avoimet koulutukset kesä-syksy · pdf file itsetunto ja sen vahvistaminen,...

Click here to load reader

Post on 23-Jun-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • AVOIMET KOULUTUKSET

  KESÄ-SYKSY

  2013

  Tutustu ja hae: www.ksl.fi

 • TERVETULOA KOULUTUKSIIMME!

  Kädessäsi on KSL-opintokeskuksen koulutusesite, josta löydät syksyn 2013 avoimet

  koulutukset. Saat koulutuksistamme innostusta, taitoa ja tietoa sekä paikan ver-

  taisoppimiselle ja kokemustesi hyödyntämiselle.

  KSL-opintokeskuksen tuottamien avointen koulutusten teemat on jaettu viiteen eri

  ryhmään: järjestötoiminta, tieto- ja viestintätekniikka, kielet, kädentaidot ja logoart-

  taideterapia.

  Koulutuskalenteristamme löydät kursseja ja koulutuksia ympäri Suomea esimerkiksi

  yhdistyksen perustamisesta ja sosiaalisen median käytöstä järjestössä sekä Mac-

  tietokoneen perusteista. Kursseilla voit kartuttaa työelämätaitojasi, oppia viesti-

  mään entistä paremmin tai hioa järjestöosaamistasi.

  Koulutusten pituudet vaihtelevat: osa koulutuksista järjestetään intensiiviopetukse-

  na yhden illan tai viikonlopun aikana, kun taas toiset ovat muutaman viikonlopun

  tai viikon mittaisia.

  Koulutustamme järjestetään ympäri Suomea ja kouluttajamme tulevat mielellään

  sinne missä sinä olet. Omien kouluttajien lisäksi käytämme eri alojen erikoisasiantun-

  tijoita. Lisäksi teemme vahvaa yhteistyötä jäsenjärjestöjemme kanssa.

  Tutustu tarjontaan ja etsi itsellesi sopiva koulutus. Hakemalla jo tänään varmistat

  parhaiten paikkasi osallistujien joukossa.

  Räätälöity koulutus ryhmille ja konsultointi

  Mikäli et löydä avoimista koulutuksista mieleistäsi, ota yhteys koulutuspäällikkö An-

  neliina Törröseen (anneliina.torronen@ksl.fi tai 050 590 0180) ja kerro ryhmänne kou-

  lutustarpeesta. Räätälöity koulutus voidaan järjestää joko KSL-opintokeskuksen ti-

  loissa tai siellä missä te olette. Pyydä tarjous!

  Entä tarvitsetko apua tietokonesovellusten käytössä omissa työtehtävissäsi? Koulu-

  tus tapahtuu halutessasi omalla työkoneellasi, jolloin ratkaisut ovat välittömästi

  hyödynnettävissä. Pyydä tarjous!

  Sivisty ja oivalla!

 • TIETOA HAKEMISESTA

  Voit hakea koulutuksiin osoitteessa ksl.fi/koulutukset, toimisto@ksl.fi tai 020 790 9521.

  Lahdessa järjestettäviin koulutuksiin voi hakea osoitteessa lahdentietotupa.fi, toi-

  misto@lahdentietotupa.fi tai 020 790 9506.

  Huom! Kannattaa kysyä mahdollisia peruutuspaikkoja, vaikka hakuaika olisi um-

  peutunut.

  TIETOA KOULUTUSTILOISTA

  Helsinki

  Järjestämme koulutukset osoitteessa Lintulahdenkatu 8 ellei koulutuksen kohdalla

  toisin mainita.

  Lahti

  Järjestämme koulutukset KSL Lahden -tiloissa TietoTupa -aikuisopisto, Hämeenkatu

  15, 4.krs.

  Katso muiden kaupunkien koulutuspaikat ko. koulutuksen kohdalta.

  Lyhenne: ot=opintotuntia

 • Tykkää meistä:

  facebook.com/kslry

  Saat tiedon uusista koulutuksistamme

  ensimmäisenä.

 • TERVETULOA

  VALTAKUNNALLISILLE KSL-OPINTOPÄIVILLE

  HELSINKIIN 14.9.2013

  Miten ratkaisen haastavan tilanteen koulutuksessa? (7 ot)

  Toteutus: Yksi lähiopetuspäivä kello 11–17

  Hinta: Maksuton

  Lisätietoa: Anneliina Törrönen, anneliina.torronen@ksl.fi tai 050 590 0180

  Ilmoittaudu 4.9.2013 mennessä: ksl.fi/koulutukset, toimisto@ksl.fi tai 020 790 9507

  Opintopäivillä tutkitaan ja ratkaistaan vaikeita tilanteita koulutuksessa. Asiaan tar-

  tutaan toiminnallisesti, osallistujien omia kokemuksia ja ryhmän osaamista hyödyn-

  täen. Päivän aikana osallistujat pääsevät myös kertomaan ideansa ja kommenttin-

  sa KSL:n tulevaisuuden linjauksiin strategiatorilla.

  Opintopäivä on suunnattu kouluttajille: freelancekouluttajille, jäsenjärjestöjen oto-

  kouluttajina toimiville toimitsijoille ja ammattiosastojen aktiiveille, kurssijärjestäjien ja

  ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjien kouluttajille sekä yhteiskunnallisten opisto-

  jen kouluttajina toimiville henkilöille.

  Tarkempi Opintopäivien ohjelma laitetaan KSL:n verkkosivuille ja lähetään ilmoit-

  tautuneille.

 • KSL:N UUDET PALVELUT TUTUKSI

  – Tule tutustumaan kurssihallinnon muutoksiin ja

  uuteen sähköiseen työkaluun!

  5.11. Helsinki

  12.11. Lahti

  14.11. Jyväskylä

  19.11. Oulu

  20.11. Tampere

  21.11. Seinäjoki

  25.11. Turku

  4.12. Rovaniemi

  Toteutus: Yksi lähiopetusilta kello 17–20

  Hinta: Maksuton

  Lisätietoa: Anneliina Törrönen, anneliina.torronen@ksl.fi tai 050 590 0180

  Ilmoittaudu 6.11.2013 mennessä: ksl.fi/koulutukset, toimisto@ksl.fi tai 020 790 9507

  Koulutuksessa esitellään kurssihallintoon vuoden 2014 alussa tulevat uudistukset se-

  kä tutustutaan uuteen, sähköiseen kurssihallinnon työkaluun, jonka avulla kurssijär-

  jestäjä voi itse tehdä kurssisuunnitelmat ja -selvitykset. Ota oma kannettava tieto-

  kone mukaan, jos sinulla on sellainen!

 • JÄRJESTÖTOIMINNAN KOULUTUKSET

  HELSINKI

  Järjestökouluttajan työkalut (22 ot) 20.–22.9.2013

  Toteutus: Ennakkotehtävä ja kolme lähiopetuspäivä pe 12–19, la 9.30–16.30 ja su

  9.30–15.30

  Hinta: 180 €/osallistuja

  Lisätietoja: Anneliina Törrönen

  Hae11.9.2013 mennessä: ksl.fi/koulutukset, toimisto@ksl.fi tai 020 790 9507

  Koulutus on suunnattu yhdistyksissä koulutusta suunnitteleville ja toteuttaville. Koulu-

  tus antaa perustyökalut järjestökouluttajana toimimiseen. Koulutuksen jälkeen osal-

  listujat hahmottavat, miten aikuisten omaehtoista oppimista voi tukea niin koulu-

  tuksen suunnittelun kuin toteutustapojenkin kautta.

  Ideasta onnistuneeksi tapahtumaksi (15 ot) 21.9. ja 28.9.2013 Toteutus: Ennakkotehtävä ja kaksi lähiopetuspäivää kello 9–16

  Hinta: 120 €/osallistuja

  Lisätietoja: Anneliina Törrönen

  Hae11.9.2013 mennessä: ksl.fi/koulutukset, toimisto@ksl.fi tai 020 790 9507

  Koulutukseen osallistujat perehtyvät siihen, miten tapahtuma järjestetään ja mitä

  sen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon. Mahdollisuuksien mu-

  kaan kurssin päätteeksi toteutetaan tapahtuma.

  Järjestökouluttajan jatkokoulutus: Ohjausteot ja ohjauspuhe (15 ot) 19.–20.10.2013

  Toteutus: Ennakkotehtävä ja kaksi lähiopetuspäivää kello 9-16

  Hinta: 120 €/osallistuja

  Lisätietoa: Anneliina Törrönen

  Hae11.9.2013 mennessä: ksl.fi/koulutukset, toimisto@ksl.fi tai 020 790 9507

  Järjestökouluttajan jatkokoulutuksessa keskitytään yksilön ja ryhmän ohjaamisen

  taitoihin. Koulutuksessa harjoitellaan ohjaustekoja sekä ohjaavan (avaavan, pei-

  laavan) puheen käyttöä oppimisen edistämisessä.

 • Yhdistyksen perustamisen ABC (14 ot) 9.11. ja 16.11.2013

  Toteutus: Ennakkotehtävä ja kaksi lähiopetuspäivää kello 9-16 sekä välitehtävät

  Hinta: 120 €/osallistuja

  Lisätietoa: Anneliina Törrönen

  Hae11.9.2013 mennessä: ksl.fi/koulutukset, toimisto@ksl.fi tai 020 790 9507

  Kurssi on tarkoitettu erityisesti yhdistyksen perustamisesta ja yhdistystoiminnan pe-

  rusasioista kiinnostuneille. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistujat tuntevat

  yhdistyksen toimintaa säätelevät asiat ja osaavat perustaa yhdistyksen.

  LAHTI

  Sosiaalinen media järjestötyössä (7 ot) 28.9.2013

  Toteutus: Yksi lähiopetuspäivä kello 10–16

  Hinta: 60 €/osallistuja

  Lisätietoja: Anneliina Törrönen

  Hae11.9.2013 mennessä: ksl.fi/koulutukset, toimisto@ksl.fi tai 020 790 9507

  Koulutus on suunnattu yhdistystoimijoille, jotka eivät vielä ole ottaneet sosiaalisen

  median työkaluja yhdistyksensä käyttöön. Koulutuksessa tutustutaan sellaisiin sosi-

  aalisen median työkaluihin, joista on yhdistyksille hyötyä. Lisäksi harjoitellaan sosiaa-

  lisen median käyttöä ja tehdään suunnitelma sosiaalisen median käytöstä.

  Puhe- ja esiintymistaito I – peruskurssi puhetyöläisille (22 ot) 16.–17.11. ja 23.–24.11.2013

  Toteutus: Neljä lähiopetuspäivää. Lauantaina kello 10–15.15 ja sunnuntaina 11–

  15.30

  Hinta: 60 €/osallistuja

  Lisätietoja: Petra Åhlström

  Hae: lahdentietotupa.fi, toimisto@lahdentietotupa.fi tai 020 790 9506

  Kurssi on räätälöity erityisesti puhetyöläisille ja se sisältää luentoja, harjoitteita ja

  keskustelua. Kurssin sisältö koostuu seuraavasti: puhe- ja esiintymistaidon perusteet,

  itsetunto ja sen vahvistaminen, esiintymisjännitys ja sen hallinta ja ensivaikutelma.

 • TAMPERE

  Yhdistyksen talous ja kirjanpito (20 ot) 2.-3.11. ja 13.11.2013

  Paikka: Tampere, Rakennusliiton kokoustila, Sorinkatu 4 A

  Toteutus: Kaksi lähiopetuspäivää kello 9.30–16 ja yksi ilta kello 17–20 Hinta: 150 €/osallistuja

  Lisätietoa: Anneliina Törrönen

  Hae 23.10.2013 mennessä: ksl.fi/koulutukset, toimisto@ksl.fi tai 020 790 9507

  Koulutus on suunnattu yhdistysten taloudesta ja toiminnasta vastaaville. Osallistujat

  tu

View more