bab 1:asas kepada perdagangan

Download BAB 1:ASAS KEPADA PERDAGANGAN

Post on 23-Jun-2015

5.487 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. KEPERLUAN DAN KEHENDAK MANUSIA PENGELUARAN PENGKHUSUSAN SISTEM BARTER USAHAWAN DAN PENIAGA

2.

 • Maksud keperluan :
 • Sesuatu perkara yang perlu ada pada setiap manusia untuk terus hidup.
 • Keperluan manusia terdiri daripada keperluan fisiologi seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
 • Keperluan-keperluan lain yang diperlukan setiap manusia zaman moden ialah pendidikan, kesihatan, pengangkutan dan kemudahan-kemudahan asas yang lain seperti air dan eletrik .

3.

 • Maksud Kehendak :
 • Sesuatu perkara yang menjadikan hidup manusia
 • lebih selesa.
 • Kehendaklebih merupakan pelengkap kepada
 • keperluan.
 • Kehendak manusia tidak terbatas dan sukar
 • dipuaskan.
 • Contoh kehendak manusia sepertikereta mewah, makanan lazat, pakain berjenama, rumah bunglow dsb.

4.

 • Keperluan
 • Kehendak
 • Mesti dipenuhi untuk terus hidup.
 • Keperluanadalah sama untuk setiap manusia.
 • Keperluanadalah mengikut tahap-tahap tertentu secara hierarki.
 • Contoh, makanan, pakain dan tempat tinggal.
 • Merupakan tuntutan semulajadi manusia.
 • Pelengkap kepada keperluan.
 • Berbeza antara seoarang dengan seorang lain berdasarkan taraf hidup
 • Tidak terhad.
 • Perkara atau benda yang menjadikan hidup manusia hidup selesa .
 • Perlu dipelajari daripada pengalaman seharian.

5. Keperluan Asas Keperluan Kasih Sayang Keperluan Penghargaan Keperluan sempurna kendiri Keperluan Keselamatan 6.

 • Keperluan Fisilogi
  • Menghirup udara, makan, minum, tidur, rehat.
  • Tempat tinggal dan pakaian
  • Keselamatan (mendapat perlindungan undang-undang dan inusrans )
 • Keperluan Sosial
  • Bermasyarkat, hormat menghormati, kasih sayang dan penghargaan diri .
 • Keperluan Rohani (keperluan sempurna diri)
  • Mencapai cita-cita

7.

 • Antara berikut, yang manakahbenartentang
 • kehendak manusia ?
 • Perlu dipenuhi untuk hidup
 • Boleh disusun tingkatkan mengikut keutamaan.
 • Adalah sama walaupun taraf hidup manusia berubah.
 • Berbeza berdasarkan umur, citarasa dan pendapatan individu.

8.

 • Antara berikut, manakah merujuk kepada
 • keperluanfisiologi mengikut Abraham Maslow?
 • Mendapat pendidikan tinggi
 • Sentiasa mengikt perubahan fesyen
 • Dipenuhi melalui penghargaan masyarakat
 • Menikmati kemudahan kesihatan yang cukup

HOME 9. Maksud Pengeluaran . Jenis Pengeluaran Cabang Pengeluaran Faktor-faktor Pengeluaran 10. Aktiviti memproses bahan mentah bagi menghasilkan barang separuh siap atau barang siap bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Barang atau perkhidmatan yang dihasilkan mestilah mempunyai nilai faedah . Semakin kerap dansukar perubahan yang berlaku terhadap sesuatu barang maka semakin tinggilah nilai faedah dan semakin mahal harga barang tersebut. 11.

 • Pengeluaran Langsung- Manusia memenuhi kehendak dan keperluan mereka dengan menghasilkan sendiri barangtersebut . Pengeluaran langsung tidak melibatkan aktiviti pengkhususan.
 • Pengeluaran tak langsung Kegiatan pengeluaran yang melibatkan bantuan orang lain. Melibatkan pengkhususan dan keluaran dapat ditingkatkan dan dapat dijual.

12. 13.

 • BURUH
  • Sumbangan tenaga manusia sama ada tenaga fizikal atau mental. Buruh menerima bayaran upah/gaji.
 • TANAH
  • Merangkumidarat, udara dan laut sertasumber-sumber yang terkandungdi dalamnya.
 • MODAL
  • Merupakan sumber kewangan yang digunakan untuk membeliaset seperti bangunan/premis atau modal kerja.
 • USAHAWAN
  • Golongan yang mampu menggabungkan seluruh faktor pengeluaran untukmenghasilkanbarangan atau perkhidmatan

14.

 • Sifat-sifat Usahawan:
  • Kreatif
  • Inovatif
  • Berani menghadapi risiko
  • Kebolehan mengurus
  • Berani & tekun
  • Keyakinan diri yang tinggi
  • Berpandangan jauh
  • Bijak mengambil peluang

15.

 • Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat.
 • Mewujudkan peluang pekerjaan.
 • Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
 • Mempelabagaikan kegiatan ekonomi syarikat dan negara.
 • Menggerakkan pertumbuhan ekonmi negara.
 • Menggalakkan pertukaran asing (meningkatkan eksport negara)

HOME 16.

 • Peniaga
 • Usahawan
 • Berniaga untuk diri sendiri sahaja.
 • Matlamat untukmencari keuntungan sendiri .
 • Memenuhi keperluan pelanggan tempatan .
 • Saiz perniagaan adalah kecil.
 • Menunaikan tanggungjawab sosial dan mencari peluang untuk memperkembangan perniagaannya.
 • Keuntungan bukan untuk diri sendiri sahaja tetapi juga untuk disumbangkan kepada masyarakat.
 • Mencipta, meneroka potensi perniagaan baru serta membuat sesuatu yang berinovasi dan terkini.
 • Mempunyaisaiz perniagaan yang berskala besar.

17.

 • Apakah maksud pengeluaran?
 • Prosespengeluaran barang dengan mesin.
 • Aktiviti menghasilkan barang dan perkhidmatan.
 • Aktiviti yang melibatkan penggunaan wang dalam pengeluaran.
 • Proses menghasilkan makanan, pakaian dan tempat perlindungan.

18.

 • Kemajuan dalam bidang teknologi membolehkan
 • pengeluaran dijalankan secara besar-besaran.
 • Apakah faedah kepada pengguna?
 • Mengurangkan pembaziran
 • Mengurangkan harga barang
 • Mengurangkan kos pengeluaran
 • Mengurangkan kos simpanan stok

HOME 19. MAKSUD PENGKHUSUSAN Penumpuan dalam melakukan sejenis pekerjaan atau aktiviti tertentu mengikut kemahiran seseorang Pengkhususan menjadikan pekerja produktif dan jumlah pengluaran dapat dihasilkan secara besar-besaran 20.

 • 1. Mengikut Profesion.
 • Contoh : doktor, nelayan, jurutera, peguam, guru
   • dsb.
 • 2. Mengikut Proses.
  • Berlaku dalam kilang. Setiap pekerja ditugaskanbekerja di bahagian-bahagian tertentu. Misalnya kerja-kerja berkaitan membungkus .
  • 3. Mengikut Kawasan.
  • Berdasarkan kemudahan sumber setempat dan kemahiran penduduksetempta. Misalnyaperikanan di kawasan tepi pantai, kawasan pertan ian,
 • 4Antarabangsa.
 • Berdasarkan iklim, budaya, bentuk mka bumi dan sumber asli.

21.

 • Kelebihan
 • Kekurangan
 • Kemahiran pekerja meningkat.
 • Dapat meningkatkan produktiviti.
 • Kosdapatdikurangkan
 • Keluaran dapat dijualpada harga yang lebih rendah .
 • Pekerja mudah bosan dan jemu.
 • Pekerja menjadi tidak kreatif
 • Operasi pengeluaran mudah terganggu bila mana-mana unit pengeluaran tidak berfungsi.
 • Mudah berlaku pengangguran di kalangan pekerja.

22.

 • Antara berikut, yang manakahbukankesan pengkhususan dlam pengeluaran terhdap pekerja ?
 • Menjadi lebih cekap dan mahir
 • Dapat dilatih dalam masa yang singkat
 • Berpeluang membuat kerja berdasarkan kemahiran
 • Dapat menghasilkan barang mengikut daya kreativiti

HOME 23. Aktiviti bertukar barang dengan barang tanpa menggunakan wang

 • Kelemahan sistem barter:
 • 1.Kesulitan membahagi barang.
 • 2.Barang tidak tahan lama.
 • Kesukaran membawa barang
 • Sukar menetapkan nilai pertukaran
 • Masalah kehendak serentak.

24.

 • HOOORAYY!!!!!

Recommended

View more >