih Vinkovaca u srednjovjekovnom razdoblju, na mjestu koje se naziva Meraja, ve u 12.st. spominje se naselje Sv. Ilija. Ovo se naselje odralo i pod Turcima. U to vrijeme se poinje upotrebljavati i naziv Vinkovci.

  Turci su upali iz Bosne i gotovo bez borbe 1526.g. zauzeli dio, a 1536.g. i cijelo podruje Vukovske upanije. Oni su osnovali vojno-administrativne jedinice meu kojima je bio i Srijemski sandak. Poloaj stanovnitva, pogotovo katolikog, bio je vrlo teak zbog niza obveza prema spahijama i sultanu.

  Nakon poraza Turaka pod Beom 1683.g. zapoinje veliki rat za osloboenje. General Aspermont 1687.g. zauzima Vukovar, te se tako oslobaaju i ostala sjeveroistona podruja i vraaju u sastav Habsburkog Carstva. Godine 1756. carica Maria Theresia donijela je prve ope urbanijalne propise za Hrvatsku i Slavoniju. Tadanji hrvatski ban Karlo Batthyanyi sveano je proglasio obnavljanje upanija.

  Slavonske upanije su se nale u procjepu izmeu Habsburgovaca, njihova apsolutizma i germanizacije, te Ugarske i njenih tenji za pripajanjem hrvatskog teritorija. Car Josip II smatrao je upanije preprekom svojim reformama i 1785.g. ih ukida kao upravne jedinice i pretvara u administrativne.

  Nacionalno buenje 1848.g. i revolucionarna zbivanja ne samo da dovode do ukidanja kmetstva, ve nakratko donose Hrvatskoj prekid vlasti Maara. Gubi se staleko obiljeje ne samo Hrvatskog sabora, ve i upanijskih skuptina, te u njih ulaze veleposjednici, privrednici, javni djelatnici, sveenici, a po prvi put i predstavnici Vojne granice.

  Podruje Vojne granice bilo je organizirano po teritorijalnom naelu na 11 pukovnija (regimenata) meu kojima je bila i brodska pukovnija sa sjeditem u Vinkovcima. Slubeni jezik je bio iskljuivo njemaki. kole su takoer bile na njemakom. Izmeu Vojne granice i civilnog podruja tekla je iva komunikacija, izgraivale su se ceste i cvjetala je trgovina.

  Nakon ukinua Vojne granice 1873.g. pripaja se njen istoni dio Srijemskoj upaniji 1881.g. te se njena povrina gotovo udvostruila.

  Na podruju Srijemske upanije nastaju tri velika vlastelinstva: iloko, vukovarsko i nutarsko iju su zemlju obraivali seljaci - kmetovi. Ukidanjem kmetstva 1848.g. vlastelinstva su prela na trni odnos privreivanja i znatno su utjecala na razvoj gospodarstva na ovom podruju.

 • Ve tijekom 17., a pogotovo u 18. i 19. stoljeu, u ratom opustoenoj Srijemskoj upaniji dolazi do znatnih demografskih promjena. Na ova podruja naseljava se hrvatsko stanovnitvo iz drugih krajeva (npr. iz Bosne), ali i stanovnitvo drugih vjera i nacionalnosti. Vrlo rano naseljavaju se Nijemci, Maari, Srbi, idovi, Slovaci, Rusini i Ukrajinci.

  Na zapadnom dijelu Srijemske upanije, preteno na mjestu starih naselja, razvilo se nekoliko gradova koji su postali obrtnika, kulturna i upravna sredita.

  Vinkovci su bili u sastavu Vojne granice mjesto u kojem je smjetena komada brodske pukovnije pa je time znatno usporavan njegov gospodarski razvoj. Ve 1780.g. u Vinkovcima je zapoela radom gimnazija. Bri razvoj Vinkovaca nastavlja se tek izgradnjom eljeznikih pruga iza 1878.g., kada Vinkovci postaju sve vanije prometno sredite na raskriju eljeznikih putova. Ovdje je bila i uprava velikog umskog go

Recommended

View more >