bibliografia załącznikowa

Download Bibliografia załącznikowa

Post on 26-Jun-2015

247 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja na temat sporządzania bibliografii załącznikowej. Przydatna każdemu maturzyście do ustnej matury z języka polskiego.

TRANSCRIPT

 • 1.
  • Bibliografia jest to uporzdkowany (alfabetycznie lub chronologicznie) spis dokumentw dobranych wedug ustalonych kryteriw, speniajcy zadania informacyjne.

2.

 • S rne rodzaje bibliografii: bieca, narodowa (rejestrujca materiay opublikowane na terenie caego kraju), osobowa (utwory danego autora lub o danym autorze), retrospektywna (rejestrujca dokumenty z okrelonego, zakoczonego odcinka czasu), specjalna i zacznikowa.

3.

 • To bibliografia, bdca spisem rde, ktre autor wykorzystywa przy pisania pracy lub ktre poleca czytelnikowi jako zwizanez tematem pracy. Zazwyczaj umieszczana na kocu ksiki lub artykuu. Inaczej jest nazywana literatur.

4.

 • To uporzdkowany wedug okrelonych zasad zesp danych o dokumencie sucych do jego identyfikacji.

5.

 • Nazwisko autora, autorw(autorzy s wymienieni wg kolejnoci wystpowania na karcie tytuowej)
 • Imi autora
 • Tytu dokumentu
 • Oznaczenie wydania ( jeli jest to wydanie 1 lub nie ma w ksice informacji, ktre to jest wydanie ten element opisu pomijamy. Informacje o zmianach dokonanych w wydaniu naley skrci np.: Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.)

6.

 • Wydawca
 • Miejsce wydania( nazwa miejscowoci w ktrej znajduje si wydawnictwo; jeli wydawnictwo ma kilka siedzib podajemy pierwsz nazw miejscowoci z wymienionych)
 • Rok wydania( element obowizkowy opisu)
 • Objto ksiki

7.

 • To wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Mog to by dziea literackie, dziea sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakat, filmi inne.

8.

 • Pozycje krytyczno literackie, ktre posuyy do opracowania tematu, czyli publikacjeo przedmiocie pracy,o cytowanych dzieach czy autorach.

9.

 • Opisy powinny by uporzdkowanew kolejnoci alfabetycznejlub w kolejnoci cytowania w tekcie i kolejno ponumerowane,
 • jeeli autorw jest dwch lub trzech naley podawa nazwiska i imiona oddzielajc je od siebie przecinkami,
 • jeeli autor nie jest znany, lub jeli autorw jest wicej ni trzech opis zaczyna si od tytuu,

10.

 • jedynym elementem opisu bibliograficznego, ktry umieszczamyw cudzysowie jest tytu czasopisma,
 • znaki przestankowe :;,. - / () naley stosowa konsekwentnie!!! Kady elementopisu naley wyranie oddzieli od nastpnego przyjtym znakiem interpunkcyjnym.

11.

 • Imi nazwisko, klasa
 • Temat:
 • I. Literatura podmiotu:
 • II. Literatura przedmiotu:
 • III. Ramowy plan wypowiedzi:
 • 1. Okrelenie problemu:
 • 2. Kolejno prezentowanych treci:
 • 3. Wnioski:
 • IV. Materiay pomocnicze:

12.

 • Ramowy plan wypowiedzi uoone po kolei i wypunktowane zagadnienia, ktrych chcesz mwi w swojej prezentacji.

13.

 • Materiay pomocnicze wszystko poza konspektem, czego zamierzasz uy podczas prezentacji. Moe to by karta z cytatami, reprodukcja obrazu, fragment filmu, fotografia czy nagranie muzyczne.

14.

 • 1.Gombrowicz W.,Ferdydurke , Krakw 1994.
 • 2. Habielski R., Osica J.,Midzy niewol a wolnoci , Warszawa 1998.
 • 3.Polityka gospodarcza , red. B. Winiarski, Warszawa 1999.
 • 4. Staff L.,Kowal[w:]Poezje , Lublin 1986.