bab 5 kokurikulum 2015

Author: zhusatriani

Post on 06-Oct-2015

85 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

koku

TRANSCRIPT

PENGURUSAN KOKURIKULUM

Buku Pengurusan SMK Kampong Jawa 2015 Pengurusan Kokurikukum

PENGURUSAN KOKURIKULUM

1 MATLAMAT AM GERAK KERJA KOKURIKULUM DAN SUKAN

1.2 Menyediakan belanjawan terperinci bagi setiap program kokurikulum dan sukan untuk memastikannya berjalan lancar.

1.3 Membuat urusan secara langsung dengan persatuan-persatuan kokurikulum dan sukan, agensi kerajaan dan swasta dalam merancang dan menjayakan aktiviti.

1.4 Menjalankan tanggungjawab terhadap pembangunan aktiviti kokurikulum dan sukan.

1.5 Mengadakan program latihan serta memberi ceramah berkenaan aktiviti kokurikulum dan sukan.

1.6 Meningkatkan kecergasan fizikal guru-guru dan pelatih.

1.7 Menjalankan tanggungjawab terhadap semua kemudahan dan peralatan yang digunakan dalam aktiviti kokurikulum dan sukan.

1.8 Memastikan prasarana, tempat beraktiviti dan kemudahan berekreasi dalam keadaan selamat, teratur dan tersusun.

1.9 Mempromosikan kemudahan sukan dan rekreasi bagi menarik lebih ramai peserta mengikuti aktiviti.

2 MATLAMAT KHAS GERAK KERJA KOKURIKULUM DAN SUKAN

Pelajar yang mengikuti gerak kerja kokurikulum dan sukan di sekolah dapat;

2.1 mengikuti modul latihan kokurikulum dan sukan yang bermutu di bawah kelolaan sebuah jawatankuasa khas di peringkat sekolah.

2.2 menjalani tugasan mengikut rancangan kerja yang terancang mengikut jadual yang ditentukan

2.3 mengikuti pengajaran pembelajaran yang dapat menambah kemahiran asas bekerja berpasukan dalam berpersatuan, bersukan, berekreasi dan latihan kecergasan.

2.4 mengelolakan aktiviti berpersatuan, bersukan, berekreasi dan latihan kecergasan dengan teratur.

2.5 mengelolakan pertandingan-pertandingan dengan lancar.

2.6 mengawal diri semasa melibatkan diri dalam aktiviti dengan semangat kesukanan dan persahabatan yang tinggi.

2.7 mengikuti lawatan keluar sekolah bersama ahli persatuan ke pertandingan, lawatan sambil belajar dan aktiviti sosial.

3 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH

4 AHLI JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN DAN PENYELARASAN KOKURIKULUM SEKOLAHPengerusiTn Hj Mohammed Nashan bin Singgan (Pengetua)

Timbalan Pengerusi (Penolong Kkanan Kokurikulum)

Naib Pengerusi 1Pn.Latipah binti Ahmad (Penolong Kanan Kurikulum)

Naib Pengerusi 2Pn. Puziah binti Tuban (Penolong Kanan HEM)

Naib Pengerusi 3En. Amir Saifuddin bin Abd. Majid (Penolong Kanan Petang)

Naib Pengerusi 4 (PK Pendidikan Khas Integrasi)

Setiausaha(Setiausaha Kokurikulum)

Pen. Setiausaha(Pen. Setiausaha Kokurikulum)

Setiausaha PPKIEn. Hairudin bin Md Zain (bp)Setiausaha PPKI

Pen. Setiausaha PPKIEn. Nasrul Hisyam bin Nasaruddin (bl)

Pen. Setiausaha PPKI

Ahli JawatankuasaEn Abd Karim bin Abd. Hamid (Guru Kanan Bahasa)

Ahli JawatankuasaPn. Paridah bin Moktar(Guru Kanan Sains & Matematik)

Ahli JawatankuasaPn. Ter Ber Ser(Guru kanan Teknik & Vokesional)

Ahli JawatankuasaEn.Abd Razak bin Suparjan(Guru Kanan Kemanusiaan)

Ahli JawatankuasaCik Tan Cheow Yum (Setiausaha Sukan)

Ahli JawatankuasaEn. Raja Ahmad Talmizi bin Raja Abdullah (Penyelaras Badan Beruniform)

Ahli JawatankuasaPn. Normadiah bt Kasiran (Penyelaras Persatuan/Kelab Akademik)

Ahli JawatankuasaEn. Gunasegaran a/l Marappan (Penyelaras Per/Kelab Bukan Akademik)

Ahli JawatankuasaEn. Mohamad Fairus bin Imam Kailani (Penyelaras Sukan dan Permainan)

5 BERTANGGUNGJAWAB DALAM MENYEDIAKAN SKEMA PELAKSANAAN KOKURIKULUM SEKOLAH5.1Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah.

5.2Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. {Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 bertarikh 2hb. Januari 1985}

5.3Merumus dan menetapkan visi dan misi kegiatan kokurikulum sekolah dan menghebahkannya kepada guru-guru dan pelajar-pelajar. (Visi dan misi sekolah dalam bidang kokurikulum ditetapkan dalam mesyuarat bersama di antara Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah dengan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah).

5.4Menubuhkan Jawatankuasa Kerja Pengurusan dan Penyelarasan Kegiatan Kokurikulum yang terdiri daripada guru-guru penasihat persatuan/kelab, pasukan pakaian seragam, dan sukan/permainan.

5.5Mengkaji dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan kokurikulum pada tahun-tahun sebelumnya dan merumuskan dasar, pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan.

5.6Memberi taklimat kepada guru-guru tentang dasar, pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan kokurikulum yang telah dirumuskan.

5.7Menyediakan keperluan asas pentadbiran (termasuklah fail; dokumen-dokumen rujukan berkaitan prosedur, undang-undang atau peraturan dan tatacara pelaksanaan; kurikulum kegiatan; borang-borang penilaian; dan sijil-sijil).

5.8Menyediakan atau memperolehi keperluan prasarana dan kemudahan-kemudahan asas.

5.9Mengenalpasti keupayaan sekolah dari aspek pelaksanaan, seperti sumber tenaga dan kepakaran, kesesuaian persekitaran, sumber bantuan dan kewangan, dan kecendorongan pelajar.

5.10Memperolehi dan mengemaskini inventori , bekalan pejabat, dan harta modal bidang kokurikulum.

5.11Menyediakan perancangan dan jadual tahunan (takwim) kegiatan kokurikulum sekolah.

5.12Menubuhkan persatuan/kelab/badan beruniform dan melantik guru-guru penasihat. {Rujuk Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Hb. Mei 1998 Jil. 42/No. 11 : PU (A) 196}5.13Menyediakan kurikulum kegiatan setiap persatuan/kelab.

5.14Melaksanakan kursus-kursus pengurusan kokurikulum kepadas guru-guru.

5.15Menyelaraskan kegiatan atau aktiviti persatuan/kelab/badan beruniform berdasarkan objektif/matlamat setiap persatuan/kelab/badan beruniform berkenaan, rangka perancangan kokurikulum sekolah, dan jadual aktiviti kokurikulum peringkat daerah dan negeri.

5.16Memantau dan menyelia pelaksanaan kegiatan kokurikulum.

5.17Menyedia, mengumpul dan menyemak dokumentasi pelaksanaan oleh setiap persatuan/kelab, badan beruniform dan persatuan/kelab sukan dan permainan.

5.18Melaksanakan Skema Penilian Aktiviti Kokurikulum untuk setiap pelajar.

5.19Merancang dan melaksanakan kursus-kursus kejurulatihan.

5.20Meneroka dan mewujudkan peluang-peluang penyertaan dan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antara bangsa.

5.21Menyediakan laporan Tahunan Kokurikulum.(Lampiran Laporan)

6 AHLI JAWATANKUASA BIMBINGAN PELAJAR SEKOLAH (JBPS)PengerusiTn Hj Mohammed Nashan bin Singgan (Pengetua)

Timbalan Pengerusi(PK Kokurikulum)

Setiausaha(Setiausaha Kokurikulum)

Pen. Setiausaha(Pen. Setiausaha Kokurikulum)

Ahli JawatankuasaCik Tan Cheow Yum (Setiausaha Sukan)

Ahli JawatankuasaEn. Zaidi bin Bidin (Penyelaras Badan Berunifom)

Ahli JawatankuasaEn Gunasegaran a/l Marappan(Penyelaras Persatuan/Kelab Akademik)

Ahli JawatankuasaPn. Normadiah bt Kasiran (Penyelaras Per/Kelab Ikhtisas)

Ahli JawatankuasaEn. Mohamad Fairus bin Imam Kailani (Penyelaras Sukan dan Permainan)

Ahli Jawatankuasa(Wakil Masyarakat)

Ahli JawatankuasaEn. Muhammad b Hashim(Wakil PIBG)

Ahli JawatankuasaMohd Zafarullah bin Nordin(Wakil Murid Tua)

Ahli JawatankuasaEn. Raja Ahmad Talmizi bin Raja Abdullah(Wakil Guru Akademik)

Ahli JawatankuasaEn, Mohamad Rashid bin Mohd Saleh(Wakil Guru Agama)

Ahli JawatankuasaPn. Suriana bt Md. Zain(Wakil Guru Kaunseling)

Ahli JawatankuasaSdr (Wakil Murid Lelaki)

Ahli JawatankuasaSdri (Wakil Murid Perempuan)

7 TUJUAN DAN FUNGSI JAWATANKUASA BIMBINGAN PELAJAR SEKOLAH

7.1TUJUAN JBPS1. Mewujudkan suasana yang seimbang di antara perkembangan mental dengan perkembangan sosial, rohani dan jasmani pelajar-pelajar;2. Mengadakan aktivitiu-aktiviti di sekolah supaya pelajar-pelajar boleh mengisi masa lapang mereka dengan gerak gerakerja yang bermenafaat dan dengan itu dapat menghindarkan pelajar-pelajar tersebut dalam gerakerja yang tidak diingini seperti ponteng sekolah, penyalahgunaan dadah, membuang masa di pusat-pusat membeli belah atau melibatkan diri dengan kumpulan-kumpulan yang kurang sihat;3. Memperkukuhkan lagi interaksi dan integrasi di antara pelajar-pelajar berbilang kaum di sekolah;4. Memupuk bakat dan minat pelajar-pelajar selain daripada pelajaran di bilik darjah, memupuk semangat kesopanan, berdikari, kerajinan bekerja dan semangat berkhidmat, menyemai dan memperkukuhkan sifat-sifat berdisiplin dan patuh kepada undang-undang, serta lain-lain nilai dan tabiat baik yang dikehendaki supaya pelajar-pelajar dapat diasuh menjadi warganegara yang baik dan berguna;5. Mewujudkan suasana dan tradisi sekolah yang dapat dibanggakan oleh pelajar-pelajar dan masyarakat.

7.2 FUNGSI JPBS

1. Merancang, menyelaras dan melaksanakan gerakerja-gerakerja kokurikulum dengan teratur dan terperinci dengen menggembelingkan tenaga golongan pelajar, guru, ibu bapa dan masyarakat;

2. Berusaha bagi menyediakan kemudahan-kemudahan dan peralatan-peralatan gerakerja kokurikulum;

3. Berusaha meningkatkan lagi penglibatan pelajar dan masyarakat setempat dan gerakerja kokurikulum sekolah;

4. Berusaha menerapkan nilai-nilai sosial yang positif, membina sikap dan tabiat dan budi pekerti yang baik di kalangan pelajar-pelajar;5. Berusaha bagi mewujudkan semangat kekitaan di kalangan masyarakat sekolah dan masyarakat setempat terhadap institusi sekolah;

6. Memberi penghargaan kepada pelajar-pelajar yang melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum sekolah;

7. Menilai keberkesana gerakkerja kokurikulum sekolah dari masa ke semasa.

8 AHLI JAWATANKUASA KERJA PELAKSANAAN KOKURIKULUM

PengerusiTn Hj Mohammed Nashan bin Singgan (Pengetua)

Timbalan Pengerusi(PK Kokurikulum)

Setiausaha(Setiausaha Kokurikulum)

Pen. Setiausaha(Pen. Setiausaha Kokurikulum)

Ahli JawatankuasaCik Tan Cheow Yum (Setiausaha Sukan / Penyelaras Balapan dan Padang)

Ahli JawatankuasaEn. Mohammed Najib bin Abdul Rahim(Pen.Setiausaha Sukan / Pen. Penye Balapan dan Padang)

Ahli JawatankuasaEn. Zaidi bin Bidin Penyelaras Badan Berunifom

Ahli JawatankuasaEn. Saidi bin Daud Pen. Penyelaras Badan Beruniform

Ahli JawatankuasaEn Gunasegaran a/l MarappanPenyelaras Persatuan/Kelab Akademik

Ahli JawatankuasaCik Loo Sook Mei Pen. Penyelaras Persatuan/Kelab Akademik

Ahli JawatankuasaPn. Normadiah bt Kasiran Penyelaras Per/Kelab Bukan Akademik

Ahli JawatankuasaEm. Kumarababu a.l Karuppen Pen. Penyelaras Per/Kelab Bukan Akademik

Ahli JawatankuasaEn. Mohamad Fairus bin Imam Kailani Penyelaras Sukan dan Permainan

Ahli JawatankuasaPn. Rosefazilah bt Romli Pen. Penyelaras Sukan dan Permainan

Ahli JawatankuasaPn. Noorhayati bt Saad Data Kokurikulum/Dokumentasi

Ahli JawatankuasaPn. Siti Hajar bt Abd. RahmanData kokurikulum/Dokumentasi

Ahli JawatankuasaEn. Ahmad Zawal bin Abd. Razak Inventori Kokurikulum

Ahli JawatankuasaPn. Norah bt Mohd Aspar Inventori Kokurikulum

9 BERTANGGUNGJAWAB DALAM MENJALANKAN PRINSIP PELAKSANAAN KOKURIKULUM SEKOLAH 9.1Menyediakan ruang, peluang, kesempatan, dan kemudahan pembelajaran yang menarik, menyeronokkan, dan merentasi kurikulum, bagi membantu murid/pelajar mengikuti, melalui, dan mengalami alam persekolahan dalam keadaan selesa, selamat, dan sejahtera dengan pewujudan iklim, budaya, dan persekitaran sekolah yang kondusif, ceria dan bersih;

9.2Merancang, menganjur, dan mengelolakan kegiatan kokurikulum yang berbentuk aktiviti bagi tujuan mempelbagaikan pengalaman pembelajaran dan persekolahan murid/pelajar dalam usaha untuk melengkapkan dan memantapkan lagi pelaksanaan program akademik dan menjadikannya lebih berkaitan dan relevan dengan alam dan kehidupan di luar sekolah.

9.3Dalam semua program kokurikulum penekanan diberi kepada pemerolehan dan peningkatan ilmu dan kemahiran baru, dan pemupukan sikap positif dan nilai-nilai murni kemanusiaan dan keinsanan demi meningkatkan kualiti sahsiah, disiplin, ketahanan diri, daya saing, dan kesejahteraan diri murid/pelajar dan masyarakat.

9.4Dalam semua program kokurikulum penekanan diberi secara sedar kepada usaha bersepadu ke arah memperkukuhkan semangat patriotisme, dan semangat perpaduan antara kaum dan wilayah bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.

9.5Menyediakan peluang, ruang, dan kemudahan yang mencukupi dengan mempelbagaikan program dan aktiviti kokurikulum bagi membolehkan penyertaan murid/pelajar secara beramai-ramai; penyertaan seramai mungkin murid-murid terpilih; dan peragaan murid kepada khalayak yang lebih ramai dan terbuka.

9.6Menyediakan skema peningkatan pengetahuan, kemahiran, pencapaian, dan kepemimpinan dalam setiap bidang kokurikulum supaya murid/pelajar dapat mengenal pasti kelemahan dan kekuatan masing-masing dalam bidang-bidang yang mereka sertai, dan berpeluang mengatasi atau mempertingkatkannya secara berterusan.

9.7Semua program dan kegiatan kokurikulum yang dirancang, dianjur, dan dikelolakan memberi peluang dan kesempatan kepada murid/pelajar mengembangkan minat, bakat kreatif dan inovatif masing-masing; dan menatarkan idea, pendapat, buah fikiran, ilham, dan cita rasa secara berhemah dan bijaksana melalui pelbagai genre dan budaya warisan bangsa.

9.8Menyediakan peluang dan kesempatan kepada pelajar-pelajar memperagakan kepada khalayak bakat dan kebolehan masing-masing dalam bidang-bidang yang mereka minati.

9.9Menerapkan elemen-elemen kerjaya dalam program dan kegiatan kokurikulum yang dirancang, dianjur dan dikelolakan.

9.10Seberapa boleh mewujudkan rangkaian kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, syarikat-syarikat swasta, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, dan institusi-institusi pengajina tinggi, untuk memperluas, mempelbagai, dan mempertingkatkan penglibatan murid/pelajar dalam kegiatan-kegiatan kokurikulum.

9.11Mewujudkan peluang kepada pelajar-pelajar mempertingkatkan daya saing dan daya tahan masing-masing, di samping memperteguh semangat kesukarelawanan dan kekendirian.

9.12Merealisasikan unsur-unsur penghargaan dalam setiap aktiviti/kegiatan kokurikulum yang dianjur dan dikelolakan.

10 JENIS AKTIVITI KOKURIKULUM

Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian:

10.1 PASUKAN PAKAIAN SERAGAM

1.Kelab Judo

2.Kelab Karate

3.Kelab Taekwondo

4.Pasukan Kadet Bersatu Malaysia(Darat, Laut dan Udara)

5.Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat

6.Pasukan Kadet Majlis Keselamatan Jalanraya

7.Pasukan Kadet Pertahanan Awam (JPA 3)

8.Pasukan Kadet Polis

9.Pasukan Kadet Remaja Sekolah

10.Pasukan Pancaragam/Okestera Sekolah

11.Pergerakan Briged Putera/Briged Puteri

12.Pergerakan Pandu Puteri

13.Pergerakan Pengakap

14.Pergerakan Puteri Islam

15.Persatuan Bulan Sabit Merah

16.Persatuan Silat Seni

17.Persatuan Silambam

18.Persatuan St.John Ambulans Malaysia

19.Persatuan Wushu dan lain-lain.

10.2PERSATUAN / KELAB

10..2.1 Persatuan Akademik

a.Persatuan Agama Islam

b.Persatuan Bahasa

c.Persatuan Drama dan Kesusasteraan

d.Persatuan Ekonomi Rumahtangga

e.Persatuan Geografi / Sejarah

f.Persatuan Kebudayaan

g.Persatuan Kemahiran Hidup

h.Persatuan Perdagangan

i.Persatuan Persuratan & Bahas

j.Persatuan Sains & Matematik

k.Persatuan Sains Kemasyarakatan

l.Persatuan Tingkatan Enam dan lain-lain.

10.2.2 Kelab Hobi dan Rekreasi

a.Kelab Alat Pandang Dengar

b. Kelab Astronomi

c. Kelab Bina Badan

d. Kelab Binaan / Bangunan

e. Kelab Elektronik

f. Kelab Equestrian

g. Kelab Kebajikan

h. Kelab Keceriaan Sekolah

i. Kelab Kembara

j. Kelab Koir Sekolah

k. Kelab Komputer

l. Kelab Koperasi

m. Kelab Memancing

n. Kelab Menaip

o. Kelab Motor Mekanik

p. Kelab Muzik dan Seni Suara

q. Kelab Pelancongan

r. Kelab Pembimbing Rakan Sebaya

s. Kelab Pencinta Alam

t. Kelab Pengguna

u. Kelab Permainan Tradisional

v. Kelab Perpustakaan / Pusat Sumber

w. Kelab Rekreasi

x. Kelab Seni Foto

y. Kelab Seni Tampak/Halus

z. Kelab Seni Tari

aa. Kelab Pandu Arah

ab. Kelab Wayang Gambar.

ac. Kelab Pencegahan Jenayah

ad. Kelab Rukun Negara

ae. Kelab Pelancongan dan lain-lain.

10.3. KELAB SUKAN DAN PERMAINAN

10.3.1 Permainan:

a.Kelab Badminton

b. Kelab Bola Baling

c. Kelab Bola Jaring

d. Kelab Bola Keranjang

e. Kelab Bola Sepak

f. Kelab Bola Tampar

g. Kelab Bowling

h. Kelab Bowling Padang

i. Kelab Catur

j. Kelab Dart

k. Kelab Gasing Pangkah

l. Kelab Gimnastik

m. Kelab Gimrama

n. Kelab Golf

o. Kelab Hoki

p. Kelab Karum

q. Kelab Kriket

r. Kelab Ping Pong

s. Kelab Ragbi

t. Kelab Sepak Takraw

u. Kelab Sofbol

v. Kelab Squasy

w. Kelab Tenis dan lain-lain.

x. Kelab Petanque

10.3.2 Olahraga:a.Kelab Berbasikal

b. Kelab Olahraga

c. Kelab Memanah

d. Kelab Merentas desa

e. Kelab Motor / Go Kart

f. Kelab Senamrobik dan lain-lain.

10.3.3 Sukan Air:

a.Kelab Berkeno / Kayak

b. Kelab Luncur Air

c. Kelab Perahu Layar

d. Kelab Perahu Naga

e. Kelab Polo Air

f. Kelab Renang

g. Kelab Rowing (Berdayung)

h. Kelab Skuba

i. Kelab Skuter Air

j. Kelab Snorkeling

k. Kelab Terjun dan lain-lain.

11 PERUNTUKAN MASA UNTUK GURU MELAKSANAKAN AKTIVITI KOKURIKULUMPeruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No. 5652 Jil. 11/Bil. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut:-

Sekolah Menengah

TingkatanAliranPeruntukan Masa

Peralihan, 1,2 dan 3 180 minit seminggu

Sastera180 minit seminggu

SRT180 minit seminggu

Tingkatan 4 & 5Perdagangan180 minit seminggu

Sains140 minit seminggu

Pertanian140 minit seminggu

Teknik100 minit seminggu

12 PENURUNAN KUASA PENGETUA MELANTIK GURU SEBAGAI GURU PENASIHATGuru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas-tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada.

Rujuk dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ), Bahagian 2.

13 PANEL PENTAKSIR KOKURIKULUM DAN SUKAN

PengerusiTn Hj Mohammed Nashan bin Singgan Pengetua

Timbalan Pengerusi PK Kokurikulum

Naib Pengerusi 1En. Mohd. Amir Saifuddin bin Abd.Majid PK Petang

Naib Pengerusi 2Pn. Noor Madiah bt Abd. Rahim PK Pend. Khas Integrasi

Setiausaha

Pen Setiausaha

Data KokurikulumEn. Mohamad Sallehuddin bin Abdul Manan

Data KokurikulumPn. Siti Hajar binti Abd. Rahman

Ahli JawatankuasaPn. Romizah bt Zakaria Peralihan

Ahli JawatankuasaPn. Romizah bt Zakaria Ting. 1

Ahli JawatankuasaPn. Tamilchelvi a/p Periasamy Ting. 2

Ahli JawatankuasaPn. Mallikeswary a/p Samynathan Ting. 3

Ahli JawatankuasaPn. Rohaidah bt Ali Ting. 4

Ahli JawatankuasaPn. Chua Siew Kim Ting. 5

Ahli JawatankuasaEn. Hairuddin bin Md. Zin Pend. Khas Integrasi

14 JAWATANKUASA SUKAN BALAPAN & PADANG, LARIAN RIA DAN PASUKAN SEKOLAHPengerusi Tn Hj Mohammed Nashan bin Singgan Pengetua

Timbalan Pengerusi PK Kokurikulum

Naib Pengerusi 1 En. Amir Syaifudin bin Abd. Majid PK Petang

Naib Pengerusi 2 Pn. Noor Madiah bt Abd. Rahim PK Pendidikan Khas

Setiausaha Cik Tan Cheow Yum Setiausaha Sukan

Pen Setiausaha En. Mohammed Najib bin Abdul Rahim Penolong Setiausaha Sukan

Ahli Jawatankuasa En. Mohamad Fairus bin Imam Kailani

Ahli Jawatankuasa Pn. Rosefazilah bt Romli

Ahli Jawatankuasa En. Kathiravan a/l Arjunan

Ahli Jawatankuasa En. Kumarababu a/l Karuppen

Ahli Jawatankuasa En. Kamal Firdaus bt Ahmad

Ahli Jawatankuasa En. Mohd Aidil Fitri bin Hamzah

Ahli Jawatankuasa En. Ahmad Zawal bin Abd. Razak

Ahli Jawatankuasa MLISS Jurulatih Mliss

Ketua Guru Rumah Sukan

Ketua Guru Penasihat

Sukan dan Permainan

15 SENARAI TUGAS SETIAUSAHA/KETUA UNIT SUKAN1. Bertanggungjawab menyediakan jadual program sukan dan olahraga sepanjang tahun serta mengawal pelaksanaan.

2. Bertanggungjawab menyediakan persiapan, kemudahan latihan olahraga dan larian ria serta persiapan sukan tahunan sekolah.

3. Mengagihkan pelajar secara seimbang mengikut jantina, keturunan dan tingkatan ke dalam rumah-rumah sukan.

4. Menyediakan agenda dan minit mesyuarat sukan di peringkat sekolah untuk kemudahan rujukan dan tindakan susulan.

5. Menyelaras semua hal pengurusan sukan di sekolah, penyertaan di peringkat MSSD dan MSS serta bertangungjawab menguruskan pengangkutan dan guru pengiring untuk penyertaan di luar kawasan.

6. Merancang anggaran peruntukan dan pembelian alatan sukan / olahraga. Merangka sistem dan peraturan penggunaan alatan secara berkesan kepada semua lapisan pelajar serta mempamerkan peraturan penggunaan peralatan & kemudahan sukan sekolah.

7. Merangka anggaran peruntukan dan pembelian alatan sukan / olahraga.

8. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan.

9. Menghadiri mesyuarat-mesyuarat sukan antara sekolah / daerah / negeri bagi pihak pengetua / mengiring pengetua jika diminta berbuat demikian.

10. Berusaha untuk mendapatkan khidmat kepakaran jurulatih luar melalui hubungan baik dan inisiatif untuk meningkatkan taraf sukan sekolah ini.

11. Bekerjasama dengan penyelaras Kokurikulum Permainan merangka jadual perjumpaan dan latihan permainan.

12. Mencadangkan kepada Penolong Kanan Kokurikulum, guru-guru yang berpotensi untuk menjadi penasihat permainan-permainan tertentu.

13. Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah.

14. Mengumpul laporan tahunan permainan terlibat untuk didokumentasikan.

15. Memastikan setiap program dan aktiviti berjalan mengikut jadual.

16. Mengadakan mesyuarat post mortem untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan sesuatu program untuk penyusunan dan penyesuaian semula program akan datang.

17. Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan di sekolah dan di luar sekolah untuk edaran, rujukan dan rekod.

18. Sentiasa berbincang dengan Pengetua atau PK Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah.

19. Merekod pencapaian cemerlang murid-murid dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah

16 PENGURUSAN OPERASI BALAPAN & PADANG, LARIAN RIA DAN PASUKAN SEKOLAHSenarai Tugas Guru Rumah Sukana. Menganggotai Majlis Sukan Sekolah.

b. Mempengerusikan mesyuarat tahunan rumah sukan.

c. Mewujudkan kesefahaman dan kerjasama di antara guru rumah-rumah sukan.

d. Memastikan rumah sukan turut serta secara aktif dalam kegiatan sukan dan permainan serta lain-lain kegiatan kokurikulum sekolah.

e. Mengendalikan latihan dan aktiviti rumah sukan serta memastikan kehadiran ahli dan penasihat pada setiap aktiviti yang dijalankan.

f. Menguruskan penyertaan peserta semasa kejohanan olahraga, merentas desa dan lain-lain kegiatan permainan.

g. Menyemak laporan mesyuarat dan kegiatan rumah permainan yang disediakan bagi rumahnya.

h. Membimbing dan melatih AJK rumah sukan mengendalikan mesyuarat dan lain-lain aktiviti yang berkaitan untuk kelicinan dan keberkesanan pengurusan.

i. Menyediakan senarai keahlian rumah, menyimpan fail untuk kemudahan rujukan dan memberikan satu salinan untuk kegunaan setiausaha sukan.

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah oleh Pengetua/PK HEM dari masa ke masa.

PAGIPETANG

RUMAH MERAH / GUNUNG TITIWANGSA (Hujung No. BMS 0 / 1)

Penasihat 1 : Tuan Haji Mohammed Nashan B Singgan

Penasihat 2 :

En Abd Karim B Abd Hamid

1 Ani Bt Mohamed (2003) & (2008) P & (2014) K2 Fuziah Bt Abd Samad (2007) K

3 Faiezah Bt Jemali (2004) K

4 Mohamad Sallehuddin B Abdul Manan

(2009) P

5 Zaidi B Bidin (2010) K

6 Suhanna bt Arshad (2011 ) K

7 Deivanayagi a/p Muniandy (2012) K

8 Siti Farhana Bt Haidzir (2012) P9 Basirah Bt Ahmad (2004) P & (2013) K 10 Normadiah Bt Kasiran (2004) K & (2013) PPENDIDIKAN KHAS

1 Cheong Quai Lan (2006) P

2.Yusnita Bt Azman (2010) 1 Chong Huei Nah (2009) K & (2014) K2 Zauzah Bt Mohamed Gafar (2011) K & (2014) P

3 Zaleha Bt Basri (2007) K & (2010) P

4 Nora Azlin Bt Sidek (2008) P & (2012) K

5 Malani Devi a/p Thiainathan (2012) P

6 Kumutha a/p Sandrasegaram (2011) P &

(2013) K

7 Luar Polly (2013) P8 Suriani bt Mahabu (2014)

RUMAH KUNING / GUNUNG JERAI (Hujung No. BMS 2 / 3)

Penasihat 1 :

Pn Latipah Bt

Ahmad

Penasihat 2 :

En Abdul Razak B Supajan1 Syakirah Bt Sarpan (2014 )K

2 Azreenorlidawati (2008) P & (2014) P 3 Fauzian Bt Sahar (2004) P & (2006) K

4 Miskiah Bt Mohd Yusoff (2012) P 5 Norazwana Bt Datim (2012) P

6 Yee Liang Li (2008) P 7 Norwati Bt Basiron (2007) K & (2013) P 8 Teh Wai Ling (1999 & 2009) KPENDIDIKAN KHAS1 Nasrul Hisham B Nasaruddin\

2 Azma Bt Ibrahim (2007) P 3 Rubita Eni Bt Murad (2011) P4 Miti Fateema Yusliza bt Mohd Yusoff 1 Marina Bt Omar (2012) P & (2014) K

2 Haniza bt Mohammed @Hamid (2014) P 3 Roslina Bt Daldiri (2004) P & (2011) K

4 Mohd Noor B Abd Rahman (2006) K & (20115 Norsharliati Bt Salleh (2012) K 6 Tamil Chevi a/p Periasamy (2009) K / (2013) P

7 Juliana Bt Mohd Janjang (2009) PPENDIDIKAN KHAS

RUMAH HIJAU / GUNUNG KINABALU (Hujung No. BMS 4 / 5)

Penasihat 1 : En Maswi B Saion

Penasihat 2 : Pn Ter Bee Ser1 Zainun Bt Mat Noor (2014) K

2 Alina Bt Mohamed (2004) P & (2014) P

3 Theivanai Muthu a/p Vijayan (2008) P

4 Raja Zulkhairi B Raja Nong Abdul Rashid

(2008) K

5 Norida Bt Salleh (2003 & 2009) P

6 Mallika a/p Raman (1999 & 2005) K

7 Rohaidah Bt Ali (2011)8 Rupitah Bt Hamidin (2003) K & (2012) P

9 Noorhayati Bt Saad (2013) P10 Noor Azidah bt Ali (2012) K / (2013) P

11 Nor Nadhila Bt Mashkor (2012) K

12 Mallikeswari a/p Samynathan (2008) K13 Mohd Rashid B Mohd Saleh (2010) K

PENDIDIKAN KHAS1 Kumarababu a/l Karuppen (2011 & 2014) K2 Siti Hajar Bt Abdul Rahman (2014) P 3 Misnah Bt Misman (2002) K & (2007)

4 Khatija Beeve Bt Hamzah (2004 & 2010) P

5 Moganam a/p Perumal (2013) K6 Asmah Bt Sulaiman (2009) K & (2013) 7 Roziah Bt IbrahimPENDIDIKAN KHAS

RUMAH BIRU / GUNUNG LEDANG (Hujung No. BMS 6 / 7)

Penasihat 1 : En Amir Saifuddin

B Abd Majid

Penasihat 2 : Pn Hajah Paridah

Bt Mohtar1 Aline Rosabel Abraham (2005 & 2006) K

& (2014) K

2 Ahmad Zawal B Ab Razak (2006) K &

(2014) P

3 Manjit Kaur a/p Gurdip Singh (2009) P4 Noor Aini Bt Nasir (2002) K & (2011) K

5 Muhamad Rezuali B Hassanuddin (2012) K

6 Vijaya a/p Vasudaven (2012) P

7 Azmin Bt Ahmad Zubir (2004) K & (2013) P

8 Maslindah Bt Mohamed Yusoff (2007) K9 Hasfariza bt Hamzah 2014) P & (2018) K

& ( 2014) K PENDIDIKAN KHAS1 Annapoorani a/p Ganesan (2004) P 2 Noraini Bt Said (2011) 3 Zawawi B Abdullah (2002 & 2009) K4 Hairudin B Mohd Zain (2007) P1 Wan Mariana Bt Wan Mahmud (2010) K & (2014) K 2 Majalara Bt Mohd Salleh (2007) K & (2011) P & (2014) P2 Saidi B Daud (2009) K / (2013) P

3 Norah Bt Mohd Aspar (2006) P & (2011) K

4 Loo Sook Mui (2012) K

5 Vimala a/p Govindarya (2007) P & 2012 (P)6 Norzalina Bt Peries Ali (2005) K & (2008) P &

(2013) K

7 Noraini Bt Saritak (2005 & 2010)

8 Kogilavani a/p Sinniah

9 Putri Shuhana Bt Abd Manaff (2010) KPENDIDIKAN KHAS

RUMAH UNGU / GUNUNG TAHAN (Hujung No. BMS 8 / 9)

Penasihat 1 : Pn Hajah Sidah Bt Sedek

Penasihat 2 : Pn Hajah Noormadiah Bt A Rahim1 Raziah Bt Tukiman (2009) P & (2014) K

2 Ram Kaur Dharam Singh (2004 & 2011) K & (2014) P

3 Raja Ahmad Talmizi B Raja Abdullah (2008)P4 Chua Siew Kim (1999 & 2006) K

5 Noraidah Bt Jaafar (2004) P & (2009) K

6 Kamal Firdaus B Ahmad (2008) P & (2013)P

7 Mohd Aidil Fitri B Hamzah (2011) P & (2010) K8 Shaharina Bt Yosni (2007) P & (2012) K

9 Mazliana Bt Haron (2011) K & (2012) P

10 Siti Aminah Bt Awang Teh (2013) K11 Roslina Bt Muslim (2007) K & (2013) P

12.Nurul Wahida Bt Abd Wahab (2010) P 13. Gunasegaran a/l Marapan (2003) K & (2009) P

PENDIDIKAN KHAS

1 Chin Li Hoong 2 Haniezana Bt Wahid1 Romizah Bt Zakaria (2003 & 2008) K &(2014) K

2 Rosina Bt Osman (2014) P3 Suzeliyanti Bt Zainal Abidin (2012) K Norliayati Bt Md Ali (2002 & 2005) P

4 Umifaeiza Bt Basri (2007) P & (2012) P5 Noorshahida Bt Rasid (2013) K

6 Roziah bt Ibrahim (2013) P

7 Norliayati bt Md Ali (2002 & 2005) PPENDIDIKAN KHAS

1 Senthamarai a/p Kothandan

2 Suhana Bt Hussin3 Punnithamalar a/p Murugesu

2 JAWATANKUASA PENGELOLA KELAB SUKAN / PERMAINANPengerusiTn Hj Mohammed Nashan bin Singgan Pengetua

Timbalan Pengerusi PK Kokurikulum

Setiausaha En. Mohammad Fairus bin Imam Kailani Penyelaras Kelab / Persatuan Sukan / Permaianan (Pg)

Pen.SetiausahaPn Rosefazilah bt Romli Pen.Penyelaras Kelab / Persatuan Sukan / Permaianan (Ptg)

Ahli Jawatankuasa Cik Tan Cheow Yum Kelab Olahraga

Ahli Jawatankuasa En. Mohammed Najib bin Abdul Rahim Kelab Olahraga

Ahli Jawatankuasa Pn. Ram Kaur a/p Dharam Singh Kelab Badminton

Ahli JawatankuasaPn. Moganam a/p Perumal Kelab Badminton

Ahli JawatankuasaEn. Kamal Firdaus bin AhmadKelab Bola Baling

Ahli JawatankuasaPn. Noraini bt SaritakKelab Bola Baling

Ahli JawatankuasaPn. Azreenorlidawati at Mohd Zulkifli Kelab Bola Jaring

Ahli JawatankuasaPn. Norsharliati bt SallehKelab Bola Jaring

Ahli JawatankuasaEn. Mohd Rashid bin Mohd SallehKelab Bola Sepak

Ahli JawatankuasaEn. Mohd Noor bin A RahmanKelab Bola Sepak

Ahli JawatankuasaPn. Norida bt SallehKelab Bola Tampar

Ahli JawatankuasaPn. Putri Shuhanah bt Abd ManaffKelab Bola Tampar

Ahli JawatankuasaEn. Mohd Aidil Fitri bin HamzahKelab Sofbol

Ahli JawatankuasaCik Loo Sook MuiKelab Sofbol

Ahli JawatankuasaPn. Noor Aini bt Nasir Kelab Hoki

Ahli JawatankuasaPn. Tamilchelvi a/p PeriasamyKelab Hoki

Ahli JawatankuasaPn. Normadiah bt KasiranKelab Ping Pong

Ahli Jawatankuasa Pn. Luar PollyKelab Ping Pong

Ahli JawatankuasaPn. Mallikewari a/p SamynathanKelab Kabbadi

Ahli JawatankuasaPn. Malani Devi a/p ThilainathanKelab Kabbadi

Ahli JawatankuasaEn. Mohamad Fairus b Imam KailaniKelab Ragbi

Ahli JawatankuasaCik Norzalina bt Peries Ali Kelab Ragbi

Ahli JawatankuasaEn. Raja Zulkhairi bin Raja Nong Abdul RashidKelab Catur

Ahli JawatankuasaPn. Manjalara bt Mohd SallehKelab Catur

Ahli JawatankuasaEn. Zawawi bin AbdullahKelab Futsal BP

Ahli JawatankuasaPn. Annapoorani a/p GanesanKelab Bola Jaring BP

Ahli JawatankuasaEn. Hairudin b Md Zain Kelab Olahraga BP

Ahli JawatankuasaPn. Suhana bt HussinKelab Olahraga BL

Ahli JawatankuasaEn. Nasrul Hisham bin NasaruddinKelab Goldball

3 PENGURUSAN OPERASI KELAB SUKAN /PERMAINANPENYELARAS EN. MOHAMAD FAIRUS BIN IMAM KAILANI

PENOLONG PENYELARAS - PN ROSEFAZILAH BT ROMLI

Bil.Sukan dan permainanPengurus Operasi (Pagi)Pengurus Operasi (Petang)

1.Kelab OlahragaCik Tan Cheow Yum (K)

Pn. Rupitah bt Hamidin

Pn. Thulasiammal a/p A.Nallan

PKPI

En. Hairudin b Md Zain (k )

Pn. Noraini bt. Said

Pn. Punnithamalar a/p Murugesu

Pn. Azma bt. Ibrahim

Pn. Suhana bt Hussin (k)

En. Nasrul Hisham bin Nasaruddin

Pn. Miti Fateema Yusliza bt Mohd Yusoff

En. Mohammed Najib bin Abdul Rahim (K)

Pn. Rosefazilah bt Romli

En. Kumarababu a/l KaruppenEn. Wan Mohd Faizal Bin Wan Mohd Nasir

2.Kelab BadmintonPn. Ram Kaur (K)Pn. Fuzian bt SaharPn. Roslina bt MuslimPn. Juliana bt. Mohd Janjang

Pn. Tamilchelvi a/p Periasamy (K)Pn. Moganam a/p Perumal

Pn. Norliayati bt. Md Ali

3.Kelab Bola BalingPn. Deivanayagi a/p Muniandy (K)Pn. Maslindah bt Mohamed Yusoff

Pn. Manjit Kaur a/p Gurdip Singh

Pn. Ummi Aishah binti Mohd Mustafa (K) Pn. Noraini bt Saritak

Pn. Norah bt. Aspar

4.Kelab Bola JaringPn. Azreenorlidawati bt Mohd Zulkifli (K)Pn. Fuziah bt SamadPn. Chua Siew Kim

PKPI

Pn. Annapoorani a/p Ganesan (K)

Pn. Haniezana bt Wahid

Pn. Chin Li Hoong

Pn. Suzieyanti bt Zainal Abidin (K)

Pn. Umiefaiza bt BasriPn. Suriani binti Mahabu

5.Kelab Bola Sepak dan FutsalEn. Ahmad Zawal Bin Abd. Razak (K)En. Mohamad Rashid bin Mohamad Saleh En. Mohamad Sallehuddin bin Abdul Manan

PKPI

En. Zawawi bin Abdullah (K)

Pn. Cheong Quai Lan

Pn. Rubita Eni bt. Murad

Pn. Rosina Binti Osman (K)En. Mohd Noor bin A Rahman

En. Muhammad Faathir Bin Basar

6.Kelab Bola TamparPn. Norida bt Salleh (K)Pn. Ani bt Mohamad

Pn. Mazliana Binti Haron

Pn. Putri Shuhana bt. Abdul Manaff (K)Pn. Vimala a/p Govindarya

7.Kelab SofbolEn. Mohd Aidil Fitri bin Hamzah (K)

Pn. Miskiah bt Mohd Yusoff

Pn. Norazwana bt Datim

Cik Loo Sook Moi (K)

Pn. Kogilavani a/p Sinniah

8.Kelab HokiPn. Fairuslina binti Che Mansor Adabi (K)

Pn. Noraini bt NasirPn. Azmin bin Ahmad ZubirPn. Norsharliati bt. Salleh (K)

Pn. Nora Azlin bt Sidek

Pn. Siti Noruashikin binti Ghazali

9Kelab Ping PongPn. Tan Hong Peng (K)

Pn. Normadiah bt Kasiran

En. Gunasegaran a/l Marappan

Pn. Nina Azwin binti Zainol (K)Pn. Luar Polly

Pn. Roslina bt. Daldiri

10Kelab KabbadiPn. Mallika a/p Raman (K)

Pn. Mallikeswari a/p SamynathanEn. Kathiravan a/l Arjunan (K)Pn. Malani Devi a/p ThilanathanPn. Aswari a/p Singaram

11Kelab RagbiEn. Mohamad Fairus b Imam Kailani (K)

Pn. Mazliana bt. Haron

Pn. Noraidah bt JaafarPn. Basirah binti Ahmad

Cik Norzalina bt Peries Ali (K)

Cik Norfadilah Binti Aziz

Pn Faizatul Fazalila Binti Mokhtar

12Kelab CaturEn. Gunasegaran a/l Marappan (K)En. Raja Zulkhairi b. Raja Nong Abdul Rashid

Cik Yee Liang LiPn. Khatija Beeve a/p Hamzah (K)

Pn. Majalara bt Mohd Salleh

Pn. Hong Geok Ling

13Kelab Gold BallEn. Nasrul Hisham bin Nasaruddin (K)

Pn. Senthamarai a/p Kothandan

4 JAWATANKUASA PENGELOLA KELAB / PERSATUAN AKADEMIK DAN IKHTISAS

PengerusiTn Hj Mohammed Nashan bin Singgan Pengetua

Timbalan Pengerusi PK Kokurikulum

Naib Pengerusi 1En. Abd. Karim bin Ab. HamidGKMP Bahasa

Naib Pengerusi 2Pn. Hjh Paridah bt MohtarGKMP Sains & Matematik

Naib Pengerusi 3Pn. Ter Bee SerGKMP Teknik & Vokesional

Naib Pengerusi 4En. Abd. Razak bin SuparjanGKMP Kemanusiaan

Setiausaha 1Pn. Normadiah bt KasiranPenyelaras Akademik (Pg)

Setiausaha 2En. Gunasegaran a/l MarappanPen. Penyelaras Ikhtisas (Pg)

Pen Setiausaha 1Cik Loo Sook MuiPen.Penyelaras . Akademik

Pen.Setiausaha 2En. Kumarababu a/l KaruppenPen.Setiausaha Akademik (Ptg)

Ahli JawatankuasaPn. Noraidah bt JaafarPersatuan Bahasa Melayu

Ahli JawatankuasaPn. Azmin bin Ahmad ZubirPersatuan Bahasa Inggeris

Ahli JawatankuasaEn. Gunasegaran a/l MarrappanPersatuan Sains

Ahli JawatankuasaPn. Fuzian bt SaharPersatuan Matematik

Ahli JawatankuasaPn. Rupitah bt HamidinPersatuan Sejarah

Ahli JawatankuasaPn. Hjh Ani bt MohamedPersatuan Pelajar Islam

Ahli JawatankuasaPn. Roslina bt MuslimPersatuan KHB & ERT

Ahli JawatankuasaPn. Basirah bt AhmadKelab Pengguna

Ahli JawatankuasaPn. Norazwana bt Datim Kelab Fotografi (Majalah)

Ahli JawatankuasaEn. Raja Zulkhairi bt Raja Nong Abdul Rashid Kelab Komputer (Internet & Laman

Web Sekolah

Ahli Jawatankuasa Pn. Manjit Kaur a/p Gurdip Singh Kelab Kebudayaan

Ahli JawatankuasaPn. Deivanayagi a/p MuniandyKelab .Alam Sekitar

Ahli JawatankuasaPn. Aline Rosebell AbrahamKelab Setia

Ahli JawatankuasaPn. Mazliana bt Haron Kelab Rukunegara (1M)

Ahli Jawatankuasa En. Kamal Firdaus bin Ahmad Kelab Pencegah

Jenayah

Ahli Jawatankuasa Pn. Suriana bt Md. Zain Kelab Pembimbing Rakan Sebaya

Ahli Jawatankuasa Pn. Puvana a/p Vasuderan Kelab Prostar & Slad

Ahli JawatankuasaPn. Rubita Eni bt. Murad (k)Kelab Hortikultur PPKI

Ahli JawatankuasaPn. Yusnita bt AsmanKelab Rakan Interaktif PPKI

5 PENGURUSAN OPERASI PERSATUAN DAN KELAB AKADEMIKPENYELARAS : PN. NORMADIAH BT KASIRANCIK LOO SOOK MEI

Persatuan & KelabGuru Penasihat (Pagi)Guru Penasihat (Petang)

1.Persatuan Bahasa Melayu Pn. Noraidah bt Jaafar (K)

Pn. Siti Aminah binti Awang Teh Pn. Azreenorlidawati bt Mohd ZulkifliPn. Hong Geok Ling (K)

Pn. Rosefazilah bt Romli Pn. Roziah binti Ibrahim

2.Persatuan Bahasa InggerisPn. Manjit Kaur a/p Gurdip Singh (K)Pn. Ram KaurPn. Vijaya a/p Vasuderan

Pn. Malani Devi a/p Thilainathan (K)Pn. Aswari a/p Singaram

Pn. Khatija Beeve bt Hamzah

3Persatuan Bahasa CinaPn. Chua Siew Kim (K)

Cik Yee Liang Li

Cik Tan Hong PengPn Luar Polly (K)

Pn. Chong Hueh Nah Cik Loo Sook Moi

4Persatuan Bahasa TamilPn. Mallikeswari a/p Samynathan (K)

Pn. Mallika a/p RamanPn. Theivanai a/p Muthu Vijayan

Pn. Kogilavani a/p Sinniah (K)

Pn. Kumutha a/p Sandrasegaram

Pn Moganam a/p Perumal

5Persatuan Sejarah Pn. Rupitah bt Hamidin (K)Pn. Raziah binti Tukiman Pn. Shaharina binti Yosni

Cik Wan Mariana binti Wan Mahmud (K)

Pn. Rosina binti OsmanPn. Noruashikin Binti Ghazali

6Persatuan Sains En. Mohamad Sallehuddin bin Abdul Manan (K)En. Gunasegaran a/l Marappan

Pn. Nor Nadhila binti MashkorPn Suriani binti Mahabu (K)

Cik Marina binti Omar

En. Wan Mohd Faizal Bin Wan Mohd Nasir

7Persatuan MatematikPn. Fauzian bt Sahar (K)

Pn. Norida bt Salleh

Pn. Alina binti Mohamad

Pn. Noorhayati binti Saad Pn. Noraini bt Saritak (K)

Pn. Norliayati bt Md Ali

Pn.Tamilchelvi a/p Periasamy

Pn. Romizah binti Zakaria

8Persatuan Pelajar IslamPn. Hjh Ani bin Mohamad (K)

En. Mohamad Rashid b Mohd Saleh

Pn. Syakirah binti Sarpan

Pn. Norah bt Mohd Aspar (K)

Pn. Putri Shuhana bt Abd Manaff

Pn. Norliza Bt Mohd Nordin

9Persatuan KHB & ERTPn. Roslina bt Muslim (K)

Pn. Normadiah bt Kasiran

Pn. Rohaidah binti AliPn. Juliana bt Janjang

Pn. Vimala a/p Govindarya (K)

Pn. Norsharliati bt Salleh

En. Saidi bin Daud

6 PENGURUSAN OPERASI PERSATUAN DAN KELAB IKHTISAS

PENYELARAS : EN. GUNASEGARAN A/L MARAPPANEN. KUMARABABU A/L KARUPPEN

Persatuan & KelabGuru Penasihat (Pagi)Guru Penasihat (Petang)

1.Kelab Pengguna Pn. Faridah binti Abdul Rahman (K) Pn. Basirah bt Ahmad

Pn. Maslindah bt Mohd Yusof

Pn. Norwati binti Basiron

TIADA

2Kelab Fotografi (Majalah)Pn. Zainun binti Mat Noor (K)

Pn. Norazwana bt Datim Pn. Shuhana binti ArshadPn. Fairus Lina binti Che Mansor AdabiEn. Muhamad Faathir bin Basar(K) Cik Nor Zalina bt Peries Ali Pn Umi Faezah bt Basri

3.Kelab Komputer (Internet & Laman Web Sekolah

En. Raja Zulkhairi b Raja Nong Abdul Rashid (K)

Pn. Thulasiammal a/p A.NallanPn. Shuhaidah binti ShariffPn. Asmah binti Sulaiman (K)

Pn. Misnah binti MismanPn. Siti Hajar binti Che Abdul Rahman

4Kelab Kebudayaan

Kebudayaan

Koir SekolahKebudayaan:

Pn. Hasfariza binti Hamzah (K)En. Mohd Aidil Fitri b Hamzah En. Zaidi bin BidinKoir sekolah:Pn. Miskiah Binti Mohd Yusoff(K)Pn. Azmin bt Ahmad Zubir

Cik Noor Azidah binti AliKebudayaan:

Cik Norfadilah binti Aziz (K)Pn. Suzeliyanti bt Zainal Abidin Koir sekolah:

Pn. Roslina binti Daldiri (K)Pn. Nina Azwin binti Zainol

Pn. Ummi Aisyah Binti Mohd Mustafa

5Kelab Alam Sekitar Pn. Fuziah bt Samad (K)Pn. Deivanayagi a/p Muniandy

Pn. Noraini bt Nasir

En Mohd Noor b Abd Rahman (K)

Pn. Zanariza Binti Mijan

En. Mohamed Najib bin Abdul RahimPn. Noor Shahida binti Rashid

6Kelab Setia Cik. Noraniza Binti Jusoh (K)Pn. Aline Rosebel Abraham

En. Muhamad Rezuali bin HassanuddinPn Manjalara bt Mohd Salleh (K) Pn. Zauzah binti Mohammed GaffarPn. Haniza bt Mohamed @ Hamid

7Kelab Rukunegara (1M)Pn. Mazliana bt Haron (K)En. Ahmad Zawal bin Ab Razak

Pn. Siti Farhana binti Haidzir

Cik Tan Cheow YumEn. Kumarababu a/l Karuppen (K)Pn. Zaleha binti Basri

Pn. Faizatul Fazalila Binti Mokhtar

8Kelab Pencegah

JenayahEn. Raja Ahmad Talmizi bin Raja Abdullah (K)

En. Mohamad Fairus bin Imam KailaniEn. Kathiravan a/l Arjunan (K)

9Kelab Pembimbing Rakan SebayaPn. Suriana bt Md. Zain (K)Pn. Nazifah bt MuhammadPn. Haslina bt Ahmad (K)

10Kelab Prostar & SladPn. Puvana a/p Vasuderan (K)

Pn. Tamilselvi a/p SebastianPn Savithiri a/p Varadan (K)

Pn Tamilselvi a/p Sebastian

11Kelab Hortikultur PPKISemua guru ppki

12Kelab Rakan Interaktif PPKIPn. Yusnita bt Asman (K)

Semua guru-guru bl

7 SENARAI TUGAS PENASIHAT-PENASIHAT KELAB SUKAN/PERMAINAN, PERSATUAN/ KELAB DAN PASUKAN BERUNIFORM.1. Bertindak melalui Penyelaras-penyelaras kokurikulum dan setiausaha sukan serta mematuhi akan arahan-arahan yang berkaitan.

2. Menggunakan inisiatif untuk membentuk pasukan/pertubuhan kelab sekolah yang kuat dan ternama.

3. Menguruskan segala hal yang berkaitan dengan pasukan sekolah.

4. Memastikan segala peraturan dan undang-undang MSSS/Pertubuhan induk dihormati dan dipatuhi.

5. Memastikan tatatertib dan semangat kesukanan berpersatuan/berpasukan dipatuhi oleh pemain / wakil sekolah.

6. Merangka dan melaksanakan program ;

I. Latihan/Kursus pendedahan.

II. Pertandingan

III. Kejurulatihan

IV. Pengadilan permainan

7. Mengurus penyertaan ahli dalam aktiviti di peringkat sekolah/zon/daerah dalam aktiviti dijalankan serta bertanggungjawab mengawal disiplin dan menjaga keselamatan peserta.

8. Memastikan segala peralatan yang digunakan mencukupi dan berkeadaan baik. Mencadangkan pembelian alatan kepada pihak yang bertanggungjawab supaya diambil kira dalam membuat anggaran peruntukan.

9. Memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik ahli jawatan kuasa.

10. Memastikan ada perlembagaan & peraturan pada hujung tahun semasa.

11. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan.

12. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar.

13. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan pasukan badan beruniform,persatuan/kelab serta kelab sukan dan permainan.

14. Memastikan minit mesyuarat & laporan aktiviti disedia dan difailkan.

15. Mendaftar setiap pasukan badan beruniform, persatuan/kelab serta kelab sukan dan permainan.

16. Menganjur pertandingan dalaman/persahabatan dalam usaha meningkatkan prestasi permainan/pasukan.

17. Menyediakan kertas kerja aktiviti beserta anggaran perbelanjaan untuk tahun akan datang.

18. Menyediakan rancangan tahunan, laporan aktiviti tahunan serta pelan strategik pada setiap akhir tahun.

8 JAWATANKUASA PENGELOLA PERSATUAN PASUKAN BERUNIFORMPengerusiTn Hj Mohammed Nashan bin Singgan Pengetua

Timbalan PengerusiPK Kokurikulum

Naib Pengerusi 1En. Amir Syaifudin bin Abd. MajidPK Petang

Naib Pengerusi 2PK Pendidikan Khas

SetiausahaEn. Zaidi bin BidinPenyelaras Per.Beruniform

Pen SetiausahaEn. Saidi bin DaudPen.Penye.Per.Beruniform

Ahli JawatankuasaCik Noor Azidah bt Ali (Ketua Pagi)

Cik Marina bt Omar (Ketua Petang)Pasukan Pengakap

Ahli Jawatankuasa Pn. Vijaya a/p Vasuderan (Ketua Pagi)

Pn. Kumutha a/p Sandrasegaram (Ketua

Petang)Pasukan Pandu Puteri

Ahli JawatankuasaPn. Raziah bt Tukiman (Ketua Pagi)

Pn. Misnah bt Misman (Ketua Petang)Pergerakan Puteri Islam

Ahli JawatankuasaPn. Thevanai a/p Muthu Vijayan (Ketua Pagi)

Pn. Chong Hueh Nah (Ketua Petang)Pers. Bulan Sabit Merah

Ahli JawatankuasaYM Raja Ahmad Talmizi b. R.Abdullah (Ket.Pg)

Cik Suriani bt Mahabu (Ketua Petang)Kadet Bomba & Penyelamat

Ahli JawatankuasaPn. Rohaidah bt Ali (Ketua Pagi)

Pn. Noor Shahida bt Rasid ( Ketua Petang) Kadet Remaja Sekolah

Ahli JawatankuasaPn. Siiti Farhana bt Haidzir (Ketua Pagi)

Pn. Romizah bt Zakaria (Ketua Petang)Kadet Pertahanan Awam

Ahli Jawatankuasa Pn. Nor Nadhila bt Mashkor (Ketua Pagi)

Pn. Asmah bt Sulaiman (Ketua Petang)Kadet Polis

Ahli Jawatankuasa Pn. Chin Li HoongPengakap OKU

9 PENGURUSAN OPERASI KELAB / PERSATUAN PASUKAN BERUNIFORM

PENYELARAS : EN. AHMAD ZAWAL BIN ABD RAZAK

PENOLONG PENYELARAS : EN. SAIDI BIN DAUD

Pengurus OperasiSesi PagiSesi Petang

Pasukan PengakapCik. Nor Azidah bt Ali (K)Pn. Alina bt Mohamad

Pn. Syakirah bt Sarpan

PKPI

Pn. Chin Li Hoong (k)

Pn. Suhana bt Hussin (pk)

Semua guru PPKI

Pn. Roziah bt Ibrahim (K)Cik Marina bt Omar Pn. Noruashikin binti Ghazali

Pasukan Pandu PuteriPn. Vijaya a/p Vasuderan (K)

Pn. Hasfariza a/p Hamzah

Pn. Kumutha a/p Sandrasegaram (K)Pn. Zanariza binti Mijan

Pn. Hong Geok Ling

Pergerakan Puteri IslamPn. Raziah bt Tukiman (K)

Pn. Shaharina bt Yosni

Pn. Zauzah bt Mohamed Gaffar (K) Pn. Misnah bt Misman Cik Wan Mariana bt Wan Mahmud

Persatuan Bulan Sabit MerahPn. Thevanai a/p Muthu Vijayan (K)

Pn. Shuhana bt ArshadPn. Norwati bt BasironCik. Tan Hong Peng

Pn. Siti Hajar bt. Che Abdul Rahman (K)

Cik Norfadilah binti Aziz Pn. Chong Hueh Nah.

Kadet Bomba dan PenyelamatEn. Raja Ahmad Talmizi b. Raja Abdullah (K)

En. Zaidi bin BidinPn. Shuhaidah Binti Shariff

Pn. Norliza binti Nordin (K)En. Wan Mohd Faizal bin Wan Mohd NasirEn. Kumarababu a/l Karuppen

Kadet Remaja SekolahPn. Rohaidah bt Ali (K)

Pn. Siti Aminah bt Awang Teh

Pn. Aline Rosebel AbrahamPn. Noor Shahida bt Rashid (K)En. Muhamad Faathir bin Basar

En. Saidi bin Daud

Kadet Pertahanan AwamEn. Muhammad Rezuali bin Hassanuddin ( K )

Pn. Siti Farhana bt Haidzir Pn. Zainun bt Mat Noor

Pn. Zaleha bt Basri (K)

Pn. Faizatul Fazalila binti Mokhtar Pn. Romizah bt Zakaria

Pn. Ummi Aishah binti Mohd Mustafa

Kadet PolisPn. Noorhayati bt Saad (K)Pn. Nor Nadhila bt Mashkor

Cik Noraniza binti Jusoh

Pn. Haniza bt. Mohamed @ Hamid ( K ) Pn. Asmah bt Sulaiman

Pn. Nina Azwin binti Zainol

10 SENARAI TUGAS PENYELARAS PERSATUAN / KELAB / BADAN BERUNIFORMa. Membantu S/U kokurikulum sekolah merangka program/aktiviti,mengatur dan menyelia perjalanan aktiviti persatuan/kelab dan badan beruniform.

b. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.

c. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.

d. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk murid menyertai aktiviti.

e. Menentukan laporan aktiviti,surat menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik.

f. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan ahli jawatankuasa diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan.

g. Menguruskan fail,buku log, dan kad kokurikulum,seperti:

i. mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan kepada murid pada tarikh yang ditetapkan.

ii. mengumpulkan Buku Log pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod.

h. Menyediakan borang / buku yang diperlukan untuk aktiviti,iaitu:

i. Borang penyertaan persatuan.

j. Borang senarai ahli jawatankuasa dan ahli.

k. Buku laporan aktiviti.(Buku Log)

l. Mengumpulkan buku aktiviti untuk edaran, rujukan dan rekod.

m. Membuat laporan tahunan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah.

n. Mengusahakan tenaga penceramah mengendalikan kursus / latihan dalaman.

11 JAWATANKUASA PENINGKATAN LATIHAN UNIT BERUNIFORM MPLUSPengerusi Tn Hj Mohammed Nashan bin Singgan Pengetua

Timbalan Pengerusi PK Kokurikulum

Naib Pengerusi 1 Pn. Puziah binti Tuban PK HEM

Naib Pengerusi 2 En. Amir Syaifudin bin Abd. Majis PK Petang

Naib Pengerusia 3 PK Pendidikan Khas

Setiausaha En. Saidi bin Daud

Pen Setiausaha En. Zaidi binti Bidin

Ahli Jawatankuasa En. Mohamad Sallehuddin bin Abdul Manan

Ahli Jawatankuasa En. Zaidi bin Bidin

Ahli Jawatankuasa Jurulatih MPLUS

Ahli Jawatankuasa En. Ahmad Zawal bin Abd. Razak

Ahli Jawatankuasa Pn. Norah bt Aspar

Ahli Jawatankuasa Ketua Penasihat Unit Uniform Jurulatih MLISS

12 LEMBAGA KOPERASI SMK KAMPONG JAWA BERHAD

Pengerusi Tn. Hj. Mohammed Nashan b. Singgan - Pengetua

Naib Pengerusi - Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha En. Zawawi bin Abdullah

Bendahari Pn. Faridah binti Abdul Rahman

Ahli Lembaga Koperasi Guru Pn. Maslindah bt Mohammed Yusoff - Pengurus Jualan/ Promosi

Cik Wan Mariana bt Wan Mahmud - Pengurusan Keahlian/Agihan

Saham

Pn. Haniza bt [email protected] - Pengurus Jualan / Promosi

Pn. Asmah bt Sulaiman - Pengurus Belian / StokPn. Mazliana bt Haron - Pengurus Jualan / PromosiGuru X - Pengurus Stok

Ahli Lembaga Koperasi MuridSdra Ng Hong Yeow Sdri Lim Kai Shuan

Ahli Jawatankuasa Audit DalamanPn. Luar Polly - Juruaudit Dalaman

Pn. Norliayati bt Ali - Juruaudit Dalaman

Wakil Murid

13 PENGURUSAN OPERASI PENGURUSAN KOPERASI DAN KEDAI KOPERASIPENYELARAS : En. Zawawi bin Abdullah

PENOLONG PENYELARAS : Pn. Faridah binti Abdul Rahman

Pengurus OperasiSesi PagiSesi Petang

Jawatankuasa Kecil Pengurusan Pentadbiran dan KewanganTn Hj Mohammed Nashan b SingganPK KokuEn Zawawi b Abdullah

Jawatankuasa Kecil Pengurusan Belian & PerolehanPn Alina bt Mohammed

Jawatankuasa Kecil Pengurusan JualanPn Maslindah bt Mohd YusofPn Basirah bt AhmadPn. Haniza bt [email protected]

JawatanKuasa Kecil Pengurusan Anggota dan Modal SyerPn. Faridah binti Abdul RahmanCik Wan Mariana bt Wan Mahmud

Jawatankuasa Kecil Pendidikan dan KebajikanEn Zawawi b Abdullah

Jawatankuasa Audit DalamanPn Norliayati bt Md AliPn Luar Polly

14 JADUAL PELAKSANAAN AKTIVITI KOKURIKULUMJADUAL PELAKSANAAN AKTIVITI KOKURIKULUM

2015KumpulanUNIT KOKURIKULUM HARIMASA

SESI PAGISESI PETANG

1PASUKAN PAKAIAN SERAGAMRABU

1.30 2.30 petang 11.30 12.30 tengahari

2PERSATUAN / KELAB AKADEMIK & BUKAN AKADEMIK7.30 8.40 pagi5.30 6.35 petang

KELAB SUKAN / PERMAINAN 2.30 3.30 petang10.30 11.30 tengahari

1. Semua guru diwajibkan hadir setiap kali perjumpaan dijalankan mengikut tugas.

2. Sebarang pembatalan aktiviti akan diumumkan secara rasmi.

15 CARTA ALIRAN KERJA PENGURUSAN KOKURIKULUM

16 AKTIVITI KOKURIKULUM DAN SUKAN 2015BilAktivitiJanFebMacAprMeiJunJulOgoSepOktNov

APENGURUSAN KOKURIKULUM

1Mesyuarat Kokurikulum XXX

2Mesyuarat J/K Majlis Sukan SekolahXXX

3Mesyuarat J/K Sukan & PermainanXXX

4Mesyuarat J/K Unit BeruniformXXX

5Mesyuarat J/K Persatuan/KelabXXX

6Mesyuarat Agung Rumah SukanX

7Mesyuarat Agung Pertubuhan Sukan PermainanX

8Mesyuarat Agung Unit BeruniformX

9Mesyuarat Agung Persatuan/KelabX

10Pendaftaran Pertubuhan / Persatuan / KelabX

11Gotong Royong PerdanaX

12Anugerah KokurikulumX

13Taklimat KokurikulumXX

B. PROGRAM LARIAN & OLAHRAGA

1Taklimat LarianX

1Latihan LarianX

2Kejohanan LarianX

3Taklimat Sukan OlahragaX

4Latihan Sukan OlahragaX

5Ujian Tara Rumah Sukan2XXX2XX2XXX4X

6Sukan saringan2XXX2XXX2X4X

7Kejohanan Sukan OlahragaX

C.PROGRAM PERTUBUHAN SUKAN DAN PERMAINAN

8Taklimat Pertubuhan Sukan / PermainanX

9Mesyuarat AJK Pertubuhan SukanX

10Aktiviti Perjumpaan Persatuan/Kelab SukanXXXXXXX

11Kajian Pertengahan PenggalX

12PenilaianX

D.PROGRAM PERSATUAN /KELAB

1Taklimat Persatuan/KelabX

2Mesyuarat AJK Persatuan/KelabX

3Aktiviti Perjumpaan Persatuan / KelabXXXXXXX

4Kajian Pertengahan PenggalX

5Penilaian Akhir tahun

X

BilAktivitiJanFebMacAprMeiJunJulOgoSepOktNov

E.PROGRAM BADAN BERUNIFORM

1Taklimat Unit BeruniformX

2Mesyuarat AJK Unit BeruniformX

3Aktiviti Perjumpaan Unit BeruniformXXXXXXXXX

4Kajian Pertengahan PenggalX

5Penilaian Akhir tahunX

F. PENGURUSAN KOPERASI

1Mesyuarat Agung Tahunan KoperasiX

2Mesyuarat Ahli Lembaga KoperasiXXXX

3Mesyuarat Pengurusan KoperasiXXXXXX

G. AKTIVITI KOPERASI

1 Kursus Wajib 1 ALK GuruX

2 Kursus Wajib 2 ALK GuruX

3 Kursus Wajib 3 ALK PelajarX

4 Kursus Wajib 2 JADX

5 Bengkel PetanqueXXX

6 Kursus Pengurusan Kedai KoperasiXXX

7 Pertandingan Kuiz KoperasiXX

8 Pertandingan Melukis KoperasiX

9 Pertandingan Menulis Esei KoperasiX

10 Pertandingan Permainan Petanque X

11 Hari Koperasi SekolahXX

12 Karnival Jualan KoperasiX

13 Hari Keluarga KoperasiX

14 Pesta Sukan/Sukaneka KoperasiX

15 Hari Kualiti KoperasiX

17 TAKWIM UNIT KOKURIKULUM TAHUN 2014TARIKHHARIAKTIVITICATATAN TINDAKAN

2 JanKhamisMesyuarat JK Kokurikulum Bil 1Semua JK KokurikulumPK & S/U Koku

8 JanRabuLatihan Larian Ria Murid Rumah SukanGuru Rumah Sukan

9 JanKhamisPENDAFTARAN KEAHLIAN Semua muridGuru Tingkatan

11 JanSabtuKursus Kejurulatihan Tahap 4Guru Unit UniformMPLUS

15 JanRabuMESYUARAT AGUNG RUMAH SUKAN / Latihan Larian RiaMurid Rumah SukanGuru Rumah Sukan

20 JanIsninPerhimpunan Bulanan KokurikulumSemua MuridPenyelaras Akademik : Persatuan B. Melayu

21 JanSelasaKEJOHANAN LARIAN RIA KE 14Semua murid / Perjumpaan Sukan/PermainanMajlis Sukan dan Semua Guru

22 JanRabuMESYUARAT AGUNG KOKURIKULUMPerjumpaan Kokurikulum Kali 1Guru Penasihat

29 JanRabuPerjumpaan Kokurikulum Kali 2Semua MuridGuru Penasihat (mengikut giliran)

5 FebRabuPerjumpaan Kokurikulum Kali 3Semua MuridGuru Penasihat (mengikut giliran)

8 FebSabtuKursus Kepimpinan Asas AJK Unit KokurikulumSemua unit

11 Feb SelasaLatihan Rumah SukanUngu, Biru, KuningGuru rumah sukan

12 FebRabuPerjumpaan Kokurikulum Kali 4Semua MuridGuru Penasihat (mengikut giliran)

13 FebKhamisLatihan Rumah SukanMerah, HijauGuru rumah sukan

17 FebIsninPerhimpunan Bulanan KokurikulumSemua muridPenyelaras Uniform : Kadet Bomba

18 FebSelasaLatihan Rumah SukanUngu, Biru, KuningGuru rumah sukan

19 FebRabuMesyuarat Rumah Sukan

Perjumpaan Kokurikulum 5Murid Rumah SukanRumah Sukan

20 FebKhamisLatihan Rumah SukanMerah, HijauGuru rumah sukan

21 FebJumaatSUKANTARASemua murid / Perjumpaan Sukan/PermainanMajlis Sukan dan Semua Guru

22 FebSabtuPertandingan Kawad KakiPerjumpaan Unit UniformSemua unit/MPLUS

26 FebRabuPerjumpaan Kokurikulum kali 6Semua MuridGuru Penasihat (mengikut giliran)

7 9 MacJumaat- AhadPerkhemahan Integrasi

(RIMUP)Murid Tingkatan 1PK Petang, S/U Koku dan Penyelaras Ting.

12 MacRabuPerjumpaan Kokurikulum Kali 7

Majlis Mesra Bersama Pentadbir 1Semua MuridGuru Penasihat (mengikut giliran)

12-13 MacRabu-KhamisPRA KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANGSemua murid / Perjumpaan Sukan/PermainanMajlis Sukan dan Semua Guru

17 MacIsninPerhimpunan Bulanan KokurikulumSemua muridPenyelaras Ikhtisas : Kelab Komputer

18 MacSelasaMesyuarat JK Kokurikulum Bil 2Semua JK KokurikulumPk & S/U Koku

19 MacRabuPerjumpaan Kokurikulum Kali 8Semua MuridGuru Penasihat (mengikut giliran)

2 AprRabuPerjumpaan Kokurikulum Kali 9Semua MuridGuru Penasihat (mengikut giliran)

9 AprRabuPerjumpaan Kokurikulum Kali 10Semua MuridGuru Penasihat (mengikut giliran)

12-13 AprSabtu-AhadPertandingan Futsal TertutupPeserta Majlis Sukan

14 AprIsninPerhimpunan Bulanan KokurikulumSemua muridPenyelaras Sukan : Kelab Badminton

16 AprRabuPerjumpaan Kokurikulum Kali 11

Majlis Mesra Bersama Pentadbir 2Semua MuridGuru Penasihat (mengikut giliran)

23 AprRabuPerjumpaan Kokurikulum Kali 12Semua MuridGuru Penasihat (mengikut giliran)

30 AprRabuPerjumpaan Kokurikulum Kali 13Semua MuridGuru Penasihat (mengikut giliran)

16 JunIsninPerhimpunan Kokurikulum BulananSemua muridPenyelaras Akademik : Persatuan Sains

17 JunSelasaLatihan Rumah SukanUngu, Biru, KuningGuru Rumah Sukan

18 JunRabuPerjumpaan Kokurikulum Kali 14Semua MuridGuru Penasihat (mengikut giliran)

19 JunKhamisLatihan Rumah SukanMerah, HijauGuru Rumah Sukan

23 JunIsninMesyuarat JK KokurikulumSemua JK KokurikulumPK & S/U Koku

24 JunSelasaRaptai PerbarisanMurid yang terlibat Majlis Sukan dan Semua Guru

25 JunRabuPerjumpaan Kokurikulum Kali 15Semua MuridGuru Penasihat (mengikut giliran)

26 JunKhamisKEJOHANAN BALAPAN DAN PADANGMurid yang terlibat Majlis Sukan dan Semua Guru

14 JulaiIsninPerhimpunan Bulanan KokurikulumSemua muridPenyelaras Uniform : KPA

6 OgosRabuPerjumpaan Kokurikulum Kali 16

Majlis Mesra Bersama Pentadbir 3Semua MuridGuru Penasihat (mengikut giliran)

9 OgosSabtuKARNIVAL KOKURIKULUM (KEUSAHAWANAN)Semua muridSemua Guru

13 Ogos RabuPerjumpaan Kokurikulum Kali 17Semua MuridGuru Penasihat (mengikut giliran)

18 OgosIsninPerhimpunan Bulanan KokurikulumSemua muridPenyelaras Ikhtisas : Kelab Fotografi

20 OgosRabuPerjumpaan Kokurikulum Kali 18Semua MuridGuru Penasihat (mengikut giliran)

23-24 OgosSabtu-AhadKejohanan Futsal TerbukaPeserta Majlis Sukan

27 OgosRabuPerjumpaan Kokurikulum Kali 19Semua MuridGuru Penasihat (mengikut giliran)

3 SeptRabuPerjumpaan Kokurikulum Kali 20Semua MuridGuru Penasihat (mengikut giliran)

10 SeptRabuPerjumpaan Kokurikulum Kali 21Semua MuridGuru Penasihat (mengikut giliran)

22 SepIsninPerhimpunan Bulanan KokurikulumSemua muridPenyelaras Sukan : Kelab Bola Sepak dan Futsal

24 SeptRabuPerjumpaan Kokurikulum Kali 22Semua MuridGuru Penasihat (mengikut giliran)

27 SeptSabtuANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUMPenerima anugerahJK Kokurikulum

1 Okt RabuPerjumpaan Kokurikulum Kali 23Semua MuridGuru Penasihat (mengikut giliran)

Lampiran 1SMK KAMPONG JAWAPROSES OPERASI KEGIATAN KOKURIKULUM UNIT UNIFORMModul Perhimpunan Wajib (Sebelum Pelajar Berada dalam Kumpulan Pertubuhan Masing-masing)

Pendaftaran kedatangan

Nyanyian Lagu Kebangsaan dan Lagu Sekolah

Bacaan Doa

Taklimat dan Perutusan Pemimpin

Pengumuman/Pemberian Penghargaan Kokurikulum

Berada Di dalam kumpulan untuk melaksanakan aktiviti mengikut modul pilihan pertubuhan masing-masing

Isi Kandungan Modul Aktiviti Perjumpaan

Modul 1 Hari Pendaftaran Kokurikulum dan Mesyuarat Agung memilih jawatankuasa pengurusan pertubuhan serta meluluskan rancangan aktiviti untuk setahun

Modul 2 Kursus Asas Pertubuhan untuk memberikan kefahaman kepada ahli mengenai tanggung jawab anggota dengan menghurai kandungan perlembagaan/Undang-undang Kecil Pertubuhan

Modul 3 Bengkel Kepimpinan iaitu menyusun jadual membahagikan tugasan kepada ahli

Modul 4 Program Amal iaitu usaha mengumpul derma untuk mendapatkan sumber bagi membiayai rancangan menjalankan aktiviti persatuan

Modul 5 Program Sosial untuk mengeratkan hubungan antara sesama ahli persatuan

Modul 6 Program Kesetiaan iaitu aktiviti memupuk ahli menghormati kepimpinan / organisasi

Modul 7 - Program Khas Organisasi iaitu aktiviti pengisian isi kandungan ke arah mencapai matlamat tujuan berorganisasi

Modul 8 Program Pertandingan iaitu untuk mencungkil bakat yang terdapat pada individu dikalangan ahli-ahli dalam pertubuhan

Modul 9 Program Persembahan iaitu untuk mengadakan aktiviti berpasukan yang dapat menonjolkan imej dan identiti persatuan

Modul 10 Program Khidmat Masyarakat iaitu untuk memupuk minat berbakti dan memberikan sumbangan kepada masyarakat

Modul 11 - Program Lawatan Belajar untuk menambah pengalaman dan pengetahuan

Modul 12 Program Reka Cipta iaitu mengadakan sesuatu binaan contohnya mural yang dapat dijadikan kenangan semasa menjadi ahli persatuan di sekolah

Modul 13 Program Gotong Royong iaitu sumbangan ahli persatuan dalam menceriakan kawasan persekitaran sekolah

Modul 14 Program Latihan Acara Penutupan iaitu persiapan untuk mengadakan pameran atau persembahan untuk Hari Anugerah Ko-kurikulum

Modul 15 Program Hari Anugerah Ko-kurikulum iaitu aktiviti kemuncak kepada acara penganugerahan sijil dan penghargaan

LampIran 2BORANG PILIHAN PENDAFTARAN KOKURIKULUM

NAMA:.............................................................................................................................. TINGKATAN: ...................................

NAMA GURU TINGKATAN:.................................................................................................................................................

Arahan:

1. Sila pilih satu unit dari badan uniform, satu unit dari persatuan akademik atau kelab bukan akademik dan satu unit dari kelab sukan permainan.

2. Pemilihan adalah mengikut sistem kuota iaitu :

a. Unit uniform

- 4 orang pelajar bagi setiap unit

b. Kelab / persatuan - 2 orang pelajar bagi setiap unit

c. Sukan / permainan- 2 orang pelajar bagi setiap unit

Adalah dengan ini saya bersetuju untuk memilih didaftarkan dalam tiga kumpulan kokurikulum seperti berikut;

KUMPULAN I

Nama Badan Beruniform Pilih Satu (X)KUMPULAN II

Nama Persatuan AkademikPilih Satu

(X)

1Pasukan Pengakap1Persatuan Bahasa Melayu

2Pasukan Pandu Puteri2Persatuan Bahasa Inggeris

3Pergerakan Puteri Islam3Persatuan Bahasa Cina

4Persatuan Bulan Sabit Merah4Persatuan Bahasa Tamil

5Kadet Bomba dan Penyelamat5Persatuan Sejarah

6Kadet Remaja Sekolah6Persatuan Sains

7Kadet Pertahana Awam7Persatuan Matematik

8Kadet Polis8Persatuan Pelajar Islam

9Persatuan KHB & ERT

KUMPULAN II

Nama Kelab Bukan Akademik

Pilih Satu (X)Nama KUMPULAN III

Kelab Sukan & PermainanPilih Satu

(X)

1Kelab Pengguna 1Kelab Olahraga

2Kelab Fotografi (Majalah)2Kelab Badminton

3Kelab Komputer (Internet & Laman Web Sekolah3Kelab Bola Baling

4Kelab Kebudayaan

-Kelab Drama dan nyanyian (pagi)

-Kelab Dikir Barat dan Tarian (Petang)4Kelab Bola Jaring

5Kelab .Alam Sekitar 5Kelab Bola Sepak dan Futsal

6Kelab Setia 6Kelab Bola Tampar

7Kelab Rukunegara (1M)7Kelab Sofbol

8Kelab Hoki

9Kelab Ping Pong

10Kelab Kabbadi

11Kelab Ragbi

12Kelab Catur

Saya akui maklumat yang saya berikan adalah benar.

...................................................

Tarikh:...............................

Tandatangan PelajarPROSEDUR TETAP PENUBUHAN (Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan)

1.Penubuhan1.1Mesyuarat penaja.

1.2Surat permohonan penubuhan dari Jawatankuasa Penaja Persatuan melalui Guru Pemimpin/Penasihat Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan kepada Pengetua/Guru Besar. ( Rujuk Lampiran 1 )

1.3Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan dari Pengetua/Guru Besar kepada Jawatankuasa Penaja Persatuan melalui Guru Pemimpin/Penasihat. ( Rujuk Lampiran 2 )

1.4Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan dari Setiausaha Persatuan melalui Guru Penasihat/Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.

( Rujuk Lampiran 3 )

1.5Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan ( Rujuk Lampiran 4 )

1.6Senarai Ahli Jawatankuasa Persatuan ( Rujuk Lampiran 5)

1.7Senarai Aktiviti Utama Persatuan ( Rujuk Lampiran 6 )

1.8Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan dari Pengetua/Guru Besar kepada Setiausaha Persatuan melalui Guru Penasihat/Pemimpin. ( Rujuk Lampiran 7 )

1.9Surat Perlantikan dari Pengetua/Guru Besar kepada Guru Pemimpin/ Penasihat Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan.

( Rujuk Lampiran 8 )

1.10Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat. ( Rujuk Lampiran 9 )

1.11Surat penerimaan perlantikan sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. ( Rujuk Lampiran 10 )

1.12Surat Penurunan Kuasa daripada Pengetua/Guru Besar kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan melalui Guru Penasihat/Pemimpin. ( Rujuk Lampiran 11 )

1.13Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan . ( Rujuk Lampiran 12 )

2 Pelaksanaan2.1Surat permohonan mengutip derma untuk Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. ( Rujuk Lampiran 13 )

2.2Surat kelulusan mengutip derma dari Pengetua/Guru Besar.(Rujuk Lampiran 14 )

2.3Surat pemberitahuan sekolah kepada ibubapa/penjaga berkaitan penglibatan anak/jagaannya dalam Kokurikulum. ( Rujuk Lampiran 15 )

2.4Surat permohonan menubuhkan/pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan kepada agensi-agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan. ( Rujuk Lampiran 16)

2.5Surat pemberitahuan kepada ibu bapa/penjaga ketidakhadiran murid dalam aktiviti Kokurikulum. ( Rujuk Lampiran 17 )

2.1Menyediakan Takwim Persatuan. ( Rujuk Lampiran 18 )

a.Pendaftaran Persatuan kepada Penolong Pendaftar.

b.Majlis Penerimaan Perlantikan/Watikah Jawatankuasa setiap Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan serta Kursus Pengurusan Persatuan.

c.Pendaftaran Ahli setiap Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/ Persatuan, Kelab Sukan/Permainan.

d.Mesyuarat Jawatankuasa setiap Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/Permainan bagi kali 1, 2,....

e.Melaksanakan aktiviti yang telah dirancang

f.Mesyuarat Jawatankuasa Projek

g.Mesyuarat Agung, Pemilihan Ahli Jawatankuasa, Perancangan Aktiviti Tahunan.

h.Hari Kokurikulum Sekolah (Perkhemahan, Pameran, Penyampaian Anugerah dan Sijil, Persembahan).

i.Penilaian.

j.Pelaporan, Dokumentasi.

3.Kandungan Fail dan Buku Pelaporan3.1Kandungan Fail Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/Permainan. ( Rujuk Pengurusan Fail )

4.Lawatan/Perkhemahan4.1Prosedur-prosedur perkhemahan / lawatan. ( Rujuk BAB VI )

Lampiran 1

Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam,

Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan

Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, Rujukan Tuan:

Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa, Rujukan Kami: SMKRTU/07/P/2002(1)

Jalan Kota Raja,41000 Klang

Tarikh: 12 Oktober 2002

Pengetua,

Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa,

Jalan Kota Raja41000 Klang.

Melalui:

Guru Penasihat/Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pasukan Pengakap.

Tuan,

Permohonan Menubuhkan Pasukan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan

Kampong JawaSaya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas.

2. Dengan hormatnnya dimaklumkan bahawa saya, RAMLI BIN PUTIH berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 hb. Mei 1998 P.U.(A) 196 , yang berkait dengan Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan PASUKAN PENGAKAP SMK KAMPONG JAWA mulai 1 hb.Januari , 2003.

3. Bersama-sama ini disertakan :

Draf Perlembagaan.

Draf Aktiviti Asas.

Senarai Nama Jawatankuasa Penaja.

4.Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan diucapkan terima kasih

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menjalankan tugas,

..

( HALIZA BIN AHMAD )

Setiausaha,

b.p. Jawatankuasa Penaja Pasukan Pengakap,

Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa, Klang.

s.k.1.Guru Penolong Kanan Kokurikulum

Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa.

Lampiran 2

Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan

Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa Ruj Tuan: SMKKJ 02/02/002(1)

Jalan Raja Nong,

Ruj Kami: JEA1048/PKS/05/2002(5)

41000 Klang.

Tarikh: 18 Oktober 2000Haliza bin Ahmad,

Setiausaha Jawatankuasa Penaja Pasukan Pengakap,

Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa,

Jalan Raja Nong41100 Klang.

Melalui:

Guru Penasihat/Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pasukan Pengakap.

Tuan,

Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa, KlangDengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan SMKKJ/07/P/2001(1) bertarikh 12 Oktober 2002.

2. Merujuk surat tuan SMKKJ/7/P/2001(20) bertarikh 12 Disember 2002 dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti yang termaktub dalam Peraturan (4) Warta kerajaan bertarikh 21 hb. Mei 1998 P.U.(A) 196, sukacita dimaklumkan permohonan tuan untuk menubuhkan PERGERAKAN PENGAKAP SMK KAMPONG Jawa adalah DILULUSKAN berkuat kuasa mulai 1 hb. Januari 2003.

3.Semoga tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi.

4.Sukacita juga dimaklumkan bahawa kelulusan ini bukan bermaksud Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar.

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

..

( MOHAMMED NASHAN BIN SINGAN )

Pengetua,

Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa,

Lampiran 3

Contoh Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan

Setiausaha Pergerakan Pengakap,

Rujukan Tuan: JEA1048/PKS/05/2002(5)

Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa, Rujukan Kami: SMKKJ/07/P/2002(2)

Jalan Kota Raja,41000 Klang

Tarikh: 20 Oktober 2002

Pengetua

Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa,

Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap.

Tuan,

Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Tun UdaSaya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas berasaskan surat tuan JEA1048/PKS/05/2002(5) bertarikh 18 Oktober 2002.

2.Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Penubuhan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa telah diadakan pada 19 Oktober 2002 jam 9.00 pagi di Dewan Mesyuarat Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa. Mesyuarat telah memutus dan mengesahkan dengan sebulat suara Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Aktiviti Utama, dan Senarai Ahli Jawatankuasa yang akan melaksanakan tugas masing-masing sehinggalah ke tarikh Mesyuarat Agung yang pertama yang akan diadakan secepat mungkin.

3.Sehubungan itu, saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21 Mei 1998.

4.Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama. 5.Jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi.

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menjalankan tugas,

..

( HALIZA BIN AHMAD )

Setiausaha,

b.p. Pengerusi Pergerakan Pengakap, Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa.

s.k.1.Guru Penolong Kanan Kokurikulum

Lampiran 4

PERGERAKAN PENGAKAP

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMPONG JAWANO. PENDAFTARAN 18/2002/SMKKJPERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN

Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41, Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa yang selepas ini disebut sebagai persatuan sahaja.

PERATURAN 1NAMA DAN ALAMAT

a.Nama Persatuan: Pergerakan Pengakap

Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong

Jawa,

b.Alamat:

Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong

Jawa,

Jalan Raja Nong41100 Klang, Selangor.

PERATURAN 2MATLAMATMemberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek

PERATURAN 3OBJEKTIF3.1Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri.

3.2Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya.

PERATURAN 4KEAHLIAN4.1Dibuka kepada semua murid sekolah ini.

4.2Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan

4.3Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.

PERATURAN 5GURU PENASIHAT5.1Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.

5.2Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.

5.3Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.PERATURAN 6AHLI JAWATANKUASA6.1Dilantik semasa Mesyuarat Agung.

6.2Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.

6.3Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.

6.4Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.

6.5Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat.

6.6Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:-

6.6.1Pengerusi

6.6.2Naib Pengerusi

6.6.3Setiausaha

6.6.4Penolong Setiausaha

6.6.5Bendahari

6.6.6Penolong Bendahari

6.6.7Ahli Jawatankuasa(bilangan bergantung keperluan)

6.6.8Pemeriksa Kira-Kira(2 orang)

PERATURAN 7TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA7.1Pengerusi7.1.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat

7.1.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.

7.1.3Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

7.2Naib Pengerusi7.2.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.

7.2.2 Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.

7.2.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

7.3Setiausaha

7.3.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.

7.3.2 Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.

7.3.3 Mencatat kehadiran ahli

7.3.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.

7.3.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

7.4Penolong Setiausaha7.4.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.

7.4.2 Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.

7.4.3Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

7.5Bendahari7.5.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan

7.5.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.

7.5.3Menyebdiakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.

7.5.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.

7.5.5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.

7.5.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

7.6Penolong Bendahari7.6.1 Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari.

7.6.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

7.7Ahli Jawatankuasa7.7.1Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.

7.7.2Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.

7.7.3Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa

7.8Pemeriksa Kira-Kira7.8.1 Memeriksa, menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.

7.8.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.PERATURAN 8KEWANGAN8.1Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1.00 seorang sebulan.

8.2Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti.

8.3Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.

8.4 Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah, sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar.

PERATURAN 9KEHADIRAN/PENYERTAAN9.1Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun.

9.2 Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.

PERATURAN 10AKTIVITI10.1Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.

10.2Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.

PERATURAN 11PERATURAN-PERATURAN

11.1Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.

11.2Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.

11.3Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.

PERATURAN 12TINDAKAN DISIPLIN

12.1Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.

12.2Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut:

12.2.1Amaran lisan

12.2.2Amaran bertulis

12.3Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.

PERATURAN 13PINDAAN PERLEMBAGAAN

13.1Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda.

13.2Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli, ahli jawatankuasa, Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.

13.3Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.

13.4Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.

PERATURAN 14PEMBUBARAN PERSATUAN14.1 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.

14.2 Segala hutang wajib dijelaskan. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.

PERATURAN 15HAL-HAL LAIN

15.1Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan.

15.2Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.

. . ..

(HALIZABIN AHMAD) (HALIM BIN HASBULLAH) (RAMLI BIN PUTIH)

Setiausaha

Pengerusi

Guru Pemimpin

Pasukan Pengakap Pasukan Pengakap Pasukan Pengakap

Tarikh:.................

Tarikh: .................... Tarikh: ..............

Lampiran 5

PERGERAKAN PENGAKAP

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMPONG JAWANO. PENDAFTARAN 18/2002/SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMPONG JAWASENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN

Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan Mo. 41, Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa yang selepas ini disebut sebagai persatuan sahaja.

1.Pengerusi

Halim bin Hasbullah

(No.Kad Pengenalan: 850621-01-5126)

2.Naib Pengerusi

Abdul bin Atan

(No.Kad Pengenalan: 860311-01-5112)

3.Setiausaha

Haliza bin Ahmad

(No.Kad Pengenalan: 851128-01-5653)

4.Penolong Setiausaha

Lim Swee Meng

(No.Kad Pengenalan: 861205-01-5453)

5.Bendahari

Kassim bin Suratman

(No.Kad Pengenalan: 851121-01-5221)

6.Penolong Bendahari

Latif bin Karya

(No.Kad Pengenalan: 870927-01-5524)

7.Ahli Jawatankuasa

7.1Ban Ah Lek

(No.Kad Pengenalan: 861221-01-5655)

7.2Shamugam a/l Arumugam

(No.Kad Pengenalan: 850229-01-5157)

7.3Ariffin bin Zaini

(No.Kad Pengenalan: 880908-01-6534)

7.4Kamalariffin bin Ali

(no.Kad Pengenalan: 870609-01-7165)

7.5Jamal bin Pandak

(No. Kad Pengenalan: 850411-01-7245)

Perakuan:Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6.1.1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6.1.2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan.

......................................

.....................................

(HALIM BIN HASBULLAH)

(HALIZA BIN AHMAD)

Pengerusi Pasukan Pengakap Setiausaha Pasukan Pengakap

Tarikh: .........................

Tarikh: ...........................

Pengesahan:Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pasukan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa..................................

(RAMLI BIN PUTIH)

Guru Penasihat Pasukan Pengakap

Tarikh: .................................

Lampiran 6

PASUKAN PENGAKAP

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMPONG JAWANO. PENDAFTARAN 18/2002/SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMPONG JAWASENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN

Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41, Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa yang selepas ini disebut sebagai persatuan sahaja.

1. Program Kepengakapan:1.1Persetiaan Pengakap

Peraturan-Peraturan Pengakap

Ikrar Pengakap

Ikatan dan Simpulan

Pertolongan Cemas

Kawat Kaki

Gajet

Hiking

Kem Kraf

Khidmat Masyarakat

Ujian-Ujian Kecekapan

2. Aktiviti Berpengakap:

2.1Perkhemahan Tahunan

2.2 Pertandingan Kawat Kaki

2.3 Pertandingan Gajet

2.4 Pertandingan Kem Kraf

2.5 Lawatan

2.6 Pungutan Derma

2.7 Jambori

2.8 Persembahan Kebudayaan

3. Aktiviti Kependidikan:

3.1Ceramah

3.2 Kursus Kecekapan

3.3 Bengkel Penulisan Projek

Perakuan:Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini.

....................................

.....................................

(HALIM BIN HASBULLAH) (HALIZA BIN AHMAD)

Pengerusi Pasukan Pengakap Setiausaha Pasukan Pengakap

Tarikh: ......................... Tarikh: ...........................

Pengesahan:Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pasukan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa..

.................................

(RAMLI BIN PUTIH)

Guru Penasihat Pasukan Pengakap

Tarikh: .......................

Lampiran 7

Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan

Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa, Rujukan Tuan: SMKRTU/07/P/2002(2)

Jalan Kota Raja,

Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2002(6)

41000 Klang.

Tarikh: 25 Oktober 2002

Haliza bin Ahmad,

Setiausaha Pergerakan Pengakap,

Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa,

Jalan Kota Raja41000 KlangTuan,

Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong JawaDengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan SMKKJ/07/P/2002(2) bertarikh 20 Oktober 2002.

2.Saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa yang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi merealisasikan penubuhan Pergerakan Pengakap ini.

3.Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan