bidden 04-01-2014

Download Bidden 04-01-2014

Post on 20-Aug-2015

252 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Bidden
 2. 2. Bidden 1 Johannes 1:2-3 2 Het leven is verschenen. Dat eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is verschenen, hebben wij gezien. We getuigen ervan en maken het u bekend. 3 Wat we hebben gezien en gehoord, maken we ook u bekend, want we willen dat ook u met ons verbonden bent. En onze verbondenheid is een verbondenheid met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.
 3. 3. Bidden Psalmen 145: 17-19 17 Alles wat de Heer doet, is rechtvaardig, uit alles blijkt zijn liefde. 18 De Heer is nabij wie een beroep op hem doet, iedereen die oprecht zijn hulp vraagt. 19 Hij vervult de wensen van wie hem eren, hij hoort hun hulpgeroep en redt hen.
 4. 4. Bidden ---Wat is bidden? Waarom moet ik bidden? Hoe moet ik bidden? Werkt bidden?
 5. 5. Bidden
 6. 6. Bidden Bidden is praten vanuit je hart met God
 7. 7. Bidden Bidden is praten vanuit je hart met God - Bouwen aan een relatie
 8. 8. Bidden Bidden is praten vanuit je hart met God - Bouwen aan een relatie - Oprecht en vol vertrouwen
 9. 9. Bidden Bidden is praten vanuit je hart met God - Bouwen aan een relatie - Oprecht en vol vertrouwen - Met en niet tegen God
 10. 10. Bidden Bidden is praten vanuit je hart met God Praten met God: - Bouwen aan een relatie met God - Groeien in je relatie met God En onze verbondenheid is een verbondenheid met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. De Heer is nabij wie een beroep op hem doet.
 11. 11. Bidden Bidden is praten vanuit je hart met God Praten vanuit je hart: - Oprecht - Vol vertrouwen - Met juiste motieven - Alleen voor Hem De Heer is nabij wie een beroep op hem doet, iedereen die oprecht zijn hulp vraagt.
 12. 12. Bidden Bidden is praten vanuit je hart met God Praten met en niet tegen God: - Geen monoloog. - God luistert. - God antwoord. Hij vervult de wensen van wie hem eren, hij hoort hun hulpgeroep en redt hen.
 13. 13. Bidden Bidden is praten vanuit je hart met God - Vragen/Voorbede - Aanbidden - Danken - Belijden Jezus leert ons bidden met het Onze Vader.Mattes 6, 9-13
 14. 14. Bidden Bidden is praten vanuit je hart met God - Bid met eigen woorden. - Bidden kan altijd en overal. - Bid op je eigen manier. Door: - aanbiddingsmuziek - gedicht - schilderen - dans - in stilte.
 15. 15. Bidden Bidden is praten vanuit je hart met God Bid voor je naaste opdracht: - Voor je vriend/vriendin - Voor je familie - Voor je leraar - Voor de armen Wil je dat wij als leiding ergens voor bidden. Dan kun je dat altijd aan ons vragen.
 16. 16. BiddenOnze Vader:Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

Recommended

View more >