bab 4 tingkatan1

of 13 /13
BAB 4 : PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA BAB 4 : PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA PARAMESWARA PENGASAS KESULTANAN MELAYU MELAKA Kedatangan Parameswar a ke Melaka 1. Majapahit menyerang Palembang. Parameswara dan pengikutnya berundur ke Temasik 2. Parameswara membunuh Temagi ( pemerintah Siam di Temasik ). Siam dan Majapahit menyerang Temasik.Parames wara lari ke Sening Ujung dan Bertam menuju utara 3. Parameswara tiba di sebuah kampung nelayan dan mendapati tempat tersebut strategik sebagai laluan kapal dagang.

Upload: johthi-subramaniam

Post on 20-Jul-2015

19.858 views

Category:

Education


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bab 4 tingkatan1

BAB 4 : PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKABAB 4 : PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA

PARAMESWARA PENGASAS KESULTANAN MELAYU MELAKA

Kedatangan Parameswara ke Melaka 1. Majapahit menyerang

Palembang. Parameswara dan pengikutnya berundur ke Temasik

2. Parameswara membunuh Temagi ( pemerintah Siam di Temasik ). Siam dan Majapahit menyerang Temasik.Parameswara lari ke Sening Ujung dan Bertam menuju utara

3. Parameswara tiba di sebuah kampung nelayan dan mendapati tempat tersebut strategik sebagai laluan kapal dagang.

Page 2: Bab 4 tingkatan1

FAKTOR MELAKA DIPILIH MENJADI SEBUAHFAKTOR MELAKA DIPILIH MENJADI SEBUAH KERAJAAN KERAJAAN

1. Bekalan air senang diperolehi.

2. Bentuk muka bumi berbukit bukau menjadi panduan pelayar dan kawasan selat lebih mudah dikawal.

3. Pokok bakau dan api-api benteng pertahanan dan pelindung semulajadi.

4. Muara sungai terlindung daripada tiupan angin monsun

Page 3: Bab 4 tingkatan1

Asal Usul Nama MelakaAsal Usul Nama Melaka

Nama Pokok Sempena nama pokok Melaka tempat Parameswara berehat selepas melihat anjing perburuannya ditendang oleh Pelanduk

Istilah Arab

Pedagang Arab memanggil Melaka dengan nama ‘Mulaqah’(pertemuan).

Disebut juga ‘malakat’ (Perhimpunan segala dagang)

Page 4: Bab 4 tingkatan1

KEGIGIHAN PARAMESWARA MEMBANGUNKAN KESULTANAN MELAYU MELAKA

Sistem Pemerintahan Teratur

1. Melantik pembesar mengurus hal ehwal balairong seri2. 40 orang bentara menjalankan perintah raja3. Biduanda kecil membawa alat kebesaran dirajaKemudahan Pelabuhan1.Bekalan air dan makanan

2.Tenaga kerja

3. Membaiki kapal

4. Tempat penginapan pedagang

Hubungan diplomatik

1.Tujuan untuk menjaga keselamatan dan mengiktiraf kedaulatan Melaka.

2. Menjalin hubungan diplomatik dengan China sejak tahun 1404.

Bantuan Orang Laut

1.Menjaga keselamatan perairan.

Ikatan Konsep Daulat

1.Hubungan raja dan rakyat umpama akar dan pohon

Page 5: Bab 4 tingkatan1

Soalan Struktur - Bab 4 ( Tingkatan 1 )Soalan Struktur - Bab 4 ( Tingkatan 1 )

1. Tuliskan empat faktor yang menyebabkan Parameswara memilih Melaka sebagai penempatan tetapnya.

(i) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(iii)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(iv)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Nama Melaka juga berasal daripada perkataan Arab iaitu….

(i)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii)----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 6: Bab 4 tingkatan1

JAWAPAN SOALAN STRUKTUR

1. (i) Bekalan air senang diperolehi

(ii) Bentuk muka bumi berbukit bukau menjadi panduan pelayar

(iii) Pokok bakau dan api-api sebagai benteng pertahanan

semulajadi

(iv) Muara sungai terlindung daripada tiupan angin monsun

Page 7: Bab 4 tingkatan1

JAWAPAN SOALAN NO.2 –SOALAN STRUKTUR

2. (i) Mulaqah

(ii) Malakat

Page 8: Bab 4 tingkatan1

Uji mindaUji minda1. Parameswara sampai di Temasik .Pada ketika itu, Temasik adalah di bawah penguasaan

A Siam C. Srivijaya

B. Melaka D. Majapahit

2. Apakah strategi yang dilakukan oleh Parameswara untuk mendapatkan Temasik ?

I Menyerang Kerajaan Siam

II Membunuh Pemerintah Temasik

III Menuntut hak pertuanan Temasik

IV Meminta bantuan daripada Kerajaan Srivijaya

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

11. Apakah kemudahan yang disediakan oleh Parameswara bagi menarik pedagang luar berdagang di Melaka?

I Menyimpan barang

II Tukaran mata wang

III Tempat penginapan

IV Bekalan air dan makanan

A I,II dan III C I,III dan IV

B I,II dan IV D I,III dan IV

Page 9: Bab 4 tingkatan1

4.Apakah kepentingan pokok bakau dan pokok api-api kepada Melaka ?

A Menjadi panduan oleh pelayar

B Mengindahkan kawasan pantai

C Menjadi benteng pertahanan semulajadi

D Melindungi Melaka daripada tiupan angin monsun

•Siam

•Majapahit

5. Kedua-dua kerajaan di atas merupakan musuh Melaka.

Apakah strategi Parameswara untuk menghadapinya ?

A Menubuhkan tentera laut C Mengambil askar upahan Jawa

B Membina kubu pertahanan D Menjalin hubungan dengan China

Page 10: Bab 4 tingkatan1

TAHNIAH JAWAPAN

ANDA BETUL

Page 11: Bab 4 tingkatan1

MAAF JAWAPAN ANDA,

KURANG TEPAT.

CUBA LAGI…….

Page 12: Bab 4 tingkatan1

SEKIAN, TERIMA KASIH

Page 13: Bab 4 tingkatan1