Aws lambda & amazon api gateway入門

Download Aws lambda &  amazon api gateway入門

Post on 12-Feb-2017

700 views

Category:

Technology

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>AWS Lambda &amp; Amazon API Gateway</p></li><li><p> AWS Lambda </p><p> Amazon API Gateway </p><p> Generator</p></li><li><p> (Java/JavaScript/Node.js/Ruby) </p><p> Twitter @yutaka_1119</p></li><li><p>ETL</p><p> ETL(Extract/Transform/Load)</p></li><li><p>AWS Lambda </p><p> S3 </p><p> SNS </p><p> etc </p></li><li><p>AWS LambdaETL</p></li><li><p>Amazon API Gateway</p><p> EC2AWS LambdaAPI</p></li><li><p> Generator</p></li><li><p>Generator</p></li><li><p>(Lambda)</p></li><li><p>API-1 Pre-Signed URL </p></li><li><p>API-1 Pre-Signed URL </p></li><li><p>API-2 </p></li><li><p>API-2 </p></li><li><p>AWS Lambda + OpenCV</p><p> AWS Lambda FunctionNative Module Developers.IO http://dev.classmethod.jp/cloud/create-aws-lambda-function-with-native-module/</p><p>http://dev.classmethod.jp/cloud/create-aws-lambda-function-with-native-module/</p></li><li><p>API- </p></li><li><p>Lambda </p></li><li><p>AWS Lambda Updatere:Invent 2015 </p><p> Lambda5 </p><p> etc</p></li><li><p>Timeout</p></li><li><p>Timeout</p></li><li><p>Timeout</p></li></ul>