avrupa b°rl°‍°'ne er°‍°m - avrupa birlii bakanl±±

Click here to load reader

Post on 09-Feb-2022

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

AVRUPA BRL’NE ERM
çindekiler
KAMU KURUMLARI AB KOORDNASYON BRMLER 4
AB L DAM TEMAS NOKTASI OLAN VAL YARDIMCILARI 10
AVRUPA BRL KURUMLARI LETM BLGLER 14
AVRUPA KOMSYONU ÜYELERNN KURUMSAL
GÖSTEREN KURUMLAR 27
TEMSLCLKLER 28
HABER KAYNAKLARI 29
DÜÜNCE KURULULARI 30
AVRUPA BRL BAKANLII Adres: Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No: 4
06800 Bilkent /ANKARA Telefon: 0 (312) 218 13 00 • Faks: 0 (312) 218 14 64
www.ab.gov.tr
1
KAMU KURUMLARI AB DAM TEMAS NOKTALARI 1. Babakanlk/ Özer KONTOLU/Müstear Yrd. 2. Adalet Bakanl/Mustafa ELÇM/Müstear Yrd. 3. Milli Savunma Bakanl/Tuamiral Kemal BAAK 4. çileri Bakanl/Dr. Hasan CANPOLAT/Müstear
Yrd. 5. Dileri Bakanl/ Büyükelçi/ Hasan GÖÜ/
Müstear Yrd. 6. Maliye Bakanl/sa COKUN/Müstear Yrd. 7. Milli Eitim Bakanl/Salih ÇELK/Müstear Yrd. 8. Çevre ve ehircilik Bakanl/Sedat KADIOLU/
Müstear Yrd. 9. Salk Bakanl/Ö.Faruk KOÇAK/Müstear Yrd. 10. Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl/Suat
Hayri AKA/Müstear Yrd. 11. Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl /Erdal Celal
SUMAYTAOLU/Müstear Yrd. 12. Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl/ A.R. Levent
GENÇ / Müstear Yrd. 13. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl/Dr. Hüsnü TEKN/
Müstear Yrd. V. 14. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl/Metin KLC/
Müstear. 15. Kültür ve Turizm Bakanl/Kemal Fahir GENÇ/
Müstear Yrd. 16. Orman ve Su leri Bakanl/ Doç. Dr. smail CERTL/
Müstear Yrd. 17. Kalknma Bakanl/ Ahmet YAMAN/Müstear Yrd. 18. Ekonomi Bakanl/ Cemalettin DAMLACI/Müstear
Yrd. 19. Gümrük ve Ticaret Bakanl /Ali NURAL/Müstear
Yrd. 20. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl/Orhan BLGE/
Uzman 21. Gençlik ve Spor Bakanl /Yavuz ÇELK/Müstear
Yrd.
22. Genelkurmay Bakanl/Korgeneral M. Emin ALPMAN/Genel Plan ve Prensipler Bakan
23. Yargtay Bakanl/Aydn BOGELMEZ/Yargtay Üyesi-Genel Sekreter
24. Saytay Bakanl/Erol AKBULUT/Bakan Yrd. 25. YÖK Bakanl/Prof. Dr. aban H. ÇALI/Bakan V. 26. Hazine Müstearl/Cavit DADA/Müstear Yrd. 27. Savunma Sanayi Müstearl /Dr. Faruk ÖZLÜ /
Müstear Yrd. 28. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu/Dr. Hamit ERSOY/
Kurul Üyesi (Daire Bakan) 29. T.C. Merkez Bankas/Prof. Dr. Turalay KENÇ /Bakan
Yrd. 30. Rekabet Kurumu/Fevzi ÖZKAN/Bakan Yrd. 31. Özelletirme daresi Bakanl/Ahmet AKSU/Bakan
V. 32. Sermaye Piyasas Kurulu/Bekir Stk AFAK/Kurul
Bakan Yrd. 33. Bankaclk Düzenleme ve Denetleme Kurumu/smail
ERDEMR/Bakan Yrd. 34. Tütün ve Alkol Piyasas Düzenleme Kurumu/Dr.
Mehmet KÜÇÜK/Bakan 35. Türk Akreditasyon Kurumu/Ahmet TEKN /Genel
Sekreter Yrd. 36. Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumu/Ahmet Hicabi
ERDNÇ/Bakan Yrd. 37. Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu/Hasan KÖKTA/
Bakan 38. Kamu hale Kurumu/Kazm ÖZKAN/II. Bakan-
Bakan V. 39. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar
Kurumu/Doç. Dr. Orhan ÇELK/Bakan 40. Devlet Personel Bakanl/Mehmet TEKNARSLAN/
Bakan 41. nsan Haklar Bakanl/ Fatih AYDIN/Bakan V. 42. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu/rfan KOCA/Daire
Bakan
44. Türkiye statistik Kurumu/Mehmet AKTA/Bakan Yrd.
45. eker Kurumu/Dr. Hüsnü TEKN/Bakan
46. Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu Bakanl/Rdvan ÇABUKEL/Bakan Yrd.
47. Gelir daresi Bakanl/Mehmet KLC/Bakan
48. Mesleki Yeterlilik Kurumu Bakanl/Bayram AKBA/ Bakan
49. GAP daresi Bakanl/ Sadrettin KARAHOCAGL/ Bakan
50. KOSGEB/Mustafa KAPLAN/Bakan
51. Türk birlii ve Koordinasyon Ajans Bakanl /Dr. Mustafa ahin /Bakan Yrd.
52. Türk Standartlar Enstitüsü/Hulusi ENTÜRK/Bakan
53. Türk Patent Enstitüsü/Prof. Dr. Habip ASAN/Bakan
54. Sosyal Güvenlik Kurumu/Yadigar GÖKALP/Bakan Yrd.
55. Tabiat Varlklarn Koruma Genel Müdürlüü/Osman YMAYA/Genel Müdür V.
56. ller Bankas Genel Müdürlüü/M. Bahaettin KAPTAN/Genel Müdür V.
57. Eximbank Genel Müdürlüü/Hayrettin KAPLAN/ Genel Müdür
58. Tarm ve Krsal Kalknmay Destekleme Kurumu Bakanl/Kerem AKGÜNDÜZ/Bakan V.
59. TRT Genel Müdürlüü/Zehra Ayen DKER/Daire Bakan
60. Devlet Su leri Genel Müdürlüü/Akif ÖZKALDI/ Genel Müdür
4 5
TBMM BAKANLII AVRUPA BRL UYUM KOMSYONU
BABAKANLIK DI LKLER BAKANLII
MLL SAVUNMA BAKANLII GENEL PLAN VE PRENSPLER DARES
ÇLER BAKANLII AVRUPA BRL VE DI LKLER AVRUPA BRL DARES BAKANLII
DILER BAKANLII AVRUPA BRL GENEL MÜDÜRLÜÜ
MALYE BAKANLII AVRUPA BRL VE DI LKLER DARES BAKANLII
MLL ETM BAKANLII AVRUPA BRL VE DI LKLER GENEL MÜDÜRLÜÜ
ÇEVRE VE EHRCLK BAKANLII DI LKLER DARES BAKANLII
SALIK BAKANLII AVRUPA BRL KOORDNASYON DARES BAKANLII
ULATIRMA, DENZCLK VE HABERLEME BAKANLII DI LKLER VE AVRUPA BRL GENEL MÜDÜRLÜÜ
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLII AVRUPA BRL VE DI LKLER GENEL MÜDÜRLÜÜ
ÇALIMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLII AVRUPA BRL KOORDNASYON DARES BAKANLII
BLM, SANAY VE TEKNOLOJ BAKANLII AVRUPA BRL VE DI LKLER GENEL MÜDÜRLÜÜ
ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII DI LKLER VE AVRUPA BRL GENEL MÜDÜRLÜÜ
KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII DI LKLER VE AB KOORDNASYON DARES BAKANLII
ORMAN VE SU LER BAKANLII AVRUPA BRL VE DI LKLER DARES BAKANLII
KALKINMA BAKANLII DI LKLER GENEL MÜDÜRLÜÜ
GÜMRÜK VE TCARET BAKANLII AVRUPA BRL VE DI LKLER GENEL MÜDÜRLÜÜ
EKONOM BAKANLII AVRUPA BRL GENEL MÜDÜRLÜÜ
ALE VE SOSYAL POLTKALAR BAKANLII DI LKLER VE AVRUPA BRL KOORDNASYON DARES BAKANLII
MLL STHBARAT TEKLATI MÜSTEARLII ULUSLARARASI LKLER VE GENEL KOORDNASYON DARE BAKANLII
6 7
HAZNE MÜSTEARLII DI EKONOMK LKLER GENEL MÜDÜRLÜÜ
HAZNE MÜSTEARLII MERKEZ FNANS VE HALE BRM (MFB-CFCU)
SAVUNMA SANAY MÜSTEARLII ULUSLARARASI BRL DARE BAKANLII NATO VE AVRUPA MÜDÜRLÜÜ
TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI LETM VE DI LKLER GENEL MÜDÜRLÜÜ AVRUPA BRL MÜDÜRLÜÜ
TÜRKYE STATSTK KURUMU BAKANLII DI LKLER DARE BAKANLII/AB KOORDNASYON GRUBU
TÜRK STANDARTLARI ENSTTÜSÜ DI LKLER DARES BAKANLII/ AB MÜDÜRLÜÜ
DYANET LER BAKANLII DI LKLER GENEL MÜDÜRLÜÜ
TÜRK PATENT ENSTTÜSÜ ULUSLARARASI LKLER DARES BAKANLII
REKABET KURUMU DI LKLER, ETM VE REKABET SAVUNUCULUU DARES BAKANLII
RADYO VE TELEVZYON ÜST KURULU ULUSLARARASI LKLER DARE BAKANLII
SERMAYE PYASASI KURULU BAKANLII KURUMSAL LETM DARES ULUSLARARASI LKLER GRUBU
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU DI LKLER DARE BAKANLII
YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII AVRUPA BRL VE ULUSLARARASI LKLER BRM
TASARRUF MEVDUATI SGORTA FONU BAKANLII STRATEJ GELTRME DARES BAKANLII
MESLEK YETERLLK KURUMU AB, ULUSLARARASI LKLER, PROJELER BRM
TÜTÜN VE ALKOL PYASASI DÜZENLEME KURUMU AVRUPA BRL VE DI LKLER DARE BAKANLII
TÜRK AKREDTASYON KURUMU ULUSLARARASI LKLER MÜDÜRLÜÜ
BLG TEKNOLOJLER VE LETM KURUMU ULUSLARARASI LKLER DARES BAKANLII
ENERJ PYASASI DÜZENLEME KURUMU BAKANLII STRATEJ GELTRME DARES BAKANLII
KAMU HALE KURUMU BAKANLII ULUSLARARASI LKLER VE AB LE KOORDNASYON DARES
TÜBTAK ULUSLARARASI BRL DARE BAKANLII
KOSGEB AB VE DI LKLER DARE BAKANLII
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜÜ DI LKLER DARE BAKANLII
8 9
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÜ AVRUPA BRL VE DI LKLER UBE MÜDÜRLÜÜ
TOPRAK MAHSULLER OFS APK DARE BAKANLII DI LKLER UBE MÜDÜRLÜÜ
LLER BANKASI ULUSLARARASI LKLER DARES BAKANLII/AB LKLER GENEL MÜDÜRLÜÜ
DEVLET SU LER GENEL MÜDÜRLÜÜ ETÜD VE PLAN DARES BAKANLII/ AVRUPA BRL LE LKLER UBE MÜDÜRLÜÜ
SOSYAL GÜVENLK KURUMU STRATEJ BAKANLII/AB VE YURTDII LKLER DARE BAKANLII
TÜRK BIRLII VE KOORDINASYON AJANSI BAKANLII ULUSLARARASI KURULULARLA BRL
TRT GENEL MÜDÜRLÜÜ DI LKLER DARES BAKANLII
TÜRKYE KURUMU DI LKLER DARES BAKANLII
GAP BÖLGE KALKINMA DARES ULUSLARARASI LKLER GENEL KOORDNATÖRLÜÜ
10 11
LLER ADI-SOYADI TELEFONU
1 Adana Fikret DENZ 0322 458 83 36
2 Adyaman Yakup GÜNEY 0416 216 10 03 0416 216 15 16
3 Afyonkarahisar A. Muhiddin VAROL 0272 214 07 54 0272 214 07 56
4 Ar Murat GÜVEN 0472 215 10 06
5 Aksaray A. Kadir DEMR 0382 213 50 21 0382 213 50 21
6 Amasya Hakan KUBALI 0358 218 4469
7 Ankara Dr. entürk UZUN 0312 306 66 37
8 Antalya Mehmet YAVUZ 0242 248 24 36 0242 243 52 63
9 Ardahan Murat KARASU 0478 211 36 85
10 Artvin Mehmet Uur ARSLAN 0466 212 10 09
11 Aydn Halil CANAVAR 0256 225 02 24
12 Balkesir Nusret AHN 0266 245 13 01/116
13 Bartn Türker ÖKSÜZ 0378 227 10 43 0378 227 51 51
14 Batman Soner KARATAOLU 0488 213 91 32
15 Bayburt Hakan HAKYEMEZ 0458 211 20 80
16 Bilecik Vural KARAGÜL 0228 361 30 05
17 Bingöl Abdulaziz AYDIN 0426 213 10 02
18 Bitlis Süleyman ÇELEB 0434 226 50 86 0434 226 56 02-03
19 Bolu Halit Necdet ÖZEROLU
0374 215 37 60 0374 215 00 28
AB L DAM TEMAS NOKTASI OLAN VAL YARDIMCILARI 20 Burdur Halil KARBUZ 0248 233 10 79
21 Bursa Ahmet Hamdi USTA 0224 222 77 70
22 Çanakkale Canan HANÇER BATÜRK 0286 217 33 17
23 Çankr Ahmet ATILGAN 0376 213 11 03 0376 213 60 70
24 Çorum Hamdi BOLAT 0364 224 08 57
25 Denizli Halil brahim ERTEKN 0258 265 61 25 0258 265 61 00
26 Diyarbakr Mehmet YT 0412 224 97 97
27 Düzce Ramazan AHN 0380 524 44 89 0380 523 12 97
28 Edirne Dr. Ayhan ÖZKAN 0284 213 04 88
29 Elaz Altu ÇALAR 0424 236 54 62 0424 237 58 58
30 Erzincan Ayhan AKPAY 0446 214 21 75
31 Erzurum Mehmet GÖK 0442 235 18 02
32 Eskiehir Dr. Necdet TÜRKER 0222 335 22 32 0222 335 03 45
33 Gaziantep brahim YURDAKUL 0342 220 40 04
34 Giresun Ahmet YILMAZ 0454 215 75 56
35 Gümühane Armaan ÖNAL 0456 213 10 07 0456 213 15 75
36 Hakkari Muhammet ÖNDER 0438 211 20 20
37 Hatay Ali ASLANTA 0326 311 30 01 0326 214 62 13
38 Idr Hac UZKUÇ 0476 227 64 44
39 Isparta Niyazi CAN 0246 232 74 21
40 çel Ahmet Hikmet AHN 0324 258 28 86
12 13
41 stanbul Kazm TEKN 0212 455 59 39
42 zmir Ahmet ÖNAL 0232 445 88 92 0232 483 43 33
43 Kahramanmara Servet GÜNGÖR 0 344 224 07 67
44 Karabük Ali UYSAL 0370 415 02 58
45 Karaman Latif MEM 0338 226 70 13
46 Kars Karahan DADAN 0474 223 10 02 0474 223 24 17
47 Kastamonu Atila KANTAY 0366 212 18 64
48 Kayseri Halil brahim ÇOMAKTEKN 0352 222 14 04
49 Krkkale Mustafa YILMAZ 0318 224 25 29 0318 812 70 34
50 Krklareli smail GÜLTEKN 0288 212 07 21 0288 214 51 55
51 Krehir Mustafa HARPUTLU 0386 213 50 97
52 Kilis Murat KAHRAMAN 0348 813 87 06
53 Kocaeli Mustafa GÜN 0262 324 20 42 0262 332 19 05
54 Konya Sefa ÇETN 0332 310 20 11-12
55 Kütahya Metin SELÇUK 0274 223 05 37
56 Malatya ükrü ÖZCAN 0422 323 07 46
57 Manisa Osman EK 0236 231 57 89 /132
58 Mardin enol KOCA 0482 212 65 11/ 04
59 Mula Ahmet Ali BARI 0252 214 54 20
60 Mu Hüseyin GÖKTÜRK 0436 212 29 16-17
61 Nevehir brahim Süha KARABORAN 0384 212 63 29
62 Nide Hac brahim TÜRKOLU 0388 232 23 24
63 Ordu Salih YÜCE 0452 223 14 42
64 Osmaniye Dr. Mehmet Hüseyin Nail ANLAR
0328 825 19 20 /25 15
65 Rize Mustafa ERKAYIRAN 0464 213 19 26
66 Sakarya Uur ALADA 0264 251 35 13- 1919
67 Samsun Haluk MEK 0362 435 65 95/ 322
68 Siirt Mustafa PALA 0484 223 23 44
69 Sinop Salih ALTINOK 0368 261 15 00
70 Sivas Veysel ÇFTÇ 0346 224 45 45
71 anlurfa Ramazan SEÇLM 0414 315 33 30
72 rnak Yasin TKDA 0486 216 10 97 0486 216 35 97
73 Tekirda Dr. Mehmet Turan ÇUHADAR 0282 262 80 80
74 Tokat Hac Mehmet KARA 0356 214 10 09
75 Trabzon Hüseyin ECE 0462 230 19 60
76 Tunceli Ali GÜLDOAN 0 428 213 33 03
77 Uak Mehmet ÜNAL 0276 227 81 13 0276 223 25 36
78 Van Mehmet YÜZER 0432 214 96 45
79 Yalova Cezmi Türk GÖÇER 0226 811 04 66
80 Yozgat Erdoan TEMZYÜREK 0354 212 43 37 0354 212 30 06
81 Zonguldak Engin DURMAZ 0372 253 06 42 0372 253 46 30
14 15
www.ab.gov.tr AVRUPA BRL’NE ERM
www.ab.gov.tr AVRUPA BRL’NE ERM
Avrupa Komisyonu Rue de la Loi / Wetstraat 200 B-1049 Brussels - Belgium Tel: +32-2 299 11 11 Web: http://europa.eu/press_ room/index_en.htm
Avrupa Birlii Konseyi Rue de la Loi / Wetstraat, 175 B-1048 Brussels - Belgium Tel: +32-2 281 63 19 (Basn Ofisi) Faks: +32-2 281 80 26 Web: http://www.consilium. europa.eu/showPage. aspx?id=342&lang=EN
Avrupa Parlamentosu
Rue Wiertz / Wiertzstraat B- 1047 Brussels - Belgium Tel: +32-2 28 43000 (Basn Ofisi – Brüksel)
Tel: +33- 388 17 47 05 (Basn Ofisi – Strazburg)
Web: http://www.europarl. europa.eu/en/pressroom/
AVRUPA BRL KURUMLARI LETM BLGLER
Avrupa Saytay 12, rue Alcide De Gasperi, L - 1615 Luxembourg Tel. +352 439 84 54 10 (Basn Ofisi) Fax +352 439 84 64 10 Web: http://eca.europa. eu/portal/page/portal/ pressroom/
Avrupa Merkez Bankas Kaiserstraße 29 Postfach 16 03 19 D-60311 Frankfurt am Main - Germany Tel: +49 69 13 44 74 55 (Basn Ofisi) Faks: +49 69 13 44 74 04 Web: http://www.ecb.int/ press/html/index.en.html
Ekonomik ve Sosyal Komite Rue Belliard / Belliardstraat, 99 B-1000 Brussels - Belgium Tel: +32-25 46 80 66 (Basn Ofisi) Faks: +32-25 46 97 64 Web: http://www.eesc.europa. eu/?i=portal.en.press-media
Bölgeler Komitesi Bâtiment Jacques Delors Rue Belliard / Belliardstraat, 99-101 B - 1040 Brussels - Belgium Tel: +32-22 82 22 11 (Basn Ofisi) Faks: +32-2 282 2325 Web: http://www.cor.europa. eu/pages/PressTemplate. aspx?id=a1d1f21d-f0a6- 44bd-ae63-348fbd7de09d
Avrupa Yatrm Bankas 100, Boulevard Konrad Adenauer L - 2950 Luxembourg Tel: +352 437 91 Faks: +352 43 77 04 Web: http://www.eib.europa. eu/infocentre/press/index. htm
Avrupa Ombudsman 1, avenue du Président Robert Schuman B.P. 403 F-67001 Strasbourg Cedex - France Tel.: +32-2 284 26 09 (Basn Ofisi) Web: http://www.ombudsman. europa.eu/press/ introduction.faces
EUROPOL P.O. Box 908 50 2509 LW The Hague The Netherlands Tel : + 31 70 302 50 00 Web: http://www.europol.europa.eu/
Avrupa Birlii Adalet Divan Rue du Fort Niedergrünewald L-2925 Luxembourg Tel: +352 4303.1 Faks: +352 4303.2600 Web: http://curia.europa.eu/ jcms/jcms/j_6/
EUROJUST Maanweg 174 2516 AB The Hague The Netherlands Tel: +31 70 412 5000 Faks: +31 70 412 5005 Web: http://www.eurojust. europa.eu/index.htm
José Manuel Barroso (Portekiz) Avrupa Komisyonu Bakan
Web:http://ec.europa.eu/com- mission_2010-2014/president/ contact/mail/index_en.htm
Catherine Ashton (Birleik Krallk) Birlik D ve Güvenlik Politikas Yüksek Temsilcisi (Avrupa Komisyonu Bakan Yardmcs)
Web: http://www.eeas.europa. eu/ashton/spokespersons/ index_en.htm
Adalet, Temel Haklar ve Vatandalktan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi (Avrupa Komisyonu Bakan Yardmcs)
Web: ec.europa.eu commission_2010-2014/ reding/contact/index_ en.htm#post
Joaquin Almunia (spanya) Rekabetten Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi (Avrupa Komisyonu Bakan Yardmcs)
Web:http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/ almunia/contact/ commissioner/index_en.htm
Web:http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/ kallas/contact/commissioner/ index_en.htm
Neelie Kroes (Hollanda) Dijital Gündemden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi (Avrupa Komisyonu Bakan Yardmcs)
Web: http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/ kroes/
Antonio Tajani (talya) Sanayi ve Giriimcilikten Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi (Avrupa Komisyonu Bakan Yardmcs)
Web: http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/ta- jani/contact/commissioner/ index_en.htm
Web: http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/ sefcovic/contact/ commissioner/index_en.htm
Web: http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/potocnik/ contact_en.htm
Olli Rehn (Finlandiya) Ekonomi ve Parasal lerden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi
Web:http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/rehn/ contact/commissioner/index_ en.htm
Web: http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/piebalgs/ contact/commissioner/index_ en.htm
www.ab.gov.tr AVRUPA BRL’NE ERM
www.ab.gov.tr AVRUPA BRL’NE ERM
Michel Barnier (Fransa) ç Pazar ve Hizmetlerden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi
Web: http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/ barnier/contact/ commissioner/index_en.htm
Androulla Vassiliou (Güney Kbrs Rum Yönetimi) Eitim, Kültür, Çok Dillilik ve Gençlikten Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi
Web: http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/ vassiliou/contact/ commissioner/index_en.htm
Web: http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/ semeta/contact/ commissioner/index_en.htm
Web : http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/ degucht/contact/
John Dalli (Malta) Salk ve Tüketici Politikasndan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi
Web: http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/ dalli/contact_en.htm
Web: http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/ geoghegan-quinn/contact/ index_en.htm
Maria Damanaki (Yunanistan) Balkçlk ve Denizcilik lerinden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi
Web: http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/ damanaki/contact/ commissioner/index_en.htm
Web : http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/ georgieva/contact/ commissioner/index_en.htm
Günter Oettinger (Almanya) Enerjiden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi
Web: http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/ oettinger/contact/ commissioner/index_en.htm
Web: http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/hahn/ about/team/index_en.cfm
Web:http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/ hedegaard/contact/ commissioner_en.htm
Web : http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/ fule/contact/commissioner/ index_en.htm
László Andor (Macaristan) stihdam, Sosyal ler ve çermeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi
Web: http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/an- dor/contact/commissioner/ index_en.htm
Web: http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/ malmstrom/contact/default_ en.htm
Dacian Ciolo (Romanya) Tarm ve Krsal Kalknmadan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi
Web: http://ec.europa.eu/ commission_2010-2014/ ciolos/contact/commissioner/ index_en.htm
AB ALANINDA TÜRKYE’DE FAALYET GÖSTEREN KURUMLAR
T.C. Avrupa Birlii Bakanl Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No: 4 06800 Bilkent/ANKARA Tel: + 90 312 218 13 00 Faks: + 90 312 218 14 64 Web: http://www.ab.gov.tr
Avrupa Birlii Türkiye Delegasyonu Uur Mumcu Cad. No: 88 Kat 4 Gaziosmanpaa ANKARA Telefon: + 90 312 459 87 00 Faks: + 90 312 446 67 37 Web: http://www.avrupa.info.tr
T.C. Avrupa Birlii Bakanl Ulusal Ajans Avrupa Birlii Eitim ve Gençlik Programlar Merkezi Bakanl Mevlana Bulvar No:181 TR 06520 Balgat, ANKARA Tel: + 90 312 409 60 00 Faks: + 90 312 409 60 09 Web: http://www.ua.gov.tr/index.cfm
T.C. Dileri Bakanl Dr. Sadk Ahmet Cad. No:8 Balgat / ANKARA 06100 Tel: + 90 312 292 10 00 Web: http://www.mfa.gov.tr
T.C. Ekonomi Bakanl nönü Bulvar No:36 06510 Emek / ANKARA Tel: + 90 312 204 75 00 Web: http://www.ekonomi.gov.tr
T.C. Babakanlk Hazine Müstearl (MFIB - CFCU) Merkezi Finans ve hale Birimi Eskiehir Yolu 4. Km. 2. Cad. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok 06520 Söütözü, ANKARA Tel: +90 312 295 49 00 Faks: +90 312 286 70 72 Web: http://www.mfib.gov.tr/index.php?lng=tr
www.ab.gov.tr AVRUPA BRL’NE ERM
www.ab.gov.tr AVRUPA BRL’NE ERM
T.C. Avrupa Birlii Bakanl Yurtd Tekilat Avrupa Birlii Nezdinde Türkiye Daimi Yardmcl Avenue Des Arts 36-38 1000 Telefon: + 32-2 289 62 44 Faks: +32-2 511 04 50 E-Posta: [email protected]
Avrupa Birlii Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcilii Avenue Des Arts 36-38 1000 Brussels - Belgium Telefon: +32-2 289 62 40 Faks: +32-2 511 04 50 E-Posta: [email protected]
Türk Sanayicileri ve adamlar Dernei AB-Brüksel Temsilcilii 13, Avenue des Gaulois 1040 Bruxelles/Belgique Tel: +32-2 736 40 47 Faks: +32-2 736 39 93 E-posta: [email protected]
ktisadi ve Kalknma Vakf (KV) Brüksel Temsilcilii Avenue Franklin Roosvelt 148/A 1000 Bruxelles Tel: 00.32.2 646 40 40 Faks : 00.32.2 646 95 38
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii Brüksel Daimi Temsilcilii Tel. +32-2 646 40 40 Faks. +32-2 646 95 38 E-posta: [email protected]
BAZI KURUM VE KURULULARIN BRÜKSEL TEMSLCLKLER
AB KONULARINDA YAYIN YAPAN BAZI HABER KAYNAKLARI
ABHaber ABHaber.com-ATAUM,
Ankara Üniversitesi, Cebeci Kampüsü 06590, Ankara Tel: +90 312 362 07 62-2605
Web: http://www.abhaber.com
Midday Express E-posta : [email protected] ec.europa.eu Web : http://europa.eu/rapid/
EUobserver E-posta : [email protected] Web : http://euobserver.com/
NEWEUROPE E-posta : http://www.neurope.eu/help/ contactus/ Web : http://www.neurope.eu
EuropeanVoice E-posta : [email protected] Web : http://www.europeanvoice.com
BRÜKSEL’DE BULUNAN BAZI ULUSLARARASI DÜÜNCE KURULULARI
Brüksel Avrupa ve Küresel Ekonomi Laboratuvar Brussels European and Global Economic Laboratory (BRUEGEL)
Adres: Rue de la Charité, 33 1210 Bruxelles Tel: +32-2 227 42 70 Faks: +32-2 227 42 19 E-posta: [email protected] rtibat Kiisi: Clement Serre
Avrupa Politika Aratrmalar Merkezi Centre for European Policy Studies (CEPS)
Adres: Place du Congres, 11000 Bruxelles Tel: +32-2 229 39 11 Faks: +32-2 229 39 22 E-posta: [email protected]; [email protected]; mi- [email protected] rtibat Kiisi: Anne-Marie Boudou;Marco Incerti; Michael Emerson
Yeni Avrupa Merkezi Centre for The New Europe
Adres: Rue du Luxembourg, 23 bte 11000 Bruxelles Tel: +32-2 506 40 00 Faks: +32-2 506 40 09 E-posta: [email protected]; [email protected] cne-network.org rtibat Kiisi: Dr. Hardy Bouillon
Dou Bat Enstitüsü East West Institute (EWI)
Adres: Rue de la Loi 83-85, 1040 Bruxelles Tel: +32-2 743 46 10
Faks: +32-2 743 46 39 E-posta: [email protected]; [email protected] rtibat Kiisi: John Edwin Mroz
Fransz Uluslararas likiler Enstitüsü Institut Français des Relations Internationales (IFRI)
Adres: Rue Marie-Thérèse 211000 Bruxelles Tel: +32-2 238 51 14 Faks: +32-2 238 51 15 E-posta: [email protected]; [email protected] rtibat Kiisi: Susanne NIES; Maïté de Boncourt
Avrupa Uluslararas likiler Enstitüsü European Institute of International Relations (IERI)
Adres: Bld Charlemagne, 27A1000 Bruxelles Tel: +32-2 280 14 95 E-posta: [email protected]; [email protected] rtibat Kiisi: Prof. Dr. Irnerio Seminatore
Uluslararas Avrupa Hareketi European Movement International
Adres: Square de Meeûs, 251050 Bruxelles Tel: +32-2 508 30 88 Faks: +32-2 508 30 89 E-posta: [email protected]; [email protected] europeanmovement.eu rtibat Kiisi: Bénédicte De Jamblinne; Laetitia Veritier
Robert Schuman Vakf Fondation Robert Schuman
Adres: Rond-Point Schuman, 61040 Bruxelles Tel: +32-2 234 78 26 Faks: +32-2 234 77 72 E-posta: [email protected] rtibat Kiisi: M. Pascal Joanin
32 33
Friedrich Ebert Vakf Friedrich Ebert Stiftung (FES)
Adres: Rue du Taciturne, 381000 Bruxelles Tel: +32-2 234 62 80 Faks: +32-2 234 62 81 E-posta: [email protected]; [email protected] rtibat Kiisi: Ingrid Richartz; Monika Schneider
Friedrich Nauman Vakf Friedrich Nauman Stiftung (FNS)
Adres: Avenue de Cortenberg, 118 bte 11000 Bruxelles Tel: +32-2 282 09 30 Faks: +32-2 282 09 31 E-posta: [email protected] rtibat Kiisi: Katja Dumke
Avrupa’nn Dostlar Friends of Europe
Adres: Bibliotheque Solvay-Parc LéopoldRue Belliard, 137 1040 Bruxelles Tel: +32-2 73791 45 Faks: +32-2 738 75 97 E-posta: [email protected]; ringaile. [email protected] rtibat Kiisi: Dominique Ostyn, Ringaile Trakymaite
Amerikan Alman Marshall Fonu German Marshall Fund of the United States (GMF)
Adres: Residence Palace 155 rue de la Loi1000 Bruxelles Tel: +32-2 238 52 70 Faks: +32-2 238 52 99 E-posta: [email protected] rtibat Kiisi: Ronald D. Asmus
Heinrich Böll Vakf
Heinrich Böll Stiftung
Tel: +32-2 743 41 05
Faks: +32-2 743 41 09
E-posta: [email protected]
Aratrma Enstitüsü
Méditerraneenne et Euro-arabe (MEDEA)
Tel: +32-2 231 13 00
Faks: +32-2 231 06 46
E-posta: [email protected]
Avrupa Etüdleri Enstitüsü
Adres: Boulevard de la Plaine, 5, B-1050 Bruxelles
Tel: +32-2 629 12 22
Faks: +32-2 629 18 09
E-posta: [email protected]
Konrad Adenauer Vakf
Konrad Adenauer Stiftung
Tel: +32-2 743 07 43
Faks:…