atron r04 mavi sb - · pdf filecihazın bağlanacağı ısıtma ve kullanım suyu tesisatı...

Click here to load reader

Post on 17-Feb-2018

220 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Atron H 24 / Atron H 28

  Atron Kombi

 • Deerli DemirDkm Dostu,DemirDkmn modern tesislerinde titizlikle retilen bu rnn

  verimli ve gvenli kullanm iin montaj ve kullanm ncesinde bu kla-

  vuzun dikkatle okunmasn ve siz kullanclar tarafndan bir bavuru

  kayna olarak saklanmasn rica ederiz.

 • 1. Blm Genel 6

  1.1 Ambalaj ve Sevkiyat Bilgileri 6

  1.2 7

  2.1 Kombi Montaj Yeri Seimi 8

  2.2 8

  2.3 13

  2.3.1 !"# 13

  2.4 "$ 14

  2.4.1 "! 14

  2.4.2 $! 14

  2.5 #%#&

  '&()* +,

  2.6 -)!( 15

  2.7 !/09 17

  2.8 !/:");;; 17

  2.8.1 Teknik Veriler 17

  2.8.2 !/");;; 19

  2.8.3 !/ 19

  2.9 !/=>[email protected] 19

 • !" 20

  3.1 ;#9:!=C 20

  3.2 (" 20

  3.3 EF;" 21

  3.4 ! 22

  3.5 >?") 23

  3.6 >? 23

  3.6.1 !?%G*!>? 23

  3.6.2 H!>? 24

  3.6.3 IJ0>? 25

  3.6.4 IL

  J0>? 25

  3.6.5 EF>?N! 25

  3.6.6 '! 25

  3.6.7 !=C>);/ 26

  #$%&' 30

  4.1 # 30

  4.2 !/" 30

  4.3 ! 30

  () 31

  *+% 32

  ,- 34

 • Atron H 24 / Atron H 28

  Atron Kombi

  6

  1. Blm : Genel

  (ekil 1.1)

  (ekil 1. 3)

  (ekil 1.5)

  (ekil 1.6)(ekil 1.4) (ekil 1.7)

  NOT: Opsiyonel olarak verilen S borular tercih edilmezse, yerine tesisatta kullanlacak olan rakorlarn kesinlikle hareketli olmas gerekmektedir. (ekil 1.7)

  - 2 Adet 3/4 S boru- 2 Adet 1/2 S boru- 4 Adet 1/2 borular iin szdrmazlk contas- 6 Adet 3/4 borular iin szdrmazlk contas

  6 Adet 3/4 borular iin szdrmazlk contas

  1.1 Ambalaj ve Sevkiyat Bilgileri

  1. Balant aksesuarlar (ekil 1.1)

  2 Adet ask vidas 2 Adet dbel

  2. Ask Plakas (ekil 1.2)

  3. Montaj ablonu (ekil 1.3)

  4. Kullanma Klavuzu (ekil 1.4)

  5. Atkgaz Boru Donanm (ekil 1.5)

  6. Kombi lk altrma Kotrol Formu (ekil 1.6)

  Atron kombi 2 kutu halinde piyasaya sunulmutur. Byk kutuierisinde cihazn kendisi ve aadaki aksesuarlar, uzun kutuierisinde ise atkgaz boru donanm bulunmaktadr.

  (ekil 1.2)

 • 7

  Cihazlarn gvenliinden sorumlu bir kii tarafndan cihazn kullanm ile ilgili gzetim ve ynetim salanmadka, bu cihazn, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri zrl olan (ocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksiklii olan kiiler tarafndan kullanlmas amalanmamtr. Cihazla oynamamalarn gvenceye almak iin ocuklar, gzetim altnda bulundurulmaldr.

  Bu cihaz topraklanmaldr.

  Cihazn balant dzenleri zerinde alrken, besleme devreleri kesilmelidir.

  Cihazn balanaca stma ve kullanm suyu tesisat uzman bir mhendislik firmas tarafndan projelendirilmi ve tesis edilmi olmaldr.

  Is kayb hesab yaplmadan, kombi ve panel radyatr seimi yaplmas snma problemine yol aabilir. Bu nedenle, bu cihazn kullanld mekann tesisat hesab TS 2164 (Kalorifer Tesisat Projelendirme Kurallar) standardna gre yaplm olmaldr.

  Cihazn montaj, DemirDkm montaj artnamesi ile birlikte yetkili kurulularn (TSE, Gaz Datm irketi, vb.) ilgili standart ve artnameleri de dikkate alnarak yaplm olmaldr.

  Doalgaz tesisat projesi; montaj ve doalgaz balantsn yapacak irket tarafndan, Doalgaz Datm irketleri nin (GDA, vb.) istekleri dorultusunda hazrlanm ve onaylatlm olmaldr.

  Cihazn montaj, DemirDkm tarafndan yetkilendirilmi bir DemirDkm Yetkili Satcs na veya uzman bir tesisat firmaya yaptrlm olmaldr.

  Kombinin, LPG (tpgaz, sanayi tp veya LPG tank) ile kullanm iin sayfa 14 daki artlarn yerine getirilmesi gerekir. Uygun artlar salanamazsa cihaz LPG ile kullanlamaz.

  LPG kullanmnda gaz projesi ve gaz tesisat uygulamas, uzman firmalarn (Aygaz, vb.) Yetkili Servisleri tarafndan yaplacaktr. Konu ile ilgili olarak Yetkili Satc, Yetkili Servis veya Sat Sonras Hizmetler Yneticilii ne dannz.

  Kombi iin gerekli elektrik tesisatnn hazrlanmas, montaj ve tesisat ilemini yapan firmann sorumluluundadr. Eer kablolama ii Yetkili Servise yaptrlmak istenirse, Yetkili Servis, DemirDkm tarafndan belirlenen cret talep eder. Dikkat: Elektrik hattnn cihaza balantsn yapmaya ve cihaza elektrik vermeye sadece DemirDkm Yetkili Servisi yetkilidir.

  Cihazn ayarlanm olduu gaz tipi; kombi ambalajnda kutu bilgi etiketi, kombi yan panelinde kapasite etiketi ve kumanda panosundaki sicil etiketinde yazldr. Kombinin, kullanlacak gaz tipine (doalgaz veya LPG gaz) ayarlanm olmasna dikkat ediniz. Gaz Dnm ilemleri kesinlikle Demirdkm Yetkili Servisi Teknisyenleri tarafndan yaplmaldr. Dnm ilemi cretlidir.

  Tesisat firma tarafndan, tesisatn lk altrma Kontrol Formu na uygunluu tespit edildikten sonra, cihazn devreye alnmas iin DemirDkm Yetkili Servisi arlmaldr. Devreye alma yetkisi sadece DemirDkm Yetkili Servisine aittir ve cretsizdir. lk altrma ileminin ehliyetsiz kiiler tarafndan yaptrlmas durumunda, cihazda daha sonra meydana gelebilecek arzalar garanti kapsam dnda tutulacaktr.

  Poliklorbifenil (PCB) iermez.PCB

 • 8

  9F&;;/=>[email protected])P! F/ LP&

  Q ")&F

  ?PQ EFC/?PQ EFC?/C&(#?%="R/P*?

  9PQ EFC?)P /

  ?FFC/C;FP

  2.1 !"#$

  "U!/9C9F&)&F&/F

  C/?

  )); ;?

  9P

  Q EF9

  /F/PQ //PQ !//C/?& &/?/PQ EFWL&&)&//; monte edilmemelidir.Q ;/9PQ EFWC/&LC?

  F /P!/ monte edilmelidir.Q EFWFC/P /CFL+X/? /PQ EFW?/P# /?& F/C/)PQ !/WF;&/FZXL /P

  2.2 %&'(

  Q EF/)/&?

  CF; /PQ EFF//PQ EFC?)/?/PQ EF/[,/P/ "");H(OPH/C CFP");9/?L/ FFH(LP

  (ekil 2.1)

 • 9

  Edeer Uzunluk (Sayfa 10) hesaplanarak bulunmaldr.

  gerekmektedir. (ekil 2.2)

  (ekil 2.2)

  ekil 2.3

 • 10

  (ekil 2.4)

  Tablo 2.1

  Toplam edeer uzunluk 4,5 metreyi gememelidir.

  4

  ekildeki gibi yaplan balantda toplam edeer uzunluk 4,5 m nin altnda olduu iin kullanm UYGUN dur.

 • 11

  ekildeki gibi yaplan balantda toplam edeer uzunluk 4,5 m nin altnda olduu iin kullanm UYGUN dur.

  Tablo 2.2

  ekil 2.5

  4

 • 12

  ekildeki gibi yaplan balantda toplam edeer uzunluk 10 m nin altnda olduu iin kullanm UYGUN dur.

  Tablo 2.3

  ekil 2.6

  9,5

 • 13

  2.3 Havalandrma

  //

  FFFF?

  P

  EF/C/P;FF-CL+X/?/&/;;FLC/P

  2.3.1 B22P Baca Tipi Kullanmnda Dikkat Edilmesi Gerekenler

  ??

  W Q !/F/F/F +]FP Q EF/;FPCF ?

  CF/[,^OF LP%RP[* Q _LL;;&)?+`X&L L)?PLc/?? /P Q =L&++,X^OLC/P Q 0L%;C*P Q EF&+]FF?

  CF/ [,^OFLF/&/ ?/P!//?/ /?P?;CFP

  * !/F+!fC+]F?

  P!/F

  //?FW Qcf/Cc] Q`f/C`]P

  (ekil 2.7)

  Tek Mekanda Kullanm: ki Mekann Birletirilmesiyle Kullanm:

 • 14

  /* !///?&F/+,X^)C;L/-ZXX^)C;+L/P

  * '

  F&?

  ;F? +,X^O L/P0L[,^O+,X^O+P Q 0LF/P+X;%*/ FC&ZXX^O/FPhXpCF/C& Z&c,pCF/C+&,FP

  2.4 Doalgaz veya LPG Tesisat

  2.4.1 Doalgaz ile kullanm Doalgaz ile kullanm iin, TSE ve yerel gaz datm irketlerinin (GDA vb.) artnamelerine uygun doalgaz projesi yaptrlp onaylatlmaldr.

  2.4.2 LPG ile kullanm

  ise, 12 kg veya 24 kg tp kullanlabilir. 8000kcal/h nin altndaki s kayplar iin 2 adet, 8000 kcal/h nin stndeki s kayplar iin 3 adet tp pararlel balanmaldr.

  ihtiyacnda LPG tank kullanm tavsiye edilir.

  basnl dedantr kullannz. 500 mmSS dedantr kesinlikle kullanlmamaldr. Propan kullanmnda 370 mmSS basnl dedantr kullanlmaldr.

  ortamlar ile ocak, frn vb. cihazlar yaknna konulmamaldr.

  kapasiteli ayr bir dedantr kullanlmaldr.

  uzun olmamaldr. Kollektr seti kullanmnda tp ile kollektrler aras mesafe en fazla 125 cm, kollektr ile cihaz aras hortum uzunluu da 50 cm olmaldr.

  standartlara uyulmal ve tesisat uzman ekipler tarafndan yaplmaldr. Bu artlarn salanmad kombiler DemirDkm Yetkili Servisleri tarafndan devreye alnmaz.

  ekil 2.8

 • 15

  (ekil 2.9)

  2.5 Elektrik Tesisat (Elektrik Balantlar, Oda Termostat, Sensr Balantlar)

  gerilimi bu deerler dna kyorsa cihaznzn performans asndan reglatr kullanmanz tavsiye edilir.

  cihazn maksimum 50 cm uzanda duvara monte edilmelidir. Bunun iin yeni bir elektrik tesisat

  yaplmaldr.

  karl yaplr.

  elektrik tesisats tarafndan cihazn ilk altrlmas yaplmadan nce ekilmelidir.

  duruma engel olmak iin sadece DemirDkm Yetkili Servisi tarafndan deitirilmelidir.^ kesitli; 20 metreden uzun mesafede

  2x1 mm2 kesitli olmaldr.

  kayna ve hava akmndan uzaa monte edilmelidir (Radyatr, pencere ve kap az). Kombi elektrik tesisatnn oda termostat ile olan kablo u balants mutlaka DemirDkm Yetkili Servisi tarafndan yaplmaldr.

  Servisi tarafndan yaplmaldr. Kombi devreye alnrken yaplan bu ilem cretsizdir.

  durumunda Yetkili Servislerimiz bu hizmet iin DemirDkm fiyat listelerine uygun cret talep edecektir.

  Deneme amacyla dahi olsa cihaza elektrik verilmemelidir. lk altrma ileminin Yetkili Servis dndaki kiiler tarafndan yaplmas durumunda meydana gelebilecek arzalar garanti kapsam dndadr.

  ekil 2.9

 • 16

  ekil 2.10

  durumunda tesisata genleme tank ilavesi gerekir.

  Oda termostat kullanlan mahaldeki radyatrde termostatik vana olmamaldr.

  geilerinde klf kullanlmaldr.

  saysn snrlandrmak ve yeterli debi salayacak apta musluklar kullanmak gerekmektedir. Kombi 0,8 bar minimal bir doldurma giri suyu (ebeke) basnc ile alabilir fakat bu durumda scak kullanm suyu debisi dk olacaktr. yi bir kullanm