az orszÁgos reumatolÓgiai És fizioterÁpiÁs intÉzet … · intÉzet 2009. Évi rÖvid szakmai...

79
AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

Upload: others

Post on 31-Jan-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS

INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

Page 2: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

2

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK ............................................................................................ 2

I. AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET 2008. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA...................................... 3

II. INTÉZETI BETEGFORGALMI ADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK......... 6

III. HUMÁN ERŐFORRÁSOK ELEMZÉSE ................................................ 14

IV. PÉNZGAZDÁLKODÁS ÉS PÉNZÜGYI ELEMZÉSEK....................... 16

V. ANYAGGAZDÁLKODÁS ......................................................................... 30

VI. MUNKAERŐ-ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS ................................................ 33

VII. MŰSZAKI OSZTÁLY................................................................................ 36

VIII. GONDNOKSÁGI FELADATOK.............................................................. 40

IX. MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM, BIZTONSÁGTECHNIKA..... 41

X. KÖRNYEZETVÉDELEM ......................................................................... 43

XI. ÉLELMEZÉSI BESZÁMOLÓ .................................................................. 44

XII. GYÓGYSZERGAZDÁLKODÁS .............................................................. 47

XIII. KÖZPONTI LABORATÓRIUM............................................................... 49

XIV. INFORMATIKA ......................................................................................... 50

XV. SZERVEZÉSI OSZTÁLY FELADATAI ................................................. 53

XVI. AZ ÁPOLÁS INFRASTRUKTÚRÁJA..................................................... 56

XVII. ORVOSI SZAKKÖNYVTÁR .................................................................... 57

XVIII. FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE)........................................................................... 58

XIX. ELLENŐRZÉS ÉS A GAZDÁLKODÁSI FELADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA ................................................................................. 60

Page 3: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

3

I. AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS

INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása az egészségügyi reform 2007. április 1-i ágyszám korrekcióját követően 2009-ben is 195 aktív és 207 rehabilitációs ágyon történt. Az Intézet számára az építészeti lehetőségek optimális kihasználásával kialakított struktúra helyenként szűkös kereteket biztosít.

Három aktív reumatológiai osztály mellett egy kisebb ágyszámú vegyes profilú – döntően klinikai immunológiai tevékenységű osztály és az intenzív terápiás osztály, összesen 195 ágyon látja el az aktív fekvőbeteg ellátást. Az aktív reumatológiai osztályok korábbi speciális tevékenységüket – pl. metabolikus és csontbetegségek diagnosztikája és terápiája, gyermekreumatológia, fizio-balneoterápia, stb. – megtartva látják el a teljes szakmai spektrumot. Három rehabilitációs osztályon összesen 207 ágyon történik a reumatológiai betegek rehabilitációja.

2010. január 1-jétől a gyermekreumatológiai ellátást is végző 54 ágyas aktív osztály - osztályvezető főorvosának nyugdíjazását követően - és a kisebb 32 ágyas vegyes profilú osztály struktúrája a tulajdonos Egészségügyi Minisztérium hozzájárulásával, belső átcsoportosítással átalakult. A kisebb 32 ágyas osztály tisztán reumatológiai profilú lett, az 54 ágyas Klinikai Immunológiai, Felnőtt és Gyermekreumatológiai osztály 20 ágyon immunológiai betegeket, 34 ágyon a felnőtt és gyermekreumatológiai aktív betegeket látja el.

A területi ellátási kötelezettség gyakorlatilag nem változott, az aktív reumatológiai osztályok 22 budapesti kerület mellett részben feladat-átvállalással ellátják Pest-megye Duna jobb-parti részét is. A Klinikai immunológiai osztály a mozgásszervi dominanciájú immunológiai betegek interregionális ellátását is végzi, területi ellátási kötelezettsége közel 1 millió fő. Jelentős segítség lenne, továbbra is, ha a struktúraváltáskor ígért megszűnt aktív ágyak járóbeteg ellátási órára való konvertálásával az immunológiai betegek járóbeteg-ellátási szakorvosi óraszáma emelkedne.

Az aktív reumatológiai osztályokon a finanszírozás változásaival párhuzamosan előbb 2009. április 1-jétől – az EMAFT bevezetésétől – csökkent az előjegyzési várakozási idő, november 1.-jétől a TVK alacsonyabb szinten történt visszaállítását követően azonban ismét a korábbi; általában néhány hetes szintre nőtt. Az osztályok az országos intézeti feladatnak megfelelően a területi ellátási körükön kívülről is tudják fogadni akut stádiumukban a gyulladásos reumatológiai betegeket, illetve az aktív ellátásra szoruló degeneratív, osteoporosisos betegeket. Az Intézet évtizedes gyakorlatának megfelelően ellátja és szükség szerint akutan felveszi a sürgősséggel beutalt reumatológiai betegeket, ennek érdekében 24 órás ügyeletet működtet.

A csökkent intézeti TVK igen szűkösen biztosítja a folyamatos betegellátást. Sajnálatos módon a 2006. július 1-i HBCS korrekciót követő az irreálisan csökkent finanszírozás az átlag 11-12 napos kezelés ráfordításait nem fedezi, a korábbi 10 %-os case-mix csökkenés mellett a megelőző évben folyamatosan nem érte el a teljesítmény a TVK nyújtotta lehetőséget, ezért csökkent 2009. november 1-jétől az Intézet fekvőbeteg TVK-ja az országos átlagot is meghaladó mértékben. A rövid ápolási idejű betegek ellátására a csökkenő ágykihasználtság mellett korábban lett volna lehetőség, de a jelentősen csökkentett dolgozói létszámmal komoly teljesítménynövelést már nem lehetett elérni,- ma pedig a TVK szab erős korlátot ennek. Mindezek mellett az Intézet aktív osztályainak teljesítménye a havi TVK-t meghaladja. Vezetőségünk - a gazdasági lehetőségek nyújtotta határig - a rászoruló betegek mielőbbi ellátását tartja elsődleges faladatának.

A progresszív ellátás finanszírozása továbbra sem valósul meg, de sajnos a nem kiemelkedően súlyos betegek ellátását sem finanszírozza a jelenlegi rendszer.

Page 4: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

4

A szakmai elvárások feladása nélkül a korábban elfogadott, de be nem vezetett HBCS korrekció nyújtana megoldást, melynek érdekében a Szakmai Kollégiummal és az Országos Szakfelügyelettel együtt ismételten nyújtottunk be kódkarbantartási kérelmet. A módosított HBCS-k többletkiadást az OEP részére nem jelentenének, de más szakmák számára a néhány napos ápolás melletti egyszerű diagnózis használatot igen alacsony térítéssel finanszíroznák. Az Intézet a jelentős többletterhelés ellenére önként vállalta a 2008. év végi költség-ráfordítási adatgyűjtésben való részvételt, azt remélve, hogy a jelentős munkaigényű, de kevés műszeres beavatkozást igénylő aktív reumatológiai fekvőbeteg ellátás leszakadása az országos átlagtól megáll és talán sikerül ismét a korrekthez közelítő finanszírozást elérni. (Jelenleg egy reumatológiai aktív ágyon az országos átlag alig 50 %-át lehet elérni!!!) A költség-ráfordítási adatgyűjtés első szakasza szinte minden szakma területén alig értékelhető adatokat eredményezett, jelenleg zajlik a szakmai kollégiumok bevonásával a szakmai hibák javítása, a protokollokhoz igazodó ellátási költségek megállapítása illetve a korábbi adatok lehetséges korrekciója.

A rehabilitációs osztályok a kiemelt szorzóval korábban már közelítették a kezelések ráfordítás igényét, de a költségek növekedése miatt ez ismét romlott. Jelenleg 1 mozgásszervi rehabilitációs ágyon a reumatológiai aktív ágyak igen alacsony finanszírozásának is csak alig több mint kétharmadát lehet elérni.

Az Egészségügyi Minisztérium és az OEP vezetésével jelenleg is folyik az igen nagyszámú „rehabilitációs”-ként működő osztály ellenőrzése, újra besorolása, valamint ezzel párhuzamosan az érintett szakmai kollégiumok bevonásával, a rehabilitáció különböző ágainak – így a reumatológiai profilú rehabilitációnak is – a specifikálása, módszertanának, protokolljainak, finanszírozásának kidolgozása. Mivel a reformot követően működő több mint ötezer mozgásszervi rehabilitációs ágyon a reumatológiai betegek rehabilitációja gyakran nem biztosított, ezért az Intézet a Szakmai Kollégiummal és az Országos Szakfelügyelettel közösen kidolgozta a reumatológiai rehabilitáció koncepcióját, minimumfeltételeit és módszertanát, mely más szakterületekhez hasonló specializálódást tesz lehetővé. A közel kétezer ágyon végezhető reumatológia rehabilitáció a mozgásszervi rehabilitációs ágyak alig több mint egyharmada, de sajnos a mai napig sem sikerült érdemi előrelépést elérni a reumatológiai rehabilitáció ágazati szintű elismertetése területén. A jelenleg is zajló korábban említett munka reményt ad arra, hogy a későbbiekben a finanszírozásában is élesen meg lehet majd különböztetni az érdemi rehabilitációs tevékenységet a krónikus ellátástól esetleg ápolástól a rehabilitáció minden területén, így a reumatológiai rehabilitációban is.

Az intézeti szakmai tevékenység az átalakulást követően is a korábbi évek színvonalán zajlik. Áprilisban az ORFI által rendezett rendszeres kétnapos országos továbbképző konferencián több mint négyszáz résztvevő ismerhette meg a reumatológia és osteológia legújabb eredményeit. A második napon a reumatológiai hálózati fórumon ismételten a szakmát érintő legfontosabb problémák kerültek megvitatásra.

Az egyetemi graduális képzés, és a tudományos kutatómunka színvonala mellett a tudományos publikációk, valamint a hazai és külföldi kongresszusokon tartott előadások száma sem csökkent az Intézetben.

A Szociális és Mentálhigiénés Szolgálat teljesítménye továbbra is kiemelkedő. 400 mentálhigiénés foglalkozást tartottak, 720 egyszeri segély iránti kérelem elkészítésénél nyújtottak segítséget, 550 méltányossági nyugdíjemelési kérelmet kezdeményezésében vettek részt.

A betegek tájékoztatását szolgáló betegtájékoztatók az Intézetben minimális áron kaphatók. A korábbi évekhez hasonlóan kisszámú betegpanasz érkezett a betegjogi képviselőhöz illetve két esetben az Egészségbiztosítási Felügyelethez, ezek kivizsgálása néhány nap alatt megtörtént.

Page 5: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

5

Intézeti honlapunk megújult, bár van még javítani való 2007. év augusztusa óta a fekvő- és járóbeteg várólista, illetve előjegyzési lista folyamatosan elérhető rajta.

Az Intézetben 2008. év szeptemberétől zajlott az egységes minőségirányítási rendszer kialakítása (ISO 2009, MEES 01), a rendszer auditálása 2009. november végén lezajlott. A minőségirányítási rendszer megfelelő működése garanciát nyújthat a mindennapi élet egyre keményebb kihívásaival, a fokozódó szakmai elvárásokkal szemben. Folyamatos karbantartásáról az Intézet gondoskodik.

Mindezen szakmai feladatok mellett sikerült továbbra is mindvégig megőrizni az Intézet gazdasági-pénzügyi likviditását. A munkaerő gazdálkodási - racionalizálási feladatunkat maximálisan teljesítettük, a kötelező béremeléseket pedig maradéktalanul végrehajtottuk.

Page 6: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

6

II. INTÉZETI BETEGFORGALMI ADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK

2009. évben struktúraváltoztatás nem történt, de a megszorítások tovább folytatódtak, ezért kiemelt sikerként értékeljük, hogy Intézetünk ágyszáma nem csökkent, Intézetünk ágyszámát, és annak változását az alábbi táblázat tartalmazza:

Sem az aktív, sem pedig a krónikus ágyaink száma a tárgyévben, az előző év december 31.-hez képest nem változott, ezért az esetszám1 összehasonlítása egy objektív mutatószám az osztályok tevékenységének megítélésében. Az összehasonlítható osztályokon az összes aktív esetszám 11%-al nőtt, A legnagyobb emelkedést az Immunológiai osztály teljesítette, a legkisebb emelkedést (9%-ot) pedig az 1-es és a 3-as és Reumatológiai osztályok. Megállapítható továbbá, hogy a Rehabilitációs osztályokon 1%-al több esetet láttunk el a tavalyi évhez képest, ami lényegében a 2008-es évhez képest változatlanságot jelent. Mindezek figyelembevételével, változatlan ágyszám mellett az ellátott betegek száma 7%-al nőtt, ami az aktív esetek számának 11%-os, és a krónikus esetek számának pedig 1%-os növekedéséből adódott.

Változás2008 2009 %

1401 I. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 1508 1650 109%1402 II. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 1364 1510 111%1403 III. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 1392 1515 109%1404 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 287 308 107%1501 INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O. 196 219 112%2901 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 494 617 125%

Aktív részösszesen 5241 5819 111%2210 I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 993 1034 104%2211 II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 901 910 101%2212 III.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 1170 1147 98%

Krónikus részösszesen 3064 3091 101%Összes eset: 8305 8910 107%

Kód OsztálynévEset

1 Az adatok a pénzügyi évnek megfelelően 2008. októberétől 2009. szeptemberéig, a visszaigazolt teljesítések alapján kerülnek bemutatásra.

Ágyszám2009

1401 I. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 541402 II. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 501403 III. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 541404 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 121501 INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O. 52901 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 20

Aktív részösszesen 1952210 I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 702211 II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 672212 III.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 70

Krónikus részösszesen 207Intézet összesen: 402

Kód Osztálynév

Page 7: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

7

Az ápolási napok alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Változás2008 2009 %

1401 I. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 15 910 17 014 107%1402 II. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 14 739 16 061 109%1403 III. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 15 565 16 429 106%1404 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 3 217 3 577 111%1501 INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O. 1 376 1 336 97%2901 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 4 707 5 646 120%

Aktív részösszesen 55 514 60 063 108%2210 I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 23 932 24 141 101%2211 II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 23 289 23 601 101%2212 III.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 25 289 25 187 100%

Krónikus részösszesen 72 510 72 929 101%Összes eset: 128 024 132 992 104%

Kód OsztálynévÁpolási nap

Az esetszámok növekedéséből következett az ápolási napok növekedése is. Az intézeti ágykihasználtság azonban így meghaladja a 90%-ot, ami mintegy 4%-os emelkedés a tavalyi évhez képest.

Változás2008 2009 %

1401 I. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 80,72% 86,32% 107%1402 II. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 80,76% 88,01% 109%1403 III. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 78,97% 83,35% 106%1404 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 73,45% 81,67% 111%1501 INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O. 75,40% 73,21% 97%2901 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 64,48% 77,34% 120%

Aktív részösszesen 78,00% 84,39% 108%2210 I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 93,67% 94,49% 101%2211 II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 95,23% 96,51% 101%2212 III.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 98,98% 98,58% 100%

Krónikus részösszesen 95,97% 96,52% 101%Intézet összesen: 87,25% 90,64% 104%

Kód OsztálynévÁgykihasználtság

Fekvőbeteg osztályok átlagos ápolási nap mutatói az aktív osztályokon csökkenő tendenciát mutat, a krónikus osztályokon változatlan, így az intézeti átlag 3%-ot csökkent.

Változás2008 2009 %

1401 I. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 10,55 10,31 98%1402 II. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 10,81 10,64 98%1403 III. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 11,18 10,84 97%1404 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 11,21 11,61 104%1501 INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O. 7,02 6,10 87%2901 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 9,53 9,15 96%

Aktív részösszesen 10,59 10,32 97%2210 I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 24,10 23,35 97%2211 II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 25,85 25,94 100%2212 III.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 21,61 21,96 102%

Krónikus részösszesen 23,67 23,59 100%Összes eset: 15,42 14,93 97%

Kód OsztálynévÁtlagos ápolási nap

Page 8: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

8

Az egy ágyra jutó éves esetszám alakulásának bemutatása:

Változás2008 2009 %

1401 I. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 27,93 30,56 109,40%1402 II. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 27,28 30,20 110,70%1403 III. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 25,78 28,06 108,83%1404 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 23,92 25,67 107,30%1501 INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O. 39,20 43,80 111,73%2901 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 24,70 30,85 124,90%

Aktív részösszesen 26,88 29,84 111,02%2210 I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 14,19 14,77 104,10%2211 II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 13,45 13,58 100,98%2212 III.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 16,71 16,39 98,06%

Krónikus részösszesen 14,80 14,93 100,89%Intézet összesen: 20,66 22,16 107,28%

Kód Osztálynév1 ágyra jutó esetszám

Ez az utóbbi mutató már alkalmas a teljesítmények összehasonlítására. Az egy ágyra jutó esteszám intézeti átlagban valamelyest nőtt; az aktív osztályokon 11%-os, a krónikus osztályokon 1,%-os növekedés tapasztalható.

Aktív osztályok súlyszám teljesítményei:

Változás2008 2009 %

1401 I. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 1544,9 1718,1 111%1402 II. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 1411,6 1572,8 111%1403 III. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 1228,0 1369,8 112%1404 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 302,1 328,0 109%1501 INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O. 139,8 132,8 95%2901 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 469,4 568,6 121%

Intézet összesen: 5095,8 5690,2 112%

Kód OsztálynévSúlyszám

Az aktív osztályokon az esetszám nőtt, az átlagos ápolási idő csökkent, de az Intézet összehasonlítható osztályainak összes súlyszáma az esetszám változásához képest is jobban nőtt. Mindezek felhívják a figyelmet arra, hogy a kódolás, az adminisztrációs tevékenységre továbbra is nagy figyelmet kell fordítani.

Aktív fekvőbeteg osztályokon az egy ágyra jutó súlyszám mutatójának és CMI-indexének alakulásának bemutatása:

Változás2008 2009 %

1401 I. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 28,61 31,82 111,2%1402 II. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 28,23 31,46 111,4%1403 III. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 22,74 25,37 111,6%1404 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 25,17 27,34 108,6%1501 INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O. 27,97 26,57 95,0%2901 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 23,47 28,43 121,1%

Intézet összesen: 26,13 29,18 111,7%

Kód Osztálynév1 ágyra jutó súlyszám

Page 9: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

9

Változás2008 2009 %

1401 I. SZ. REUMATOLÓGIAI OSZ 1,02 1,04 102%1402 II. SZ. REUMATOLÓGIAI OS 1,03 1,04 101%1403 III. SZ. REUMATOLÓGIAI O 0,88 0,90 103%1404 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 1,05 1,07 101%1501 INTENZÍV BETEGELLÁTÁS 0,71 0,61 85%2901 II. KLINIKAI IMMUNOLÓGIA 0,95 0,92 97%

Intézet összesen: 0,97 0,98 101%

Kód OsztálynévCase mix index

Intézeti szinten a case mix index 1%-ot nőtt, ez azonban az osztályok között egyenlőtlenül oszlik meg.

Mind az aktív fekvőbeteg osztályoknak mind pedig a krónikus osztályoknak nőtt a teljesítménye ennek ellenére az egy ágyra jutó bevétel az aktív osztályokon 8%-al, a krónikus osztályokon pedig 1%-al csökkent.

2008 20091401 I. SZ. REUMATOLÓGIAI OSZ 4 287 984 Ft 3 912 130 Ft1402 II. SZ. REUMATOLÓGIAI OS 4 231 505 Ft 3 867 777 Ft1403 III. SZ. REUMATOLÓGIAI O 3 408 305 Ft 3 119 193 Ft1404 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 3 772 706 Ft 3 361 232 Ft1501 INTENZÍV BETEGELLÁTÁS 4 191 518 Ft 3 266 819 Ft2901 II. KLINIKAI IMMUNOLÓGIA 3 517 587 Ft 3 495 895 Ft

Aktív összesen: 3 916 701 Ft 3 588 036 Ft2210 I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB 3 294 185 Ft 3 276 925 Ft2211 II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHA 3 349 215 Ft 3 347 070 Ft2212 III.SZ. REUMATOLŕGIAI REHA 3 480 973 Ft 3 418 910 Ft

Krónikus összesen: 3 375 162 Ft 3 347 643 FtIntézet összesen: 3 637 849 Ft 3 464 252 Ft

Kód Osztálynév1 ágyra jutó bevétel

Fekvőbeteg osztályok egy esetre jutó és 1 ápolási napra jutó bevételének alakulása:

1 esetre 1 ápolási napra

1401 I. SZ. REUMATOLÓGIAI OSZ 128 033 Ft 12 417 Ft1402 II. SZ. REUMATOLÓGIAI OS 128 072 Ft 12 041 Ft1403 III. SZ. REUMATOLÓGIAI O 111 179 Ft 10 252 Ft1404 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 130 957 Ft 11 276 Ft1501 INTENZÍV BETEGELLÁTÁS 74 585 Ft 12 226 Ft2901 II. KLINIKAI IMMUNOLÓGIA 113 319 Ft 12 384 Ft

Aktív összesen: 120 238 Ft 11 649 Ft2210 I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB 221 842 Ft 9 502 Ft2211 II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHA 246 433 Ft 9 502 Ft2212 III.SZ. REUMATOLŕGIAI REHA 208 652 Ft 9 502 Ft

Krónikus összesen: 224 187 Ft 9 502 FtIntézet összesen: 156 300 Ft 10 472 Ft

Kód Osztálynévjutó bevétel

Intézeti átlagban az egy ágyra jutó 3 464 252 Ft bevétellel szemben a 2008-as 3 637 849 Ft. bevétel jutott, ami 5%-os csökkenésnek mondható. Ez azt jelenti, hogy az aktív osztályok 1 ágyra jutó bevétele 8%-al csökkent, míg a krónikus osztályokon gyakorlatilag változatlan maradt.

Page 10: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

10

Fekvőbeteg osztályok egy esetre jutó bevételének alakulása:

Intézeti átlagban ez. 2008-ban 176 089-Ft-tal szemben egy 11%-os csökkenést jelent. A krónikus osztályokon az egy esetre jutó bevétel azért magasabb az aktív osztályoknál, mert a kiemelt 1,7-s szorzóval rendelkeznek, és az ápolási idejük lényegesen hosszabb.

Járóbeteg ambulanciák esetszámának bemutatása:

Ignylők megnevezése 01 03 04 05 06 09 0A 0E 0F 0R Eset 1-es sz. Reumatológiai szakambulancia 4608 2 14 1 46252-es sz. Reumatológiai szakambulancia 2980 13 8 31 1 16 30493-as sz. Reumatológiai szakambulancia 5643 31 17 2 1 56944-es sz. Reumatológiai szakambulancia 4789 1 1 4 2 47975-ös sz. Reumatológiai szakambulancia 1938 50 1 5 1 1995Belgyógyászati szakambulancia 1095 2 455 1 1 1554Bőrgyógyászat szakambulancia 293 1 263 557Fájdalom szakambulancia 749 1 750Fizioterápia 4761 3 4764Fizioterápiás ambulancia 1551 4 1555I. Reumatológiai Rehabilitációs osztály 981 2 983Ideggyógyászati szakambulancia 150 7 157II. Reumatológiai Rehabilitációs osztály 3011 2 9 17 1 34 3074Immunológiai laboratórium 18820 27 9692 28539Klinikai Immunológiai szakambulancia 1940 1 5 1 18 1965Központi EKG laboratórium 72 4 7003 7 2 7088Központi Radiológia 6170 14 2 1713 2 1 7902Lézer szakambulancia 2565 2832 5397Nemzeti Oszteoporozis Centrum 3880 62 3942Nőgyógyászati szakambulancia 63 1 48 112Ultrahang 1144 671 1815Összesen: 67203 1 149 29 22859 9 2 9 52 1 90314

A fenti esetszám2 a 2008-os adatokhoz képest 14%-os emelkedést mutat.

2 Az ambuláns adatok a pénzügyi évnek megfelelően lettek bemutatva, azaz 2007. októbertől 2008. szeptemberig,

Page 11: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

11

Járóbeteg ambulanciákon elvégzett beavatkozások:

Ignylők megnevezése 01 03 04 05 06 09 0A 0E 0F 0R Beav1-es sz. Reumatológiai szakambulancia 9291 5 17 3 93162-es sz. Reumatológiai szakambulancia 6875 26 8 54 3 22 69883-as sz. Reumatológiai szakambulancia 10999 67 33 7 1 111074-es sz. Reumatológiai szakambulancia 9072 1 1 7 4 90855-ös sz. Reumatológiai szakambulancia 4004 70 2 6 1 4083Belgyógyászati szakambulancia 2734 7 990 1 3 3735Bőrgyógyászat szakambulancia 822 1 267 1090Fájdalom szakambulancia 1498 3 1501Fizioterápia 17747 6 17753Fizioterápiás ambulancia 3183 4 3187I. Reumatológiai Rehabilitációs osztály 2072 5 2077Ideggyógyászati szakambulancia 229 7 236II. Reumatológiai Rehabilitációs osztály 6392 4 18 27 3 38 6482Immunológiai laboratórium 266527 380 76902 343809Klinikai Immunológiai szakambulancia 4532 1 10 1 35 4579Központi EKG laboratórium 72 4 7005 7 2 7090Központi Radiológia 15919 33 2 3004 5 3 18966Lézer szakambulancia 2621 2902 5523Nemzeti Oszteoporozis Centrum 4679 62 4741Nőgyógyászati szakambulancia 63 1 48 112Ultrahang 2061 931 2992

371392 1 603 44 92309 12 2 24 62 3 464452

A beavatkozások száma valamelyest növekedett az előző évhez képest (11%), ez a növekedés azonban az esetszám növekedésétől mintegy3%-al elmarad.

Page 12: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

12

Járóbeteg szakambulanciák teljesítménye:

Ignylők megnevezése 01 03 04 05 06 09 0A 0E 0F 0R Pontszám1-es sz. Reumatológiai szakambulancia 3 144 156 1 709 11 589 819 3 158 2732-es sz. Reumatológiai szakambulancia 2 263 555 10 579 4 812 21 678 819 7 851 2 309 2943-as sz. Reumatológiai szakambulancia 4 298 930 14 687 12 618 2 227 354 4 328 8164-es sz. Reumatológiai szakambulancia 3 916 516 750 750 3 357 1 569 3 922 9425-ös sz. Reumatológiai szakambulancia 1 509 620 24 815 797 3 953 750 1 539 935Belgyógyászati szakambulancia 2 140 685 4 943 745 818 47 5 900 2 897 393Bőrgyógyászat szakambulancia 239 320 750 192 428 432 498Fájdalom szakambulancia 709 297 1 524 710 821Fizioterápia 2 766 001 1 317 2 767 318Fizioterápiás ambulancia 565 353 708 566 061I. Reumatológiai Rehabilitációs osztály 683 201 1 313 684 514Ideggyógyászati szakambulancia 113 311 5 250 118 561II. Reumatológiai Rehabilitációs osztály 2 759 615 777 7 079 13 933 245 23 658 2 805 307Immunológiai laboratórium 107 254 294 162 162 12 548 749 119 965 205Klinikai Immunológiai szakambulancia 1 537 028 750 3 910 354 12 233 1 554 275Központi EKG laboratórium 22 176 1 232 2 157 276 2 156 616 2 183 456Központi Radiológia 10 399 351 24 806 1 745 2 224 637 2 619 1 364 12 654 522Lézer szakambulancia 1 095 272 1 206 622 2 301 894Nemzeti Oszteoporozis Centrum 7 720 796 114 080 7 834 876Nőgyógyászati szakambulancia 45 666 354 36 000 82 020Ultrahang 1 280 026 777 899 2 057 925Összesen: 154 464 169 750 245 866 22 462 20 091 665 4 775 616 7 090 32 613 5 900 174 875 906

Page 13: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

13

A járóbeteg szakambulanciák teljesítményének 11%-os növekedése elsősorban a beavatkozások számának növekedésével magyarázható. Több ambulanciánk - az előző évhez hasonlóan - létszámhiány miatt nem üzemel: Neurofiziológia, Pszichológia, Haematológia, Manuálterápia.

Az MRI teljesítménye az alábbiak szerint alakult:

TERKAT Eset Beav Pont1 7 548 8 395 150 939 0256 67 80 1 505 637E 1 1 31 462

7 616 8 476 152 476 124

2008-ban 7 616 esetet, 8 476 beavatkozást végzett az MR 152 476 124 pontért. Ez esetszámban 9%-os a beavatkozás számban 10%-os, és pontértékben 17%-os csökkenést jelent.

Page 14: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

14

III. HUMÁN ERŐFORRÁSOK ELEMZÉSE

Alapadatok

Az ORFI orvos munkatársainak létszáma: 69 fő, redukált létszámuk: 48,69 fő. 67 fő szakorvosunk közül 32 fő egy szakképesítéssel, 29 fő két szakképesítéssel és 6 fő három vagy több szakképesítéssel rendelkezik. Nem szakorvos 2 fő, előszerződéses rezidensünk már nincs. Jelenleg 2 fő GYES-en van. 2 fő szakorvos-jelölt az új rendszerű szakképzésben részesül. A szakorvos-jelöltjeink intézeten belül forgó rendszerben ismerkednek meg a betegosztályokkal, illetve részlegekkel, azok profiljaikkal és feladataikkal. 2009. évben 4 fő szerzett első szakorvosi képesítést. 3 fő készül a második szakvizsgára, 2 fő készül a harmadik szakvizsgára. Az orvosok átlagéletkora: 53,88 év.

Az egyes foglalkozási csoportok átlag besorolási illetménye (alapilletmény+pótlékok) a következő:

2008. év

(Ft) 2009. év

(Ft)

Emelkedés/ Csökkenés

(%) I. Orvosok 226 656 227 722 0,47II. Egyéb egyetemi végzettségű 208 703 261 984 25,52III/a. Egészségügyi szakdolgozók 201 972 133 896 -33,706III/b. Egészségügyi Fizikai dolgozók 149 448 134 264 -10,161IV. Gazdasági, műszaki 167 745 161 584 -3,673V. Fizikai dolgozók 105 092 94 654 -9,933Intézeti összesen: 1 059 616 1 014 104 -4,296

Oktatás, továbbképzés

Az ORFI által szervezett „Haladás a Reumatológia, Immunológia, Osteológia területén 2006.-2008.”című továbbképző konferencián az intézetet 30 fő orvos képviselte, ebből 19 fő előadást tartott. Az Osteológiai hálózatban dolgozók részére Siófokon rendeztünk konferenciát a SE I. sz. Belklinikájával közösen, az Intézetből 18 fő vett részt. Intézetünk orvosai, egyéb diplomásai és szakdolgozói rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, hazai és külföldi kongresszusokon. 2009. évben 34 fő vett részt hazai kongresszuson és 18 fő vett részt külföldi konferencián. A továbbképzéseket, konferenciákat az intézet csak úgy tudta támogatni, hogy a közalkalmazott kérésére legtöbb esetben biztosította a napot, valamint ha előadást tartott vagy posztere volt, a részvételi díj és a regisztrálási díj kifizetését vállalta. A Semmelweis Egyetem graduális és rezidens képzésében részt veszünk. Gyakorlóhelyei vagyunk a reumatológiai, a klinikai immunológiai-és allergológiai, a mozgásszervi rehabilitáció, valamint a fizioterápiai szakorvosi képesítést megszerezni kívánó orvosoknak.

Tudományos tevékenység

Intézetünkben 2 fő egyetemi tanári, 1 fő egyetemi magántanári, 4 fő az orvostudomány illetve az MTA doktora címmel, 10 fő kandidátusi és 8 fő Ph.D. tudományos minősítéssel rendelkezik. Intézetünkben 6 fő doktori iskolás illetve Ph.D. -re készül.

Orvos munkatársainknak a tárgyévben számos közleménye, könyv illetve könyvfejezete jelent meg. Tudományos, valamint továbbképző előadást tartottak.

Page 15: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

15

Rendszeresen részt veszünk minden jelentős hazai és nemzetközi tudományos reumatológiai rendezvényen (EULAR, MRE, MOOT, MAKIT, Hélia Továbbképzés).

Kitűntetés, fegyelmi

Intézetünkben a Semmelweis nap alkalmából „ORFI Emlékérmet” adományoztunk kiváló munkájukért különféle munkaköri csoportba tartozó munkatársainknak (5 fő) és 1 fő részesült a „Kiváló Ápolásért Díj”-ban. A Semmelweis napon 1 fő vehette át az Egészségügyi Miniszter Díszoklevelét. Fegyelmi eljárás a tárgyévben nem történt.

Page 16: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

16

IV. PÉNZGAZDÁLKODÁS ÉS PÉNZÜGYI ELEMZÉSEK

Az intézet által 2008-ban és 2009-ben felhasználható források nagyságának és összetételének változását a következő táblázat mutatja:

A források változása és összetételének alakulása

2008. 2009.

Megnevezés/év eFt

Megoszlás%

eFt Megoszlás

%

Eltérés eFt

Változás %

Költségvetési források 98 643 3,50 57 224 1,87 -41 419 58,01

Intézeti OEP támogatás 2 498 211 87,30 2 530 045 82,84 31 834 101,27

Saját bevétel 121 257 4,20 144 547 4,73 23 290 119,21

Előirányzat maradvány 107 298 3,70 292 178 9,57 184 880 272,31

Felhalmozási bevétel 27 725 1,00 28 968 0,95 1 243 104,48

Átvett pénzeszköz 9 652 0,30 1 350 0,04 -8 302 13,99

Összesen: 2 862 786 100,00 3 054 312 100,00 191 526 106,69

Az intézeti rendelkezésre álló források nagysága összességében 2009-ben csak 191 526 e Ft-al emelkedett.

Az Intézet sajátos bevételei közé került az oltópont működtetésével kapcsolatosan befolyt bevétel, amely nagymértékben befolyásolta a 19,2 %-os emelkedést.

Oltópont működtetése

Az Egészségügyi Minisztérium rendelkezése, valamint a 2009. november 19-én kiadott tisztifőorvosi rendelkezés - az influenza A(H1N1)v vírus elleni Fluval P védőoltás beadására szolgáló rendkívüli oltópontok létrehozásáról és működéséről – alapján felkért egészségügyi szolgáltatók oltópontkénti működésével kapcsolatban felmerült feladatok hatékony megvalósíthatósága érdekében az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és az ORFI „Támogatási Szerződést” kötött, melynek OTH iktatószáma: 6543-150/2009; EüM iktatószáma: 6220-22/2009-0006KTF.

A H1N1 influenzajárvány megelőzése érdekében a lakosság és a dolgozóink számára a Frankel Leó u. 25-29. szám alatt működő Foglalkozás-egészségügyi rendelőben az oltópont 2009. november 20-tól 2009. december 22-ig működött az alábbiak szerint:

Működési rendje: munkanapokon 8:00 – 20:00

A fizetett oltóanyag értéke: 1 930 Ft/db

A fizetett beadás díja: 1 070 Ft/db

A fizetés módja: készpénz

A fizetés helye: Frankel Leó u. 25-29., magasföldszint

A fizetés ideje: az oltóanyag beadását megelőzően.

Az oltópont személyzete az igénylő számára minden esetben az oltóanyagról nyugtát, a beadás költségéről számlát állított ki. A bizonylatokat kiadás előtt minden esetben bélyegzőlenyomattal látták el.

Page 17: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

17

Napközben a bizonylatokat és a bevételezett készpénzt a biztonságos megőrzésre rendszeresített kazettában helyezték el, és a rendelőben lévő zárt szekrényben tartották, majd a nyitvatartási idő befejeztével a portaszolgálatra adták le. A következő átadás-átvétel időpontjáig a kazettát a portás őrizte meg a páncélszekrényben.

A bevételezett összeget az oltópont személyzete kötelezően a Pénzügyi osztályon adta le értékhatártól függetlenül a következő napon, az erre rendszeresített elszámoló lapon. Az elszámolást a bizonylatok ellenőrzésével kellett elvégezni.

Az oltópont működéséről szóló tájékoztatót több helyen kifüggesztettük, az Intézet bejáratait és egyéb forgalmas helyeit is beleértve. Az oltóponton egészségfelmérést és felvilágosítást követően minden TAJ kártyával rendelkező, hozzánk forduló magyar állampolgár megkapta a H1N1 elleni védőoltást, akinél aktuális ellenjavallat nem állt fenn. A lehetőség az intézeti betegek részére is adott volt, míg a 16 éven aluli fiatalok védőoltása nem tartozott a feladataink közé.

Az oltóponton a folyamatosan jelenlévő szakszemélyzet gondoskodott a védőoltás beadásáról. Az orvosi szakmai hátteret munkaidőben Dr. Soós László főorvos, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat vezetője, valamint Dr. Juhász Péter, illetve távollétében Dr. Ruzicska Éva (mindketten I. sz. Reumatológiai osztály) szakorvosok biztosították. Az ő feladatuk volt a védőoltás orvosi felügyelete, és beadhatóságának elbírálása. Munkaidőn túl, 16 – 20 óra között a védőoltás felügyeletét és indikációját az intenzíves ügyeletes orvos végezte, akit az oltópont szakszemélyzete erre telefonon kért fel. Az Intenzív Terápiás Osztály ügyeletben és munkaidőben folyamatosan készenlétben állt az esetlegesen fellépő komplikációk elhárítására. Az Intézetbe már megérkezett oltóanyag utánpótlásáról az intézeti gyógyszertár gondoskodott.

A járvány enyhítése érdekében minden munkatársunktól a személyes és munkahelyi higiénés rendszabályok maximális betartását kértük.

Pénzügyi elszámolás az oltópont működtetéséről

Támogatási szerződés szerint OTH által leutalt összeg: 1 000 000 Ft

Fluval-P oltóanyagért (905 fő által) befizetett összeg: 1 746 650 Ft

Oltóanyag beadásából beszedett összeg 1 012 220 Ft

Az Oltópont előírt létszámmal való szabályos

működésének biztosítása érdekében az intézeti önrész: 1 598 980 Ft

5 357 850 Ft

Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetnek

(oltóanyag után) megfizetett összeg: 1 540 770 Ft

Oltópont működtetésében résztvevők bére: 2 057 400 Ft

Célfeladatként kifizetett egyszeri kereset-kiegészítés: 1 759 680 Ft

5 357 850 Ft

Az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételek 6,69 %-os növekedést mutatnak az előző évhez viszonyítva. A zárt vényforgalmú patika üzemeltetése jelentős bevétel növekedést eredményezett. Az Egészségbiztosítási Alapból származó bevétel növekedés megoszlási %-a 0,4 % -ot eredményezett Az előirányzat maradvány jogcímen az előző évhez képest 172,31 %-os növekedés mutatkozik. A költségvetési források támogatása jogcímen való bevétel jelentősen csökkent az

Page 18: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

18

előző évhez képest. Ezzel együtt 191,5 millió forinttal több forrás állt 2009-ben az Intézet rendelkezésére.

A jelzett változások eredményeként 87,30 %-ról 82,84 %-ra csökkent az Egészségbiztosítási Alapból származó források részaránya.

Az Egészségbiztosítás Alapból származó 2 862,7 millió forintos forrásból a gyógyszer értékesítéshez kapcsolódó támogatás összege 621,4 millió forintról 790,8 millió forintra növekedett.

A gyógyító megelőző kasszából származó források

Járóbeteg és fekvőbeteg ellátás bevételének alakulása

Kassza száma

Támogatás jogcíme

Alcím Támogatás 2008. évi összege

Támogatás 2009. évi összege

Eltérés (+-)

Változás %-a

17 Járóbeteg szakellátás 58 053,4 62 765,7 4 712,3 108,12

Teljesítménydíj 54 852,1 64 793,2 9 941,1 118,12

Teljesítmény korrekció miatt 23,1 627,0 603,9 2 714,29

Korrigált teljesítménydíj 54 875,2 65 420,1 10 544,9 119,22

Jogviszony miatti levonás -1 572,5 -3 372,2 -1 799,7 214,45

Jogviszony ellenőrzés 253,4 371,3 117,9 146,53

Részleges térítési díj vizitdíjból -51,1 0 51,1 0

Többletfinanszírozás 0 346,4 346,4 0

Év végi maradvány 556,9 0 -556,9 0

Alap előirányzat összesen: 54 061,9 62 765,7 8 703,8 116,1

OEP - ált. leutalt vizitdíj 3 991,5 0 -3 991,5 0

17 Immunológiai laboratórium 100 492,9 87 593,4 -12 899,5 87,16

Teljesítménydíj 80 870,8 78 832,5 -2 038,3 97,48

Teljesítmény korrekció miatt 17 473,9 8 253,5 -9 220,4 47,23

Korrigált teljesítménydíj 98 344,7 87 086,0 -11 258,7 88,55

Jogviszony miatti levonás -14,9 -24,8 -9,9 166,44

Jogviszony ellenőrzés 184,0 101,9 -82,1 55,38

Többlet-finanszírozás 0 430,3 430,3 0

Év végi maradvány 1 974,4 0 -1 974,4 0

Alap előirányzat összesen: 100 488,2 87 593,4 -12 894,8 87,17

OEP által leutalt vizitdíj 4,7 0 -4,7 0

20 Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás 771 393,0 699 667,1 -71 725,9 90,70

Teljesítménydíj 744 077,0 694 723,2 -49 353,8 93,37

Page 19: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

19

Teljesítmény korrekció miatt 0 -2 024,4 -2 024,4 0

Korrigált teljesítménydíj 744 077,0 692 698,8 -51 378,2 93,1

Jogviszony miatti levonás -528,9 -446,3 82,6 84,38

Jogviszony ellenőrzés 229,6 287,3 57,7 125,13

Év végi maradvány 19 876,8 0 -19 876,8 0

Többlet-finanszírozás 0 7 127,3 7 127,3 0

Alap előirányzat összesen: 763 654,5 699 667,1 -63 987,4 91,62

OEP által leutalt napi díj 7 738,5 0 -7 738,5 0

21 Krónikus kórházi fekvőbeteg ellátás 707 963,0 692 962,1 -15 000,9 97,88

Teljesítménydíj 680 113,8 693 365,2 13 251,4 101,95

Teljesítmény korrekció miatt 0 -171,4 -171,4 0

Korrigált teljesítménydíj 680 113,1 693 193,8 13 080,7 101,92

Jogviszony miatti levonás -468,2 -385,2 83,0 82,27

Jogviszony ellenőrzés 230,8 153,5 -77,3 66,51

Év végi maradvány 18 782,1 0 -18 782,1 0

Alap előirányzat összesen: 698 658,5 692 962,1 -5 696,4 99,18

OEP által leutalt napi díj 9 304,5 0 -9 304,5 0

Alap előirányzat összesen: ORFI 1 616 863,1 1 542 988,3 -73 874,8 95,43

OEP - ált leutalt vizit és napidíj ORFI 21 039,2 0 -21 039,2 0

Egyéb finanszírozás ORFI 230,2 2 258,0 2 027,8 980,89

25 Nagy értékű diagnosztika összesen: 266 340,- 222 885,2 -43 454,8 83,68

Teljesítménydíj 258 212,0 219 377,1 -38 834,9 84,96

Teljesítmény korrekció miatt 2 322,8 669,2 -1 653,6 28,81

Korrigált teljesítménydíj 260 534,8 220 046,3 -40 488,5 84,46

Jogviszony miatti levonás -179,7 -9,2 170,5 5,12

Jogviszony ellenőrzés 153,2 376,4 223,2 245,69

Részleges térítési díj vizitdíjból -29,4 0 29,4 0

Többletfinanszírozás 0 2 263,1 2 263,1 0

OEP – ált. leutalt vizit díj 1 113,3 0 -1 113,3 0

Egyezményes betegellátás 278,4 208,6 -69,8 74,93

Év végi maradvány 4 469,4 0 -4 469,4 0

Mindösszesen: 1 904 472,5 1 768 131,5 -136 341,0 92,84

Page 20: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

20

A gyógyító megelőző ellátásokért az OEP-től kapott bevételek csökkenést mutatnak intézeti szinten 92,84 %-ot. A 2009. évi bevétel -136 341 millió forinttal kevesebb, mint az előző évi. A bevételeknél a klinikai járóbeteg szakellátásban 4,7 millió forintos, az aktív kórházi fekvőbeteg ellátásban -71,7 millió forintos csökkenést realizáltunk. Az immunológiai laboratóriumon a krónikus kórházi fekvőbeteg ellátás területén is -15 millió forintos csökkenés mutatkozik. Ezáltal a járóbeteg szakellátáson 8,12%-os növekedést, míg a krónikus fekvőbeteg ellátáson 2,12%-os csökkenést értünk el. A bevétel minimális növekedése a szakfeladatonkénti teljesítményértékelés szerint nem Intézeten belüli tényezők következménye.

Aktív kórházi ellátás

Halmozott adatok

Megnevezés Mértékegység 2008. 2009. Változás %-a

Szervezett ágy darab 195,0 195,0 100,00

Ápolási nap nap 55 514,0 60 063,0 108,19

Súlyszám súlyszám 5 095,8 5 690,2 111,66

Esetszám fő 5 241,0 5 819,0 111,03

Teljesítmény kiadás eFt 761 379,0 740 163,0 97,21

Teljesítmény bevétel (OEP) eFt 771 393,0 699 667,1 90,70

Esetszámra jutó ápolási nap Nap/eset 10,6 10,3 97,17

Case mix index % 0,97 0,98 101,03

Ágykihasználás % 78,0 84,4 108,21

OEP bevétel a kiadás %-ában % 101,3 94,5 93,29

Fajlagos adatok

Megnevezés Mértékegység 2008. 2009.

Egy ágyra jutó összkiadás eFt/ágy 3 904,5 3 795,7

Egy ágyra jutó bevétel eFt/ágy 3 955,9 3 588,0

Ápolási napra jutó összkiadás eFt/ápolási nap 13,7 12,3

Egy napra jutó bevétel eFt/ápolási nap 13,9 11,6

Egy esetre jutó összkiadás eFt/eset 145,3 127,2

Egy esetre jutó OEP bevétel eFt/eset 147,2 120,2

A feladatellátást jellemző mutatók alakulását kismértékben befolyásolta az egy ágyra jutó összkiadás csökkenés és az egy ágyra jutó bevétel csökkenés. A 2009-es finanszírozási szabályok szerint az Intézet egy esetre jutó OEP bevétele bevételkiesést eredményezett. Az ápolási napra jutó összbevétel csökkenést és összkiadás csökkenést realizáltunk. Jelentősen növekedett az ellátott betegek száma 11,03 %, az egy betegre jutó ápolási nap 8,19 %. A kapacitás kihasználás változás 108,2 %.

Page 21: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

21

Krónikus kórházi ellátás

Halmozott adatok

Megnevezés Mértékegység 2008. 2009. Változás %-a

Szervezett ágy darab 207,0 207,0 100,00

Ápolási nap nap 72 510,0 72 929,0 100,58

Esetszám fő 3 064,0 3 091,0 100,88

Teljesített kiadás eFt 603 497,0 603 040,0 99,92

Teljesítmény bevétel (OEP) eFt 707 963,0 692 962,1 97,88

Esetszámra jutó ápolási nap Nap/eset 23,7 23,6 99,58

Ágykihasználás % 96,0 96,5 100,52

OEP bevétel a kiadás %-ában % 117,3 114,91 97,96

Fajlagos adatok

Megnevezés Mértékegység 2008. 2009.

Egy ágyra jutó összkiadás eFt/ágy 2 915,4 2 913,2

Egy ágyra jutó bevétel eFt/ágy 3 420,1 3 347,6

Ápolási napra jutó összkiadás eFt/ápolási nap 8,3 8,3

Egy napra jutó bevétel eFt/ápolási nap 9,8 9,5

Egy esetre jutó összkiadás eFt/eset 197,0 195,1

Egy esetre jutó OEP bevétel eFt/eset 231,1 224,2

Az egy ágyra jutó összkiadásnál nagyon csekély, 2 200 forintos növekedés, az egy ágyra jutó bevétel esetében 72,5 ezer forintos növekedés figyelhető meg. Az Egészségbiztosítási Alapból származó bevétel 97,96 %-ra csökkent.

Page 22: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

22

Járóbeteg szakellátás

Halmozott adatok

Megnevezés Mértékegység 2008. 2009. Változás %-a

Feladatmutató napi szako. óra 150,0 150,0 0,00

Teljesítménymutató ellátott eset 78 700,0 90 314,0 114,75

Finanszírozás alapja ezer eü. pont 157 208,0 174 875,9 111,24

Teljesített kiadás eFt 496 261,0 523 446,0 105,48

Teljesítmény bevétel (OEP) eFt 158 546,3 150 359,1 94,84

Teljesítmény bevétel (átfutó) eFt 266 340,0 222 885,2 83,68

Teljesítmény bevétel összesen eFt 424 886,3 373 244,3 87,85

OEP bevétel a kiadás %-ában % 85,6 71,3 83,29

Eset/szervezett óra eset/óra 2,0 2,3 115,0

Pont/eset pont/eset 1 997,6 1 936,3 96,93

Pont forint érték Ft/pont 1,0 0,9 90,0

Növekedett az ellátott betegek száma, ennek függvényében növekedett az OEP által leutalt támogatás, ami befolyásolta a ráfordított kiadások összegét.

Összefoglalva: a 2009. évi intézeti bevételek alakulását alapvetően az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében és a finanszírozási kormányrendeletekben meghatározott szabályok következményeinek tekinthetjük. Az Intézet betegellátási feladatát az előző évihez hasonlóan a kapacitás magas szintű kihasználása jellemezte. Többletbevételt az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételek hoztak.

A kiadások alakulása

2008. év 2009. évMegnevezés eFt megoszl.% eFt megoszl.%

Eltérés (+-)

Változás %-a

Személyi juttatások 825 645 32,1 818 137 29,38 -7 508 99,09

Munkaadókat terhelő járulékok

274 076 10,7 249 989 8,97 -24 087 91,21

Dologi kiadás Pénzeszköz átadás

1 391 908 1 396

54,10,1

1 670 8831 415

60,000,05

278 975 19

120,04101,36

Előző évi előirányzat maradvány átadás

0 0,0 0 0 0 0

Folyó kiadások 9 312 0,3 2 823 0,10 -6 489 30,32

Felhalmozás 68 271 2,7 41 304 1,50 -26 967 60,5

Összesen: 2 570 608 100,0 2 784 551 100,0 213 943 108,32

A kiadások nagyságát a bevételek nagysága, szerkezetét döntően az állami költségvetési döntések határozták meg. 2009-ben csak a kötelező béremeléseket hajtottuk végre. Évközben a kiadási tételek megváltoztatták a kiadási tételek megoszlását, így megnőttek a dologi kiadások arányai. Nominálisan a 2008. évivel azonos összegű kiadásokon belül csökkentek a személyi (-7 508 eFt), a

Page 23: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

23

munkáltatókat terhelő járulék kifizetések. Ezzel ellentétben 20,04 %-al növekedtek a dologi kiadások. A teljesített kiadások mértéke 2009-ben összesen 2 784 551 ezer forint, amelyek a személyi kiadások teljesítéséből 29,38 %, munkaadókat terhelő járulékok teljesítéséből 8,97 %, a dologi kiadások 60,0 %, pénzeszköz átadások 0,05 %, a folyó kiadások 0,1 %, valamint a felhalmozási kiadások 1,5 % teljesítéséből tevődik össze.

Dologi kiadások

2008. év 2009. év Megnevezés

eFt megoszl % eFt megoszl %Eltérés

(+-) Változás

%-a

Gyógyszer Aesculapius 587 551 41,93 758 878 45,34 171 327 129,16

Gyógyszer intézeti 29 993 2,14 27 673 1,65 -2 320 92,26

Vegyszer 65 809 4,70 68 039 4,07 2 230 103,39

Irodaszer, nyomtatvány 15 034 1,07 27 746 1,66 12 712 184,56

Könyv 141 0,01 222 0,01 81 157,45

Folyóirat 3 721 0,27 3 986 0,24 265 107,12

Egyéb nformációhordozó 262 0,02 181 0,01 -81 69,08

Hajtó-és kenőanyagok 1 837 0,13 1 027 0,06 -810 55,91

Szakmai anyagok 25 501 1,82 25 405 1,51 -96 99,62

Kisértékű tárgyi eszköz 9 922 0,71 15 620 0,93 5 698 157,43

Munka-védőruha 6 216 0,44 27 300 1,63 21 084 439,19

Egyéb anyagbeszerzés 25 566 1,83 26 111 1,56 545 102,13

Kommunikációs szolg. 19 014 1,36 21 104 1,26 2 090 110,99

Vásárolt élelmezés 92 250 6,58 90 018 5,38 -2 232 97,58

Bérleti és lízing díjak 4 503 0,32 5 352 0,32 849 118,85

Szállítási szolgáltatás 760 0,05 435 0,03 -325 57,24

Gázenergia-szolg. díja 36 959 2,64 41 830 2,50 4 871 113,18

Villamosenergia-szolg. 24 127 1,72 28 510 1,70 4 383 118,17

Távhő-és melegvíz-szolg. 25 004 1,78 28 198 1,69 3 194 112,77

Víz-és csatornadíjak 22 545 1,61 26 724 1,60 4 179 118,54

Karbant., kisjav. szolg. 35 262 2,52 25 170 1,51 -10 092 71,38

Egyéb üz., fennt. sz. kiad. 32 664 2,33 27 768 1,66 -4 896 85,01

Továbbsz.szolg.kiad.állh. 1 170 0,08 1 359 0,08 189 116,15

Pénzügyi szolg. kiadásai 2 951 0,21 2 491 0,15 -460 84,41

Vásárolt közszolg. 188 847 13,48 221 821 13,25 32 974 117,46

Általános forgalmi adó 123 532 8,82 155 768 9,30 32 236 126,1

Kiküld.reprez.rekl.kiad. 485 0,03 741 0,05 256 152,78

Szellemi tevékenység 0 0 1 680 0,10 1680 0

Egyéb dologi kiad. 10 282 0,74 9 726 0,58 -556 94,59

Dologi kiadások összesen:

1 391 908 99,34 1 670 883 99,83 278 975 120,04

Egyéb folyó kiadások 9312 0,66 2 823 0,17 -6 489 30,32Dologi kiad. és egyéb folyó kiadás összesen:

1 401 220 100,00 1 673 706 100,00 272 486 119,45

2009-ben a dologi kiadások 20,04 %-al haladták meg az előző évit. A folyóiraton 7,12 %, a hajtó- és kenőanyagokon 55,91 %, a villamos energiaszolgáltatáson 18,17 % a gázenergia szolgáltatáson 13,18 %, a távhőszolgáltatáson 12,77 % a növekedés mértéke.

Page 24: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

24

A vegyszerekben 3,39 %, a vásárolt közszolgáltatásokban 17,46 % növekedés mutatkozik. A gyógyszer (Aesculapius 29,16 %), vegyszer kiadások növekedése a zárt vényforgalmú patika működésével és forgalombővülésével hozható összefüggésbe. A többi szakfeladat kiadásain minimális növekedés mutatkozik, így például könyv, bérleti és lízingdíjak. Az általános forgalmi adó, valamint a kis értékű tárgyi eszköz jogcímeken növekedést realizáltunk. A közüzemi díjak kiadásai a 2009. évi áremelés következménye. A vásárolt közszolgáltatások 52,78 %-os növekedése döntően az Intézet gazdálkodásával kapcsolatban nem lévő közreműködővel ellátott MRI kiadások miatt következett be. Egyes területeken a kiadáscsökkenés jelentős, ami jelzi a takarékossági kényszerhelyzetet. Az egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadáson, a karbantartás-kisjavítás szolgáltatás kiadáson, a pénzügyi szolgáltatás kiadáson, a szállítási szolgáltatás kiadáson és a vásárolt élelmezés kiadáson kismértékű csökkenés mutatkozik a tavalyi évhez képest.

Intézetünk vállalta, hogy részt vesz a 2008-ban indított, a finanszírozási díjparaméterek ellenőrzésére, meghatározására szervezett átfogó ráfordítás feladatban. A kormány a ráfordítás felmérésben résztvevő egészségügyi szolgáltatók részére díjazást állapított meg.

Az Intézet likviditási helyzete

Időszak Pénzkészlet eFt Rövidlejáratú

kötelezettség eFt Likviditási gyorsráta

2008. év 292 866 88 018 3,3

2009. év 277 671 92 763 3,0

A 2009. évi költségvetési előirányzatok alakulása

Előirányzatok változása eFt Megnevezés

Eredeti előirányzat

eFt Korm. Felügy. Intézeti

Módosított előirányzat

eFt

Teljesített bevétel

eFt

Működési költségv. bevétel 2 139 389 0 0 509 200 2 648 589 2 675 692

Felhalmozási bevétel 0 0 0 250 250 29 218

Működési költségv. támogatás 16 709 40 515 0 0 57 224 57 224

Előirányzat maradvány 0 0 0 292 178 292 178 292 178

Összesen: 2 156 098 40 515 0 801 628 2 998 241 3 054 312

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 24. § (4) bekezdése alapján a Pénzügyminisztérium engedélyezte a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, felügyeleti hatáskörben.

Eredeti előirányzatban a felhalmozási kiadásokon belül a felújításon 35 073 ezer forint állt rendelkezésre, amihez intézményi hatáskörben 91 424 ezer forint került módosításra. Ezzel együtt a módosított előirányzatunk 210 096 ezer forint lett, ebből kifizetésre került 41 304 ezer forint, így a fennmaradó összeg az előirányzat maradvány részét képezi.

Page 25: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

25

2009. évi kiadási előirányzat módosítása

Kiemelt előirányzat Eredeti

előirányzat eFt

Módosított előirányzat

eFt

Teljesített kiadás

eFt

Módosítási hányad

%

Pénzügyi teljesítés

mutatója %

Személyi juttatások 905 531 829 706 818 137 91,63 98,61

Munkaadókat terhelő járulékok 299 848 260 617 249 989 86,92 95,92

Dologi és egyéb folyó kiad. 914 161 1 779 936 1 673 706 194,71 94,03

Pénzeszköz átadás 1 485 1 485 1 415 100,0 95,29

Beruházás 5 073 83 599 23 629 1647,92 28,26

Felújítás 30 000 42 898 17 675 142,99 41,20

Kiadások összesen: 2 156 098 2 998 241 2 784 551 139,06 92,87

Az előirányzatok módosítása részben a maradvány igénybevétele, részben az előirányzati jogcímek közötti átcsoportosítások miatt váltak szükségessé. Az eredeti előirányzat személyi juttatásokról összességében a jogszabályi előírások betartása mellett 75,8 millió forint és munkaadókat terhelő juttatások jogcímekről 39,2 millió forint került előirányzat átcsoportosításra a dologi és egyéb folyó kiadások jogcímekre.

A 2009. évi előirányzat maradvány alakulása

Megnevezés 2008. év 2009. év Eltérés Változás %

Kiadási előirányzat 2 806 230 2 998 241 192 011 106,84

Teljesítés 2 570 608 2 784 551 213 943 108,32

Kiadási megtakarítás 235 622 213 690 -21 932 90,69

Bevételi előirányzat 2 806 230 2 998 241 192 011 106,84

Teljesítés 2 862 786 3 054 312 191 526 106,69

Bevételi lemaradás/teljesítés 56 556 56 071 -485 99,14

Elvonások 0 0 0 0

Felhasználható maradvány 290 204 269 761 -20 443 92,96

Maradvány a bevétel %-ában 0,10 0,09 -0,01 90,00

Az előirányzat maradvány 2009-ben az előző évi 290,2 millió Ft-ról 269,7 millió Ft-ra csökkent. Kialakulása a kiadási megtakarítással és a bevétel túlteljesítéssel van összefüggésben. Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végez, gazdasági társaságnak nem tagja, Alapítványt nem támogat.

Monitoring Munkacsoport

Az Egészségügyi Minisztérium elrendelte a jelentős értékű közbeszerzések megindításának egyes kérdéseiről szóló 1132/2009. (VIII. 7.) Korm. határozat értelmében a kiírni tervezett, a központosított közbeszerzés körén kívül eső, nem uniós forrásból megvalósuló, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 40. § (2) bekezdése szerint számítva ötvenmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzések esetén a közbeszerzés időszerűségéről – az ajánlati felhívás vagy részvételi felhívás közzététele, illetve az ajánlattételi felhívás megküldése előtt – a határozat rendelkezése szerinti előzetes egyeztetés lefolytatása szükséges.

Page 26: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

26

Az egyeztetés lefolytatására monitoring munkacsoport állt fel, amelynek vezetője a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár. Az előzetes egyeztetés lefolytatása a szükséges monitoring adatlap kitöltésével, beküldésével kezdeményezhető.

A hivatkozott Kormány határozat értelmében az ajánlati felhívás, a részvételi felhívás vagy az ajánlattételi felhívás a monitoring munkacsoport vagy a Kormány támogató állásfoglalása hiányában nem tehető közzé, illetve nem küldhető meg.

A fenti rendelkezéseket szükséges alkalmazni továbbá a határozat hatálya alá tartozó személyek vagy szervek által kötni vagy meghosszabbítani tervezett azon, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 40. § (2) bekezdése szerint számítva ötvenmillió forintot meghaladó értékű szerződésekre is, amelyek megkötésére, illetve meghosszabbítására nem közbeszerzési eljárás keretében kerül sor, azzal, hogy a szerződés a munkacsoport vagy a Kormány támogató állásfoglalása hiányában nem tehető közzé, illetve nem küldhető meg.

Amennyiben a beszerzés – részben, vagy egészében – EU-s forrásból valósul meg, a közbeszerzés megindításához a Munkacsoport egyetértését nem kell kérni.

Személyi juttatások teljesítési szintje

Személyi juttatások megnevezése Teljesítési szint % Teljesítési szint % Teljesítési szint %

2007. 2008. 2009.

Rendszeres személyi juttatások 72,5 72,8 74,73

Nem rendszeres személyi juttatások 26,0 25,6 23,43

Külső személyi juttatások 1,5 1,6 1,84

Összesen: 100,0 100,0 100,00

Személyi juttatások alakulása

eFt

Megnevezés/év 2006. 2007. 2008. 2009.

Rendszeres személyi juttatások 775 660 549 463 600 686 611 399

Nem rendszeres személyi juttatások 131 220 197 585 211 515 191 685

Külső személyi juttatások 10 396 11 128 13 444 15 053

Összesen: 917 277 758 176 825 645 818 137

Megoszlás %

Rendszeres személyi juttatások 84,56 72,5 72,8 74,73

Nem rendszeres személyi juttatások 14,31 26,0 25,6 23,43

Külső személyi juttatások 1,13 1,5 1,6 1,84

Összesen: 100,00 100,0 100,0 100,00

Page 27: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

27

A besorolási osztályonkénti statisztikai létszám alakulása, összetétele a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra

Megnevezés Létszám (fő) Alakulása Összetétele Létszám (fő) Alakulása Összetétele

Évek 2007. 2008. 2007=100% 2007. 2008. 2008. 2009. 2008=100% 2008. 2009.

igazgató 1 1 100,0 0,3 0,3 1 1 100,0 0,3 0,3

igazgató helyettes

3 3 100,0 1,0 1,0 3 1 33,3 1,0 0,3

osztályvezető 14 15 107,1 4,7 4,7 15 16 106,7 4,7 4,6

más vezető beoszt.

4 4 100,0 1,4 1,3 4 2 50,0 1,3 0,6

„A” fizetési osztály

37 44 119,9 12,5 13,8 44 42 95,5 13,8 12,2

„B” 25 24 96,0 8,4 7,6 24 22 91,7 7,6 6,4

„C” 23 29 92,0 7,7 9,1 29 30 103,5 9,1 8,7

„D” 68 72 105,9 22,9 22,6 72 83 115,3 22,6 24,1

„E” 43 49 114,0 14,5 15,4 49 61 124,5 15,4 19,4

„F” 43 42 97,7 14,5 13,2 42 49 116,7 13,2 15,6

„G” 1 2 200,0 0,3 0,6 2 1 50,0 0,6 0,3

„H” 5 6 120,0 1,7 1,9 6 7 116,7 1,9 2,2

„I” 25 21 84,0 8,4 6,6 21 22 104,5 6,6 7,0

„J” 5 6 120,0 1,7 1,9 6 8 133,3 1,9 2,5

Teljes munkaid.

fogl. száma: 297 318 107,1 100,0 100,0 318 345 108,5 100,0 100,0

A személyi juttatások és a teljesített kiadások bemutatása

Személyi juttatások előirányzatai és felhasználásuk: eFt

Megnevezés 2006. 2007. 2008. 2009.

Eredeti előirányzat 939 734 940 375 879 057 905 531

Módosított előirányzat 935 703 760 759 851 752 829 706

Teljesítés 917 277 758 176 825 645 818 137

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 98,03 99,7 96,9 98,6

A személyi juttatás teljesítése a módosított előirányzat %-ában a 2008. évhez viszonyítva 1,7 %-os növekedést mutat.

Page 28: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

28

Létszám irányszámok, létszámterv betartásának minősítése

Az ORFI létszámhelyzetének alakulása:

Megnevezés 2006. 2007. 2008. 2009.

Engedélyezett létszám (fő) 500 500 410 410

Betöltött létszám (fő) 466 417 371 388

Átmenetileg üres álláshely (fő) 34 83 39 22

Megoszlás %

Engedélyezett létszám (%) 100,0 100,0 100,0 100,0

Betöltött létszám (%) 93,2 83,4 90,4 94,6

Átmenetileg üres álláshely (%) 6,8 16,6 9,5 5,4

Az átmenetileg üres álláshelyek négy hónapnál rövidebb ideig voltak betöltetlenek.

Bér és létszámgazdálkodásra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése

Az ORFI számítógéppel támogatott bérszámfejtési, bér- és munkaerő nyilvántartási rendszere a munkahelyeken pontosan vezetett és a munkahelyi vezetők által ellenőrzött, érvényesített jelenléti ívek adatainak feldolgozásával történik. A bér és munkaügyi nyilvántartások naprakészek, átláthatóságuk, ellenőrizhetőségük biztosított.

Felújítás

Az Egészségügyi Minisztérium a szakmai feladat ellátásához 10 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást (amelyből felújítási kiadásokra: 10 millió Ft használható fel) nyújtott Intézetünk részére, az Egészségügyi Minisztérium 2009. évi 10.2.41. Intézményi felújítások elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat bevétele terhére.

A megállapodás tárgya, hogy az Intézet vállalja:

a Frankel Leó út 38-40. szám alatt a beépített erkély ablakfelületének cseréjét, erkélyek burkolását, illetve az alatta lévő vakolat helyreállítási munkáit, a gazdasági bejárat előtt csúszásmentes burkolat kialakítását,

a Frankel Leó út 25-29. szám alatt az ebédlő tetőszigetelését és a Lukács klub feletti terasz szigetelését,

a Frankel Leó út 62. szám alatt TMK műhely városi vízbekötés saját területen való kiépítését.

A végső szakmai és pénzügyi teljesítési határidő: 2010. október 31.

Beruházás

Az Egészségügyi Minisztérium eszközbeszerzésre 10 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújtott Intézetünk részére, a központi beruházások elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat bevétele terhére.

A beruházás költsége: 8 millió Ft + Áfa

Page 29: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

29

A beruházás tárgya:

Frankel Leó út 38-40. szám alatt

- Tangentor (vízsugár masszázs) kezelésekre a hidroterápián 1 db beépített tangentoros kombinált gyógyterápiás és 2 db nem beépített tangentorral rendelkező (sima) gyógykád beszerzése

Frankel Leó út 25-29. szám alatt

- A félemeleti hidroterápián 2 db nem beépített tangentorral rendelkező kád beszerzése

- A kádak villamos táphálózata 3x42 V-os feszültségszintre van kiépítve szigetelés ellenőrző műszerrel, amely rendszert az új készülékekhez nem lehet felhasználni, és át kell alakítani a villamos hálózatot 3x230 V-os feszültségszintre.

Ezen kádak elhasználódott állapota és a nem megfelelő helykihasználás miatt szeretnénk tangentoros gyógykádakat alkalmazni, illetve a régieket kicserélni.

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat 2009. január 1-jei határidővel előírta a teljes körű központosított illetményszámfejtés megvalósítását.

Ennek egyik feltétele volt, hogy a Magyar Államkincstár (MÁK) és Intézetünk szakmai megállapodást kössön, amely megállapodás megköttetett.

Page 30: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

30

V. ANYAGGAZDÁLKODÁS

Az Anyaggazdálkodási csoport 2008. és 2009. évi előirányzatainak, valamint kiadás teljesítéseinek alakulásait az alábbi táblázatok ismertetik:

1. sz. táblázat – A 2009. évi teljesítések alakulása a 2008. évhez viszonyítva

Teljesítés Eltérés bruttó Főkönyvi

szám Főkönyvi szám megnevezése 2008 év

bruttó (eFt)%

2009. év bruttó (eFt)

% eFt %

543 Irodai papír, nyomtatvány, számítástechnikai anyag

18.026,8 19,7 33.900,0 23,0 15.873,2 188,1

546 Hajtó- és kenőanyag 26,8 0,1 20,8 0,1 -6,0 -76,6

547 Szakmai anyag kis értékű eszköz

35.204,7 38,5 47.165,0 32,0 11.960,3 134,0

548 Textília 7.459,4 8,2 33.880,0 22,9 26.420,6 454,2

549 Műszaki és egyéb anyag 30.665,6 33,5 32.426,0 22,0 1.760,4 105,7

Összesen: 91.383,3 100,0 147.391,8 100,0 56.008,5 161,1

A 2008. illetve a 2009. év teljesítését összevetve összességében 56.008,5 e Ft eltérés mutatkozik.

2. sz. táblázat – A 2009. évi előirányzatok alakulása a 2008. évhez viszonyítva

Előirányzat Eltérés bruttó Főkönyvi

szám Főkönyvi szám megnevezése 2008. év

bruttó (eFt) 2009. év

bruttó (eFt) eFt %

543 Irodai papír, nyomtatvány, számítástechnikai anyag

17.471,3 18.646,9 1.175,6 106,7

546 Hajtó- és kenőanyag 54,0 187,3 133,3 346,9

547 Szakmai anyag, kis értékű eszköz

35.025,6 41.979,0 6.953,4 119,9

548 Textília 7.566,0 4.122,9 -3.443,1 54,5

549 Műszaki és egyéb anyag 28.993,3 28.767,0 -226,3 99,2

Összesen: 89.110,2 93.703,1 4.592,9 105,2

Page 31: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

31

3. sz. táblázat – A 2009. évi előirányzat és teljesítés összehasonlítása

Előirányzat Teljesítés Eltérés bruttó Főkönyvi

szám Főkönyvi szám megnevezése 2009. év

bruttó (eFt) 2009. év

bruttó (eFt) eFt %

543 Irodai papír, nyomtatvány, számítástechnikai anyag

18.646,9 33.900,0 15.253,1 181,8

546 Hajtó- és kenőanyag 187,3 20,8 -166,5 11,1

547 Szakmai anyag, kis értékű eszköz

41.979,0 47.165,0 5.186 112,4

548 Textília 4.122,9 33.880,0 29.757,1 821,8

549 Műszaki és egyéb anyag 28.767,0 32.426,0 3.659,0 112,7

Összesen: 93.703,1 147.391,8 53.688,7 157,3

A 3. sz. táblázat a 2009. évi előirányzatok illetve teljesítések alakulását tartalmazza, mely összességében 157,3%-os eltérést mutat.

A 2009. évben az előző évekhez hasonlóan a központosított közbeszerzés több termékcsoportot érint az Anyaggazdálkodási csoport gazdálkodási körét érintő tételeken belül.

Megnevezés

2009. évi központosított közbeszerzés keretében

történt teljesítések bruttó (eFt)

Számítástechnikai alkatrész 1.687,8

Festékpatron 1.536,5

Irodai papír, irodaszer 47.1

Leporelló 2.856,5

Irodabútor 1.353,8

Zárt vérvételi rendszer 4.583,1

Iratmegsemmisítő 25,2

Véna kanül 590,6

EH tű 1.679,3

EH fecskendő 1.134,4

Összesen: 15.494,3

Page 32: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

32

A 2009. évben az anyaggazdálkodás több rovatánál tapasztalható az előirányzathoz képest túlköltés, melyek az alábbiakkal indokolhatók:

- A 2009. év végén Intézetünk megszerezte az ISO minősítést, ami az előkészületek idején nagyszámú papírfelhasználást tett szükségessé, továbbá a használatban lévő nyomtatványok teljes megváltoztatása is jelentős többletkiadást eredményezett.

- Ebben az évben is jelentős szerepe volt az anyaggazdálkodási csoport részéről az elkopott, elhasználódott a dolgozók védő-, és munkaruhák cseréjének, ami a rovaton nagymértékű túllépést mutat.

- Az intézet két osztályának költözése (helycseréje), illetve az ezzel kapcsolatos átalakítási munkák műszaki anyagszükséglete a műszaki rovatok előirányzat - teljesítés különbözetét mutatják.

Page 33: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

33

VI. MUNKAERŐ-ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

Az Intézet dolgozóinak átlagilletménye 2009-ban a teljes és a részmunkaidős dolgozóknál is csökkent.

Az átlag illetmény alakulását fizetési osztályokhoz tartozóan, a következő táblázat mutatja:

Fizetési osztály Átlagilletmény Ft/fő

A 87 810

B 114 918

C 123 852

D 120 709

E 156 970

F 179 812

G 159 036

H 220 308

I 250 652

J 304 498

Intézeti összesen átlag: 171 856

Az Intézet dolgozóinak átlagilletménye:

- teljes munkaidős: 151 593 Ft/fő

- részmunkaidős: 144 113 Ft/fő

2009. évi fluktuáció bemutatása:

Munkaköri csoport Belépők % Kilépők %

I. orvos 0 0,0 8 12,8

II. egyéb egyetemi végzettségű 1 0,6 1 0,6

III/a. egészségügyi szakdolgozó 2 1,2 7 12,2

III/b. egészségügyi fizikai dolgozó 11 25,3 9 13,1

IV. gazdasági, műszaki ügyviteli dolgozó 10 24,7 9 13,1

V. Fizikai dolgozó 19 48,2 19 48,2

Összesen: 43 100,0 53 100,0

Az átlagos statisztikai létszám 359 főről 362 főre emelkedett. A munkajogi létszám 390 főről 402 főre emelkedett.

Engedélyezett létszám 2009-ben: 410 fő

Átlagos statisztikai létszám: 362 fő

Munkajogi létszám: 402 fő

Page 34: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

34

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Kormányhatározat rendelkezett arról, hogy központosított illetményszámfejtést a központi költségvetési szervekre teljes körűen ki kellett terjeszteni. Ennek a következményeként 2009. február 1-jétől bekapcsolódtunk a központosított illetményszámfejtésbe. A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. Törvény rendelkezéseinek értelmében 2009. január 1-jei hatállyal átlagosan 5%-kal növekedett a közalkalmazotti illetménytábla.

2009. január 1-jén életbelépő tábla változás 136 főt érintett ,mely összesen 336 300 Ft/hó díjazást jelentett. Ebből a garantált bérminimum 5 főt érintett, melynek összege 10 000 Ft/hó, kulcsszámváltozás 131 főt 326 300 Ft/hó összeget takar. Minimálbéremelés nem történt Pótlékváltozás nem történt.

2009-ben a jubileumi jutalom 20 főt érintett, ebből 12 fő 25 éves jubileumi jutalomra, 7 fő 30 éves jubileumi jutalomra és 1 fő 40 éves jubileumi jutalomra volt jogosult.

Fluktuáció mértéke, okai:

A következő táblázatban jól kimutatható, hogy az átlagos állományi létszám 12 fővel nőtt. Nőtt a belépők száma, csökkent a kilépők száma.

A csökkenő kilépők száma azt mutatja, hogy a dolgozók a munkájukkal elégedettebbek és stabilnak érzik az Intézet helyzetét.

Ugyanakkor a felvételi forgalom növekedése, és a kilépési forgalom csökkenése szintén az Intézet stabil helyzetére utal.

Munkaerőmozgás mutatószámai:

Év Megnevezés

2006. 2007. 2008. 2009.

Átlagos állományi létszám (fő) 466 399 390 402

Belépők száma (fő) 31 65 22 43

Kilépők száma (fő) 99 107 56 53

Felvételi forgalom (%) 6,6 16,3 6,4 8,2

Kilépési forgalom (%) 21,2 26,8 12,1 11,7

Munkaerő forgalom (%) 27,8 42,3 33,6 38,4

Munkaerő hullámzás (%) 6,6 16,3 14,7 8.5

Page 35: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

35

Az egyes előirányzatok terhére megvalósított feladatok szakmai értékelése

Teljesítés Eltérés Fők. szám

Főkönyvi szám megnevezése 2008. év bruttó (eFt)

% 2009. év

bruttó (eFt)% eFt %

511 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

552 741 66,95 563 686 68,90 10 945 101,98

512 Teljes munkaidő munkavégzés juttatása

172 934 20,94 140 136 17,13 -32 798 81,03

513 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása

9 905 1,20 14 442 1,76 4 537 145,81

514 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szemhez kapcsolódó költségtérítései

12 394 1,50 22 387 2,74 9 993 180,63

516 Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása

64 227 7,78 62 433 7,63 -1 794 97,21

517 Állományba tartozó nem rendszeres

0 0,00 0 0,00 0 0,00

522 Állományba nem tartozó juttatása

13 444 1,63 15 053 1,84 1 609 111,97

Személyi juttatás összesen: 825 645 100,00 818 137 100,00 -7 508 99,09

531 TB. járulék 238 233 87,10 219 006 87,95 -19 227 91,93

532 Munkaadói járulék 24 413 8,92 18 627 7,48 -5 786 76,30

533 Egészségügyi hozzájárulás 8 063 2,95 8 337 3,35 274 103,40

534 Táppénz hozzájárulás 2 812 1,03 3 029 1,22 217 107,72

Járulékok összesen: 273 521 100,00 248 999 100,00 -24 522 91,03

A személyi juttatáson belül csökkent a részmunkaidőben foglalkoztatottak bérköltsége. Csökkent a teljes munkaidősök részére kifizetett juttatások összege, ez összességében 18,97%-os és 32 798 eFt-os csökkenést jelentett intézeti szinten.

A fenti táblázatból ugyanakkor kitűnik, hogy nőtt a teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai, valamint a sajátos juttatásai és a teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolatos költségtérítései. Csökkent a részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai. Ennek oka az lehet, hogy csökkent a részmunkaidős dolgozók száma.

Page 36: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

36

VII. MŰSZAKI OSZTÁLY

Felújítás és beruházás

Teljesítés Eltérés Főkönyvi

szám Főkönyvi szám megnevezése 2008. év

bruttó (eFt) %

2009. év bruttó (eFt)

% Ft %

113 Immateriális javak vásárlása

2 883,54 4,28 2 822,60 6,83 -60,94 97,89

123 Épület, építmény vásárlása

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124 Épületek felújítása 40 746,07 60,57 17 675,00 42,79 -23 071,10 43,38

131 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

23 646,47 35,15 11 133,46 26,96 -12 513,01 47,08

132 Gépkocsi vásárlás 0,00 0,00 9 672,96 23,42 9 672,96 100,00

Összesen: 67 276,05 100,00 41 304,02 100,00 -25 972,06 61,39

2009. évben felújításra rendelkezésre álló pénzeszközök

2009. évi eredeti EüM előirányzat: 30 000 eFt

2009. évi előirányzat módosítás: 22 848 eFt

A felújításra (124) a 2009. évben rendelkezésre álló pénzeszközből az alábbiakat használtuk fel:

- Frankel Leó u. 25-29., I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs osztályon WC, mosdó, zuhanyzó akadálymentesítése (24 397 eFt)-ból: 17 675 eFt

- beruházásra átvezetve: 9 950 eFt

A fennmaradó összeg 2009-ben kerül kifizetésre.

2009. évben beruházásra rendelkezésre álló pénzeszközök

- 2009. évi eredeti EüM előírányzat: 5 073 eFt

- átvezetés felújításból: 9 950 eFt

- átvezetés dologiból: 56 240 eFt

- 2008. évi maradvány: 12 336 eFt

Beruházásra a 2009-ben rendelkezésre álló pénzeszközből az alábbiak kerültek kifizetésre:

2009. évi eredeti EüM előirányzatból + átvezetés:

- szoftver, program licenc vásárlás 55 db 2 311 eFt

- számítástechnikai eszközvásárlás 44 db 7 170 eFt

- egyéb eszköz vásárlása 9 db 1 358 eFt

- „e-public program“-hoz program kiegészítés 454 eFt

A fennmaradó összeg 2010-ben kerül kifizetésre.

Page 37: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

37

2008. évi (12 336 eFt) áthozatból:

- VW Crafter gépkocsi 7 677 eFt

- VW Crafter gépkocsi átalakítás 1 645 eFt

- EKG készülék 7 db 2 768 eFt

- nyomtató 1db 172 eFt

- szoftver 2 db 74 eFt

Elemző értékelés

A számítástechnikai eszközök és szoftver beszerzések által modernizálásra került az Intézet számítógép felszereltsége.

Vacotron 460 vákumelektródás kezelőkészülék beszerzésével javult a betegek fizikoterápiás ellátása.

Rozsdamentes kádfellépők beszerzésével a higiéniás, és baleseti feltételek javultak a hidroterápián.

Az iktató program kiegészítésével még egyszerűbb lett a beérkező és kimenő levelek nyilvántartása.

A betegszállító gépkocsi üzembe helyezésével biztosítani tudjuk fekvő- és tolószékes betegeink szállítását a biztonságos közúti közlekedés szabályainak megfelelően.

A 7 db EKG készülék beszerzésével az intézet osztályainak korszerű EKG készülékkel történő ellátása valósult meg.

Épület felújítás vonatkozásában a Lukács épület I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs osztályán a kórházi minimumfeltételeknek megfelelően a WC, mosdó, zuhanyzó helyiségek akadálymentes építészeti kialakításával az ÁNTSZ követelményei teljesülnek.

2010. évi elképzelések, tervek

Épület felújítás vonatkozásában az Esplanade épület (Frankel Leó út 38-40.) gazdasági bejárata előtti járófelület csúszászmentes burkolat kialakítása, valamint a földszinti Hidroterápián az öltöző és zuhanyzó helyiségek akadály és csúszásmentes felújítása szükséges.

Az épület IV.-V. emelet beázásának megszüntetése (ablakfelület cseréje).

7 db erkély burkolata és alatta levő vakolat helyreállítása.

Az V. emeleti III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs osztályon mozgáskorlátozottak számára alkalmas WC-k kialakítása.

A Központi röntgen munkahelyen az UH készülék számára megfelelő kezelő helyiséget kell kialakítani a használaton kívüli 2-es számú röntgen helyiségben.

A Lukács épület (Frankel Leó út 25-29.) étterem és klub feletti tetőteraszról eredő beázás megszüntetése, a szigetelés felújítása szükséges.

Az ISO feltételeinek megfelelően irattár kialakítása szükséges olyan kapacitással, hogy az intézet különböző területein elhelyezett anyagok tárolása egységes helyen megoldódjon.

Page 38: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

38

A Frankel Leó út 62. szám alatti TMK műhely vízbekötésének saját területen való kiépítése, az idegen területen fekvő csatlakozás megszüntetése.

A bejárati gépkocsi forgalom szervezett és biztonságos fejlesztése érdekében beléptető kontroll kialakítását is célzó automatikus sorompó létesítését tervezzük.

A „B” épület tetőpárkány alatti bádog felújítása szükséges.

Felújítás keretében az ORFI épületeiben üzemelő liftek szakértői időszakos vizsgálat során feltárt hibáinak megszüntetése a biztonságtechnikai előírások betartásáért.

A Központi Laborban leselejtezett mélyhűtő berendezés helyett új beszerzése.

Az elhasználódott hidroterápiás kádak cseréje a Frankel Leó út 25-29. szám alatti épület ½ emeletén a minimumfeltételek betartásáért, mikrohullámú kezelő készülékek, betegellenőrző monitor beszerzése.

A betegellátó konyhák részére rozsdamentes csepegtető tálcák beszerzése szükséges.

Egyéb beruházás előirányzása az osztályok igényei szerint történik.

Épület, gép- és műszerkarbantartás, javítás, bérlet, energia és egyéb szolgáltatások

Teljesítés Eltérés Főkönyvi

szám Főkönyvi szám megnevezése 2008. év

bruttó (eFt)%

2009. év bruttó (eFt)

% Ft %

551 Kommunikációs szolgáltatások

5 219,27 2,85 8 247,98 4,14 3 028,71 158,03

552 + 563 Különféle szolgáltatási kiadások (karbantartás, eseti javítás)

50 490,88 27,52 39 452,70 19,79 -11 038,18 78,14

552 Különféle szolgáltatási kiadások (energia)

126 526,62 68,97 150 188,60 75,33 23 661,98 118,70

555 Továbbszámlázás 1 205,28 0,66 1 483,36 0,74 278,08 123,07

Összesen: 183 442,05 100,00 199 372,64 100,00 15 930,59 108,68

A kommunikációs szolgáltatásoknál a 2008. évhez képest az áremelések, az Áfa 25%-ra való emelése, és a vírusirtó program 2009. évben esedékes frissítése növelte meg a költségeket.

A különféle szolgáltatási kiadások (karbantartások, eseti javítások) 2008. évhez képest erőteljes csökkenést mutatnak annak ellenére, hogy az Áfa 25%-ra emelkedett a II. félévtől. A csökkenés oka, hogy a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel csak a szerződéses feladatok lettek elvégezve, és csak a legszükségesebb eseti javításokat végeztettük el külsős vállalkozóval. A különféle szolgáltatási kiadások (energia) növekedésének egyértelmű oka az energia árak növekedés, valamint 2009. II. félévtől az Áfa 20%-ról 25 %-ra való emelése. A továbbszámlázás emelkedése a 2009. évi energia árak, és az Áfa növekedése miatt következett be.

Page 39: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

39

2010. évi elképzelések, tervek

Az intézetünk működőképességének fenntartását biztosító karbantartó partnereinkkel szerződéses jogviszonyban igyekszünk elérni, hogy a romló gazdasági helyzetben is minél többen biztosítsák áremelések nélkül a szolgáltatásaikat.

- Az Intézetben az esetenként szükségessé váló tisztasági festéseket részben – a létszám kapacitás függvényében – a karbantartó műhely tevékenységének keretében végezzük el.

- A helyiségek általános világítás armatúráinak javítását villanyszerelőink végzik el.

- A Frankel Leó u. 62. új irattár kialakításakor az ablakfelületi nyílászárók betörés elleni védelmét biztosító védőrácsokat a lakatos műhely dolgozói készítik el.

- Úgyszintén a megváltozott körülményekhez a helyi világítást átalakítjuk.

- Az ételmelegítő pultok üzembe helyezéséhez az elektromos csatlakozást a karbantartó műhely villanyszerelői végezik el.

- Az épületek ablak- és erkélyajtóinak szakcéggel történő hibaelhárítását tervezzük, hogy a téli időjárás kedvezőtlen hatásait kezelni tudjuk.

Page 40: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

40

VIII. GONDNOKSÁGI FELADATOK

Teljesítés Eltérés Főkönyvi

szám Főkönyvi szám megnevezése

2008. év bruttó (eFt)

% 2009. év

bruttó (eFt) % eFt %

546 Üzemanyag 1 963,4 5,85 1 342,9 5,10 -620,5 68,40

551

Különféle egyéb szolgáltatás (telefon, fax)

15 584,8 46,43 17 244,1 65,48 1 659,3 110,65

552 Különféle egyéb szolgáltatás

15 434,6 45,98 7 134,3 27,09 -8 300,3 46,22

555 Továbbszámlázás 198,8 0,59 175,7 0,66 -23,1 88,38

563

Különféle egyéb szolgáltatás (parkolás)

0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

572 Különféle egyéb díjak

387,6 1,15 439,0 1,67 51,4 113,26

Összesen: 33 569,2 100,00 26 336,0 100,00 -7 233,2 78,45

A benzin és gázolaj (546) vonatkozásában a magas üzemanyag ár ellenére a csökkenés oka, hogy értékesítés miatt egy gépkocsival csökkent a gépkocsi állományunk.

A különféle egyéb szolgáltatásoknál (551) növekedés tapasztalható, amelyben az inflációt követő áremelések hatása és hetedik hótól az ÁFA 5 %-os növekedése érződik.

A különféle egyéb szolgáltatásoknál (552) tapasztalható nagymértékű csökkenés oka, hogy 2009. évben ablaktisztítási tevékenységet külsős vállalkozóval nem végeztettünk.

A továbbszámlázásnál (555) tapasztalható csökkenés oka, hogy 2009. évben nem volt olyan tényező, amely a továbbszámlázási oldalt növelte volna, csak a szemétszállítás díja lett kiszámlázva.

A különféle egyéb díjak (572) vonatkozásában csak az infláció és hetedik hótól az ÁFA 5 %-os növekedésének hatása jelenik meg.

2010. évi elképzelések, tervek

Az üzemanyag költségek csökkenését tervszerű irányítással és a szállítási útvonalak összehangolásával elérhetjük. Fontos feladatnak tekintjük a gépkocsijaink műszaki és külső-belső állapotának megóvását, amellyel javítási és szervizelési költségeket tudunk megtakarítani.

Nagymértékű megtakarítást érhetünk el a vonalas telefon és percdíjaira vonatkozó szerződés felülvizsgálatával, a szerződés percdíjainak kedvező módosításával. Folytatni szükséges a hévízi üdülő komfortosabbá tételét az előző években elkezdettek szerint.

Az Intézet igényeit figyelembe véve szeretnénk az előző években megkezdett takarékos és tervezett munkánkat folytatni. Az épületek, és a hozzá tartozó területek karbantartását, felügyeletét a folyamatos ellátás mellett szeretnénk magasabb szintre emelni.

Page 41: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

41

IX. MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM, BIZTONSÁGTECHNIKA

A munkavédelem 2009. évi pénzügyi teljesítése három szakterületéből tevődik össze.

1. Munkavédelem

2. Tűzvédelem

3. Biztonságtechnika

A munkavédelem 2008. évi és 2009. évi kiadásait értékeltük és az alábbi összehasonlító táblázatban mutatjuk be:

Teljesítés Eltérés Főkönyvi

szám Főkönyvi szám megnevezése 2008. év

bruttó (eFt)%

2009. év bruttó (eFt)

% eFt %

552 Egyéb üzemeltetési kiadás 1 342,54 100,00 1 478,89 100,00 136,35 110,16

Az eltérés indoklása

2009. évben a Biztonságtechnikai szolgáltatási díjak tekintetében az infláció arányos emelkedésének hatására, illetve július hónaptól az ÁFA 5 %-os emelkedése miatt növekedett a pénzügyi teljesítés mértéke 2008. évhez viszonyítva.

A 2009. évben is teljesítettük a védőital ellátást a munkavállalók részére. A nyári időszakra vonatkozó védőital ellátást a kialakult hőmérsékleti viszonyok figyelembevételével teljesítettük, a 2009. évi költség a minimális árnövekedés miatt meghaladta a 2008. évi költségeket.

Összegzés

A munkavédelem 2009. évi gazdálkodási tevékenységét a takarékosság jellemezte. Minden szakterületet érintő pénzügyi kiadást a keretgazdálkodás lehetőségeinek figyelembevételével végeztünk. Az előző években elkezdett tűzvédelmi felszerelések felújítását 2009. évben is a megfelelő ütemben tudtuk folytatni. Mindezekre való tekintettel megállapíthatjuk, hogy tervszerűen, hatékonyan, gazdaságosan és megfelelő színvonalon tudtuk biztosítani az intézet működéséhez szükséges feltételeket.

2010. évben ugyanezt a tendenciát kívánjuk folytatni szakmai és gazdasági szempontból egyaránt.

2010. évi tervek

A 2009. évben a munkavédelem célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek magasabb szintre történő emelése, továbbá a szervezett munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása, a munkakörülmények humanizálása, a munkabalesetek és foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzése.

Tűzvédelmi szempontból folytatni szükséges a tűzvédelmi eszközök, felszerelések felújítását, modernizálását az előző évekhez hasonlóan.

Pénzügyi lehetőségeinkhez mérten folytatni kell a létesítmények tűzjelző hálózatának bővítését (Frankel Leó u. 25-29.). Nagy hangsúlyt kell fektetni a dolgozók tűzvédelemmel kapcsolatos tájékoztatására, tűzvédelmi ismereteik fejlesztésére.

Page 42: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

42

A rendészet célja a biztonság és a vagyonbiztonság további fejlesztése, megteremtése. Az intézet létesítményeiben (Frankel Leó u. 38-40. és Frankel Leó u. 62/a.) a veszélyeztetés figyelembevételével, a beléptetés ellenőrzésére és korlátozására beléptető rendszerek kiépítésére lenne szükség. Ezekkel, a rendszerekkel biztosítani tudnánk az intézet, a dolgozók és a betegek értékeinek megóvását.

Page 43: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

43

X. KÖRNYEZETVÉDELEM

Az egyes előirányzatok terhére megvalósított feladatok szakmai értékelése

Teljesítés Eltérés Főkönyvi

szám Főkönyvi szám megnevezése 2008. év

bruttó (eFt) %

2009. év bruttó (eFt)

% eFt %

552 Veszélyes hulladék 2 928,5 100 3 023,9 100 95,4 103,26

A 2008. évről a 2009. évre 5 %-os emelést tervezett be Nagy László, akkor Ő látta el a feladatot. 2009. év júliusától az ÁFA 20 %-ról 25 %-ra emelkedett. 2009. év októberétől új hulladékgyűjtési struktúrát vezettünk be. Az előző veszélyes hulladék-gyűjtési struktúra nem felelt meg az előírásoknak. A szolgáltató (Septox Kft.) 2010. évben nem emel árat, a 2009 októberében módosított szolgáltatói szerződés értelmében. 2009. év novemberétől a fotovegyszer hulladék a betegellátási hulladékkal együtt kerül elszállításra. A hulladék mennyiségi változásait nagyban meghatározza a beteganyagunk súlyossága.

2010. évi elképzelések

A betegellátási hulladékot csökkenteni nem tudjuk. A törvényi előírásoknak megfelelő gyakorlat szerint gyűjtjük a fertőző, veszélyes hulladékokat, majd átadjuk engedéllyel rendelkező, szolgáltató szakcég részére.

Page 44: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

44

XI. ÉLELMEZÉSI BESZÁMOLÓ

Az Intézet 2009. január 1-jétől december 31.-ig terjedő időszakban az élelmezési szolgáltatást továbbra is az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.-től vásárolta az ellátottak és az alkalmazottak részére.

Az élelmezés költsége a 2008. évhez viszonyítva csökkent, az eltérést az alábbi táblázat mutatja:

Teljesítés Eltérés Főkönyvi

szám Főkönyvi szám megnevezése 2008. év

bruttó (eFt) %

2009. év bruttó (eFt)

% eFt %

552 Vásárolt élelmezés 110 700,6 100 109 678,4 100 -1 022,2 99,08

A 2008. évi teljesítést összehasonlítva a 2009. évi teljesítéssel, megállapítható, hogy az eltérés mértéke 1%-os csökkenést mutat.

Az alábbi befolyásoló tényezők együttes hatása okozza az eltérést:

az étkezés térítési díja 8,98 %-al csökkent,

a decemberi számlák egy részének teljesítése 2010. januárra esedékes,

az aktuális étkezési díj: 890 Ft.

Az intézet által 2009. évben az ellátottak részére teljesített élelmezési szolgáltatás részletezése élelmezési napokban kifejezve, osztályokra bontva a következő: (az élelmezési napok száma 6,2 %-kal nőtt)

Osztály: Élelmezési nap

I. sz. Reumatológiai osztály: 16 624

II. sz. Reumatológiai osztály: 15 774

III. sz. Reumatológiai osztály: 15 122

Immunológiai osztály: 5 625

Reumatológiai osztály: 3 499

Intenzív terápiás osztály: 1 316

I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs osztály: 22 281

II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs. osztály: 20 672

III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs. osztály: 22 137

Összesen: 123 049

Az ELAMEN Zrt. által biztosított élelmezési szolgáltatás egész évben folyamatos volt. Az étkezési szolgáltatást továbbra is a Pesterzsébeti Iskolai részleg biztosította. A nagy távolság az ellátásban komoly fennakadást nem okozott. Az élelmezésen dolgozó munkatársak a napi kapcsolattartás mellett többször személyesen is felkeresték a főzőkonyhát, illetve a konyhavezetők is voltak az intézetben ellenőrzés és munkamegbeszélés miatt.

Page 45: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

45

A 2007. december elsejével az Egészségügyi Minisztérium által elrendelt betegélelmezés az Intézetben 2009. évben is akadálytalanul működött:

az ellátott betegek Normál „A” és Könnyű – vegyes „B” menü között választhattak,

folyadékpótlásra ásványvíz, gyümölcslé és tea állt a betegek rendelkezésére,

kisétkezés biztosítása: mely tejtermék, gyümölcs, müzliszelet,

az ellátottaknak az „A” „B”, illetve a diabeteses étrend energia és szénhidráttartalmát biztosította naponta szemléltető eszközként.

2009. szeptember hónapban az Egészségügyi Minisztérium az Országos Intézetek összevont közös élelmezési közbeszerzését kezdeményezte. 2009. novemberében az Országos Intézetek között megszületett a közös élelmezési közbeszerzés eljárási és együttműködési megállapodás, a felelősségi rend és a feladatkörök megoszlása a résztvevő Intézetek között.

A közös közbeszerzéssel kapcsolatosan 2009. december hónapban kijelölésre került Intézetünk gazdasági igazgatója, mint pénzügyi szakértelemmel rendelkező bizottsági tag, valamint élelmezésvezetője, mint szakmai szakértelemmel rendelkező bizottsági tag. Az Egészségügyi Minisztérium által kijelölt külső szakértő elkészítette az Országos Intézmények élelmezési üzemeinek - köztük Intézetünk - döntés előkészítő tanulmányát.

2010. januárban megkezdődött a szolgáltatás vásárlására vonatkozó - Intézetünkre szabott - szolgáltatási specifikáció (felelős személy: élelmezésvezető), és a szolgáltatási szerződés (felelős személy: gazdasági igazgató) kidolgozása. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó az ajánlattételi felhívás tervezetének kidolgozását megkezdte.

2010. februárjában az Intézetek gazdasági vezetői egységesen a 2+3 év szerződési futamidő mellett tették le voksukat - szemben a tervezett közbeszerzés időtartamával, mely maximum 24 hónap, - annak gazdaságtalansága miatt, továbbá az élelmezés közbeszerzési eljárás részvételi felhívásával kapcsolatban történt módosításokat rögzítették.

A 2010. március 17-én megtartott bíráló bizottsági megbeszélésen az élelmezési közös közbeszerzést elhalasztották.

Indoka:

Szükséges a megalapozottabb gazdaságossági számítás a költséghatékonyság figyelembevételével.

A specifikáció és a szolgáltatási szerződés pontosítása annak érdekében, hogy egységesen a szolgáltatás ára a lehető legalacsonyabb, a szolgáltatás színvonala pedig a lehető legmagasabb mértéket érje el.

Az élelmezési csoport a 2009. évben a vele szemben támasztott követelményeknek megfelelt. A rendezvények lebonyolítása az elvárásoknak megfelelően sikerült.

Az alkalmazotti meleg étkezést kb. 55-60 fő vette igénybe, ebből kb. 25 fő nem áll alkalmazotti jogviszonyban az intézettel.

Az élelmezési feladatokat 3 fő látta el, e miatt az elvégzendő munkák egyidejűsége miatt a helyettesítések megoldása nehézkes volt, a szabadságok kiadása esetenként problémát jelentett.

Page 46: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

46

Szeptembertől az élelmezési létszám 4 fő lett a GYES-ről visszatért kolléganővel, ezután a feladatok megosztása és a szabadságok kiadása zökkenőmentessé vált.

Az élelmezési csoport a 2010. évben is az elvárásoknak megfelelően kívánja biztosítani az ellátottak és az alkalmazottak étkeztetését, illetve a rendezvények lebonyolítását. A lehetőségekhez mérten az ELAMEN Zrt.-vel szorosan együttműködve javítani szeretne az ellátás színvonalán.

Page 47: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

47

XII. GYÓGYSZERGAZDÁLKODÁS

Felhasználóhelyek összesített felhasználási adatai 2009-ben a 2008. évi adatokhoz viszonyítva:

Teljesítés Eltérés Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezése 2008. év

bruttó eFt) % 2009. év

bruttó eFt) % eFt %

212 110, 111,- -115,-12, 15, -13,-161, -17,-18 -19,-21

Gyógyszer összesen

34 790 31,05 33 066 30,31 -1 724 95,04

212 112 Labordiagn. 1 001 0,89 881 0,81 -120 88,01

217 12 Fertőtlenítő 1 889 1,69 1 805 1,65 -84 95,55

217 45 Oxygen 2 425 2,16 1 410 1,29 -1 015 58,14

217 11 Kötszer 2 051 1,83 2 126 1,95 75 103,66

212 141-142 Vér és vérk. 744 0,66 500 0,46 -244 67,20

212 22 Vegyszer 69 155 61,72 69 304 63,53 149 100,22

Összesen: 112 055 100,00 109 092 100,00

Megjegyzés

A fentiekben feltüntetett gyógyszerfelhasználás magában foglalja a gyári és magisztrális gyógyszerkészítményeket az infúziókkal együtt. Nem foglalja viszont magában az Oltópont által felhasznált Fluval P oltóanyagot, melynek értéke kb. 1,5 M Ft volt.

Értékelés

Az Intézet összesített gyógyszerfelhasználása 5%-os csökkenést mutat a 2008. évhez képest. Ez a csökkenés arányosan oszlik el a főkönyvi főcsoporton belül (antibiotikumok, szteroidok, nem szteroidok, egyéb gyári készítmények, infúziók stb.)

A gyógyszeres terápia vázát adó készítmények beszerzése tender-szerződések alapján történik, a nagykereskedői árváltozások érvényesítésével. Ezt a tényt figyelembe véve az osztályok által felhasznált „dobozszám,, mennyiség 5%-nál is nagyobb mértékben csökkent.

A Gyógyszertár és az osztályok gazdálkodása szorosan vett keretek között történik, túllépés indokolt esetben lehetséges, főigazgatói engedély alapján.

A vér és vérkészítmények, valamint az oxygen felhasználása jelentősebb mértékben (30-40%) csökkent az előző évhez képest.

Az Intézeti gyógyszertár a kedvezményes beszerzések és adományozási lehetőségek figyelemmel kísérésével, valamint az osztályok erről történő folyamatos tájékoztatásával, folyamatosan segíti az osztályok költség-hatékony gyógyszerellátást.

Page 48: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

48

Az Intézeti gyógyszertár által működtetett Aesculapius gyógyszertár forgalmának alakulása 2009. évben:

Teljesítés Eltérés Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezése 2008. év

bruttó (M Ft) % 2009. év

bruttó (M Ft) % M Ft %

620 100 818 100 198 132

A feltüntetett forgalomból 816 M Ft volt a gyógyszerek és 2 M Ft az egyéb termékek (segédeszközök, gyógyhatású készítmények, stb.) forgalma. A gyógyszerek vonatkozásában a TB által támogatott készítményekhez kapott támogatás összege 801 M Ft volt.

A vényforgalmat bonyolító Aesculapius Patika forgalma jelentősen emelkedett az előző évhez képest (32%).

A forgalom döntő többségét a reumatológia szakmaspecifikus gyógyszerei adják, de folyamatosan emelkedik az egyéb terápiás területeken használt gyógyszerek aránya is.

2010. évre vonatkozó elképzelések

A bevezetésre kerülő minőségbiztosítási rendszer kiépítésében és a tanúsításra történő felkészítésben az Intézeti gyógyszertár az egyik legaktívabb osztályként vett részt. Jövőbeni aktív részvételünkkel továbbra is segítjük a rendszer hatékony működését.

A magisztrális gyógyszerkészítésben rejlő lehetőségek fejlesztésével segíteni kívánjuk az osztályok ezen irányú, folyamatosan bővülő igényeinek kielégítését.

A citosztatikum tartalmú keverékinfúziók gyógyszertárban történő - szakmai előírásokhoz teljes mértékben igazodó - készítésével biztosítani tudjuk ezen terápiás terület bővülő infúziós igényének kielégítését.

A gyógyszergyártó cégekkel történő együttműködés megtartásával, továbbra is jelentős mértékben segíteni tudjuk a kedvezményes árú, valamint az adomány gyógyszerekhez történő hozzájutást.

Az Aesculapius gyógyszertár forgalmának bővítésében még vannak további lehetőségek, ehhez azonban fejlesztésekre van szükség. Fontos lenne a bankkártyás fizetés feltételeinek megteremtése. Jogszabály írja elő a betegtájékoztató rendszer kiépítését, melyet a minimum feltételek várhatóan szigorodó ellenőrzése miatt 2010-ben meg kell oldanunk. További forgalomnövelő, ,,betegcsalogató,, lehetne, ha infrastrukturális feltételeink korszerűsítésében, arculatunk modernizálásában előrelépés történne.

Page 49: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

49

XIII. KÖZPONTI LABORATÓRIUM

Teljesítés Eltérés Főkönyvi

szám Főkönyvi szám megnevezése 2008. év

bruttó (eFt) %

2009. év bruttó (eFt)

% Ft %

542 gyógyszer, vegyszer 66 349,1 99,3 70 171,7 99,2 3 822,6 105,8

553 vásárolt közszolgáltatás 471,4 0,7 535,2 0,8 63,8 113,5

563 egyéb dologi 0,0 0,0 2,6 0,0 2,6 0,0

Összesen: 66 820,5 100,0 70 709,5 100,0

Szöveges indoklás röviden a szempontok szerint:

A tényleges 2008. évi kötelezettségvállalás 76 979 679 Ft volt, míg a 2009. évi 75 141 760 Ft. A 2009. évben 1 837 919 Ft-tal, tehát 2,38 %-kal kevesebb volt a teljesítés, mint a 2008. évben.

A Központi laboratórium reagens-felhasználása a 2009. év májusáig igen jelentős volt, a rendkívül nagyszámú külsős, illetve intézeti vizsgálatkérés miatt. 2009. júniusától külsős intézménynek (a BIK-et leszámítva) nem végzünk vizsgálatokat és az osztályos, illetve ambuláns laborkeret bevezetése eredményeként, az intézeti laborkérések száma is jelentősen csökkent.

MOL BIOLÓGIAI LABOR

Az egyes előirányzatok terhére megvalósított feladatok szakmai értékelése

Teljesítés EltérésFőkönyvi

szám Főkönyvi szám megnevezése

2008. év bruttó (eFt)

% 2009. év bruttó (eFt)

% Ft %

542 gyógyszer, vegyszer 1 436,1 100 Nincs teljesítés

Page 50: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

50

XIV. INFORMATIKA

Az Intézet vezetése külső szakértő megbízásával elkészítette az intézet informatikai fejlesztési koncepcióját. Cél: az intézet integrált informatikai rendszerének kiépítése, fejlesztése. A tanulmány főbb megállapításai a következők:

Feladatok:

A jelenlegi értékek megőrzése mellett a lehető leghatékonyabb megoldásokkal kifejleszteni az ORFI új informatikai rendszerét.

Az Intézet teljes körű információ felhasználásának tervezése és irányítása,

A menedzsment döntéseit támogató rendszer kialakítása.

Klinikai adminisztrációt segítő alrendszer komplex bevezetése.

Diagnosztikai munkát támogató alrendszerek, részben illesztése, részben kialakítása.

Gazdasági terület alrendszereinek integrációja.

Az informatikai stratégia haszna:

Az Informatikai Technológia (IT) innovatív használata új szervezeti-működési lehetőségek és koncepciók figyelembevételét engedi meg. Az erőforrások a szervezeti súlypontokkal közvetlen összhangban kerülnek lekötésre, és nem kizárólagosan műszaki szempontok alapján. Az informatikai fejlesztések koordinált megközelítése a szűkös erőforrások lehető legjobb kihasználását segíti elő, amely biztosítja, hogy a munkavégzés logikus sorrendben és szabványosított megközelítés mellett történjen. A váratlan helyzetek tervezési pótköltsége és az elszalasztott lehetőségek száma a tervezési megközelítéssel csökken.

Az informatikai stratégia hatása:

Az informatikai stratégia a változással foglalkozik. Az információ kezelése és minél jobb hasznosítása – ugyanúgy, mint az informatika által felkínált lehetőségek – kétségkívül változásokra vezethetnek: a munkaszokásokban, a szerepekben és felelősségi körökben, a szervezetben és a szervezet működtetésében. Az emberi hozzáállás is változik. A hagyományos viszonyulás az információs rendszerekhez többnyire jóval alábecsüli ezek jelentőségét. Az a felfogás, ami az információ kezelését más erőforrásokkal (mint pl. pénz, munkaerő és eszközök) egyenrangúnak ismeri el viszonylag új keletű.

Teendők:

Az új informatikai rendszer bevezetésének ütemezése pénzügyi kalkuláció készítése.

Jelenlegi helyzet (2009. év):

A rendelkezésre álló valamennyi informatikai rendszer felmérése megtörtént.

Hagyományos iratközpontú rendszerek, nyilvántartók felmérése

Számítógépes rendszerek felmérése, jellemzése.

Az informatikai hálózat kiépítettség befejeződött.

Page 51: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

51

Az informatikai rendszerekkel kapcsolatos humán erőforrás helyzet felmérése.

Megterveztük az ORFI új integrált informatikai rendszerét, a prioritásokat meghatároztuk

Javaslatot készítettünk az ORFI informatikai rendszerének műszaki követelményeire.

Meghatároztuk a szükséges hardver és szoftver megoldásokat.

Hardver állapot rögzítése:

Összesen 195 db számítógép, ebből 9 db szerver, 20 műszakilag elavult számítógép, (a 2002. év előtt beszerzettek)

Igazgatóság

25-29. sz. ép

F.L. út 38-40. sz. ép.

F.L. út 62/A sz.

ép.

F.L. út 62/B sz.

ép.Szerverek

2001. 0 2 4 0 1 0 72002. 3 7 3 132003. 2 1 3 16 0 222004. 12 10 25 4 0 512005. 10 2 1 132006. 1 1 0 22007. 3 4 11 7 2 272008. 10 3 14 1 2 1 312009. 1 6 14 6 2 29Összesen 32 26 88 19 21 9 195

Megnevezés

Frankel Leó u.

Összesen

Összesen 145 db nyomtató van, melyből a tintasugarasak drágán üzemeltethetők és nagyrészük elavult:

Megnevezés dbLaser 111Tintasugaras 13Mátrix 21Összesen: 145

11 db aktív eszköz (3 Com 4000-es családhoz tartózó switch) van, az épületek között az optikai gigabites gerinchálózat ki van építve, az épületen belüli 10/100 megabites hálózat is elkészült, a betegellátó osztályokon osztályonként minimum 15 végponttal.

Lehetőségek:

a jelenlegi helyzet „szinten” tartása,

cserepótlás, minimális fejlesztés,

új integrált informatikai rendszer tervezése, oktatása, bevezetése

hatékonyabb erőforrás felhasználás,

pénzügyi tervezés, prioritások meghatározása.

Hardver üzembe helyezések (2009. év):

27 db munkaállomás (alapkonfiguráció) 2 db szerver gép (munkaállomás lett pl. tűzfalnak átalakítva) 4 db HP típusú laser nyomtató az ambulanciának 4 db EPSOM típusú nyomtató a Pénzügynek, Bérszámfejtésnek

Page 52: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

52

Szoftver beszerzés:

Integrált informatikai rendszer létrehozása melynek lényege, hogy minden begyűjtött és feldolgozott adat egyetlen központi adatbázisba kerüljön, de képes legyen a „testreszabott” igényeket is kielégíteni. Az adatvédelmet központilag, magas fokon valósítsa meg, ráadásul az adatbázis a vezetői döntések előkészítéséhez is szolgáltasson naprakész adatokat. Mindez egy komplex felhasználói integrált egészségügyi szoftver beszerzést feltételez. Ennek előkészületei a 2009-as évben folytatódtak.

Bevezettük a központosított illetményszámfejtést Frissítettük vírusvédelmünket is. Jelenleg a Kaspersky vírusvédelmet alkalmazzuk. Törekedtünk a legális operációs rendszerek alkalmazására, így azokat a munkaállomásokat cseréltük, ahol a Windows legalizálásra szorult. Ennek eredményeképpen a minisztériumi szoftver-jogtisztasági vizsgálatot dicsérettel abszolváltuk. Az osztályos adminisztrációban az OpenOffice-t alkalmazzuk.

Összefoglalva: az Intézet vezetése úgy döntött, hogy 2009. évben a gazdasági lehetőségeket figyelembe véve, 27 munkaállomását korszerűsíti, mellyel elsődleges célja, hogy biztosítsa a minimális üzemelési feltételeket a kórház fennmaradása érdekében. A számítógépek korszerűsítése természetesen a fenti fő célok eléréséhez nem elégségesek ezért a korszerűsítés egy új integrált informatikai rendszer bevezetésével kell hogy folytatódjon 2010-ben. Az előkészítő munkákat tovább végezzük és lehetőségeinktől függően 2010. évben realizálni is tudjuk.

Page 53: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

53

XV. SZERVEZÉSI OSZTÁLY FELADATAI

A Szervezési Osztály feladatait két fő csoportra oszthatjuk:

Előre ismert, rendszeresen ismétlődő feladatok

Ad hoc jellegű külső- és belső adatszolgáltatási, elemzési és informatikai feladatok.

Rendszeres feladatok

1. Teljesítményfinanszírozáshoz kapcsolódó feladatok

Ambulanciák havi teljesítményét tartalmazó adatoknak összegyűjtése, ellenőrzése, feldolgozása és megküldése a tárgyhót követő hónap 10.-ig az OEP számára, illetve tájékoztatásként az ambulanciák részére.

A fekvőbetegekkel kapcsolatos nyilvántartások jelentős részét az osztályhoz tartozó Felvételi Iroda látja el. Az adatlapok feldolgozásán túl, havonta el kell végezni az adatok leválogatását és megküldését, a tárgyhót követő hónap 10.-ig, a GYOGYINFOK részére. A leválogatott havi adatokat a Szervezésen elemezhető formátumra kell alakítani. Ez az adatbázis lesz az egyik állománya a rendszeresen adott, illetve esetenként kért kimutatásoknak, elemzéseknek. A feldolgozáshoz szükséges adatok másik csoportját a GYOGYINFOK által visszaküldött listák szolgáltatják. Sok feladatot ró az osztályra a más intézményekkel való kapcsolattartás, hiszen a fekvő-járó átfedési listákat nekünk kell rendezni. Idetartozik, ha a nálunk bentfekvő betegek más intézetnél ambuláns vizsgálaton vettek részt, akár a tudtunkkal (számla ellenőrzése), akár a tudtunkon kívül (ambulancia megkeresése, jogviszony rendezése).

Külön feladat a várólisták vezetése, s annak közzététele, valamint az Egészségbiztosítási Felügyelet részére történő megküldése. Ennek elmaradás finanszírozási következményekkel jár.

Havonta kimutatást készítünk az orvosokról, munkahelyenként, szerződött óraszámmal az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére. Ezt a teljesítmény elszámolással együtt kell jelenteni.

A jelentősen megváltozott központi szabályzások miatt, az ellenőrzési tevékenység, és ez az utólagos hibajavítási feladatok ugrásszerű növekedést hozta az elmúlt időszakban. Ezeket a munkákat manuálisan ma már szinte lehetetlen elvégezni, feltétlenül indokolt egy integrált kórházi rendszer bevezetése.

2. Kórházi statisztika készítése

2.1. Fekvőbetegek statisztikája

A felvételi rendszer adatai alapján havonta elkészítjük az Intézet egészére, és az osztályokra vonatkozó fekvőbeteg-ellátás teljesítmény kimutatásait. Az éves összefoglaló kórházi jelentések készítését, melyet az Egészségügyi Minisztériumnak, az ÁNTSZ-nek, valamint a Központi Statisztikai Hivatalnak küldtünk meg, a GYOGYINFOK rendszeréből oldottuk meg. Naponta adatokat szolgáltatunk az Igazgatóság felé az osztályos betegforgalom alakulásáról. Havonta és negyedévente adatokat szolgáltatunk az intézet Pénzügyi osztályának, a Gyógyszertárnak.

Page 54: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

54

2.2. Járóbetegek statisztikája

2009-ben is elkészítettük ambulanciánként a 2008. éves betegforgalmat, a hozzá tartozó orvosi óraszámot, valamint egyéb statisztikai adatokat. Havonta betegforgalmi kimutatásokat készítünk az ambulanciák számára. Az ambulancia vezetőjének kérésére kimutatást készítünk a területi ellátási kötelezettségünk teljesüléséről, a laboratóriumról beküldő szerint, a röntgenről és az ultrahang diagnosztikáról orvosonkénti bontásban.

3. Vezetői információs rendszer

A fekvőbeteg osztályok, illetve ambulanciák adatszolgáltatása alapján negyedévente elkészítjük, és a Pénzügyi osztálynak megküldjük azokat az információs táblákat, amelyek az egyes területek egymás részére végzett szolgáltatásait tartalmazza. Ez képezi a közvetett költségek felosztásának alapját.

4. Havonta készítjük a kórházak egymás közti elszámolásához szükséges kimutatásokat és ellenőrzéseket.

5. Hálózat-felügyelői, rendszergazdai feladatok

Folyamatosan felügyeljük az intézetben használt hálózatok és egyedi gépek működését, diagnosztizáljuk a felmerülő hibákat és a hiba jellegétől függően a hardverek hibáit magunk hárítjuk el, vagy intézkedünk az eszköz márkaszervizbe történő szállításáról. Az esetleges szoftverhibákat a szoftver készítője felé jelezzük, a programok aktualizálásáról gondoskodunk. Informatikai ügyeletet biztosítunk. Ezzel nem csak a munkaidőnkön kívüli problémákat tudtuk megoldani, hanem nagymértékben növeltük az adatvédelmet is.

6. Egyéb adminisztratív ügyeink

Ellátjuk az összes térítési díj fizetésére kötelezett ambuláns és fekvő betegekkel kapcsolatos számlázási és pénzkezelési feladatokat, beleértve a Segítő Jobb Alapítvány által küldött betegeket is. Havonta kimutatást készítettünk a dolgozók magáncélú telefonhasználatáról, s azt számlázás végett átadtuk az Ápolási Igazgatóságnak. Kapcsolatot tartunk több egészségügyi intézménnyel a fekvő – járó átfedések kiszűrésére. Elkészítjük az Egészségbiztosítási Felügyelet részére a várólisták jelentését.

7. Diszpécserszolgálat és a Felvételi Iroda

A Szervezési osztályhoz tartozik a Felvételi Iroda és a Diszpécserszolgálat is, melyek tevékenysége jól körülhatárolható folyamatos munka. Belső információs kötelezettségük a napi jelentések, havi összesítők valamint az év végi statisztikák elkészítése.

8. Szoros kapcsolatban állunk a Minőségbiztosítási és Módszertani osztállyal

Folyamatosan adatot szolgáltatunk munkájukhoz, és egyes feladatokat, pl.: hibajavítás, új adatlapok bevezetése stb. közösen végzünk.

Ad hoc jellegű feladatok

1. Fejlesztési feladatok

Az elmúlt évben komoly számítástechnikai fejlesztésre készültünk, sajnos ez azonban anyagi eszközök hiánya miatt még nem került megvalósításra. Megújítottuk vírusvédelmünket és Kasperskyt frissítettük és bevezettük a SPAM szűrést.

Page 55: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

55

Proxy szervert állítottunk üzembe, és korszerűsítettük tűzfalainkat is. Feladatba kaptunk honlapunk fejlesztését is. Ennek látható eredménye van, de a munka még nem fejeződött be. Osztályos feladatnak tekintem a betegellátó osztályokat, diagnosztikai és terápiás egységeket egy komplex kórházi rendszerbe foglalni. Ezzel kapcsolatban kilátásaink bíztatóak. A fejlesztésekkel párhuzamosan komoly igény mutatkozott az intézetben használatos szoftverek betanítására. Alapvető számítógép-ismeret és szövegszerkesztésen kívül az ambuláns rendszer üzemeltetését is folyamatosan tanítjuk. Ugyan elsősorban nem informatikai feladat volt, de osztályunk is alaposan kivette a részét az ISO minősítés megszerzésében is.

2. Eseti belső adatszolgáltatások

Az osztályon igen nagy adattömeg halmozódott fel az intézet tevékenységével kapcsolatban. Ezekre az adatokra alapozva sűrűn kell a vezetés és/vagy a szakma részére különféle kimutatásokat, elemzéseket végezni. Ez a feladat néha egyszerű lekérdezést, de máskor önálló adatmanipulációt végző program írását igényli.

3. Kifelé menő adatszolgáltatás

Az Alapító, a Felügyeleti szervek, az OEP, PM, stb., különböző adatszolgáltatást kérnek az intézetre vonatkozóan. Az ezekkel összefüggő adatgyűjtési munkák részben, vagy egészében szintén osztályunk feladatát képezik. Ebben a munkában meghatározó volt a 2008-ban végzett Ráfordítás adatgyűjtés, melynek utómunkálatai még a 2010-es évre is áthúzódik.

4. Egyéb szolgáltatások

Az Intézet területéről a legkülönbözőbb egyedi kérések érkeznek hozzánk. A teljesség igénye nélkül, pl.: adatvédelmi szabályzat betartásának ellenőrzése, speciális etikettek nyomtatása, stb.

Page 56: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

56

XVI. AZ ÁPOLÁS INFRASTRUKTÚRÁJA

Ápolásellátás:

Intézményünkben, 2009-ben az ápolásellátásban jelentős változást hozott az ápolási dokumentáció teljes körű bevezetése. A dokumentációhoz nem csak az ápolói vonatkozású dokumentációk, hanem az egységes fizioterápiás lap (e kettő kötelező) valamint a Szociális és Mentálhigiénés Szolgálat, valamint a Dietetikai Szolgálat állapotfelmérő lapjai is hozzá tartoznak. Az állapotfelmérő lapokat egészíti ki a rehabilitált betegek esetén átadott EQ-5D életminőség kérdőív is. A betegek számára folyamatosan biztosítjuk az egészségfejlesztés lehetőségét, keddenként egy órában felkért előadók tartanak szakmai és közismereti témájú előadásokat. Nozokomiális infekciók gyakorisága és a decubitusos betegek száma 1% alatti. Betegbiztonságot támogató intézkedések: vizesblokkok akadálymentesítése, kapaszkodók, mozgástámogató eszközök beszerzése.

Szociális és Mentálhigiénés Szolgálat

Az SZMSZ 2009. év folyamán is kiemelkedő és magas színvonalon végezte munkáját. Továbbra is elsőrendű feladatuknak tartják a rehabilitáció és betegek foglalkoztatásának elősegítését és életminőségének vizsgálatát.

A 2009. évben az SZMSZ által ellátott esetek száma 1270. Ebből egyszeri segély iránti kérelem 720, méltányossági nyugdíjemelési kérelem 550. A szolgálat munkatársai ezen esetekben segítséget nyújtottak mind az adminisztráció mind a további ügymenet eligazodásában.

Az intézetben 400 mentálhigiénés foglalkozást tartottak a betegek nagy megelégedésére. Ezen foglalkozásokon minden esetben ismert közéleti személy, valamint mozgásszervi szakember adott tájékoztatót. Az előadások egyre népszerűbbek jövőben is igény jelentkezik rá.

Továbbképzési rendszer (szakdolgozó)

2009-ben is támogatta intézetünk munkaidő hozzájárulással a pontszerző továbbképzéseket és biztosította a szükséges oktatási hátteret. A tavaly tavasszal ETI-hez beadott pontszerző továbbképzési kérelmet a hivatal megítélte, de ezek megtartása 2010. évre tolódott át.

Mosoda

Az egyes előirányzatok terhére megvalósított feladatok szakmai értékelése

Teljesítés Eltérés Főkönyvi

szám Főkönyvi szám megnevezése 2008. év

bruttó (eFt) %

2009. év bruttó (eFt)

% eFt %

552 Mosatási szolgáltatás 10 370,5 100 13 702,2 100 3 331,7 132,12

A két vizsgált év közötti teljesítés közti erőteljes, 32%-os növekedést a közbeszerzési eljárás lefolytatása után szerződött szolgáltató (MEM Kft.) megállapított szolgáltatási árának eltérése, valamint az ÁFA változása okozta. A szolgáltató szolgáltatási színvonala változatlanul jó, a nem elöregedésből származó selejt és a megrongálódott textília száma minimális. A bérmop szolgáltatás arányaiban jelentősen megdrágult, a következő közbeszerzési eljárás előtt mindenképpen annak értékelése szükséges.

Page 57: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

57

XVII. ORVOSI SZAKKÖNYVTÁR

Teljesítés Eltérés Főkönyvi

szám Főkönyvi szám megnevezése 2008 év

bruttó (eFt) %

2009. év bruttó (eFt)

% eFt %

54 54421-07 Könyv 179,9 4,13 180,5 3,79 0,6 100,33544221-07 Folyóirat 3 860,9 88,65 4 550,4 95,63 689,5 117,8654423-07 CD 314,5 7,22 27,4 0,58 -287,1 8,71Összesen: 4 355,3 100,00 4 758,3 100,00

A változások indokolása

Az egyes főkönyvi szám alatti változások okai:

54421-07: Az elmúlt évben a kollégák visszafogottan rendeltek, így sikerült tartani az előirányzott összeget.

544221-07: A jelentős eltérés oka, a Kódexpressz többletoldalainak igen megemelkedett havi kiadásaiból adódik (1 760 365 Ft), valamint abból, hogy a Jogtár online kiadását ebbe a rovatba tettem, ennek éves előfizetése 271 200 Ft volt.

54423-07: Ezen a rovaton csak a Pharmindex szerepel.

Megjegyzés

A Kiadók csak igen kis mértékben érvényesítették áraikban az inflációt, a legtöbb helyen az ár megegyezett az előző évi előfizetési árral.

2010. évben a Közbeszerzési Értesítő díjmentesen hozzáférhető, így az éves szinten közel 200 ezer forint összege, elkölthető más, szakmai anyagra. Összességében, a 2009. évben történő rendeléseknél igen szigorúan, csak a legszükségesebb szakmai kiadványok beszerzésére szorítkoztunk.

Page 58: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

58

XVIII. FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE)

A 217/1998. (XII. 30.) az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet 145/A. §; 145/B. §; 145/C. § alapján kialakítottuk, működtettük a FEUVE rendszert. Szabályzatban rögzítettük a Szabálytalanságok Kezelésének Eljárási Rendjét és a Kockázatkezelési Szabályzatot is. A két szabályzat és az ellenőrzési nyomvonalak az Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezik.

Az ellenőrzési nyomvonalakat két részre bontottuk, nevezetesen:

főfolyamatok ellenőrzési nyomvonala

alfolyamatok ellenőrzési nyomvonala

A főfolyamatok ellenőrzési nyomvonalai:

Az intézményi elemi költségvetés ellenőrzési nyomvonala

Keretgazdálkodási folyamat ellenőrzési nyomvonala

Pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatok nyomvonala

Az intézményi beszámolás ellenőrzési nyomvonala a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet alapján

Az alfolyamatok ellenőrzési nyomvonalai:

A műszaki osztály feladatkörébe tartozó folyamatok ellenőrzési nyomvonala

Negyedéves egyéb zárlati feladatok ellenőrzési nyomvonala

A kötelezettségvállalás nyilvántartás ellenőrzési nyomvonala

Főkönyvi könyvelés ellenőrzési nyomvonala

Készletgazdálkodási folyamat ellenőrzési nyomvonala

Készletek analitikus könyvelésének ellenőrzési nyomvonala

Nagyértékű tárgyi eszköz analitikus könyvelés ellenőrzési nyomvonala

Leltározási folyamat ellenőrzési nyomvonala

Munkaügyi folyamatok ellenőrzési nyomvonala

Bérszámfejtési folyamatok ellenőrzési nyomvonala

Társadalombiztosítási ellátási folyamatok ellenőrzési nyomvonala

Munkaerő és létszám-gazdálkodási folyamat ellenőrzési nyomvonala

A FEUVE rendszer kialakítása és működtetése a PM által közzétett módszertani útmutatók és a 217/1998. (XII. 30) Kormányrendelet 145 § alapján történt 2009-ben.

Jogszabályváltozás miatt 2009. végén elkezdtük FEUVE rendszerűnk módosítását a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet alkalmazásával melynek hatályba lépésével egyidejűleg a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet hatályát vesztette.

Page 59: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

59

Valamennyi szervezeti egységtől kérdőíves formában információt kértünk a kockázati tényezőkről, azok elemzését elvégeztük. A kockázatkezelés rendje alapján a kockázati tényezőkhöz hozzárendeltük a kockázatok csökkentéséhez kapcsolódó intézkedéseket és felelősöket.

Page 60: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

60

XIX. ELLENŐRZÉS ÉS A GAZDÁLKODÁSI FELADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA

Szoftver jogtisztasági ellenőrzés

Az Egészségügyi Minisztérium belső ellenőrei a 2008. évi ellenőrzési tervben szereplő, az EüM Igazgatás és EüM felügyelete alá tartozó intézetek szoftver jogtisztasági rendszervizsgálat keretében elvégezték Intézetünk szoftver jogtisztaságának ellenőrzését a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet előírásai szerint.

Az ellenőrzés célja:

Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetnél a szerzői jogvédelem alá eső informatikai szoftverek jogszerű használatának és az ehhez kapcsolódó intézkedések jogszerűségének a vizsgálata.

Az ellenőrzés jogi alapja:

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet.

Az ellenőrzés módszere:

A 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 26. § (1.) bekezdése alapján:

a szabályozás rendszerének és működésének elemzése és értékelése,

szerződések elemzése és értékelése,

folyamatok és (belső kontroll) rendszerek működésének tesztelése,

dokumentumok és nyilvántartások elemzése, szúrópróbaszerű (ha szükséges tételes) vizsgálata,

közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (interjú, rovancsolás, számlák, kísérlet, informatikai rendszertesztelési eljárások).

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokra intézkedési tervet készítettünk.

Intézkedési terv a szoftver jogtisztasági tevékenységének vizsgálatáról készített jelentéshez:

1. Feladat: A szerzői jogvédelem alá eső termékek használatának szabályozása. Felelős: Ujfalussy Andor Határidő: 2009. május 31.

2. Feladat: Az IT szabályozási környezet felülvizsgálata. Felelős: Ujfalussy Andor Határidő: 2009. május 31.

3. Feladat: Az Intézmény informatikai stratégiájának felülvizsgálata. Felelős: Kiss Kálmánné Határidő: 2009. május 31.

4. Feladat: Hardver és szoftver eszközök ellátása azonosítóval. Felelős: Nagy Gyöngyi Határidő: 2009. május 31.

5. Feladat: A kereskedelmi termékek jelenlegi helyzetének konszolidációja. Felelős: Ujfalussy Andor Határidő: 2009. május 31.

Page 61: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

61

A fent felsorolt intézkedések megvalósulását Az EÜM 8219-5/2009-0011 BESZ iktatószámon nyilvántartott utó ellenőrzés keretében vizsgálták. 2009. november 19-én kelt ellenőrzési jelentésükben összefoglalva megállapították hogy az intézkedési tervben foglaltak maradéktalanul teljesültek.

Közbeszerzési tevékenység ellenőrzése

Az Egészségügyi Minisztérium belső ellenőrei a 2008. évi ellenőrzési tervben szereplő, az EüM Igazgatás és EüM felügyelete alá tartozó intézetek közbeszerzésének vizsgálata keretében elvégezték Intézetünk közbeszerzési tevékenységének ellenőrzését a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet előírásai szerint.

Az ellenőrzés célja:

Annak vizsgálata, hogy az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet közbeszerzési rendszerét a szabályoknak megfelelően alakították-e ki, illetve a közbeszerzési tevékenységet szabályosan folytatták-e le.

Az ellenőrzés jogi alapja:

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény, és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet.

Az ellenőrzés módszere:

193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 26. § (1.) bekezdése alapján:

a szabályozás rendszerének és működésének elemzése és értékelése,

pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, szerződések, programok elemzése és értékelése,

folyamatok és (belső kontroll) rendszerek működésének tesztelése.

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokra intézkedési tervet készítettünk.

Intézkedési terv a közbeszerzési tevékenységének vizsgálatáról készített jelentéshez:

1. Feladat: A közbeszerzési Szabályzatot a 2008. évi közbeszerzési tevékenység vizsgálatának javaslatai, a módosuló Kbt. előírásainak megfelelően aktualizáljuk, a jelenleg bevezetés alatt álló minőségbiztosítási rendszerrel összhangba hozzuk.

Felelős: Kiss Kálmánné, mb. gazdasági igazgató

Határidő: 2009. május 31.

2. Feladat: Az Intézet a Kbt. 18. § alapján kéri felvételét a Közbeszerzések Tanácsa ajánlatkérőkről vezetett névjegyzékébe.

Felelős: Kiss Kálmánné, mb. gazdasági igazgató

Határidő: 2009. május 31.

3. Feladat: A közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések minden nyilvánosnak minősülő része - a Kbt. 99. § (4.) bekezdése alapján - kikerül az Intézet honlapjára.

Page 62: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

62

Felelős: Kiss Kálmánné mb. gazdasági igazgató

Határidő: 2009. május 31.

4. Feladat: Elkészítjük a közbeszerzési terv módosításához - a Kbt. 5. § (3.) bekezdése alapján - az indoklást.

Felelős: Kiss Kálmánné mb. gazdasági igazgató

Határidő: 2009. május 31.

5. Feladat: Gondoskodunk a közbeszerzési tevékenység ellenőrzéséről a Kbt. 308. § alapján.

Felelős: Kiss Kálmánné mb. gazdasági igazgató

Határidő: 2009. május 31.

A fent felsoroltok intézkedések végrehajtását 5698-0/2009-0011BESZ iktatószámon nyilvántartott utó ellenőrzés vizsgálta, és megállapította hogy a közbeszerzési eljárások ügyében minden intézkedés végrehajtásra került.

Iratkezelői rendszer bevezetése

A közfeladatot ellátó szervek számára a 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM rendelet előírásainak megfelelően tanúsított általános iratkezelői rendszert alakítottunk ki. Ennek megfelelően Intézetünk benyújtotta pályázatát a „teljes körűen tanúsított iratkezelői rendszer” bevezetésére, és az ehhez tartozó hardver és szoftver elemek beszerzésére vonatkozóan.

A rendszer bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatások:

Megnevezés eFt

A rendszer alapára (0-3 000 főszám/év): 460

- telepítés 32

- testreszabás 40

- oktatás 64

Összesen: 596

Megítélt támogatási összeg: 230

Fizetendő: 366

- jogszabály és verziókövetés/hó: 10

Page 63: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

63

Eszközbeszerzésre fordított összeg:

Eredeti összeg

(eFt) Támogatási kedvezménnyel

csökkentett összeg (eFt) Mennyiség

(db)

Síkágyas szkennelő 452,9 394,0 1

Konkurens licenc 104,0 52,0 1

További konkurens licenc 104,0 35,2 1

Alapvető intézkedések a rendszer bevezetéséhez

előzetes helyzetfelmérés,

iratkezelési folyamatok optimalizálása,

rendszertervezés,

telepítés, betanítás,

rendszerkonfigurálás, testre szabás (felhasználói csoportok, modulok létrehozása)

iratkezelési szabályzat aktualizálása,

az új iratkezelési folyamatok és a rendszer használatának oktatása.

Az elektronikus iktatási rendszer teljes egészében bevezetésre került. A Magyar Országos Levéltár ellenőrizte, az ellenőrzés megállapításaira intézkedési terv nem készült.

Az elektronikus iktatási rendszer és az iktató működését az Intézet belső ellenőre is ellenőrizte 3/2009 számú ellenőrzés keretében, megállapításaira intézkedési terv készült.

1. Javaslat: A dolgozók személyes adatainak zárható borítékban történő kézbesítése.

Intézkedés: A bérjegyzék perforált borítékban való nyomtatása, illetve kézbesítése.

Felelős: Gazdasági igazgató Munkaerő- és Bérgazdálkodási osztályvezető Iktatási csoportvezető

Határidő: 2010. március. 30.

2. Javaslat: Az iktató helyiség leválasztása, az iktatás elkülönítése más munkafolyamatoktól.

Intézkedés: Az iktató üvegfallal történő leválasztása.

Felelős: Főigazgató főorvos Gazdasági igazgató

Határidő: 2010. március. 30.

3. Javaslat: Az iratkezelési szabályzat átdolgozása, az adatvédelem szempontjából.

Intézkedés: Az iratkezelési szabályzat átdolgozása.

Felelős: Iktatási csoportvezető

Határidő: 2010. március. 30.

A javaslatok határidőre megvalósultak.

Page 64: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása

64

Az EÜM 1046-0/2008-0011 BESZ ellenőrzésének megállapításaira 2009-ben az Egészségügyi Minisztérium munkatársai ajánlásokat tettek a szerződéskötések vizsgálata tárgyában.

Az ajánlásokat felhasználtuk a további szerződéskötések alkalmával és a Gazdasági Igazgató jogászi segédlettel alkalmazza, illetve vizsgálja a szerződéskötések gyakorlatát.

Intézetünk elindította az integrált minőségirányítási rendszer bevezetését. Ennek megfelelően elvégeztük a piacfelmérést, és megkötöttük a szerződést az IQS Ltd. Magyar-Angol Tanácsadó Kft.-vel.

Az integrált minőség irányítási rendszer 2009. novemberében bevezetésre került, és ennek megfelelően működtetjük Intézetünket. Az Intézet likviditási helyzete stabil, tartozás állománya nincs. Az Intézet likviditási helyzete bizonyítja a takarékos, rendkívül meggondolt, tervezett gazdálkodás meglétét.

2009. évben is mind szakmai, mind gazdálkodási-kontrolling szinten eredményeink növelését, a hatékonyság fokozását tűztük ki célul, a likviditási egyensúly szigorú megtartása mellett.

Budapest, 2010. április 1.

____________________________ ____________________________ Prof. Dr. Poór Gyula Kiss Kálmánné főigazgató főorvos mb. gazdasági igazgató

Page 65: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása
Page 66: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása
Page 67: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása
Page 68: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása
Page 69: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása
Page 70: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása
Page 71: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása
Page 72: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása
Page 73: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása
Page 74: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása
Page 75: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása
Page 76: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása
Page 77: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása
Page 78: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása
Page 79: AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET … · INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása