bank soalan access

of 26 /26
Pendahuluan Pengenalan PC Windows 98 Integrasi Office Bahan Edaran Penerbitan Atas Meja Bahan Persembahan Templat Soalan Pangkalan Data Membina Pangkalan Data Bank Soalan Membina Templat Ujian Membina Soalan Secara On-line Memeriksa Jawapan Soalan On-line Dengan Excel Konsep Asas Pangkalan Data Access Muka Utama ETeMS Portal Pendidikan Kem. Pendidikan BPG Modul | Jurnal | Bahan P&P | Penyelidikan | Laman Utama Modul 8: Pangkalan Data Membina Pangkalan Data Bank Soalan Prosedur: Prosedur 1. Konsep Pangkalan Data Prosedur 2: Memulakan Perisian Ms Access Prosedur 3: Membina Jadual Prosedur 4: Membina Carian Prosedur 5: Membina Borang Prosedur 6: Membina Menu Prosedur 7: Membina Makro Lampiran: Movie (747kb) Memulakan Perisian Ms Access Klik Start, Program dan Microsoft Access, seperti rajah di bawah. 1. Anda dipaparkan dengan kekotak dialog Microsoft Access. Klik butang radio Blank Access database. Kemudian klik butang OK. 2. Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp... 1 of 3 8/21/2010 11:55 AM

Author: eyongjuan

Post on 21-Jun-2015

368 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

Modul | Jurnal | Bahan P&P

| Penyelidikan | Laman Utama

Modul 8: Pangkalan DataPendahuluan Pengenalan PC Windows 98 Integrasi Office Bahan Edaran Penerbitan Atas Meja Bahan Persembahan Templat Soalan Pangkalan Data Membina Pangkalan Data Bank Soalan Membina Templat Ujian Membina Soalan Secara On-line Memeriksa Jawapan Soalan On-line Dengan Excel Konsep Asas Pangkalan Data Access

Membina Pangkalan Data Bank Soalan Prosedur: Prosedur 1. Konsep Pangkalan Data Prosedur 2: Memulakan Perisian Ms Access Prosedur 3: Membina Jadual Prosedur 4: Membina Carian Prosedur 5: Membina Borang Prosedur 6: Membina Menu Prosedur 7: Membina Makro

Lampiran: Movie

(747kb)

Memulakan Perisian Ms Access 1. Klik Start, Program dan Microsoft Access, seperti rajah di bawah.

Muka Utama ETeMS Portal Pendidikan Kem. Pendidikan BPG

2. Anda dipaparkan dengan kekotak dialog Microsoft Access. Klik butang radio Blank Access database. Kemudian klik butang OK.

1 of 3

8/21/2010 11:55 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

3. Cipta nama fail yang sesuai bagi pangkalan data tersebut seperti BankItem di ruang File name (simpan di dalam folder Modul 8) kemudian klik butang Create.

4. Anda telah pun mencipta satu fail pangkalan data yang bernama bankitem di dalam folder Modul 8. 5. Klik Menu File, Exit untuk menutup perisian Access. Perhatikan perisian Access. Sebuah fail baru perlu diberi nama terlebih dahulu, sebelum boleh digunakan, tidak seperti perisian Word dan Excell. Lihat Lampiran A untuk maklumat tambahan tentang konsep

2 of 3

8/21/2010 11:55 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

asas pangkalan data Access. Lihat juga fail "Pengenalan Asas Access" dalam folder Bahan Bacaan Tambahan dalam CD yang dibekalkan. Lampiran: Pengenalan Asas Access

(443kb)

Versi 1.0 2001 Copyright BPG, KPM. Copyright 2001 Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, 98052-63999 U.S.A. All rights reserved.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia Portal Pendidikan Utusan, Utusan Melayu (M) Berhad.

3 of 3

8/21/2010 11:55 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

Modul | Jurnal | Bahan P&P

|

Penyelidikan

|

Laman Utama

Modul 8: Pangkalan DataPendahuluan Pengenalan PC Windows 98 Integrasi Office Bahan Edaran Penerbitan Atas Meja Bahan Persembahan Templat Soalan Pangkalan Data Membina Pangkalan Data Bank Soalan Membina Templat Ujian Membina Soalan Secara On-line Memeriksa Jawapan Soalan On-line Dengan Excel Konsep Asas Pangkalan Data Access

Membina Pangkalan Data Bank Soalan Prosedur: Prosedur 1. Prosedur 2: Prosedur 3: Prosedur 4: Prosedur 5: Prosedur 6: Prosedur 7: Konsep Pangkalan Data Memulakan Perisian Ms Access Membina Jadual Membina Carian Membina Borang Membina Menu Membina Makro

Lampiran: Movie Membina Jadual

(474kb)

1. Buka perisian MS Access. 2. Klik butang radio Open an existing file, kemudian klik butang OK.

Muka Utama ETeMS Portal Pendidikan Kem. Pendidikan BPG

3. Klik pada nama fail yang telah anda simpan seperti dalam aktiviti prosedur 2 iaitu bankitem. Klik butang Open. 4. Pilih create table in design view, kemudian klik butang Design.

1 of 3

8/21/2010 11:55 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

5. Pada kekotak dialog Table1 isikan nama medan, jenis data , saiz medan (klik di ruang Field Size), dan keterangan yang sesuai. Sila rujuk Lampiran Modul 8-1 bagi mengisi maklumat tersebut. Lampiran: Lampiran Modul 8-1(22kb)

6. Medan jawapan memerlukan Value List dan isikan ruang Row Source sebagaimana ditunjukkan oleh rajah di bawah.

7. Klik menu File, dan klik Save As. Taipkan nama jadual yang sesuai seperti SoalanAnikaPilihan. Klik butang OK.

2 of 3

8/21/2010 11:55 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

8. Kekotak pesanan, there is no primary key defined dipaparkan, klik butang Yes.

Perhatikan bahawa satu nama medan ID telah dijanakan dengan jenis medan Autonumber.

9. Pada menu File, klik Close untuk menutup jadual SoalanAnikaPilihan.

Versi 1.0 2001 Copyright BPG, KPM. Copyright 2001 Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, 98052-63999 U.S.A. All rights reserved.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia Portal Pendidikan Utusan, Utusan Melayu (M) Berhad.

3 of 3

8/21/2010 11:55 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

Modul | Jurnal | Bahan P&P

|

Penyelidikan

|

Laman Utama

Modul 8: Pangkalan DataPendahuluan Pengenalan PC Windows 98 Integrasi Office Bahan Edaran Penerbitan Atas Meja Bahan Persembahan Templat Soalan Pangkalan Data Membina Pangkalan Data Bank Soalan Membina Templat Ujian Membina Soalan Secara On-line Memeriksa Jawapan Soalan On-line Dengan Excel Konsep Asas Pangkalan Data Access

Membina Pangkalan Data Bank Soalan Prosedur: Prosedur 1. Prosedur 2: Prosedur 3: Prosedur 4: Prosedur 5: Prosedur 6: Prosedur 7: Konsep Pangkalan Data Memulakan Perisian Ms Access Membina Jadual Membina Carian Membina Borang Membina Menu Membina Makro

Lampiran: Movie Membina Carian

(332kb)

Muka Utama ETeMS Portal Pendidikan Kem. Pendidikan BPG

Carian (query) biasanya digunakan untuk mempamer, mengubah suai, mengemas kini data yang spesifik dan menyusun data mengikut permintaan yang khusus, yang ingin diketahui oleh pengguna tentang sesuatu data dari pangkalan data, sama ada tentang nama pelanggan, hasil keluaran yang tertinggi , memasukkan item soalan atau keputusan peperiksaan. 1. Pada tetingkap Bankitem : Database, klik tab Queries, klik Create Query by using wizard, kemudian klik butang Design.

2. Kekotak dialog Simple Query Wizard dipaparkan. Pilih Table: SoalanAnikaPilihan dengan cara klik combobox Table/Queries jadual yang diperlukan. Pilih semua medan kecuali medan ID daripada Available Fields seperti rajah di bawah. Klik butang > untuk memindahkannya kepada Selected Fields.

1 of 3

8/21/2010 11:56 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

3. Klik butang Next. Kekotak Simple Query Wizard berikut dipaparkan. Klik butang Next sekali lagi.

4. Taipkan nama query yang sesuai seperti Pilih Soalan . Klik butang Finish. Anda telah berjaya.Close tetingkap Query.

2 of 3

8/21/2010 11:56 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

5. Ulangi langkah-langkah di atas untuk membina carian yang kedua iaitu carian Soalan Pilihan 6. Dalam langkah 2, pada combobox : Table/queries pilih Query : Pilih Soalan. 7. Dalam langkah 4, pada ruang nama carian taipkan Soalan Pilihan. Klik butang radio Modify the query design. 8. Klik Finish. 9. Tetingkap Soalan Pilihan : Select Query akan dipaparkan. Taipkan perkataan True pada baris criteria dan pada medan Pilih Soalan, seperti rajah di bawah.

10. Simpan query. Close Select Query.

Versi 1.0 2001 Copyright BPG, KPM. Copyright 2001 Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, 98052-63999 U.S.A. All rights reserved.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia Portal Pendidikan Utusan, Utusan Melayu (M) Berhad.

3 of 3

8/21/2010 11:56 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

Modul | Jurnal | Bahan P&P

|

Penyelidikan

|

Laman Utama

Modul 8: Pangkalan DataPendahuluan Pengenalan PC Windows 98 Integrasi Office Bahan Edaran Penerbitan Atas Meja Bahan Persembahan Templat Soalan Pangkalan Data Membina Pangkalan Data Bank Soalan Membina Templat Ujian Membina Soalan Secara On-line Memeriksa Jawapan Soalan On-line Dengan Excel Konsep Asas Pangkalan Data Access

Membina Pangkalan Data Bank Soalan Prosedur: Prosedur 1. Prosedur 2: Prosedur 3: Prosedur 4: Prosedur 5: Prosedur 6: Prosedur 7: Konsep Pangkalan Data Memulakan Perisian Ms Access Membina Jadual Membina Carian Membina Borang Membina Menu Membina Makro

Lampiran: Movie Membina Borang

(557kb)

Muka Utama ETeMS Portal Pendidikan Kem. Pendidikan BPG

Borang (form) ialah satu bentuk atau rangka objek grafik yang memaparkan data dari jadual atau carian dalam format yang memudahkan pengguna mengedit, memasukkan, atau melihat data. Bentuk yang telah dibina itu juga boleh dicetak untuk kegunaan tujuan lain. Dalam prosedur ini anda akan membina tiga borang iaitu borang Membina Soalan, Pilih Soalan dan Menu. 1. Pada kekotak dialog bankitem : Database, pilih tab Forms, Create Form by Using Wizard, kemudian klik butang Open. 2. Buat pilihan supaya menyerupai rajah di bawah. Pindahkan semua medan ke selected field kecuali medan ID. Kemudian klik butang Next.

1 of 4

8/21/2010 11:56 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

3. Seterusnya anda akan diberikan beberapa pilihan layout, buat pilihan columnar, dan klik Next. Seterusnya buat pilihan style kesukaan anda, dan klik Next. 4. Pada Form Wizard terakhir, taipkan title misalnya Membina Soalan.Aktifkan butang radio Modify the form's design. Klik butang Finish.

5. Seterusnya anda dipaparkan dengan tetingkap Membina Soalan:Form yang telah disiapkan. Edit agar ia lebih mudah digunakan seperti rajah di bawah.

2 of 4

8/21/2010 11:56 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

6. Untuk mendapatkan Combobox Jawapan, aktifkannya, kemudian klik menu Format, Change To, Combo Box. Save Form dan Close, .

7. Sekarang anda akan membina borang kedua iaitu borang Pilih Soalan dengan melaksanakan langkah-langkah membina borang di atas. Dalam langkah 2, gantikan Table : Soalan Anika Pilihan kepada Query: Pilih Soalan. 8. Dalam ruang Selected Fields, isikan hanya medan PokokSoalan dan PilihSoalan. 9. Dalami langkah 3, buat pilihan layout tabular. 10. Balam langkah 4, taipkan title Pilih Soalan. 11. Edit form Pilih Soalan seperti rajah di bawah. Kemudian Save dan Close.

Versi 1.0 2001 Copyright BPG, KPM. Copyright 2001 Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, 98052-63999 U.S.A. All rights reserved.

3 of 4

8/21/2010 11:56 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia Portal Pendidikan Utusan, Utusan Melayu (M) Berhad.

4 of 4

8/21/2010 11:56 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

Modul | Jurnal | Bahan P&P

| Penyelidikan | Laman Utama

Modul 8: Pangkalan DataPendahuluan Pengenalan PC Windows 98 Integrasi Office Bahan Edaran Penerbitan Atas Meja Bahan Persembahan Templat Soalan Pangkalan Data Membina Pangkalan Data Bank Soalan Membina Templat Ujian Membina Soalan Secara On-line Memeriksa Jawapan Soalan On-line Dengan Excel Konsep Asas Pangkalan Data Access

Membina Pangkalan Data Bank Soalan Prosedur: Prosedur 1. Prosedur 2: Prosedur 3: Prosedur 4: Prosedur 5: Prosedur 6: Prosedur 7: Konsep Pangkalan Data Memulakan Perisian Ms Access Membina Jadual Membina Carian Membina Borang Membina Menu Membina Makro

Lampiran: Movie

(651kb)

Membina Menu Sekarang anda akan membina borang ketiga iaitu borang Menu 1. Pada kekotak dialog bankitem : Database, pilih tab Form, Create Form in Design View, kemudian klik butang Open. Rajah di bawah dipaparkan. Klik menu View , Toolbox, untuk memaparkan kekotak toolbox.

Muka Utama ETeMS Portal Pendidikan Kem. Pendidikan BPG

2. Klik butang Command Button , kemudian klik dan heret di tempat yang sesuai di atas jadual. Kekotak Command Button Wizard dipaparkan. Pilih Categories : Form Operation dan Actions : Open Form. Klik butang Next.

1 of 5

8/21/2010 11:57 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

3. Kekotak Command Button Wizard berikut dipaparkan. Pilih form Membina Soalan dan klik butang Next.

4. Kekotak Command Button Wizard berikut dipaparkan.Klik butang radio Open the form and show all the records.Klik butang Next.

2 of 5

8/21/2010 11:57 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

5. Kekotak Command Button Wizard berikut dipaparkan. Taipkan Bina Soalan di dalam kekotak Text. Klik butang Next.

6. Kekotak Command Button Wizard berikut dipaparkan. Taipkan BinaSoalan di dalam kekotak Text untuk menamakan butang. Klik butang Finish.

3 of 5

8/21/2010 11:57 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

7. Untuk membina butang Pilih Soalan pada borang yang sama ulang langkah 2 hingga 6. Gantikan perkataan Pilih Soalan di dalam langkah 3, 5 dan 6. 8. Untuk membina butang Keluar pula, ulang langkah 2. Pilih Categories : Application dan Actions : Quit Application . Klik butang Next. Gantikan dengan perkataan Keluar pada langkah 3, 5 dan 6.

9. Edit form supaya mengambil bentuk rajah di bawah.

4 of 5

8/21/2010 11:57 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

10. Untuk tajuk Menu dalam rajah di atas, anda boleh menggunakan Label dalam kekotak tools. 11. Klik menu File, close. Taip nama form sebagai Menu.

Versi 1.0 2001 Copyright BPG, KPM. Copyright 2001 Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, 98052-63999 U.S.A. All rights reserved.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia Portal Pendidikan Utusan, Utusan Melayu (M) Berhad.

5 of 5

8/21/2010 11:57 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

Modul | Jurnal | Bahan P&P

| Penyelidikan | Laman Utama

Modul 8: Pangkalan DataPendahuluan Pengenalan PC Windows 98 Integrasi Office Bahan Edaran Penerbitan Atas Meja Bahan Persembahan Templat Soalan Pangkalan Data Membina Pangkalan Data Bank Soalan Membina Templat Ujian Membina Soalan Secara On-line Memeriksa Jawapan Soalan On-line Dengan Excel Konsep Asas Pangkalan Data Access

Membina Pangkalan Data Bank Soalan Prosedur: Prosedur 1. Prosedur 2: Prosedur 3: Prosedur 4: Prosedur 5: Prosedur 6: Prosedur 7: Konsep Pangkalan Data Memulakan Perisian Ms Access Membina Jadual Membina Carian Membina Borang Membina Menu Membina Makro

Lampiran: Movie Membina Makro

(227kb)

1. Pada kekotak dialog bankitem : Database, pilih tab Macro, kemudian klik butang New. Rajah di bawah dipaparkan.

Muka Utama ETeMS Portal Pendidikan Kem. Pendidikan BPG

2. Kekotak Macro1 : Macro dipaparkan. Penuhkan ruang Action dan Action Arguments seperti rajah di bawah

1 of 3

8/21/2010 11:57 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

3. Klik menu File, Save As, dan namakan fail makro sebagai Autoexec. Klik menu Tools, Database Utilities, Make MDE file, dan namakan fail MDE sebagai bankitem 4. Buka fail bank item dan tetingkap menu seperti rajah di bawah akan dibuka untuk digunakan.

5. Klik butang Bina Soalan, dan isikan borang bina soalan untuk melengkapkan bank soalan. Sebagai contoh anda boleh menggunakan soalan pada Lampiran Modul 8-2. Setelah selesai klik butang Menu Utama (Perhatian: Butang ini perlu dibina terlebih dahulu menggunakan tool Command Button diatas borang Bina Soalan) Lampiran: Lampiran Modul 8-2

(30kb)

6. Klik butang Pilih Soalan, dan klik check box untuk memilih atau membuang soalan. Dalam latihan ini pilih 5 soalan sahaja.

2 of 3

8/21/2010 11:57 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

Setelah selesai klik butang Menu.Utama. (Perhatian: Butang ini perlu dibina terlebih dahulu menggunakan tool Command Button diatas borang Pilih Soalan) 7. Klik butang Keluar dan anda akan keluar dari MS Access.

Versi 1.0 2001 Copyright BPG, KPM. Copyright 2001 Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, 98052-63999 U.S.A. All rights reserved.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia Portal Pendidikan Utusan, Utusan Melayu (M) Berhad.

3 of 3

8/21/2010 11:57 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

Modul | Jurnal | Bahan P&P

|

Penyelidikan

|

Laman Utama

Modul 8: Pangkalan Data Bank ItemPendahuluan Pengenalan PC Windows 98 Integrasi Office Bahan Edaran Penerbitan Atas Meja Bahan Persembahan Templat Soalan Pangkalan Data Membina Pangkalan Data Bank Soalan Membina Templat Ujian Membina Soalan Secara On-line Memeriksa Jawapan Soalan On-line Dengan Excel Konsep Asas Pangkalan Data Access

Membina Templat Ujian Objektif: Pada akhir aktiviti ini, anda akan dapat 1. memggunakan kemudahan Mail Merge, 2. membina ujian daripada bank item. Prosedur: Anda akan membina ujian dengan kemudahan mail merge di dalam aplikasi MS Word. Prosedur 1: Membina Ujian Daripada Pilihan Soalan Bank Item Lampiran: Movie

(507kb)

Muka Utama ETeMS Portal Pendidikan Kem. Pendidikan BPG

Dalam bahagian ini peserta akan menggunakan kemudahan Mail Merge untuk menyediakan ujian daripada pilihan soalan bank item. Kemudahan ini juga boleh diaplikasi dalam pelbagai kegunaan, misalnya mengirim satu jenis surat kepada ramai penerima, yang mana nama penerima diambil dari pangkalan data atau mana-mana punca data. 1. Buka satu dokumen baru Word. 2. Pada dokumen baru, klik menu Tools, Mail Merge. Tetingkap Mail Merge Helper akan dipaparkan.

1 of 5

8/21/2010 11:58 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

3. Pada tetingkap Mail Merge Helper, klik butang Create dan kemudian klik Catalog. Pada tetingkap Microsoft Word, klik butang Active Windows.

4. Tetingkap Mail Merge Helper dipapar, klik butang Get Data, dan kemudian klik Open Data Source.

5. Tetingkap Open Data Source dipaparkan, dalam ruang File of type pilih MS Access Databases.

2 of 5

8/21/2010 11:58 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

6. Kemudian klik fail yang berkaitan (bankitem) atau taip nama fail yang hendak dibuka dalam ruang File name, seterusnya klik butang Open. 7. Pada kekotak dialog Microsoft Access, klik tab Queries dan pilih Soalan Pilihan. Klik butang OK.

8. Pada tetingkap Microsoft Word, klik butang Edit Main Document.

9. Anda seharusnya mendapat satu toolbar di dalam dokumen anda seperti dalam rajah di atas.

10. Masukkan medan-medan yang berkaitan di dalam dokumen anda, misalnya untuk medan PokokSoalan, letakkan kursor teks di tempat yang sesuai, kemudian klik ikon Insert Merge Field, PokokSoalan. Ulangi untuk medan-medan yang lain.

3 of 5

8/21/2010 11:58 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

11. Sisipkan medan-medan seperti rajah di bawah, gunakan numbering. Simpan fail menggunakan nama fail TemplatUjian.doc

12. Klik butang Merge. Tetingkap di bawah akan dipaparkan. Klik butang Merge.

13. Hasil seperti rajah di bawah akan diperoleh.

14. Simpan fail selepas merge menggunakan nama fail yang sesuai. Edit fail itu untuk memasukkan tajuk ujian, ruang nama dan tingkatan, dan maklumat lain yang sesuai untuk ujian.

Versi 1.0 2001 Copyright BPG, KPM.

4 of 5

8/21/2010 11:58 AM

Portal Pendidikan Guru - Utusan - Modul

http://www.tutor.com.my/tutor/bpg/content.asp?sec=Modul&sub=tmkpnp...

Copyright 2001 Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, 98052-63999 U.S.A. All rights reserved.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia Portal Pendidikan Utusan, Utusan Melayu (M) Berhad.

5 of 5

8/21/2010 11:58 AM