bdw - editie 1507

Download BDW - editie 1507

Post on 25-Jul-2016

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brussel Deze Week van 27 januari 2016

TRANSCRIPT

 • N 1507 VAN 28 JANUARI TOT 4 FEBRUARI 2016 WEEK 4: WEEKBLAD, EEN UITGAVE VAN VLAAMS-BRUSSELSE MEDIA VZW, FLAGEYPLEIN 18, 1050 ELSENE, REDACTIE: 02-650.10.96, ABONNEMENTEN: 02-650.10.80, E-MAIL: INFO@BDW.BE, WWW.BDW.BE

  JOACHIM LAFOSSE OVER ZIELTJES REDDEN IN SOEDANEn ook: Viviane De Muynck, Haider Al Timimi en Tame Impala.

  AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X P303153

  28 0116

  TUNNELTRAUMA

  BRUSSEL De Brusselse regering krijgt een nieuw probleem op haar bord: de mobiliteit. Wegens instortingsgevaar moet de Stefaniatunnel dicht. Misschien wel een jaar lang. Wat erger is: de 25 Brusselse tunnels blijken allemaal in barslechte staat. Dat was al langer bekend, maar het Brussels Gewest heeft de renovatie jarenlang voor zich uitgeschoven. Nu kan ze er niet meer onderuit. Dat is een flinke streep door de rekening. De kostprijs kan oplopen tot 1 miljard euro. Geld dat het Brussels Gewest niet heeft. De regering denkt er dan ook aan om aan te kloppen bij de automobilist. Een tolheffing is niet langer ondenkbaar, zegt minister Pascal Smet (SP.A) op pagina 10. Mobiliteitsexpert Michel Hubert (Saint-Louis) noemt stadstunnels dan weer een achterhaald idee (pagina 4). SVG/HUB

  Ik heb een hekel aan het woord Beer Palace

  GENTSE ARCHITECT PAUL ROBBRECHT ZET ZIJN ZINNEN OP BRUSSEL:

  LEES P. 6-7

  De IslamitischeStaat heeft zijn hand overspeeldLEES P. 8-9

  FRANSE POLITOLOOG GILLES KEPEL IN MOLENBEEK:

  FOTO: BART DEWAELE

 • BDW 1507 PAGINA 2 - DONDERDAG 28 JANUARI 2016

  VAN DE REDACTIE

  StadhuistheaterVlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) wil par t ijgenoot-parlements-voorzitter Jan Peumans overtuigen om de 11-juli-toespraak niet langer in het Brussels stadhuis te houden, maar in de KVS bijvoorbeeld, of in het Vlaams parlement. Ooit werd die toespraak in het parlement gehouden, maar dankzij de strijd van

  voormalig VU-voorzitter en voormalig staatssecreta-ris Vic Anciaux wordt ze al jaren in het stadhuis ge-houden. Brusselse Vlamingen van alle politieke kleu-ren hebben in het nabije verleden moeten vechten om die locatie te behouden. Wat bezielt Bourgeois?Bourgeois zegt dat de verandering van locatie nodig is om praktische redenen. Hij wil er een groots evene-ment van maken en daar is het stadhuis te klein voor. Niet weinigen dichten Bourgeois andere motieven dan praktische toe. Maar ook al zijn de motieven puur praktisch, dan nog vergist de minister-president zich. De symbolische waarde van het stadhuis stijgt boven het praktische uit. Dit zou een zwaardere klap beteke-nen voor 11 juli dan de verhuis van de VRT naar Ant-werpen waar een paar jaar geleden sprake van was.De 11-juliviering is een viering van de Vlaamse Ge-meenschap, niet van een toevallige politieke meerder-

  heid. Het is het Vlaams parlement meerderheid en oppositie dat door de Stad Brussel uitgenodigd wordt. Zonder de grote slogans boven te halen Vlaanderen laat Brussel los duidt de vraag van Bourgeois wel op een verwijdering tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Brusselse Vlamingen. En daar worden noch Brus-sel noch Vlaanderen beter van. Ook niet als een aantal Vlaamse verkozenen zich de jongste jaren niet echt welkom voelden.Tussen Vlaanderen en Brussel is het al langer een rela-tie van aantrekken en afstoten. Dat is niet eens erg. De Brusselse Vlamingen mogen best kritisch zijn voor de Vlaamse regering. Maar dat mag geen eenrichtings-verkeer zijn. Net zoals de Vlamingen in Vlaanderen moeten de Brusselse Vlamingen zich af toe bezinnen over hun relatie. En daar speelt symboliek een grote rol. Het nieuwe logo van de Stad Brussel BXL was in deze een misser van formaat. De Vlaamse Gemeen-schapscommissie omvormen tot Nederlandstalige Gemeenschapscommissie zou een even grote flater kunnen zijn. En dan is er het trieste spektakel van het Nederlandstalige Anneessens-Funckinstituut dat al meer dan een decennium ondergefinancierd wordt.Mijnheer de voorzitter van het Vlaams parlement, hou die 11-julitoespraak in het Brusselse stadhuis. Mijn-heer de burgemeester, misschien moet u de ontvangst dit jaar niet delegeren aan de Vlaamse schepen, maar zlf de Vlamingen verwelkomen. Dat zou een sterk signaal zijn.

  WAUTERMANNAERT

  POLITIEK > GROTE MOSKEE MOET ANDERS, ZEGT YAMILA IDRISSI (SP.A)

  STEUN ALTERNATIEVE ISLAMDENKERSBRUSSEL De Franse polito-loog en islamhervormer Rachid Benzine heeft zich terugge-trokken na zware bedreigingen aan zijn adres en dat van zijn familie. Dat zegt Vlaams parle-mentslid Yamila Idrissi (SP.A), die Benzine goed kent. Tege-lijkertijd herhaalt Idrissi haar oproep aan alle regeringen om de band met Saoedi-Arabi te herzien, en om van de Grote Moskee in Brussel een centrum voor open islam te maken.

  Benzine was betrokken bij het deradicaliseringsproject voor Brusselse jongeren van Brussels-minister president Rudi Vervoort (PS), waartoe ook theatermaker Ismal Sadi behoorde. Beide trokken zich echter terug na kri-tiek en bedreigingen. Over die bedreigingen is weinig concreet geweten. Volgens Yamila Idrissi kwamen die zowel vanuit isla-mistische hoek als van extreem-rechts. Volgens onze informatie echter vooral vanuit islamisti-sche hoek. Idrissi wil ook dat de federale re-gering versneld de erfpachtover-eenkomst met de Grote Moskee van Brussel opzegt. Die grootste moskee van ons land ligt onder vuur omdat ze nog te veel ruimte laat voor de extreme Saoedische-wahabitische variant van de islam. Moreel is onze samen-leving het verplicht om gewoon-weg niet meer samen te werken met Saoedi-Arabi, dat op grote schaal mensenrechten schendt. Volgens Idrissi kan er van een gematigde, Europese islam pas

  door Danny Vileyn

  POLITIEK > GROTE LIJNEN KANAALPLAN JAMBON BEKEND

  MINISTER KUIST KANAALZONE OPBRUSSEL De grote lijnen van het deradicaliseringsplan van Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) zijn bekend.

  Na de aanslagen van 2015 in Pa-rijs en de terreurdreiging in ons land beloofde Jambon een stren-gere aanpak van radicaliserende moslims. Dat resulteerde in het zogenaamde Kanaalplan, dat de Brusselse gemeenten Molenbeek, Sint-Gillis, Anderlecht, Koekel-berg, Laken, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en het Vlaamse Vilvoorde moet ondersteunen. Concreet wil Jambon er respect voor de wet, beter controleren wie er woont, Syristrijders op de voet volgen en de illegale economie die

  terrorisme financiert aanpakken. Jambon wil ook de korpschef-fen van de Brusselse politiezones uitnodigen om na te denken over de voordelen van een fusie van de Brusselse politiezones. Tegelij-kertijd belooft Jambon dat er geen wetswijziging komt zonder gron-dig debat in het parlement.In het Brussels parlement heeft oppositielid Johan Van den Dries-sche (N-VA) eerder deze week nog minister-president Rudi Vervoort (PS) aan de tand gevoeld over de fusie. MR wil niet dat de PS te veel invloed krijgt op de politie en binnen de PS wil men niet dat Vervoort de leiding krijgt over n grote politiezone, luidt het bij Van den Driessche. CD

  sprake zijn wanneer alle banden in Europa met dit land worden ver-broken. De socialiste pleit voor een gematigde vorm van de islam, maar weet dat de politiek daar grondwet-telijk niet in tussenbeide kan ko-men. Vandaar ook dat mensen als Benzine en Sadi zo belangrijk zijn. Bij deze een oproep aan iedereen om hen te ondersteunen, aldus Idrissi.De erfpachtovereenkomst tussen de federale Staat, Saoedi-Arabi en Ma-rokko werd eind jaren 1960 geslo-ten. Koning Boudewijn gaf toen een stuk grond in bruikleen om een Is-lamitisch centrum te vestigen, met de grootste moskee van ons land er op. De Belgische regering kan die overeenkomst eenzijdig opzeggen om redenen van openbaar nut, maar moet daarbij wel een opzegtermijn van n jaar in acht nemen. Volgens onze informatie is het contract nog niet opgezegd. CD

  Lees ook het opiniestuk van Idrissi op www.brusselnieuws.be/idrissibenzine

 • BDW 1507 PAGINA 3 - DONDERDAG 28 JANUARI 2016

  GASTRONOMIE > BRUSSELS BEER PROJECT OP BRITSE TELEVISIE

  JAMIE HOUDT VAN BRUSSELS RECYCLAGEBIERTJEBRUSSEL De Britse tv-kok Jamie Oliver heeft zijn oog laten vallen op Babylone, het biertje dat Brussels Beer Project maakt van oud, onverkocht brood.

  Brussels Beer Project is een klein brouwerij, die vorig jaar een eigen brouwzaal opende in de Dansaertstraat. Behalve de inmiddels bekende - bieren als Delta en Grosse Bertha, produceert de brouwerij sinds kort ook een recyclagebier, Babylone, gemaakt van oud brood.De brouwerij werkt hiervoor samen met de vzw Groot Eiland, aan de overkant van het kanaal.Babylone, dat meteen op veel persbelangstelling kon rekenen, wist intussen ook de aandacht te trekken van de populaire Britse kok Jamie Oliver. Dat ging

  HEIZEL WORDT KNOOP-PUNT VOOR TRAMS

  MOBILITEIT > OPERATIE MOET TEGEN 2019 AFGEROND ZIJN

  De halte Heizel wordt omgevormd tot een heus knooppunt voor het tramverkeer in het noorden van Brussel. Naast Paleis 12 komt een nieuw depot en lijnen 3, 7 en 9 zullen er allemaal toekomen. Lijn 9 wordt meteen doorgetrok-ken tot op het plateau. Dat maakt Brussels minister voor Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) bekend.

  De aanleg van tram 9 is al in volle gang. In een eerste fase zal de nieu-we tram maar rijden tot het UZ in Jette. Maar de MIVB en het Gewest hebben nu ook een akkoord over het trac dat tram 9 naar de Heizel moet brengen.Het verlengde trac van lijn 9 zal dan de huidige metrohaltes Koning Bou-dewijn en Heizel aandoen en wordt aangesloten op de eindpunten van lijn 7 (Heizel) en lijn 3 (Esplanade).Het hele net moet ook aangesloten worden op Brabantnet, het grote tramplan van De Lijn. Die voorziet een verbinding vanuit de Heizel naar Willebroek, een ringtram tussen het UZ en de luchthaven en een lijn naar de luchthaven vanuit Brussel-Noord.Om dat alles in goede banen te lei-den komt er een nieuw depot naast

  Detoekomstigetramlijnverbindtdetramlijnen51en93mettram7entram3enmetdemetrostat