Bibliografia załącznikowa

Download Bibliografia załącznikowa

Post on 26-Jun-2015

247 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja na temat sporzdzania bibliografii zacznikowej. Przydatna kademu maturzycie do ustnej matury z jzyka polskiego.

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. <ul><li>Bibliografia jest to uporzdkowany (alfabetycznie lub chronologicznie) spis dokumentw dobranych wedug ustalonych kryteriw, speniajcy zadania informacyjne.</li></ul></li></ul> <p> 2. </p> <ul><li>S rne rodzaje bibliografii: bieca, narodowa (rejestrujca materiay opublikowane na terenie caego kraju), osobowa (utwory danego autora lub o danym autorze), retrospektywna (rejestrujca dokumenty z okrelonego, zakoczonego odcinka czasu), specjalna i zacznikowa. </li></ul> <p> 3. </p> <ul><li>To bibliografia, bdca spisem rde, ktre autor wykorzystywa przy pisania pracy lub ktre poleca czytelnikowi jako zwizanez tematem pracy. Zazwyczaj umieszczana na kocu ksiki lub artykuu. Inaczej jest nazywana literatur. </li></ul> <p> 4. </p> <ul><li>To uporzdkowany wedug okrelonych zasad zesp danych o dokumencie sucych do jego identyfikacji. </li></ul> <p> 5. </p> <ul><li>Nazwisko autora, autorw(autorzy s wymienieni wg kolejnoci wystpowania na karcie tytuowej) </li></ul> <ul><li>Imi autora </li></ul> <ul><li>Tytu dokumentu</li></ul> <ul><li>Oznaczenie wydania ( jeli jest to wydanie 1 lub nie ma w ksice informacji, ktre to jest wydanie ten element opisu pomijamy. Informacje o zmianach dokonanych w wydaniu naley skrci np.: Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.) </li></ul> <p> 6. </p> <ul><li>Wydawca </li></ul> <ul><li>Miejsce wydania( nazwa miejscowoci w ktrej znajduje si wydawnictwo; jeli wydawnictwo ma kilka siedzib podajemy pierwsz nazw miejscowoci z wymienionych) </li></ul> <ul><li>Rok wydania( element obowizkowy opisu) </li></ul> <ul><li>Objto ksiki </li></ul> <p> 7. </p> <ul><li>To wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Mog to by dziea literackie, dziea sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakat, filmi inne. </li></ul> <p> 8. </p> <ul><li>Pozycje krytyczno literackie, ktre posuyy do opracowania tematu, czyli publikacjeo przedmiocie pracy,o cytowanych dzieach czy autorach. </li></ul> <p> 9. </p> <ul><li>Opisy powinny by uporzdkowanew kolejnoci alfabetycznejlub w kolejnoci cytowania w tekcie i kolejno ponumerowane, </li></ul> <ul><li>jeeli autorw jest dwch lub trzech naley podawa nazwiska i imiona oddzielajc je od siebie przecinkami, </li></ul> <ul><li>jeeli autor nie jest znany, lub jeli autorw jest wicej ni trzech opis zaczyna si od tytuu, </li></ul> <p> 10. </p> <ul><li>jedynym elementem opisu bibliograficznego, ktry umieszczamyw cudzysowie jest tytu czasopisma, </li></ul> <ul><li>znaki przestankowe :;,. - / () naley stosowa konsekwentnie!!! Kady elementopisu naley wyranie oddzieli od nastpnego przyjtym znakiem interpunkcyjnym. </li></ul> <p> 11. </p> <ul><li>Imi nazwisko, klasa </li></ul> <ul><li>Temat: </li></ul> <ul><li>I. Literatura podmiotu: </li></ul> <ul><li>II. Literatura przedmiotu: </li></ul> <ul><li>III. Ramowy plan wypowiedzi: </li></ul> <ul><li>1. Okrelenie problemu: </li></ul> <ul><li>2. Kolejno prezentowanych treci: </li></ul> <ul><li>3. Wnioski: </li></ul> <ul><li>IV. Materiay pomocnicze: </li></ul> <p> 12. </p> <ul><li>Ramowy plan wypowiedzi uoone po kolei i wypunktowane zagadnienia, ktrych chcesz mwi w swojej prezentacji. </li></ul> <p> 13. </p> <ul><li>Materiay pomocnicze wszystko poza konspektem, czego zamierzasz uy podczas prezentacji. Moe to by karta z cytatami, reprodukcja obrazu, fragment filmu, fotografia czy nagranie muzyczne. </li></ul> <p> 14. </p> <ul><li>1.Gombrowicz W.,Ferdydurke , Krakw 1994. </li></ul> <ul><li>2. Habielski R., Osica J.,Midzy niewol a wolnoci , Warszawa 1998. </li></ul> <ul><li>3.Polityka gospodarcza , red. B. Winiarski, Warszawa 1999. </li></ul> <ul><li>4. Staff L.,Kowal[w:]Poezje , Lublin 1986. </li></ul>