avrupa bİrlİĞİ gelİŞİmİ, kurumlari ve İŞleyİŞİ · 2015-11-04 · yasama (bakanlar...

Click here to load reader

Post on 07-Mar-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ,

  KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT

  04.11.2015

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI

 • İÇERİK

  • Birliğin Kuruluşu

  • Birliğin Gelişimi

  • Antlaşmalar

  • Genişleme

  • Kurumlar

  • Yasama Usulü

 • KURULUŞ

  • 2. Dünya Savaşı

 • KURULUŞ

  • Churchill’in Önerisi ▫ 1946 Zürih Üniversitesi

  ▫ Avrupa Birleşik Devletleri

  ▫ Avrupa Kongresi 1949

  • Marshall Planı

  ▫ Haziran 1947

  ▫ 17 ülkeye yardım

 • KURULUŞ

  • Liberal – “Atlantikçi”

  • Avrupa Birleşik Devletleri

  • Jean Monnet

  • Cumhuriyetçi – de Gaulle

  • Almanya – Fransa Ekseni

  • Konfederasyon tarzı

 • KURULUŞ

  • 9 Mayıs 1950 Schuman Planı

  ▫ Fransa – Almanya demir çelik üretimi denetimi

  ▫ Diğer Avrupa ülkelerinin ortaklığına açık

  ▫ Saar-Ruhr-Lorraine’de ulus-üstü kurum

  ▫ Fransız-Alman ortak meclisi

  ▫ Çelik ve Kömür Havzası > Yüksek Otorite yönetimi

 • Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu

  ▫ 18 Nisan 1951 Paris Anlaşması

  Fransa, Batı Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg

  Karşılıklı bağımlılık

  Kömür ve Çelik için ortak pazar

 • Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu

  ▫ 18 Nisan 1951 Paris Anlaşması

  Yüksek Otorite,

  Bakanlar Konseyi,

  Ortak Meclis,

  Adalet Divanı.

 • AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU

  ▫ 27 Mart 1957 Roma Anlaşması

  Avrupa Ekonomik Topluluğu ve EURATOM kurulması

  Ekonomik İşbirliği (Yatırım Bankası)

  Gümrük Birliği (1968’de yürürlükte)

  Serbest Dolaşım

  Ortak Politikalar (Tarım, Ulaştırma, Sosyal Politikalar vb.)

 • AVRUPA TOPLULUĞU

  ▫ 08 Nisan 1965 Brüksel (Birleşme) Anlaşması

  AKÇT, AET, EURATOM birleşmesi

  Tek yürütme mekanizması

  Tek Komisyon

  Tek Konsey

 • 1951 – 1970 KARAR ALMA MEKANİZMASI

  ▫ Konsey: karar alma, komisyonu belirleme, adalet divanı

  üyelerini belirleme, bütçe taslağı hazırlama

  ▫ Komisyon: 9 kişi, Topluluk kurullarını uygulama, bütçeyi

  yürütme

  ▫ Parlamento: Üye ülkelerden gelen parlamenterler, bütçe taslağı

  üzerinde öneri sunabilir

 • 1970 KARAR ALMA MEKANİZMASI

  ▫ “Belirli bütçe hükümlerini düzenleyen anlaşma”

  Treaty amending certain budgetary provisions

  ▫ Parlamento: Zorunlu olmayan harcamalarda son sözü söyleme

  Zorunlu harcamalar; Topluluk anlaşmasından doğan harcamalar,

  tarım gibi.

 • 1973 Genişlemesi

  ▫ Büyük Britanya

  ▫ İrlanda

  ▫ Danimarka

 • 1975 KARAR ALMA MEKANİZMASI

  ▫ “Belirli mali hükümleri düzenleyen anlaşma”

  Treaty amending certain financial provisions

  ▫ Parlamento: Bütçeyi taslağını bütünüyle reddetme hakkı

  ▫ Sayıştay’ın kurulması

 • 1979 AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİ

  ▫ Halk tarafından doğrudan seçim

  ▫ 7-10 Haziran 1979

  ▫ 410 parlamento üyesi

  ▫ Katılım oranı %62,5

 • 1981 YUNANİSTAN’IN KATILIMI

  ▫ Parlamento seçimi

  ▫ 24 sandalye

 • 1986 PORTEKİZ VE İSPANYA

  ▫ Üye sayısı 12

 • 1986 AVRUPA TEK SENEDİ

  ▫ Tek Pazar

  ▫ Konsey’de nitelikli çoğunluk (QMV)

  ▫ Karar almanın hızlanması

  ▫ Parlamento’nun yetki artırımı

  ▫ İşbirliği usulü

  ▫ İki okuma

 • 1990 ALMAN BİRLEŞMESİ

  ▫ Ekim 1990

  ▫ Federal Almanya Cumhuriyeti

  ▫ Alman Demokratik Cumhuriyeti

 • 1993 MAASTRICHT ANLAŞMASI

  ▫ Avrupa Birliği ismi

  ▫ Vatandaşlık tanımı

  ▫ Parasal birlik (Avro)

  ▫ Maastricht Kriterleri

  ▫ Borçlanma, enflasyon, faiz oranı

  ▫ Ortak dış ve iç politika

  ▫ Ortak karar alma mekanizması

  (Co-decision)

 • 1993 MAASTRICHT ANLAŞMASI

  ▫ Üç Sütun

  Avrupa Topluluğu

  Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası

  Güvenlik ve Adalette İşbirliği

 • 1. Sütun //Avrupa Topluluğu

  ▫ Gümrük birliği ve Ortak Pazar, Ortak Tarım Politikası,

  Ortak Balıkçılık Politikası, Avrupa Topluluğu Rekabet

  Hukuku, Ekonomik ve Parasal Birlik, AB vatandaşlığı,

  Eğitim ve Kültür, Trans-Avrupa ağları, Tüketici hakları,

  Sağlık hizmetleri, Araştırma, Çevre yasası, Toplumsal

  politika, Sığınma talebi, Schengen Antlaşması, Göç

  yasası

  ▫ Ulus-üstü karar alma

 • 2. Sütun //Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası

  ▫ Dışişleri

  ▫ İnsan hakları

  ▫ Demokrasi

  ▫ Dış yardım

  ▫ Güvenlik politikası:

  ▫ Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası

  ▫ Avrupa Birliği Savaş Grupları

  ▫ Helsinki Amaçları

  ▫ Barış gücü

 • 3. Sütun //Güvenlik ve Adalette İşbirliği

  ▫ Uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı

  ▫ Terörizm

  ▫ İnsan ticareti

  ▫ Örgütlü suç

  ▫ Rüşvet ve dolandırıcılık

  ▫ Eurojust,

  ▫ Europol

  ▫ European Police College

 • 1993 MAASTRICHT ANLAŞMASI

  ▫ Karar almaya etkisi

  ▫ AP ve Konsey ikinci okuma yapma

  ▫ Uzlaşma Komitesi

  ▫ Ortak metin kabul ediliyor

  ▫ Komisyon başkanı,

  ▫ AMB,

  ▫ Ombudsman,

  ▫ Sayıştay, atamalarında danışma.

 • 1993 KOPENHAG KRİTERLERİ

  ▫ Siyasi kriterler

  ▫ Ekonomik kriterler

  ▫ Uyum Kriterleri

  ▫ Doğu Avrupa Ülkelerine yönelik

 • 1995 AVUTURYA, İSVEÇ, FİNLANDİYA

  ▫ Kuzey Avrupa

  ▫ Üye sayısı 15

 • 1997 AMSTERDAM ANLAŞMASI

  ▫ Avrupa Parlamentosu veto hakkı

  ▫ 32 Politika alanında

  ▫ Komisyon Başkanı seçimi

  ▫ 1999 yılı veto hakkını kullandı

  ▫ Bütçe taslağı

  ▫ (1975’ten gelen hak)

 • 1997 -2004 ARASI DÖNEM

  ▫ 2001 Nice Anlaşması (Nitelikli çoğunlukta politika alanlarının genişletilmesi)

  ▫ 2001 Avrupa Anayasası çalışmalarının başlaması

  ▫ 2002 Avro’nun kullanılmaya başlanması

  ▫ 12 ülke

  ▫ Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda

  ▫ İtalya, Lüksemburg, Hollanda,

  ▫ Avusturya, Finlandiya, Yunanistan

  ▫ İspanya, Portekiz

  ▫ Creation term (1993-2004)

 • 2004 GENİŞLEMESİ

  ▫ Macaristan,

  ▫ Çek Cumhuriyeti,

  ▫ Polonya,

  ▫ Slovakya,

  ▫ Slovenya,

  ▫ Letonya,

  ▫ Litvanya,

  ▫ Estonya,

  ▫ Malta,

  ▫ Kıbrıs.

 • 2004 AVRUPA ANAYASASI

  ▫ 29 Ekim 2004 ”Treaty establishing a Constitution for Europe”

  ▫ Roma’da 25 üye ülke imzalıyor

  ▫ 18 ülke kabul ediyor

  ▫ Fransa ve Hollanda referandumda

  veto ediyor.

  Lizbon Anlaşması’nın hazırlanması

 • 2007 GENİŞLEMESİ

  ▫ Bulgaristan

  ▫ Romanya

 • 1951 - 2007

 • 2007 LİZBON ANLAŞMASI

  ▫ Bakanlar Konseyi’nde 45 politika alanında nitelikli

  çoğunluk (QMV)

  ▫ Konsey’in %55, Nüfus %65

  ▫ Vergi ve dış politika hariç

  ▫ Olağan yasama usulü

  ▫ Parlamento’nun gücünün artması

  nice-lisbon qmv.pdfnice-lisbon qmv.pdf

 • 2007 LİZBON ANLAŞMASI

  ▫ Kurumlar

  ▫ Konsey

  ▫ Bakanlar Konseyi

  ▫ Komisyon

  ▫ Parlamento

  ▫ Adalet Divanı

  ▫ Sayıştay

  ▫ Merkez Bankası

 • 2007 LİZBON ANLAŞMASI

 • KONSEY

  ▫ Devlet başkanları zirvesi

  ▫ Avrupa Komisyonu Başkanı

  ▫ Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi

  ▫ Konsey Başkanı

  ▫ Yasama değil

  ▫ Genel hedefler, öncelikler

 • BAKANLAR KONSEYİ

  ▫ Yasama (Parlamento ile)

  ▫ Bütçeyi kullanma (Parlamento ile)

  ▫ Uluslararası anlaşmaların sonuçlandırılması

  ▫ Üye devletlerin ilgili bakanları

  ▫ 10 formasyonda toplanma

  ▫ Dış İşleri (Yüksek temsilci başkanlığı)

  ▫ 6 aylık dönemler, başkanlık

 • PARLAMENTO

  ▫ Yasama (Bakanlar Konseyi ile)

  ▫ Bütçeyi kullanma (Konsey ile) ve taslağı reddetme hakkı

  ▫ Avrupa Birliği kurumları üzerinde kontrol

  ▫ Komisyon Başkanı seçimi

  ▫ 2004, 2009 veto örneği

  ▫ Doğrudan seçim, 751 parlamenter

  ▫ Yasama

  ▫ Denetleme

  ▫ Bütçe

 • KOMİSYON

  ▫ Yasa teklifi hazırlama

  ▫ Politikaları yönetme

  ▫ Fonların dağıtılması

  ▫ Bütçe taslağı hazırlama

  ▫ Yasaların tüm üye ülkelerde

  uygulanmasını sağlama (Adalet Divanı ile)

 • KOMİSYON

  ▫ 28 üye ülkeden birer kişi

  ▫ Hükümetin ataması

  ▫ AP’nin onayı

  ▫ Ülkelerini temsil etmiyorlar

  ▫ Her politika alanı için

  Genel Müdürlükler

  DGs.pdf

 • ADALET DİVANI

  ▫ Yasaların tüm ülkelerde

  aynı şekilde uygulanmasının temini

  • Yüksek mahkeme

  ▫ Yargılama kapsamı

  ▫ Üye ülkeler

  ▫ AB kurumları

  ▫ Şirketler

  ▫ Bireyler

 • DİĞER KURUMLAR

  ▫ SAYIŞTAY

  ▫ AVRUPA MERKEZ BANKASI

  ▫ BÖLGELER KOMİTESİ

  ▫ AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTESİ

 • YASAMA USULLERİ

  ▫ OLAĞAN YASAMA USULÜ

  ▫ Komisyon > Konsey ve Parlamento

  ▫ ÖZEL YASAMA USULÜ

  ▫ Konsey >/ Parlamento

  ▫ Uluslararası anlaşmalar

  ▫ Temel haklar, rekabet, iç pazar, ayrımcılıkla mücadele

  ▫ Parlamento veto hakkı

 • OLAĞAN YASAMA USULÜ

  ▫ OLAĞAN YASAMA USULÜ

  ▫ Komisyon yasa taslağı hazırlar

  ▫ Konsey ve Parlamento’ya gönderir

  ▫ Konsey ve Parlamento birlikte onaylar

  ▫ İki kurumunda veto hakkı

  ▫ İki kez okuma hakkı

  ▫ Uzlaşma Komitesi

  europarl_ordinarylegislativeprocedure_howitworks_en.pdf

 • 2013 GENİŞLEMESİ

  ▫ Hırvatistan

 • 1951’DEN BUGÜNE YASAMA USULLERİ

 • BUGÜN

  ▫ 28 üye ülke