BH u Brojkama Bh

Download BH u Brojkama Bh

Post on 27-Dec-2015

15 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BH u Brojkama Bh

TRANSCRIPT

SADRAJBosna i Hercegovina2Teritorija3Stanovnitvo4ivotni standard12Socijalna zatita14Obrazovanje15Kultura i umjetnost22Trite rada24Ekonomija31Investicije36Strukturne poslovne statistike38Statistiki poslovni registar43Cijene44Industrija49Vanjska trgovina52Statistika distributivne trgovine54Graevinarstvo56Saobraaj58Telekomunikacije60Energija63Okoli65Poljoprivreda66Stoarstvo68umarstvo69Turizam71

Bosna i Hercegovina

1. Unsko - sanski kanton2. Posavski kanton3. Tuzlanski kanton4. Zeniko - dobojski kanton5. Bosansko - podrinjski kanton6. Srednjobosanski kanton7. Hercegovako - neretvanski kanton8. Zapadno - hercegovaki kanton9. Kanton Sarajevo 10 .Kanton 10

Geografske koordinate krajnjih taaka BiHSmjerSjevernageografska irinaIstona geografska duina(Po Griniu)Sjever45 163016 5556

Jug42 330018 3224Istok44 030019 3741

Zapad44 493015 4400

2BOSNA I HERCEGOVINA U BROJEVIMA 2012

Teritorija

Opi podacio Bosni i HercegoviniUreenjeDravaGlavni gradSarajevoPovrina (km2)51.209,2Obala (km)21,2Najvia planinaMagli (m) 2.386Najdua rijekaDrina (km) 346Najvee jezeroBuko (km2) 55,8Granine zemljeHrvatska, Srbija,Crna Gora

Administrativna podjela Bosne i Hercegovine (BiH): Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH), Republika Srpska (RS), Brko distrikt BiH (BD BiH).

Glavni grad Bosne i Hercegovine je Sarajevo.

Federacija Bosne i Hercegovine je administrativno podijeljena na 10 kantona, a kantoni su podijeljeni na 79 opina.

Republika Srpska je administrativno podijeljena na 62 opine. Grad Brko je posebna administrativna jedinica - Distrikt.U BiH postoje tri nacionalna parka i dva parka prirode.Nacionalni parkovi su:Sutjeska, Kozara i Una. Parkovi prirode su Hutovo Blato i Blidinje.Procjena stanovnitva (za 30.06.2011.)3.839.737Gustina naseljenosti (stanovnika/km2)75Slubeni jezicibosanski, srpski, hrvatskiSlubena pismalatinica, irilicaZvanina valutaKonvertibilna marka (KM)KlimaUmjereno-kontinentalna i mediteranska

BOSNA I HERCEGOVINA U BROJEVIMA 20123

Stanovnitvo u BiH prema popisimaPopisi 1879-1991, u hiljadama

Stanovnitvo

1.898 1.890

2.323

2.5642.847

3.277

3.746

4.3774.124

1.1581.336 1.568187918851895 191019211931194819531879.1.1581948.1885.1.3361953.1895.1.5681961.1910.1.8981971.1921.1.8901981.1931.2.3231991.1961197119811991

2.5642.8473.2773.7464.1244.377U dosadanjim popisima u naoj zemlji, slubeni rezultati popisa su se odnosili na tzv. stalno stanovnitvo, tj. stanovnitvo ije je prebivalite na podruju Bosne i Hercegovine, bez obzira na to jesu li osobe u kritinom trenutku popisa bile prisutne u mjestu prebivalita ili su iz nekih razloga bile iz njega privremeno odsutne, bilo u zemlji ili u inostranstvu.U Popisima iz 1961. i 1971. godine stalnim stanovnitvom mjesta popisa su smatrane i osobe koje su tu radile u trenutku popisa, dok su u Popisima 1981. i 1991. godine ove osobe popisivane u mjestu gdje su ivjele njihove porodice, tj. ubrajane su u stalno stanovnitvo ovog mjesta.U narednom popisu stanovnitva, domainstava i stanova primijenjene e biti nove definicije koje se odnose na jedinice popisa u skladu sa Preporukama za popise stanovnitva, domainstava i stanova 2010 (pripremljenim od strane Ekonomske komisije ujedinjenih naroda za Evropu i Konferencije evropskih statistiara), kao i Uredbom 763/2008 Evropskog parlamenta i vijea o popisima stanovnitva i domainstava.

Prosjeno oekivani ivotni vijek i prosjena starost stanovnitva u BiH

eneMukarci

Oekivani ivotni vijek

1981-1982.73,568,2

1988-1989.74,669,2

Prosjena starost stanovnitva

1981.30,528,7

1991.35,033,0

2007.40,037,0

4BOSNA I HERCEGOVINA U BROJEVIMA 2012

Procjene broja stanovnika za sredinu godine i prirodni prirataj u BiH2005-2011, de facto stanovnitvo u hiljadama

Ukupno sta- novnitvoivoroeniUmrliPrirodniprirataj

UkupnoMukarciUkupnoMukarci

2005.3.84334.62717.79734.40218.018225

2006.3.84334.03317.54733.22117.308812

2007.3.84233.83517.53435.04418.154-1.209

2008.3.84234.17617.58534.02617.687150

2009.3.84334.55018.00134.90417.884-354

2010.3.84333.52817.27735.11817.900-1.590

2011.3.84031.81116.53135.02817.965-3.217

Prirodni prirataj je razlika (viak ili manjak) izmeu broja ivoroenih i broja umrlih u datom periodu.Roeni i umrli: prema zakonskim regulativama o evidenciji, roenje i smrt se obavezno evidentiraju u matinim knjigama u podruju u kojem je osoba roena ili umrla, bez obzira na mjesto prebivalita osobe koja je roena ili umrla.ivoroenim djetetom se smatra svako djete koje prilikom roenja die i pokazuje druge znakove ivota (kucanje srca, pulsiranje pupane vrpce, kretanje voljnih miia).

BOSNA I HERCEGOVINA U BROJEVIMA 20125

Stanovnitvo

Roeni u nekim balkanskim zemljama i u EU27

2006.2007.2008.2009.2010.Bosna i Hercegovina HrvatskaCrna Gora Grka Srbija BugarskaEU278,98,88,99,08,79,39,49,910,19,812,112,513,113,712,010,110,010,510,510,29,69,29,49,69,49,69,810,210,71010,410,610,910,710,72006-2010, na 1.000 stanovnika

Stanovnitvo

20092010

9,0 8,7

10,5 10,210,71010,7 10,79,6 9,4

10,1 9,813,712,0BiH

HrvatskaCrna GoraGrkaSrbijaBugarskaEU 27

Ukupne stope fertiliteta u BiH1996-2011.

1,6841,6471,558

1,362

1,400

1,2661,2581,2851,303

1,300

1,200

1,217

1,215

1,176

1,200

1,205

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Stopa ukupnog fertiliteta je broj ivoroenih na jednu enu u njenom reproduktivnom ivotu, ako bude raala po istim specifinim stopama fertiliteta po starosti kao i u godini posmatranja.

Mrtvoroenim se smatra dijete roeno, odnosno izvaeno iz majke bez ikakvih znakova ivota, tj. ako nije disalo niti pokazivalo neki drugi znak ivota, a noeno je due od 22 sedmice (priblino 6 mjeseci) i koje ima poroajnu teinu 500 gr. i vie.

6BOSNA I HERCEGOVINA U BROJEVIMA 2012

Mrtvoroeni prema spolu i stope mrtvoroenih u BiH2001 - 2011.

GodinaUkupnoenskimukiMrtvoroeni na 1000 ivoroenih

2001.19395985,1

2002.13861773,9

2003.15059914,3

2004.16874944,8

2005.14762854,2

2006.13754834,0

2007.17476985,1

2008.171691025,0

2009.13656803,9

2010.14360834,3

2011.11861573,7

Stanovnitvo

Mrtvoroena djeca prema spolu u BiH2001 - 2011.

61576083568069102769854836285749459916177959820112010200920082007200620052004200320022001

050100150

enskiMuki

Umrli u BiH,2000-2011.

2000.2001.2002.2003.2004.2005.

30.48230.32530.15531.75732.61634.402

2006.2007.2008.2009.2010.2011.

33.22135.04434.02634.90435.11835.028

BOSNA I HERCEGOVINA U BROJEVIMA 20127

Umrli je svaka ivoroena osoba kod koje je nastupio trajni prekid svih ivotnih funkcija koje zapoinju roenjem bez mogunosti ponovnog oivljavanja. Ovdje nisu ukljueni mrtvoroeni.Mjesto i utvrivanje smrti: Prema ovom obiljeju razvrstane su umrle osobe po tome da li je smrt nastupila u zdravstvenoj ustanovi ili na drugom mjestu ( u stanu, polju itd.). Ako je smrt nastupila u zdravstvenoj ustanovi ujedno se smatra da je smrt utvrdio ljekar, a ako je smrt nastupila izvan zdravstvene ustanove onda se umrli razvrstavaju jo i po tome da li je smrt utvrdio ljekar ili neka druga osoba.Umrli po uzroku smrti u BiH,

Stanovnitvo

Ostali uzroci7.2141.281 874551 1.665 1.162 1.0042981.9401614102011.

18.468

Odreene infektivne iparazitne bolestiNeoplazmeEndokrina i metabolika oboljenja saporemaajima u ishrani Mentalni poremeaji, poremeaji ponaanja, oboljenja nervnog sistemaOboljenja nervnog sistemaOboljenja cirkulacijskog sistemaOboljenja respiratornog sistemaOboljenja digestivnog traktaOboljenje genitourinarnog sistemaSimptomi, znaci i nenormalni kliniki nalazi i laboratorijski nalazi koji nisu drugdje klasifikovaniPovrede trovanja i druge posljedice vanjskih uzrokaUkupno35.028Umrli prema spolu, mjestu smrti i lijeenju u BiH,2011.

UkupnoenskiMjesto smrtiMukiZdravstvena ustanova Drugo mjesto2011.35.02817.06317.96516.67618.352% umrlih u zdravstvenoj ustanoviLijeenje% lijeenihLijeeniNisu lijeeniNepoznato4831.9052.47265191

Prosjena starost umrlih u BiH1999-2011.

1999.2001.2003.2005.2007.2009.2011.

eneMukarci69,570,271,272,272,573,675,0

64,064,665,866,866,968,169,4

Ukupno66,667,268,469,369,670,872,1

8BOSNA I HERCEGOVINA U BROJEVIMA 2012

Nasilne smrti prema vrsti i spolu u BiH, 2006-2011.

Ukupnonesretan sluajsamoubistvoubistvonepoznato2006.svega1.206648489618enski2921441281822007.muki914504361436svega1.233681472737enski3021431332422008.muki931538339495svega1.198671453695enski2621221201912009.muki936549333504svega1.169655451612enski2871321342012010.muki882523317411svega1.1115934435025enski238125961432011.muki8734683473622svega1.1546164594831enski22992113177muki9255243463124Nasilne smrti prema vrsti u BiH, 2006-2011.

2011616459482010593443502009655451612008671453NesretsluajSamo69Ubistv200761647273200664848961an

ubistvo o

0%20%40%60%80%100%

BOSNA I HERCEGOVINA U BROJEVIMA 20129

Stanovnitvo

Slopljeni brakovi u BiH2000-2011.

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

Stanovnitvo

-2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sklopljeni i razvedeni brakovi: podaci o sklopljenim brakovima uzeti su iz matinih ureda, a podaci o razvedenim brakovima uzeti su iz opinskih sudova.Prema zakonskim regulativama o u

Recommended

View more >