avrupa araştırma konseyi european research …...will link together imaging, clinical,...

Click here to load reader

Post on 02-Feb-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Avrupa Araştırma KonseyiEuropean Research Council (ERC)

  Aslı VURAL

  Dr. Derya DÖNERTAŞ

  ERC Ulusal İrtibat Noktaları

  TÜBİTAK

  Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

 • Ufuk2020

  %17

 • 3

  Ufuk2020 Çok Ortaklı Projeler vs ERC

  Daha önceden belirlenmiş konular

  Öncelikler

  Partner

  Çok Uluslu Konsorsiyum

  Paylaşılan Kaynaklar

 • Avrupa Birliği tarafından 2007 yılında kurulan

  özerk bir fonlama kuruluşudur.

  ERC‘nin kararları ERC Bilim Konseyi’nde

  bulunan bilim insanları tarafından alınmakta,

  değerlendirmeler de yine alanında söz sahibi

  bilim insanları tarafından yapılmaktadır.

  ERC’nin hedefi Avrupa’da bilimsel

  mükemmeliyeti güçlendirmek, Avrupa’yı en

  iyi araştırmacılar için bir cazibe merkezi

  haline getirmektir.

  ERC - Amaçları ve Prensipleri

 • ERC - Amaçları ve Prensipleri

  ERC öncül araştırma projelerini ve

  bu projeleri gerçekleştirecek bilim

  insanlarını sadece bilimsel

  mükemmeliyet kriterine göre

  değerlendirir.

  ERC özellikle çok disiplinli ve

  disiplinlerarası, yeni fikirler ve

  alışılmadık inovatif yaklaşımlar

  içeren projelerin desteklenmesini

  teşvik eder.

 • Bilimsel Mükemmeliyet

  konu kısıtlaması yok

  1 Baş Araştırmacı ve ekibi (SyG hariç)

  milliyet kısıtlaması yok

  Yaratıcılığı teşvik edecek en iyi ortam

  1 Ev Sahibi Kuruluş

  yüksek risk/yüksek getiri

  ERC - Prensipler

  Doğrudan araştırma

  maliyetinin %100’ü

 • ERC Destekleri

  Proof of ConceptPazarlanabilir inovasyonun en erken aşaması

  (ERC tarafından desteklenen projeler için) Max 18 Ay için 150,000 Avro

  Consolidator

  Doktoranız 7-12 yıl

  önce ise

  Max 2.75 Milyon Avro

  (€ 2 M + € 750B)

  Max 5 Yıl

  Starting

  Doktoranız 2-7 yıl

  önce ise

  Max 2.0 Milyon Avro

  (€ 1.5 M + € 500B)

  Max 5 Yıl

  Advanced

  Son 10 yılda ileri

  düzey araştırma

  yaptıysanız

  Max 3.5 Milyon Avro

  (€ 2.5 M + € 1M)

  Max 5 Yıl

  Synergy

  2 - 4 araştırmacı

  Max 14 Milyon Avro

  (€ 10 M + € 4M)

  Max 6 Yıl

 • Uygunluk süresinin hesaplanması

  │ 8

  Starting GrantConsolidator

  GrantAdvanced or

  Synergy Grant

  Specific Eligibility Criteria

  Principal Investigator has been awardedhis/her first PhD

  >2 and ≤ 7 years

  prior to 1 Jan 2020

  2020 çağrıları için:

  1 Ocak 2013’tan 31 Aralık 2017’ye kadar

  Principal Investigator has been awarded his/her first PhD

  >7 and ≤ 12 years

  prior to 1 Jan 2020

  2020 çağrıları için:

  1 Ocak 2008’tan 31 Aralık 2012’ye kadar

  -

 • Uygunluk süresi penceresinin uzatılması

  Araştırmaya ara verilen dönemler

  Annelik-Doğum izni (bir annenin dünyaya getirdiği her çocuk için doktoraöncesinde veya sonrasında doğum gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın en az 1.5 yıllıkbir süre doktora aldığı yıla eklenmektedir)

  Babalık izni

  Uzun dönem hastalık (90 günün üzerinde baş araştırmacının ya da birinci dereceden bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastalıkları durumunda)

  Askerlik, klinik eğitimler │ 9

 • │ 10

  a maximum of 4 years have been introduced for extensions

  due to clinical training

 • Kuruluşundan 12 yıl sonra ERC bir başarı hikayesi

  Araştırma camiasında yüksek tanınırlık

  9 000’den fazla baş araştırmacı fonlandı (65 000 başvuru)

  %70 kariyerinin başlangıcında olan genç araştırmacılar

  76 ulus temsil edildi

  Yüksek rekabet (%10’a yönelen genel başarı oranı)

  34 ülkede 750 farklı kurumda çalışan araştırmacılar

  Fonlanan araştırmacıların %50’si 50 kurumda çalışmakta: “Excellence attracts excellence”

  Kıyaslama: ulusal programlar ve ajanslar üzerinde etki; desteklenmeyen "runners-up” araştırmacılar

  için oluşturulan programlar

  Her ERC başaraştırmacısı ortalama 6 takım üyesi istihdam edip yeni nesilin bilimsel mükemmeliyete

  dayalı araştırmacılarının yetişritilmesine katkıda bulunda. 50 000 doktora sonrası araştırmacı, doktora

  öğrencisi ve diğer personel projelerde çalışmaktadır.

  Y100 000 makale uluslararası hakemli dergilerde yayınlandı

  ERC başaraştırmacıları pretijli ödüllere layık görüldü: 6 Nobel Ödülü, 4 Fields Madalyası, 5 Wolf Ödülü

  ve daha fazlası

  │ 11

 • │ 12

  ERC desteklediği projelerin sonuçlarının analizi

  ERC tarafından desteklenmiş ve tamamlanmış projelerin

  %74’ü çığır açan buluş ve bilimde önemli gelişmelere yol

  açtı

  ERC tarafından desteklenen yayınlar %7’si alanlarında ve

  yayınlandıkları yılda %1’lik dilimde en çok atıf alan yayınlar

  arasında yer aldı.

  Tamamlanan LS ve PE projelerinin %20’si en az 1 patent ve

  proje başına ortalama 2 patent rapor etti

 • │ 13

  Tamamlanan ERC projelerinin %21’i Bilimde çığır açan buluş niteliğinde

 • │ 14

  Genç araştırmacılara öncelik

  ERC projelerinin 2/3’ü

  kariyerinin başındaki

  araştırmacılara

  ayrılmaktadır.

  + 35 000 doktora sonrası

  araştırmacı ve doktora

  öğrencisi ERC takımlarında

  çalışmaktadır

 • │ 15

  H2020 ERC Çağrıları

 • Türkiye’nin ERC Performansı

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  200

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  # o

  f Fu

  nd

  ed

  Pro

  ject

  s

  # o

  f A

  pp

  licai

  ton

  s

  Starting GrantConsolidator GrantAdvanced GrantFunded

 • ERC - Türkiye’nin Potansiyeli

  Kaynak: ERC

  (Most cited publications in Europe )

 • ERC - Türkiye’nin Potansiyeli

  Kaynak: ERC

  (Most cited publications in Europe )

 • Türkiye’den Başarı Hikayeleri

  Proje: 1.993.750 AvroSüre: 2015-2020Ev Sahibi Kuruluş: Ortadoğu Teknik Üniversitesi

  FLAMENCO: A Fully-Implantable MEMS-Based

  Autonomous Cochlear Implant

  Prof. Dr. Haluk KÜLAH

  2015-CoG

  PE7

  Açılımı, “tamamen vücut içinde yer alabilen, Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS) tabanlı, kendi kendini yöneten koklear implant” olan projede

  geliştirilen bu yöntem ile koklear implant teknolojisinde yeni bir sayfa açılacak. Elektronik mühendisliği ve tıp dışında makina mühendisliği ve biyoloji

  bilimleri de projeye yön verecektir. Kulağın doğal çalışma prensibine benzer bir biçimde çalışacak olan FLAMENCO, enerji tüketimi azaltılmış, düzenli

  pil değişimine gereksinim duymayan, yüksek performanslı gelecek nesil koklear implantlar için çok önemli bir adımı oluşturuyor. Patenti de geliştiren

  ekibe ait olan FLAMENCO sayesinde, kullanılan mevcut koklear implantların çalışma prensibi tamamen değişecektir. FLAMENCO temel araştırma

  projesi sayesinde geliştirilecek işitme cihazı ile işitme engelliler için önemli bir gelişme sağlanmış olacak. Proje kapsamında tamamı kulak içine

  yerleştirilebilir ve kendi enerjisini üretebilen bir koklear implant (sesleri, kodlanmış elektriksel uyarıya dönüştüren cihaz) geliştirilmesi

  hedeflenmektedir.

 • Proje: 1.089.432 AvroSüre: 2016-2021Ev Sahibi Kuruluş: Koç Üniversitesi

  2015-CoG

  SH1

  Üretim, yatırım ve tüketim kararlarını fiyatlar belirlemektedir. Dolayısıyla piyasaların verimli işlemesi fiyatların, tercih ve beklentileri doğru

  yansıtmasına bağlıdır. INFORMATIVEPRICES temel araştırma projesi, piyasaya ulaşan bilgilerin fiyata nasıl yansıdığını, beklentileri daha iyi yansıtan

  fiyatların hangi piyasalarda oluştuğunu ve daha bilgili bireylerin ne tür piyasalarda aktif oldugunu, hazırlamış olduğu çok pazarlı bir model üzerinden

  anlamayı amaçlamaktadır.

  Projenin cevap aradığı sorulardan bazıları şunlar:Pazarlar arası sürtüşmeler, müşterilerin stratejik pazar tercihlerini etkileyen bilgilerin birikimini nasıl

  etkiliyor? Bilgi birikimini engelleyen pazar kusurlarındaki mekanizmalar neler? Pazar iştirakçilerinin bilgileri açısından hangi pazarın fiyatları daha iyi

  bir istatistiksel veri durumunda? Pazar iştirakçilerinin fiyat kurguları iyi zamanlarda mı yoksa kötü zamanlarda mı daha doğru? Projeden elde edilen ilk

  bulgular, tasarlanan modelle, yukarıdaki sorular bağlamında verimli sonuçlar elde edilebileceğini göstermektedir.

  Doç. Dr. Alp ATAKAN

  Market Selection, Frictions, and the Information Content of Prices

  Türkiye’den Başarı Hikayeleri

 • Proje 1.500.000 AvroSüre: 2016-2021Ev Sahibi Kuruluş: Koç Üniversitesi

  2015-StG

  LS3

  ERC tarafından 1,5 milyon avro ile desteklenen projede, ekibi ile birlikte sentrozomun ve primer silyumun oluşumunda ve fonksiyonlarında çok

  önemli düzenleyici görevleri olduğunu önceki çalışmalarında gösterdiği “sentriyolar satelit” adlı hücre yapıları araştırılacak. Her ne kadar sentriyolar

  satelitler 50 yıl kadar önce elektron mikroskop çalışmaları ile tanımlansa da bu yapıların hücrelerdeki görevleri ve sentrozomla ilişkileri bilinmiyor.

  Hücrelerde ortalama olarak 300 - 400 adet bulunan bu granüler yapıların biyokimyasal ve fonksiyonel karakterizasyonu ERC projesinin 5 yıllık

  süreçteki hedefini oluşturuyor. Hem sentrozom hem de sentriyolar satelit yapı ve fonksiyon bozuklukları insanlarda kanser ve böbrek bozuklukları,

  zekâ geriliği, körlük gibi semptomlarla ortaya çıkan multisistemik genetik hastalıklara sebep olabiliyor..

  Yrd.Doç. Dr. Elif Nur FIRAT KARALAR

  Sentrozom/Silyum-kompleksinin üçüncü parçası

  Sentriyolar Satelitlerin fonksiyonel ve düzenleyici

  rollerinin karakterizasyonu

  Türkiye’den Başarı Hikayeleri

 • ERC Destekleri

  Proof of ConceptPazarlanabilir inovasyonun en erken aşaması

  (ERC tarafından desteklenen projeler için) Max 18 Ay için 150,000 Avro

  Consolidator

  Doktoranız 7-12 yıl

  önce ise

  Max 2.75 Milyon Avro

  (€ 2 M + € 750B)

  Max 5 Yıl

  Starting

  Doktoranız 2-7 yıl

  önce ise

  Max 2.0 Milyon Avro

  (€ 1.5 M + € 500B)

  Max 5 Yıl

  Advanced

  Son 10 yılda ileri

  düzey araştırma

  yaptıysanız

  Max 3.5 Milyon Avro

  (€ 2.5 M + € 1M)

  Max 5 Yıl

  Synergy

  2 - 4 araştırmacı

  Max 14 Milyon Avro

  (€ 10 M + € 4M)

  Max 6 Yıl

 • ERC Synergy Grant

  Synergy Grant ile en az iki en fazla dört araştırmacının bir araya gelerek ve

  tamamlayıcı vasıflarını, bilgilerini ve kaynaklarını kullanarak iddialı bilimsel

  sorunlara çözüm bulabilmeleri amaçlanır

  Farklı disiplinler

  Yeni metotlar

  Transformative araştırmalar

 • ERC Success Stories- SyG

  The aim of this project is to explore whether the genome three-dimensional (3D) structure acts

  as an information store that modulates transcription in response to external stimuli. Study the

  conformation of the genome at various scales, from the nucleosome fiber to the distribution of

  chromosomes territories in the nuclear space. Using modeling and computational approaches,

  we will integrate high-resolution data from chromosome interactions, super-resolution images

  and “omics” datasets

  Chromatin and

  gene expression(1970)

  External cues

  HSC transdifferentiation and

  Reprogramming(1970)

  External cues

  Structural Genomics(1999)

  Genome Architecture(2007)TRiP

  4D Genome (CRG) – 8M €

 • ASIA (British Museum, Library, Un of London ) – 8 M €

  ERC Success Stories- SyG

  The Gupta dynasty dominated South Asia during the 4th and 5th centuries, the studies

  concerning this era is hard to work on because of nationalist historiographies, entrenched

  disciplinary protocols, regional languages, cultural and political agendas. The aim of this project

  is to work beyond these boundaries for the first time and so recover this profoundly influential

  dispensation, presenting it as a vibrant entity with areas. To address this aim, three PIs have

  formed an interdisciplinary team spanning linguistics, connections across several regions

  and sub-continental history, religious studies, geography, archaeology, Indology,

  Sinology and GIS/IT technologies to delineate and assess the significance of the Gupta Age

  and its pan-Asian impacts. The project's wider objective is to place Central, South and

  Southeast Asia on the global historical stage.

  http://www.facts4u.co.in/gupta-dynasty/

 • ERC Success Stories- SyG

  BLACKHOLECAM –14 M €

  propose to build a Black Hole Camera that for the first time will take an actual picture of a BH and image the shadow of its event

  horizon. We will do this by providing the equipment and software needed to turn a network of existing mm-wave radio telescopes into

  a global interferometer. This virtual telescope, when supplemented with the new Atacama Large Millimetre Array (ALMA), has the

  power to finally resolve the supermassive BH in the centre of our Milky Way

  STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT (Netherlands)

  JOINT INSTITUTE FOR VERY LONG BASELINE INTERFEROMETRY AS A EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE CONSORTIUM

  (JIV-ERIC)

  (Netherlands)

  MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV (Germany)

  EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY - ESO EUROPEAN ORGANISATION FOR ASTRONOMICAL RESEARCH IN THE SOUTHERN

  HEMISPHERE (Germany)

  JOHANN WOLFGANG GOETHE UNIVERSITAET FRANKFURT AM MAIN (Germany)

 • Developing Human Connectome Project (dHCP)

  ERC Success Stories- SyG

  a dynamic map of human brain connectivity from 20 to 44 weeks post-conceptional age, which

  will link together imaging, clinical, behavioural, and genetic information. Diffusion MRI, resting-

  state MRI from alarge number of (1500) well characterized fetuses and newborn infants

  together with genetic clinical and developmental information.

  Dance 2015, Nature

 • Imbalance-P

  ERC Success Stories- SyG

  P is an earthbound and finite element and the prospect of constrained access to mineable P

  resources has already triggered geopolitical disputes. In contrast to P, availabilities of carbon

  (C) and nitrogen (N) to ecosystems are rapidly increasing in most areas of the globe. The

  IMBALANCE-P-team, that gathers four researcher groups in the fields of ecosystem diversity

  and ecology, biogeochemistry, Earth System modelling, and global agricultural and resource

  economics, will address this Earth System management challenge by providing improved

  understanding and quantitative foresight needed to formulate a range of policy options that will

  contain the risks and mitigate the consequences of stoichiometric imbalances.

 • Note: WP budget as published, excluding AC contributions – not actual expenditure; budget for 2020 is a projection

  0

  500

  1.000

  1.500

  2.000

  2.500

  Çağrı Yılı Bütçeleri

 • 2019-2020 Çağrı Takvimi

  Çağrı kodu Açılış tarihi Kapanış tarihi Düşünülen GA imza tarihi

  ERC-2019-AdG 21/05/2019 29/08/2019 31/01/2020-17/04/2020

  ERC-2020-StG 17/07/2019 16/10/2019 05/12/2020

  ERC-2020-SyG 18/07/2019 5/11/2019 19/04/2021

  ERC-2020-CoG 24/10/2019 4/02/2020 03/04/2021

  ERC-2020-AdG 14/05/2020 26/08/2020 21/08/2021

  ÇağrıKaç projenin fonlanması

  bekleniyor

  StG 390 (2019)

  SyG 48 (2019)

  CoG 314 (2019)

  AdG 166 (2019)

 • │ 31

  Başvuru aşamasında büyük çaplı deneyler ve saha çalışmaları (personel parasıhariç) için de ek bütçe talep edilebilecek.

  Çağrı tipine göre değişiklik gösteren ek bütçe miktarı StG, CoG ve AdG için 1 milyon Avro’ya sabitlenecek; SyG için 4 milyon Avro aynı kalacak.

  2019 SyG çağrılarına başvurup C puan alan araştırmacılar için StG ve CoGçağrılarına tekrar başvurma kuralları ortadan kaldırılacak.

  2020 Çalışma Programı Değişiklikleri

 • TÜBİTAK Destekleri

  Proje süresince

  Projeniz biterken

  Başvurunuzu hazırlarken

 • 33

  UİNlerden destek alabilirsiniz

  ERC ve sizin aranızda bir köprü

  Başarılı bir başvuru için öneriler

  Türkiye’deki Ev Sahibi Kuruluşlarla ilgili bilgi

  Proje başvurunuzun teknik ön değerlendirmesi

 • www.ufuk2020.org.tr

 • www.ufuk2020.org.tr

 • www.ufuk2020.org.tr

 • ERC Değerlendirmesi

  Proof of ConceptPazarlanabilir inovasyonun en erken aşaması

  (ERC tarafından desteklenen projeler için) Max 18 Ay için 150,000 Avro

  Consolidator

  Doktoranız 7-12 yıl

  önce ise

  Max 2.75 Milyon Avro

  (€ 2 M + € 750B)

  Max 5 Yıl

  Starting

  Doktoranız 2-7 yıl

  önce ise

  Max 2.0 Milyon Avro

  (€ 1.5 M + € 500B)

  Max 5 Yıl

  Advanced

  Son 10 yılda ileri

  düzey araştırma

  yaptıysanız

  Max 3.5 Milyon Avro

  (€ 2.5 M + € 1M)

  Max 5 Yıl

  Synergy

  2 - 4 araştırmacı

  Max 14 Milyon Avro

  (€ 10 M + € 4M)

  Max 6 Yıl

 • ERC Değerlendirme Süreci

  Uygunluk kontrolü

  B1’in en az 3 bilim insanı tarafından

  değerlendirilmesi

  B1 ve B2’nin panel üyeleri ve dış

  danışmanlar tarafından

  değerlendirilmesi

  AdG :İkinci Panel

  Toplantısı

  B1 + B2 online teslim

  Fonlanmak için seçilen projeler

  İlk panel toplantısı

  StG and CoG: İkinci Panel

  Toplantısı ve

  mülakat

  İkinci aşamaya

  geçen projelerA

  Reddedilen

  projelerC **or B*

 • ERC – Başvuru - StG CoG AdG

  Başvuru

  CBA

  BA

  2 yıl

  1 yıl

 • Paneller – StG, CoG, AdG

  │ 40

 • Paneller – StG, CoG, AdG

  │ 41

  Physical Sciences & Engineering

  PE1 Mathematics

  PE2 Fundamental Constituents of Matter

  PE3 Condensed Matter Physics

  PE4 Physical and Analytical Chemical Sciences

  PE5 Synthetic Chemistry and Materials

  PE6 Computer Science and Informatics

  PE7 Systems and Communication Engineering

  PE8 Products and Processes Engineering

  PE9 Universe Sciences

  PE10 Earth System Science

  Life SciencesLS1 Molecular Biology, Biochemistry, Structural Biology and Molecular Biophysics

  LS2 Genetics, ‘Omics’, Bioinformatics and Systems Biology

  LS3 Cellular and Developmental Biology

  LS4 Physiology, Pathophysiology and Endocrinology

  LS5 Neurosciences and Neural Disorders

  LS6 Immunity and Infection

  LS7 Applied Medical Technologies, Diagnostics, Therapies and Public Health

  LS8 Ecology, Evolution and Environmental Biology

  LS9 Applied Life Sciences, Biotechnology and Molecular and Biosystems Engineering

  Social Sciences & Humanities

  SH1 Individuals, Markets and Organisations

  SH2 Institutions, Values, Environment and Space

  SH3 The Social World, Diversity, Population

  SH4 The Human Mind and Its Complexity

  SH5 Cultures and Cultural Production

  SH6 The Study of the Human Past

 • Paneller – StG, CoG, AdG

  │ 42

  Information for Applicants dökümanında panellerin alt kırılımlarını

  bulabilirsiniz..

 • 43

  • Doğru Panel Seçimi için..

  Panel Başkanları

  ERC-2018-StG

  Panel Seçimi

 • Panel Seçimi

  44

  ERCEA-StG2015 Panel Üyeleri Listesi ERCEA-StG2017 Panel Üyeleri Listesi

  * ***

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  **

 • Panel Seçimi

 • ERC Destekleri

  Proof of ConceptPazarlanabilir inovasyonun en erken aşaması

  (ERC tarafından desteklenen projeler için) Max 18 Ay için 150,000 Avro

  Consolidator

  Doktoranız 7-12 yıl

  önce ise

  Max 2.75 Milyon Avro

  (€ 2 M + € 750B)

  Max 5 Yıl

  Starting

  Doktoranız 2-7 yıl

  önce ise

  Max 2.0 Milyon Avro

  (€ 1.5 M + € 500B)

  Max 5 Yıl

  Advanced

  Son 10 yılda ileri

  düzey araştırma

  yaptıysanız

  Max 3.5 Milyon Avro

  (€ 2.5 M + € 1M)

  Max 5 Yıl

  Synergy

  2 - 4 araştırmacı

  Max 14 Milyon Avro

  (€ 10 M + € 4M)

  Max 6 Yıl

 • ERC Synergy Grant

  Panel seçimi yerine “keyword” seçimi yapılacaktır.

  SyG çağrısında üç aşamalı bir değerlendirme olması planlanmaktadır. İlk aşamada B1 formuincelenirken 2. Ve 3. aşamalarda proje önerisinin tamamı değerlendirilecek ve 3. aşamada aynızamanda araştırmacılarla mülakat gerçekleştirilecektir.

 • ERC Synergy Grant

  5 panel chairs80 panel members

  70 additionalpanel evaluators

 • Başvuru

  Nasıl başvuru yapılır?

  49

 • Başvuru

  50

  https://erc.europa.eu/

  https://erc.europa.eu/

 • │ 51

 • │ 52

 • │ 53

 • │ 54

 • │ 55

 • │ 56

 • │ 57

 • │ 58

  Sürekli submit edilebilir

  Up to the call deadline it is possible to re-edit, download or withdraw a proposal.

  The last version of your proposal submitted before the deadline is the one which will be evaluated;

  No later version can be accepted and no earlier version can be recovered from the submission system.

 • 59

  Administrative forms (Part A)

  1 – General information

  2 – Administrative data of

  participating organisations

  3 – Budget

  4 – Ethics

  5 – Call specific questions

  Başvuru

 • Başvuru

  60

 • 61

  Başvuru

  Panel Başkanları Abstract (Özet ) yardımı ile projenizi üyelere dağıtacaktır

 • 62

  Başvuru

 • 63

  Başvuru

 • 64

  Başvuru

 • 65

  AnnexesHI Statement of Support

  PhD Certificate (for StG and CoG),

  Documentation for requests for

  eligibility extensions

  Documentation for ethical issues

  Başvuru

  Administrative forms (Part A)

  1 – General information

  2 – Administrative data of

  participating organisations

  3 – Budget

  4 – Ethics

  5 – Call specific questions

 • HI Statement of Support

 • 67

  Part B1 (submitted as pdf)

  Text box - Cross-panel explanation

  a – Extended synopsis 5 pages

  b – Curriculum vitae 2 pages

  c – Track-record 2 pages

  Appendix – Funding ID no page limit

  Part B2 (submitted as pdf)

  Scientific proposal 15 pages

  a – State-of-the-art and objectives

  b – Methodology

  c – Resources

  AnnexesHI Statement of Support

  PhD Certificate (for StG and CoG),

  Documentation for requests for

  eligibility extensions

  Documentation for ethical issues

  Başvuru

  Administrative forms (Part A)

  1 – General information

  2 – Administrative data of

  participating organisations

  3 – Budget

  4 – Ethics

  5 – Call specific questions

 • B1

  68

  Concise presentation of the proposal with emphasis on ground-breaking

  nature and feasibility taking into accounf the current state-of-the-art

 • B2

  69

  Objectives in the context of SOA, how and why this is important, impact, challenges

  Detailed, key intermediate goals, how SOA is your methodology, justify partners

 • ERC Değerlendirme Süreci

  Uygunluk kontrolü

  B1’in en az 3 bilim insanı tarafından

  değerlendirilmesi

  B1 ve B2’nin panel üyeleri ve dış

  danışmanlar tarafından

  değerlendirilmesi

  AdG :İkinci Panel

  Toplantısı

  B1 + B2 online teslim

  Fonlanmak için seçilen projeler

  İlk panel toplantısı

  StG and CoG: İkinci Panel

  Toplantısı ve

  mülakat

  İkinci aşamaya

  geçen projelerA

  Reddedilen

  projelerC **or B*

 • Abstract / B1 / B2

  Abstract

  Synopsis – B1

  Proposal – B2

  Source: ERCEA

 • Paneller – StG, CoG, AdG

  │ 72

  B1 hem «generalist»lerin hem de «specialist»lerin ilgisini

  çekebilecek şekilde yazılmalıdır.

 • Proposal

  73

  PROJE FİKRİ

 • Proje Fikri

  74

  High risk- High gainBİLİMSEL RİSK

  Intrinsic risk of unknownUygulama riski değil

  GroundbreakingSorun nedir?

  Neden önemli?Projenizin önerdiği çözüm neden çığır açıcı?

 • Proposal

  75

  State of the art

  Basılan makaleler, kitaplarDiğer fonlanan projeler (AB, NIH, NSF..)

  KonferanslarÖnveri (Preliminary Data)

  SORU /SORUN

 • Proposal

  76

  Daha önce çözülemeyen bir problem (SOA) şimdi nasıl çözülecek?

  Fikir daha önce denendi mi?

  Neden işe yaramadı ve neden şimdi işe

  yarayacak?

  Yeni bir teknik? Yeni bir bakış açısı?

  İşe yaramazsa ne olacak?

  B Planı nedir?

  İş paketleriNeden şimdi? Neden ben? Neden ERC?

  Ara basamaklar (intermediate goals)Kullanılacak metotlar

 • Proje Fikri

  77

 • 78

  DENGE!High risk vs feasibility

  Preliminary data vs Incremental

  Too narrow vs too broad

  Proje önerisi için dikkate alınması gereken noktalar

 • 79

  Bütçe

 • 80

  Part B1 (submitted as pdf)

  Text box - Cross-panel explanation

  a – Extended synopsis 5 pages

  b – Curriculum vitae 2 pages

  c – Track-record 2 pages

  Appendix – Funding ID no page limit

  Part B2 (submitted as pdf)

  Scientific proposal 15 pages

  a – State-of-the-art and objectives

  b – Methodology

  c – Resources

  AnnexesHI Statement of Support

  PhD Certificate (for StG and CoG),

  Documentation for requests for

  eligibility extensions

  Documentation for ethical issues

  Başvuru

  Administrative forms (Part A)

  1 – General information

  2 – Administrative data of

  participating organisations

  3 – Budget

  4 – Ethics

  5 – Call specific questions

 • Baş Araştırmacı

  81

  Baş Araştırmacının eğitimi, yetenekleri, deneyimi ve akademik geçmişi ile proje fikrinin uyumu

  Baş Araştırmacının bağımsızlığı

  Baş Araştırmacının liderliği

  Yeni nesil araştırmacıların eğitimi

 • CV (2 sayfa)

  82

 • CV (2 sayfa)

  83

  CV should include the standard academic and research record.

  EducationProfessional RecordPositions you held/holdPublications (just numbers ex.)SupervisionTeaching ActivitiesOrganisation of Scientific MeetingsReviewer/Scientific Advisory Board Member/EvaluatorMembership of Scientific SocietiesCollaboratorsCareer Breaks

 • Track Record

  84

  1. Publications (up to five for Starting Grant and up to ten for Consolidator Grant) in major international peer-reviewed multi-disciplinary scientific journals and/or in the leading international peer-reviewed journals, peer-reviewed conferences proceedings and/or monographs of their respective research fields, highlighting those as main author or without the presence as co-author of their PhD supervisor (properly referenced (including all authors), field relevant bibliometric indicators may also be included);

  2. Research monographs and any translations thereof;

  3. Granted patent(s);

  4. Invited presentations to peer-reviewed, internationally established conferences and/or international advanced schools;

  5. Prizes/Awards/Academy memberships.

 • Track Record

  85

 • 86

  Önemli Noktalar - CV & Track Record

  Advanced

 • Hedef Kitlesinin Tespiti

  87

 • 88

  Baş Araştırmacı Profili

 • 89

  Baş Araştırmacı Profili

  Principal Investigator Panel h-index Publication Citation Subject

  Oana Ivanovici PE1 4 7 43 Mathematics

  Guillaume Stirnemann PE4 20 32 1222 Physics

  Cathal Kearney PE8 10 22 473 Biomaterial

  Antione Coulon LS2 8 12 318 Physical Chemistry

  Ludovic Telley LS5 6 9 165 Biochemistry

  Caroline Goujon LS6 16 26 1554 Immunology

  Antoine Wystrach LS8 15 38 641 Cognition

  Catherine Guirkinger SH1 9 16 328 Economics

  Balazs Bodo SH3 2 4 6 Law

  Josephine Hoegaerts SH5 2 10 11 Politics

  2017-StG

  Principal Investigator Panel h-index Publication Citation Subject

  Wolfram Pernice PE2 27 159 2814 Nanotechnology

  Srdan Capkun PE6 39 118 6184 Interdisciplinary

  Ansgar Kahmen PE10 25 58 2307 Enviromental Sciences

  Friedrich Förster LS1 39 74 4743 Biochemistry

  Aurelio Teleman LS3 25 59 3488 Cancer

  Asaf Hellman LS4 11 16 1344 Biochemistry

  Leendert Trouw LS7 38 126 4268 Immunology

  Etienne Bücher LS9 16 22 1875 Plant Genomics

  Julia Gallagher SH2 4 11 52 Politics

  Cristina Grasseni SH5 8 18 218 Anthropology

  Matthieu Husson SH6 1 6 3 History

  2016-CoG

 • Hedef Kitlesi Tespiti

  90

  Uluslararası ödül/grant sahipleri (EMBO-IG)Ulusal Ödül Sahipleriİyi dergilerde yayın yapmış araştırmacılar (SCImago Journal Rank, SNIP...)Bibliyometrik göstergeler (h-index, FWCI, atıf vb)Sık sık konferanslara çağırılan araştırmacılarDiğer Ufuk2020 Programlarına Başvuru yapmış/fonlanmış (MSCA)TR’ye dönüş yapmak isteyen / part-time çalışma yapabilecek araştırmacılarTürkiye’ye yeni gelmiş araştırmacılarYurtdışında ve Türkiye’de ERC tarafından desteklenmiş araştırmacılar/panelistlerDaha önce ulusal / uluslararası proje yürütmüş araştırmacılar Altmetrics (sosyal medya, haberler..)

  Alan bazındaki değişiklikler göz önüne alınmalıdır (sosyal bilimler)

 • ERC – Başvuru - StG CoG AdG

  2 yıl

  1 yıl

  1. Doktora alınan yıl

  2. Projenin Konusu

  4. Projenin yüksek risk/yüksek getiri ve öncül araştırma kriterlerine uygunluğu

  3. Baş Araştırmacı Profili

  Başvuru

  CBA

  BA

 • 0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  200

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  # f

  un

  ded

  Years since PhD

  Funded M

  Funded F

  SR F

  SR M

  SR All

  StG 2018 Funded proposals by gender and years since PhD

 • 0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  0102030405060708090

  100

  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  # F

  un

  ded

  PIs

  Years since PhD

  Funded (198)

  Funded (93)

  SR F

  SR M

  SR all

  CoG 2018 Funded proposals by gender and years since PhD

 • │ 94

  StG 2018 New and re-applicants results

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  Newapplicant

  Reapplicant All

  Ineligible

  Withdrawn

  Step 1 C

  Step 1 B

  Step 2 B

  Unfunded A

  Funded

 • │ 95

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  Reapplyinggrantee

  Reapplicant Newapplicant

  All

  Ineligible

  Withdrawn

  Step 1 "C"

  Step 1 "B"

  Step 2 "B"

  Unfunded A

  Unfunded A Reserve

  Funded A

  CoG 2018 New and re-applicants results

 • Başarılı Proje Örnekleri

  https://erc.europa.eu/projects-figures/erc-funded-projects

  https://erc.europa.eu/projects-figures/erc-funded-projects

 • https://erc.europa.eu/projects-figures/erc-funded-projects

  Başarılı Proje Örnekleri

  https://erc.europa.eu/projects-figures/erc-funded-projects

 • Başarılı Proje Örnekleri

  http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html

  http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html

 • Örnek Projeler

  2016-AdG (LS7): Understanding cancer development in BRCA 1/2 mutation

  carriers for improved Early detection and Risk Control

  Recent evidence demonstrates that cancer is overtaking cardiovascular disease as the number one cause of mortality in Europe.

  This is largely due to the lack of preventative measures for common (e.g. breast) or highly fatal (e.g. ovarian) human cancers. Most

  cancers are multifactorial in origin. The core hypothesis of this research programme is that the extremely high risk of BRCA1/2

  germline mutation carriers to develop breast and ovarian cancer is a net consequence of cell-autonomous (direct effect of

  BRCA mutation in cells at risk) and cell non-autonomous (produced in distant organs and affecting organs at risk) factors

  which both trigger epigenetic, cancer-initiating effects. The project’s aims are centered around the principles of systems

  medicine and built on a large cohort of BRCA mutation carriers and controls who will be offered newly established cancer

  screening programmes. We will uncover how ‘cell non-autonomous’ factors work, provide detail on the epigenetic changes in at-

  risk tissues and investigate whether these changes are mechanistically linked to cancer, study whether we can neutralise this

  process and measure success in the organs at risk, and ideally in easy to access samples such as blood, buccal and cervical cells.

  In my Department for Women’s Cancer we have assembled a powerful interdisciplinary team including computational biologists,

  functionalists, immunologists and clinician scientists linked to leading patient advocacy groups which is extremely well placed to

  lead this pioneering project to develop the fundamental understanding of cancer development in women with BRCA mutations. To

  reset the epigenome, re-establishing normal cell identity and consequently reducing cancer risk without the need for surgery and

  being able to monitor the efficacy using multicellular epigenetic outcome predictors will be a major scientific and medical

  breakthrough and possibly applicable to other chronic diseases.

 • 100

  Başarılı bir proje yazmak için

  Daha önce sizin alanınızda fonlanan projeleri incelemek

  Bu projeler ile sizin fikrinizi karşılaştırmak

  Sizin alanınızda fonlanmaya hak kazanmış araştırmacılarla kendi

  özgeçmişinizi karşılaştırmak

 • Öncül Araştırma Desteği

  101

 • Öncül Araştırma Desteği

  102

 • Ufuk2020.org.tr/[email protected]

  Dr. Derya DÖNERTAŞ

  Aslı VURAL

  ERC Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB Çerçeve Programları

  Ulusal Koordinasyon Ofisi

  T: +90 312 298 1761T: +90 312 298 1763

  E: [email protected]

  Teşekkürler

  mailto:[email protected]