azerbaycan türk edebİyati mİllî Şaİrİ mİrze elekber

Click here to load reader

Post on 28-Jan-2017

257 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Uluslararas Trke Edebiyat Kltr Eitim Dergisi Say: 2/3 2013 s. 96-132, TRKYE

  International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 2/3 2013 p. 96-132, TURKEY

  AZERBAYCAN TRK EDEBYATI MLL AR MRZE ELEKBER SBR VE

  HOPHOPNAME

  Lokman TAKESENLOLU

  zet

  Azerbaycan sahas Trk edebiyatnda Nesimi, Nizami, Fuzuli, Mirze

  Feteli Ahundov gibi byk ahsiyetlerle ad beraber anlan bir dier byk

  air de Azerbaycann ilk mill airi Mirze Elekber Sbirdir.

  1862de Azerbaycann amah kentinde doan Sbirin, tm hayat

  maddi ve manevi zorluklar iinde gemitir. nceleri eski tarzda iirler

  yazmsa da Celil Memmedguluzade tarafndan karlan Molla Nasreddin

  dergisi ile yeniliki bir iir anlayn benimseyerek hemen hemen tm

  toplumsal konular mizahi ve eletirel tarzda kaleme almtr. Gen yata

  lmesine ve ok ksa sreli bir edebiyat hayat olmasna ramen Azerbaycan

  Trk edebiyatna getirdii bu yeniliklerle hem syleyi hem de muhteva

  olarak mill bir iir oluturmutur. Ayrca bu yenilikler sadece Azerbaycan ile

  snrl kalmam, tesirini tm Trk dnyasnda gstermitir.

  Sbir, sadece Trk dnyasnda deil, Avrupa lkelerinde, Amerikada,

  ran ve Rusyada da tannmaktadr. iirlerinin topland Hophopname

  Bakde, Moskovada, Leningradda, Tebrizde ve ABDde yirmiden fazla

  olmak zere Latin, Arap ve Kiril harfleriyle Trke, Farsa, Rusa, Ermenice

  ve ngilizce olarak defalarca yaymlanmtr.

  Bu almada byk air Sbirin hayat ile ilgili bilgiler verilmi, iirleri

  konu, ekil ve slup asndan deerlendirilmitir. Bu deerlendirmeler

  Azerbaycan ve Trkiyede Sbir hakknda yaplan nemli almalar

  derlenerek hazrlanmtr.

  iirlerdeki ahengi bozmamak ve okuyucuya Azerbaycan Trkesinin en

  gzel rneklerinden birini sunabilmek iin zellikle herhangi bir aktarma

  yaplmamtr.

  Bu almadaki iirler ve resimlerin bir ksm deiik yllara ait Molla

  Nasreddin dergilerinden, bir ksm da 1962de Bakde baslan Abbas

  Zamanovun hazrlad Hophopnameden alnmtr.

  Anahtar Kelimeler: Mirze Elekber Sbir, Hophopname, Azerbaycan,

  Molla Nasreddin, satirik iir.

  NATIONAL POET OF AZERBAIJAN TURKISH LITERATURE

  MRZE ELEKBER SABR AND HOPHOPNAME

  Abstract

  Another great poet whose name is mentioned with great personalities like

  Nesimi, Nizami, Fuzuli, Mirze Feteli Ahundov, the first national poet of

  Azarbaijan Mirze Elekber Sabir.

  Sabir who was born in amah city of Azerbaijan in 1862 lived all his life

  in physical, economical and moral difficulties. In spide of he wrote his poems

  in classic form at first, he assimilated a modernist poem mentality with the

  help of Molla Nasreddin magazine published by Celil Memmedguluzade.

  He wrote up almost all social issues in judgmental an homour way. Although

  retmen; Erzurum Ticaret Meslek Lisesi. lokmantaskesenlioglu@gmail.com.

 • 97 Lokman TAKESENLOLU

  ______________________________________________

  Uluslararas Trke Edebiyat Kltr Eitim Dergisi Say: 2/3 2013 s. 96-132, TRKYE

  International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 2/3 2013 p. 96-132, TURKEY

  he died at his early ages and had a short literary life, he created a new poem

  mentality to Azerbaijan Turkish literature by bringing these innovations in

  substances and utterance. Additionally, these innovations werent limited in

  Azerbaijan, they showed their effects on all Turkish world.

  Sabir is known not only in Turkish world but also in European countries,

  in America, in ran and in Russia. Hophopname was published heaps of

  times in English, Turkish, Persian, Russian and Armenian with Roman,

  Arabic and Kiril alphabets in Baku, Moscow, Leningrad, Tebriz, USA and

  over twenty countries.

  In this study, information is given with the great poet Sabirs life, his

  poems is perused terms of the topic, form and wording. This studies is

  prepared studies in Azarbaijan and Turkey about Sabir important research.

  There is no translation in this study not to damage the unison in poem and

  to present one of the most beautiful example of Azerbaijan literature to

  Turkish readers.

  Some of pictures and poems in this study were taken from Molla

  Nasreddin magazines belong to different years, some of them were taken

  from Hophopname which was arranged by Abbas Zamanov and was

  printed in Baku in 1962.

  Keywords: Mirze Elekber Sabir, Hophopname, Azerbaijan, Molla

  Nasreddin, satirical poem.

  . Giri:

  20. yzyl, Azerbaycan asndan toplumsal ve siyasi pek ok deiikliin gerekletii

  bir yzyl olmas nedeniyle nemlidir. Bu yzyln ilk yllarndan itibaren Azerbaycanda ve

  btn arlk Rusyada byk hadiseler cereyan etmeye balamtr. Bak petrol sanayi

  nedeniyle sratli bir gelime gstermi, ksa zamanda Azerbaycann kltr ve medeniyet

  merkezi hline gelmiti. 1905 Rus htilali kavimler hapishanesi olarak bilinen arlk

  Rusyada hrriyet gneini dourmu, Trkler ve Mslmanlar arasnda siyasi, edeb ve itimai

  faaliyetlerin sratle gelimesini salamt.1

  htilalden bir mddet nce rejimin Trk aydnlara Trke yayn iin izin vermesi ile bu

  faaliyetlerin bir sonucu olarak 1903te ark- Rus yaymlanmaya balam, daha sonra da

  Fyzat ve Molla Nasreddin gibi nemli dergiler karlmtr.

  20. yzyl Azerbaycan edebiyat ve matbuat Azerbaycan Trklerinin mill birlii

  fikrini, onlarn kendi devletlerini kurma hakkn ilk defa gndeme getirdi. 19. yzyl

  edebiyatnda, Rus mezaliminin ve imparatorluk siyasetinin Ezop diliyle, mizahi ekilde tenkit

  olunmasna karlk, bu dnemde artk ayn mezalim ak bir ekilde konuulur, hatta ona kar

  mcadele yollar ve usulleri de aranr olmutu.

  te bu mcadele iin en gl nefer, Azerbaycan'n ilk mill airi olarak yine bu

  dnemde sahneye kmtr: Mirze Elekber Sbir.

  1 AKPINAR, Y. (1994). Azer Edebiyat Aratrmalar. stanbul. s. 69.

 • 98 Lokman TAKESENLOLU

  ______________________________________________

  Uluslararas Trke Edebiyat Kltr Eitim Dergisi Say: 2/3 2013 s. 96-132, TRKYE

  International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 2/3 2013 p. 96-132, TURKEY

  1. Mirze Elekber Sbir

  1.1. ocukluu ve Genlii

  Azerbaycan ve tm ark edebiyatnda, yeni mizahi iirin, satirik akmn kurucusu olan

  airin gerek ad Elekber Thirzdedir. Sbir (sabr eden, sabrl) onun iirlerinde kulland

  takma ad, Mirze ise aydn bir edip olduunu gsteren okuma-yazma bilen kimse, tahsilli

  kimselere hrmet amacyla kullanlan seslenme ifadesidir.2

  30 Mays 1862de Azerbaycann dousunda yer alan amah kentinde dnyaya geldi.

  Babas Hac Thir Zeynalabdin kk bir bakkal dkkn iletiyordu. Genliinde maceralar

  peinde komu, lgn bir hayat geirmi, daha sonra ise piman olarak din ve eriat yoluna

  dnm bir zatt.3 Ticaret hayatnn ilk yllarnda zengin olsa da 1859 ylndaki deprem

  4

  nedeniyle ilerinde byk gerilemeler oldu. Kalabalk ailesini zorlukla geindirebilecek bir hle

  dt. Annesi Saltanat Hanm ehrin ileri gelen ailelerindendi ve ok dindar bir hanmd.

  Yedi yanda mahalle mollahanesine5 gitmeye balayan kk Elekber, din bilgilerin

  yan sra Sdinin Bostan ve Glistan gibi klasik eserleri de reniyordu. lk iirlerini burada

  sekiz yandayken yazmaya balad. Yazd ilk iirde bile ocuk ruhuyla eitimdeki kat

  disiplini dile getiriyordu:

  Tuttum orucu iramazanda

  Gald iki gzlerim gazanda

  Mollam da dyr yaz yazanda6

  Buradaki etin ve skc koullardan sonra Sbir, 1874te dnemin nemli isimlerinden

  Seyid Ezim irvninin amahda at Usul-i Cedid okuluna kaydoldu.7 Bu hadise Sbirin

  hayatn ve dnyaya bakn deitirecek ve onu evresinden ok farkl, aydn bir kii hline

  getirecekti. nk ondaki cevheri kefeden ilk kii hocas olmu, bunun zerine onunla ok

  daha ciddi bir ekilde megul olmu yeni iirler yazmas iin rencisini tevik etmitir. Hatta

  Sbirin yazd iirlerden biri Seyid Ezimin o kadar houna gitmiti ki ona Nizminin

  2 ALTAYLI, S. (1994). Azerbaycan Trkesi Szl. C 2. stanbul. s. 873. 3 HSEYNOV, F. (1986). Molla Nasreddin ve Molla Nasreddinciler. Bak. s. 131. 4 Sbir, 1902 ylnda gerekleen baka bir depremi amah Zelzelesi adl manzumesinde ilerken bu depremden de

  bahsedecektir. 5 Eskiden mahallelerde bulunan ve din eitim veren kk okullar. 6 Eski mollahane kaidelerine gre bir renci Kuran tam olarak renmeden hibir ey yazmamalyd. Bu nedenle

  iir yazmaya alt iin hocas onu cezalandrmtr. Ayrca ocuklarn tuttuu orucun byklerin orucundan ok

  daha deerli olduu ve bunu salayan yetikinlerin de ok sevap kazanaca dnceleriyle Sbir, ok kk yata

  oru tutmaya tevik edilmi, ama ala dayanamadn o yata bu ekilde dile getirmitir. 7 Trkiye Dndaki Trk Edebiyatlar Antolojisi, C 5. stanbul s. 83.

 • 99 Lokman TAKESENLOLU

  ______________________________________________

  Uluslararas Trke Edebiyat Kltr Eitim Dergisi Say: 2/3 2013 s. 96-132, TRKYE

  International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 2/3 2013 p. 96-132, TURKEY

  Hamsesini hediye etmiti8. lk iirlerinden bazlar da ayn zamanda gl bir air olan Seyid

  Ezimin iirlerine nazire eklindedir. Hocasnn kaleminden kan:

View more