Bai giang adobe illustrator

Download Bai giang adobe illustrator

Post on 10-May-2015

782 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Adobe Illustrator l mt phn mm c p dng trong cng ngh thit k qung co, to mu v thit k nh cho Web. Adobe Illustrator c chnh xc v uyn chuyn cao, d dng p dng t cc mu thit k nh cho n cc d n ln v phc tp. Ngoi ra A dobe Illustrator cn phi hp rt tt vi cc phn mm khc ca Adobe nh Adobe Photoshop v Adobe InDesign.

TRANSCRIPT

<ul><li>1.BI 1: GII THIU TH GII ILLUSTRATOR 1. KHI NG ILLUSTRATOR Double click chut vo biu tng AI hoc : Start menu/ Programs / Adobe Illustrator CS 2. M FILE C1: File/Open C2: Double click file M file mi: File / New (Ctrl + N) </li></ul><p>2. Xc lp cc ty chn trong hp thoi Name: tn cho ti liu mi Size: Kch thc kh giy chun thit k c xc lp sn Unit: n v o lng Width and Height: Chiu cao v chiu rng Orientation: Hng giy Color Mode: Ch mu 3. MT S KHI NIM C BN Artboard : Bng v. Kch c v hnh dng ph thuc con s ta nhp khi to ti liu mi. Scratch: Nhp L khu vc pha ngoi bng v. Cc phn trong vng Scratch vn in sang nu giy ln. Nu khng thy artboard hu hiu , c th giu n bng cch chn: View/Hide Artboard in mt ti liu, chn tnh nng Page Tiling tt hn Artboard (AI nhn dng my in v to mt page tile (HCN) c kch c v hnh dng ca vng ln nht m my in c chn c th in). iu chnh kch thc trang bn v: File / Document Setup v chnh cc thng s v Size, Units, Width v Height _ OK 4. CC CH HIN TH BN V 4.1 CNG C ZOOM Kch hot cng c Zoom: Z C th phng to 6400% (gp 64 ln) v thu nh 3,13%. Nu in trong khi phng to, nh vn in vi kch c tht. Khi ang s dng cng c khc, mun Phng to: Ctrl + Spacebar Thu nh : Ctrl + Alt + Spacebar Phng to: Ctrl + + Thu nh: Ctrl + - Tr li kch c tht: Double click cng c Zoom Hoc: Ctrl + 1 Xem Fit: Double click cng c Hand hoc: Ctrl + 0 Trong khi Zoom, bm Spacebar tm chuyn thnh Hand xem. 4.2 CH HIN TH TON MN HNH Nt Standard Screen Mode: ch hin th chun. 3. Nt Full Screen Mode with Menu Bar: ch hin th ton mn hnh c thanh thc n. Nt Full Screen Mode: ch hin th ton mn hnh (khng c thanh thc n). chuyn i qua li gia 3 ch : nhn phm F 4.3 CNG C HAND ang s dng cng c khc nhng mun chuyn thnh cng c Hand, nhn gi phm Spacebar v tip tc nhp v r chut. Th thut ny khng c tc dng i vi cng c Text .Phi nhp thm Ctrl: Ctrl + Spacebar 4.4 SCROLL BAR (THANH CUN) Dng di chuyn xung quanh ti liu nhng ch gii hn trong phm vi ngang v dc. 4.5 LNH VIEW View/ Zoom In : phng to View/ Zoom Out : thu nh View/ Fit in Window : hin th ton b View/ Actual Size : hin th kch thc tht. Hin th tc phm: View / Outline : ch hin th nt vin ca i tng (Ctrl + Y) View / Preview : hin th nh khi in ra View / Overprint : hin th cc ng hay cc hnh c in View / Pixel Preview: hin th nh n c nh ha ( rasterized) v c th hin th trong mt trnh duyt web 4.6 S DNG TEMPLATE L cc khun mu c lu sn trong AI File / New From Template 4.7 BNG IU HNG NAVIGATOR PALETTE M Window / Navigator Ko con trt Zoom slider tng, gim phng i 4. t tr chut vo khung mu - con tr s chuyn thnh hnh bn tay ko iu chnh hng nhn. xc nh khu vc mun xem, Ctrl + ko mt khu vc no ca artwork 5 DNG TRNG THI STATUS Nm gc tri di y ca s, cung cp cc thng tin cn thit nh: Current tool : cng c hin hnh Date and time: Ngy, gi hin hnh ca h thng Free memory: b nh cn trng dnh cho tp tin ca bn Numbers of Undos: s ln Undo v Redo sn c Document Color Profile: M hnh mu m tp tin ang s dng 6 LM VIC VI CC PALETTES n/ Hin tt c cc palettes ang m v Toolbox : Tab n/ Hin tt c cc palettes ang m tr Toolbox : Shift + Tab Di chuyn ton b 1 nhm Palette: ko thanh title ca n sang v tr khc Di chuyn Palette t nhm ny sang nhm khc: nm ko th ca Palette ra khi nhm c ri th vo nhm mi. M menu ca Palette: tr chut v n nt hnh tam gic nh mu en bn phi ca Palette. Kch hot menu cm ng cnh: Click phi chut vo artwork 7 LNH UNDO Nu lm vic sai st, tr v trc : Edit / Undo hoc Ctrl + Z Edit / Redo hoc Ctrl + Shift + Z Lm lin tc cho n khi tr li trng thi trc khi chng trc trc. 8 LU CC TI LIU Nn lu vi pht mt ln v nu v tt ngun in dn n my tnh th ta s mt tt c cng vic lm. File / Save (hoc Save As) 9 IN CC TI LIU 5. Trc khi in, hy chc chn nh nm trong bin Page Tiling (HCN xm nt chm chm ) View / Show Page Tiling. Ch cc phn nm trong nhng bin ny c in ra. File / Print (Ctrl + P). Hp thoi Print xut hin. Nhp OK 10 CC H TR KHC: 10.1Hin th thc: View &gt; Show / Hide Rulers hoc Ctrl + R: hin/ tt thc Edit &gt; Prefernces/ Units &amp; Undo: nh n v cho thc 10.2Hin th khung bao i tng: View &gt; Show / Hide Bounding Box hoc Ctrl + Shift + B: hin/ tt khung bao i tng. *** Khung bao c dng iu chnh kch c ca i tng. 10.3 ng dn v li: nh dng cc ng dn v li: Edit / Prefernces / Guides &amp; Grid To Guides: ta c th ko cc guides t cy thc ngang v cy thc dc vo trang bn v Cho i tng bt dnh vo Guides: Snap to point hoc Ctrl+Alt+: sau dng cng c selection di chuyn i tng n gn guides cho n khi cursor mu en bin thnh cursor mu trng. *** Trong trng hp ta mun cho cc handles ca bounding box bt dnh vo guides, ta phi giu bounding box trc khi di chuyn i tng. 10.4 Kha/ m kho cho Guides View &gt; Guides &gt; Lock Guides hoc Ctrl+Alt+; kho/m kho cho cc Guides. Hin tt Guides: View &gt; Guides &gt; Show Guides hoc Ctrl+; hin cc guides View &gt; Guides &gt; Hide Guides hoc Ctrl+; giu cc guides View &gt; Guides &gt; Smart Guides hoc Ctrl+U ht vo guides Xo Guides : dng cng c Selection ko cc ng guide tr li cy thc hoc chn guide, ri nhn phm Delete Xo tt c cc guides : View &gt; Clear Guides 11 NG TI LIU V THOT ILLUSTRATOR ng ti liu: File / Close Nu cha lu trc khi ng, hp thoi s xut hin hi c mun lu cc thay i khng. Thot ti liu: File / Exit &gt; Nu cha lu trc khi thot, hp thoi s xut hin hi c mun lu cc thay i khng. 6. 12 TH THUT 12.1 Xc nh nh dng File: Illustrator cho bn lu cc file trong mt s nh dng nh: PDF (.pdf); TIFT (.tif); EPS (.eps); JPEG (.jpg). Tng nh dng ny c nhng c tnh v mc ch duy nht ring ca n. Khi mt file c ui .eps c kh nng n l mt ha c to s dng trong mt chng trnh dn trang. Khi mt file c ui .gif th n l mt ha c to s dng hin th trn Web. 12.2 n Panel Tool Tm thi lm n cc panel bng cch nhn phm Tab v khi mun hin li th vn s dng li phm Tab. 12.3 Chn ch mu CMYK hoc RGB Chn RGB khi: - ang sng to cho Web hoc multimedia - To in nhng khng cn mu CMYK chnh xc (c th i li CMYK bng File/Document color Mode trc khi in). Mt s hiu ng b lc Photoshop ch lm vic vi mu RGB Mu RGB c hng triu dy mu trn my tnh (CMYK ch h tr khong hng ngn mu). Mt s my in mu in tt trong RGB. Chn CMYK khi: - Cn cc mu CMYK chnh xc ( Mt s cng ty cn mu CMYK chnh xc). - To file vi cc mu en trng. 13 LM VIC VI CC NG PATH Hu nh tt c ha u da trn pixel hoc da vo ng path. Mi ng path gm mt lot cc im, c gi l cc im neo (anchor point) v cc im nh hng (direction point). Cc im nh hng lun n tr khi chn chng bng cng c Direct Selection. Mt ng path c t nht 2 im neo. 13.1 S khc nhau gia nh c to ra t ng path v pixel: i vi ng path: - Hai hnh vung c to ra t cc ng path c hnh dng ln nh khc nhau nhng dung lng ca b nh my tnh bng nhau. Hay ni cc khc, hnh c phng to hay thu nh th dung lng khng thay i. - Phng to hay thu nh hnh th cht lng nh khng thay i. - In nhanh hn i vi nh pixel: 7. - Phng to th nh tr thnh file c dung lng ln. - Phng to hay thu nh hnh th cht lng nh khng nh ban u (mp nh c rng ca). - In lu hn so vi hnh tng t v bng path. 13.2 Khi no s dng cc ng path v pixel? S dng cc ng path nu: - Ch ln - Hnh dng n gin (hnh hc) - Cn nt mng S dng pixel nu: - L nh chp - Hnh phc tp - Chi tit mm mi mang tnh ngu nhin 13.3 S dng hnh pixel trong Illustrator: File / Place BI 2: CC CNG C C BN 1.CNG C RECTANGLE (M): dng v hnh ch nht Trong khi ang v: Nhn gi phm Alt v hnh ch nht xut pht t tm Nhn gi phm Shift v hnh vung Nhn gi thanh Spacebar di chuyn hnh n mt v tr mi Nhn phm ~ v ra nhiu hnh ch nht cng mt lc. v hnh ch nht mt cch chnh xc,click chut vo trang bn v, mt hp thoi s hin ra v ta nhp thng s vo. 2.CNG C ROUNDED RECTANGLE: dng v hnh ch nht bo gc Trong khi ang v: Nhn gi phm Alt v hnh ch nht bo gc xut pht t tm Nhn gi phm Shift v hnh vung bo gc Nhn gi thanh Spacebar di chuyn hnh n mt v tr mi Nhn phm ~ v ra nhiu hnh ch nht bo gc cng mt lc. v hnh ch nht mt cch chnh xc,click chut vo trang bn v, mt hp thoi s hin ra v ta nhp thng s vo. 8. 3.CNG C ELLIPSE (L): dng v hnh lp Trong khi ang v: Nhn gi phm Alt v hnh lp xut pht t tm Nhn gi phm Shift v hnh trn Nhn gi thanh Spacebar di chuyn hnh n mt v tr mi Nhn phm ~ v ra nhiu hnh lp cng mt lc. v hnh lp mt cch chnh xc,click chut vo trang bn v, mt hp thoi s hin ra v ta nhp thng s vo. 4.CNG C POLYGON : dng v hnh a gic u Trong khi ang v: Nhn gi phm Shift cnh y ca a gic nm ngang Nhn gi thanh Spacebar di chuyn a gic n mt v tr mi Nhn gi phm mi tn ln / xung tng gim s cnh ca a gic Nhn phm ~ v ra nhiu a gic cng mt lc v hnh a gic mt cch chnh xc,click chut vo trang bn v, mt hp thoi s hin ra v ta nhp thng s vo. 5.CNG C STAR: dng v hnh ngi sao Trong khi ang v: Nhn gi phm Shift ngi sao ng thng Nhn gi thanh Spacebar di chuyn ngi sao n mt v tr mi Nhn gi phm mi tn ln / xung tng gim s nh ca ngi sao Nhn phm ~ v ra nhiu ngi sao cng mt lc v hnh ngi sao mt cch chnh xc,click chut vo trang bn v, mt hp thoi s hin ra v ta nhp thng s vo: Radius 1: bn knh ca vng trn ngoi tip Radius 2: bn knh ca vng trn ni tip Points: s nh ngi sao 6.CNG C PLARE: dng to ra cc m sng ging hiu nng lens flare nh trong nhip nh, gm: 1 tm (center), 1 qung sng (halo), cc tia (rays) v cc vng (rings). Chn cng c ri bm (click) chut vo trang v xc nh tm, ri ko (drag) chut xc nh ln ca qung sng halo v quay cc tia. Trong khi ang v: Nhn gi phm Shift c nh gc ca cc tia Nhn gi Ctrl gi bn knh trong ca halo khng thay i Nhn gi phm mi tn ln / xung tng gim s tia Sau dng chut xc nh im cui ca cc m sng v hnh ngi sao mt cch chnh xc,click chut vo trang bn v, mt hp thoi s hin ra v ta nhp thng s vo: - Center: tm Diameter: ng knh Opacity: m c Brightness: nh sng - Ray: tia Number: s tia 9. Longest: di trung bnh gia cc tia Fuzziness: m - Halo: qung sng: _ Growth: nh sng to ra Fuzziness: m - Ring: vng _ Path: khong cch cui t tm Number: s vng Largest: khong cch vng ln nht Direction: gc ca cc vng TH THUT - Thm, bt s cnh a gic, ngi sao, xon c nhn phm mi tn ln xung trc khi th chut. - Xoay hnh: Ko chut theo 1 cung trn, khng ch gc xoay 45, 90: nhn gi Shift - Di chuyn 1 hnh trong khi v n: nhn gi phm Spacebar - To nhiu bn sao ca 1 hnh: Nhn gi phm ~ trong lc v 7.CNG C LINE SEGMEN (W): dng v ng thng Chn cng c, bm chut vo trang bn v xc nh im u, ri ko chut n v tr im cui ca ng thng. Trong khi ang v: Nhn gi phm Alt m rng ng thng ra c hai pha ca im u Nhn gi phm Shift ng thng nghing i mt gc l bi s ca 45. Nhn gi thanh Spacebar di chuyn ng thng n mt v tr mi Nhn phm ~ v ra nhiu ng thng cng mt lc v hnh ngi sao mt cch chnh xc,click chut vo trang bn v, mt hp thoi s hin ra v ta nhp thng s vo. 8.CNG C ARC: dng v ng cong Chn cng c, bm chut vo trang bn v xc nh im u, ri ko chut n v tr im cui ca ng cong. Trong khi ang v: Nhn gi phm Alt m rng cung ra c hai pha ca im u Nhn gi phm Shift v cung trn Nhn gi thanh Spacebar di chuyn cung n mt v tr mi Nhn phm ~ v ra nhiu cung cng mt lc 10. Nhn phm C i cung m (opened arc) thnh cung ng (closedarc) v ngc li v cung mt cch chnh xc,click chut vo trang bn v, mt hp thoi s hin ra v ta nhp thng s vo. - Length X-Axis : chiu di trc X - Length Y-Axis : chiu di trc Y - Type: ng hoc m - Base Along: trc X hoc Y - nh du vo Fill Arc: - Concave: dng chnh khi mun v cung li hay lm (nhp thng s l m) 9. CNG C SPIRAL: dng v hnh xon c Trong khi ang v: Nhn gi phm Shift im cui ca ng xon c nm trn gc c s o l bi s ca 450 Nhn gi thanh Spacebar di chuyn ng xon c n mt v tr mi Nhn phm ~ v ra nhiu cung cng mt lc Nhn gi phm mi tn ln / xung tng gim s on (sebment) ca ng xon c. v cung mt cch chnh xc,click chut vo trang bn v, mt hp thoi s hin ra v ta nhp thng s vo: 11. 10. CNG C RECTANGULAR GRID: dng v li ch nht Trong khi ang v: Nhn gi phm Alt v li xut pht t tm Nhn gi phm Shift v li vung Nhn gi thanh Spacebar di chuyn li n mt v tr mi Nhn phm ~ v ra nhiu li cng mt lc Nhn gi phm mi tn ln/ xung tng gim s ng k ngang ca li Nhn gi phm mi tn qua phi/ tri tng gim s ng k dc ca li Nhn phm F.V,X,C tp trung cc ng k ngang v pha di, trn, tri, phi v li ch nht mt cch chnh xc,click chut vo trang bn v, mt hp thoi s hin ra v ta nhp thng s vo: 11. CNG C CNG C POLAR GRID: dng v li c to bi cc -lp ng tm Trong khi ang v: Nhn gi phm Alt v li xut pht t tm Nhn gi phm Shift v li c to bi cc -lp ng tm Nhn gi thanh Spacebar di chuyn li n mt v tr mi Nhn phm ~ v ra nhiu li cng mt lc Nhn gi phm mi tn ln/ xung tng gim s -lp ng tm Nhn gi phm mi tn qua phi/ tri tng gim s ng k xut pht t tm Nhn phm F, V tp trung cc ng k v pha ngc chiu / cng chiu kim ng h Nhn phm X, C tp trung cc -lp ng tm v pha / ra xa tm v li -lp mt cch chnh xc,click chut vo trang bn v, mt hp thoi s hin ra v ta nhp thng s vo: 12. BI 3: THAO TC VI I TNG 1.CHN I TNG BNG CNG C: 1.1 CNG C SELECTION TOOL (V): dng chn ton b mt path hoc ton b mt nhm (group) chn nhiu i tng cng mt lc: Chn i tng th nht, nhn gi Shift ri ln lt chn cc i tng cn li Hoc v mt bao hnh (marquee) bao ly cc i tng cn chn. dng cng c di i tng n mt v tr khc trn bng v. Trong khi di, nhn gi phm Alt gi li i tng c v sinh ra thm mt i tng mi dng co gin (scale) hoc i tng: dng chut ko cc handles. Trong khi scale nhn gi phm Shift gi ng t l. dng quay (rotate) i tng. 1.2 CNG C DIRECT SELECT TOOL (A): dng chn im neo v di im neo dng cng c v 1 bao hnh (marquee) bao ly cc im neo chn nhiu im neo cng mt lc dng cng c A chn v di chuyn on cong/ thng dng cng c A thu ngn/ ko di tip tuyn v quay tip tuyn c th dng cng c A chn tng phn t ca nhm 1.3 CNG C GROUP SELECTION TOOL: chn tng phn t ca nhm - Click chut vo phn t c chn mt ln na, ta s chn c nhm m phn t thuc v - Nu Click chut mt ln na vo phn t , ta s chn c nhm cp cao hn trong th t phn cp nhm *** Trong khi ang dng mt cng c bt k, nhn v gi phm Crtl cho php ta tm thi quay tr li vi cng c chn m ta va s dng gn nht. 13. 1.4 CNG C MAGIC WAND: chn cc i tng c thuc tnh tng t: fill color (mu t), stroke color (mu vin), stroke weight ( dy ng vin), opacity ( m c) v blending mode (ch phi hp). Tolerance (sai s). Click p chut vo cng c, mt hp thoi s hin ra ta nhp thng s: chn, ta Click chut vo i tng cha cc thuc tnh m ta mun chn - nhn gi Shift v Click chut vo i tng m ta mun chn thm. - nhn gi Alt ri Click chut vo i tng cha thuc tnh mun tr bt. 1.5 CNG C LASSO TOOL: chn ton b cc path, i tng (object) bng cch v 1 vng bao xung quanh cc i tng cn chn. 2. CHN I TNG BNG MENU SELECT: Select / All hoc Ctrl+A: chn tt c cc i tng ca bn v Select / Deselect hoc Ctrl+Shift+A: khng chn bt k i tng no c Select / Reselect hoc Ctrl+6: lp li kiu chn va thc hin Select / Inverse: o chn Select / Next Object Above hoc Ctrl+Alt+]: chn i tng k bn phi Select / Next Object Below hoc Ctrl+Alt+[: chn i tng k bn di tri Select &gt; Same - Blending mode: chn cc i tng c cng ch phi hp - Fill &amp; stroke: chn cc i tng c cng mu fill, mu stroke v dy stroke - Fill color: chncc i tng c cng mu fill - Opacity: chn cc i tng c cng m c - Stroke color: chn cc i tng c cng mu stroke - Stroke Weight: chn cc i tng c cng dy stroke - Style: chn cc i tng c cng style - Symbol Instance: chn cc i tng l instance ca cng mt symbol - Link BlockSeries: Select &gt; Save Selection: cho php lu cc i tng c chn thnh cc tn Selection 1, Selection 2, .Sau nu cn chn li cc i tng ny, ta ch vic chn Select&gt; Selection 1 hoc Select &gt; Selection 2 Select &gt; Edit Selection: cho php xo bt cc chn chn la c lu trc 3. NHM(GROUP) V TCH NHM (UNGROUP): 14. Chn nhm. Sau chn Object / Group hoc Ctrl+G : nhm cc i tng. Cc nhm c th c lng vo...</p>