backup of hocalarin gözünden edebİyat 2018 renklİ · pdf fileİslamİyet...

Click here to load reader

Post on 30-Aug-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kemal AKDAKemal AKDAKemal AKDA mer DAYANmer DAYANmer DAYAN

  KONU ANLATIMI

  Hocalarn Gznden

  MADDELERLE

  KONU ANALZ

  TEKN

  GUY NU DA UN RI

  IT

  NA

  M

  NVERSTE HAZIRLIK

 • Sevgili renciler,

  lkemizde niversite hazrlk snavlar her yl yaplmaktadr. Bu snavlar siz deerli rencilerin

  yaamlarnda nemli bir yere sahiptir. Bunun farknda olan biz retmenler size faydal olmak adna

  snav formatna uygun ve zgn kaynaklar oluturmak iin yola ktk. Bilgi birikimimizi ve

  tecrbelerimizi sizinle paylamak istedik. te elinizdeki bu kitap yllarn deneyim ve birikiminin bir

  yansmas olarak ortaya kmtr. zverili bir ekilde, stn gayret ve abalarla hazrladmz bu kitap

  hem niversiteye hazrlk hem de ortaretimin farkl snflarnda okuyan renciler iin de nemli bir

  kaynak niteliindedir. Kitabmzla ilgili objektif bir deerlendirme yapldnda youn, dikkatli, disiplinli

  bir almann rn olduu grlecektir.

  Kitabmzla ilgili en nemli zelliklerden biri de renciyi ayrntlarla bomaktan ziyade "z"

  veriyor olmasdr. "z" verme, neyi vermek istediini anlama ve kavrama asndan nemli bir

  faktrdr. niversiteye hazrlk kitaplarndaki ayrntlar bazen zihin yorgunluu ya da karklna yol

  aabiliyor. Bu ynyle z veriyor olmamz; bilgiye dorudan eriim asndan olumlu olduu kadar bu

  engeli bir nebze de olsa nlemi oluyoruz.

  Genel anlamda zetleyecek olursak;

  a) Konularn maddeler halinde anlatlmas,

  b) SYM mantna uygun hazrlanm olmas,

  c) 9,10,11 ve 12. snflarn da kolaylkla yararlanabilecei bir kaynak olmas vb. zelliklerin gz nnde

  bulundurulmu olmas renciler asndan renmeyi kolaylatrd gibi baary da beraberinde

  getirir.

  Bu almamzda bilgi birikimi ve tecrbesiyle bize rehber olan emekli Uzman retmen Halil

  KURUCU' ya teekkr bir bor biliriz.

  Kemal AKDA mer DAYAN

  N SZ

 • indekiler

  Kemal Akda mer Dayan

  GZEL SANATLAR VE EDEBYAT

  DZYAZI TRLER

  R BLGS

  EDEB SANATLAR

  SLAMYET NCES VE SONRASI TRK EDEBYATI

  HALK EDEBYATI

  DVAN EDEBYATI

  EDEBYAT AKIMLARI

  TANZMAT EDEBYATI

  SERVETFNUN EDEBYATI - FECRAT EDEBYATI

  MLL EDEBYAT

  CUMHURYET DNEM TRK EDEBYATI

  BATI EDEBYATI

  Blm 1

  Blm 2

  Blm 3

  Blm 10

  Blm 12

  Blm 13

  Blm 5

  Blm 4

  Blm 6

  Blm 7

  Blm 8

  Blm 9

  Blm 14

  Blm 14

  Blm 15

  Blm 11

  SYM SINAVLARINDA EN OK SORULMU ESERLER

  EDEBYATIMIZDA AR VE YAZARLARIN UNVANLARI

  YAZAR - ESER - TR SZL

  7 - 9

  11 - 21

  23 - 33

  105 - 111

  123 - 167

  169 - 176

  45 - 53

  35 - 43

  55 - 67

  69 - 87

  89 - 93

  95 - 103

  177 - 178

  177 - 178

  179 - 208

  113 - 121

 • Kemal Akda mer Dayan

  Gzel Sanatlar Ve edebi

  yatBlm 1

 • Hocala

  rn G

  znden E

  debiy

  at

  c

  GZEL SANATLAR VE EDEBYAT Edebiyat Konu Anlatm

  GZEL SANATLAR VE EDEBYAT

  GZEL SANATLAR

  Bir duygunun, tasarnn veya gzelliin anlatmnda kullanlan yntemlerin tamam veya bu anlatm sonu-

  cunda ortaya kan stn yaratcla sanat denir.

  Heykel, mzik, resim, mimarlk gibi sanatlar insanda estetik duygular uyandrd iin bunlara gzel sanat-

  lar denir.

  Edebiyat da gzel sanatlar ierisinde yer alr.

  itsel (Fonetik) Sanatlar: Ses ve sze biim veren sanat-

  lardr.

  Mzik

  Edebiyat

  Grsel (Plastik) Sanatlar: Maddeye biim veren sanatlar-

  dr.

  Mimari

  Heykel

  Resim

  Hat

  Dramatik (Ritmik) Sanatlar: Harekete biim veren sanat-

  lardr.

  Tiyatro

  Sinema

  Dans

  Opera

  Bale

  EDEBYAT

  Olay, dnce, duygu ve hayallerin dil araclyla szl veya yazl olarak etkili bir biimde anlatlmasna ede-

  biyat denir.

  Edebiyat sze biim veren bir sanat koludur.Edebiyatn malzemesi dildir.Roman, yk, masal, destan ve iir gibi trler edebiyatn rnleridir.

  SANAT VE ZANAAT

  Sanat bir duygunun, hayalin insanda oluturduu este-tik karlktr.

  Zanaat ise maddi ve pratik ihtiyalarmz karlamay amalayan, emee dayanan; raklk, kalfalk, ustalk

  gibi aamalar olan ilerdir.

  Sanat belli bir yetenee dayanr. Zanaatta yetenek aranmaz.

  Sanat faydal olmay amalamaz. Zanaat faydal olmay amalar.

  Sanatta ncelikli ama estetik haz uyandrmak, zanaat-ta ise maddiyattr.

  Sanat ilhamla kendiliinden oluur. Zanaat ise belli bir urala ortaya kar.

  Sanat eserinin benzeri yaplmazken zanaat eserinin birok benzeri yaplabilir.

  METNLERN SINIFLANDIRILMASI

  Yaz haline gelmi, yaynlanp okurun huzuruna km eserlere metin denir.

  Edebi (Sanatsal) Metinler

  Edebi metin insanda estetik haz uyandran, coturan, duygulandran zellikler tar.

  Szckler gnlk kullanmdaki anlamnn dna kar.mgesel bir dil kullanlr. Heyecana bal sanatsal bir dil vardr.

  Betimleyici ve ykleyici anlatma yer verilir.zneldir, slup kaygs vardr.

  retici Metinler

  Bilgi verme, aydnlatma amacyla oluturulan metin-lerdir.

  Dil gndergesel ilevde kullanlr.Sanat yapma kaygs olmadndan edebi sanatlara yer verilmez.

  Dil sadedir, nesnel bir anlatm vardr.Szckler gerek anlamnn dna kmaz.

  Kemal Akda mer Dayan

  7

 • YA

  ZIL

  I A

  NL

  AT

  IMS

  Z

  L

  AN

  LA

  TIM

  ME

  TN

  LE

  RN

  SIN

  IFL

  AN

  DIR

  ILM

  AS

  I

  R

  po

  rta

  j

  M

  laka

  t

  M

  na

  zara

  S

  yle

  v

  Pa

  ne

  l

  Fo

  rum

  A

  k o

  turu

  m

  Se

  mp

  ozy

  um

  Ko

  nfe

  ran

  s

  Su

  nu

  m

  Ta

  rt

  ma

  Sanats

  al M

  etin

  ler

  (Kurm

  aca

  Metin

  )

  re

  tici M

  etin

  ler

  Co

  ku

  ve

  He

  yeca

  n

  Dile

  Ge

  tire

  n M

  etin

  ler

  G

  ste

  rme

  ye B

  a

  lM

  etin

  ler

  Ola

  y

  evr

  esi

  nd

  eO

  lua

  n M

  etin

  ler

  Ki

  ise

  l Ha

  yat

  Ko

  nu

  Ala

  n M

  etin

  ler

  Ga

  zete

  e

  vre

  sin

  de

  Ge

  lie

  n M

  etin

  ler

  An

  latm

  aya

  Ba

  l

  Me

  tinle

  r

  Tiy

  atr

  o

  Mo

  de

  rn T

  iya

  tro

  T

  raje

  di

  K

  om

  ed

  i

  D

  ram

  Ge

  len

  ekse

  l Tiy

  atr

  o

  K

  ara

  g

  z

  M

  ed

  da

  h

  O

  rta

  Oyu

  nu

  K

  y S

  eyi

  rlik

  Oyu

  nla

  r

  De

  sta

  n

  Ma

  sal

  Ha

  lk H

  ika

  yesi

  Me

  sne

  vi

  Ma

  nzu

  m H

  ika

  ye

  Ro

  ma

  n

  Fa

  bl

  yk

  (

  Hik

  ye

  )

  Me

  ktu

  p

  G

  nl

  k

  An

  Biy

  og

  rafi

  Oto

  biy

  og

  rafi

  Ge

  zi y

  az

  s

  Ele

  tiri

  Ma

  kale

  De

  ne

  me

  Fk

  ra

  Ha

  be

  r Y

  az

  s

  So

  hb

  et

  iir

  GZEL SANATLAR VE EDEBYAT Edebiyat Konu Anlatm

  Kemal Akda mer Dayan

  8

 • nemli Notlarm

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................