¾benici-na... · web viewzbirka zadataka iz fizike za srednje škole marinka srdelić...

of 73 /73
УЏБЕНИЦИ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЗАЈЕДНИЧКИ УЏБЕНИЦИ ЗА ГИМНАЗИЈЕ И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ БОСАНСКИ ЈЕЗИК ПРВИ РАЗРЕД Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра „KLETT” Математика, уџбеник са збирком задатака за 1. разред гимназије и средњих стручних школа на босанском језику Небојша Икодиновић 650-02- 133/2013-06 од 17.5.2013. „KLETT” Географија 1, за 1. разред гимназије на босанском језику Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић 650-02- 130/2013-06 од 17.5.2013. „KLETT” Историја 1, уџбеник за 1. разред гимназије на босанском језику Мирко Обрадовић 650-02- 132/2013-06 од 28.5.2013. „SARAJEVO PUBLISHING” Наш језик за 1. разред гимназије Ремзија Хаџиефендић Парић 650-02- 247/2013-06 од 28.8.2013. „SARAJEVO Хемија за 1. Милан Сикирица 650-02-

Author: others

Post on 31-Dec-2019

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

УЏБЕНИЦИ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

ЗАЈЕДНИЧКИ УЏБЕНИЦИ ЗА ГИМНАЗИЈЕ И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

БОСАНСКИ ЈЕЗИК

ПРВИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Математика, уџбеник са збирком задатака за 1. разред гимназије и средњих стручних школа на босанском језику

Небојша Икодиновић

650-02-133/2013-06 од 17.5.2013.

„KLETT”

Географија 1, за 1. разред гимназије на босанском језику

Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић

650-02-130/2013-06 од 17.5.2013.

„KLETT”

Историја 1, уџбеник за 1. разред гимназије на босанском језику

Мирко Обрадовић

650-02-132/2013-06 од 28.5.2013.

„SARAJEVO PUBLISHING”

Наш језик за 1. разред гимназије

Ремзија Хаџиефендић Парић

650-02-247/2013-06 од 28.8.2013.

„SARAJEVO PUBLISHING”

Хемија за 1. разред гимазије ( за гимназије општег типа и природно-математичког смера)

Милан Сикирица

650-02-247/2013-06 од 28.8.2013.

НАПОМЕНА: Исти уџбеник одобрен је за употребу у првом разреду четворогодишњих стручних школа, за образовне профиле који нису у огледу, а нису ни профили који су из огледа преведени у редовни систем , у подручјима рада: здравство – осим профила лабораторијски техничар и фармацеутски техничар; пољопривреда – само зоолошки техничар и техничар хортикултуре; шумарство; трговина – осим за аранжера у трговини; графичарство; текстилство и кожарство; природно-математичко и личне услуге и за први разред трогодишњих стручних школа, за образовне профиле који нису у огледу, подручје рада личне услуге.

„SARAJEVO PUBLISHING”

Linguae latinae elementa – уџбеник латинског језика за средње школе

Јадранка Багарић

650-02-247/2013-06 од 28.8.2013.

„KLETT”

Читанка – босански језик и књижевност за први разред гимназије и средњих стручних школа

Мевлида Реброња

650-02-135/2013-06 од 5.9.2013.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српска књижевност и језик, за српски као нематерњи језик, за 1. разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић,

Душанка Звекић Душановић

650-02-362-2013-06 од 9.12.2013.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Радна свеска за српски као нематерњи језик, за 1. разред гимназије, четворогодишње и трогодишње стручне школе

Гордана Штасни,

Наташа Добрић,

Душанка Звекић Душановић

650-02-361-2013-06 од 7.11.2013.

ДРУГИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Читанка – босански језик и књижевност за 2. разред гимназије и средњих стручних школа

Сеад Шемсовић,

Мевлида Реброња,

Амир Даутовић,

Елијас Реброња

650-02-161/2014-06 од 27.8.2014.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за 2. разред гимназије општег смера, на босанском језику

Бригита Петров,

Милош Калезић,

Радомир Коњевић

650-02-350/2015-06 од 18.11.2015.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Радна свеска за српски као нематерњи језик, за 2. разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић

650-02-111/2015-06 од 18.8.2015.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српска књижевност и језик, за српски језик као нематерњи језик, за 2. разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић

650-02-340/2014-06 од 14.1.2015.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српска књижевност и језик за српски језик као нематерњи језик, за други разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић

650-02-340/2014-06 од 14.1.2015.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српски као нематерњи језик, радна свеска, за 3. разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић

650-02-349/2015-06 од 20.1.2016.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српски језик као нематерњи

Јосип Буљовчић,

Радомир Бабин

650-42/90 од 12.4.1990.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српски језик као нематерњи jeзик, радна свеска за 3. разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић

650-02-349/2015-06 од 20.1.2016.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српски као нематерњи језик

Радомир Бабин,

Злата Јукић,

Јосип Буљовчић

650-380/90 од 28.6.1990.

БУГАРСКИ ЈЕЗИК

ПРВИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„Просвета”

Софија

Физика и астрономия за 10. клас за профилирана подготовка за 1. разред гимназије општег типа и средње стручне школе – образовни профил туристички техничар у одељењима на бугарском наставном језику

Христо Попов, Иван Лалов, Веселин Караиванов и други

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

НАПОМЕНА: уџбеници су делимично усклађени са наставним планом и програмом у Републици Србији и препоручено је да се недостајући садржаји обраде уз помоћ одговарајућих уџбеника на српском језику.

„Просвета” Софија

Математика за 9. клас за профилирана подготовка за1. разред гимназије општег типа

Станислава Петкова, Петьо Петков

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

„Просвета”

Софија

Математика за 9. клас за задължителна подготовка за 1. разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар

Станислава Петкова, Петьо Петков

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

„Просвета” Софија

Химия и опознаване на околната среда за 9. клас за профилирана подготовка за 1. разред гимназије општег типа

Стефан Манев, Людмила Михова, Магдалена Цавкова, Добри Лазаров и Галин Петров

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

НАПОМЕНА: уџбеник је делимично усклађен са важећим програмом за први разред. Потребно је да наставници, уз одговарајући дидактичко-методички приступ,сачувају логичку структуру програма хемије тако што ће ученицима, на почетку школовања, обезбедити оба уџбеника, а за недостајуће садржаје користити уџбенике на српском језику.

„Просвета” Софија

Химия за 9. клас за задължителна подготовка за1. разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар

Стефан Манев, Магдалена Цавкова, Добри Лазаров и Галин Петров

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

НАПОМЕНА: уџбеник је делимично усклађен са важећим програмом за први разред. Потребно је да наставници, уз одговарајући дидактичко-методички приступ,сачувају логичку структуру програма хемије тако што ће ученицима, на почетку школовања, обезбедити оба уџбеника, а за недостајуће садржаје користити уџбенике на српском језику.

„Просвета”

Софија

Биология и здравно образование за 9. клас, за профилирана подготовка за 1. разред опште гимназије

Павел Ангелов, Петьр Попов, Василий Ишев

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

НАПОМЕНА:у уџбенику недостаје око 70% наставног програма за 1. разред гимназије, те се препоручује да се за савладавање овог дела програма користи уџбеник биологије на српском језику за 1. разред гимназије.

„Просвета” Софија

Биология и здравно образование за 9. клас, за задължителна подготовка за1. разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар

Павел Ангелов, Петьр Попов, Василий Ишев

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

НАПОМЕНА: Наставне теме програма за 1. разред средње стручне школе, образовни профил туристички техничар:биологија развића, основи генетике и основи еволуције, обрађени су у уџбенику Биология и здравно образование за 10. клас, за задължителна подготовка, на 76. страници.

„Просвета” Софија

Информационни технологии за 9. клас, профилирана подготовка за 1. разред опште гимназије исредње стручне школе – образовни профил туристички техничар

Антоанета Иванова Баева, Светозара Янчева

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српска књижевност и језик, за српски као нематерњи језик, за 1. разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић,

Душанка Звекић Душановић

650-02-362-2013-06 од 9.12.2013.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Радна свеска за српски као нематерњи језик, за 1. разред гимназије, четворогодишње и трогодишње стручне школе

Гордана Штасни,

Наташа Добрић,

Душанка Звекић Душановић

650-02-361-2013-06 од 7.11.2013.

ДРУГИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„Просвета” Софија

Физика и астрономия за 11. клас за профилирана подготовка за 2. разред опште гимназије

Христо Попов, Виктор Иванов, Веселин Караиванов, Драгия Иванов

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

НАПОМЕНА: уџбеник садржи и део програма за 3. разред гимназије.

„Просвета” Софија

Физика и астрономия за 10. клас за задължителна подготовка за 2. разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар

Христо Попов, Иван Лалов, Веселин Караиванов и други

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

„Просвета” Софија

Математика за 10. клас за профилирана подготовка за 2. разред опште гимназије

Запряан Запрянов, Георги Ганчев, Иван Георгијев

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

„Просвета” Софија

Математика за 10. клас за задължителна подготовка за 2. разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар

Запряан Запрянов, Георги Ганчев, Иван Георгиев,

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

„Просвета” Софија

Химия и опознаване на околната среда за 10. клас за профилирана подготовка за 2. разред опште гимназије

Стефан Манев, Людмила Михова, Магдалена Цавкова, Добри Лазаров и Галин Петров

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

НАПОМЕНА: уџбеник је делимично усклађен са важећим програмом за први разред. Потребно је да наставници, уз одговарајући дидактичко-методички приступ,сачувају логичку структуру програма хемије тако што ће ученицима, на почетку школовања, обезбедити оба уџбеника, а за недостајуће садржаје користити уџбенике на српском језику.

„Просвета” Софија

Химия за 10. клас за задължителна подготовка за 2. разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар

Стефан Манев, Магдалена Цавкова, Добри Лазаров и Галин Петров

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

„Просвета” Софија

Биология и здравно образование за 10. клас, за профилирана подготовказа 2. разред гимназије општег типа

Павел Ангелов, Петьр Попов, Василий Ишев.

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

НАПОМЕНА: у уџбенику недостаје око 80% наставног програма за 2. разред гимназије те се препоручује да се за савладавање недостајућих делова програма користи уџбеник биологије за 2. разред гимназије на српском језику.

„Просвета” Софија

Биология и здравно образование за 10. клас, за задължителна подготовка за 2. разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар

Милена Николова, Стефка Китанова.

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

„Просвета” Софија

Информационни технологии за 11. клас, профилирана подготовказа 2. разред опште гимназије и средње стручне школе – образовни профил туристички техничар

Петя Генчева Чолакова, Мариана Димитрова Дербатова

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

НАПОМЕНА: програм за прво полугодиште 2. разреда поклапа се са прве три области у уџбенику, док се програм другог полугодишта поклапа са облашћу Електронни таблици (Tабеларне калкулације) у уџбенику Информационни технологии за 9. клас, профилирана подготовка.

„Просвета” Софија

Психология за 9 клас за задължителна подготовка за 2. разред опште гимназије исредње стручне школе – образовни профил туристички техничар

Толя Стоицева,

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Радна свеска за српски као нематерњи језик, за 2. разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић

650-02-111/2015-06 од 18.8.2015.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српска књижевност и језик за српски језик као нематерњи језик, за други разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић

650-02-340/2014-06 од 14.1.2015.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„Просвета” Софија

Физика и астрономия за 12. клас за профилирана подготовка за 3. разред гимназије општег типа

Христо Попов, Иван Лалов, Матей Матеев и други

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

НАПОМЕНА:уџбеник обухвата садржаје наставног програма физике трећег разреда гимназије општег типа (Таласна оптика, Фотометрија и Геометријска оптика) и у потпуности садржаје четвртог разреда, укључујући и садржаје астрономије.

„Просвета” Софија

Математика за 11. клас за профилирана подготовка за 3. разред гимназије општег типа

Станислава Петкова, Петьо Петков, Красимира Проданова,

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

„Просвета” Софија

Математика за 11. клас за задължителна подготовка за 3. разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар

Запряан Запрянов, Иван Георгиев

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

„Просвета” Софија

Биология и здравно образование за 11. клас, за профилирана подготовка за 3. разред гимназије општег типа

Наташа Цанова

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

НАПОМЕНА: уџбеник не обухвата у целости програм биологије за 3. разред. За недостајуће делове програма препоручује се коришћење уџбеника биологије на српском језику.

„Просвета” Софија

Информатика за 9. клас, профилирана подготовка за 3. разред опште гимназије

Павел Койчев Азълов, Фани Йорданова Златарова

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

„Нова звезда”

Софија

Психология и логика, част II, Логика ( 9-та задължителна подготовка) за 3. разред опште гимназије и средње стручне школе – образовни профил туристички техничар

Даниела Добрева, Георги Радоев, Стоян Асенов

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српски језик као нематерњи

Јосип Буљовчић,

Радомир Бабин

650-42/90-06 од 12.4.1990.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српски као нематерњи језик, радна свеска, за 3. разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић

650-02-349/2015-06 од 20.1.2016.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„Просвета” Софија

Физика и астрономия за 12. клас за профилирана подготовка за 4. разред гимназије општег типа

Христо Попов, Иван Лалов, Матей Матеев и други

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

„Просвета” Софија

Математика за 12. клас за профилирана подготовка за 4. разред опште гимназије

Запряан Запрянов, Иван Димовски, Коста Коларов, Дмитьр Кривошиев

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

„Просвета” Софија

Математика за 12. клас за задължителна подготовка за 4. разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар

Запряан Запрянов, Юулиа Нинова, Иван Георгиев

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

„Просвета” Софија

Биология и здравно образование за 12. клас, за профилирана подготовка за 4. разред опште гимназије

Георги Марков, Светла Евтимова, Марин Симеоновски, Ценка Часовнкарова.

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

„Просвета” Софија

Философия за 11. клас (задължителна подготовка) за 4. разред опште гимназије и средње стручне школе – образовни профил туристички техничар

Дмитьр Денков, Евелина Варджийска

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српски језик као нематерњи

Радомир Бабин,

Злата Јукић, Јосип Буљовчић

650-380/90-06 од 28.6.1990.

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„Матком”

Софија

Основи на туризма за 9. и 10. клас за 1. разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар

Мария Воденска

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

НАПОМЕНА: уџбеник не обухвата у целости програм за 1. разред. За недостајуће делове програма препоручује се коришћење уџбеника на српском језику.

„Дионис”

Софија

Хотелиерско (организиране, обслужване и функциониране на хотела) за средње стручне школе – образовни профил туристички техничар – наставни предмет Агенцијско и хотелијерско пословање (1-4. разред).

Саша Дачева, Емина Борисова Господинова, Мария Ичева, Снежана Колева,

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

НАПОМЕНА: уџбеник не обухвата у целости програм. За недостајуће делове програма препоручује се коришћење уџбеника на српском језику ( примери и обрасци резервационих система које користе наша хотелска предузећа).

ДРУГИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕКО-НЕТ”

Софија

Икономика на предприятието за 2. разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар, за наставни предмет Економика и организација предузећа.

Емилия Бояжиева, Йохансен Линднер, Емилия Маринова, Татяна Тьрнева, Хриси Войнова,

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК

ПРВИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 1. разред средње школе

Иштван Бошњак, Беата Тхомка

61-291/87. 28. 5.1987.

Просветни савет Војводине

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја књижевности за гимназије и стручне школе

Имре Бори, Ласло Геролд

650-02-599/99-03 од 30.06.1999.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Мађарски језик 1-4.

Ђерђ Пап, Пато Имре, Вајда Јожеф

61-468/88 од 22. дец. 1988.

АП Војводина

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја за гимназије (сви смерови)

Татјана Катић, Снежана Ферјанчић

650-00-29/2003-03 од 4.7.2003.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија за гимназије

Љиљана Гавриловић, Душан Гавриловић

650-02-33/2003-03 од 27.6.2003.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за гимназије и пољопривредну школу

Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић

650-02-45/2003-03 од 28.8.2003.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељно

Павле Миличић и др.

601-04-92/91 од 20.6.1991.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка решених задатака из математике 1

Вене Богославов

650-02-278/2008-06 од 21.7.2008.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачунарство и информатика за гимназије и стручне школе

Никола Клем

650-02-30/99-03 од 20.8.1999.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика за гимназије

Милан Распоповић

650-02-3043/03 од 17.11.2003.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама

Mилан Распоповић, Бранислав Цветковић, Горан Кековић

650-02-16/2006-06 од 9.6.2006.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Општа хемија за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера, медицинску и пољопривредну школу

Розалија Хорват, Милоје Ракочевић

650-506/88 од 2.6.1988.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природно-математичког смера, медицинску и пољопривредну школу

Милена Шурјановић, Радивој Николајевић

650-404/87 од 30.6.1987.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура за гимназије

Соња Маринковић

632-03-9/93-03 од 16.7.1993.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура за гимназије и стручне школе

Видосава Галовић, Бранка Гостовић

601-04-51/74 од 20.12.1990.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Радна свеска за српски као нематерњи језик, за 2. разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић

650-02-111/2015-06 од 18.8.2015.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српска књижевност и језик, за српски као нематерњи језик, за 1. разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић,

Душанка Звекић Душановић

650-02-362-2013-06 од 9.12.2013.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Радна свеска за српски као нематерњи језик, за 1. разред гимназије, четворогодишње и трогодишње стручне школе

Гордана Штасни,

Наташа Добрић,

Душанка Звекић Душановић

650-02-361-2013-06 од 7.11.2013.

ДРУГИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 2. разред средњих школа

Ласло Геролд,

Имре Бори

61-157/88 од 21. 04. 1988 АП Војводина

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја

за 2. разред општег и друштвено-језичког смера

Смиља Марјановић-Душанић,

Марко Шуица

650-02-53/2002-03 од 24.9.2002.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја за 2. разред гимназије општег и друштвено-језичког смера

Смиља Марјановић Душанић, Марко Шуица

650-02-675/2011-06 од 8.12.2011.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја – додатак Историја мађарског народа и Мађарске у средњем веку за 2. разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, на мађарском језику

Тибор Пал

106-61-99/2010-01 од 13.08.2010. године АП Војводина

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Психологија

за 2. разред гимназије и 2. и 3. разред подручја рада економија, право и администрација

Никола Рот,

Славољуб Радоњић

632-02-18/92-03 од 24.3.1992.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија

за 2. разред гимназије

Владимир Ђурић

601-01-194/91 од 20.6.1991.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија

за општу гимназију

Бригита Петров,

Милош Калезић,

Радомир Коњевић

650-02-44/2003-03 од 28.8.2003.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика

за општу гимназију и гимназију друштвеног смера и четворогодишње стручне школе са четири часа недељно

Бранимир Шешеља и др.

601-04-51/129 од 11.4.1991.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика

за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера

Милан Распоповић,

Светозар Божин,

Емило Даниловић

601-04-123/91 од 20.6.1991.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Неорганска хемија

за општу и гимназију природно-математичког смера, пољопривредну и медицинску школу

Розалија Хорват

650-02-48/93-01 од 18.4.1994.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Информатика и рачунарство за гимназије

Никола Клем,

Драган Маринчић

650-02–55-03/96 од 9.6.1996.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српска књижевност и језик за српски језик као нематерњи језик, за други разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић

650-02-340/2014-06 од 14.1.2015.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Радна свеска за српски као нематерњи језик, за други разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић

650-02-111/2015-06 од 18.8.2015.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за средње школе

Имре Бори

61-46/89 Педагошки Савет АПВ

9.03 1989.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја књижевности за 3. и 4. разред средњих школа

Имре Бори

650-0232/97-03 од 20. јуна 1997.

АП Војводина

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Логика

за гимназије и правно-биротехничку школу

Михаило Марковић

632-02-71/92-03 од 13.7.1992.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја

за 3. разред гимназије природно-математичког смера и 4. разред гимназије општег и друштвено-језичког смера + додатак

Коста Николић,

Никола Жутић,

Момчило Павловић,

Зорица Шпадијер

аутор додатка:

др Тибор Пал

650-02-16/2002-03 од 23.5.2002.

Одобрење додатка:106-61-243/2004-1 од 23.2.2005.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Социологија

за IIIи IV разред стручних школа и IV разред гимназије

Милован Митровић,

Сретен Петровић

632-02-85/92-03 од 6.8.1992.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Устав и права грађана

за III и IV разред стручних школа и IV разред гимназије

Светислава Булајић

Стеван Лилић

650-02-1052/2006-06 од 10.9.2006.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија

за I и III разред средње школе

Мирко Грчић,

Драган Родић

650-02-37/93-3/ од 16.7.1993.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика са збирком задатака за III разред средње школе, за гимназију: општу и природно-математичког смера и за природно-математичко подручје рада

Јован Кечкић

650-210/88 од 28.12.1988.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија

за III разред гимназије

Војислав Петровић,

Мира Пашић,

Љубинка Ћулафић,

Гордана Цвијић

650-138/89 од 15.3.1989.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачунарство и информатика

за 3. разред гимназије

Раде Станкић

Драган Маринчић

650-02-3047/96-03 од 24.5.1996.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика

за гимназију општег типа и друштвено-

језичког смера

Милан Распоповић,

Светозар Божин,

Емило Даниловић

650-450/89 од 26.6.1989.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Хемија за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера, медицинску, пољопривредну и фризерску школу

Александра Стојиљковић

650-168/89 од 15.3.1989.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српски као нематерњи језик, радна свеска, за 3. разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић

650-02-349/2015-06 од 20.1.2016.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српски језик као нематерњи

Јосип Буљовчић,

Радомир Бабин

650-42/90 од 12.4.1990.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевно- теоријским појмовима

за 4. разред средње школе

Сели Иштван

61- 241/89. од 27. 6. 1989. АП Војводина

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Филозофија

за гимназије и стручне школе

Миле Савић,

Владимир Н. Цветковић,

Ненад Цекић

650-02-31/2001-03 од 3.9.2001.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Математика са збирком задатака

за гимназије и стручне школе са 4 часа наставе недељно

Милутин Обрадовић,

Душан Георгијевић

650-45/90 од 15.2.1990.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачунарство и информатика за IVразред гимназије

Миодраг Стојановић

650-02-8/97-03 од 24.4.1997.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика

за општу гимназију и гимназију друштвено-језичког смера

Милан Распоповић и др.

650-02-41/93-03 од 16.7.1993.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Хемија

за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера

Јулијана Петровић, Смиљана Велимировић

650-02-34/93-03 од 16.7.1993.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српски као нематерњи језик

Радомир Бабин,

Злата Јукић,

Јосип Буљовчић

650-380/90 од 28.6.1990.

УЏБЕНИЦИ ПО ПОДРУЧЈИМА РАДА

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

ПРВИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Механика 1

Милан Плавшић,

Милош Миљковић,

Слободан Николић

601-04-51/76 од 11.4.1991.

ДРУГИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Механика 2.

Славко Ђурић

650-483/89 од 26.6.1989.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ПРВИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Основе електротехнике 1. за прве разреде електротехничких школа

Милосава Пироћанац

601-04-51/82 од 11. 04. 1991.

ЗДРАВСТВО,ФАРМАЦИЈА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

ПРВИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Анатомија и физиологијаза 1. разред медицинске и зуботехничке школе

Александар Стајковац,

Иван Анђелковић,

Александар Илић

650-02-62/96-03 од 24.6.1996.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Здравствена нега 1

за 1. разред медицинске школе

Александар Баљозовић, Светислав Костић, Никола Баљозовић

650-523/89 од 26.6.1989.

ДРУГИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Фармакологија

Миленко Милошевић, Владислав Варагић

650-18/21-88 од 24.2.1988.

РУМУНСКИ ЈЕЗИК

ПРВИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије и стручне школе

Раду Флора

61-258/87 од 25.6.1987.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Румунски језик и култура изражавања за гимназије и стручне школе (I – IVразред)

Илеана Магда

61-258/88 од 30.6.1988.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Додатак из националне историје Румуна за 1. разред средње школе, на румунском језику

Мирћа Маран

106-61-230/2010-01, од 6.10.2010. АП Војводина

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика за гимназије и стручне школе са четири часа недељно

Павле Миличић и др.

601-04-92/91 од 20.6.1991.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за гимназије и пољопривредну школу

Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић

650-02-45/2003-03 од 28.8.2003.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија за гимназије

Љиљана Гавриловић, Душан Гавриловић

650-02-33/2003-03 од 27.6.2003.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачунарство и информатика за гимназије и стручне школе

Никола Клем

650-02-30/99-03 од 20.8.1999.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика за гимназије

Милан Распоповић

650-02-3043/03 од 17.11.2003.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Додатак из националне историје Румуна за 1. разред средње школе, на румунском језику

Мирћа Маран

128-61-251/2014-01 од 9.3.2015.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српска књижевност и језик, за српски као нематерњи језик, за 1. разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић,

Душанка Звекић Душановић

650-02-362-2013-06 од 9.12.2013.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Радна свеска за српски као нематерњи језик, за 1. разред гимназије, четворогодишње и трогодишње стручне школе

Гордана Штасни,

Наташа Добрић,

Душанка Звекић Душановић

650-02-361-2013-06 од 7.11.2013.

ДРУГИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка за гимназије

Раду Флора

650-436/88 од 28.6.1988.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика за гимназије општег смера

Градимир Војводић, Војислав Петровић, Радоје Деспотовић, Бранимир Шешеља

601-04-51/129 од 11.7.1991.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја за гимназије општег и друштвено-језичког смера

Смиља Марјановић Душанић, Марко Шуица

650-02-53/2002-03 од 24.9.2002.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Психологија за 2. разред гимназије и 2. и 3. разред подручја рада економија, право и администрација

Никола Рот, Славољуб Радоњић

632-02-18/92-03 од 24.3.1992.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за општу гимназију

Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир Коњевић

650-02-44/2003-03 од 28.8.2003.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачунарство и информатика

Никола Клем

650-02-54/2003-03 од 15.9.2003.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера

Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Зоран Распоповић

650-02-80/2005-06 од 2.8.2005.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Радна свеска за српски као нематерњи језик, за 2. разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић

650-02-111/2015-06 од 18.8.2015.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српска књижевност и језик за српски језик као нематерњи језик, за други разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић

650-02-340/2014-06 од 14.1.2015.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије и стручне школе

Јон Берлован

650-552/90 од 28.2.1991.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера

Јован Кечкић

650-210/88 0д 28.12.1988.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за гимназију

Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, Гордана Цвијић

650-02-27/2004-03 од 27.7.2004.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачунарство и информатика

Раде Станкић, Драган Маринчић

650-02-3047/96-03 од 24.5.1996.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика за гимназију

Светозар Божин, Милан Распоповић, Емило Даниловић

650-450/89 од 26.6.1989.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српски као нематерњи језик, радна свеска, за 3. разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић

650-02-349/2015-06 од 20.1.2016.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српски језик као нематерњи

Јосип Буљовчић,

Радомир Бабин

650-42/90 од 12.4.1990.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије и стручне школе

Лућијан Павел, Марина Пуја Бадеску

650-02-4/2002-03 од 9.5.2002.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за гимназију општег смера

Драгослав Маринковић, Иво Савић, Божидар Ћурчић, Вељко Терзија

650-02-40/93-02 од 16.7.1993.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Математика са збирком задатака за гимназије и стручне школе са 4 часа недељно

Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић

650-45/90 од 15.2.1990.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачунарство и информатика

Миодраг Стојановић

6-00-478/2005-06 од 25.8.2005.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја за 3. разред гимназије природно-математичког смера и за 4. разред гимназије општег и друштвено-језичког смера

Коста Николић, Никола Жутић, Момчило Павловић, Зорица Шпадијер

650-02-16/2002-03 од 23.5.2002.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика за општи и друштвено-језички смер

Милан Распоповић, Дарко Капор, Марио Шкрињар

650-02-41/93-03 од 16.7.1993.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српски као нематерњи језик

Радомир Бабин,

Злата Јукић,

Јосип Буљовчић

650-380/90 од 28.6.1990.

РУСИНСКИ ЈЕЗИК

ПРВИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије и стручне школе

Јулијан Тамаш

61-282/87

од 28.5.1987.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Граматика русинског језика за гимназију I – IV разред

Јулијан Рамач

650-02-3/2000-03 од 16.3.2001.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја за гимназије (сви смерови)

Татјана Катић, Снежана Ферјанчић

650-00-29/2003-03 од 4.7.2003.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија за I разред гимназије

Љиљана Гавриловић, Душан Гавриловић

650-02-33/2003-03 од 27.6.2003.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за гимназије и пољопривредну школу

Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић

650-02-45/2003-03 од 28.8.2003.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељно

Павле Миличић и др.

601-04-92/91 од 20.6.1991.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Рачунарство и информатика за гимназије и стручне школе

Никола Клем

650-02-54/2003 -03 од 15.9.2003.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика за гимназију

Емило Даниловић, Милан Распоповић, Светозар Божин

601-02-47/91

од 1.4.1991.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Општа хемија за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера, медицинску и пољопривредну школу

Розалија Хорват, Милоје Ракочевић

650-506/88 од 2.6.1988.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура за гимназије

Соња Маринковић

632-03-9/93-03 од 16.7.1993.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура за гимназије и стручне школе

Видосава Галовић, Бранка Гостовић

601-04-51/74 од 20.12.1990.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српска књижевност и језик, за српски као нематерњи језик, за 1. разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић,

Душанка Звекић Душановић

650-02-362-2013-06 од 9.12.2013.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Радна свеска за српски као нематерњи језик, за 1. разред гимназије, четворогодишње и трогодишње стручне школе

Гордана Штасни,

Наташа Добрић,

Душанка Звекић Душановић

650-02-361-2013-06 од 7.11.2013.

ДРУГИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназију

Јулијан Тамаш

61-158/88 од 21.4.1988.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја за гимназију општег смера

Сима Ћирковић

601-04-112/91 од 20.6.1991.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Психологија за 2. разред гимназије и 2. и 3. разред подручја рада економија, право и администрација

Никола Рот, Славољуб Радоњић

632-02-18/92-03 од 24.3.1992.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија за гимназије

Владимир Ђурић

601-01-194/91 од 20.6.1991.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за општу гимназију

Милоје Крунић, Иво Савић, Љубинка Ћулафић

601-04-51/159-91 од 20.6.1991.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика за општу гимназију

Градимир Војводић, Војислав Петровић, Радивоје Деспотовић, Бранимир Шешлија

601-04-51/129-91 од 11.4.1991.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачунарство и информатика за средње школе

Никола Клем,

Драган Маринчић

650-02-55-03/96 од 9.6.1996.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика за гиманзију општег типа и друштвено-језичког смера

Милан Распоповић, Светозар Божин, Емило Даниловић

601-04-123/91 од 20.6.1991.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Радна свеска за српски као нематерњи језик, за 2. разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић

650-02-111/2015-06 од 18.8.2015.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српска књижевност и језик за српски језик као нематерњи језик, за други разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић

650-02-340/2014-06 од 14.1.2015.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије и стручне школе

Јулијан Тамаш

61-500/89

од 26.12.1989.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја за гимназије општег и друштвено-језичког смера

Милутин Петровић,

Реља Новаковић

623-03-3/92-03

од 23.1.1992.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Логика за гимназије и правно-биротехничку школу

Михаило Марковић

632-02-71/92-03

од 13.7.1992.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Социологија за III разред стручних школа и IV разред гимназије

Милован Митровић, Сретен Петровић

632-02-85/92-03

од 6.8.1992.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Устав и права грађана за III разред стручних школа и IV разред гимназије

Радошин Рајовић

632-02-86/92-03

од 15.7.1992.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија за III разред гимназије

Драган Родић

650-02-37/93-03

од 16.7.1993.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за гимназију општег смера

Војислав Петровић,

Мира Пашић,

Љубинка Ћулафић,

Гордана Цвијић

650-138/89 15.3.1989.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Математика за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера

Јован Кечкић

650-210/88 од 28.12.1988.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачунарство и информатика

за све гимназије

Раде Станковић,

ДраганМаринчић

650-02-47/96-03

од 9.5.1996.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика

за гимназију општег и природно-математичког смера

Светозар Божин,

Милан Распоповић,

Емило Даниловић

650-450/89

од 26.6.1989.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српски као нематерњи језик, радна свеска, за 3. разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић

650-02-349/2015-06 од 20.1.2016.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српски језик као нематерњи

Јосип Буљовчић,

Радомир Бабин

650-42/90 од 12.4.1990.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Јулијан Тамаш

601-04-138/91

од 20.6.1991.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Филозофија

за гимназије и стручне школе

Миле Савић,

Владимир Н. Цветковић,

Ненад Цекић

650-02-31/2001-03 од 3.9.2001.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја

за гимназију

Никола Гаћеша,

Душан Живковић,

Љубица Радовић

632-02-67/92-02 од 15.6.1992.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Социологија

за III разред стручних школа и IV разред гимназије

Милован Митровић, Сретен Петровић

632-02-85/92-03 од 6.8.1992.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Устав и права грађана

за III разред стручних школа и IV разред гимназије

Радошин Рајовић

632-02-86/92-03 од 15.7.1992.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика са збирком задатака за гимназије и стручне школе са 4 часа недељно

Милутин Обрадовић,

Душан Георгијевић

650-45/90 од 15.2.1990.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачунарство са информатиком за средње школе

Миодраг Стојановић

650-02-08/97-03 од 24.4.1997.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија

за гимназију општег смера

Драгослав Маринковић

и други

650-02-54/2005-06 од 30.5.2005.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика за општу гимназију и гимназију друштвено-језичког смера

Милан Распоповић

и др.

650-02-88/2008-06 од 21.7.2008.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српски као нематерњи језик

Радомир Бабин,

Злата Јукић,

Јосип Буљовчић

650-380/90 од 28.6.1990.

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК

ПРВИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 1. разред средње школе

Јозеф Валихора

106-61-107/2006-01 од 26.6.2006.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Словачки језик и култура изражавања 1

Марија Мијавец

106-61-146/2005-01 од 1.8.2005.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја за гимназије (сви смерови)

Татјана Катић, Снежана Ферјанчић

650-00-29/2003-03 од 4.7.2003.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија за 1. гимназије

Љиљана Гавриловић, Душан Гавриловић

650-02-33/2003-03 од 27.6.2003.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за 1. разред гимназије и пољопривредне школе

Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић

650-02-45/2003-03 од 28.8.2003.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика за 1. разред средње школе

Павле Миличић, Владимир Стојановић, Зоран Каделбург, Бранислав Боричић

601-04-92/91

од 20.6.1991.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачунарство и информатика за 1. разред средње школе

Никола Клем

650-02-54/2003-03 од 15.9.2003.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика за гимназије

Милан Распоповић

650-02-3043/03 од 17.11.2003.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Општа хемија за 1.разред средње школе

Розалија Хорват, Милоје Ракочевић

650-506/88 од 2.6.1988.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка задатака из хемије за I и II разред гимназије и средње школе

Милена Шурјановић, Радивој Николајевић

650-404/87 од 30.6.1987.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура за гимназије

Соња Маринковић; аутор додатка Ана Медвеђова

632-03-9/93-03 од 16.7.1993.

Одобрење додатака:106-61-169/2008-01 од 3.12.2008.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе

Видосава Галовић, Бранка Гостовић

Аутори додатка: Павел Чањи, Владимир Валенћик

601-04-51/74 од 20.12.1990.

одобрење за додатак:

106-61-318/2007-01 од 11.12.2007.

„OSVETA”

Stomatolológia 1, udžbenik za 1. razred srednje škole

Ivan Dilenski, Stanislav Trojan

128-61-236/2012-01 од 25.7.2012. АП Војводина

„OSVETA”

Stomatolológia 2, udžbenik za 1. razred srednje škole

Ivan Dilenski, Stanislav Trojan

128-61-236/2012-01 oд 25.7.2012. АП Војводина

„OSVETA”

Prvá pomoc, udžbenik za 1. razred srednje škole

Ivan Dvoržaček, Jaromir Hrabovski

128-61-236/2012-01 oд 25.7.2012. АП Војводина

„OSVETA”

Ošetrovatelstvo – teória, udžbenik za 1. razred srednje škole

Marta Stankova

128-61-236/2012-01 oд 25.7.2012. АП Војводина

„OSVETA”

Ošetrovatelstvo – cvičenia, vežbe za 1. razred srednje škole

Maria Rosipalova i saradnici

128-61-236/2012-01 oд 25.7.2012. АП Војводина

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српска књижевност и језик, за српски као нематерњи језик, за 1. разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић,

Душанка Звекић Душановић

650-02-362-2013-06 од 9.12.2013.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Радна свеска за српски као нематерњи језик, за 1. разред гимназије, четворогодишње и трогодишње стручне школе

Гордана Штасни,

Наташа Добрић,

Душанка Звекић Душановић

650-02-361-2013-06 од 7.11.2013.

ДРУГИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 2. разред гимназије

Јан Кмећ

61-360/88 од 29.6.1988.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Словачки језик и култура изражавања 2

Марија Мијавец

106-61-146/2005-01 од 1.8.2005.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја за 2. разред гимназије општег и друштвено-језичког смера

Смиља Марјановић Душанић, Марко Шуица

Аутор додатка: Габриела Губа

650-02-53/2002-03 од 24.9.2002.

одобрење за додатак:

106-61-68/2004-01 од 19.8.2004.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Психологија за 2. разред гимназије и 2. и 3. разред подручја рада економија, право и администрација

Никола Рот, Славољуб Радоњић

632-02-18/92-03 од 24.3.1992.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географиja за 2. разред гимназије

Владимир Ђурић

601-01-194/91 од 20.6.1991.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за 2. разред гимназије општег смера

Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир Коњевић

650-02-44/2003-03 од 28.8.2003.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика за 2. разред средње школе

Градимир Војводић, Војислав Петровић, Радивоје Деспотовић, Бранимир Шешеља

601-04-51/129 од 11.4.1991.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика за 2. разред гимназије

Милан О. Распоповић, Светозар Божин, Емило Даниловић

601-04-123/91 од 20.6.1991.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачунарство и информатика за 2. разред гимназије

Никола Клем

650-02-54/2003-03 од 15.9.2003.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Неорганска хемија за 2. разред средње школе

Розалија Хорват

650-02-48/93-01 од 18.4.1994.

„OSVETA”

Patólogia, udžbenik za 2. razred srednje medicinske škole

Jaroslav Krejéi, Čestimir Dvoráéek

128-61-96/2013-01 od 16.7.2013. АП Војводина

„OSVETA”

Farmakológia, udžbenik za 2. razred srednje medicinske škole

Margita Križanová a kolektiv

128-61-96/2013-01 od 16.7.2013. АП Војводина

„OSVETA”

Hygiena 1,2 i 3, udžbenik za 2. razred medicinske škole

Ivan Rovny a kolektiv

128-61-96/2013-01 od 16.7.2013. АП Војводина

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Радна свеска за српски као нематерњи језик, за 2. разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић

650-02-111/2015-06 од 18.8.2015.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српска књижевност и језик за српски језик као нематерњи језик, за други разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић

650-02-340/2014-06 од 14.1.2015.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за 3 разред средње школе

Самуел Дубовски

61-272/89

од 27.6.1989.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Словачки језик и култура изражавања за 3. и 4. разред гимназије

Марија Мијавец

106-61-146/2005-01 од 1.8.2005.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја

за 3. разред гимназије општег и друштвено-језичког смера и стручних школа

Милутин Перовић,

Реља Новаковић

632-03-3/92

од 23.1. 1992.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Логика

за 3. разред гимназије и правно-биротехничке школе

Михаило Марковић

632-02-71/92-03 од 13.7.1992.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Социологија

за III разред стручних школа и IV разред гимназије

Милован Митровић, Сретен Петровић

632-02-85/92-03 од 6.8.1992.

.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Устав и права грађана

за 3. и 4. разред стручних школа и 4. разред гимназије

Радошин Рајовић

632-02-86/92-03 од 15.7.1992.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија

за 1. или 3. разред средње школе

Драган Родић

650-02-37/93-03 од 16.7.1993.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија

за 3. разред гимназије општег смера

Гордана Цвијић,

Јелена Ђорђевић,

Надежда Недељковић

650-02-27/2004-03 од 27.7.2004.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика са збирком задатака за 3. разред средње школе

Јован Кечкић

650-210/88 од 28.12.1988.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачунарство и информатика

за 3. разред гимназије

Душан Тошић

650-02-53/2004-03 од 7.9.2004.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика

за 3. разред гимназије природно-математичког и општег смера

Светозар Божин,

Милан О. Распоповић,

Емило Даниловић

650-450/89 од 20.6.1989.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Хемија за 3. разред гимназије

Александра Стојиљковић

650-168/89 од 15.3.1989.

„OSVETA”

Vnútorné lekárstvo, уџбеник за 3. разред средње медицинске школе

Vladmir Pacovski

128-61-240/2014-01 od 1.10.2014. – AП Војводина

„OSVETA”

Interné ošetrovatel′stvo, уџбеник (вежбе) за 3. разред средње медицинске школе

Gabriela Vorosova,

Lubica Polednikova i drugi

128-61-240/2014-01 od 1.10.2014. – AП Војводина

„OSVETA”

Hirurgija I i II, уџбеник за 3. разред средње медицинске школе

V. Vojtišek i drugi

128-61-240/2014-01 od 1.10.2014. – AП Војводина

Vydala univeryita Komenského v Bratislave

Základy infektologie pre študentov ošetrovatel’stva, за 3. разред средње медицинске школе

Оndrej Balint-Janka Rotohá

128-61-14/2015-01 od 7.5.2015.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српски као нематерњи језик, радна свеска, за 3. разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

Гордана Штасни,

Наташа Добрић

650-02-349/2015-06 од 20.1.2016.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српски језик као нематерњи

Јосип Буљовчић,

Радомир Бабин

650-42/90 од 12.4.1990.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевнотеоријским терминима за 4. разред средње школе

Михал Харпањ

106-61-43/2006-01 од 8.5.2006.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Словачки језик и култура изражавања за 3. и 4. разред гимназије

Марија Мијавец

106-61-146/2005-01 од 1.8.2005.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја филозофије

за средње школе

Вељко Кораћ,

Бранко Павловић

05-1-610-9/71 од 21.6.1983.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Филозофија

за средњу школу

Миле Савић,

Владимир Н. Цветковић,

Ненад Цекић

650-02-31/2001-03 од 3.9.2001.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија

за 4. разред гимназије општег смера

Драгана Цветковић,

Дмитар Лакушић,

Гордана Матић,

Александра Кораћ,

Слободан Јовановић

650-02-54/2005-06 од 30.5.2005.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика са збирком задатака

за 4. разред средње школе

Милутин Обрадовић,

Душан Георгијевић

650-45/90 од 15.2.1990.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја

за 3. разред гимназије природно-