betyr dette slutten for piratkopiering p¥ nett?

Download Betyr dette slutten for piratkopiering p¥ nett?

If you can't read please download the document

Post on 27-Jun-2015

342 views

Category:

Technology

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KabelNorge kongressen 2013 - Regjeringen har lagt frem forslag til ny åndsverkslov. Er det slik reguleringeller andre faktorer som vil skape marked for innholdstjenester.

TRANSCRIPT

  • 1. IT-nringens interesseorganisasjonikt-norge.noBetyr dette slutten forpiratkopiering p nett? KabelNorge kongressen 2013 Torgeir Waterhouse Direktr internett og nye medier tw@ikt-norge.no @tawaterhousehttp://www.linkedin.com/in/tawaterhouse

2. IT-nringens interesseorganisasjon ikt-norge.no 3. IT-nringens interesseorganisasjon ikt-norge.no jobber bla med: Smart strm UP! eHelse Rekrutering Offentlige data Grnn IT ISP ansvar Internet of things Bredbnd Effektivisering av det offentlige Cloud computing Bransjenormer Mobil & mobility IKT sikkerhet FoU Utdanning IPv6 Trygg bruk (internet og spill) Standardisering Offshoring 4. IT-nringens interesseorganisasjonikt-norge.no http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Commodore64.jpg 5. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Internet_map_1024.jpgIT-nringens interesseorganisasjon ikt-norge.nojeg jobber med, p & for internett 6. IT-nringens interesseorganisasjon ikt-norge.nohttp://foter.com/photo/stortinget-parlamento/, credit: Cebete 7. IT-nringens interesseorganisasjonikt-norge.nohttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Europ%C3%A4escht_Parlament_Br%C3%A9issel_CROPPED_2.jpg 8. IT-nringens interesseorganisasjonikt-norge.noThe fact is, regardless what eldyoure in, technology that can killyour job exists today in someform in a research lab somewhere.http://stopwastingmoneyonadvertising.com/2012/07/27/jobs-that-can-be-done-by-anyone-will-be-done-by-no-one/ 9. IT-nringens interesseorganisasjon ikt-norge.noTrace the origins of recorded music, radio,lm, cable TV, and almost any industry whereintellectual property is involved, and you willinvariably nd pirates at its beginnings. Matt Mason, The Pirates Dilemma, 2008 10. IT-nringens interesseorganisasjonikt-norge.no http://en.wikipedia.org/wiki/File:Edison_and_phonograph_edit1.jpghttp://northernstar.no/sre_files/image033.pnghttp://northernstar.no/chapter1a_files/image018.png 11. IT-nringens interesseorganisasjonikt-norge.noSputnik 1 launched on October 4, 1957 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sputnik_asm.jpg 12. IT-nringens interesseorganisasjonikt-norge.noBecause it is borderless and belongs to everyone, it has brought unprecedented freedoms to billions of people worldwide: the freedom to create and innovate, to organize and inuence, to speak and be heard Vint Cerf tells the truthhttp://www.theglobeandmail.com/technology/debate-over-internet-regulations-future-rages-at-dubai-meeting/article6016228/ 13. IT-nringens interesseorganisasjonikt-norge.noEuropes digital economy has tremendous potential to generate huge revenues acrossall sectors, but to turn this advantage into sustainable growth and new jobs, governmentsmust show leadership by adopting coordinated policies that dismantle existing barriersto new services Viviane Reading EU Commissioner for Information Society and Media.Brussels 4 August 2009 14. IT-nringens interesseorganisasjon ikt-norge.no St.meld. nr. 17(20062007)Eit informasjonssamfunn for alleDen teknologiske utviklinga vil halde fram i raskt tempo, i minst 10 r til http://www.regjeringen.no/Rpub/STM/20062007/017/PDFS/STM200620070017000DDDPDFS.pdf 15. IT-nringens interesseorganisasjonikt-norge.noNye produkter, produksjonsmter ogproduksjonsbetingelser utfordrer i dag ikke baretradisjonelle forretningsmodeller, men ogs dengjeldende reguleringen p feltet. Digitutvalgets mandat , 2011 16. IT-nringens interesseorganisasjonikt-norge.noSputnik 1 launched on October 4, 1957 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sputnik_asm.jpg 17. IT-nringens interesseorganisasjonikt-norge.noFor a moment, nothinghappened. Then, after a second orso, nothing continued to happen.Douglas Adamshttp://thinkexist.com/quotation/we_demand_rigidly_dened_areas_of_doubt_and/204063.html 18. IT-nringens interesseorganisasjonikt-norge.noPolitik slr pengar, men teknik slr politik S resonerade serieentreprenren Jan Stenbeck, grnder Tele2 & MTG.http://www.teknikforetagen.se/Documents/Teknikforetagen/Framtiden_ar_inte_som_forr.pdf 19. IT-nringens interesseorganisasjon ikt-norge.no(disruptive) teknologiskifter leder til storeendringer og ytter kontroll & makt... 20. IT-nringens interesseorganisasjon ikt-norge.notechnology empowers users&lets them dictate change ? 21. IT-nringens interesseorganisasjoneirikso.com ikt-norge.noLegal offers vs. piracy photo credit : Eirik Solheim http://erikso.com 22. IT-nringens interesseorganisasjoneirikso.com ikt-norge.no photo credit : Eirik Solheim http://erikso.com 23. IT-nringens interesseorganisasjonikt-norge.noredistribusjon av makt**forfatter, skuespiller, produsent, distributr, isp, forbruker, etc 24. IT-nringens interesseorganisasjon ikt-norge.nohttp://www.deloitte.com/view/en_US/us/Industries/technology/center-for-edge-tech/shift-index-tech/624e86a8b1363310VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm 25. IT-nringens interesseorganisasjonikt-norge.noI foresee a marked deterioration in American music and musical taste, aninterruption in the musical development of the country, and a host of other injuriesto music in its artistic manifestations, by virtue or rather by vice of themultiplication of the various music-reproducing machines. http://explorepahistory.com/odocument.php?docId=1-4-1A1 John Philip Sousa 26. IT-nringens interesseorganisasjonikt-norge.noI foresee a marked deterioration in American music and musical taste, aninterruption in the musical development of the country, and a host of other injuriesto music in its artistic manifestations, by virtue or rather by vice of themultiplication of the various music-reproducing machines.John Philip Sousa "The Menace of Mechanical Music," Appletons Magazine,Vol. 8 (1906) http://explorepahistory.com/odocument.php?docId=1-4-1A1 27. IT-nringens interesseorganisasjonikt-norge.no http://i.imgur.com/GxzeV.jpg 28. IT-nringens interesseorganisasjon ikt-norge.no technology paternalism or... 29. IT-nringens interesseorganisasjon ikt-norge.nowell functioning solutions to meet userexpectations & facilitate sales? 30. IT-nringens interesseorganisasjonikt-norge.nohttp://hethens.com/images/view/your-comfort-zone-vs-where-the-magic-happens 31. IT-nringens interesseorganisasjon ikt-norge.nohttp://www.hmv-news.co.uk/ 32. IT-nringens interesseorganisasjon ikt-norge.no 33. IT-nringens interesseorganisasjon ikt-norge.noDet sttte eller legitimere piratvirksomhet (entendirekte, ved sttte nettsteder som The Pirate Bay, ellerindirekte, for eksempel ved komme med uttalelser somkan tolkes som legitimering av piratvirksomhet) innebreret alvorlig angrep p opphavsretten.the name has been hidden to protect the guilty... 34. IT-nringens interesseorganisasjon ikt-norge.no...norske ISPer er fullstendig uansvarlige,og er en risiko for samfunnet rundt dem...the name has been hidden to protect the guilty... 35. IT-nringens interesseorganisasjon ikt-norge.noIf you think technology can solve yoursecurity problems, then you dontunderstand the problems and you dontunderstand the technology.Bruce Schneier internationally renowned security technologist and author http://thinkexist.com/quotation/if-you-think-technology-can-solve-your-security/371013.html 36. IT-nringens interesseorganisasjon NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPINGDigitutvalget ser at enkeltesensurtiltak i noen tilfeller kanNOUha en forstyrrende effekt p Norges offentlige utredninger2013: 2Hindre for digitalaktivitet som er p kanten av verdiskapingeller utenfor lovverket.Imidlertid vil ikke slikelovdata.nobegrensende tiltak, eller Regulering TeknologiPolitikkfartsdumper, lse problemetDigitaleventuelle krenkelser medfrer.kompetanse konomiikt-norge.no 37. IT-nringens interesseorganisasjon ikt-norge.nohuge audiences for moviesthat people want to seewhen they want to see them Howard Stringer, June 2001 http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/hollywood/interviews/stringer.html 38. IT-nringens interesseorganisasjon ikt-norge.no 39. IT-nringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Photo credit: Telstar Logistics / Foter.com / CC BY-NC 40. IT-nringens interesseorganisasjonI regjeringens politiske plattform for 2009-2013(Soria Moria II) side 62 heter det bl.a. at Regjeringenvil [...] gjennomg hvordan opphavsretten,kunstnernes inntekter og rettigheter kan sikres imte med digital spredning av kunst og kultur.http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-65-l-20122013/2.html?id=713957ikt-norge.no 41. ikt-norge.no NOU 2013: 261 Hindre for digital verdiskapingKapittel 4 15 rminst 50 r 70 r 15 r70 r50 r50 r KringkastingDatabase &Fremfring Fotograsklydopptak KunstverkKlassiker Film- og katalogbilde NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPING $ $ $25 r20 r $$ $$Immaterielle rettigheter IT-nringens interesseorganisasjon(Registrere) (Registrere)(Registrere)R P D c OpphavsrettVaremerke(Oppstr)DesignPatent(Ske) (Ske) (Ske) Aha! TilbyderFigur 4.1 Immaterielle rettigheterFiguren viser en sterkt forenklet oversikt over innholdet i de ulike immaterialrettslovene. Som det fremgr er regelverket svrtkomplisert. Illustrasjonen viser hvorvidt de ulike rettighetene beskyttes av egne myndigheter, i hvilket omrde rettighetene erbeskyttet og hvor lenge ulike regelverk er gyldige. 42. IT-nringens interesseorganisasjonikt-norge.no Forbrukerrdet 43. IT-nringens interesseorganisasjon NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPINGFordi tjenestetilbydernem inng separate avtalerNOUNorges offentlige utredninger2013: 2med mange av de 250Hindre for digital verdiskapingeuropeiske forvaltnings-organisasjonene erlovdata.nRegulering oprosessen veldigTeknologiPolitikkomfattende og kostbar.Digitalkompetanse konomi ikt-norge.no 44. IT-nringens interesseorganisasjon NOU 2013:02 - DIGITUTVALGET: HINDERE FOR DIGITAL VERDISKAPINGDet synes klart attilgangen til innhold NOUhverken er penbar ellerNorges offentlige utredninger2013: 2 Hindre for digital verdiskapingenkel. En bedrift sombaserer sin virksomhet p lovdata.n odigitalt innhold