bep yol harİtasi

Download BEP YOL HARİTASI

Post on 31-Dec-2015

31 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BEP YOL HARTASI. zel Eitim Gerektiren Bireylerin Farkna Varma. Ar derecede sorun yaanyorsa birey abuk fark edilir. Annenin gebeliinden itibaren dzenli hekim kontrol varsa, sorun ar ya da hafif, fark edilebilir. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • BEP YOL HARTASI

 • zel Eitim Gerektiren Bireylerin Farkna VarmaAr derecede sorun yaanyorsa birey abuk fark edilir.Annenin gebeliinden itibaren dzenli hekim kontrol varsa, sorun ar ya da hafif, fark edilebilir.Hafif dzeyde yaanan sorunlar okul dnemine kadar fark edilmeyebilir.Bu durumda sorunlar tarama lekleri ya da retmen gzlemleri ile fark edilebilir.

 • Birey Okul ncesi Eitime Balam ve Tbbi Tan Konmu se NE YAPMALI? Farkna varma

  Tbbi Tanlama ve Psiko Sosyal Deerlendirme

  zel eitim gereksinimleri dorultusunda zel yardm ve destek salanmas, kaydettii ilerlemenin izlenmesi ve deerlendirilmesi

 • Zorunlu Eitim Dnemi Farkna Varma ve Okul Tabanl almalarSnf retmeni;Hizmetin planlanmas ve ibirliinin kurulmas iin okul ynetimine ba vurur.renciyle ilgili bilgi toplar, gereksinimlerine ilikin ilk deerlendirmeleri yapar.Anne-babayla grr.Okulun rehber retmenini bilgilendirir ve nerilerine ba vurur.zel gereksinimlerinin karlanmas iin snf iinde yrtlen almalarn farkllatrlmasnn yollarn aratrarak eitim program erevesinde zel yardm salar.rencinin kaydettii ilerlemeleri izler ve gzden geirir.

 • DevamRehber retmen-Psikolojik Danman;retmenle ibirlii iinde bilgi toplar, rencinin ve ailenin gereksinimlerini deerlendirir.Aileye, rencilere, snf retmenine, dier okul personeline hizmet alanna uygun destek salar.PDR hizmetlerine ilikin renci geliim dosyalarn ve dier gerekli kaytlar tutar, ilgili yazmalar hazrlar ve istenen raporlar dzenler.

 • DevamOkul Mdr ya da Grevlendirecei Mdr Yardmcs;Hizmetleri planlarKurum ii dzenlemeler yaparGerekli ara gerelerin gelitirilmesi ya da salanmas iin nlem alr.

 • DevamAile;ocuun gereksinimlerine ilikin deerlendirmelerini aklar.Sal ve geliimine ynelik grlerini belirtir.Performansna, okulda ve evde kaydettii ilerlemelere ilikin alglarn aklar.Yaamakta olduu gle etki eden baka etmen olup olmadn aklar.Gln giderilmesine ynelik okuldan beklentilerini aklar.

 • Devamrenci;Yaamakta olduu glklere ilikin grlerini ve bu glklerin ne ekilde ele alnabileceine ynelik deerlendirmelerini paylar.

 • Okul Tabanl almalarda Toplanan Bilgilerin Deerlendirilmesi Ve yiletirme nerileriToplanan bilgiler nda; rehber retmen, snf retmeni, aile ve okul yneticisi rencinin zel gereksiniminin en iyi ekilde nasl ele alnabileceini deerlendirir.

 • Uygulama aamasnda rencinin gereksinimlerine ynelik 2 uygulamadan biri seilecektir.Bunlar;

  1-Uygulanmakta olan programa devam edilmesi.

  renci hakknda toplanan bilgilerin deerlendirilmesi sonucunda sorunun ortamn zelliklerinden, retmen ya da aile tutum ve alglarndan kaynakland sonucuna varlabilir.Bu durumda gerekli dzenlemeler yaplrken, uygulanan eitim programna devam edilir.

 • 2-Program Uyanrken,Dzenlemeler Yaparak rencinin Kaydettii lerlemenin zlenmesiUygulanan program ve etkinlie gre, gereksinimler dorultusunda ortamn yeniden dzenlenmesi.retim yntemlerinin fakllatrlmas.Materyal hazrlanmas ve ileniin zenginletirilmesi.Haftalk ders dalm izelgesinde dzenlemeler yaplmas.

 • zel Yardm ve Destek Salanmasretmene;Program uygulamada esneklik salanmaMateryal ve ara-gere salamaOrtam dzenlemesiHizmet ii eitim desteizel eitim retmeni destei

 • Aileye;Okulda yaplan eitim ve retimin aktarlmasEv ortamnda yaplabilecek etkinlikler retimiAile eitimi programGerekiyorsa psikolojik yardm

 • renciye;Karlat sorunlarn zm ile ilgili kurumlar hakknda bilgilendirmeProblem davranla ba etmesine ynelik tekniklerin retimiGerekiyorsa psikolojik yardm

 • DevamYaplan almalar sonucunda, rencinin gereksinimleri karlanmsa uygulana programa devam edilir.

  Yaplan tm almalara ramen rencinin gereksinimleri karlanamyorsa renci, tanlama amacyla eitsel tanlama izleme ve deerlendirme ekibine GNDERLR

 • Gnderme SreciOkulun Hazrlayaca Gnderme Raporunda Bulunmas Gereken Bilgiler:

  Daha nce devam ettii okullar da dahil snf kaytlar.Mfredat programna gre geldii yer.Eitim ortamlarndaki davranlarna ilikin gzlem raporlar.Eitim ortamnda yrtlen almalarn farkllatrlmasna ilikin yaplan deerlendirme sonular.rencinin kaydettii ilerlemelere ait deerlendirme sonular.Standart test sonular ya da profilleri.Tbbi deerlendirme raporlar.

 • Aile;

  ocuun gereksinimlerine ilikin deerlendirmeleri.Sal ve geliimine ynelik grleri.Performansna, okulda ve evde kaydettii ilerlemelere ilikin alglarYaamakta olduu gle etki eden baka etmen olup olmadna dair aklamalar.

 • renci;

  Yaamakta olduu glklere ilikin grlerini ve bu glklerin ne ekilde ele alnabileceine ynelik deerlendirmeleri.

 • TanlamaTanlama; zel eitim gerektiren bireylerin yeterli ve yetersiz ynleri ile bireysel zelliklerini, ilgilerini belirlemek amacyla tbb, psiko-sosyal, eitim alanlarnda yaplan deerlendirme srecidir.

 • Yneltme Yaplan eitsel deerlendirme sonrasnda rencinin eitsel gereksinimlerinin karlanmas amacyla oluturulan ve yerletirme sonras BEP gelitirme biriminin hazrlayaca BEPe temel tekil edecek olan yneltme raporu dzenlenir.

 • Devam..Yneltme karar verilirken, birey iin en az kstlayc eitim ortam gz nnde bulundurulur.En az kstlayc ortamda yaplacak almalarn baarl olabilmesi sunulacak destek eitim programna baldr.Yneltme karar raporlatrlrken, okul ve kurum ad verilmeden, uygun yerletirme seenekleri nerilir.

 • Yerletirme

 • DevamYerletirme sonras bireyin yerletirildii kuruma, eitsel tanlama, izleme ve deerlendirme ekibince hazrlanm olan ayrntl dosya sunulur.Bu dosya da rencinin yneltme raporu bulunur.

 • BEP Yneltme raporunda u bilgiler bulunur:rencinin yaYetersizliiTm geliim ve disiplin alanlarnda neler yapabildiini gsteren deerlendirme izelgesi Bireyin gereksinimleri ve gereksinim ncelikleriSunulacak olan destek hizmetler

 • BEP Gelitirme Birimi ToplantsToplantdan nce birim bakannn sormas gereken sorular:

  Tm yeler toplant yer ve zamanyla ilgili olarak bilgilendirildi mi?Toplant ncesi tm izin ve onaylar alnd m?Tm birim yeleri, toplant gndemini destekleyecek yazl dokmanlarn yannda getirmek zorunda olduklarn biliyorlar m?Tm birim yeleri toplantda rencinin gl yanlarnn, gereksinimlerinin ve hedeflerin tartlacan biliyor mu?Toplantda gerekli olacak belge ve yazmalar hazr m?Yneltme raporundan karlan gl yanlar ve gereksinimlerle ilgili ak ve anlalr bir liste hazrland m?

 • BEP lk Toplant GndemiBirim yelerinin tanmasToplantnn amacnn aklanmaszel eitim ve BEPe ilikin haklarn ve srelerin gzden geirilmesiDaha nce bir BEP uygulanmsa;Deiim sonularGereksinimlerin birbirinden nasl etkilendiiGenel mfredat iinde ocuun yetersizliinin, eitime katlmn ve geliimini nasl etkiledii

 • Devamrencinin performansnn deerlendirilmesi;Genel mfredata gre nerede olduuGl yanlarEitimsel gereksinimleriGereksinimlerin nceliklerirenme zellikleriUzun dnemli ve ksa dnemli amalarn gelitirilmesiDestek hizmetlerin belirlenmesiSorumluluklarn belirlenmesi ve ilgili personelin bilgilendirilmesiToplant kaytlarnn tutulmas ve uyuma salanamayan konularn gzden geirilmesiSonraki BEP toplants iin neriler.

 • Etkili bir BEP iin nerilerBireyi ve aileyi srece katnKullanm kolay bir format gelitirinBEP yazlrken BEPin uygulanmasnda grev alacaklarn mutlaka srece katlm olmalarna zen gsterin.BEP yazmnda ak ve anlalr bir dil kullann.BEP yazarken ksa ve z ifadeler kullannYaplabilecekler konusunda gereki olunTm formlar saklayabileceiniz ve bilgileri kaydedebileceiniz bir BEP dosyas hazrlayn.

 • BEP DOSYASI N KAPAK

  RENCNNFOTORAFADI SOYADINUMARASICNSYETYAIEV ADRESEV TELADI SOYADIADRESTELEFONUCEP TELANNEBABADER KBEP GELTRME BRMNE ULAAN BLGLERNEREDEN GELDTARHAIKLAMALARGNDERME RAPORUYNELTME RAPORUYERLETRME RAPORUZLEME/YENDEN DEERLENDRME

 • BEP DOSYASI ARKA KAPAK

  BEP GELTRME BRM YELERGREV/KONUMUADI SOYADIBRM BAKANIZEL ETM GEREKTREN BREYALERETMENGEZEREK ZEL ETM GREV VERLEN RETMENREHBER RETMENETD EKB TEMSLCSETM PROGRAMI HAZIRLAMAKLA GREVLENDRLEN RETMEN

 • BEP TOPLANTISI

 • ETMSEL PERFORMANS

 • BEP ve DeerlendirmeBEP gelitirme birimi, yelerinin deerlendirme raporlarn alr ve bireydeki ilerlemeyi deerlendirir.Eer ilerleme salanamyorsa nedenleri aratrlr ve zm bulmaya allr.Bu nedenler unlar olabilir:renciden kaynaklanan nedenlerretimle ilgili nedenlerOrtamdan kaynaklanan nedenlerDestek hizmetleri ile ilgili nedenlerAilenin retim srecindeki yeri ile ilgili nedenlerBEP birimiyle ilgili nedenlerEitim personeli ile ilgili nedenlerETD ekibi ile ilgili nedenlerYerletirme kararyla ilgili nedenler

 • DevamBEP gelitirme birimi yapt deerlendirmeleri raporlatrarak ETD ekibine sunacaktr.

 • BEP Yol HaritasFARKINA VARMA

  OKUL TABANLI ALIMALAR VE YLETRME ALIMALARI

  GNDERME

  TANILAMA

  YNELTME

  YERLETRME

  BEP GELTRME BRM

  LK TOPLANTI VE BEP GELTRME

  BEP UYGULAMA

  ZLEME VE DEERLENDRME