bezbjednost saobraćaja - bezbednost saobraćaja

Download Bezbjednost saobraćaja - Bezbednost saobraćaja

Post on 27-Nov-2015

208 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BEZBEDNOST SAOBRAAJA ubenik

 • AutorProf. dr KRSTO P. LIPOVAC, dipl. in. saobraaja

  RecenzentProf. dr Milan VUJANI, dipl. in. saobraaja

  V. d. glavnog i odgovornog urednikaMilovan IVANOVI

  Urednik izdaaSlavica IROVI

  Za izdavaaMilovan IVANOVI

  IzdavaJavno preduzee Slubeni list SRJ

  Beograd, Jovana Ristia 1

  CIP Katalogizacija u publikacijiNarodna biblioteka Srbije, Beograd

  656.1.08 (075.8)656.1.053 (075.8)351.811 (075.8)

  LIPOVAC, Krsto P.Bezbednost saobraaja / Krsto P. Lipovac. Beograd: Slubeni list SRJ, 2008 (Beograd:

  Grafiki centar). XXII, 398 str.: ilustr.; 24 cm

  Tira 500. Napomene i bibliografske reference uz tekst. Bibliografija: str. 387-396 i uz svako poglavlje. Registar.

  ISBN 978-86-355-0747-7

  a) Drumski saobraaj Bezbednost b) Saobraajne nesree c) Saobraajna policija

  COBISS.SR-ID 145745932

 • Krsto P. Lipovac

  BEZBEDNOST SAOBRAAJA

  ubenik

  BEOGRAD2008.

 • VSADRAJ

  StranaPredgovor prvom izdanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVIISkraenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX

  1. UVOD

  1.1. Saobraaj, tetne posledice saobraaja, bezbednost saobraaja . . . . . . . . 31.2. Znaaj saobraaja za razvoj drutva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.3. Najznaajnije specifinosti (prednosti i nedostaci) pojedinih

  grana saobraaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.3.1. Drumski saobraaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Istorijat drumskog saobraaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Specifinosti drumskog saobraaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Budue mesto i uloga drumskog prevoza u saobraajnom sistemu . 11

  1.3.2. inski (elezniki) saobraaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Istorijat inskog saobraaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Specifinosti inskog saobraaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Budue mesto i uloga inskog prevoza u saobraajnom sistemu . . 13

  1.3.3. Vodni saobraaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Istorijat vodnog saobraaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Specifinosti vodnog saobraaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Budue mesto i uloga vodnog prevoza u saobraajnom sistemu . . . 15Vodni saobraaj nije pogodan za prevoz putnika, osim

  u sluajevima: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.3.4. Vazduni saobraaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Istorijat vazdunog saobraaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Specifinosti vazdunog saobraaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Budue mesto i uloga vazdunog prevoza u saobraajnom sistemu 17

  1.3.5. Savremene koncepcije saobraajne politike Evrope . . . . . . . . . . . . 18

 • Lipovac, P. Krsto Bezbednost saobraaja

  VI

  Strana1.4. Razvoj teorijske misli o bezbednosti saobraaja (pristupi reavanju

  problema bezbednosti saobraaja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191.4.1. Saobraajne nezgode su retki i pojedinani sluajevi

  (ta se to dogaa?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191.4.2. Nebezbednost saobraaja je drutveni problem

  (zato se to dogaa?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201.4.3. Prvi pokuaji upravljanja i obuzdavanja rasta saobraajnih nezgoda

  (kako se to dogaa?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211.4.4. Zatitni sistem omoguuje kontinuirano smanjivanje broja i posledica

  saobraajnih nezgoda (sistem upravljanja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.5. Osnovni preduslovi za upravljanje u oblasti bezbednosti saobraaja . . . . 261.6. Postignuti rezultati i stanje bezbednosti saobraaja . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  1.6.1. Osnovna obeleja bezbednosti saobraaja u odabranim zemljama . 281.6.2. Sutinska razlika izmeu razvijenih i nerazvijenih zemalja u oblasti

  bezbednosti saobraaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311.6.3. Cena upravljanja bezbednou saobraaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  2. SAOBRAAJNO PRAVO

  2.1. Pojam saobraajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392.2. Meunarodne organizacije i udruenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402.3. Izvori saobraajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  2.3.1. Meunarodni izvori saobraajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432.3.2. Unutranji izvori saobraajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432.3.3. Meunarodni izvori drumskog saobraajnog prava . . . . . . . . . . . . 442.3.4. Unutranji izvori drumskog saobraajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . 46

  2.4. Predmet saobraajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482.5. Subjekti saobraajnog prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482.6. Poslovi prevoza u drumskom saobraaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  2.6.1. Prevoz putnika i prtljaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Zakljuivanje ugovora, osnovni sadraji ugovora . . . . . . . . . . . . . . 50Prava i obaveze prevozioca i putnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51tetni dogaaji odgovornost i naknada tete u prevozu putnika i

  prtljaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522.6.2. Prevoz robe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  Formalni i neformalni ugovori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Obaveze prevozioca i poiljaoca, vrenje utovara i istovara robe . 54Pojam i sadraj tovarnog lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Prenosivi tovarni list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55tetni dogaaji odgovornost i naknada tete u prevozu robe . . . . 56

  Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

 • Sadraj

  VII

  Strana

  3. NAUNA OBLAST BEZBEDNOSTI SAOBRAAJA

  3.1. Nauka i saobraajna nauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613.2. Bezbednost saobraaja kao nauna disciplina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623.3. Predmet i ciljevi bezbednosti saobraaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

  3.3.1. Predmet bezbednosti saobraaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633.3.2. Ciljevi bezbednosti saobraaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643.3.3. Aktivna i pasivna bezbednost saobraaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  3.4. Naune metode i metodologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653.5. Metode bezbednosti saobraaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  3.5.1. Metod merenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673.5.2. Statistiki metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673.5.3. Metod ankete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693.5.4. Metod naunog posmatranja (prouavanje ponaanja i interakcija) 703.5.5. Metod eksperimenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713.5.6. Metod komparacije uporeivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733.5.7. Case Study metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733.5.8. Ekspertska metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743.5.9. Mesto i uloga javnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  3.6. Teorije saobraajnih nezgoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753.6.1. Teorija sluaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753.6.2. Teorija zaraze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763.6.3. Teorija sklonosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763.6.4. Spell teorija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

  3.7. Merenje nivoa bezbednosti saobraaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773.7.1. Direktni pokazatelji bezbednosti saobraaja . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

  Javni rizik trenutno stanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Javni rizik uspostavljeni trend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Saobraajni rizik trenutno stanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Saobraajni rizik uspostavljeni trend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Dinamiki saobraajni rizik trenutno stanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Dinamiki saobraajni rizik uspostavljeni trend . . . . . . . . . . . . . 90Procene nivoa bezbednosti u pojedinim sluajevima . . . . . . . . . . . 92

Recommended

View more >