bang bao gia phu kien nha bep hafele thang 08 - 2013

Download Bang bao gia phu kien nha bep hafele thang 08 - 2013

Post on 13-Jun-2015

2.468 views

Category:

Business

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bảng Báo Gia Phụ Kiện Nhà Bếp Hafele (Giá áp dụng từ ngày 01/08/2013) Nhà phân phối các loại đồ dùng nhà bếp, nội thất nhà bếp, phụ kiện nhà bếp, phụ kiện tủ bếp inox.. đã cung cấp nhiều loại phụ kiện inox tiện ích cho ngôi nhà của bạn. Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua phụ kiện tủ áo, phụ kiện tủ bếp, tư vấn về các sản phẩm phụ kiện nhà bếp mời quý khách gọi vào số 08.6680.5598 Website: 1. http://www.phukienbepxinh.com 2. http://www.phukientubep.eu 3. http://www.phukienbep.net 4. http://www.higold.name.vn 5. http://www.higoldvietnam.com 6. http://www.phukientubepcaocap.net

TRANSCRIPT

  • 1. PH KIN NH BP HAFELE TT Hnh nh M sn phm M t n v Gi c (VAT) 1 545.48.262 B ph kin r ko t di chu ra B ph kin r ko vi 2 mc treo r v khay ng xoang R ng chai c th ly ra, khay nha trn c th xoay tri, phi Chu ti 15kg Kch thc: 274x495x507mm Ci 8,045,400 2 545.48.261 B ph kin r ko t di chu ra R ng chai, c th ly ra Chu ti : 12Kg Kch thc: 274x495x395mm Ci 6,793,050 3 545.48.260 B ph kin r ko t di chu ra R ng chai, c th ly ra Chu ti : 6Kg Kch thc: 161.495.395mm Ci 6,517,280 4 545.12.911 B r ko gm gi treo khn Lp vo mt hc t R sn tnh in mu trng Cht liu thp M ton phn, gim chn Chu ti 12kg Kch thc: 110x495x530mm Ci 3,391,465 5 545.12.961 1. B r ko 2 tng Lp vo mt hc t R sn tnh in mu trng Cht liu thp M ton phn, gim chn Chu ti 12kg Kch thc: 110x495x530mm 2.Thanh chia chai l Dng cho t ko ngang 50mm mu Crm Ci 3,359,850 545.12.990 Ci 149,270 6 546.39.243 1. B r kp 2 tng DSA Chiu rng hc t 300mm Lp c 2 chiu tri v phi C h thng cht ci an ton trong lp t 2. Cp ray gim chn, m ton phn Ci 2,228,930 546.39.996 2,734,930 CNG TY N I TH T B P GIA NH . TEL: 08-66805598 - 0909 816 786 Email : ketubep@gmail.com Web:http://phukienbepxinh.com

2. 7 548.01.213 B r ko m ton phn, c gim chn rng 450mm, 30kg, chiu su 500mm B 3,764,640 548.01.216 B r ko m ton phn, c gim chn rng 600mm, 30kg, chiu su 500mm B 4,073,300 548.01.219 B r ko m ton phn, c gim chn rng 900mm, 30kg, chiu su 500mm B 5,774,725 8 548.01.203 B r ko m ton phn c bass ni mt hc t, c gim chn rng 450mm, 30kg, chiu su 500mm B 4,431,295 548.01.206 B r ko m ton phn c bass ni mt hc t, c gim chn rng 600mm, 30kg, chiu su 500mm B 4,756,400 548.01.209 B r ko m ton phn c bass ni mt hc t, c gim chn rng 900mm, 30kg, chiu su 500mm B 6,120,070 9 547.32.204 B r ko 450x414x140mm Chiu rng hc t: 450mm Chiu su lp t: 500mm B 581,900 540.32.233 B r ko 450x414x140mm Chiu rng hc t: 600mm Chiu su lp t: 500mm B 652,740 547.32.209 B r ko 450x814x140mm Chiu rng hc t: 900mm Chiu su lp t: 500mm B 858,935 10 547.32.21401 B r ko v bas ni 450x414x140mm Chiu rng hc t: 450mm Chiu su lp t: 500mm B 607,200 549.05.253 B r ko v bas ni 450x414x140mm Chiu rng hc t: 600mm Chiu su lp t: 500mm B 733,700 547.32.21901 B r ko v bas ni 450x814x140mm Chiu rng hc t: 900mm Chiu su lp t: 500mm B 885,500 11 546.43.234 PH KIN T KO Nguyn liu: thp B mt hon thin: R m crm sng bng, khung r sn tnh in mu bc Ti trng: 100kg C gim chn Chiu su hc ti thiu: 495mm Chiu cao t: 1700-2000 mm Chiu rng t: 400mm S lng r: 5 ci B 13,035,000 3. 12 547.29.205 B khung r cnh m 5 tng Thp sn tnh in mu nhm trng, r m crm Loi ko c gim chn Chu ti mt trc 12kg Chu ti b khung rc trt 70kg Chiu rng t lt lng 450mm Chiu su t lt lng ti thiu 500mm Chiu cao t lt lng t 1900-2150mm dy g 16 19mm y r dng li B 21,437,955 13 547.29.225 B khung r cnh m 5 tng Thp sn tnh in mu nhm trng, r m crm Loi ko c gim chn Chu ti mt trc 12kg Chu ti b khung rc trt 70kg Chiu rng t lt lng 600mm Chiu su t lt lng ti thiu 500mm Chiu cao t lt lng t 1900-2150mm dy g 16 19mm y r dng li B 23,440,450 14 547.22.134 B r ko vi chc nng xoay chiu m ton phn Cht liu thp, chu ti 120kg Chiu cao t 1790 2040mm Chiu rng t lt lng 400mm G dy 16 19mm R dng li Lu : Phn t g phi c lin kt vo tng chc chn, khng bao gm vt ni theo b ph kin. B 26,748,425 15 547.23.298 Thanh chia chai l cho B r ko vi chc nng xoay chiu m ton phn Ci 401,005 16 556.62.701 Khay chia (RxD): 240x415mm Ci 227,700 17 556.62.685 Khay chia (RxD): 290x415mm Ci 250,470 18 556.62.710 Khay chia (RxD): 340x415mm Ci 270,710 19 556.62.729 Khay chia (RxD): 390x415mm Ci 294,745 20 556.62.738 Khay chia (RxD): 440x415mm Ci 320,045 21 556.62.694 Khay chia (RxD): 490x415mm Ci 328,015 22 556.62.747 Khay chia (RxD): 540x415mm Ci 350,785 4. 23 547.21.612 B khung r ko, bng thp, sn tnh in, r m crm Lp vo trung tm, m ton phn, c gim chn Chu ti 120kg Chiu su lt lng ti thiu 503mm dy g 16-19mm Chiu rng hc t 400mm Chiu rng ca r 350mm Chiu cao ca t 1200 1450mm y r dng mt cng S lng r 4 ci B 15,295,115 547.21.615 B khung r ko, bng thp, sn tnh in, r m crm Lp vo trung tm, m ton phn, c gim chn Chu ti 120kg Chiu su lt lng ti thiu 503mm dy g 16-19mm Chiu rng hc t 400mm Chiu rng ca r 350mm Chiu cao ca t 1900 - 2140mm y r dng mt cng S lng r 4 ci B 17,501,275 547.21.822 B khung r ko, bng thp, sn tnh in, r m crm Lp vo trung tm, m ton phn, c gim chn Chu ti 120kg Chiu su lt lng ti thiu 503mm dy g 16-19mm Chiu rng hc t 400mm Chiu rng ca r 350mm Chiu cao ca t 1200 1450mm y r dng li S lng r 5 ci B 13,185,095 547.21.825 B khung r ko, bng thp, sn tnh in, r m crm Lp vo trung tm, m ton phn, c gim chn Chu ti 120kg Chiu su lt lng ti thiu 503mm dy g 16-19mm Chiu rng hc t 400mm Chiu rng ca r 350mm Chiu cao ca t 1900 - 2140mm y r dng li S lng r 5 ci B 14,345,100 24 545.22.240 545.22.245 545.21.241 545.21.293 B R KO GN MT HC T Nguyn liu: thp B mt hon thin: R m Crm sng, ray m km M ton phn vi chc nng gim chn Ti trng: 15kg Chiu rng hc t ti thiu: 240mm NGUYN B BAO GM CC PH KIN SAU: R di (545.22.240) R ng chai pha trn (545.22.245) Khung treo r (545.21.241) Bas lin kt mt trc 90o (545.21.293) B 781,000 847,000 1,958,000 308,000 25 546.14.022 B R KO GC Vt liu: Khung lm bng thp sn tnh in, r lm bng thp Hon thin: r m crm bng, khung sn tnh in mu bc Ti trng: 30 kg Chiu rng lt lng ti thiu: 854mm ac iem: nhng r nm trong s di chuyn theo cc r ngoi khi c m ra, km theo chc nng ng m C th lp cho ca bn tri hoc bn phi Chiu cao lt lng ti thiu: 590mm Chiu su lt lng ti thiu: 480mm B 14,806,000 5. 26 548.17.232 B ph kin gc Cht liu thp, sn tnh in, mu nhm trng, m crm Chu ti 35kg Chiu cao lt lng ti thiu 540mm Loi m xoay bn trt, bn phi c gim chn Tip ni vo mt trc cho ca 450, 500, 600mm M bng tay phi Ci 20,184,340 548.17.233 B ph kin gc Cht liu thp, sn tnh in, mu nhm trng, m crm Chu ti 35kg Chiu cao lt lng ti thiu 540mm Loi m xoay bn trt, bn phi c gim chn Tip ni vo mt trc cho ca 450, 500, 600mm M bng tay tri Ci 20,184,340 27 542.08.246 Chu ti 40kg, sn tnh in, thp, r m crm Chiu su k lt lng ti thiu 490mm Chiu cao k lt lng ti thiu 500mm Chiu rng k A ti thiu 900mm Kch thc B ti thiu 411mm Chiu rng ca ti thiu 450mm M bng tay tri Ci 10,954,900 542.08.245 Chu ti 40kg, sn tnh in, thp, r m crm Chiu su k lt lng ti thiu 490mm Chiu cao k lt lng ti thiu 500mm Chiu rng k A ti thiu 900mm Kch thc B ti thiu 411mm Chiu rng ca ti thiu 450mm M bng tay phi Ci 10,954,900 28 542.33.275 B mm xoay m S dng lp bn trong t bp Cht liu r bng thp, thanh tr bng nhm, bas bng nha R ko m Crm, r xoay c lp B 1,181,510 29 542.34.280 B mm xoay m S dng lp bn trong t bp Cht liu r bng thp, thanh tr bng nhm, bas bng nha mu xm M c chc nng kho khi xoay ht vng Chu ti: 50Kg Ci 1,344,695 6. 30 544.02.223 B khung p chn da Bas ni bng nha Khung nhm Khay m Crm Khay hng nc bng nha Kch thc: 562x301mm B 3,383,875 31 544.02.225 B khung p chn da Bas ni bng nha Khung nhm Khay m Crm Khay hng nc bng nha Kch thc: 862x301mm B 4,308,590 32 544.01.224 Gi chn: 414x263mm Ci 910,117 544.01.227 Gi chn: 564x263mm 664,884 544.01.228 Gi chn: 764x263mm 1,007,600 544.01.229 Gi chn: 864x263mm 1,041,700 33 544.01.084 Khay hng nc: 370x240mm Ci 469,315 544.01.087 Khay hng nc: 520x240mm 690,800 544.01.088 Khay hng nc: 720x240mm 899,800 544.01.089 Khay hng nc: 820x240mm 977,900 34 502.10.520 Thng rc n, sc cha 13 lt Thng rc t ng m np khi cnh ca t m ra, d dng s dng Ci 386,837 35 545.46.200 Gi ng bo, thp m crm bng Kch thc: DxRxC (mm): 343 x 190 x 272 Ci 176,000 7. 36 521.84.210 R ng tri cy, thp m crm bng Kch thc: DxRxC (mm): 304 x 302 x 485 Ci 429,000 37 521.84.202 King bp, thp m crm bng Kch thc: DxRxC (mm): 240 x 240 x 40 Ci 253,000 38 810.83.200 Gi i DVD, 20 ngn, thp m crm bng Kch thc: DxRxC (mm): 158 x 150 x 395 Ci 176,000 39 544.05.200 Gi dng da, thp m crm bng Kch thc: DxRxC (mm): 283 x 219 x 100 Ci 187,000 40 544.05.210 Gi dng di c th xp c, thp m crm bng Kch thc: DxRxC (mm): 488 x 304 x 226 Ci 429,000 41 544.05.220 Gi dng da, thp m crm bng Kch thc: DxRxC (mm): 500 x 250 x 420 Ci 1,199,000 42 544.05.230 Gi ng ly, thp m crm bng Kch thc: DxRxC (mm): 208 x 132 x 195 Ci 154,000 43 521.84.220 R ng tri cy, thp m crm bng Kch thc: DxRxC (mm): 300 x 172 x 138 Ci 209,000 NH PHN PH I PH KI N B P CHNH HNG Hotline: 0909 816 786: http://www.phukienbepxinh.com http://www.phukientubep.eu http://www.phukienbep.net http://www.higoldvietnam.com