bank soalan

of 14 /14

Click here to load reader

Author: syuharni-wahab

Post on 06-Mar-2016

234 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PKBS1 KH Thn 4

TRANSCRIPT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B.

2. Kamu dikehendaki menjawab semua soalan.

3. Jawapan Bahagian A hendaklah ditulis pada kertas jawapan yang disediakan.

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

Dilihat oleh,

_____________________ ______________ ____________________________ _____________Pn. Syuharni Abdul Wahab Pn. Faridah Ismail Pn. Hjh. Noorkedah Mohd Yusof Ibu bapa/penjagaGuru Kem. Hidup KP Kem. Hidup Guru Besar SKPJBahagian A

Pilih jawapan yang betul.

1.Faizul tidak dibenarkan memasuki bengkel oleh Guru Kemahiran Hidup. Ini mungkin keranaAFaizul tidak memakai tali leherBFaizul tidak memakai kasut dan stokingCFaizul tidak memakai topiDFaizul tidak memakai jam tangan2. Apakah sikap yang tidak perlu diamalkan di bengkel?

ABersopanBMematuhi arahan guruCBerebut mendapatkan alatanDBeratur sebelum memasuki bengkel3. Alat pemadam api biasanya diletakkan ADi dalam almari berkunciBDi dalam storCDi bawah mejaDDigantung di dinding4. Sebaik memasuki bengkel, apakah yang perlu dilakukan oleh murid sebelum memulakan kerja?

ABuka pintu dan tingkap

BMeneruskan kerja amali

CMemegang alatan tangan

DBerdiri tegak di meja kerja

5. Apakah bentuk-bentuk asas yang terdapat dalam lakaran di sebelah?

ABulat, segi tiga dan segi empat

BBulat, segi empat dan silinder

CBulat, segi tiga dan silinder

DBulat, segi empat, segi tiga dan silinder6. Semua tugasan di bawah ini perlu dilakukan oleh murid-murid di bengkel, kecualiAMenyapu lantaiBMembaiki peralatan elektrikCMengembalikan alatan tangan ke tempat asalDMenutup suis elektrik7. Siapakah antara berikut bertugas sebagai ketua dalam bengkel Kemahiran Hidup?

AKetua kumpulan

BAhli kumpulan

CFomen

DPenolong fomen8. Antara rajah di bawah, yang manakah kon?

A C

BD

9. Khairul Fahmi mempunyai kelebihan iaitu mencipta pelbagai jenis mainan dengan menggunakan kotak. Apakah sifat yang ada pada Khairul Fahmi? A Kreativiti B Bijak C Pintar D Jimat cermat10. Antara yang berikut, yang manakah tidak termasuk dalam kategori bentuk asas 3D?

A KiubB Segi empat tepatC SferaD Silinder

11.

Manakah alatan yang berikut sesuai digunakan untuk melonggarkan pengikat X?

A C

B D

12. Semua peralatan di bawah ini digunakan untuk minum, kecualiA gelasB cawanC botol minumanD mangkuk13. Tujuan manusia mereka cipta adalah untuk A menyelesaikan masalah

B mencari pengalaman baru

C memperbanyak produk baru

D memperbanyak jualan produk14. Siapakah yang telah mencipta alat komunikasi di bawah?

A Alexander Graham BellB John Boyd DunlopC Guglielmo MarconiD J. L Baird

15. Alatan tangan yang digunakan untuk mengetuk paku kecil ialah

A Tukul warrington

B Playar muncung tirus

C Playar gabung

D Tukul kuku kambing16.Apakah alatan yang sesuai digunakan untuk mencabut paku panel?

A Sesiku L

B Tukul warrington

C Ragum kakak tua

D Apit G

17.Antara yang berikut, yang manakah bukan agen atau bahan pembersih?

A Minyak masak

B Kerosin

C Turpentin

D Spirit metil18.Sebaik selesai kerja penyenggaraan, apakah yang perlu dilakukan oleh pelajar?

A Cuci tangan

B Terus makan di kantin

C Bergurau dengan rakan

D Berlari masuk ke kelas19.

Komponen yang ditunjukkan dalam rajah di atas ialah.A pemegang mentol

B mentol

C pemegang bateri

D suis pisau

20.

Simbol di atas digunakan untuk komponen..A suis

B bateri

C mentol

D wayarSEKOLAH KEBANGSAAN PENDAMARAN JAYA

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4

NAMA : . TAHUN 4 : .

KERTAS JAWAPAN

BAHAGIAN A

1..

11..

2..

12..

3..

13..

4..

14..

5..

15..

6..

16..

7..

17..

8..

18..

9..

19..

10..

20..

Bahagian B

1.Perhatikan gambar di bawah ini dan tulis akibat yang mungkin terjadi jika perbuatan berikut dilakukan di dalam bengkel.a)

___________________________________________

Bermain punca elektrikb)

___________________________________________

Bermain mancisc) ___________________________________________

Bergurau dengan rakan

(6 markah)

2. Namakan bentuk-bentuk asas 2D berikut.

_______________________ ____________________

__________________

Namakan bentuk-bentuk asas 3D berikut.

_______________________ _____________________ ___________________

(6 markah)

3. Lihat gambar-gambar yang berikut dengan teliti. Kemudian tandakan () untuk amalan yang baik dan tandakan (x) untuk amalan yang tidak baik.

(6 markah)4. Namakan alatan tangan berdasarkan kegunaannya.

(10 markah)5.Tuliskan nama dan lukiskan simbol komponen elektrik berikut berdasarkan fungsi yang diberi.

Nama komponenSimbolFungsi

a)

Memutuskan atau menyambung litar

b)Membekalkan tenaga elektrik

c)Mengeluarkan cahaya

(12 Markah)KERTAS SOALAN TAMAT

SULIT

KEMAHIRAN HIDUP

MEI

2012

1 jam

NAMA :..

TAHUN :..

SK PENDAMARAN JAYA

42000 PELABUHAN KLANG

SELANGOR

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

PKBS 1 11111)

KEMAHIRAN HIDUP

TAHUN 4

1 jam

Kertas soalan ini mengandungi ( 11 ) halaman bercetak dan ( ) halaman tidak bercetak.

Mengerat dan membelah kayu

C

B

A

D

F

E

ALATAN TANGAN

KEGUNAAN

Membuat potongan lengkung pada kayu

Menukul dan mencabut paku

Mengukur dan memindahkan jarak

Membentuk lengkuk dan meratakan kayu

60

10