aytunç altındal-vatikan ve tapinak şö

Click here to load reader

Post on 14-Aug-2015

343 views

Category:

Documents

73 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

VATIKAN VE TAPINAK VALYELERI AYTUN ALTINDAL Aratrma inceleme Serisi YENI AVRASYA YAYINLARI

I. Basm: Ocak, 2002 II. Basm: Nisan 2002, Ankara Yayn Koordinatr: Ahmet DOAN Teknik Yapm: mm (KURT) BULDAN Kapak Tasarm: Z. Ebru KARTAV Bask: Boyut Tantm-Matbaaclk / ANKARA IINDEKILER NSZ 7 I. BLM VATIKAN 1. Minik Devlet/Byk G 11 2. Vatikan'n Gizli ilikileri 17 3. Ateizmin Kayna: Vatikan 23 4. Esrarengiz Polonyal, Aca ve Gizli rgtler 31 5. Vatikan'n Trkiye'ye Bak 37 6. Kendine Has Yntemler 43 7. Engizisyon Devam Ediyor ' 49

8. Evlilik Dman Kilise ' 55 9. Papaln Kapsama Alanlar61 10. OPUS DEI-Ahtapotun Kollar 67 11. Ekmenizm ve islam Dnyas 73 12. "Trk Dostu" Maskeli Papa 81 II. BLM tapnak valyeleri 1. valyelerin Dn 91 2. Devlet iinde Devlet 95 3. Taht Olmayan imparator 99 4. imparator Ne istiyor? 103 5. imparator Hatrna Devlet Kurulmu 109 III. BLM VATIKAN BALANTILI GNCEL YAZILAR 1. Vatikan-lsrail Anlamas ve Trkiye'nin Dikkatine 115 2. Papa'nn "Gizli" Kardinalleri 119 3. Iran-Vatikan Yaknlamas 123 4. Apo'nun Papa'ya Mektubu zerine 127 5. Apo'yu Kimler Kutlanyor? 131 6. Apo'nun Gvencesi Papa 135 7. Fetih ncesinde Bizans ve Papalk ilikileri 141 8. Trkiye'ye Hristiyan Kuatma 147 9. Lambeth Konferans zerine 157 10. Lambeth Konferans Kararlar Inda Trkiye'de Hristiyanlk 161

11. Siyasal Kltr, Siyasal Din ve Siyasal islam 171 12. Yeni Bir "Religio" insan Haklar Evrensel Bildirisi 177 13. Dinler Aras Dialog zerine Notlar 183 14. Lorenzo Valla Olay ve istanbul'un Fethine Etkileri 189 15. Tarih Boyunca Trk Ermeni ilikileri Sempozyumu 197

NSZ "Vatikan ve Tapnak valyeleri" blmden oluuyor. Birinci blmde Vatikan' tantan yazlar var. Vatikan minik bir devlet olmasna ramen dnyadaki siyasal, ekonomik ve askeri gler dengesinde ok nemli bir yere sahiptir. yle ki Papa II. John Paul, Afganistan'a misilleme saldrlar balatmak isteyen ABD'yi bile duraksatabiliyordu. Papa 23-27 Eyll 2001 'de Kazakistan'a ve Ermenistan'a gideceini ve bu gnler iinde blgede sava istemediini ABD'ye iletmi ve bu istei kabul grmt. ABD'nin Usame Bin Ladin adl kiiyi ve onun kurduu "El Kaide" adl kuruluu bahane ederek Avrasya'ya ve Asya'ya yerlemek iin balataca sava bir sre erteletmiti. Bu ertelemenin ardnda ilgin bir plan yatyordu. Papa, geen yl, 24 Aralk 2000'de, 3. Bin Yl'da srann artk Asya'ya geldiini ve bu yzylda Asya'nn Hristiyanlatrlacan aklamt. Bu nedenle Asya'ya ve Avrasya'ya yapt bu gezilerde Hristiyan dnyasnda, bir sre iin silahl saldr istemiyordu. Bakan Bush'un "Hal Seferi" balatacaz eklindeki sz ite bu balamda nem tayordu. Bu blmdeki yazlar Trk okurlar ok dikkatlice okumaldrlar; renecekleri pek ok yeni bilgi vardr. Ikinci blmde "Tapnak valyeleri" ve onlarn gnmzdeki temsilcileri olan Malta valyeleri anlatlyor. Bu yazlarda Trkiye'yle ilgili bir "sr"da aklanyor. Istanbul'un Fethi'nden sonra yok olduklar sanlan Bizans'n nl Paleolog ve Kantakuzen Hanedanlar'nn gnmzdeki bir temsilcisi, kendisini "Bizans Taht'nn Son ve Yasal Varisi" Han etmi durumda. Dahas bu "Son Imparator" bata ABD olmak zere bir ok lkede mahkemelerden ald kararlarla "Resmen" Bizans Imparatoru olarak tannyor. Gnmzde Trkiye'nin bandaki dertler yetmezmi gibi, Bat ve Avrupa Birlii imdide bir "Bizans Imparatoru" icat ederek bizlerden tazminat talebi cihetine gitmeye hazrlanyor. Ilgin olan bu "Son Bizans Imparatoru"nun da bir Tapnak valyesi olmasdr. Onunla ilgili belge ve fotoraflar ilk kez ite bu yazlarda akland. zellikle de Kremlinde 1997'de yaplan "Ta Giyme Treni"nin fotorafna dikkat ekmek istiyorum. Bu ilk kez yaynland. nc blmde Vatikan'la, Hristiyanlk'la, Misyonerlik ve Ekmenizm hareketiyle ilgili ilgin aklamalar okuyacaksnz. Bu yazlar ilk yaynlandklar dnemde ok tartmalara yol amlard. Bunlardan "Papa'nn Gizli Kardinalleri" balkl yaz Trkiye'nin gndeminde uzun sre kalan bir tartmay balatmt. Benzer ekilde "Apo'nun Papa'ya Mektubu" ve tarihimizin bilinmeyen bir ynn aklayan "Lorenzo Valla Olay" balkl yazlar ve deerlendirmeler okurlara yeni bir bak kazandracaktr, kansndaym.

Son sz: Vatikan ve Tapnak valyeleri i ie kurululardr. Yeni Papa'nn kim olacandan Hristiyan aleminin 3. Bin Yl'daki stratejisindeki yerinin ve rolnn nasl olacana kadar uzanan geni bir yelpazede ayrntl bilgi edinmek isteyenler olabileceini dnerek bu yazlarn yeniden yaynlanmasn istedim. Umarm eitici ve yararl olurlar. Aytun Altndal 24 Eyll 2001 Ispilandit

VATIKAN 1.1. MINIK DEVLET = BYK G Inanlmas g srlar, gizli geitleri, ifreleri ve yeralt yollaryla Vatikan, tam anlamyla dnyann en "esrarengiz" devletidir. [vatikan.png] retiye gre "Vatikan'da renilen srlar br dnyada bile aklanmaz," Vatikan'n srtarn aklayanlarn ve nesiller boyunca ailelerinin canlar ve mallar gvenlikte olmaz. nk Vatikan gerekten de inanlmas g srlar barndran, gizli geitleri, ifreleri ve yeralt yollaryla tam anlamyla "esrarengiz" saylan bir yerdir ve bu hretini de yzlerce yldr sadece kendisine saklad srlarn bakalarnca renilebilmesini nleyerek edinmitir. ite dnyann en kk fakat en gl devleti, VATlKAN. italya'da "devlet iinde devlet" statsndeki Vatikan yaklak 80 dnmlk bir alan kaplamakta, istanbul'daki Fener Patrikhanesi ise 744 dnmlk bir alandadr ve o da tpk Vatikan gibi, Trkiye'de "devlet iinde devlet" olmak istemektedir. Dnyann bu esrarengiz devletinin Trkiye'de ilk kez yaynlanan bu haritasnda yerleim birimleri u ekildedir: l- Havaalan, 2- Vatikan Radyosu, 3- Kolej, 4- Park, 5-Istasyon, 6- idari Brolar, 7- Bilim Akademisi, 8- Pinacoteca Saray, 9Toplant atonu, 10- Sen Piyer Kilisesi. 11 -Vatikan Mzesi, 12-Ktphane, 13-Papann Oturduu Saray, 74- Vatikan'n laik Memurlarnn Sendikas, 75- Vatikan Bankas, 16Isvireli tekerlerin Kouu, 17- Vatikan'n Gazeteleri, 18- Bronz Kap, 19-Saint Anne Kaps. *** Bilinmeyen Vatikan ve Papalar anlatan bu yaz dizisinde, "Vatikan Nedir?" sorusuyla balamak kanmca yerinde ve yararl olacaktr. Trkiye'de Vatikan'n ad bilinmekte ve/Fakat gerekte "ne" olduu geni Mslman kitle tarafndan hi bilinmemektedir. En iyimser deyile Vatikan. Papalaryla birlikte anlan. Papann yaad yer diye bilinen minik bir devlet olarak tannmaktadr. Kukusuz bu ksa aklamada doruluk pay vardr ama ok, hem de ok eksik bir tanmlamadr bu. Eeksik bilgilenme ise, herkes kabul eder ki, hi

bilgi sahibi olmamaktan daha sakncal ve tehlikelidir. Ite Trkiye'de Vatikan'la ilgili bu eksik bilgilendirmeyi biraz olsun giderebilmek amacyla "Vatikan Nedir?" sorusuyla girmekte yarar gryorum. Papalarn Vatikan'a geileri 1377 ylnda, Avignon'daki Papalarn sultasnn yklmasndan sonra olmutur. Bu nedenle "Lateran Kilise Kararlar" daima Vatikan kararlarna ncelik salamtr. Bugnk Vatikan'n tesisi srasnda da yine Lateran Szlemeleri (Treaties) rol oynamtr. MiNiK DEVLET = BYK G VATIKAN DEIL LATERAN Gnmzde Vatikan diye bilinen yerleim alan yeryzndeki tek "Tanr-Kenti" statsndedir. Vatikan bu zellii nedeniyle "Kutsal-Kent"tir. 6u Tanr-Kenti ayn zamanda bir "Devleti" iinde barndrr. Vatikan yeryzndeki tek "Tanr-Kenti ve Devleti"dir. Vatikan'dan baka "Tanr-Devleti" yani "Teokrasi" olan baka kentlerde vardr. (rnein, Kuds, Kom, Hindularn, Budistlerin ve intoistlerin kutsal kentleri gibi). Vatikan'n bugnk stats 1870'de Italya'da bulunan Papa-Devletlerinin, Italya Ulusal Birlii'nin kurulabilmesi amacyla ilga edilmeleriyle balam ve son hukuki eklini Faist Diktatr Mussolini ile Vatikan'n D Ileri Bakan Kardinal Gaspari arasnda 26 Ekim 1926'da imzalanan "Concordat" (Mukavele) ile almtr. Bylelikle Vatikan, Italya'da "devlet iinde devlet" stats edinmitir. Vatikan'a tm giriler Roma'nn snrlarndan yaplabilmektedir. Dier bir deyile Vatikan, Italya Devleti'nin tm haklarndan yararlanabilen fakat kendi bayrana ve egemenliine sahip ayr bir devlettir. Vatikan ad, ilgintir ki, Hristiyanln ilk 1350 yllk dneminde hi aza alnmamtr. nk 1267'ye kadar byle kutsal saylm bir yerleim alan yoktu. O zamana kadar Papalar Vatikan'da deil Lateran diye bilinen yerleim alannda otururlard. Papalar yaklak 1000 yl buradan ynetmilerdi Katolik alemini. 14. yzylda Papalar, Fransa'nn imdi tiyatro enlikleriyle tannan Avignon ehrinde yaamaktaydlar. Bunlar Hristiyanln en tartmal Papalarydlar. Fransa krallar tarafndan korunan bu Papalar 13. ve 14. yzyllara damgalarn vurmulard. Bugnk Vatikan, yerleim alan itibariyle, kaln surlaryla birlikte 44 hektarlk bir alan kaplamaktadr. evresindeki surlar bir saatte dolalabilir. 1527'de Ispanyollarn igaline urayan Vatikan'n yklan surlar ve binalar yeniden ina edilmilerdir. Vatikan' Isvireli Katolik askerler, geleneksel giysileri iinde korumaktadrlar. nl Devlet kuramcs Makyavel, ayn zamanda "prens" olan Papalarn kendilerini paral asker olan Isvirelilere korutmasn sert bir dille eletirmiti. Ona gre bu paral askerler, kendilerine daha Fazla para veren dmanlara Papay satabilirlerdi. Makyavel'in dedii doruydu. Nitekim birka kez Papalar, Isvireli askerlerin ihanetine uramlard. Isvireli paral askerler ihanet etseler bile Vatikan'n hibir srrn aklamyorlard. Vatikan' gizemli bir Kilise-Devleti yapan budur

ite. retiye gre "Vatikan'da renilen srlar br dnyada bile aklanmaz." Vatikan'n srlarn aklayanlarn ve nesiller boyunca ailelerinin canlan ve mallar gvenlikte olmaz. nk Vatikan gerekten de inanlmas g srlar barndran, gizli geitleri, ifreleri ve yeralt yollaryla tam anlamyla "esrarengiz" saylan bir yerdir ve bu hretini de yzlerce yldr sadece kendisine saklad srlarnn bakalarnca renilebilmesini nleyerek edinmitir. . SIYASAL VE DINSEL YAPTIRIM SAHIBI Vatikan, kendi pasaportu, kendi devlet kurulular ve brokratlar olan bir devlettir. Nedir ki, bu devleti dier devletlerden ayran temel farkllklar vardr. Bunlar ksaca sayalm. Vatikan Devleti'nin gece yerleik nfusu 600 kiidir. Bu say srekli konuk saylan kiilerle birlikte 1014 olur. Gndz nfusu ise 3599'a ykselir. Bunlar Vatikan'da grev yapan iiler ve dier memur-

lor dr. Vatikan Pasaportu bizzat Papa tarafndan verilir. Bu pasaport geicidir. Vatikan istedii zaman tek tarafl olarak iptal edilebilir ya da hi vermemi gibi kaytlardan kartabilir. Pasaportun zellii hibir rk ya da milliyet gzetilmeden verilebiliyor olmasdr. Ne var ki tek koulu, pa