bengkel kerja penambahbaikan 81 skim & jadual gaji minimum maksimum (jgmm) - skim naik taraf

of 16 /16
BENGKEL KERJA PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM & JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM (JGMM) - SKIM NAIK TARAF

Upload: sorena

Post on 01-Feb-2016

294 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

BENGKEL KERJA PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM & JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM (JGMM) - SKIM NAIK TARAF. KENAIKAN TARAF 5 SKIM PERKHIDMATAN. Operator Loji Gred R3, R8. Operator Loji Gred H11, H14. 1. Pemandu Kenderaan Gred R3, R6. Pemandu Kenderaan Gred H11, H14. 2. Penghantar Notis - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: BENGKEL KERJA PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM & JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM (JGMM) - SKIM NAIK TARAF

BENGKEL KERJA PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM & JADUAL GAJI MINIMUM

MAKSIMUM (JGMM)

- SKIM NAIK TARAF

Page 2: BENGKEL KERJA PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM & JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM (JGMM) - SKIM NAIK TARAF

Operator LojiGred R3, R8

1

Pemandu KenderaanGred R3, R6

2

Penghantar NotisGred N3, N12

3

Pemandu/Operator Jentera PemunggahGred R3, R14, R16

4

Pembantu Perawatan KesihatanGred U3, U12, U14

5

Operator Loji Gred H11, H14

Pemandu KenderaanGred H11, H14

Penghantar NotisGred N11, N14

Pemandu/Operator Jentera PemunggahGred H11, H14, H16

Pembantu Perawatan KesihatanGred U11, U14, U16

2

Page 3: BENGKEL KERJA PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM & JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM (JGMM) - SKIM NAIK TARAF

PENAMBAHBAIKAN JGMMPENETAPAN GRED JAWATAN/ GRED GAJI MINIMUM DI GRED 11

Bil.Skim Perkhidmatan

Sedia AdaSkim Perkhidmatan

Baharu

1. Operator Loji Gred R3, R8

Operator Loji Gred H11, H14

2. Pemandu Kenderaan Gred R3, R6

Pemandu Kenderaan Gred H11, H14

3. Penghantar Notis Gred N3, N12

Penghantar Notis Gred N11, N14

4. Pemandu/Operator Jentera Pemunggah Gred R3, R14, R16

Pemandu/Operator Jentera Pemunggah Gred H11, H14, H16

5. Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U3, U12, U14

Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U11, U14, U16

6. Pembantu Am Pejabat Gred N1, N4

Pembantu Operasi Gred N11, N14

7. Pembantu Kamera/ Pemandu Gred N3, N12

8. Penyelia Jeti Gred N3, N12

Bil.Skim Perkhidmatan

Sedia AdaSkim Perkhidmatan

Baharu

9. Pekerja Awam Khas Gred R3, R6

Pembantu Awam Gred H11, H14

10. Pekerja Awam Gred R1, R4

11. Penyelamat Gred N1, N12

12. Tukang K1 Gred R17, R24

Pembantu Kemahiran Gred H17, H22, H26

13. Tukang K2 Gred R11, R22

14. Tukang K3 Gred R9, R14

15. Pemandu Enjin Keretapi Bukit Bendera Gred R9, R12

Pembantu AwamGred H11

3

Page 4: BENGKEL KERJA PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM & JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM (JGMM) - SKIM NAIK TARAF

PENAMBAHBAIKAN JGMMPENETAPAN GRED JAWATAN/ GRED GAJI MINIMUM DI GRED 11

GRED KGTGAJI NOV 2013

MIN MAKS

N11 80 802.00 2663.00

CONTOH JGMM GRED H11 DAN U11

GRED KGTGAJI 2013

MIN MAKS

N180

733.54 2,197.86

N3 801.84 2,277.86

GRED KGTGAJI 2013

MIN MAKS

R1

80

731.69 1,797.34

R3 792.60 2,007.76

R9 814.75 2,347.48

GRED KGTGAJI 2013

MIN MAKS

U3 80 801.84 2,140.69

GRED KGTGAJI NOV 2013

MIN MAKS

H11 80 837.00 2619.00

GRED KGTGAJI NOV 2013

MIN MAKS

U11 80 836.00 2681.004

Page 5: BENGKEL KERJA PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM & JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM (JGMM) - SKIM NAIK TARAF

Perbekalan Sedia Ada Baharu

Gred R3, R6 H11, H14

Syarat Lantikan

Darjah 6 dan lesen memandu JPJ (D/E/E1/E2/F/G/H/I)

PMR dan lesen memandu JPJ (D/E/E1/E2/F/G/H/I)

Syarat BM Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dengan baik

Kepujian di peringkat PMR

Syarat Kenaikan Pangkat

Mempunyai lesen memandu untuk memandu kenderaan/ jentera yang beratnya melebihi 5,000 kg

DIGUGURKAN

PSL Tiada a) PT (P/O) Gred N17b) Pembantu Kemahiran Gred H17

Kaedah Tukar Lantik:-

Memiliki kelayakan PMR atau 9 tahun pengalaman:

* Penyandang tanpa kelayakan atau tidak cukup

tempoh pengalaman akan kekal secara KUP.

Pemandu KenderaanGred H11

R3

R6

Tukar Lantik Ke Gred H11

5

Page 6: BENGKEL KERJA PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM & JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM (JGMM) - SKIM NAIK TARAF

Maklumat Bilangan Penyandang

6

Page 7: BENGKEL KERJA PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM & JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM (JGMM) - SKIM NAIK TARAF

Perbekalan Sedia Ada Baharu

Gred U3, U12, U14 U11, U14, U16

Syarat Lantikan Tamat Tingkatan 3 PMR

Syarat BM Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dengan baik

Kepujian BM di peringkat PMR

Kaedah Tukar Lantik:-

Tukar Lantik Gred ke Gred

U3

U14

U12

U11

U14

Tukar Lantik ke Gred 11

U12 (KUP)

7

Page 8: BENGKEL KERJA PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM & JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM (JGMM) - SKIM NAIK TARAF

Maklumat Bilangan Penyandang

8

Page 9: BENGKEL KERJA PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM & JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM (JGMM) - SKIM NAIK TARAF

1. Pindaan klasifikasi perkhidmatan mahir/separuh mahir/tidak mahir kepada klasifikasi perkhidmatan kemahiran.

2. Tarikh kuatkuasa 1 November 2013 melalui PP Bil.16/2013 PP Bil.9/1991 dan Bil.4/2002 adalah dibatalkan

3. Kaedah pertukaran pelantikan:Bagi jawatan Operator Loji/ Pemandu (Gred R3), Pembantu Perawatan Kesihatan (Gred U3), (Gred U12) dan (Gred U14) yang memenuhi syarat untuk ditawarkan opsyen pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan yang baharu layak membuat pilihan berikut:a) Terus ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkankelayakan PMR dengan Kepujian Bahasa Melayu atauGenap 9 tahun tempoh perkhidmatan

ATAU;

b) Ditukar lantik sehari selepas pegawai dinaikkan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan dalam skim perkhidmatan asal Pegawai yang belum memenuhi syarat tukar lantik, kekal dalam skim perkhidmatan asal secara KUP sehingga menggenapkan tempoh 13 tahun di skim perkhidmatan asal9

Page 10: BENGKEL KERJA PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM & JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM (JGMM) - SKIM NAIK TARAF

4. Pegawai yang menolak opsyen atau gagal mengembalikan opsyen atau membuat opsyen secara bersyarat adalah dianggap tidak bersetuju untuk ditukar lantik ke skim perkhidmatan baharu. Dengan ini:

a) Pegawai akan kekal dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal secara KUP

b) Pegawai akan berada dalam skim perkhidmatan asal yang telah dijumudkan dan tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan asal dan;

c) Pegawai tidak layak menikmati keistimewaan dan penambahbaikan yang diperuntukan dalam skim perkhidmatan Operator Loji/Pemandu (Gred R3), Pembantu Perawatan Kesihatan (Gred U3), (Gred U12) dan (Gred U14) yang baharu dan sebarang pindaan kepadanya

10

Page 11: BENGKEL KERJA PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM & JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM (JGMM) - SKIM NAIK TARAF

1. Gred gaji maksimum lebih tinggi

Gaji Maksimum

Sedia ada Baharu

(Gred R3) RM2007.76

(Gred H11) RM2619.00

2. Peluang kenaikan pangkat secara time-based ke gred lebih tinggi

ATAU

RM2,681.00 RM3,039.00 (Gred U11) (Gred U14)

RM2,140.69(Gred U3)

RM2,619.00 RM3,041.00 (Gred H11) (Gred H14)

RM2,007.76 RM2,093.37 (Gred R3) (Gred R6)

11

Page 12: BENGKEL KERJA PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM & JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM (JGMM) - SKIM NAIK TARAF

3. Peluang PSL ke skim perkhidmatan berkelayakan SPM

4. Faedah persaraan lebih tinggi

Gred H17 (Pembantu Kemahiran) ATAU Gred N17 (Pembantu Tadbir P/O)

Gred H11/H14

12

Page 13: BENGKEL KERJA PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM & JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM (JGMM) - SKIM NAIK TARAF

• Tarikh Kuat Kuasa : 1 November 2013• Tarikh Pergerakan Gaji : 1 April• Gaji Minimum – Maksimum N11 : RM 837.00 – RM 2,619.00• Kenaikan Gaji Tahunan : RM 80

TARIKH GAJI SEKARANG GRED R4 (RM)

GAJI BAHARU GRED H11 (RM) CATATAN

31.10.2013 1,389.50 - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan.

1.11.2013 1,389.50 1,389.50 Tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan. Penetapan gaji permulaan pertukaran pelantikan pada amaun gaji yang sama dengan gaji akhir di gred jawatan asal.TPG dikekalkan pada 1 April.

1.4.2014 - 1,469.50[diberi 1 KGT di Gred H11 iaitu

RM80]

TPG gred jawatan baharu.Diberi pergerakan gaji biasa mengikut keputusan PPSM.

Catatan:PPSM : Panel Pembangunan Sumber ManusiaTPG : Tarikh Pergerakan GajiKGT : kenaikan Gaji Tahunan

CONTOH 1: KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PEMANDU KENDERAAN GRED R3 KEPADA PEMANDU KENDERAAN GRED H11

13

Page 14: BENGKEL KERJA PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM & JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM (JGMM) - SKIM NAIK TARAF

• Tarikh Kuat Kuasa : 1 November 2013• Tarikh Pergerakan Gaji : 1 Julai• Gaji Minimum – Maksimum R3 : RM 793.00 – RM 2,168.00• Kenaikan Gaji Tahunan R3 : RM 80• Gaji Minimum – Maksimum H11 : RM 837.00 – RM 2,619.00• Kenaikan Gaji Tahunan H11 : RM 80• Tarikh Memunuhi Syarat : 30 Jun 2014

TARIKH GAJI SEKARANG GRED R4 (RM)

GAJI BAHARU GRED H11 (RM) CATATAN

31.10.2013 1,309.50 - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa skim perkhidmatan Pemandu Kenderaan yang baharu.

1.11.2013 1,309.50 - Tarikh kuat kuasa skim perkhidmatan Pemandu Kenderaan yang baharu.Walau bagaimanapun, pegawai dikekalkan di skim perkhidmatan asal secara KUP kerana belum memenuhi syarat pertukaran pelantikan.

CONTOH 2: KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN BAGI PEMANDU KENDERAAN GRED R3 YANG MEMENUHI SYARAT PERTUKARAN PELANTIKAN KE PEMANDU KENDERAAN GRED H11 SELEPAS TARIKH KUATKUASA

Sambung…14

Page 15: BENGKEL KERJA PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM & JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM (JGMM) - SKIM NAIK TARAF

TARIKH GAJI SEKARANG GRED R4 (RM)

GAJI BAHARU GRED H11 (RM) CATATAN

30.06.2014 1,309.50 - Pegawai memenuhi syarat pertukaran pelantikan (Genap 9 tahun perkhidmdatan)

01.07.2014 1,389.50[diberi 1 KGT di Gred R3 iaitu

RM80]

- TPG Gred R3.Diberi Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM

01.07.2014 1,389.50 1,389.50 Pegawai ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pemandu Kenderaan yang baharu.Penetapan gaji permulaan pertukaran pelantikan pada amaun gaji yang sama di gred gaji asal.TPG dikekalkan pada 1 Julai.

01.07.2015 1,469.50[diberi 1 KGT di Gred H11 iaitu

RM80]

TPG Gred H11.Diberi pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM.

Catatan:PPSM : Panel Pembangunan Sumber ManusiaTPG : Tarikh Pergerakan GajiKGT : kenaikan Gaji TahunanKUP : Khas Untuk Penyandang

CONTOH 2: KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN BAGI PEMANDU KENDERAAN GRED R3 YANG MEMENUHI SYARAT PERTUKARAN PELANTIKAN KE PEMANDU KENDERAAN GRED H11 SELEPAS TARIKH KUATKUASA

15

Page 16: BENGKEL KERJA PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM & JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM (JGMM) - SKIM NAIK TARAF

• Tarikh Kuat Kuasa : 1 November 2013• Tarikh Pergerakan Gaji : 1 April• Gaji Minimum – Maksimum U11 : RM 836.00 – RM 2,681.00• Kenaikan Gaji Tahunan : RM 80

TARIKH GAJI SEKARANG GRED R4 (RM)

GAJI BAHARU GRED H11 (RM) CATATAN

31.10.2013 1,318.73 - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan.

1.11.2013 1,318.73 1,318.73 Tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan. Penetapan gaji permulaan pertukaran pelantikan pada amaun gaji yang sama dengan gaji akhir di gred jawatan asal.TPG dikekalkan pada 1 April.

1.4.2014 - 1,398.73[diberi 1 KGT

di Gred U11 iaitu RM80]

TPG gred jawatan baharu.Diberi pergerakan gaji biasa mengikut keputusan PPSM.

Catatan:PPSM : Panel Pembangunan Sumber ManusiaTPG : Tarikh Pergerakan GajiKGT : kenaikan Gaji Tahunan

CONTOH 3: KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U3 KEPADA PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11

16