avgust 2017. godine crnogorski srpski, bosanski, gim 2017.doc.pdf · pdf filezaokruži...

Click here to load reader

Post on 31-Aug-2019

4 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • AVGUST 2017. GODINE

  CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  VRIJEME TRAJANJA TESTA JE 180 MINUTA

  Za vrijeme testa nije dozvoljena upotreba elektronskih ureaja. Uenik/uenica ne smije na bilo koji nain otkrivati u testu svoj identitet ili se direktno obradati ocjenjivau. Test MORA biti napisan hemijskom olovkom.

  Test sadri zadatke koji se rjeavaju na jedan od sljededih naina:

  zaokruivanjem broja ispred tanog odgovora

  pisanjem kratkog odgovora

  pisanjem dueg odgovora

  pisanjem eseja

  Uz test si dobio/dobila list za odgovore za zadatke viestrukog izbora. Potrebno je da na odgovarajude mjesto paljivo prepie svoje odgovore.

  Zadatak de se vrednovati s 0 (nula) bodova ako je:

  odgovor netaan

  zaokruen ili napisan i taan i netaan odgovor

  neitko i nejasno napisan odgovor

  rjeenje napisano grafitnom olovkom

  Ukoliko pogrijei, prekrii i odgovori ponovo. Kad zavri, provjeri svoje odgovore. Sredno!

 • 3

  PRAZNA STRANA

 • 4

  CVIJEDE OD MAJAKOVSKOG Najdirljivija istorija u ivotu Vladimira Majakovskog dogodila se u Parizu, kada se zaljubio u

  Tatjanu Jakovljevu. Oni nijesu imali nita zajedniko. Ruska emigrantkinja, oblikovana, usavravana i vaspitavana

  stihovima Pukina i Tjuteva, nije shvatala ni rije od isjeckanih, estokih, pokidanih stihova modernog pjesnika sovjeta ledolomca iz Sovjetskog Saveza. U sutini ona nije shvatala nijednu njegovu rije, ak ni u stvarnom ivotu. Divalj, bijesan, bezrezervan, ivedi zadnjim dahom, on ju je uplaio svojom neobuzdanom stradu. Nije je dirnula ni njegova odanost, nije je fascinirala ni njegova slava. Njeno srce je ostalo netaknuto. I Majakovski se vratio sam u Moskvu. Od ove munjevite i nemogude ljubavi njemu je ostala tajna tuga, a nama udesna pjesma Pismo Tatjani Jakovljevoj sa rijeima: Uprkos svemu jednom du te dobiti samu ili zajedno s Parizom! Njoj je ostalo cvijede. Sav honorar od nastupa u Parizu Vladimir Majakovski je stavio u banku na raun poznate pariske cvjetne

  firme pod jedinim uslovom da nekoliko puta nedjeljno isporuuju Tatjani akovljevoj buket najljepeg cvijeda hortenzija, ljubiica, rua, orhideja ili hrizantema. Renomirana pariska kompanija dobro je ispunjavala uputstva ekstravagantnog klijenta i od tada, bez obzira na vremenske prilike i godinje doba, iz godine u godinu na vratima Tatjane akovljeve kucao je isporuilac s buketima uz jednu istu frazu: Od Majakovskog.

  Majakovski je umro 1930. godine ta vijest ju je zapanjila. Ved se privikla na to da on redovno ulazi u njen ivot, ved se navikla na saznanje da je on negdje tamo i alje joj cvijede. Nijesu se viali, ali injenica da postoji ovjek koji je toliko voli, uticala je na sve to joj se deavalo. Nije ak ni znala kako dalje da ivi bez te bezumne ljubavi, iskazane cvijedem. Meutim, u uputstvima koje je ostavio zaljubljeni pjesnik cvjetnoj kompaniji, nije bilo govora o njegovoj smrti. Sjutradan na njenom pragu pojavio se isporuilac s lijepim buketom i istim rijeima: Od Majakovskog. Kae se da je velika ljubav jaa od smrti, ali ne uspijeva svakome da doivi ovu izjavu u stvarnom ivotu. Vladimiru Majakovskom se dalo. vijede su donosili i 3 -e godine kad je umro, i etrdesetih, kada je ved bio zaboravljen. Tokom Drugog svjetskog rata, za vrijeme njemake okupacije Pariza, ona je preivjela samo zato to je prodavala na bulevaru te raskone bukete. Poto je svaki cvijet bio ljubav, bukvalno su je tokom nekoliko godina njegove rijei ljubavi spasile od gladi. Potom su saveznike snage oslobodile Pariz, zatim je zajedno sa svima plakala od srede kada su Rusi uli u Berlin a buketi su joj i dalje stizali. Isporuioci su joj starili pred oima, smjenjivali su ih novi, i jedni i drugi su ved znali da su dio velike legende male, ali bitne. I ved kao parolu, koja im daje propust u vjenost, govorili su, osmjehujudi se osmijehom zavjerenika: Od Majakovskog. vijede od Majakovskog postalo je ved i u Parizu istorija. Da li je istina ili lijepa izmiljotina? ednom, krajem sedamdesetih, sovjetski ininjer Arkadij Rivlin, koji je uo ovu priu u mladosti od svoje majke, bio je u Parizu.

  Tatjana akovljeva jo je bila iva i sa zadovoljstvom je primila svog zemljaka. Dugo su priali o svemu i svaemu uz aj i kolae. U tom udobnom domu cvijede je bilo svuda kao poast legendi, bilo mu je neprijatno da pita sijedu carsku damu o svojoj romansi iz mladosti: mislio je da je to neprikladno. Ali u jednom trenutku, ipak nije izdrao, pitao je da li je istina to to priaju da ju je cvijede od Majakovskog spasilo tokom rata. e li to lijepa bajka? Da li je mogude da toliko godina Pijte aj, pijte aj. urite li negdje?, rekla je Tatjana.

  I u tom trenutku na vratima se ulo zvono Nikada u svom ivotu nije vidio tako raskoan buket iza kojeg se jedva vidio isporuilac, buket zlatnih japanskih hrizantema, koje su liile na klastere sunca. A iza tog ogromnog blistavog buketa uo se glas isporuioca koji je izgovorio: Od Majakovskog.

  (Prireeno prema izvoru CdM, objavljeno 23. 03. 2017)

  Na osnovu teksta Cvijee od Majakovskog odgovori na pitanja 1, 2, 3, 4 i 5.

 • 5

  1.

  3.

  4.

  2.

  Po emu su se razlikovali Majakovski i Tatjana Jakovljeva?

  ...

  ...

  ...

  2 boda

  Na koji nain je Majakovski pokazao ljubav prema Tatjani Jakovljevoj?

  ...

  ...

  ...

  2 boda

  Zato se u tekstu kae da je Majakovski ekstravagantni klijent?

  1. Zbog neobuzdane strasti prema Tatjani.

  2. Jer je Tatjani napisao: ednom du te dobiti samu ili zajedno s Parizom.

  3. Zato to je sav honorar od nastupa u Parizu potroio na cvijede za Tatjanu.

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore. 1 bod

  Zaokrui DA ako smatra da je konstatacija tana, odnosno NE ako smatra da nije tana i obrazloi odgovor.

  KONSTATACIJA DA NE OBRAZLOENJE ODGOVORA

  Zbog neuzvradene ljubavi Majakovski se sam i tuan vratio u Moskvu.

  DA NE

  Ljubav Majakovskog spasila je Tatjanu u vrijeme Drugog svjetskog rata.

  DA NE

  Arkadij Rivlin, prijatelj Majakovskog, posjetio je Tatjanu Jakovljevu.

  DA NE

  2 boda

 • 6

  8.

  5.

  6.

  7.

  Na pitanje Arkadija Rivlina da li je pria o cvijedu koje stie od Majakovskog lijepa bajka, Tatjana je kazala: Pijte aj, pijte aj. urite li negdje? Objasni zato je tako odgovorila.

  ... .

  ... ......................................

  1 bod

  REMBRANT BESKRAJNO ISKUSTVO Podiudi glavu, mladid se nakratko okrede u stranu. Njegova kovrdava, leprava kosa pada po elu i vratu. Njene usne malo su otvorene, obrve podignute. Pokretom svoje lice unosi u zrak svjetlosti, koji pada sa lijeve strane njegovog ramena. Iznad njegove bijele kragne, obraz i vrh nosa su za trenutak obasjani. Pogled iz sjenke susrede se sa posmatraevim, ne zastaje na njemu, kao da je postao svjestan neega, kao da neto trai. Iskreni izraz lica izgleda izgubljen u mislima, predat svijetu oko sebe. Iako veoma malog formata, slika otkriva vrlo efektnu igru svjetlosti i tamnih elemenata. Nanoenje boja je promjenljivo, briljivo umekano vidljivim prelazima, uporedo sa spontanim potezima kiicom, grebanjem, mrljama i takama. (Michael Bockemhl, REMBRANT (1606 1669), Misija otkrivene forme, TASCHEN, Podgorica, 2007)

  Navedeni tekst je: 1. interpretacija (tumaenje) slike

  2. komentar knjievog teksta

  3. novinski komentar

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore. 1 bod

  Kojim funkcionalnim stilom je napisan navedeni tekst?

  1. publicistikim

  2. knjievno-umjetnikim

  3. nauno-popularnim

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore. 1 bod

  Kako se u likovnoj i knjievnoj umjetnosti naziva dati opis?

  ...

  1 bod

  Proitaj sljedei odlomak i uradi pitanja 6, 7, 8 i 9.

 • 7

  9.

  10.

  11.

  Prepii iz teksta reenice koje se odnose na koridene slikarske tehnike.

  ...

  ...

  ...

  ...

  1 bod

  Pokretom svoje lice unosi u zrak svjetlosti.

  Odredi pade podvuenih rijei u reenici.

  pokretom

  lice zrak svjetlosti

  2 boda

  Glagolski prilog sadanji zamijeni uslovnom reenicom.

  utedi, nede im pomodi.

  ... .....

  1 bod

 • 8

  12.

  13.

  ... I lije na uglu petrolejska lampa Svjetlost crvenkastoutu Na debelo blato kraj staroga plota I dvije, tri cigle na putu. I uvijek ista sirotinja ue U njezinu svjetlost iz mraka, I s licem na kojem su obino brige Pree je u par koraka. A jedne veeri nekoga

View more