bank soalan khb spn pt3.docx - smk sg layar.docx

13
MODUL SOALAN KHB PILIHAN PERTANIAN DISEDIAKAN OLEH GURU MATA PELAJARAN KHB SMK SG LAYAR MEI 2015

Upload: yus

Post on 05-Nov-2015

72 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

MODUL SOALAN KHB PILIHAN PERTANIANDISEDIAKAN OLEHGURU MATA PELAJARAN KHBSMK SG LAYARMEI 2015

Bahagian A[60 markah]Arahan: Jawab semua soalan pada ruang jawapan yang disediakan.1. Penyataan di bawah menerangkan struktur organisasi dibengkel.

Amran dilantik sebagai ketua bengkel yang bertugas untuk memastikan bahawa setiap kumpulan menjalankan tugas masing-masing dengan sempurna. Syahid pula dilantik sebagai penolongnya. Kedua-dua jawatan ini dilantik oleh Zainal.

Apakah jawatan Amran, Syahid dan Zainal dalam struktur organisasi bengkel ?

(a) Amran:_____________________

(b). Syahid :_____________________

(c). Zainal:_____________________[ 3 markah ]

2. Padankan jenis bahan dalam pemadam api dengan jenis label berikut.

LabelJenis Bahan

ABCa). Buih

Bb). Karbon dioksida

BCc). Debu kering

[ 3 markah ]3. Berdasarkan medium semaian di bawah ini, nyatakan nisbah campuran yang betul. (i). Tanah Loam _________________ bahagian

(ii). Bahan organik _________________ bahagian.

(iii). Pasir sungai __________________ bahagian. [3 markah]14. Menggembur dilakukan apabila medium menjadi keras dan padat. Tandakan (/) alatan yang digunakan untuk aktiviti berkaitan dan (x) pada yang tidak berkaitan. (a) (b) (c).

[3 markah]

5. Tandakan (/) bagi fungsi penebuk pusat yang betul dan (x) pada yang salah.a. Membentuk kepingan logam lembutb. Menanda pusat sebelum menjalankan kerja menggerudic. Menyambung bahan yang berlainan jenis[ 3markah ]6. L.E.D menukarkan arus elektrik kepada cahaya

Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan tiga kebaikan L.E.D.a. b. c. [3 markah ]7. Tandakan (/) bagi pernyataan yang benar tentang lukisan teknik dan (x) bagi pernyataan yang salah.2i. Lukisan teknik dilukis sebelum sesuatu projek dibina ii. Lukisan teknik dilukis dengan menggunakan pensel danperalatan lukisan teknikiii. Lukisan teknik dibina selepas sesuatu projek dibina[ 3 markah ]8. Padankan hidangan sepinggan lengkap mengikut budaya setempat yang betul.Hidangan

(a) Nasi kerabu

(b) Laksa asam

(c) Lontong

Masyarakat

Johor

Pulau Pinang

Kelantan

[ 3markah ]

Jamil ingin menghasilkan suatu produk menyimpan alat-alat tulis.

9. Berdasarkan pernyataan di atas , nyatakan tiga kaedah bagi mengumpulkan maklumat dan data untuk menghasilkan projek di atas. (i) .

(ii) .

(iii) .

[3 markah] 3

10. Tandakan ( / ) pada ruang persendirian dan tandakan ( x ) pada ruang yang bukan ruang persendirian. Bilik makan

Bilik tidur Bilik ibadat [3 markah]

11. Rajah di atas menunjukkan gambar satu alatan elektronik.Berdasarkan gambar di atas, jawab soalan-soalan di bawah ini.(i) Nyatakan nama alatan elektronik di atas.

..

(ii) Namakan satu bahagian alatan elektronik di atas.

..(iii) Apakah fungsi alatan elektronik di atas..[3 markah]

4

12. Tandakan (/) bagi bahan kompos yang merupakan sisa makanan dan tandakan (X)

Bagi bahan kompos yang bukan sisa makanan.

Kulit buah-buahan Batang jagung

Sisik ikan

13Penjarangan anak pokok adalah pembuangan anak benih yang tumbuh melebihi

satu pokok pada satu lubang tanaman.

Tandakan (/) pada pernyataan yang betul mengenai penjarangan dan tandakan (X) pada pernyataan yang tidak betul Dapat mengurangkan persaingan antara anak benih

Dapat membuang anak benih yang berpenyakit Melarutkan nutrien supaya mudah diserap oleh akar sayuran

5

14. Isi rajah di bawah dengan tiga jenis haiwan kesayangan dari kumpulan reptilia.

b)c)a)HAIWAN KESAYANGAN KUMPULAN REPTILIA

( 3 markah )

15. Tandakan ( / ) pada jenis penyakit yang disebabkan oleh endoparasit pada haiwan kesayangan.a) Cirit-birit(_______)b) Pucat(_______)c) Kancing gigi(_______)( 3 markah )

16. Senaraikan tiga jenis sistem ternakan ikan air tawar selain daripada kolam tanah.

a). _____________________________b) _____________________________c). _____________________________[ 3markah ]17. Yang berikut adalah aspek aspekpenting dalampemilihantapakkolam. Tandakan (/) padaaspek yang betul dan (x) pada aspek yang salah.a. Topografib. Jenistanahc. Keluasantanah[ 3markah ]618. Tandakan( / ) pada ciri-ciri seorang usahawan yang berjaya dan ( x ) pada ciri-ciri yang salah di petak yang disediakan.a. Merancang dan berusaha untuk mewujudkan pasaran barub. Berpuashat idengan pencapaian sedia adac. Sanggup menghadapi risiko yang besar[ 3markah ]19 .A, B dan C adalah kepentingan landskap.AEkonomi

BAlam Sekitar

CEstetika

Padankan kepentingan landskap itu dengan menulis A, B atau C bersesuaian dengan pernyataan yang diberikan pada petak yang disediakan di bawah.

Mengawal hakisan tanah akibat hujan Menggalakkan perniagaan nursery Membangkitkan rasa ketenangan jiwa(3 markah)

720 . Berikut adalah langkah-langkah menanam tanaman hiasan pada taman mini. Susun langkah itu menurut urutan yang betul dengan menulis 2,3, dan 4 pada petak yang disediakan. Jawapan 1 diberikan.

Anak pokok dimasukkan ke dalam lubang penanaman

Buat lubang penanaman dengan sudip tangan 1 Siram anak pokok

Tambah medium penanaman pada pangkal anak pokok dan padatkan.

8 BAHAGIAN B[40 MARKAH]Arahan: Jawab semua soalan pada ruangan jawapan yang disediakan.21. Lampu pendarflour hanya berkelip-kelip dan tidak menyala.Berdasarkan pernyataan di atas,a. Nyatakan punca berlakunya keadaan tersebut.[ 2markah ]b. Huraikan langkah-langkah menggantikan tiub lampu pendarflour.[ 8 markah ]

922 a).Apakah maksud haiwan kesayangan ?__________________________________________________________________( 1 markah )

b). Nyatakan tujuan utama memelihara haiwan kesayangan ?i).____________________________________________________________ii).____________________________________________________________( 2 markah )

c). Terangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil oleh pemilik semasa menguruskan haiwan kesayangan?i) ___________________________________________________________ii) ___________________________________________________________iii) ___________________________________________________________( 3 markah )

d). Nyatakan 4 simptom/tanda yang menunjukkan haiwan kesayangan sedang sakit ?i).___________________________________________________________ii)___________________________________________________________iii). ___________________________________________________________iv) ___________________________________________________________( 4 markah )

1023. Jadual berikut menunjukkan bacaan meter bagi penggunaan tenaga elektrik di rumah Zali. Bacaan bulan April : 87381 unit Bacaan bulan Mac : 86481 unit(a) Namakan jenis meter yang digunakan [1 markah](b) Nyatakan unit sukatan bagi tenaga elektrik [1 markah](c) Kirakan jumlah unit tenaga elektrik yang telah digunakan dan jumlah bayaran yang perlu dibayar mengikut kadar tarif dengan melengkapkan jadual pada ruangan jawapan. [8 markah]

Ruang Jawapan(a) Jenis meter.

_____________________________________________________________________

(b) Unit sukatan

______________________________________________________________________

(c ) Pengiraan(i) Bacaan bulan semasa : ___________ unit

(ii) Bacaan bulan dahulu : ___________ unit

(iii) Jumlah tenaga elektrik yang digunakan : ___________ unit

(iv) Bagi 200 unit pertama : ____________ x RM 0.218

= RM __________

(v) Bagi 800 unit berikutnya : ____________ x RM 0.258

= RM __________

(vi) Jumlah bayaran = RM __________11 24 Rajah menunjukkan sebuah mesin mudah alih iaitu mesin gergaji jig.

Berdasarkan rajah di atas, (a) Namakan satu bahagian yang terdapat pada mesin ini. [ 1 markah]..

(b) Nyatakan satu kegunaan mesin ini. [ 1 markah]

(c) Huraikan panduan penggunaan mesin tersebut sebelum , semasa dan selepas melakukan kerja-kerja bengkel.

[8 markah]12