bezpeČnÉ Školy

Download BEZPEČNÉ ŠKOLY

Post on 01-Jan-2016

47 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BEZPEČNÉ ŠKOLY. Ing. Ján Michlík. O SPOLOČNOS TI SLOVANET. Slovanet , a.s ., Záhradnícka 151, Bratislava. Hlavn ý akcionár : Asseco Central Europe , a.s. (51%) Zákaznícke segmenty: domácnosti, malé a  stredné firmy, korporácie , štátna správa - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Snmka 1

Hlavn akcionr: Asseco Central Europe, a.s. (51%)Zkazncke segmenty: domcnosti, mal astredn firmy, korporcie, ttna sprvaPoboky a miesta predaja: v 11 mestch Slovenska asie vye 200 autorizovanch partnerovPredchodcovia: ViaPVT Bratislava, PSG Trenn, Podnik vpotovej techniky Bratislava 36mil. , 215 zamestnancov, 70tis. zkaznkovSlovanet, a.s., Zhradncka 151, BratislavaO SPOLONOSTI SLOVANET

Internetov sluby (optick, hybridn, bezdrtov, ADSL)Hlasov sluby (VTS, IP telefnia, modr/zelen sla, call centr)Televzia (digitlna, kblov)Bezpenostn sluby (kamerov systmy)Dtov sluby (VPN, IP MPLS, priame prepojenie lokalt)IT sluby (cloud, penetran testy, analzy rizk, sprva LAN/WAN, audity siet, monitoring, implementcie, poradenstvo,...)Doplnkov sluby (e-mail, antivrus/antispam, webhosting, serverhousing, cloud, content filter, e-fax, domny,...)Telekomunikan sluby pre V biznisPORTFLIO SLUIEB

Telekomunikan sluby pre V biznisPORTFLIO BIZNIS SLUIEBPripravujeme radu alch produktov x:LINK.

MODERN A BEZPEN BVANIE(BEZPEN KOLY)

Pomeme vm cti sa doma prjemne abezpene smodernmi ochrannmi systmami

inteligentn (roziten) kamerov systmymodern video vrtniksystm kontrolovanho vstupu

Benefity kamerovho systmu od Slovanetu:zabezpeenie majetku alebo bydliska, zvenie kvality, komfortu a hodnoty bvania,kompletn sprva a zabezpeenie kamerovho systmu sasou sluby,prprava rieenia vrtane poadovanej dokumentcie (splnenie legislatvnych nrokov),dohad 24 hodn/7 dn v tdni, spoahlivos systmu, redundancia,profesionlne abezpen rieenie za prijaten cenu, produkt dodvan ako sluba,vysok nroky na kvalitu zznamu, monos vyuitia v prpade trestnoprvnych konan,monos dohadu nad majetkom kdekovek na svete.

Pre kad kamerov systm mus ma prevdzkovate systmu poda zkona 122/2013 Z.z. o ochrane osobnch dajov zabezpeen:Viditen oznaenie monitorovanho priestoruBezpenostn projekt obsahujci:Bezpenostn zmerBezpenostn analzuBezpenostn smernicuOprvnen osoby musia by pouen v zmysle zkonaOd 15.4.2014 sa na kad kamerov systm vzahuje oznamovacia povinnosMala by by definovan zodpovedn osobaV prpade nesplnenia tchto povinnost hrozia vysok sankcieV rmci produktov security:LINK dodva Slovanet prslun podklady pre splnenie tchto zkonnch povinnost !

Licencia technickej sluby - my, bezpenostn projekt prevdzkovate

9

Webov aplikcia pre PC http://kamery.slovanet.sk/ Mobiln aplikcia Kamery do vrecka

PROJEKT BEZPEN KOLY

www.bezpecneskoly.sk

ochrana virtulneho a fyzickho priestoru kolyvybavenie kl modernmi technickmi prostriedkamistvrnenie tmy (ne)bezpen internetosveta najmench o hrozbch internetu a digitlnej identity

PROJEKT BEZPEN KOLY

3 san kategriepsomn, vtvarn, multimedilna tvorba5 miest, 27 kl, 270 projektovBratislava, Brezno, Poprad, Preov, Vek Mederhlasovanie do 25.5.2014 na www.bezpecneskoly.sk

PROJEKT BEZPEN KOLY

Kamerov systm, internetov pripojenieHardvrov zabezpeenie sieteAntivrov systm Vlet do hlavnho mesta a exkurzia v spolonosti ESETNapojenie na elektronick iacku kniku

PROJEKT BEZPEN KOLY

?PRIESTOR NA VAE OTZKY