bab1 tingkatan 4 ekonomi asas

Download Bab1 Tingkatan 4 Ekonomi Asas

Post on 19-Jul-2015

630 views

Category:

Education

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TINGKATAN 4BAB 1

  PENGENALAN KEPADA EKONOMI Geliga Centre

  Geliga Centre

 • Unit Pembelajaran1.1 Pengertian ekonomi a. Masalah ekonomi b. Jenis barang

  1.2 Masalah asas ekonomi

  1.3 Sistem ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi

  Geliga Centre

 • Objektif

  Mengenal pasti maksud ekonomi

  Mengenal pasti konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas

  Dapat membezakan jenis-jenis barangMengenal pasti masalah asas ekonomi

  Mengenal pasti pelbagai sistem ekonomi dan bagaimana setiap sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas ekonomi

  Geliga Centre

 • Geliga Centre

 • Pengertian EkonomiEkonomi ialah ilmu yang mengkaji aktiviti manusia menggunakan sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak-kehendak manusia yang terhad.Kehendak yang tidak terhad: keinginan individu /masyarakat untuk mendapatkan barang atau perkhidmatan

  Geliga Centre

 • Kehendak tidak terhad

  Sumber-sumberekonomiterhadFaktor Pengeluaran

  Tanah

  Buruh

  Modal

  Usahawan

  (Sumber: dipetik daripada Theng Kock Leing (2007). Total Pro SPM Ekonomi Asas, Sasbadi Sdn. Bhd.)Sumber -sumber terhad : Buruh, Usahawan, Tanah, Modal, (SE = BUTM) Sumber-sumber Ekonomi

  Geliga Centre

 • Buruh Tenaga fizikal atau mental yang disumbangkan oleh manusia.Boleh berpindah dari satu tempat ke tempat lain.Terdiri daripada tiga kumpulan iaitu, buruh mahir, buruh separuh mahir dan buruh tidak mahirGanjarannya ialah upahContohnya, doktor, guru, pembantu rumah, buruh binaan dan lain-lain.

  Geliga Centre

 • Usahawan

  Individu yang menggabungkan buruh,tanah dan modal untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan Orang yang menanggung risiko yang tidak boleh diinsurankan.Ganjarannya adalah untung.Contohnya, pengusaha, peniaga, peruncit dan pemborong.

  Geliga Centre

 • Tanah

  Alam semula jadi yang dianugerahkan tuhan.Penawarannya adalah terhad.Merupakan bahan mentah yang diperlukan dalam proses pengeluaran.Ganjarannya adalah sewaContohnya, bahan galian, hasil laut dan khazanah hutan.

  Geliga Centre

 • Modal

  Wang dan lain lain sumber kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan Dapat mempercepatkan proses pengeluaran.Terbahagi kepada dua kumpulan modal iaitu: a) modal fizikal yang terdiri daripada loji, jentera dan peralatan b) modal kerja yang terdiri daripada wang tunai, stok dan bahan mentah.Ganjarannya adalah faedah.Contohnya, Mesin, kilang dan jentera

  Geliga Centre

 • Unit-unit ekonomiFirma- Suatu unit organisasi yang merancang cara bagaimana menggunakan input pengeluaran yang terhad untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan.Isi Rumah - Unit penggunaan dalam ekonomi yang terdiri daripada seorang individu, sekumpulan individu, atau sebuah keluarga yang tinggal dalam sebuah rumah.Kerajaan- Unit pentadbiran negara yang merancang projek-projek infrastruktur dengan mengggunakan sumber-sumber yang terhad untuk memaksimumkan kebajikan rakyat

  Geliga Centre

 • 1.1a Masalah EkonomiKekurangan Pilihan Kos lepasSumber-sumberekonomiterhadAltenatifkeutamaan(Sumber: dipetik daripada Theng Kock Leing (2007). Total Pro SPM Ekonomi Asas, Sasbadi Sdn. Bhd.)

  Geliga Centre

 • Masalah ekonomi

  Geliga Centre

 • Masalah EkonomiKekurangan akibat sumber ekonomi yng terhad sedangkan kehendak manusia tidak terhad.Manusia terpaksa membuat pilihan.Pilihan kedua terbaik terpaksa diepaskan menjadi kos lepas.

  Geliga Centre

 • Masalah Ekonomi: Isi Rumah

  Kekurangan: Pendapatan atau wang yang terhad(kehendak tidak terhad) Contoh : wang yang ada hanya cukup untk membeli kasut sukan atau buku rujukanPilihan:Memilih barang atau perkhidmatan yang dapat memaksimumkan kepuasan. Samada membeli buku rujukan atau membeli kasut sukanKos lepas: Barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan untuk mendapatkan barang yang terbaik. Kos lepas bagi kasut sukan ialah buku rujukan

  Geliga Centre

 • Masalah Ekonomi: FirmaKekurangan: Faktor pengeluaran yang terhad (Buruh,Tanah ,Modal)Pilihan: Memilih Keluaran yang memaksimumkan keuntungan. Samada memilih mengeluarkan tv atau radio. Kos lepas: Output kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Kos lepas bagi tv adalah radi

  Geliga Centre

 • Masalah Ekonomi: KerajaanKekurangan:Sumber hasil kerajaan terhadMemilih projek pembangunan yang memaksimumkan kebajikan. Samada memilih membina hospital atau sekolahKos lepas: Projek pembangunan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan.Kos lepas bagi hospital ialah sekolah

  Geliga Centre

 • 1.1b Jenis Barang

  Geliga Centre

 • Barang Percuma

  - Anugerah alam semulajadi(ciptaan Allah) - penawaran tidak terhad - tiada bayaran - tiada kos lepas - Contoh : matahari,udara,angin.

  Geliga Centre

 • Barang Awam

  - disediakan oleh kerajaan - penawaran terhad - tiada pengecualian untuk menggunakannya - ada kos lepas - Contoh : jalan raya,lampu isyarat,perkhidmatan polis

  Geliga Centre

 • Barang Ekonomi

  - dikeluarkan oleh pihak swasta - penawaran terhad - ada bayaran - ada kos lepas - Contoh :kereta,perabot

  Geliga Centre

 • Geliga Centre

 • MASALAH ASAS EKONOMI1. Apakah yang hendak dikeluarkan? ( jenis barang )

  2. Berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan? ( kuantiti barang )

  3. Bagaimana barang dikeluarkan? ( teknik pengeluaran )

  4. Untuk siapa barang dikeluarkan? ( pengagihan barang )(Sumber: dipetik daripada Che Ros Zainol, Khoo Boon Chong & Cheng Hin Soo (2004) Siri Pelangi Ekonomi Asas Fokus Jingga SPM, Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 2004

  Geliga Centre

 • Geliga Centre

 • PENYELESAIAN MELALUISISTEM-SISTEM EKONOMISISTEM EKONOMI KAPITALIS(MEKANISME HARGA)SISTEM EKONOMIPERANCANGAN PUSAT (KERAJAAN)SISTEM EKONOMICAMPURAN(MEKANISME HARGA) + (KERAJAAN)SISTEM EKONOMI ISLAM(SWASTA) +(KERAJAAN)(Sumber: dipetik daripada Theng Kock Leing (2007). Total Pro SPM Ekonomi Asas, Sasbadi Sdn. Bhd.)

  Geliga Centre

 • Ciri-ciri sistem ekonomi

  Geliga Centre

 • Ciri-ciri sistem ekonomi (samb.)

  Geliga Centre

 • Ciri-ciri sistem ekonomi (samb.)

  Geliga Centre

 • Perbandingan penyelesaian Sistem Ekonomi

  Geliga Centre

 • Perbandingan penyelesaian Sistem Ekonomi

  Geliga Centre

 • Sistem EkonomiKelebihan/KelemahanSistem Ekonomi KapitalisKelebihana)Pilihan barangan yang banyakb) Daya usaha individu yang tinggic) Ekonomi berkembang majud) Kecekapan dalam penggunaan sumber

  Kelemahan:a) Agihan pendapatan yang tidak seimbangb) Tiada pengeluaran barangan awamc) Wujudnya kuasa monopolid) Berlakunya ketidakstabilan ekonomie) Berlaku persaingan yang tidak sihat antara pengeluarf) Kebajikan masyarakat diabaikang) Berlakunya kesan luaran yang negatifh) Sumber diagihkan dengan cara yang salah

  Geliga Centre

 • Kelebihan/KelemahanSistem Ekonomi Perancangan PusatKelebihana) Agihan pendapatan lebih setarab) Kebajikan masyakat diutamakanc) Barangan awam dapat disediakand) Pembaziran sumber daripada persaingan yang tidak sihat dapat dikurangkanKekurangana) Pilihan individu terhadap barangan terhadb) Sistem pentadbiran yang birokratikc) Daya usaha individu yang rendahd) Ketidakcekapan dalam agihan sumber

  Geliga Centre

 • Soalan spm

  Geliga Centre

 • Trend Soalan SPM 1997- 2006

  Kertas 1

  Kertas 2

  (Sumber: dipetik daripada Khoo Boon Chong (2007), Latihan 2U Ekonomi Asas Tingkatan 4,Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 2007

  Geliga Centre

 • Contoh Soalan SPMPelabur tempatan memiliki sebidang tanah. Beliau ingin membina kilang dan menternak ikan air tawar di atas sebidang tanah yang sama. Apakah masalah yang dihadapinya?i. kepakaranii. kekurangan sumber ekonomiiii. kehendak yang tidak terhadiv. terpaksa membuat pilihana. i dan iib. i dan iiic. ii dan ivd. iii dan ivSPM 94

  (Sumber: dipetik daripada Theng Kock Leing (2007). Total Pro SPM Ekonomi Asas, Sasbadi Sdn. Bhd.)

  Geliga Centre

 • 2) Ciri-ciri barang percuma ialah a. barang yang tidak mempunyai kos lepasb. barang yang dikeluarkan oleh kerajaanc. barang yang dihadiahkan apabila membeli sesuatu barangd. sampel barang yang diedarkan secara percumaSPM 99

  3) Yang berikut merupakan masalah asas ekonomi, kecualia. menentukan kuantiti barang yang hendak dikeluarkanb. menentukan isi rumah yang akan menikmati barang yang akan dikeluarkanc. menentukan harga barang supaya berdaya saingd. menentukan jenis barang yang hendak dikeluarkanSPM 99

  (Sumber: dipetik daripada Theng Kock Leing (2007). Total Pro SPM Ekonomi Asas, Sasbadi Sdn. Bhd.)

  Geliga Centre

 • 4) Sistem ________________ yang mempunyai ciri- ciri tersebuta. kapitalisb. Islamc. campuran d. perancangan pusatSPM 2001(Sumber: dipetik daripada Che Ros Zainol, Khoo Boon Chong & Cheng Hin Soo (2004) Siri Pelangi Ekonomi Asas Fokus Jingga SPM, Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 2004Harga barang dan perkhidmatan serta punca ekonomi ditentukan oleh kuasa pasaranKetidakadilan harga diselesaikan melalui subsidi dan cukai

  Geliga Centre

 • 1a. Nyatakan ciri-ciri setiap jenis barang tersebut. i. Lampu jalan (4m)ii. Lampu pagar (4m)

  b.

  Nyatakan sistem ekonomi yang diamalkan di Hong Kong dan Korea Utara. (2m)Bezakan ciri-ciri sistem ekonomi tersebut. (8m) Hong KongKerajaan tidak campur tangan dalam membuat keputusan ekonomiKorea UtaraKerajaan campur tangan dalam membuat keputusan ekonomiSPM 2005

  Geliga Centre

 • c