bank soalan geo tema2

Author: amiruldaniel-sabri

Post on 08-Apr-2018

241 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  1/27

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)Soalan 1 berdasarkan peta di bawah.

  1 Maklumat di atas merujuk kepada corak kehidupan penduduk yang tinggal di

  kawasan bertanda

  A I C IIIB II D IV

  Soalan 2 berdasarkan rajah di bawah.

  2 Berdasarkan rajah di sebelah , ekuinoksberlaku apabila bumi berada padakedudukan

  A I dan II

  B I dan IVC II dan IIID II dan IV

  Soalan 3 berdasarkan peta di bawah.

  3 Maklumat di atas menerangkan keadaan iklim di kawasan peta bertanda

  A I C IIIB II D IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  2/27

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  4 Antara berikut kawasan manakah berkemungkinan mengalami hujan asid ?I Kuala Kedah III Petaling JayaII Prai IV LabisA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  5 Faktor faktor yang mempengaruhi fenomena penipisan lapisan ozon ialahI penggunaan CFC oleh industri III pembakaran bahan api fosilII ujian senjata senjata nuklear IV pembinaan bangunan konkritA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  Soalan 6 berdasarkan rajah di bawah.

  6 Rajah di atas dapat dikaitkan dengan

  A Ekuinoks Musim BungaB Solstis Musim Panas

  C Ekuinoks Musim LuruhD Solstis Musim Dingin

  Soalan 7 berdasarkan gambar rajah di bawah

  7 Pergerakan bumi seperti dalam rajah di atas mengakibatkan

  I Pembiasan anginII siang dan malam

  III kejadian pasang surutIV kejadian empat musim

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  3/27

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 8 berdasarkan maklumat di bawah.

  8 Ciri iklim di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan

  A PertanianB PenternakanC PembalakanD Pelancongan

  9 Antara pernyataan berikut manakah yang benarketika peredaran bumimengelilingi matahari

  Perkara PeneranganA Ekuinoks musim bunga hemisfera selatan mengalami musim bunga

  B Ekuinoks musim luruh berlaku dalam bulan september

  C Solstis musim panas kutub utara 24 jam siang

  D Solstis musim sejuk malam lebih panjang di hemisfera selatan

  10 Antara berikut alasan manakah yang paling tepat menggambarkan mengapapenduduk di sesuatu iklim berpindah randah ?

  Iklim Sebab

  A gurun berpindah ke kawasan lain untuk mencari

  tapak pertanian yang lebih suburB tundra berpindah berhampiran laut ketika musim

  sejuk dan pedalaman pada musim panas

  C siberia menebang balak ketika musim sejuk danmenjerat binatang ketika musim panas

  D khatulistiwa berpindah randah mencari sumber air untuk minuman dan haiwan ternakan

  11 Antara berikut pernyataan manakah benartentang sistem angin di Malaysia

  A Angin monsun timur laut bertiup ketika benua Australia mengalamimusim panas

  B Angin monsun timur laut akan terpesong menjadi angin monsun baratlaut ketika merentasi lautan Pasifik

  C Angin Sumatera bertiup pada bulan April hingga September ke seluruhpantai barat Semenanjung Malaysia

  D Pantai barat Semenanjung Malaysia kurang menerima pengaruh anginmonsun barat daya kerana terlindung oleh Pulau Jawa

  13 Antara berikut yang manakah kesan anginX terhadap kawasan berlorek di sebelah

  I Hujan lebat

  II Ombak besar

  III Pantai terhakis

  IV Tanaman musnah

  A I, II dan III

  12 Pilih pasangan yang benar

  Jenis Iklim Ciri ciri

  I Tundra Sejuk sepanjang tahun

  II Mediterranean Panas sepanjang tahunIII Monsun Tropika Lembab sepanjang tahun

  IV Gurun Panas Kering sepanjang tahun

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Hujan tahunan : kira kira 250 mm

  Suhu maksimum : 42oC

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  4/27

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  14 Peredaran bumi mengelilingi matahari mengambil masa

  A 1 hariB 7 hariC 30 hari

  D 365 hari

  15 Kegiatan manusia yang manakah membawa kesan buruk terhadap cuaca ?

  I Penebangan hutanII Pembakaran terbukaIII Penggunaan racun serangga meluasIV Penggunaan kenderaan berkuasa solar

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IV

  D II, III dan IV

  16 Antara berikut manakah yangmenerangkan kejadian hujan seperti rajahdi sebelah ?

  I Disertai ribut petirII Turun pada lewat petangIII Turun pada awal pagiIV Pertembungan udara panas dengan

  udara sejuk

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 17 berdasarkan peta dibawah17 Apakah faktor yang mempengaruhi

  perbezaan julat suhu harian di kawasan Xdan Y ?

  A KelautanB Angin monsunC Jumlah hujan tahunanD Kedudukan di garisan lintang

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  5/27

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  18 Berdasarkan graf di atas, pernyataan yang manakah benar ?

  I Julat suhu tahunan 20oCII Hujan lebat musim panasIII Suhu minimum pada bulan DisemberIV Hujan tahunan melebihi 1000 mm

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 19 berdasarkan pernyataan di bawah

  19 Pernyataan di atas berlaku pada bulan

  I MacII JunIII Disember

  IV September

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Waktu siang dan malam sama panjang

  Matahari tengah hari tegak di garisan Khatulistiwa

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  6/27

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  20 Apakah kaitan angin lazim yang bertiupantara bulan November Mac di kawasanyang berlorek ?

  I Menyebabkan kenaikan aras lautII Mengakibatkan ombak besar

  III Membawa hujan lebatIV Laut bergelora

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 21 berdasarkan rajah di bawah.

  21 Antara berikut manakah faktor utama yang mempengaruhi iklim di tempat tersebut

  A KetinggianB Angin MonsunC Sifat KebenuaanD Sifat Kepulauan

  22 Angin X ialah

  A Angin SumateraB Siklon TropikaC Monsun Barat DayaD Monsun Timur Laut

  23 Apakah kesan pergerakan bumi seperti

  dalam rajah di sebelah?

  A Gerhana bulanB Siang dan malamC Kejadian empat musimD Ketinggian matahari berbeza

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  7/27

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  24 Kedudukan bumi seperti rajah di sebelahberlaku pada tarikh

  A 21 MacB 21 JunC 23 SeptemberD 22 Disember

  ASIA

  25 Angin lazim yang bertiup selepas merentasi garisan Khatulistiwa akan bergerakke arah

  A C

  B D

  26 Antara berikut manakah boleh dikaitkandengan rajah di atas?

  I Siang dan malamII Pembiasan anginIII Kejadian empat musimIV Perbezaan ketinggian matahari

  A I dan II

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  8/27

  21 Mac

  Ekuinoks musim bunga

  Julat suhu harian besar

  Kemarau sepanjang tahun

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)B II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  27 Antara berikut pernyataan manakah benarsemasa kejadian di atas?

  I Matahari berada tegak di atas Garisan KhatulistiwaII Kutub utara mengalami masalah matahari tengah malamIII Waktu malam lebih panjang di hemisfera selatanIV Semua tempat mengalami 12 jam siang dan 12 jam malam

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  28 Maklumat di atas menerangkan iklim jenis

  A Gurun panasB KhatulistiwaC Mediterranean

  D Tundra

  Soalan 29 berdasarkan peta dan gambar rajah di bawah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  9/27

  Kuala Lumpur 27oC

  Kundasang 18oC

  Tinggal dalam igloo pada musim sejuk

  Menggunakan harpun untuk menangkap ikan

  Purata suhu global bumi meningkat sebanyak 0.3 oC 0.6oC sejakawal abad lalu

  - Para Saintis

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  29 Berdasarkan peta di atas, di kawasan manakah bentuk petempatan seperti yangdigambarkan?

  A I C IIIB II D IV

  30 Antara berikut, pernyataan yang manakah BENAR tentang iklim di Malaysia ?

  I Hujan tahunan melebihi 2000 mmII Beza antara suhu tahunan melebihi 10oCIII Hujan maksimum pada bulan peralihan antara monsunIV Monsun Barat Daya bertiup pada bulan Mei hingga September

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  31 Kawasan paling banyak menerima hujan di Malaysia

  A Bukit Larut C Bukit Fraser B Kuala Pilah D Kuala Terengganu

  32 Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan suhu di kawasan tersebut?

  A Ketinggian C Jarak dari lautB Angin monsun D Kedudukan garis lintang

  33 Pernyataan di atas merujuk kepada cara hidup penduduk di kawasan

  A Siberia C SwitzerlandB Greenland D Mediterranean

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  10/27

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  34 Fenomena di atas berkaitan dengan

  I Penipisan lapisan ozonII Pulau habaIII Kesan rumah hijauIV Hujan asid

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 35 berdasarkan graf di bawah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  11/27

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  35 Pilih pernyataan yang benartentang graf di atas

  I Suhu minimum 28 oCII Bulan April sangat lembabIII Bulan Ogos sangat keringIV Suhu maksimum dua kali setahun

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  36 Apakah faktor yang mempengaruhi julat suhu tahunan di Malaysia ?

  I dikelilingi lautII kelembapan bandingan tinggiIII ketinggianIV pembiasan angin

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  37 Antara pernyataan berikut, yang manakah benartentang iklim di Malaysia?

  A Hujan turun dalam bentuk hujan perengganB Monsun barat daya bertiup pada bulan Mei hingga SeptemberC Monsun timur laut membawa hujan lebat di pantai barat SemenanjungD Angin Sumatera membawa hujan lebat ke seluruh pantai barat

  Semenanjung

  Soalan 38 berdasarkan rajah di bawah

  38 Berdasarkan rajah, pada kedudukan manakah hemisfera selatan mengalami siangdan malam yang sama panjang

  A I dan IIB I dan III

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  12/27

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)C II dan IIID III dan IV

  Soalan 39 berdasarkan rajah di bawah

  39 Antara berikut, apakah faktor yang menyebabkan fenomena di atas berlaku?

  A Halangan tanah tinggiB Kelembapan udaraC Pengaruh lautan

  D Perbezaan tekanan udara

  40 Pernyataan yang manakah benar tentang putaran bumi?

  A Pembiasaan angin lazimB Kejadian empat musimC Siang dan malam tidak sama panjangD Matahari tegak di garisan Khatulistiwa

  Soalan 41 berdasarkan rajah di bawah

  41 Apakah kesan pergerakan bumi seperti rajah di atas?

  A Pasang surutB Pembiasan anginC Perbezaan waktuD Perubahan musim

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  13/27

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 42 berdasarkan rajah dibawah

  43 Apakah kesan putaran bumi

  A Gerhana bulan C Perubahan musimB Siang dan malam D Perbezaan waktu tempatan

  Soalan 44 berdasarkan rajah di bawah

  44 Pernyataan di atas merujuk kepada kedudukan matahari di lokasi

  A I C IIIB II D IV

  42 Antara berikut yang manakah kesan dari hujan lebat dalam

  rajah di atas

  Lokasi Kesan

  A I Kemusnahan hutan

  B II Banjir

  C III Pemendapan lumpur

  D IV Kenaikan aras laut

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  14/27

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  15/27

  Hemisfera utara mengalami musim sejuk dingin Waktu malam lebih panjang di Hemisfera Utara

  Hemisfera Selatan mengalami masalah musim panas

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  48 Apakah jenis iklim yang ditunjukkan dalam rajah di atas

  A GurunB TundraC Khatulistiwa

  D Sejuk sederhana kebenuaan

  49 Faktor iklim yang mungkin sekali mempengaruhi industri pelancongan di Malaysiaialah

  A Hujan lebat sepanjang tahunB Tiupan angin monsun yang sepoi sepoiC Mendapat cahaya matahari sepanjang tahunD Mengalami keadaan yang panas dan lembab

  50 Maklumat di atas menerangkan iklim jenis

  A Gurun panasB KhatulistiwaC MediterraneanD Tundra

  Soalan 51 berdasarkan peta di bawah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  16/27

  Bertiup pada bulan Mei dan September

  Membawa hujan sederhana lebat

  Ekuinoks Musim Bunga

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  51 Pernyataan di atas dikaitkan dengan arah yang bertanda

  A I

  B IIC IIID IV

  Soalan 52 berdasarkan maklumat di bawah

  52 Antara berikut manakah yang berkaitan dengan pernyataan di atas

  I Berlaku pada bulan SeptemberII Musim luruh di Hemisfera SelatanIII Waktu siang dan malam sama panjangIV Matahari tengah hari tegak di Garisan Jadi

  A I dan IIB I dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 53 berdasarkan rajah di bawah

  53 Ciri iklim yang dikaitkan dengan kawasan berlorek ialah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  17/27

  Matahari di hemisfera selatan

  Berlaku November hingga Januari

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)A Kering sepanjang malamB Sejuk dalam musim sejukC Panas dalam musim panasD Panas dan lembab sepanjang tahun

  54 Berdasarkan maklumat di atas, kawasan di hemisfera utara mengalami

  A Musim panasB Musim luruhC Musim sejukD Musim bunga

  Soalan 55 berdasarkan gambar rajah di bawah

  55 Antara bulan November hingga Mac aktiviti di atas dapat dilihat di perkampungannelayan

  A Kuala KedahB Pulau KetamC Pontian KecilD Kuala Kemaman

  Soalan 56 berdasarkan rajah di bawah

  56 Kesan yang ditunjukkan dalam rajah di atasialah

  I Suhu meningkatII Mengurangkan sejat peluhanIII Jumlah hujan meningkat

  IV Tiupan angin perlahan

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  18/27

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 57 berdasarkan peta dan maklumat di bawah

  57 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan bertanda

  A IB IIC IIID IV

  58 Antara berikut yang manakah boleh dikaitkan dengan cara hidup di Gurun Thar ?

  I Menjerat binatangII Menanam ubi kentangIII Menternak secara nomadIV Menanam gandum dan kapas

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 59 berdasarkan rajah di bawah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  19/27

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  59 Julat suhu tahunan bagi Bandar Q ialah

  A - 150CB 50CC 200CD 250C

  Soalan 60 berdasarkan peta di bawah

  SEMENANJUNG MALAYSIA60 Angin lazim bertanda X bertiup antara bulan

  A April MeiB Mei SeptemberC September OktoberD November Mac

  Soalan 61 dan 62 berdasarkan rajah di bawah.

  61 Berdasarkan rajah, kejadianekuinoks musim luruh berlakudi kawasan bertanda

  A I

  B IIC IIID IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  20/27

  Umiak

  Kayak

  Snowmobile

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  63 Pernyataan manakah yang benartentang hujan di Malaysia

  I Taburan hujan adalah tidak sekataII Hujan maksimum semasa peralihan monsunIII Hujan lebat sepanjang tahun iaitu kurang dari 2000 mmIV Pedalaman Sarawak menerima hujan lebat akibat hujan relif

  A I,II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 65 berdasarkan rajah di bawah

  65 Kedudukan manakah yang menunjukkan berlakunya ekuinoks ?

  A I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

  66 Senarai di atas merupakan jenis alat pengangkutan yang digunakan oleh.....

  A puak badwiB puak inuitC puak samoyedD puak nomad

  Soalan 67 berdasarkan gambar rajah di bawah

  62 Pilih kombinasi yang tepat menggambarkan rajah di atas

  Lokasi Ciri ciri

  A I Kutub utara siang 24 jam

  B II Siang lebih panjang di hemisfera utara

  C III Matahari tegak di garisan sartan

  D IV Kutub selatan malam 24 jam

  64 Kombinasi manakah yang benar tentang bayu laut dan bayu darat

  Bayu Laut Bayu Darat

  A Berlaku pada waktu malam Berlaku pada waktu siang

  B Tekanan udara di lautan tinggi Tekanan udara di daratan tinggi

  C Suhu di daratan lebih panas Suhu di lautan lebih sejuk

  D Udara bergerak dari darat ke laut Udara bergerak dari laut ke darat

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  21/27

  Solstis musim sejuk

  24 jam malam di Kutub Utara

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  67 Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan kedudukan bumi di

  A IB IIC IIID IV

  Soalan 68 berdasarkan rajah di bawah

  Hemisfera Solstis musim

  UtaraSelatan

  PanasSejuk

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  22/27

  Membawa hujan lebat pada awal pagidi Semenanjung Malaysia

  Bertiup pada April hingga Mei danSeptember hingga Oktober

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  68 Maklumat di atas merujuk kedudukan bumi yang bertanda

  A IB IIC III

  D IV

  Soalan 69 berdasarkan pernyataan di bawah

  69 Pernyataan di atas berkaitan dengan

  A Siklon TropikaB Angin SumateraC Monsun Timur LautD Monsun Barat Daya

  70 Peredaran bumi mengelilingi matahari mengakibatkan

  A empat musimB pasang surutC pembiasan anginD siang dan malam

  Soalan 71 berdasarkan rajah di bawah

  71 Antara berikut yang manakah bolehdikaitkan dengan gambar rajah di sebelah?

  I Siang malamII Pasang surutIII Kejadian empat musimIV Pembiasan angin

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  72 Antara berikut manakah ciri iklim yang dialami oleh Malaysia ?

  I Julat suhu tahunan kecilII Hujan tahunan melebihi 2000 mmIII Musim kering yang nyata

  IV Purata suhu tahunan 280

  C

  A I,II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  23/27

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)73 Antara berikut yang manakah boleh dikaitkan dengan kehidupan di kawasan

  tundra ?

  I IgluII UmiakIII SiloIV Kereta Slad

  A I,II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 74 berdasarkan rajah di bawah

  74 Kesan yang ditunjukkan dalamrajah di atas ialah

  I suhu meningkat

  II mengurangkan sejat peluhanIII jumlah hujan meningkatIV tiupan angin perlahan

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 75 berdasarkan rajah di bawah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  24/27

  Tupik

  Igloo

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  75 Antara berikut yang manakah benar mengenai rajah di atas?

  I Waktu siang lebih panjang di hemisfera utaraII Waktu malam lebih panjang di hemisfera utaraIII Hemisfera selatan mengalami musim panasIV Hemisfera selatan mengalami musim sejuk

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  76 Pernyataan di atas merujuk kepada cara hidup penduduk di

  A ZurichB IstanbulC UpernavikD Jacobabad

  77 Antara berikut yang manakah menyebabkan suhu setempat meningkat?

  I Menebang hutanII Kegiatan kuariIII Penggunaan baja organikIV Pembinaan bangunan bangunan pencakar langit

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  78 Antara berikut pernyataan manakah menerangkan tentang hujan di Malaysia ?

  I Turun pada awal pagiII Sering disertai ribut petirIII Paling lebat semasa peralihan monsunIV Terbentuk akibat pertembungan udara panas dan udara sejuk

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  79 Antara berikut yang manakah kenderaan yang digunakan oleh penduduk eskimo ?

  I TupikII UmiakIII Andur SaljiIV Igloo

  A I dan IIB II dan III

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  25/27

  Menjerat binatang pada musimdingin di Siberia

  Binatang ternakan : unta dan lembu

  Tanaman : gandum dan kapas

  Lindungan hujan Kawasan terkering di Malaysia

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)C III dan IVD I dan IV

  80 Faktor yang menggalakkan kegiatan di atas ialah

  I sumber makanan utamaII kulit untuk dibuat khemahIII nilai perubatan yang tinggiIV bulu tebal untuk dijadikan pakaian

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, II dan IV

  Soalan 82 berdasarkan peta di bawah

  82 Maklumat di atas merujuk kepada corak kehidupan penduduk di kawasan petabertanda

  A IB IIC IIID IV

  83 Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan

  A JelebuB Seremban

  81 Antara berikut, kombinasi manakah yang benar?

  Iklim Kegiatan Utama

  A Gurun Pembalakan

  B Khatulistiwa Pertanian

  C Siberia Perikanan

  D Tundra Pertanian

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  26/27

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)C Bukit LarutD Kuala Terengganu

  Soalan 84 berdasarkan rajah di bawah

  84 Antara berikut yang manakah dapatdikaitkan dengan rajah di atas

  A Daratan mengalami tekanan udaratinggi

  B Lautan mengalami tekanan udaratinggi

  C Suhu di permukaan lautan lebih rendahD Udara bergerak dari laut ke darat

  Soalan 85 berdasarkan gambar di bawah

  85 Berdasarkan gambar di atas apakah kesan perubahan tersebut terhadap cuacatempatan ?

  A Suhu meningkatB Jumlah hujan berkurangC Litupan awan berkurangD Kelembapan udara meningkat

  Jawapan Kertas Soalan

  CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA

  1 B 21 A 41 D 61 C 81 B

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema2

  27/27

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)2 D 22 D 42 C 62 B 82 B3 D 23 B 43 B 63 B 83 A4 B 24 D 44 D 64 A 84 A5 A 25 C 45 C 65 C 85 A6 B 26 A 46 C 66 B7 A 27 D 47 C 67 B8 B 28 A 48 B 68 D

  9 C 29 A 49 C 69 B10 B 30 C 50 D 70 A11 A 31 A 51 D 71 B12 D 32 A 52 B 72 B13 B 33 B 53 A 73 B14 D 34 A 54 C 74 A15 A 35 C 55 D 75 D16 A 36 A 56 A 76 C17 A 37 B 57 C 77 D18 B 38 B 58 C 78 B19 D 39 D 59 D 79 B20 D 40 A 60 D 80 B