batemeller kasim2019 [uyumluluk modu] · pdf file...

Click here to load reader

Post on 09-Feb-2020

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BETONARME TEMELLER

  İMO Gaziantep Şubesi Meslekiçi Eğitim Semineri

  01 Kasım 2019

  Zekai Celep Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi , İnşaat Mühendisliği Bölümü

  zcelep@ifsm.edu.tr http://zcelep.fsm.edu.tr/Biyografi

  https://www.researchgate.net/profile/Zekai_Celep http://scholar.google.com.tr/citations?user=YtX4FagAAAAJ&hl=tr

 • 2

  Betonarme Temeller

  1. Geoteknik bilgiler 2. Tasarım ilkesi 3. Temel türleri 4. Duvar altı temeller 5. Tekil temeller 6. Sürekli temeller 7. Bağ kirişleri 8. Plak (radye) temeller 9. Kazıklı temeller 10. Örnekler

  /93

  Betonarme Temeller

  31.10.2019

 • 31.10.2019 3

  1. Geoteknik bilgiler

  • Veri Raporu: Jeolojik yapısı, sondaj ve muayene çukurlarından elde edilen zemin kesitleri , yeraltı su seviyesi, arazi ve laboratuvar deneyleri sonuçları, jeofizik araştırma bulguları

  • Geoteknik Rapor : Statik ve dinamik etkiler ve deprem etkileri altında geoteknik tasarım parametreleri, temel seçimine ilişkin tavsiyeler, öneriler yanında, zeminin taşıma gücü ve zeminin oturma parametreleri

  /93

  Betonarme Temeller

  331.10.2019

 • 31.10.2019 4

  Zemin tasarım taşıma gücü 100~700kN/m2

  Zemin yatak katsayısı: 20-50MN/m3

  Zemin yatak katsayısı

  /93

  Betonarme Temeller

  QG 

  Zemin türü Zemin yatak katsayıları

  )/( 3mMNko Balçık, turba Plastik kil Yarı sert kil Sert kil Dolgu toprak Gevşek kum Orta sıkılıkta kum Sıkı kum Sıkı kum ve çakıl Sağlam şist Kaya

  < 2 5 ~ 10 10 ~ 15 15 ~ 30 10 ~ 20 10 ~ 20 20 ~ 50 50 ~ 100 100 ~ 150

  > 500 > 2000 431.10.2019

 • 31.10.2019 5

  Betonarme kesit tasarımında gözönünde alınacak yük birleşimi:

  /93

  Yerel zemin sınıfı

  Zemin cinsi

  Üst 3m de ortalama

  30( )SV [m/s]

  60 30( )N [darbe /30cm]

  30( )uc [kPa]

  ZA Sağlam, sert kayalar > 1500 – – ZB Az ayrışmış, orta sağlam kayalar 760 – 1500 – –

  ZC Çok sıkı kum, çakıl ve sert kil tabakaları veya ayrışmış, çok çatlaklı zayıf kayalar

  360 – 760 > 50 > 250

  ZD Orta sıkı – sıkı kum, çakıl veya çok katı kil tabakaları 180 – 360 15 – 50 70 – 250

  ZE

  Gevşek kum, çakıl veya yumuşak – katı kil tabakaları veya

  20PI  ve %40w  şartlarını sağlayan toplamda 3 metreden daha kalın yumuşak kil tabakası ( 25uc kPa ) içeren profiller

  < 180 < 15 < 70

  ZF

  Sahaya özel araştırma ve değerlendirme gerektiren zeminler: 1. Deprem etkisi altında çökme ve potansiyel göçme riskine sahip zeminler (sıvılaşabilir zeminler, yüksek derecede hassas killer, göçebilir zayıf çimentolu zeminler vb), 2. Toplam kalınlığı 3m den fazla turba ve/veya organik içeriği yüksek killer, 3. Toplam kalınlığı 8m den fazla olan yüksek plastisiteli ( 50PI  ) killer, 4. Çok kalın (> 35m) yumuşak veya orta katı killer.

  Yerel zemin sınıfları ( SV kayma dalgası hızı, 60N standart penetrasyon deneyi darbe sayısı ve

  uc drenajsız kayma dayanımı)

  531.10.2019

 • 31.10.2019 6

  2. Tasarım ilkesi:

  Düşey ve depremi içeren yükleme durumlarında Tasarım Etkileri

  Göçme mekanizmasına karşı gelen Tasarım • Dayanımı

  Karakteristik Dayanımı

  Dayanım Azaltma Katsayısı

  /93

  Betonarme Temeller

  k t t

  R

  R E R

    

  tE

  tR

  kR

  R

  631.10.2019

 • 31.10.2019 7

  Yüzeysel temelde tasarım ilkesi:

  Düşey ve deprem etkilerinin oluşturduğu temel taban basıncı,

  Zemin karakteristik taşıma gücü

  Dayanım Azaltma Katsayısı,

  Zeminin tasarım taşıma gücü

  /93

  Betonarme Temeller

  /o t k Rvq q q  

  oq

  kq R

  tq

  731.10.2019

 • 31.10.2019 8

  Temele gelen etkinin karşılanması:

  /93

  Betonarme Temeller

  Zemin pasif itkisi

  Zemin düşey gerilmesi

  Kolon

  Tekil temel

  Zemin Taban sürtünme kuvveti

  Kolon

  Tekil temel

  Kolon

  Tekil temel

  831.10.2019

 • 31.10.2019 9

   Tasarımda yatay kuvvetin karşılanmasında, zemin ile temel tabanı arası sürtünme direnci ile beraber temel yan yüzünde oluşan pasif toprak basıncının en çok %30'u dikkate alınabilir.

   Yüzeysel temeller için Dayanım Azaltma Katsayıları

  /93

  Betonarme Temeller

  Dayanımın türü Dayanım azaltma katsayısı Temel taşıma gücü 1.4Rv 

  Sürtünme direnci 1.1Rh 

  Pasif direnç 1.4Rp 

  931.10.2019

 • 31.10.2019 10

  Yüzeysel temel ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı

  /93

  Betonarme Temeller

  Sürtünme ara yüzeyi tan Yerinde dökme beton – sıkıştırılmış temel taban zemini 0.6

  Önüretimli beton – sıkıştırılmış temel taban zemini 0.5

  Yerinde dökme beton – beton 0.5 Beton – taban kayası 0.5

  1031.10.2019

 • 31.10.2019 11

  • Yüzeysel temellerin yatayda kayma güvenliği statik ve depremli yükleme durumlarında

  • Tasarım Yatay Kuvveti

  • Tasarım Sürtünme Direnci

  • Tasarım Pasif Direnci

  • Karakteristik Pasif Direnç

  /93

  Betonarme Temeller

  0.3th th ptV R R 

  thV thR ptR

  tan /th tv RhR P   /pt pk RpR R  pkR

  1131.10.2019

 • 31.10.2019 12

  Betonarme kesit tasarımında ve zemin tasarım taşıma gücü kontrolünde gözönünde alınacak yük birleşimi:

  /93

  Betonarme Temeller

  1.4 1.6 0.3

  0.3

  x y

  y x

  G Q G Q E E E

  E E

      

   

  1231.10.2019

 • 31.10.2019 13 /93

  Duvar/perde

  Temel

  Tekil temeller ve bağ kirişi

  Duvar altı temeli

  Kolon

  İki kolonlu sürekli temel

  Tekil temel

  3. Temel türleri a. Yüzeysel temeller b. Derin temeller

  1331.10.2019

 • 31.10.2019 14

  Temel türleri

  /93

  Betonarme Temeller

  Plak temel

  Y at

  ak k

  at sa

  yı sı

  k üç

  ük

  Y at

  ak k

  at sa

  yı sı

  b üy

  ük

  Zemin gerilmeleri

  Sürekli temel

  1431.10.2019

 • 31.10.2019 15

  4. Duvar altı temeller

  /93

  en az 4Ø10

  h d' 200mm

  50mm

  b

  h /2

  Ø8/300mm

   100mm 100mm dV

  dM

  hc Dağıtma donatısı

  Ana donatı

  Donma derinliği

  Donmanın etkisiz olduğu bölge

  1531.10.2019 /93

 • 31.10.2019 16 /93

  N gM ,

  , q q

  N M

  q23q1qq

  gN , Nq

  N1g

  Fs bir

  im bo

  y

  1q q3

  h

  a

  a b a

  b a

  N1g

  g

  A

  A

  Kesit A-A

  h

  Beton basınç gerilmeleri

  (a) (b)

  Duvar altı temeli

  1631.10.2019 /93

 • 31.10.2019 17 /93

  gN gM ,

  , q q

  N M

  1q

  N1g

  e

  2cc b/2b/2

  x temelb y

  te m

  el b y

  k ol

  on b

  x kolonb

  y te

  m el

  b

  x temelb

  x kolonb

  y ko

  lo n

  b

  x kolonb / by kolon x temelb / by temel Kolon momentleri

  y te

  m el

  b

  x kolonb

  y ko

  lo n

  b

  (a)

  5. Tekil temeller

  1731.10.2019 /93

 • 31.10.2019 18 /93

  Zımbalama çevresi

  dV

  dM

  Çatlak

  45°

  F1

  qz

  bc

  hc hc +d

  dh

  (b) (c)

  bc +d

  Tekil temeller

  1831.10.2019 /93

 • 31.10.2019 19 /93

  Betonarme Temeller

  M N

  V

  oM

  N V oM

  M N

  V

  2qq1

  y

  y

  x x

  y

  x

  (a)

  x

  (b)

  N V

  x

  e

  b / 2b / 2a

  a

  b a

  b

  a

  h

  Tekil temeller

  Düşey yükten oluşan moment için dışmerkez temel

  1931.10.2019 /93

 • 31.10.2019 20 /93

  Betonarme Temeller

  Tekil temeller

  Mo oP

  oP e

  L/2 L/2

  P L

  (1+ )6e L

  Mo oP

  oP e

  L/2 L/2

  2P 1.5L-3e

  Mo oP

  oP e

  L/2 L/2

  P L-2e

  G+Q durumunda zemin gerilmeleri

  Aşırı yükleme durumunda zemin gerilmeleri

  P L

  (1+ )6e L

  2031.10.2019

 • 31.10.2019 21

  Tekil temeller

  /93

  Betonarme Temeller

  (a)

  (b)

  2

  1

  3

  xM

  q

  N My

  b x by

  q

  q

  Kolon donatısı Kolon filizi

  Beton kemerlenmesi

  Temel