ato dergi sayi49

68
T ı CARET ODASI Adana Ticaret Odası’nın aylık ücretsiz yayın organıdır. ISSN: 0101868 Haziran-Temmuz 2016 Yıl: 5 Sayı: 49 ADANA Kredi Garanti Fonu KOBİ’lerin finans güvencesi oldu Vali Mahmut Demirtaş: Adana iş dünyasının her zaman yanında olacağım Japon firmalarının gözü Adana’da... Adana Film Platosu bilgilendirme toplantısı: Adana, neden Hollywood olmasın? Vali Mustafa Büyük: Adana’dan güzel duygularla ayrılıyorum TOBB’nin 72. Genel Kurulu’na katıldık DERGİSİ

Upload: adana-ticaret-odasi-dergisi

Post on 05-Aug-2016

242 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

Adana Ticaret Odası Dergisi

TRANSCRIPT

Page 1: Ato dergi sayi49

TıCARET ODASIAdana Ticaret Odası’nın aylık ücretsiz yayın organıdır. ISSN: 0101868 Haziran-Temmuz 2016 Yıl: 5 Sayı: 49

ADANA

Kredi Garanti Fonu KOBİ’lerin finans güvencesi oldu

Vali Mahmut Demirtaş: Adana iş dünyasının her zaman yanında olacağım

Japon firmalarının gözü Adana’da...

Adana Film Platosu bilgilendirme toplantısı: Adana, neden Hollywood olmasın?

Vali Mustafa Büyük: Adana’dan güzel duygularla ayrılıyorum

TOBB’nin 72. Genel Kurulu’na katıldık

DERGİSİ

Page 2: Ato dergi sayi49
Page 3: Ato dergi sayi49
Page 4: Ato dergi sayi49

-2- | ADANA TİCARET ODASI

Adana Ticaret Odası İmtiyaz Sahibi

Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe

Genel Yayından Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet Aka

Yönetim Adresi Abidinpaşa Cd. No:52

T: 0322 351 39 11 (pbx) F: 0322 351 80 09

web: www.adanato.org.tr e-mail: [email protected]

Grafik-Tasarım Kerem Acar

Nobel KitabeviTel: (0322) 233 00 29

www.nobelkitabevi.com.tr

Reklam Rezervasyon Nazlı TOHUMOĞLU0530 527 19 27

20

16

17

26

Page 5: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -3-

İÇİNDEKİLER

TOBB’nin 72. Genel Kurulu’na katıldık 9Mayıs ayı Meclis toplantımız: Adana’yı parlak günler bekliyor 12Haziran ayı Meclis toplantımız: Valimiz Demirtaş ile olumlu bir başlangıç yaptık 14Temmuz ayı Meclis toplantımız: Teröre karşı bütün insanlık birleşmelidir 16Vali Mahmut Demirtaş: Adana iş dünyasının her zaman yanında olacağım 17Vali Mustafa Büyük: Adana’dan güzel duygularla ayrılıyorum 18Vali Büyük’ten Odamıza veda ziyareti 20Vergi denetiminde mükelleflerin de hakları var 22Japon firmalarının gözü Adana’da... 26Adana Film Platosu bilgilendirme toplantısı: Adana, neden Hollywood olmasın? 28Dünyanın en serbest ekonomisi; Hong Kong... 30S. Arabistan ile Adana ticaretini geliştirmeliyiz 31Adana, desteklerden daha fazla yararlanmalı 34KOSGEB destek için başvuru bekliyor 35Avrupa Birliği üyeliği Adana ekonomisini uçurur 36Kredi Garanti Fonu KOBİ’lerin finans güvencesi oldu 37Gayrimenkul sektörü yasasını bekliyor... 38Meclis Üyemiz Recep Altıparmak: Adana’da arsa üretimine ağırlık verilmeli 40Seyhan Büyük Sanayi Projesi için harekete geçildi 41“Kız Kardeşim” Projesi’nde sertifika sevinci 42Meclis Üyemiz Levent Yamaç: Doğayı plastik değil, insan kirletiyor 44Adana Ekonomi Raporu: İhracatın ithalatı karşılama oranı yükseliyor 46Bağımsız Denetçi SMMM Sedat ERYÜREK’in yazısı: İflas erteleme müessesi ve iyileştirme projesi 52Karatay Üniversitesi’nden üyelerimize indirim 54‘Ahilik Kültür Haftası’ Adana’da kutlandı 55Emeklikte SGK ve BAĞ-KUR ikilemine son verilsin... 56Mali Müşavir Ender DEMİR’in yazısı: Çalışma hayatındaki son düzenlemeler... 58Prof. Dr. Nejat ERK’in yazısı: BREXIT, Türkiye ve Adana... 59Yönetim ve Stratejik Planlama Danışmanı Mehmet Ergin’in yazısı: Zihinsel tipoloji analizi ile bireyler, başarılı olacakları meslekleri seçiyor... 62

Page 6: Ato dergi sayi49

-4- | ADANA TİCARET ODASI

Adana Ticaret Odası üyeliğinin firmanıza sağlayacağı imkanlar...

► Ticari faaliyetleriniz sırasında ihtiyaç duyacağınız bilgi ve belgelerin temini,

► İşletmenizi geliştirebilmek için uzman çalışanlarımızdan görüş ve tavsiyeler,

► Odamızın 47 farklı meslek grubunda kayıtlı üyelere ulaşarak yeni ticari bağlantılar kurma fırsatı,

► İhtiyaç duyulan üye listelerine ve bilgilerine ulaşma imkanı,

► ATO web sayfasından sanal fuara ücretsiz katılma imkanı ve bu sayede firmanızın dünya genelinde tanıtımının sağlanması,

► Adana Ticaret Odası Dergisi’ne ücretsiz abonelik,

► Yeni girişimciler için danışmanlık ve diğer destek hizmetleri,

► ATO’nun İnsan Kaynakları Bankası’ndan yararlanma imkanı,

► Teşvikler, hibeler, fuar destekleri ve diğer fon kaynaklarına erişim için ücretsiz danışmanlık,

► Eğitim ve seminerlerde özel indirimler,

► Dış ticaret yapacak olan firmalar ile dış ticaret hacmini artırmak isteyen firmalara danışmanlık ve takip hizmetleri,

► İşletmelerin hedef pazarları ile ilgili olarak talep edecekleri ülke raporlarının hazırlanması,

► Yurtdışına yapacağınız ticari gezilerinizde vize alımını kolaylaştıracak belgeler,

► Avrupa Birliği uyum sürecinde sektörünüzle ilgili olarak ihtiyaç duyabileceğiniz AB mevzuatlarına ve bilgilendirmelerine erişim olanağı,

► Üyelerimizin yaşadıkları ticari sorun ve anlaşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri,

► Üye firmalara bankalar aracılığıyla sağlanan düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanlarından faydalanma olanağı,

► Üyelerimize vergi avantajı sağlayan fire ve zayiat oranlarına ilişkin raporlar,

► Adana Ticaret Odası Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı (ATOSEV) sosyal tesislerinden faydalanma imkanı,

► ATO üyesi kimliği ile ülke genelinde birçok otelde özel indirimler,

► Sanayi sicil belgesi almayı kolaylaştıran, teşvik-kota-tahsis ve ihalelerde avantaj sağlayan, ayrıca elektrikte yüzde 26,7 indirim imkanı veren kapasite raporlarının hazırlanması,

► Ve daha birçok avantajdan faydalanabilmeniz için sizi Odamıza üye olmaya bekliyoruz.

Page 7: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -5-

Tarkan KULAKMeclis Başkanı

Kalkınma, turizm ve huzur...Çukurova’da İkibinonaltı’nın

ekinleri biçildi, karpuzları kaldırıldı, on bir ayın sultanı Ra-mazan neşe, güzel dilekler ve dua-larla karşılandı ve uğurlandı…

Mücadele ve güzel tecrübelerin sürdüğü bir baharı daha yaza bağla-dığımız bugünlerde; hem küçükle-rin, hem büyüklerin, hem de turizm-cilerin artık bir tatile ihtiyacı var…

Son bir yıl içindeki ülke olarak yaşadıklarımızdan, “Huzur olma-dan ticaret olmuyor” tespitinin, turizm için de fazlasıyla geçerli ol-duğunu gördük. Özellikle son 6-7 aydır, uluslararası siyasi ilişkilerin elverişli seyretmemesinin olumsuz sonuçlarını en çok turizmci üyele-rimiz hissediyor.

Türk turizminin kaliteli imajına zarar vermeden hizmet edebilmeyi hedefleyen birçok turizm zinciri-nin otellerinin bir kısmını hizme-te açmadığını gözlemliyoruz. İç turizmi canlandırma çabaları, son yıllarda özellikle kredi kullanarak yatırım yapmış turizmcilerimiz için her ne kadar bir umut olsa da, etkilerinin uzun vadeye yayılma-sı öngörülen bu krize göre sadece geçici bir çözüm gibi görünüyor. Çünkü turizmin dış açıkları azaltı-cı ve döviz kazandırıcı etkisi ma-alesef iç turizmle sağlanamıyor. Buna karşılık komşumuz Yunanis-tan ve Akdeniz çanağındaki diğer önemli rakiplerimizden biri olan İspanya, bizden kaçan turistler ne-deniyle şimdiden kapasite sıkıntısı

çekmeye başladılar bile. Allah, tu-rizmci üyelerimize dayanma gücü ve sabır versin…

İstanbul ve Antalya gibi turizm hareketliliğinin önemli bir kısmı-na ev sahipliği yapan ve bundan kazanç sağlayan destinasyonları-mız turizmde yaşanan bu olum-suz konjonktürden daha da fazla etkileniyorlar. Buralarda iş yapan dostlarımızla zaman zaman bir araya geldiğimizde ve meselenin zorlu detayları üzerine sohbet et-tikçe, ciddi bir çözüm arayışı içine girmenin ve bu çözümü mutlaka üretmenin gerekliliğini anlıyoruz.

Elbette konu uluslararası siyasi ilişkiler olduğunda ve bunun yan-sıması olan “güvenlik” konusu olduğunda turizmcilerin, iş dünya-sının yapabileceği şeyler maalesef çok ama çok kısıtlı…

Turizmcilerimizin bir araya gel-meye çalışması ve kendi imkanları ile çözüme katkı sunabilecek bir ta-kım faaliyetler içine girmeye çalış-maları, istihdamı korumak, turizm-deki işsizliği fazlalaştırmamak ve turizme dayalı birçok sektörü ne-fessiz bırakmamak için fedakar tu-rizmci iş insanlarının takdire şayan duruşudur; Ülkem ve Odam adına hepsine şükranlarımı sunuyorum…

Turizmde sahip olduğumuz do-ğal ve kültürel güzelliklerin daha fazlasına ve niteliklisine sahip olan Türkiye gibi bir ülke daha yok. Türk insanının sıcakkanlılı-ğı ve misafirperverliği, Akdeniz

çanağındaki her ülkeyle yarışır. Bununla birlikte, turizm sektörü-nün yumuşak karnı “güvenlik”tir; turist güvenli “algılanmayan” bir destinasyona gitmez. Güvenli ol-madığını düşündüğümüz bir yere bizim de gitmek istemeyeceğimiz üzerinde durulması gereken haklı bir gerekçedir.

Turizm sadece turizmcilerin so-runu da değildir. Turizm ellinin üs-tünde sektöre kaynak sağlayan bir lokomotif sektördür. Türk ekono-misinin içindeki sanayi-hizmetler dengesinin hizmetler lehinde ağır bastığını hepimiz biliyoruz. O za-man turizme bir de o gözle bakıp, şöyle bir silkinmemiz ve gerçeği iş insanlarıyla, siyasetçisiyle, bürok-ratıyla, sivil toplumuyla yeniden değerlendirmemiz gerekiyor…

Değerli üyelerimiz,Önümüzdeki yazın, sonbaharda

güzel başlangıçlara vesile olması dileğiyle geride bıraktığımız, “Ba-balar Günü”müzü kutluyor, Rama-zan Bayramımızın da mübarek ol-masını diliyorum…

Page 8: Ato dergi sayi49

Adana Ticaret Odası, 1894 yılında, pamuk ticaretinin dışarıya yönelik

olması ve biraz da dış alıcıların baskısı ile pamuk ticaretinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve denetlemek üze-re Ticaret ve Ziraat Bakanlığı’nın emri ile kurulmuş; 1894 - 1909 yılları arasında çok dar bir alanda, kısıtlı imkânlarla çalışabil-miştir.

Odamız 1909 yılında, savaşlar ve dış güçlerin baskıları sonucu felce uğrayan ekonomik hayatla birlikte, bir süre faaliyet-lerine ara vermek durumunda kalmış; 1909 - 1911 yıllarında Ziraat Odası’nı da bünye-sine alarak “Ticaret ve Ziraat Odası” adı al-tında çalışmaya başlamıştır. Ticaret Odası, 1911 yılında Ziraat Odası’ndan ayrılmıştır. Bu arada çalışmalarının ağırlık merkezi olan pamuk ticaretinde ve özellikle, pamuk ihracatında yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Birinci Dünya Savaşı süresince, Oda fa-aliyetleri kısıtlanmış ve savaş koşullarının elverişli olmaması nedeniyle Oda seçimleri yapılamamış bu arada, Ticaret Bakanlığı, mevcut nizamnameyi yürürlükten kaldıra-rak, Odaların ünvanlarını, “Ticaret ve Sana-yi Odaları” olarak değiştirmiştir.

Odamız da buna uyarak, “Adana Tica-ret ve Sanayi Odası” ünvanını kullanmaya başlamıştır.

I. Dünya savaşının aleyhimize sonuç-lanması üzerine Adana, Aralık 1918’de işgal edilmiştir. Gerek Fransızlar’ın ve gerekse Ermeniler’in baskısı altında kalan Odamızın Türk asıllı yöneticileri görevle-rinden ayrılmış ve yönetim kadrosuna Fran-sız idaresi tarafından Ermeni asıllı tacirler atanmıştır.

5 Ocak 1922’de yapılan Ankara anlaş-masıyla Fransız işgali son bulmuş ve Adana Türkler’e teslim edilmiştir. Fransız idaresi zamanında, Odanın mutlak hakimi olan Er-meniler, Adana’yı terkederken Odanın bü-tün belgelerini yakmışlardır.

27 Eylül 1925 tarihinde kabul edilip, 1926 yılı başından itibaren yürürlüğe giren 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanu-nu ile yeni bir dönem başlamıştır.

Bu kanun ile Ticaret ve Sanayi Odalarına tüzel kişilik verilmiş, ticaret ve sanayi erba-bına Odalara kayıt mecburiyeti konulmuştur. Bu kanunun bir özelliği de, Odaların çalışma alanlarını mahalli olmaktan çıkararak bölge-sel bir kimlik kazandırmış olmasıdır.

11 Ocak 1943 tarihinde kabul edilen 4355 sayılı “Ticaret ve Sanayi Odaları, Es-naf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu” 655 sayılı kanun ile bu kanunun 8. mad-desini tadil eden 916 sayılı kanun ve 1302 sayılı Umumi Borsalar Nizamnamesi’nin Ticaret ve Zahire Borsalarına ait hükümle-rini yürürlükten kaldırmıştır.

Yeni kanun, Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odaları ile Ticaret Borsalarına yeni bir şe-kil vererek, Meslek Grupları, Oda Meclisi ve İdare Kurulu’nu ihdas etmiştir.

8 Mart 1950 tarihinde kabul edilen 5590 sayılı Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Kanunu, 4355 sayılı kanun ve bu kanuna iliş-kin tüzüğü yürürlükten kaldırmış, Oda ve Bor-salara yepyeni bir biçim vererek, bir birlik et-rafında teşkilatlanmalarına imkân sağlamıştır.

54 yıl boyunca yürürlükte kalan bu kanun, uzun çalışmalar sonrasında değiş-tirilmiş ve 1 Haziran 2004 tarihinde yürür-lüğe giren 5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Ka-nunu” ile Odalar ve Borsaların kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslar çağın gereklerine göre yeniden düzenlenmiştir.

Adana Ticaret Odası 122 yıldır hizmet veriyor

Page 9: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -7-

Atila MENEVŞEYönetim Kurulu Başkanı

Adana, Türkiye’nin film platosu olma yolunda...

Adana Ticaret Odası olarak mevcut potansiyelimizin tam anlamıyla

her alanda kullanımına yönelik Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası ve Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte kurduğumuz Adana Tanıtım ve Kalkınma A.Ş. ilk projesini hayata geçiriyor olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Öncelikle, Türkiye’de her geçen gün önemi artan, hatta ihracatı bile kü-çümsenmeyecek rakamlarla gerçekle-şen film sektörüne yönelik olarak proje-lendirdiğimiz bu çalışmanın Adana için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Geçtiğimiz günlerde, Adana’da do-ğup büyüyen ve bugüne kadar Muh-teşem Yüzyıl, Asmalı Konak, Kurtlar Vadisi gibi birçok başarılı çalışmaya imza atan Yapımcı Timur Savcı ile yine bu sektörde önemli bir isme sahip olan ANS Yapım’ın sahibi Bülent Turgut kentimizdeki potansiyeli görüp değer-lendirmek üzere Adana’daydı...

Projenin amacı, Adana’yı film ve dizi platosuna çevirmekti. Gerçekten de gerek Timur Savcı, gerekse Bülent Turgut’un proje tanıtım toplantısında yaptıkları konuşmada, bölgemizin bu alanda inanılmaz bir potansiyele sahip olduğu yönünde görüş birliğine vardılar.

Savcı ve Turgut, daha önce İstanbul ve çevresindeki illerde oluşturulan plato-ların çok önemli katma değerler yarattı-ğını, ancak son dönemlerdeki hızlı yapı-laşmanın, plato olarak kullanılan alanları da kapsamaya başladığını ifade ettiler.

Daha önce, Yumurtalık ve çevresi-nin Türk ekonomisinin en önemli mer-kezi olan Marmara Bölgesi’ne alternatif olmasını gündeme getirmiştik. Bu kez de film ve dizi sektörünün yeni merkezi olmaya adayız.

Film ve dizi platosu kentimize neler getirecek? Savcı ve Turgut bu projenin başarılı olmasıyla birlikte kentimize su-nacağı imkanları şöyle anlatıyorlar :

“Günlük hayatta gerçek mekanlar-da film ve dizi çekmek oldukça zor. Bu nedenle platolar hem yapımcılar, hem oyuncular, hem de set ekibi açısın-

dan büyük kolaylık sağlıyor. İstanbul Beykoz’da atıl vaziyetteki kundura fab-rikası film ve dizi platosuna dönüştürül-dü. 80 bin metrekarelik alanda yapılan harcama bir yılda 450 milyon lirayı buldu. Bu plato, film ve dizilerin çe-kimlerinde kullanılıyor ve çevresindeki herkese katma değer olarak yansıyor. Oluşturulacak bir film ve dizi platosu, dekorunu yapan ustadan servis şoförü-ne, otel işletmecisinden lokantacısına, figüranından yardımcı oyuncusuna ka-dar geniş yelpazede her kesime yarar sağlayacak. Ekranlarda izlenen dizi-lerin yüzde 60’ı Beykoz’daki platoda çekiliyor. Benzer bir platonun; teşvik edilmesi halinde Adana’da da kurulma-ması için hiçbir neden yok. Bu alanda çok sayıda avantaja sahip Adana’nın mutlaka tercih edileceğine inanıyoruz. Bunun için öncelikle sinema ve TV sektörünün gelişimi için ilk aşamada bir destek fonu oluşturulması ve insan kay-nağı gelişimi için adımlar atılması ge-rekiyor. Türkiye’nin önde gelen yapım prodüksiyon şirketlerini de Adana’ya getirmenin gayreti içinde olacağız.”

Öncelikle bizlere misafir olarak ken-timizin gelecekteki vizyonunun oluşma-sına katkı sunan Timur Savcı ve Bülent Turgut’a teşekkürlerimi sunmak istiyo-rum. Çünkü Adana Film Platosu proje-si, uzun süredir Adana’nın hizmet sek-töründeki payının artırılması gerektiği yönünde yaptığımız çalışmaların hayata geçmesi adına en somut adım olacak.

İklimi, lojistik altyapısı, güçlü insan kaynağı, konaklama, yiyecek içecek ve hizmet tedariğinde Türkiye’nin en ka-liteli, kolay ve ekonomik kenti olma-sı, tarihi kültürel fonları ve hepsinden önemlisi Türk sinema tarihinde yüzler-ce yıldız yetiştirmiş sinema ve sanat ru-huyla Adana sinema ve film yapımı için eşsiz ve çok avantajlı bir kenttir.

Adana’da sinema geçmişte vardı, bu-gün de var, yarın da olacaktır. Adana bir-çok sanat dalında iddialı olmakla birlik-te sinema ve film alanında İstanbul’dan sonra belki ikinci sırada sayılabilir. Yıl-

maz Güney, Aytaç Arman ve Menderes Samancılar, gibi birçok kıymetli ismi Türk sinemasına kazandıran kentimiz-de bugün dünya sinemasının en büyük yapımları dahi hayat bulmaktadır. Son dönemde televizyonda izlediğimiz bir-çok dizi Adana’da çekilmiştir. Moda ve ürün tanıtım çekimleri için İstanbul’dan Adana’ya gelen yapımcılar mevcuttur. Şüphesiz bu süreçte Adana’nın tarihten gelen sinema atmosferinin yanında bir Plato olarak sunduğu avantajların da önemi büyüktür.

Adana Film Platosu Projesi’nin, atılacak somut adımlarla kentimizi ve bölgemizi önce Türkiye, ardından da dünya film endüstrisinin merkezlerin-den biri haline getireceğine inancımın tam olduğunun bilinmesini istiyorum.

***Geçtiğimiz 28 Haziran günü

sevgili babam Mehmet Zeki Menevşe’yi kaybettim ve kendisini Kayseri’nin Develi ilçesi Zile kasaba-sındaki aile kabristanımızda sonsuz-luğa uğurladık.

Gerek cenaze törenine katılarak ve çelenk göndererek, gerekse de telefon-la başsağlığı dileğinde bulunan herke-se sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Mekanı cennet olsun...

Page 10: Ato dergi sayi49

-8- | ADANA TİCARET ODASI

Page 11: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -9-

TOBB’nin 72. Genel Kurulu’na katıldık

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 72. Genel Kurulu’nda konu-

şan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu esas zenginliğin girişimci ruh olduğunu ifade ederek, “Hedeflere ulaşmak isti-yorsak, geride kalmak istemiyorsak, her gün bir önceki günden daha fazla çalış-mak zorundayız” dedi.

TOBB’un 72’inci Genel Kurulu M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Oda ve Borsa başkanları ile diğer davetlilerin katılımıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Genel Kurul öncesinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen delegeler Anıtkabir’e giderek Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulundu ve birliktelik fotoğrafı çektirdi.

Meclis Başkanımız Tarkan Kulak ile Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe’nin yanı sıra TOBB delegele-rinden oluşan 16 kişilik heyetle katıldı-ğımız 72. Genel Kurul’da konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin zenginleşmek için girişimcilikten baş-ka çıkar yolunun olmadığını vurguladı. “Ezber bozan inovasyonlar yapan, yeni nesil girişimcilere ihtiyacımız var” di-yen TOBB Başkanı yatırım teşvik siste-minin yenilenmesi, katma değeri artı-racak faaliyetlerin desteklenmesi tale-binde bulunurken, biyo, nano ve bilgi-işlem teknolojilerinin önemi üzerinde durdu. Hisarcıklıoğlu ihracat kapasite-sinin artırılması için KOBİ’lere daha çok

ihracat yapmayı öğretmek gerektiğinin altını çizdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ko-nuşmasında şunları söyledi:

“Camia olarak ‘istişare sünnettir’ öğüdüne hep bağlı kaldık. Sizlerin saye-sinde Anadolu’nun sesi, yüreği olduk. Bir olduk, iri olduk, diri olduk. Biz, bir olduk-ça sesimiz daha gür çıktı. Engelleri aştık, yeni başarılara ulaştık.

Oda ve Borsa camiamız, özel sektö-rün birlikten doğan gücü oldu. Odala-rımız ve Borsalarımız; özel sektörü en iyi temsil eden, üyelerinin sorunlarını çö-zen, hizmet kalitesi Avrupa standartları-na ulaşmış, çağdaş kurumlara dönüştü.

Sorunlara teslim olmadık. Olumsu-za odaklanmadık. Tüm çevre coğrafya-mızdaki ülkeler için de rol model haline geldik. Küresel piyasalardaki iş örgüt-lerinin tamamında da söz sahibi olduk. Değişim ve dönüşümün öncüleri haline geldik. Bütün dünyaya bu milletin ne-ler yapabileceğini gösterdik. Hem biz kazandık, hem ülkemiz kazandı. Kimin sayesinde bunları başardık. Odaları-mızın sayesinde, Borsalarımızın saye-sinde. İşte bu salonu dolduran sizlerin sayesinde. Ülkesi ve milleti için para pul almadan, gece gündüz çalışan sizle-ri, müsaadenizle alkışlamak istiyorum. Peki, bunlar yeter mi? Asla yetmez, yet-memeli! Üreten, istihdam sağlayan, ih-racat ve yatırım yapan bizler, daha iyile-rini hak ediyoruz. Bu millet daha iyilerini

hak ediyor. Önümüzde büyük hedefleri-miz var. Hedeflere ulaşmak istiyorsak, geride kalmak istemiyorsak, her gün bir önceki günden daha fazla çalışmak zorundayız. Emin olun bir an durursak, yarışı kaybederiz.

Küresel rekabette yaşanan gelişme-ler, tam da bu gerçeği doğruluyor. Dün-yanın en zengin ülkeleri bile geride kal-mamak için yeni ittifaklar kuruyor. ABD, bir taraftan Avrupa Birliğiyle yeni bir ti-caret ve yatırım girişimi başlatıyor. Diğer taraftan da yükselen Asya Pasifik ülke-leriyle ekonomik işbirliği kuruyor. Yani küresel ekonomiye şekil verecek yeni it-tifaklar doğuyor. AB, pazar alanını geniş-letmek için son 5 yılda 21 ülkeyle serbest ticaret anlaşması imzaladı. Çin, Afrika’ya büyük bir açılım başlattı. Hem Afrika pa-zarına yerleşiyor. Hem de kıtanın ma-

Page 12: Ato dergi sayi49

-10- | ADANA TİCARET ODASI

den kaynaklarının ve geniş arazilerinin kullanım haklarını alıyor. Diğer yandan Almanya’nın başını çektiği sanayileşmiş ülkeler, yeni bir endüstri devrimi üzerinde çalışıyor. Çin ve Kore de bu alana büyük yatırım yapıyor. Gelişmekte olan ülke-lerse, daha fazla yatırım çekebilmek için sürekli reformlar yapıyor. Mevzuatlarını yatırımcı dostu haline getiriyor, iş yapma kolaylığı endeksinde yükseliyorlar.”

Türkiye’nin son yıllarda müthiş bir başarı öyküsü yazdığını ancak aynı yön-temlerle büyümeyi sürdürmenin, hatta yerimizi koruyabilmenin mümkün ol-madığına da işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Yol haritamızı belirleyip, her gün bir adım daha ileri gitmek zorundayız. Mil-letimize daha parlak bir gelecek kazan-dırmak için, ülkemizin yıldızını yeniden parlatmalıyız. Reel sektörümüze yeni-den heyecan vermeliyiz. Şirketlerimizin rekabet gücünü artıracak düzenlemeler görüşülürken, Meclis’te ve komisyonlar-da, hem iktidar hem de muhalefet par-tilerimizin, geçmişte olduğu gibi destek ve katkılarını bekliyoruz. Türkiye’nin yeni bir büyüme ve sanayileşme modeline ihtiyacı var. Yapısal reform gündemini korumaya ve güçlendirmeye ihtiyacı var. Bunları da ortak akılla ve birlik beraber-lik içinde yapmalıyız. Mahkemeler ticari uyuşmazlıklarda hızlı ve sağlıklı karar alamıyor. İş Mahkemeleri, bilirkişilik ku-rumu, karşılıksız çek gibi alanlarda bü-yük sıkıntılar yaşanıyor. Bunları düzelte-cek adımlar bir an önce atılmalı. Bu kap-samda arabuluculuk ve tahkim gibi yeni mekanizmalar devreye girmeli. Karşılık-

sız çek sorununu hafifletmek üzere kare kodlu çek zorunlu oluyor. İşçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorun-lu hale geliyor. Benzer şekilde, belirli bir tutarın altındaki ticari uyuşmazlıklarda zorunlu tahkim sistemine geçmeliyiz. Biz buna hazırlık için, hem TOBB çatısı altında hem de Odalarımızda tahkim ve arabuluculuk merkezleri kurmaya baş-ladık. Bu süreçte Adalet Bakanımız ve Yargıtay-Danıştay Başkanlarımızla bir ilki gerçekleştirdik” diye konuştu.

Yatırım teşvik sisteminin günümüz şartlarına göre yenilenmesi gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Teknoloji getiren, üretimin katma değerini artıracak faaliyetler daha fazla desteklenmeli. Teşvikler verilirken, pro-je bazlı değerlendirme yapılmalı. Sadece yeni yatırımlar değil, üretim de teşvik edil-

meli. Anadolu’da güzel bir söz var; biçti-ğini beğenmiyorsan, ektiğine bakacaksın. İşin eskisi gibi performans göstermiyorsa, iş yapma biçimini değiştireceksin. Günü-müzde özellikle 3 alanda sağlanan iler-lemeler, ekonomilerin geleceğini belirle-yecek. Bunlar; biyo, nano ve bilgi-iletişim teknolojileri. Bu üçü yakın gelecekte tüm sektörleri ve iş yapma biçimlerini kökten değiştirecek. Biz de bunlara odaklanma-lıyız. Bakın dünya 4. sanayi devrimini tar-tışmaya başladı. Almanya, Amerika, Kore; buna yönelik ciddi adım atıyor. Biz de buna hazırlanmalıyız. Ülkemize böyle yüksek teknolojiler getirecek şirketlere destek verecek bir Teknoloji Geliştirme Fonu kur-malıyız. YOİKK’te Bakanlıklarımızla tüm bu konularda kapsamlı çalışmalar gerçekleş-tirdik. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluş-ları listesinde Anadolu şehirlerinden daha fazla şirket görmek bizi memnun ediyor.

Page 13: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -11-

Bu eğilimi hızlandırarak devam ettirmeli, bölgeler arası dengesizlikleri gidermeliyiz. Bölgesel yatırım kararlarına yereldeki ak-törlerin katılımını esas almalıyız. Bu kap-samda Bölgesel Kalkınma Ajanslarında özel sektörün ağırlığını artırmalıyız.

Odaklanmamız gereken önemli ko-nulardan biri de ihracat kapasitemizi artırmaktır. Zira aynı malları, aynı şir-ketlerle, aynı pazarlara satarak, ihracatı 150 milyar dolardan 500 milyar dolara çıkarmamız mümkün değil. İhracat des-tek sistemimizi; -yeni ürün, yeni pazar, yeni ihracatçı- şeklinde değiştirmeliyiz. KOBİ’lerimize daha çok ihracat yapmayı öğretmeliyiz. Eğer ihracat yapan firma sayısını 100 bine çıkarmak istiyorsak, bunun kaynağı işte burada. Odalarımız-da ve Borsalarımızda. İnsanın kanadı, gayretidir demiş Mevlana. Bu camia, eli-ni taşın altına koymaya, ihracatta yeni bir atılım dönemi başlatmaya hazır. Öte yandan kapsamlı bir dış yatırım modeli-ne de ihtiyacımız var. Hedefimiz, küresel milli şirketlerle dünyaya yayılmak olmalı. Türkiye sadece sermaye ithal eden bir ülke değil, sermaye ihraç eden bir ülke haline de geldi. Son 5 senede şirketle-rimiz yurtdışında 23 milyar dolar doğ-rudan yatırım gerçekleştirdi. Bu tutar önceki 50 senenin toplamının tam 1,5 katı. Hem bu kaynağı daha verimli kul-lanmalı, hem de en uygun yurtdışı yatı-rım imkânlarını yatırımcılarımıza göste-rebilmeliyiz. Bunu yaparken, şirketlerin merkezlerini, özellikle de Ar-Ge birimle-rini burada tutmalıyız. Ekonomi Bakan-lığımızla birlikte yeni ihracat ve yatırım modeli üzerine çalışıyoruz. İnşallah bu tabloyu daha olumlu hale getireceğiz.”

Page 14: Ato dergi sayi49

-12- | ADANA TİCARET ODASI

Adana’yı parlak günler bekliyorMayıs ayı Meclis toplantımızda kentin artılarının her geçen gün daha arttığını belirten Menevşe:

Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menev-şe, Binali Yıldırım’ın Başbakanlığı’nda

kurulan 65. Hükümet’in, Adana’nın kalkın-ma yönündeki çalışmalarına önemli kat-kılar sağlayacağına inandığını belirterek, “Adana Milletvekilimiz Ömer Çelik’in de Avrupa Birliği Bakanı olarak görev yapaca-ğı Hükümet ile mevcut ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkararak, Adana’nın daha yaşa-nılabilir, sorunsuz bir kent olması hedefini yakalayacağımıza inanıyorum” dedi.

Odamızın Mayıs ayı olağan Meclis toplantısı, Tarkan Kulak başkanlığında gerçekleşti. Nisan ayı mizanı ve Yö-netim Kurulu Faaliyet Raporu’nun oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından söz alan Atila Menevşe, gündemdeki çeşitli konulara ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Konuşmasında, 65. Hükümet’e ba-şarı dileyen, Fatma Gül Demet Sarı’ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevi

sürecinde Adana’ya yaptığı hizmetler-den dolayı teşekkür eden Atila Menevşe, önümüzdeki dönemde Ankara’daki lobi çalışmalarına daha fazla ağırlık veril-mesi gerektiğini söyledi. Adana Millet-vekili Ömer Çelik’in Avrupa Birliği Bakanı olmasının Adana için önemli bir şans olduğuna işaret eden Menevşe, “Sayın Çelik, gerek Adana Milletvekilliği, ge-rekse Hükümet nezdinde yürüttüğü ba-kanlıklardan dolayı oldukça deneyimli.

Türkiye’nin AB katılım sürecinin hızlan-dığı bu günlerde Ömer Çelik gibi etkin bir ismin bakan olması müzakere sürecinde hükümetimize ve ülkemize güç verecek-tir. Adana iş dünyası olarak hükümeti-mizden beklentilerimiz büyük. Bunları bildiğiniz gibi birlik beraberlik içerisinde oluşturduğumuz lobi ve raporlarla hü-kümetimize iletiyoruz, istişare ediyo-ruz. Makro konuları ise, TOBB, Konseyler ve üyesi olduğumuz kurum kuruluşlar vasıtasıyla gündemde tutuyoruz. Yeni hükümetimizin taleplerimize acil eylem planları ile cevap vermesi ve ekonominin tekrar yükselişe geçmesini temenni edi-yorum. Adana olarak bu şansı en iyi şe-kilde kullanmalıyız. Adana’nın sorunları-nın daha kısa zamanda çözüme kavuş-turulduğu, birlik ve beraberlik ruhunun en üst seviyeye çıkarıldığı süreci, Oda, Borsa, kurum ve kuruluş temsilcileriy-le sağladığımız uyumun da desteğiyle daha da ileriye taşıyacağımıza inancım tamdır” dedi.

ÜYELERİMİZE DUYURU!Normal yayın periyodu aylık olan Odamız Dergisi, yaz dönemindeki durgunluk dolayısıyla; Haziran/Temmuz ve Ağustos/Eylül sayıları birleştirilerek yayımlanacaktır. Odamızın Haziran/Temmuz etkinliklerine yer verdiğimiz bu dergimizin ardından, Ağustos/Eylül sayımız Eylül ayı ortasında abonelerimize ulaştırılacaktır.

ADANA TİCARET ODASI

Page 15: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -13-

Page 16: Ato dergi sayi49

-14- | ADANA TİCARET ODASI

Valimiz Demirtaş ile olumlu bir başlangıç yaptıkMeclis toplantımızda konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Menevşe:

Kentin birlik ve bütünlük içerisinde gelişimi için tüm kurum ve kuru-

luşların aynı istikamette çalışması ge-rektiğini, bu konuda en önemli payın da o kentin valisine düştüğünü belir-ten Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, bu anlamda Adana Valiliği’ne atanan Mahmut Demirtaş ile gerçek-leştirdikleri ilk görüşmelerin ardından olumlu bir başlangıç yapıldığına inan-dıklarını belirtti.

Odamızın Haziran ayı olağan Meclis toplantısı, Tarkan Kulak Başkanlığı’nda gerçekleşti. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun oybirliğiyle kabul edilme-sinin ardından söz alan Başkanımız Atila Menevşe, gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Adana Valisi Mustafa Büyük’ün iki yıllık görev süresinin ardından Mer-kez Valiliği görevine atandığını belir-ten Menevşe, “Sayın Büyük ile iki yıllık süreçte yakın iletişim ve işbirliği içe-risinde olduk. Kendisinin mütevazı ve bütünleştirici yapısı ile ilimizin birlik beraberliğine çok olumlu katkıları ol-muştur. Kendisini 9 Haziranda uğurla-dık ve Adıyaman’dan ilimize tayin olan yeni valimiz Sayın Mahmut Demirtaş’ı karşıladık. Sayın Valimizi önce Oda ve Borsa Başkanları olarak dört kurum

birlikte, takiben Yönetim Kurullarımız-la ayrı ayrı ziyaret ettik. Odamızın il düzeyinde yürüttüğü makro projelerde Sayın Valilerimizin önemi büyük. Ken-disiyle kurumlarımızı, çalışmalarımızı ve desteğini istediğimiz bazı önemli projelerimizi konuştuk. Başta tarım ih-tisas OSB ve ATAK A.Ş. projelerimiz ol-mak üzere kendisinden çok olumlu ve hızlı yanıtlar aldık. Bu noktada önemli olan kentin birlik ve bütünlük içinde aynı istikamette çalışabilir, lobi ya-pabilir olmasıdır. Şüphesiz burada en önemli pay Valimize düşmektedir. Bu bakımdan Sayın Valimizle iyi bir baş-langıç yaptığımıza inanıyorum” dedi.

Konuşmasında Odamızın uzun yıl-lardır bekleyen projelerinden biri olan, “Dijital Arşiv Projesi”ni hayata geçir-meyi başardıklarına da değinen Me-nevşe şunları söyledi:

“Çukurova Kalkınma Ajansından al-dığımız hibe ile Ticaret Sicili Arşivimiz-deki 1 milyon evrakı dijital ortama ak-tardık. Bu etapla dijital arşivimizde faal ve en çok işlem gören yaklaşık 23 bin şirketin bilgileri artık dosya çıkarmaya

gerek olmadan bilgisayar ekranından görüntülenmektedir. Böylelikle arşivi-mizin önemli kısmının dijital ortama geçmesini sağlanmış, dijital arşiv ya-zılım ve donanım altyapısı da Odamı-za kazandırılmıştır. Önümüzdeki 12 ay içerisinde Oda arşivimizin kalan kısmı-nın da taranması ve arşivin tamamen dijital hale gelmesi sağlanacaktır.”

Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi ProjesiTicari Bilgi ve İstihbarat Merkezi

Projesi konusunda firmalarla pilot ça-lışmalara başladıklarını da kaydeden Menevşe, bu konuda da şöyle konuştu:

“Bu projede Mersin Ticaret ve Sana-yi Odası, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ile Odamız arasında bir Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi kurmayı ve bu mer-kezle Çukurova’daki firmalara dış tica-ret ve rekabet bilgisi sağlamayı amaç-lamıştık. Projemizin kuruluş ve eğitim bölümlerini tamamladık. Şimdi Oda-larımızda yetiştirdiğimiz personel ve eğitmenlerimiz, seçilen pilot firmalara, dünya, kıta ve ülke bazında fiili potan-

Page 17: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -15-

siyel müşterilerini bulmayı ve rakipleri-nin detay bilgilerini edinmeyi öğretiyor, birlikte uygulama yapıyorlar. Bu proje sonunda pilot firmalarımızın ihracat yapmasını bekliyoruz. Eğitilen Oda per-sonelimiz ise proje sonrası talep eden firmalara destek hizmetlerini sürdüre-cek ve Odamız yeni bir hizmet kalemini hizmetlerine eklemiş olacaktır.”

Adana Markası’nın Öyküleri ÇalışmasıOdamızın; Adana’nın tanıtımı ve

turistlerce öyküler yoluyla dış dünya-da anlatılmasının sağlanması ama-

cıyla 2015 yılında Adana Markasının Öyküleri adlı bir çalışma yaptığını ve Adana hakkında öyküler hazırlatarak bir kitap halinde İngilizce ve Türkçe olarak bastırdığını da hatırlatan Atila Menevşe, “Bu çalışmamız 10-12 Ma-yıs 2016 tarihlerinde Miami Florida’da düzenlenen akademik bir kongrede -Öyküler yoluyla Destinasyon Pazar-laması ve Markalama- adıyla çalışma-daki danışmanlarımız Prof.Dr. Cihan Yavuz ve ekibi tarafından akademik bir tebliğ olarak yayınlanmıştır. Odamızca hazırlatılan ve öykülerin animasyon-larını da içeren görseller bu çalışma-

da sergilenmiştir. Odamızca yapılan bir çalışmanın Amerika’da akademik alanda yayınlanması ve tanıtılmasında mutluluk duydum. Bu gibi çalışmalarla Odamızın adını her alanda duyurmaya devam edeceğiz” dedi.

Sözlü ile görüşülen konularAdana Büyükşehir Belediye Başka-

nı Hüseyin Sözlü ile geçtiğimiz günler-de bazı sorunların çözümü konusunda görüşme gerçekleştirdiklerini de be-lirten Menevşe, “Fırıncılar, tekstilciler, servis ve taşımacılar Meslek Komi-telerimizin sorunlarını ve taleplerini kendisine anlattık ve olumlu yanıtlar aldık. Kendisi, özellikle kaçak ekmek fırınları ve tahditli servis plakalı araç-ların denetimi konusunda ilgili bürok-ratlara talimatlarını verdi. Tekstilcile-rin çıkmaz sokağın açılması ve Melek-girmez bölgesinin adının Tekstil Vadisi olarak düzeltilmesi talepleriyle ilgili de inceleme başlattı. Sayın Başkana ilgisi için şimdiden teşekkür ediyorum. Be-lediyemizle Odamız arasındaki diya-loğu devamlı bir konumda tutacağız. Umarım en kısa sürede bu çalışma-lardan olumlu sonuçlar alacağız” diye konuştu.

Page 18: Ato dergi sayi49

-16- | ADANA TİCARET ODASI

Odamızın Temmuz ayı olağan Meclis toplantısı “Terör” gündemiyle yapıldı:

Teröre karşı bütün insanlık birleşmelidir

Meclis Başkanımız Tarkan Kulak ile Yönetim Kurulu Başkanımız Atila

Menevşe, Atatürk Havaalanı’nda ger-çekleşen ve 44 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı kınayarak, “Terör ne bir ülkenin, ne de bir bölgenin sorunudur. Terör in-sanlığın sorunudur. Bu vahşet karşısın-da bütün insanlığın birlik içerisinde ol-ması gerekiyor” açıklamasını yaptılar.

Odamızın Temmuz ayı olağan Meclis toplantısı Tarkan Kulak başkanlığında gerçekleşti. “Terör” gündemiyle yapı-lan ve başlangıcında terör şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunu-lan toplantıda konuşan Tarkan Kulak, “Geçtiğimiz günlerde hepimizi yasa bo-ğan bir olay yaşandı. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda, 44 masum insanın hayatını kaybettiği ve çok sayıda vatan-daşımızın da yaralandığı insanlık dışı bir terör saldırısı yaşadık. Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef alan bu ve benzeri terör saldırılarını şiddetle kınıyor; hayat-larını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, ya-ralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Me-nevşe de konuşmasında, İstanbul Ata-türk Havalimanı’nda yaşanan saldırının; terörün insan hayatını hiçe sayan, kadın, çocuk, yaşlı, din, inanç, milliyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanları hedef alan zalim, alçak ve çirkin yüzünü tekrar orta-ya koyduğuna işaret ederek, “Millet ola-rak büyük üzüntü içindeyiz. 19’u yabancı 44 kişinin hayatını kaybettiği 238 kişinin yaralandığı bu olay, teröre karşı tüm dünyanın birlik ve beraberlik içinde mü-

cadele etmesi gerektiğini tekrar ortaya koymuştur. Terör ne bir ülkenin ne de bir bölgenin sorunudur. Terör insanlığın so-runudur. Terör çirkin yüzünü Amerika’da, İspanya’da, Belçika’da, Ortadoğu’da ve ülkemizde gösterebilmektedir. Dini, ırkı, rengi, milliyeti, siyasi görüşü, ne olursa olsun tüm insanlık bu vahşet karşısın-da büyük ve güçlü bir dayanışma içinde olmalıdır. Yaşadığımız bu acı olayın son olmasını diliyorum” görüşlerini dile ge-tirdi.

Page 19: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -17-

Odamız’dan Vali Mahmut Demirtaş’a kutlama ziyareti:

Adana iş dünyasının her zaman yanında olacağım

Görev süresi içerisinde her zaman iş dünyasının yanında yer alarak

sorunlarının çözümü konusunda gay-ret sarf edeceğini belirten Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “Siz kazanırsanız memleket de kazanır, mutlu olur. Siz ka-zanamazsanız memleket de kazanamaz ve biz de mutlu olamayız” dedi.

Atila Menevşe başkanlığında-ki Odamız Yönetim Kurulu, Adıyaman Valiliği’nden Adana Valiliğine atanan Vali Mahmut Demirtaş’a kutlama ziyaretinde bulundu. Başkan Yardımcımız Mehmet Şahbaz, Yönetim Kurulu üyelerimiz Zü-beyt Şendur, Erdinç Güneyli, Mehmet Şah Aba, Şahin Güneşer, Genel Sekreter Ve-kilimiz Birol Yarman, Odamız Danışmanı Vedat Kahyalar, Adana Tanıtım ve Kalkın-ma A.Ş. Genel Müdürü İlhami Günsel’in yer aldığı ATO Heyeti’ni sıcak bir ilgiyle karşılayan Vali Demirtaş, Oda tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili olarak Baş-kanmız Atila Menevşe’den bilgi aldı.

Konuşmasında, Adana’nın sahip ol-duğu potansiyelin en iyi şekilde değer-lendirilmesi için üzerlerine düşen tüm görevleri fazlasıyla yerine getirmeye çalıştıklarını ve bu kapsamda da tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket ettiklerini belirten Başkanımız Atila Me-nevşe, “Adana’nın ekonomik potansiye-

lini ve gücünü sizlerin destek ve direktif-leriyle, katma değer, yatırım ve istihdam açısından daha üst noktalara taşıyaca-ğımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Kuruluş çalışmaları Odamız önderli-ğinde devam eden Adana Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi konu-sunda da bilgi veren Menevşe, bürok-ratik işlemlerin hızlandırılması için Vali Demirtaş’tan yardım istedi. Menevşe, “Adana Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde katma değeri yük-sek ürünlerin yetiştirilebilmesine yönelik olarak seracılığı teşvik etmek istiyoruz. Adana ancak Tarıma Dayalı İhtisas Or-ganize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasıyla birlikte organize tarımın verimliliği ve nimetlerinden yararlanmaya başlaya-caktır” diye konuştu.

Vali Mahmut Demirtaş da, görev sü-resi içerisinde tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle el ele vererek kent dinamikleriyle tam diyalog halinde Adana’yı başta ekonomik alanda olmak üzere hemen her alanda daha ileriye ta-şımanın gayretinde olacaklarını belirtti. Demirtaş, Adana’nın sahip olduğu zen-ginliklerin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve kentin sorunlarının çözümü konusun-da çaba harcayacağını belirtirken, “Siz kazanırsanız, memleket de kazanır, mut-lu olur. Siz kazanamazsanız memleket de kazanamaz ve biz de mutlu olamayız. Bu anlamda sizlerin ülke ekonomisine katkı-nız son derecede önem taşıyor. Biz de bu kapsamda üzerimize düşen tüm yüküm-lülükleri yerine getirerek sizlere yardımcı olmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Page 20: Ato dergi sayi49

-18- | ADANA TİCARET ODASI

Adana’dan güzel duygularla ayrılıyorum

Odamız ile Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana Ticaret Borsası

(ATB) ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi(AOSB) tarafından; son kararname ile Merkez Valiliği görevine atanan Vali Mustafa Büyük’ün onuru-na iftar yemeği verildi. Vali Mustafa Büyük, “2 yıl önce geldiğim Adana’dan heyecanla, mutlulukla, burukluk ve hüzün yaşamadan ayrılıyorum. Çünkü biliyorum ki benim burada çok büyük bir ailem, dostlarım, kardeşlerim var” dedi.

Adana Sheraton Oteli’nde, Vali Mustafa Büyük’ün kentten ayrılacak olması nedeniyle gerçekleştirilen if-tar yemeğine il protokolünün yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Milletvekili Zülfikar İnö-nü Tümer ile TOBB’ye bağlı üç Oda’nın Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri de katıldı. Mersin Valisi Özdemir Çakacak ile Mersin Büyükşehir Belediye Başka-nı Burhanettin Kocamaz’ın da katıldığı iftar yemeğinin ardından Oda, Borsa ve AOSB Başkanları tarafından Vali Büyük’ün Adana’daki çalışmalarına ilişkin görüşler dile getirildi.

Vali Mustafa Büyük’ün görev yap-tığı süre içerisinde yaydığı enerjinin sinerjiye dönüştüğünü belirten Yöne-tim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe de, “Öncelikle her görüşmemizi kabul ederek projelerimizle yakından ilgi-lendiğiniz için şahsım ve 26 bine yakın üyem adına teşekkürlerimi sunuyo-rum. Devletin otoritesini iyi tesis et-tiniz. Herkese ve her kesime eşit yak-laşım sağladınız. Kimi zaman hak ve

hukuku öne çıkararak, kimi zaman aklı selimi tesis ederek, kimi zaman birlik ve beraberliğin faziletini göstererek, kimi zaman da doğru yolu tarif ederek sağladınız. Kısaca Adana’yı devletin şefkatli yüzüyle tanıştırdınız. Eminim Adanalı sizin bu tarzınızı örnek olarak gösterecektir. Bundan sonraki görev-lerinizde nice başarılara koşmanızı di-liyorum” dedi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, Vali Mustafa Büyük’ün, görevi süresince iş dünyasıyla sürekli diyalog içerisinde olduğunu belirterek, “Vali-miz Mustafa Büyük Adana’ya geldikten sonra iş aleminin, Adanamızın ekono-misine katkı anlamında neler yapabi-liriz için mümkün olduğunca çalıştık. Valimiz bizlere her zaman abilik ve akıl hocalığı yapmıştır.Biz AOSB, ADASO, ATO VE ATB olarak valimizle birlik ve dirlik içerisinde çalıştık. Değerli katkı-larından dolayı valimize sonsuz teşek-kür ediyoruz. Yolunuz her daim açık olsun” dedi.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da, “Değerli Valimiz Musta-

Odamız ile ADASO ve OSB tarafından Vali Büyük’ün onuruna iftar yemeği verildi:

Page 21: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -19-

fa Büyük’ü 2 yıla yaklaşan görevi sü-resince Adana’mızın ve sanayimizin gelişmesini sağlayacak her girişimde, projede, etkinlikte yanımızda bulduk. Destek verdiler, yol gösterdiler. Her kesime eşit ve adaletli davrandılar ve çözüm ürettiler. Hem çok bilgili hem de çok adaletli bir devlet adamı oldu-ğundan hepimizde bir iz bıraktı. Yeni görevinizin hayırlı olmasını dilerken biz sizden razıyız, Allah da sizden razı olsun” diye konuştu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ada-na Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ise “Adana, Valimiz Mustafa Büyük’ü çok sevdi. Adana’da hoş bir seda bıra-karak gidiyor. Bu şehrin kültüründe var olup da unutulmaya terk edilen kucak-laşma duygusunu Sayın Valimiz tekrar hatırlattı. Toplumun her kesiminde bir ahenk sağladı, içimizden biri oldu. Mü-tevaziliğiyle hepimize örnek oldu. Ada-nalı kendisini asla unutmayacaktır. Güle güle gidin, yolunuz açık olsun” dedi.

Günün son konuşmasını gerçek-leştiren Vali Mustafa Büyük, 2 yıl önce medeniyeti ve insan zenginliği ile Türkiye’nin seçkin, önemli şehir-lerinden birisine geldiğini çok iyi bil-diğini ifade etti. Bu güzelliği topluma yansıtan, birlik ve beraberliği dünyaya duyuran bir şehir olma özelliği olması-nı tam göremediğine de değinen Vali Büyük, “Kendime koyduğum hedef;

bu şehir birlik ve beraberlik içerisin-de hareket ettiği zaman metropolün merkezi, Türkiye’nin sanayi alanında-ki alternatif bölgesi merkezi olacaktı. Bunu sağlamak için de gönüllere gir-meyi birinci hedef olarak belirledim. Sevmeden hizmet etmek mümkün de-ğildir. Bu şehri ve insanlarını gerçekten sevdim. Sizlerin hayır duasını alarak hizmet etmeye çalıştım. Türkiye’nin

en önemli şehrinde ATO, ATB, ADASO, AOSB Başkanları, meclis başkanla-rı, yönetim kurulları birlik içerisinde her ferdini, her odağını, her aktörünü burada toplamış bana eşlik ediyorlar. Beni bahtiyar ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Toplumumuzun değerlerini ortaya çıkararak, birlikte hareket etme kabiliyetimizi geliştirir-sek daha çok mutlu olur, kalkınırız. 2 yıl önce geldiğim heyecanla, mutlu-lukla; burukluk ve hüzün yaşamadan ayrılıyorum. Çünkü biliyorum ki benim burada çok büyük bir ailem var. Dost-larım, kardeşlerim var. Ankara’da bir kardeşiniz var. Haklarınızı helal ediniz. Besmeleyle başladık, besmeleyle biti-riyoruz. Allahaısmarladık” dedi.

Konuşmaların ardından üç Oda ile OSB tarafından hazırlanan çeşitli he-diyelerin yanı sıra Vali Mustafa Büyük adına oluşturulan bin ağaçlık, ‘Sevgi Çocukları Hatıra Ormanı’nın yerini ve tabelasını gösteren çerçeveli fotoğraf kendisine sunuldu.

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞIYönetim Kurulu Başkanımız

Sayın ATİLA MENEVŞE’nin Sevgili Babası;

MEHMET ZEKİ MENEVŞE’nin

ebediyete intikal ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Kendisine Allah’tan rahmet,kederli ailesine ve yakınlarına

sabır ve başsağlığı dileriz.

ADANA TİCARET ODASI

Page 22: Ato dergi sayi49

-20- | ADANA TİCARET ODASI

Vali Büyük’ten Odamıza veda ziyareti

Adana Valisi Mustafa Büyük, Odamıza veda ziyaretinde bulundu. Vali Mustafa Büyük’ün veda ziyare-

tinde, Meclis Başkanımız Tarkan Kulak, Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Me-nevşe, Başkan Yardımcımız Mehmet Şahbaz, Yönetim Kurulu üyelerimiz Zü-beyt Şendur, Şahin Güneşer, Naci Hey-beli, Meclis Üyemiz Levent Yamaç, Genel Sekreter Vekilimiz Birol Yarman ile Genel Sekreter Yardımcımız Barış Topal hazır bulundular.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Bü-yük, görev süresi içerisindeki yapı-cı işbirliğinden dolayı Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin şahsında Meclis Başkanımız Tarkan Kulak ve Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe’ye

teşekkür etti. Büyük, “Adana’dan son derece iyi duygularla ayrılıyorum. Be-nim için Adana’ya bir Vali olarak hizmet verebilmiş olmak büyük gurur. Görev sürem içerisinde Adana’nın huzurlu bir kent olması, birlik ve beraberlik halin-de hareket edilmesi için elimden ge-len gayreti gösterdim. Çünkü ayrılığın gayrılığın kimseye bir faydası olmaz. Bu sürede Ticaret Odamız ile son de-rece güzel ve verimli çalışmalara imza attık. Adana’nın mevcut potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik bu çalış-malara katkılarınızdan dolayı sizlere te-şekkür ediyorum” dedi.

Meclis Başkanımız Tarkan Kulak ve Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Me-nevşe de, Vali Mustafa Büyük’ün görev

süresi içerisinde Adana’nın sorunlarının üzerine kararlı bir şekilde gittiğini ve ba-şarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini be-lirtirken, “Adana’dan ayrılacak olmanıza üzüntülüyüz. Sizi çok arayacağız. Tüm Adanalılar ve üyelerimiz adına Adana’ya verdiğiniz hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür ediyor, aramızdan fiilen ayrıl-mış olsanız da kalbimizde her zaman müstesna bir yeriniz olacağını vurgula-mak istiyoruz” diye konuştular.

Son derece sıcak bir ortamda ger-çekleşen ziyaret sırasında, Meclis Baş-kanımız Tarkan Kulak ve Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe tarafından Vali Mustafa Büyük’e Adana Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan hediye takdim edildi.

Page 23: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -21-

Page 24: Ato dergi sayi49

-22- | ADANA TİCARET ODASI

Üyelerimizin bilgilendirilmesi amacıyla, “Vergi İncelemelerinde Mükellef Hak ve Yükümlülükleri” konulu toplantı düzenledik

Vergi denetiminde mükelleflerin de hakları var

Odamız ile Vergi Denetim Kurulu Adana Grup Başkanlığı işbirliğiyle üyelerimize

yönelik “Vergi İncelemelerinde Mükellef Hak ve Yükümlülükleri” konulu bilgilendir-me toplantısı düzenlendi.

Odamız Meclis toplantısında ger-çekleşen ve çok sayıda üyemizin katıldığı toplantının açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, iş dün-yası olarak etkin ekonomi politikaları ve istikrarla ekonominin iyi idare edilmesi-ni ve yatırımcı ve girişimcinin önündeki engellerin kaldırılmasını beklediklerini belirterek, “Özel sektöre verilecek fırsat-lar yatırımları, kapasite artışını, ihracatı, kazancı ve elbette vergilerle bu kazancın toplumla bölüşülmesini getirecektir. Bu nedenle ekonomik ve sosyal refah için ülke olarak bir zincirin halkaları olduğumuzun farkındayız. Vergi ödemenin, sadece ya-sal bir zorunluluk değil, devlete ve mille-te karşı da önemli bir vicdani yükümlülük olduğunu biliyoruz. Verginin sağlıklı top-lanması ve mükelleflerin eşit koşullarda rekabet etmesi, özel sektörün gelişmesini de destekler. Bu noktada kayıt dışı ekono-miyle mücadele ve mükellefleri rahatsız etmeyecek şekilde etkin denetimlerle ka-yıt dışının önlenmesini desteklediğimizi belirtmek istiyorum. Vergi Denetim Kuru-

lu Başkanlığımız bugün vergi denetimi ve bu sürecin her aşamasında mükelleflerin haklarını içeren bir bilgilendirme yapacak. Bu konuda üyelerimizin ve firmalarımızın bilinçlenmesi ve vergi incelemesi süreci-nin hak ve yükümlülükler yönünden teka-mül etmesi sağlanacaktır” dedi.

Daha sonra söz alan Vergi Denetim Kurulu Adana Grup Başkanı Adem Toksöz, petrol ya da doğalgaz gibi kaynaklara sahip olmayan modern ülkelerin en önemli geliri-nin vergi olduğunu vurguladı.

Mükellefin, vergi dairelerinden korkusu-nun temelinin Osmanlı dönemine dayandı-ğını ifade eden Toksöz, “Mültezim denilen kişilerin, vicdansızlığı, hoşgörüsüzlüğü, yurttaş ile devlet arasındaki köprülerin tah-rip olmasına neden olmuştur. Devlete göre yurttaş, öncelikle bir gelir kaynağıdır. Dev-letin kaynakları hesapsızca heba edildikçe bedeli sanatkardan, tüccardan ve çiftçiden tahsil edilmiştir. Devlet ile yurttaş arasın-da yıkılmış olan köprünün tamiratı uzun yıllar almıştır. 2000 yılından sonra Maliye Bakanlığı düzeyinde yapılan düzenleme-lerle bozulan bu ilişkiler tamir edilmeye başlanmış, vatandaş artık vergi dairelerin karşısında özgür bir birey sıfatına yüksel-miştir. Burnundan kıl aldırmayan ve yüzleri soğuk ve mimiksiz olan maliyecilerin yerini,

genç, dinamik, insanı anlayan ve anlamaya çalışan, sosyal ilişkileri gelişmiş memurlar almıştır. Maliye binaları artık vatandaş için korkutucu bina olmaktan çıkmış ve bilgi alınabilecek, danışılabilecek mekanlara dönüşmüştür” görüşlerini dile getirdi.

Vergi Denetim Grup Başkan Yardımcı-ları İhsan Tavlayan ve Yaşar Torun da vergi denetimlerinin gerekçesi ve denetim sıra-sında kurum ve mükelleflerin sahip olduğu haklara ilişkin sunum yaptılar. Sunumdaki başlıklar ve açılımları şöyle sıralandı:

Vergi incelemesi nedir ve neden yapılır?Türk vergi sisteminde beyan esası ge-

çerlidir. Bu durum beraberinde, mükellef-lerin beyanlarının doğruluğunun kontrol edilmesini gerektirmektedir.

Vergi İncelemesi; gerekli olduğunda yapılacak fiili envanter, yoklama veya ara-ma sonucu ele geçirilecek defter ve bel-geler ile araştırma sonucu elde edilecek bilgi ve bulgular da dahil olmak üzere, mü-kellefin defter, belge, hesap ve kayıtlarının incelenmesi suretiyle mükellef tarafından ödenmesi gereken verginin doğruluğunun saptanmasıdır.

Vergi incelemesinin amacı; ödenmesi gereken verginin doğruluğunu araştırmak,

Page 25: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -23-

tespit etmek ve sağlamaktır. Bununla bir-likte; vergi bilincinin yerleştirilmesi, hak ve yükümlülükler konusunda farkındalık oluş-turulması, vergide adalet ve eşitlik ilkeleri-nin sağlanmaya çalışılması, incelemelerin etkinliğinin artırılması ve mükelleflerin in-celeme sonrası gönüllü uyumunu sağla-maya yönelik olumlu etkilerin yaratılması da vergi incelemelerinin diğer amaçları arasında sayılabilir.

Vergi incelemesi cari hesap dönemi de dahil olmak üzere, 5 yıllık tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar, önceden bildirilmek-sizin her zaman yapılabilir.

Vergi incelemesinde kimler yetkilidir?Vergi incelemesi; vergi müfettişleri,

vergi müfettiş yardımcıları ve ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında gö-rev yapanlar her hal ve takdirde vergi ince-leme yetkisini haizdir.

Kaç tür inceleme vardır?Tam İnceleme: Bir mükellef hakkında,

bir vergi türü itibariyle bir veya birden fazla vergilendirme dönemine ilişkin her türlü iş ve işlemlerinin bütün matrah unsurlarını içerecek şekilde yapılan vergi inceleme-sidir.

Sınırlı İnceleme: Tam inceleme dışında kalan vergi incelemesidir.

Karşıt Tespit: Yürütülmekte olan vergi incelemeleri sırasında gerek duyulan belli konularda başka mükellefler nezdinde ya-pılan tespitlerdir.

Mükellefler hangi nedenlerle vergi incelemesine tabi tutulurlar?Yapılacak vergi incelemeleri, sektör,

konu ve mükellefler itibarıyla esas olarak, Kurul bünyesinde oluşturulan, Risk Analiz Merkezi’nde (VDK-RAMER’de), mevcut ve yeni geliştirilen programlar kullanılarak yapılan analiz ve mukayeseler neticesin-de belirlenmektedir. Bunun yanı sıra; ihbar veya şikayet, yapılmakta olan inceleme, teftiş ve soruşturmalarda tespit edilen hususlar, kamu kurum ve kuruluşların-dan intikal eden ve doğrudan veya dolaylı olarak vergisel konuları içeren inceleme

ve denetim talepleri, mükelleflerin iade talepleri, sektörel incelemeler, vergi mü-fettiş yardımcılarının yetiştirilmesine yö-nelik olarak yapılan incelemeler ve vergi müfettişlerinin karşıt inceleme talepleri nedeniyle yapılır.

Vergi incelemesi süreci nasıl başlar?Her vergi incelemesi, inceleme elema-

nın görev yaptığı birimde yetkililer tarafın-dan düzenlenen incelemeye ilişkin görev-lendirme yazısıyla başlar.

► Görevlendirme yazısı üzerine, ince-leme elemanı mükellefi yazı ile veya telefonla daireye davet eder.

► İnceleme ister mükellefin işyerinde isterse dairede yapılsın; inceleme ele-manı, mükellefe inceleme konusunu bildirip, incelemeye başlama tutanağı hazırlayarak mükellefle birlikte imza-lar. Tutanak dört örnek düzenlenir. İn-celeme elemanı tutanağın bir örneğini mükellefe verir, bir örneğini mükelle-fin vergi dairesine, bir örneğini bağlı olduğu grup başkanlığına gönderir, bir örneği de kendisinde kalır. Böylece vergi incelemesine başlanmış olur.

► İnceleme elemanı, inceleme görevi-nin kendisine verilmesinden itibaren en geç 30 gün içerisinde incelemeye başlar.

► İncelemeye başlama tutanağında in-celemenin dairede veya iş yerinde ya-pılması hususu kararlaştırılır.

► Vergi incelemeleri kural olarak ince-lemeye tabi olanın iş yerinde yapılır. İşyerinin müsait olmaması, ölüm, işin

terk edilmesi gibi zorunlu sebeplerle incelemenin iş yerinde yapılmasının imkansızlığı veya mükellef ve vergi sorumlularının istemesi ve bunun in-celeme elemanınca uygun görülmesi durumunda, inceleme dairede yapıla-bilir.

► İncelemenin dairede yapılması duru-munda, inceleme elemanı mükellef-ten yasal defter ve belgelerinin ibrazı-nı yazılı olarak ister. Bu durumda def-ter ve belgelerin ibrazı için 15 günden az olmamak üzere bir süre verilir.

► Verilen süre içerisinde defter ve belge-lerin mazeretsiz olarak getirilmemesi durumunda mükellef bunları ibraz et-memiş sayılır, bu durumda mükellefin ilgili dönem matrahları re’sen takdir edilir, mükellefin KDV indirimleri red-dedilir, mükellef hakkında gizleme fiili nedeniyle VUK 359. kapsamında Cum-huriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve mükellefe özel usulsüzlük cezası kesilir.

► İncelemeye konu olan hususlarda mükelleften istenen bilgi ve belgele-rim mümkün olan en kısa sürede te-min edilmesi, incelemenin kısa sürede tamamlanmasını sağlayacaktır.

► İncelemeye ibraz edilen defter ve bel-geler inceleme elemanı tarafından tu-tanakla teslim alınır. Vergi incelemesi süreci nasıl sonuçlanır?

► İncelemeye başlanıldığı tarihten itiba-ren tam incelemeler 1 yıl, sınırlı ince-lemeler 6 ay içerisinde tamamlanır. Bu süreler içerisinde tamamlanmaması durumunda inceleme elemanına idare

Page 26: Ato dergi sayi49

-24- | ADANA TİCARET ODASI

tarafından 6 ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.İnceleme sonucunda fark bulunmazsa; inceleme

sonucunda mükellefin beyanının gerçek durumu yan-sıttığı tespit edilmişse inceleme elemanı Kabul Raporu düzenler ve bu rapor mükellefin vergi dairesi dosyasın-da saklanır.

İnceleme sonucunda fark bulunursa; inceleme sıra-sında beyan edilmemiş bir matrah unsuru ya da matrah farkı tespit edilirse durum tutanakla tespit edilir. Dü-zenlenecek tutanaklar inceleme elemanınca mükellefe okunur veya okuması sağlanır, daha sonra birlikte im-zalanarak bir örneği mükellefe verilir.

► Mükellefin tarhiyat öncesi uzlaşmadan yararlan-mak isteyip istemediği inceleme elemanınca tuta-nağa alınır.

► İmzalanan tutanaklar ile elde edilen diğer bilgi ve belgelere istinaden vergi inceleme raporu düzen-lenir.

► Vergi inceleme raporlarının rapor değerlendirme komisyonuna intikal ettirilmek üzere ilgili birime teslim edildiği tarih incelemenin tamamlandığı ta-rih olarak kabul edilir.

► Vergi müfettişleri ile vergi müfettiş yardımcıla-rı tarafından düzenlenen vergi inceleme raporları, işleme konulmak üzere ilgili vergi dairesine tevdi edilmeden önce, meslekte on yılını tamamlamış en az üç vergi müfettişinden oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından vergi ka-nunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönet-melik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilir. Rapor değerlendirme ko-misyonunun rapora ilişkin nihai değerlendirmesinin incelemeyi yapana iletildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde mükellefin defter ve belgeleri tu-tanakla mükellefe iade edilir ve böylelikle inceleme tamamlanmış olur.

İnceleme Sürecinde Mükellef HaklarıMükellefler, vergi incelemesi yapanların kimliğinin

işe başlamadan evvel kendilerine gösterilmesini iste-yebilirler.

Mükellefler vergi inceleme elemanlarından incele-menin mevzuu hakkında incelemeye başlamadan önce kendilerine açıklama yapılmasını isteyebilirler.

Vergi incelemeleri esas itibariyle incelemeye tabi olanın işyerinde yapılır.

İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilme-si gibi zaruri sebeplerle incelemenin yerinde yapılması imkansız olur veya mükellef ve vergi sorumluları ister-lerse inceleme dairede yapılabilir.

Mükellefler zor durumda kalması nedeniyle defter ve belgelerini istenen sürede ibraz edemeyecek du-

Page 27: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -25-

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞIYönetim Kurulu eski Başkan Yardımcımız,

Sayın ALİ MÜNİF YEĞENAĞA’nın

Kayınvalidesi;

ANNEMARİE ZAİMLER’invefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

ADANA TİCARET ODASI

rumda ise, ek süre verilmesini isteme hak-kına sahiptir.

Vergi incelemesi yapanlar vergi kanun-larıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı vergi incele-me raporu düzenleyemezler.

Tutanak düzenlenmesi ve inceleme ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması hük-mü dışında, işyerinde yapılan incelemenin resmi mesai saatleri dışında yapılmaması gerekmektedir.

İnceleme esnasında tutanak düzen-lenmesi ve inceleme ile ilgili emniyet ted-birlerinin alınması işlemleri, işletmenin fa-aliyetlerini sekteye uğratmamalıdır

Mükellef, vergi incelemesinin her saf-hasında inceleme süreci hakkında incele-me elemanından bilgi isteyebilir.

Mükellefler haklarında ihtiyati haciz tatbik olunması halinde haczin tatbiki, gı-yapta yapılan hacizlerde ise haczin tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde ihtiyati haciz sebebine itiraz edebilirler.

Fiili envanterin yapılmasının gerektir-diği ve incelemeyi yapan tarafından tasdik edilen giderler Hazinece mükellefe ödenir.

Mükellefler inceleme elemanının göze-timinde, inceleme amacıyla el konulmuş defter ve vesikalar üzerinde incelemeler yapmaya, örnek almaya ve kayıtlar çıkar-maya yetkilidirler.

Vergi inceleme elemanının gerekçeli bir yazı ile sulh yargıcından arama kararı alın-masını istemesi ve sulh yargıcının da bu kararı vermesi üzerine mükellef nezdinde arama yapılması sırasında, mükellef sulh yargıcı tarafından verilen arama kararının gösterilmesini isteyebilir.

Mükellef ihbar üzerine yapılan arama-larda, ihbarda belirtilen hususların mevcut olmadığının ortaya çıkması halinde, hak-kında ihbarda bulunanın adını idareden öğrenebilir.

Yapılan aramalar sonucunda defter ve vesikaların muhafaza altına alınmış olma-sı, süresi gelen vergi beyannamelerinin verilmesi ödevini kaldırmaz.

Mükellef beyannamesini tanzim için gerekli bilgileri defter ve vesikalardan bu madde hükmüne göre çıkarabilir. Mükel-lefin bu husustaki yazılı isteği yetkililerce derhal yerine getirilir.

Mükellef vergi incelemeleri ile ilgili gö-rüşmelere, defter ve kayıtlarla ilgili olan

yetkili SM, SMMM ve YMM veya avukatların kendisiyle birlikte katılmasını sağlamak ya da kendisini temsilen yetkili bir temsilcisini göndermek hakkına sahip bulunmaktadır.

Mükellefi temsilen gelen kişilerin yasal olarak yetkilendirilmiş olmaları ve temsil belgesinin görüşmeler başlamadan önce inceleme elemanına verilmesi gerekir.

Vergi incelemesi yapanların, incele-meye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla altı ay içinde incelemeleri bitirmeleri esastır.

Bu süreler içinde incelemenin bitirile-memesi halinde ek süre talep edilebilir. Bu talep vergi incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından değerlen-dirilir ve altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.

Bu durumda, vergi incelemesi yapma-ya yetkili olanların bağlı olduğu birim tara-fından incelemenin bitirilememe nedenle-ri yazılı olarak nezdinde inceleme yapılana bildirilir.

Mükellefler diledikleri itiraz ve mülaha-zaların vergi inceleme tutanaklarına kay-dedilmesini isteyebilirler.

Mükellef arama sonucunda el konulan defter ve belgelerin muhafaza altında ol-ması sebebiyle zamanında yapılamayan kayıtlarını, defterlerin geri verilmesinden sonra 1 aydan az olmamak üzere verilecek uygun bir süre içinde yapabilir.

Mükellef dilerse defterlerinin muha-faza altına alındığında işlemlerini yeniden tasdik ettireceği defterlere kayıt ve iadesi halinde iade edilen defterlere intikal etti-rebilir.

Mükellef inceleme bitince, incelemenin yapıldığını gösteren resmi bir yazı isteye-bilir.

Mükellef vergi incelemesi sırasında veya sonrasında vergi mahremiyetine uyulmasını isteme hakkına sahiptir ve vergi mahremiyetinin ihlal edildiğinin belirlenmesi halinde ise şikâyette bulu-nabilir.

Mükellef vergi incelemesi sırasında düzenlenen tutanaklardan bir nüsha al-maya ve itirazlarının bulunması halinde bu itirazlarının tutanağa işlenmesini isteme-ye yetkilidir.

Rapor değerlendirme komisyonları ge-rekli gördüğü durumlarda ya da talepleri üzerine vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından düzenlenen vergi ince-leme raporları hakkında mükellefi dinleye-bilirler.

Mükellef, ikmalen, res’en veya idarece tarh edilen vergilerle, bunlara ilişkin ver-gi cezalarının tahakkuk edecek miktarları konusunda, tarhiyat öncesi ya da tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunabilir.

Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler.

Page 28: Ato dergi sayi49

-26- | ADANA TİCARET ODASI

Japon firmalarının gözü Adana’da...

Japon Dış Ticaret Teşkilatı Kıdemli Genel Müdürü Yasuyuki Murahashi,

Türkiye’de Marmara Bölgesi’ne alter-natif gösterilebilecek en uygun yerin Adana olduğunu belirterek, “Adana ile ilgili araştırmalarımız sürüyor. Ada-na’daki Japon yatırımlarının en kısa zamanda artacağını düşünüyorum” dedi.

Adana’daki yatırım olanaklarını in-celemek üzere kente gelen Japon Dış Ticaret Teşkilatı Kıdemli Genel Müdü-rü Yasuyuki Murahashi ve Dış Ticaret Uzmanı Emine Göncü, Odamızı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, Yönetim Kurulu üyelerimiz Mehmet Özel ve Mehmet Şah Aba’nın katıldıkları görüşmede, Türkiye’deki ilk Japon yatırımının 1990’da Hon-da ile başladığını ifade eden Yasuyuki Murahashi, “Şu andaki yatırım sayı-mız 160’a ulaştı. Bu rakamı en kısa sürede daha da artırmayı planlıyoruz. Türkiye coğrafyasına baktığımızda ya-tırımların büyük bölümünün Marmara Bölgesi’nde yoğunlaştığını görüyo-ruz. Ancak orası da tıkanma noktası-na geldi. Japon Dış Ticaret Teşkilatı olarak Marmara’nın tek alternatifinin Çukurova Bölgesi olduğunu belirle-dik ve Adana’ya yoğunlaştık. Buradaki çalışmamızın en kısa zamanda yatırı-ma dönüşeceği konusunda ümitliyim” diye konuştu.

Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe de, Adana’nın tüm ulaşım olanaklarından kolaylıkla yararlana-bilecek bir konuma sahip olduğuna işaret ederek, “Bölgemizde, üretimin dış pazarlara rahatlıkla ulaştırılabil-mesine yönelik limanlar ve serbest bölgeler mevcut. Adana ekonomisi tekstil, makina, gıda, kimya, mobilya ve ayakkabı oldukça gelişmiş durum-da. Adana Ticaret Odası olarak Japon yatırımcıların kentimize gelmesi için her türlü yardım ve destekte bulun-

maya hazırız. Bu düşünce doğrultu-sunda Japon işadamlarından oluşan bir heyeti, bölgemizdeki yatırım ola-naklarını görmek ve üyelerimizle iş görüşmesi yapmak üzere Adana’ya davet ediyoruz” görüşlerini dile ge-tirdi.

Başkanımız Menevşe, görüşmenin ardından Japon Dış Ticaret Teşkilatı Kıdemli Genel Müdürü Murahashi’ye ziyaretinin anısına Olgunlaşma Ensti-tüsü tarafından hazırlanan ve Adana’yı simgeleyen bir hediye sundu.

Page 29: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -27-

Page 30: Ato dergi sayi49

-28- | ADANA TİCARET ODASI

Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, Adana’nın mevcut kültür

birikimi, doğası ve iklimiyle film ve dizi sektörünün büyük gereksinim duydu-ğu, “Film Platosu”na en uygun bölge olduğunu söyledi.

Odamızın yanı sıra Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası ve Ada-na Hacı Sabancı Organize Sanayi Böl-gesi yöneticilerinin işbirliğiyle kurulan ATAK A.Ş.’nin hazırladığı Plato Adana Projesi’nin hayata geçirilmesine yö-nelik çalışmalara hız verildi. Film ve dişi sektörünün önemli isimleri Timur Savcı ve Bülent Turgut, “Adana Film Platosu” projesinin kente sağlaya-cağı katkılara ilişkin düzenlediğimiz bilgilendirme toplantısına katıldılar. Odamız’da gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkanımız Atila Menevşe, ATAK A.Ş.’nin “Tanıtım yetersiz ise yatı-rım olmaz, yatırım yetersiz ise kalkın-ma olmaz” düşüncesiyle hayata ge-çirildiğini söyledi. Adana Film Platosu projesinin vizyoner ruh ve profesyonel

Menevşe, ünlü yapımcıların da katıldığı “Adana Film Platosu” bilgilendirme toplantısında konuştu:

Adana, neden Hollywood olmasın?

yaklaşımın bir ürünü olduğunu ifade eden Menevşe şu görüşlere yer verdi:

“Adana’da sinema geçmişte var-dı, bugün de var, yarın da olacaktır. Adana birçok sanat dalında iddialı olmakla birlikte sinema ve film ala-nında İstanbul’dan sonra belki ikinci

sırada sayılabilir. Şüphesiz bu süreç-te Adana’nın tarihten gelen sinema atmosferinin yanında bir Plato olarak sunduğu avantajların da önemi bü-yüktür. Dünyada film platoları geliş-mekte olan bir trenddir. Birçok ülke bu platoları oluşturmak için mücadele

Page 31: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -29-

vermektedir. Adana bu bakımdan do-ğal bir plato niteliğindedir.”

ATAK A.Ş. Genel Müdürü İlhami Günsel de, projenin hayata geçmesiyle birlikte Adana ekonomisinin her alan-da gelişeceğine işaret ederek, “Adana olarak kültürel birikim, doğal güzellik-ler ve hepsinden önemlisi yetiştirdiği sinema oyuncularıyla Türkiye’nin film platosu olmaya yönelik çok ciddi bir potansiyeli bulunuyor. Amacımız, bu potansiyelin en kısa zamanda katma

değere dönüştürülmesidir” diye ko-nuştu.

Başta Muhteşem Yüzyıl olmak üzere birçok başarılı çalışmaya imza atan Yapımcı Timur Savcı da, İstan-bul Beykoz’da atıl vaziyetteki kundura fabrikasının film ve dizi platosuna dö-nüştüğünü, 80 bin metrekare alanda yapılan harcamanın 450 milyon lira-ya ulaştığını, teşvik edilmesi halinde Adana’da da böyle bir gelişmenin sağlanabileceğini kaydetti. Ekranlar-

da izlenen dizilerin yüzde 60’ının Bey-koz’daki platoda çekildiğini ifade eden Savcı, ulaşım ve barınma konularında yapımcıların teşvik edilmesi halinde, bu sektörde çok sayıda avantaja sa-hip Adana’yı mutlaka tercih edeceğine inandığını dile getirdi.

Kentte sinema TV sektörünün geli-şimi için ilk aşamada bir destek fonu oluşturulması ve insan kaynağı geli-şimi için adımlar atılması gerektiği-ni vurgulayan Savcı, Türkiye’nin önde gelen yapım prodüksiyon şirketlerini de Adana’ya getireceklerini belirterek Adana konulu uzun metrajlı bir sinema filminin çekimine de en yakın zaman-da başlama sözü verdi.

Bülent Turgut da günlük hayatta gerçek mekanlarda dizi çekmenin zor-luğunu dile getirirken platoların hem yapımcılar, hem oyuncular, hem de set ekibi açısından büyük kolaylık sağladı-ğını aktardı. Bülent Turgut, dizinin çekil-diği kentin ekonomisine sağladığı katkı-ları örneklerle dile getirirken, dekorunu yapan ustadan servis şoförüne, otel iş-letmecisinden lokantacısına, figüranın-dan yardımcı oyuncusuna kadar geniş yelpazede yarar sağladığını anlattı.Timur SavcıBülent Turgut

Page 32: Ato dergi sayi49

-30- | ADANA TİCARET ODASI

Dünyanın en serbest ekonomisi; Hong Kong...

Yönetim Kurulu Başkanımız Ati-la Menevşe, özellikle 1997 yılın-

da Çin’e katılımı ile global ekonomi-nin önemli bir parçası haline gelen Honkong’un, Adana’nın ihracat hedef-leri açısından önemli bir pazar oldu-ğunu söyledi.

Kentin ihracat kapasitesinin artırıl-masını temel hedeflerinden biri olarak belirleyen Odamızın üyelerimize farklı dış pazarları tanıtmak ve bu pazarlar-da yeni ticaret olanakları yaratmak için belirli aralıklarla gerçekleştirdiği ülke tanıtım toplantılarına Hong Kong da eklendi. Odamız ile Hong Kong Yatırım Ajansı Türkiye Temsilciliği işbirliğiyle, “Hong Kong’daki İş ve Yatırım Fırsatla-

rı Bilgilendirme Semineri” Meclis salo-numuzda gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Başkanımız Atila Menevşe, Hong Kong ile önceleri zayıf olan ve özellikle 1990’lardan son-ra hızlanan ticari ilişkilerimizin, Asya krizi ile belirgin bir duraksamaya gir-diğini, fakat 2000’li yıllar itibarıyla tek-rar hızlandığını bildirdi. Menevşe Hon Kong’a Türkiye’nin ihracatının büyük bir bölümünü tekstil ürünleri, turunçgiller başta olmak üzere sebze ve meyveler olduğu düşünüldüğünde, bölgemizin bu ürünlerdeki zenginliği nedeniyle öneminin daha iyi anlaşılacağı söyledi.

Özellikle 1997 yılında Çin’e katılımı ile hızla gelişen bir ekonominin parça-

sı olan Hong Kong’un, Adana’nın ihra-cat hedefleri açısından önemli bir pa-zar olduğunu belirten Menevşe, “Ada-na ve Hong Kong arasındaki ticarete baktığımızda 2015 yılında 5 milyon dolar civarındaki ihracat ve 200 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildiğini gö-rüyoruz. İhracatımızın ana kalemlerini dokuma mamulleri, bitkisel ürünler, hayvansal ürünler, mineraller, plastik ve kauçuk ürünleri oluşturmaktadır. İthalatımızda ise muhtelif eşya, optik aletler, cihazlar, kimya ürünleri, ayak-kabı ve saraciye ürünleri gibi bölge-miz üretimi ve sanayisiyle uyumlu bir ürün deseni olduğunu görüyoruz. Bu nedenle dış ticaret potansiyelimizin yüksek olduğunu değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Seminerde, daha sonra DEİK/Asya Pasifik İş Konseyleri Koordina-tör Yardımcısı Tülin Avcı, Invest Hong Kong Türkiye Danışmanı Neşe Seçer ve Dünyataş A.Ş Genel Müdürü Önder Öztunalı, Güneydoğu Asya’nın eko-nomik merkezi olan Hong Kong’un dış ticaret potansiyeli, yatırım ve iş birliği imkanları, bölgenin sunduğu fırsatlar ile bu bölgede şirket kurarak başarılı olan bir Türk girişimcisinin hikayesine ve izlediği yola ilişkin bil-giler sundular.

Atila Menevşe Neşe Seçer Tülin Avcı

Page 33: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -31-

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Baş-kan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, “Su-

udi Arabistan Adana’nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 11. sırada. Son on yılda ise Adana’nın Suudi Arabistan’a ihracatı 3 katına yükselerek 23,5 milyon dolar oldu ancak amacımız bu rakamı çok daha yukarılara taşımak” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi-TİM tara-fından, Odamızın yanı sıra Adana Sanayi Odası ve Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nın katkılarıyla, “Tİ-MAKADEMİ Adana Hedef Pazar: Suudi-Arabistan” başlıklı toplantı düzenlendi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe’nin de katıldığı toplantıda ko-nuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu uzun soluklu sürdürülebilir büyümenin yolunun üre-timden ve ihracattan geçtiğini söyledi.

Çıkrıkçıoğlu, “Türkiye için üretiyoruz. Türkiye için ihracat yapıyoruz. Türkiye için istihdam sağlıyoruz. Bunun devamı-nı daha kuvvetli bir şekilde de getirmek istiyoruz. Ülke olarak kendi markamızla kendi değerimizle geleceğimize yön ve-receğiz. Ülkemizi kalkındırmak için önce illerimizin kapasitelerini araştıracağız. Sonra dış ticaretteki rekabet gücümüzü

S. Arabistan ile Adana ticaretini geliştirmeliyizTürkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu:

artıracağız. Bunun için de farkındalık ya-ratmalıyız. İşte bu amaçla bu toplantıyı düzenliyoruz” diye konuştu.

Adana ile Suudi Arabistan’ı eşleştir-menin birçok sebebi olduğunu dile geti-ren Çıkrıkçıoğlu, Adana’nın 2005’te 884 milyon dolar olan ihracatını 1,7 milyar dolara yükselttiğini dile getirerek şunları söyledi:

“Suudi Arabistan, Adana’nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 11. sı-rada. Son on yılda ise Adana’nın Suudi

Arabistan’a ihracatı 3 katına yükselerek 23,5 milyon dolar oldu ancak amacımız bu rakamı çok daha yukarılara taşımak. Suudi Arabistan’ın ithalatında otomotiv ve makine ön plana çıkıyor. Bu iki sek-törde geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan 50 milyar doların üzerinde ithalat yapmış-tır. Adana ise bu sektörde 2015’te dün-yaya 185 milyon dolar ihracat yaptı. Do-layısıyla Adana’nın ihracat portföyünde Suudi Arabistan’ın ağırlığının artırılma-sını önemli buluyoruz. Biz inanıyoruz ki

Page 34: Ato dergi sayi49

-32- | ADANA TİCARET ODASI

Suudi Arabistan pazarı Adana’nın ihra-catını artırmasında bir sıçrama tahtası görevi görecek.”

Çıkrıkçıoğlu, panelde, iş dünyasının gözüyle Suudi Arabistan pazarını ince-leyeceklerini ve Suudi Arabistan ile Tür-kiye arasındaki ticari işbirliği fırsatlarını konuşacaklarını aktardı.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da dünyanın en zorlu coğrafya-larından biri olan Ortdoğu’da yaşanan politik ve ekonomik istikrarsızlıkların Suudi Arabistan ve Türkiye’yi olumsuz etkilediğini belirtti.

Türkiye’nin, bölgede dünya barışı adına en önemli istikrar unsurlarında biri olduğunu ifade eden Kıvanç, “Her iki ülke uzun yıllara dayanan beraberlikle-rini ekonomik ve politik anlamda daha

iyi noktalara taşımak durumundadır. Özellikle ekonomik anlamada, her iki ül-kenin mevcut potansiyelleri karşılaştırı-lamayacak kadar azdır. Bu anlamda bu-gün Suudi Arabistan’dan gelerek bizleri onurlandıran misafirlerimize ve bizlere önemli görevler düşmekte. Bu toplantı-nın her iki ülkenin birbirini yeniden keş-fetmesi, özelikle de bölgemizle Suudi Arabistan arasında çok daha sıkı ekono-mik bağlar kurulmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Toplantıda, Vodafone Türkiye Ku-rumsal Ürün Yönetimi ve Fiyatlama

Direktörü Levent Gemici ve Halkbank KOBİ Pazarlama Dairesi Başkanı Ünsal Uysal’ın konuşmasının ardından İstan-bul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Kerem Alkin’in başkanlığındaki “Suudi Arabistan’ın bölgedeki konumu ve pa-zar analizi” konulu panelde, gazeteci Fahad A. Alfuhaid, Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlü-ğü Daire Başkanı Selim Paslı ve Cidde Sanayi Odası ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanvekili Ziad Bassam su-numlarını yaptılar.

Mustafa Çıkrıkçıoğlu

Page 35: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -33-

Page 36: Ato dergi sayi49

-34- | ADANA TİCARET ODASI

KOSGEB Adana İl Müdürü Hüseyin Şen, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programlarına katılım çağrısı yaptı:

Adana, desteklerden daha fazla yararlanmalı

KOSGEB Adana İl Müdürü Hüseyin Şen, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme-

leri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) 3 ana başlıkta çağrıya çıktığı KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programlarına başvurmak iste-yen işletmelerin projelerini teslim et-meleri gerektiğini bildirdi.

KOSGEB Adana İl Müdürü Hüseyin Şen, Odamız Meclis salonunda ger-çekleşen toplantıda üyelerimize proje teklif çağrısı hakkında bilgi verdi. KOBİ-GEL-KOBİ Gelişim Destek Programı’nın, KOSGEB’in programlarından biri oldu-ğunu ifade eden Şen, “Bilişim Teknoloji KOBİ’lerinin Geliştirilmesi”, “Hızlı Bü-yüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme” ve “KOSGEB Destekli Girişimlere İvme” başlıklarıyla proje çağrılarının yapıldığı-nı söyledi.

KOSGEB hakkında bilgi verirken, KOBİ içeriğini de anlatan Şen, KOBİ’le-rin istihdam ve mali bilançolarına göre mikro, küçük ve orta şeklinde sınıflan-

dırıldığını bildirdi. Türkiye’deki işletme-lerin yüzde 99,8’inin KOBİ statüsü taşı-dığına dikkat çeken Şen, “Buna karşılık KOBİ’lerin ekonomideki diğer paylarına baktığımızda istihdamın yüzde 74’ünü sağladıklarını, katma değerin yüzde 52’sini, satışların yüzde 63’ünü, yatı-rımların yüzde 53’ünü, ihracatın yüzde 56’sını karşıladıklarını görüyoruz. Yani işletmeler içerisinde yüzde 99,8 paya sahip olmalarına rağmen ekonomideki paylarının daha az olduğunu istatis-tiklere baktığımızda görüyoruz. Zaten KOSGEB, kurum olarak KOBİ’lerimizin ekonomideki katma değerini artırmayı amaç edinmiş bir kurum. Biz KOBİ’leri kalkındırırsak otomatikman ekonomiyi kalkındırmış oluyoruz” dedi.

Bu çerçevede yapılan proje çağrı-larının da KOBİ’leri destekleme ve kal-kındırmaya yönelik olduğunu belirten Hüseyin Şen, 1 Temmuz’a kadar proje çağrısının mutlaka yapılması gerektiği-ni vurgularken şunları söyledi:

“Geçen yıla göre destek program-larını yeniledik. Bu yıl Hükümetimizin de ciddi kaynak artırımları oldu, 2016 yılı bütçemiz 1 milyar 160 milyon liraya çıktı. Bu rakam 2015 yılında 500 milyon liraydı. Geçen yıla göre 3 katı bir artış söz konusu. Bizim de desteğimiz 2016 yılı sonunda 3 kat fazla gerçekleşecek. Pro-jeler fikir ile başlıyor. Ama başlama ve bi-tişi, hedefleri olması projenizi oluşturu-yor. Fikir tek başına proje sayılmaz. KO-BİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı’na yönelik projesini hazırlayan ve gerekli şartları sağlayan KOBİ’ler, projelerinin kurul tarafından kabul edilmesi duru-munda destek alma hakkını kazanacak.”

Üyelerin sorularını da cevaplandıran KOSGEB İl Müdürü Şen, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamındaki projelerde, bilişim KOBİ’lerini geliştir-mek için bu sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lere verilecek desteğin 100 bin li-rası geri ödemesiz olmak üzere toplam 250 bin lira olduğunu kaydetti.

Page 37: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -35-

KOSGEB destek için başvuru bekliyorOdamız Yönetim Kurulu Başkanı Ati-

la Menevşe, KOSGEB’in yanı sıra farklı bakanlıkların birçok hibe ve des-tek programları sunduğunu belirterek, “Büyümek, ihracat yapmak ve kent ekonomisine katkı sağlamak için üye-lerimizi bu desteklerden yararlanmaya davet ediyorum” dedi.

Odamızın KOSGEB ve Ekonomi Ba-kanlığı tarafından uygulamaya konu-lan destek programlarının üyelerimi-ze tanıtımına yönelik olarak KOSGEB Adana Müdürü Hüseyin Şen ve KOS-GEB uzmanlarının katılımıyla gerçek-leştirdiği bilgilendirme toplantısı yo-ğun bir katılıma sahne oldu.

Toplantıda konuşan KOSGEB Mü-dürü Hüseyin Şen, 2015 yılında Ada-nalı firmalara kullandırılan 8 milyon TL’lik desteğin 2016 yılında yüzde 100 artırılmasını hedeflediklerini be-lirterek, “Üretim yapan her firmaya yönelik değişik destek programları bulunuyor. Bunlardan yararlanabil-mek için öncelikle içeriğine yönelik bilgilere sahip olunması gerekiyor. Programlarımıza ilişkin her türlü bilgiyi paylaşmaya hazırız. Yeter ki, üretiminize yönelik destekleri belir-leyerek bizlere proje olarak sunun. KOSGEB olarak Adanalı firmaları des-teklerimizden yararlanmaya davet ediyoruz ” diye konuştu.

Başkanımız Atila Menevşe de gü-nümüz koşullarında kalkınmanın en önemli enstrümanının özel sektör ol-

duğuna dikkat çekerek, “Ekonomi Ba-kanlığı ve KOSGEB çeşitli alanlarda destek veriyor ve bu desteklerin kapsa-mı sürekli genişletilerek daha çok fir-manın yararlandırılması öngörülüyor. Adana, desteklerin kullanılması yönün-den Türkiye ortalamasının çok altında. Daha çok istihdam, büyüme, yatırım ve ihracat için bir bölümü hibe şeklinde verilen bu kaynakları işletmelerimize yansıtmamız gerekiyor. Çeşitli başlıklar altında sunulan bu desteklerden ken-dimize uygun olanı seçip, projelendire-rek başvurumuzu yapmak durumun-dayız. Adana Ticaret Odası olarak bu destek ve hibe programlarından ken-timizin daha fazla pay alabilmesi için üyelerimize her türlü desteği sunmaya hazırız” görüşlerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Genel Destek Programı’na ilişkin bilgi veren Adana KOSGEB Müdürlüğü Uzmanı Beyhan Oya Demir, “Amacımız, proje

hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’le-rin de mevcut KOSGEB desteklerin-den faydalanması, kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlan-ması, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edil-mesi, yurt içi ve yurt dışı pazar payla-rını artırmak amacıyla tanıtım ve pa-zarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla işletmelerin desteklenme-sidir” dedi.

KOBİ Uzman Yardımcısı Esra Dağhan da sunumunda, KOBİ’lerin işbirliği-güç birliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında hazırlaya-cakları ortak imalata yönelik işbirliği-güç birliği projelerini desteklemeyi he-deflediklerini söyledi.

Page 38: Ato dergi sayi49

-36- | ADANA TİCARET ODASI

Avrupa Birliği üyeliği Adana ekonomisini uçurur

“Türkiye-AB İlişkilerinde Ufuk Turu Yeni Boyutlar, Yeni Hedefler’ konulu seminerde konuşan Menevşe:

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Avrupa Birliği’ne tam üyeli-

ğin Türk ve Adana ekonomisi için de son derece önemli olduğuna işaret ederek, “İhracat ve ticaret verilerimize bakıldı-ğında ilimizin ve ülkemizin en önemli ti-caret partnerinin yüzde 37-40 aralığında AB olduğu görülmektedir. Gümrük Birliği ile sağlanan malların serbest dolaşımı-nın vize serbestisi ile hizmetlerin de ser-best dolaşımıyla desteklenmesi halinde ekonomik ilişkimizin ve hacmimizin bir kat daha artacağına inanıyorum” dedi.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ile Oda-mızın işbirliğiyle düzenlenen “Türkiye - AB İlişkilerinde Ufuk Turu Yeni Boyutlar, Yeni Hedefler” konulu seminer Meclis sa-lonumuzda gerçekleşti. İKV Genel Sekre-teri Doç. Dr. Çiğdem Nas, İKV Uzman Yar-dımcısı Ahmet Ceran, IKV Kıdemli Uzma-nı Selen Akses ve IKV Proje Müdürü Çisel İleri’nin konuşmacı olarak katıldığı top-lantının açılışında konuşan Başkanımız Atila Menevşe, ülkemizin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin oldukça uzun bir geç-mişe dayandığını, son yıllarda kritik boyut kazanan sürecin toplumun her kesiminin ilgi odağı haline geldiğini söyledi.

Başkanımız Atila Menevşe konuşma-sında şu görüşlere yer verdi:

“Suriyeli sığınmacılar başta olmak üzere mülteci sorunu, bu sorun ekse-ninde imzalan geri kabul anlaşması, Transatlantik Serbest Ticaret Anlaşması ve Türkiye’nin bu anlaşma çerçevesin-deki durumu gibi gerek sosyal gerekse ekonomik boyutta ülkemizi doğrudan etkileyen birçok konu AB-Türkiye müza-

kere sürecinde gündeme gelmiştir. Bu bağlamda iş dünyası olarak süreç daha fazla ilgi alanımıza girmiştir. Odamız Avrupa Birliği konusunda son derece ciddi çalışmalar yapan Türkiye’nin lider kurumlarından biridir. 1998 yılından bu yana Odamız AB konusunda görevli özel bir departmanla süreci takip etmekte yıllık programlarla iş dünyası ve Adana kamuoyunun süreç hakkında bilgilerini güncel tutmaktadır. Ülkemizin Avrupa Birliği’ne entegrasyonu ve müzakere sü-recine katkıda bulunmak elbette başta kamu kurumları ve sivil toplum kuruluş-ları olmak üzere toplumun tüm kesimle-rinin en önemli görevlerinden biridir. Bu kapsamda Odamız yakın geçmişten bu yana edindiği görev ve sorumluluk bilin-ciyle çalışmalarını sürdürmektedir.”

İhracat ve ticaret verilerimize bakıl-dığında Adana’nın yanı sıra Türkiye’nin de en önemli ticaret partnerinin yüzde 37-40 aralığındaki oranla AB olduğuna da değinen Menevşe, “Gümrük Birliği ile sağlanan malların serbest dolaşımının vize serbestisi ile hizmetlerin de ser-best dolaşımıyla desteklenmesi halinde ekonomik ilişkimizin ve hacmimizin bir kat daha artacağı şüphesizdir. Özellik-le Adana gibi hizmet sektöründe hızlı büyüyen ve gelişen kentlerimiz için bu daha da anlamlı bir artış olacaktır. Dün-yanın üç büyük ekonomik bloğundan biri ile entegrasyonun boyutları ve etkileri elbette çok kapsamlı ve geniş tartışma konusu olacaktır. Ancak üzerinde tered-düt etmediğimiz tek nokta bu entegras-yonun ülkemize katkı sağlayacağıdır. Bu

bakımdan biz AB Türkiye tam üyelik sü-recinin hızla tamamlanmasını ve ülke-mizin tam üyelik sürecini destekliyoruz. İktisadi Kalkınma Vakfı da bu sürece en yoğun katkıyı sağlayan ülkemiz genelin-de AB konusunda en yetkin ve istikrarlı kurum niteliğindedir. Bugün İKV katkıla-rıyla sürece ilişkin bilgilerimizi tazeleme ve sürecin gelişimi hakkında fikir sahibi olma fırsatını yakalayacağımıza inanı-yorum” diye konuştu.

Üyelerimizin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, “Türkiye – AB ilişkilerinde dönüm noktaları, sorunlar ve beklenti-ler”, İKV Uzman Yardımcısı Ahmet Ce-ran, “Türkiye – AB Vize Liberalizasyon Yol Haritası ve Geri Kabul Anlaşması”, İKV Kıdemli Uzmanı Selen Akses, “Güm-rük Birliği’nin Güncellenmesi Süreci ve İş Dünyasına Etkileri”, İKV Proje Müdü-rü Çisel İleri ise “AB Fon ve Programları” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Page 39: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -37-

Kredi Garanti FonuKOBİ’lerin finans güvencesi oldu

Güçlü ve sürdürülebilir kalkınmanın yo-lunun KOBİ’lerin güçlendirilmesinden

geçtiği düşüncesiyle teminat yetersizliği olan KOBİ’lerin finansmana erişimini ko-laylaştırmak amacıyla 1993 yılında faali-yetlerine başlayan Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) aradan geçen 23 yıl içerisinde Türk ekonomisine önemli kazanımlar sağladığı bildirildi.

Odamız Meclis üyelerine yönelik bil-gilendirme sunumunda bulunan Kredi Garanti Fonu Adana Şube Müdürü Celal Altuntaş, Avrupa Birliği ekonomisinde kat-ma değerin yüzde 81’ini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelerin ülkemizde de, yalnızca ekonomik gelişimin değil sosyal dengenin ve istikrarın da en önemli aktör-leri olduğunu söyledi. Rekabet güçlerinin artırılması, verimliliklerinin yükseltilme-si, uluslararası piyasalarla entegrasyon süreçlerinin doğru stratejilerle destek-lenmesi için KOBİ’lere yatırım, üretim ve pazarlama alanında teknik bilgi ve danış-manlık hizmetleri sağlanması, yatırımları-nın desteklenmesi için de düşük maliyetli uzun vadeli kredi kaynakları oluşturulması gerektiğini vurgulayan Altuntaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“KGF bu düşünceler doğrultusunda, yani teminat yetersizliği olan KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için ‘Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bir Kredi Garanti Fonu Kurulmasına Yardım’ başlıklı 93/4496 sayılı Bakanlar Kuru-lu Kararı ile 1993 yılında kurularak faali-yetlerine başlamıştır. Ülkemizin küresel ekonomik sistemde güçlü bir rol üstlene-bilmesi, KOBİ’lerin rekabet gücünün artırı-larak yatırımların daha cazip şartlarda fi-

nanse edilmesi ile mümkün olacaktır. KGF bu yöndeki talep ve ihtiyaçları karşılamak üzere faaliyet gösteren ve bir finans kuru-luşu niteliğinde hizmet veren özgün bir ku-rumsal kredi kefalet kuruluşudur. KGF’nin ortaklık yapısında, Türkiye Odalar ve Bor-salar Birliği’nin (TOBB) yüzde 32.13, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Des-tekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) yüzde 32.12, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TESK) yüzde 0.14, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı’nın (TOSYÖV) yüzde 0.01, Mesleki Eği-tim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı’nın (MEKSA) yüzde 0.14 payı bulunmaktadır. Kalan yüzde 35.60 oranındaki paya ise 16 banka ve 5 katılım bankası sahiptir.”

KGF’nin sunduğu finansal imkanlar-dan KOBİ’ler ve KOBİ vasfına sahip; kadın girişimciler ve genç girişimcilerin, esnaf ve sanatkarların, tarımsal işletmelerin, çiftçilerin, serbest meslek mensuplarıyla Hazine desteklerinden şarta bağlı olarak; KOBİ olmayan seyahat acenteleri ve gemi inşa işletmelerinin yararlanabileceklerini kaydeden Altuntaş, kredi başvurusunda bulunacak olanlarda; vadesi geçmiş vergi ve SGK borcu bulunmaması, iflas, fesih, if-las erteleme ve konkordato süreci yaşan-maması şartlarının arandığını söyledi.

Sunumunda KGF’nin önümüzdeki 5 yıl içindeki hedeflerine ilişkin bilgiler de veren Celal Altuntaş, desteklenmesi gereken sektör ve bölgelere daha faz-la odaklanarak, Türkiye ekonomisinde stratejik bir görev üstlenmek istediklerini ifade etti. Bankalar ve yurt dışındaki fi-nansal kuruluşlarla daha yoğun çalışarak

toplam iş hacmini gözle görülür biçim-de artırmayı istediklerini kaydeden Al-tuntaş, “Tüm ekonomik aktörlerin değer verdiği, işe yeni başlayan girişimcilerin ve büyümek isteyen işletmelerin aklına ilk gelen adreslerden biri olmayı başar-mış, KOBİ’ler için vazgeçilmez bir finan-sal destek kurumu olma kararlılığındayız. Özellikle ekonominin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, bunun için makro ekonomik analizler yapmak; sonuçlarını ekonominin ve ekonomik aktörlerin kullanımına sun-mak, atıl duran kaynakları ve kapasiteleri harekete geçirmek ve tüm paydaşların yararına işleyen bir sistem kurmak ve yönetmek ana hedeflerimiz arasında yer almaktadır” dedi.

Sunumunun sonunda Meclis üyeleri-mizin sorularını da yanıtlayan Altuntaş, KGF’nin sunduğu finansal imkanlardan ya-rarlanmak isteyenlerin (0322 - 4313217) numaralı telefon aracılığıyla kendileriyle irtibat kurabileceklerini söyledi.

Celal Altuntaş

Page 40: Ato dergi sayi49

-38- | ADANA TİCARET ODASI

Odamız, Adana Emlakçılar Odası işbirliğiyle“Tapu Mevzuatı ile İlgili Son Değişiklikler” konulu toplantı düzenledi:

Gayrimenkul sektörü yasasını bekliyor...Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Meh-

met Şahbaz, ekonomideki payı her geçen gün artan inşaat sektörünün sa-dece ev ve işyeri yapımı olarak algılan-maması gerektiğini belirterek, “Günümüz koşullarında inşaatın temelinden tapu-sunu alıncaya kadarki tüm evrelerinin ye-niden düzenlenmesi, emlak danışmanlığı ile ilgili yasanın da bir an önce çıkarılması zorunluluk haline gelmiştir” dedi.

Odamız ve Adana Emlakçılar Odası iş-birliğiyle düzenlenen “Tapu Mevzuatı ile İl-gili Son Değişiklikler” konulu bilgilendirme toplantısında sektörün sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin görüşler dile getirildi.

Meclis salonumuzda 41. Grup Meslek Komitesi’nin Odamız Meclisi’ndeki temsil-cileri Yasin Işık ve Ahmet Sürerdamar’ın yanı sıra, sektörde faaliyet gösteren çok sayıdaki firma temsilcisinin katıldığı top-lantıya konuşmacı olarak İmamoğlu İlçesi Tapu Müdürü ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Mehmet Temel katıldı. Toplantıda konuşan Meclis Üyemiz Yasin Işık, lisanslı emlak müşavirliği, lisanslı emlak müşa-virliği şirketleri ve emlak komisyonculuğu hakkındaki komisyon görüşmelerinin bu yıl tamamlanarak yasaya dönüşmesini beklediklerini ifade ederek, “Emlak komis-yoncularının ve gayrimenkul aracılarının denetim yetkisi ilgili bakanlıktadır. Ama maalesef denetim mekanizmasının yeterli olmadığı gibi Ticaret Odası ve Emlakçılar Odası’nın da bir denetim ve yaptırım yetkisi bulunmamaktadır. Emlak komisyonculuğu ve emlak müşavirliği, ancak bir yasayla güvenli, prestijli bir meslek görünümüne kavuşturulabilecektir. Bu da yasanın en kısa zamanda çıkmasına bağlıdır. Yasanın çıkmasıyla bu meslek herkesin yapacağı bir iş olmaktan çıkacak, resmiyet kazana-cak ve ancak uzmanlarının yapabileceği bir meslek olacaktır” diye konuştu.

Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başka-nı Rabia Ülkü Uçar da, emlak danışman-larının yıllardır ortak beklentisinin ‘Emlak Danışmanlığı Yasası’ olduğunu söyledi. Emlak danışmanlarının tüm dünyada

olduğu gibi, Türkiye’de de gayrimenkul sektörünün alım, satım, kiralama, da-nışmanlık işlemlerinin en önemli ayağını oluşturduğuna dikkat çeken Uçar, “Emlak danışmanları olarak gayrimenkul piyasa-sına yön verilmesi ve hareketlilik kazandı-rılmasına yönelik önemli görevler üstlen-dik. En büyük beklentimiz, taslağı hazırla-nan ‘Emlak Danışmanlığı Yasası’dır. Yasa ile Gayrimenkul sektöründeki olası eko-nomik kayıp ve kaçakların önlenmesinin yanı sıra emlak danışmanlarının ve emlak danışmanlığı mesleğinin hak ettiği kari-yer ve unvana kavuşturulmasıdır” dedi.

Başkan Vekilimiz Mehmet Şahbaz ise emlak danışmanlığının; genel ticaretin büyük bölümünü oluşturan inşaat ve em-lak sektöründe hizmet verdiğini, bunun temellerinin de yasal olarak oluşturulma-sı gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“İnşaat sektörü gelişmekte olan eko-nomilerin önemli bir unsurudur. Nitekim

son yıllarda inşaat sektöründeki hızlan-manın ekonomiye ne denli önemli etkiler yapabildiğini hep birlikte gördük. Bunun-la birlikte tapu işlemlerinde de çeşitlilik gündeme gelmiştir. Sermaye sahipleri, gayrimenkulleri sermaye, kar, teminat gibi değerlendirme yoluna gitmiş ve tapu işlemlerinde iş dünyası daha hareketli hale gelmiştir. Geçmiş yıllarda bir dükka-nı, bir bahçesi olan tüccar parası olunca yenilerini almayı düşünürdü. Bugün kredi ve finansman olanaklarının hızla artması, emlak sektöründeki dönemsel karlılıklar, tüm ticaret alemini bu sektöre çekmiştir. Artık mal karşılığı, teminat karşılığı, ya-tırım olarak gayrimenkul iş hayatının bir parçası haline gelmiştir. Hal böyle olun-ca tapu işlemleri de tüccarın iyi bilmesi gereken bir konu olmuştur. Tapu işlem-lerinin kurucu rolü ve aksinin ispatının mahkemelerdeki zorluğu, tapu işlemi yaparken çok daha dikkatli olmak zo-runluluğunu getirmiştir. Sektörün önemli unsurlarından biri olan emlak danışman-lığının yasa ile düzenlenmesinin birçok sorunu ve karmaşıklığı ortadan kaldıra-cağına inanıyorum.”

Toplantıya konuşmacı olarak katılan İmamoğlu İlçesi Tapu Müdürü ve Gayri-menkul Değerleme Uzmanı Mehmet Te-mel ise sunumunda emlak danışmanı ve aracı kuruluşların tapu aşamasına gelen gayrimenkul satışlarında neler yapmaları gerektiğine ilişkin kapsamlı bilgiler verdi.Mehmet Temel

Page 41: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -39-

Page 42: Ato dergi sayi49

-40- | ADANA TİCARET ODASI

Meclis Üyemiz Recep Altıparmak, kooperatif sektörünün sorunlarını anlattı:

Adana’da arsa üretimine ağırlık verilmeliMeclis Üyemiz Recep Altıparmak,

dar gelirli vatandaşların yakın zamana kadar barınma sorununun çözümünde kooperatifleri kullandık-larını belirterek, “Arsa üretiminin gün geçtikçe zorlaştığı günümüzde, ortaya çıkan arsalar da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından kullanılmak-tadır. Bu durum kooperatiflere ilgiyi azaltmaktadır” diye konuştu.

Kooperatifçilik sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin bağlı bulunduğu 17. Grup Meslek Komitesi’nin yaşadı-ğı sorunlar, Haziran ayı olağan Meclis toplantımızda Meclis Üyemiz Recep Altıparmak tarafından gündeme ta-şındı.

Sektördeki en önemli sorunun arsa üretimindeki yetersizliğin yanı sıra TOKİ ile yaşanan haksız rekabet ol-duğunu ifade eden Altıparmak, “Toplu Konut İdaresi, kendisine sağlanan ay-rıcalıklar nedeniyle sektörün en önemli aktörüdür. Bir yandan arsa üretilmiyor, diğer yandan üretilen arsanın kullanı-mında TOKİ’ye öncelik tanınıyor. Do-layısıyla dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapma çabasıyla faaliyet gös-teren kooperatifler de işlerliğini yitir-me noktasına geliyor, vatandaşın ilgisi azalıyor” diye konuştu.

İnsanların tek başlarına karşılaya-madıkları ihtiyaçlarını, bir araya gele-rek, belli kurallar ve kanunlar çerçeve-sinde çözme işi olarak değerlendirdiği kooperatifçiliğin yaşadığı sorunlara da değinen Meclis Üyemiz Recep Altıpar-mak sunumunda şu görüşlere yer verdi:

“Konut kooperatiflerinin sürekli ve yeterli kaynak bulduklarında çok başa-rılı oldukları bir gerçektir. Kooperatif üyelerinin gelir durumları, konutların makul sürelerde bitirilmesini sağlaya-mamaktadır. Bu nedenle kooperatifler

dış kaynaklara ihtiyaç duymaktadır-lar. Böyle kaynaklar bulunduğunda, 1985-1990 yıllarında olduğu gibi ba-şarılı sonuçlar alınmıştır. Bu dönemde konut kooperatiflerinin toplam konut üretimindeki payı yüzde otuzun üze-rindedir. Kooperatiflerin kendine özgü özellikleri nedeniyle, finansal sorun-ları normal işletmelerin sorunlarından daha farklı ve ciddidir. Genelde kar amacı güdülmemesi nedeniyle elde edilen karların bir önem taşımaması, ortaklar tarafından yapılan sermaye katkılarının sınırlı olması, kooperatif-lerin işlerini zorlaştırmaktadır.”

Meclis Üyemiz Altıparmak, sektö-rün diğer sorunlarını da maddeler ha-linde şöyle sıraladı:a) Konut üretiminde kooperatiflerin

önemli bir seçenek olması için, daha büyük oranlarda vergi mua-fiyetleri sağlanmalıdır.

b.) Ucuz ve sürekli arsa üretilmesi gerek-mektedir. Yerel yönetimler arsa üre-tilmesinde ve projelendirilmesinde

kooperatiflere yardımcı olmalıdırlar.c.) Kentsel dönüşüm önümüzde duran

en önemli olgulardan biridir. Sağ-lıklı bir kentsel dönüşüm yapılabil-mesi için, yerel yönetimler, koope-ratifler ve mülk sahipleri mutlaka işbirliği yapmalıdırlar. Mülk sahip-leri kooperatiflere üye olarak dö-nüşümün proje ve yapım aşamala-rında söz sahibi olmalıdırlar. Böy-lece sürecin daha sağlıklı ve daha adaletli olması sağlanmış olur.

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞIMesai arkadaşımız,

HİKMET İBİCİOĞLU’nunKayınvalidesi;

HANİFE YILMAZ’ınvefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi

ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

ADANA TİCARET ODASI

Page 43: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -41-

Seyhan Büyük Sanayi Projesi için harekete geçildi

Adana Büyükşehir Belediyesi öncülü-ğünde, Odamızın yanı sıra Seyhan Be-

lediyesi, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Oda-ları Birliği (AESOB) işbirliğiyle oluşturulan, Adana Seyhan Büyük Sanayi Projesi için düğmeye basıldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Me-nevşe, tekstil, unlu mamüller ve S plaka-lı servis temsilcilerinden oluşan heyetle Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüse-

yin Sözlü’yü ziyaret etti. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, AESOB Başkanı Nihat Sözütek’in de katıldığı toplantıda kentin değişik kesimlerinde faaliyet gös-teren tekstil ve ayakkabı gibi sektörlerin oluşturulacak sitelerde daha iyi koşullarda hizmet vereceklerine dikkat çekildi. Başka-nımız Menevşe, özellikle tekstil sektörünün yoğunlaştığı Melekgirmek Çarşısı’nın teks-til vadisine dönüştürülmesi, Büyüksaat ci-

varında yoğunlaşan ayakkabıcıların da bir sitede toplanmasının ihracat, iş güvenliği ve kaliteli üretim gibi çeşitli sorunları or-tadan kaldıracağını belirterek Büyükşehir Belediyesi’nin öncülük yapmasını istedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de bu konuda çalışmaları olduğunu ve en kısa sürede hayata geçirilmesi yönünde proje-lerin hazırlandığını belirtti.

Konuyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Proje Koordinatörü Bektaş Avcı, “Adana Seyhan Büyük Sanayi Projesi’nin 798 bin metrekare üzerinde inşaat alanı olacak. Modüler sistem planlanıyor. 150 metrekareden başlayacak mağazalar ola-cak ve daha büyük yer talep edilirse plan-lama yapılacak. Projeye bugünden itibaren başlamış olacağız ve ardından bir piyasa araştırması yapacağız, ön talepleri topla-yacağız. Ön taleplere bağlı olarak banka-lardan kredi sağlayıp projeyi gerçekleştire-ceğiz. Projenin 300 milyon dolar civarında maliyeti var. TEMSA’nın yanındaki araziyi planlıyoruz. Tamamı imarlı bir arazi. İçinde sosyal donatı alanlarının da olduğu, küçük esnafın oluşturduğu, büyük sanayi olacak. Proje; Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürüyecek. Şu anda şehrin muhtelif nok-talarına yayılan, imalatçılar, mermerciler, ayakkabıcılar, tekstilciler, bakırcılar gibi meslek gruplarının belirli bir alanda top-lanması sağlanacaktır” dedi.

Page 44: Ato dergi sayi49

-42- | ADANA TİCARET ODASI

“Kız Kardeşim” Projesi’nde sertifika sevinci

Kadınların toplum içinde daha aktif rol almalarını ve ekonomiye katılım-

larını desteklemek amacıyla Odamız ev sahipliğinde, TOBB Adana Kadın Giri-şimciler Kurulu desteği ve Coca-Cola Türkiye ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliği ile gerçekleşen Kız Kardeşim Projesi’nin Adana’daki eğitimleri tamamlandı.

Adana Vali Yardımcısı Azmi Yeşil, Yö-netim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Nilcan Onatça Aygün, Milli Eğitim Bakanlığı Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Meral Altınkaya, Co-

ca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölümü Teknik Direktörü Canan Kes-tane ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam-boyu Eğitim Merkezi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörü Dr. Işıl Keskin katılımıyla gerçekleşen törende, Kız Kardeşim Projesi eğitimini başarıyla tamamlayan 141 kadına düzenlenen bir törenle sertifikaları dağıtıldı.

Törende konuşan Adana Vali Yardım-cısı Azmi Yeşil, ülkemizin ele alınması gereken en önemli konuları arasında eğitimin yer aldığını belirterek, “Bu an-lamda kadınlarımızın ekonomik hayata katılımını artırmayı amaçlayan eğitim-

ler veren Kız Kardeşim Projesi’nin büyük önem taşıdığına inanıyoruz” dedi.

Ortadoğu’daki kaosun sebebini Bü-yük Ortadoğu Projesi’ne bağladığı ko-nuşmasında, “Yüce İsa, yüce Mesih ge-lecek, bizi gökyüzüne, cennete götüre-cek’ hayali peşindeler. Daha çok bekler-ler o ayrı konu ama maalesef mitolojik de olsa, bir efsaneye de dayansa bu gibi durumlar yeni ve eski ahit Yahudi kitap-larında var. Bu kitaplara inanan insan-lar hala dünyayı şekillendirmeye devam ediyorlar” diye konuştu.

Ortadoğu’daki kaosun sebebini “tür-bülans dönemi inancı”na bağlayan ve

Page 45: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -43-

“Ortadoğu’da kan gövdeyi götürüyor ve götürmeye de devam edecek” diyen Adana Vali Yardımcısı Azmi Yeşil, sözle-rini şöyle sürdürdü:

“Bunun yaşanması için, Büyük Orta-doğu Projesi’nin gerçekleştirilmesi, yani Büyük İsrail Devleti’nin kurulması çok önemlidir ve elzemdir. Büyük İsrail Dev-leti kurulmadığı müddetçe türbülans dönemi başlamayacaktır. Türbülans dönemi nedir? Yani Mısır’dan Girne’ye kadar, Fırat Havzası’na kadar bölgele-rin Yahudilere tahsisidir. Büyük Babil Kralı’nın bir rüyasına dayandırıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? 2 bin 500 yıl önce görülüp görülmediği bile meçhul olan, sadece Daniel’in kitaplarında ge-çen böyle bir rüyanın yorumu insanlığı bambaşka noktalara getiriyor. Bu mis-tik bir şey. Bizim inancımıza göre, bana göre çok absürt bir şey ama maalesef dünyadaki insanlar buna inanıyorlar ve buna göre politika yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Ati-la Menevşe de, kadınların toplumdaki yeri ve etkinliğinin mutlaka artırılması gerektiğini belirtti. Kadınların yakın za-mana kadar çocuk doğuran, büyüten ve evi idare kişi olarak tanımlanırken; demokratik gelişmeler, hızlı toplumsal değişmeler, sanayileşmeye bağlı olarak çeşitlenen mesleklerin kadını ev haya-tından iş hayatına çektiğini ve ekono-minin vazgeçilmez parçası konumuna getirdiğini ifade eden Menevşe, şöyle devam etti:

“Adana Ticaret Odası olarak, TOBB bünyesinde oluşturulan Kadın Girişim-ciler Kurulunun kentimizde örgütlen-mesi ve etkin hale getirilmesi için her türlü katkıyı sağladık. Kadınlarımızın ekonomideki etkinliklerinin artırılma-sına yönelik Oda olarak düzenlediğimiz girişimcilik eğitimleriyle kadınlarımızı ekonominin içerisine çektik ve bunda da önemli bir başarı elde ettik. Kız Kardeşim Projesi’ni de gerek TOBB, gerekse Ada-na Ticaret Odası olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların bir ta-mamlayıcısı olarak görüyor; projenin fi-kir aşaması da dahil olmak üzere hayata geçirilip uygulanmasına katkı sağlayan, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TOBB Adana Kadın Girişimciler Ku-rulu Başkan Yardımcısı Nilcan Onatça Aygün de, Kadın Girişimciler Kurulu ola-rak, Kız Kardeşim projesi gibi kadınların ekonomiye katılımlarının önünü açma-ya yönelik çalışmaları desteklemekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölümü Teknik Direktörü Canan Kestane de, 2020 yılına kadar tüm dün-yada 5 milyon kadını güçlendirme hede-fiyle yola çıkan Coca-Cola’nın Türkiye’de yeni bir projeyi hayata geçirmesinden mutluluk duyduğunu belirtti. Projeyle Adanalı kadınlara finansal okur yazarlık-tan etkili konuşmaya kadar farklı alan-larda yetkinlik kazandıracak eğitimler verilmesine destek olmaktan gurur duy-duklarını ifade eden Kestane, “Kadınla-

rımızı dinleyerek, onların ihtiyaçlarına göre bilgi ve yetkinlik kazanmalarına destek olmanın heyecanı içindeyiz” diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Kurumsal Sosyal So-rumluluk Projeleri Direktörü Dr. Işıl Kes-kin Şahan ise “BÜYEM olarak “Kız Kar-deşim” için hazırladığımız eğitim prog-ramı; Etkili İletişim Becerileri Geliştirme, Etki Yaratma Becerisi, Etkili Konuşma ve Diksiyon, Finansal Okuryazarlık, Kadın Olmanın Vaz Geçilmez Rolleri ve Ken-dini Tanı Fark Yarat konu başlıklarını kapsıyor. Toplam 30 saat süren eğitim-ler katılımcıların kişisel gelişim yolcu-lukları için bir başlangıç noktası olma niteliği taşıyor. Katılımcılarımızın aldığı kişisel gelişim eğitimlerinin gerek sos-yal yaşamlarına gerekse iş yaşantılarına olumlu katkı sunması bizleri mutlu ede-cektir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, 18-55 yaş-ları arasındaki okuryazar tüm kadınlara açık olan Kız Kardeşim Projesi eğitimleri kapsamında sertifika almaya hak kaza-nan 141 kadına belgeleri verildi. “Kız-kardeşim Projesi Eğitimleri” kapsamın-da katılımcıların bireysel ve toplumsal yaşamlarını iyileştirmelerine, kendilerini geliştirmelerine ve yetkinlik kazanmala-rına destek olan eğitimler verildi. Eğitim kapsamında kişisel gelişimin yanı sıra finansal okuryazarlık, iletişim, sosyal medya, diksiyon, etkili konuşma ve bi-reysel motivasyon gibi dersler de yer aldı.

Page 46: Ato dergi sayi49

-44- | ADANA TİCARET ODASI

Meclis Üyemiz Levent Yamaç, ambalaj sektörü ve geri dönüşümün önemini vurguladı:

Doğayı plastik değil, insan kirletiyorAtık malzemelerin hammadde ola-

rak kullanılmasının çevre kirliliğinin engellenmesi açısından son derecede önemli olduğunu, hurda kâğıdın tekrar kâğıt imalatında kullanılmasının hava kir-liliğini yüzde 94, su kirliliğini yüzde 35, su kullanımını yüzde 45 azalttığını belirten Odamız Meclis Üyesi Levent Yamaç, “Çevre kirliliğinde en çok şikayet edilen ambalaj malzemesi plastiktir. Ancak gerçek şudur ki; Doğayı plastik değil insan kirletir. Biz-ler atıklarımızı geri dönüşüme kazandır-dığımız sürece dünyanın da kirlenmeye-ceği ortadadır” dedi.

Faaliyet gösterdiği ambalaj sektörü ve geri dönüşümün önemi konusunda Meclis üyelerimize yönelik bir sunum gerçekleş-tiren 26. Grup Meslek Komitesi ve Meclis Üyemiz Levent Yamaç, ambalajın içeri-sinde yer alan ürünü, ürünün yapısına ve şekline göre en iyi şekilde koruyan, temiz kalmasını sağlayan, taşınmasını kolaylaş-tıran ve aynı zamanda ürünün tanıtımını yapan değerli bir malzeme olarak tanım-lanabileceğini belirterek şöyle konuştu:

“Önceleri sadece ürünü muhafaza etme ve taşıma görevini üstlenmiş olan ambalajlar, günümüzde içindeki ürünü temiz bir biçimde saklayabilmenin yanın-da ürünü tanıtan, anlatan bir araç halini almıştır. Bu açıdan ambalaj, tüketicilerin satın alma kararlarında etkilidir. Ürünün sağlıklı koşullarda saklanması, ürünün ambalaj üzerindeki kod uygulamalarıyla izlenebilir olmasına imkân tanıması ve marka görsellerini ve bilgilerini içermesi nedeniyle ambalaj, nihai satış aşamasın-da etkili bir faktör olmaktadır.”

Türkiye’de ambalaj malzemelerinin temel olarak kâğıt/karton, plastik, cam, metal ve ahşap olmak üzere 5 ana bö-lüme ayrılabileceğini vurgulayan Yamaç, ülkemizde ambalajın gelişimi konusunda şu bilgileri verdi:

“1960’lı yıllarda ülkemizdeki ambalaj malzemeleri kâğıt, karton, selofan, cam ve ahşaptan oluşuyordu. İhracatta tahta kutu ve sandıklar ile jüt çuvallar kullanılıyordu.

Türkiye’de ambalaj sektörünün ilk gelişimi, teneke kutu dalında oldu. Bu dönemde, ilk kez kendi ürünlerini ambalajlamak için ambalaj üretimi yapan işletmelerin dı-şında yalnızca ambalaj üreten işletmeler kurulmaya başlandı. Teneke kutu alanında yaşanan bu gelişme, daha sonra karton ambalaj ve plastik ambalaj alanlarına da yayıldı. 1980’li yılların başında ülkemizde ilk kez pet şişe üretilmeye başlandı. Su ambalajlamada kullanılmaya başlanan pet şişeler, çok kısa süre içinde, sıvı gıda maddelerinin ambalajlanmasında yaygın şekilde kullanılır hâle geldi. Bu durum, çok eski bir geçmişe sahip olan cam ambalajın pazar kaygısı ile teknolojisini yenilemesi-ne neden oldu. Köyden kente göç, yaşam standartlarının yükselmesi ve buna para-lel olarak perakende alışveriş eğiliminin artması ile tüketim alışkanlıkları değişmiş ambalajlı ürünler tercih edilir hale gelmiş-tir. 2014 yılında kişi başı ambalaj tüketi-mi 220 dolar seviyesine kadar ulaşmıştır. Ambalaj sektörü ihracatını, 2015’in ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 11 artırdı ve 2.77 milyar dolar seviyesi-ne çıkardı. İthalat ise aynı dönemde 2.37 milyar dolarda kaldı ve sektör 400 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi.

Özellikle son yıllarda hızla gelişen ve yılda ortalama %10 oranında büyüme kaydeden Türkiye ambalaj sanayiinde faa-liyet gösteren firmaların büyük çoğunluğu KOBİlerden oluşmaktadır. Yılda 4,5-5 mil-yon ton düzeyinde üretim yapan sektörde, 1,7 milyon tonluk yıllık üretim ile en yük-sek payı, kâğıt, karton ve oluklu mukavva ürünleri oluşturmaktadır. Bu alt sektörü, yılda 1,5 milyon tonluk üretim ile plastik, 750 bin ton ile cam, 600 bin ton ile metal ve 500 bin ton ile ahşap ambalaj ürünleri izliyor. Türkiye’de yıllık ambalaj tüketimi 3,5 milyon ton düzeyinde seyrediyor.”

Ambalajda geri dönüşüm konusuna da değinen Levent Yamaç, “Geri dönü-şüm atık malzemelerin çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemler ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması

anlamına gelir. Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım demektir; Geri dö-nüşüm ile birlikte; doğal kaynaklarımız korunur; Enerji tasarrufu sağlanır; atık miktarı azalır. Doğal kaynaklarımızın sı-nırsız olmadığını, dikkat edilmediği sü-rece bu kaynaklar tükeneceği hepimizin tarafından bilinmektedir. Kaynak israfını önlemenin yanında, hayat standartlarını yükseltme uğraşları ve ortaya çıkan enerji krizi ile bu gerçeği gören gelişmiş ülkeler, atıkların geri kazanılması ve tekrar kulla-nılması için önemli çalışmalar yapmış ve geliştirmiştir. Dünya nüfusunun artma-sı, sanayinin gelişmesi ile birlikte doğal kaynaklarımız hızla tükenmektedir. Bu nedenle geri dönüşüm doğal kaynakları-mızı korumak ve verimli kullanmak adına yapılabilecek en akıllı işlemdir. Atık mal-zemelerin hammadde olarak kullanılması, çevre kirliliğinin engellenmesi açısından da önemlidir. Hurda kâğıdın tekrar kâğıt imalatında kullanılması hava kirliliğini % 94, su kirliliğini % 35, su kullanımını % 45 azaltabilmektedir. Örneğin bir ton atık kâğıdın kâğıt hamuruna katılmasıyla 20 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir. Çev-re kirliliğinde en çok şikayet edilen am-balaj malzemesi plastiktir ancak gerçek şudur ki; doğayı plastik değil insan kirletir. Bizler atıklarımızı geri dönüşüme kazan-dırdığımız sürece dünyanın da kirlenme-yeceği ortadadır” diye konuştu.

Page 47: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -45-

Page 48: Ato dergi sayi49

-46- | ADANA TİCARET ODASI

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AYLIK İHRACAT %- 4,4, İTHALAT %-12,7 DEĞİŞİM GÖSTERDİTürkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Adana’nın ihracatı 2016 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 azalış kaydet-ti. Bu dönemde 131 milyon 489 bin dolar tutarında ihracat gerçekleşti. İthalat ise 2016 yılı Nisan ayında yüzde 12,7 oranında azalarak 177 milyon 379 bin dolar oldu. Adana ihracatının ithalatı karşılama oranı ise 2015 yılı Nisan ayında yüzde 67,7 iken, 2016 yılı Nisan ayında yüzde 74,1’ e yükseldi. 2016 yılı Nisan ayı 12 aylık toplamda ise ihracatta yüzde 9,8 ithalatta ise yüzde 18,3 azalma oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılı Nisan ayı 12 aylık periyotta yüzde 73,8 iken, 2016 yılı aynı dönemde yüzde 81,5’ e yükseldi.

*Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’nce düzenlenmiştir.

Adana Ticaret Odası/ Adana Ekonomi Raporu

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI

İhracatın ithalatı karşılama oranı yükseliyor

Kaynak: TÜİK

2014 Nisan Yıllık 2015 Nisan Yıllık % 2014 Nisan Ayı 2015 Nisan Ayı % 2014 Ocak-Nisan 2015 Ocak-Nisan %

İhracat (Bin $)

Adana 1.818.524 1.640.655 -9,8 137.603 131.489 -4,4 555.288 514.990 -7,3Türkiye 154.510.368 140.127.020 -9,3 13.349.702 11.983.384 -10,2 50.404.562 46.681.205 -7,4

İthalat (Bin $)

Adana 2.463.392 2.012.043 -18,3 203.129 177.379 -12,7 751.623 660.873 -12,1Türkiye 234.747.051 199.487.831 -15,0 18.373.670 16.190.406 -11,9 70.686.495 62.975.182 -10,9

Karşılama Oranı%

Adana 73,8 81,5

67,7 74,1

73,9 77,9 Türkiye 65,8 70,2 72,7 74,0 71,3 74,1

aylk ekonomi bülteni aylk ekonomi bülteni

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Adana’nn ihracat 2016 yl Nisan aynda bir önceki yln ayn ayna göre yüzde 4,4 azalş kaydetti. Bu dönemde 131 milyon 489 bin dolar tutarnda ihracat gerçekleşti. İthalat ise 2016 yl Nisan aynda yüzde 12,7 orannda azalarak 177 milyon 379 bin dolar oldu. Adana ihracatnn ithalat karşlama oran ise 2015 yl Nisan aynda yüzde 67,7 iken, 2016 yl Nisan aynda yüzde 74,1’ e yükseldi. 2016 yl Nisan ay 12 aylk toplamda ise ihracatta yüzde 9,8 ithalatta ise yüzde 18,3 azalma oldu. İhracatn ithalat karşlama oran 2015 yl Nisan ay 12 aylk periyotta yüzde 73,8 iken, 2016 yl ayn dönemde yüzde 81,5’ e yükseldi.

GEÇEN YILIN AY-NI DÖNEMİNE GÖ-RE AYLIK İHRA-

CAT %- 4,4, İTHA-LAT %-12,7 DEĞİ-

ŞİM GÖSTER-Dİ

MAYIS 2016

ADANA TİCARET ODASI

Nisan Ay Ülke Gruplarna Göre İhracat

Nisan Ay En Fazla İhracat Yaplan İlk 10 Ülke ($) Nisan Ay Ürün Gruplarna Göre İhracat ($)

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI

*Aylk bültenimiz ilgili ay içinde açklanan en son verilere göre Yaz İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’nce düzenlenmiştir.

Kaynak : TÜİK

01.12.2011/İT.FR.19/00

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

ocak şubat Mart Nisan Mays Haz. Tem. Ağst. Eylül Ekim Kasm Aralk

Adana Dş Ticaretinin Aylara Göre Dağlm

2015 İhracat 2016 İhracat 2015 İthalat 2016 İthalat

ÜLKE 2015 2016 %

Çin 243.618.981 52.681.684 -78,4

Suudi Arabistan 173.673.995 44.309.718 -74,5

ABD 126.405.706 31.822.208 -74,8

Güney Kore 119.268.445 24.341.913 -79,6

Hindistan 108.095.425 28.340.892 -73,8

Hollanda 89.824.658 26.408.329 -70,6

Almanya 89.298.214 26.170.497 -70,7

Japonya 88.712.465 6.815.201 -92,3

Tayland 71.194.224 14.485.154 -79,7

Rusya 70.819.366 22.515.648 -68,2

Yllar Bin $ ocak şubat Mart Nisan Mays Haz. Tem. Ağst. Eylül Ekim Kasm Aralk Toplam 2015 İhracat 147.062 128.944 141.679 137.603 128.154 139.367 127.301 124.408 132.466 160.538 157.628 155.803 1.680.953 2016 İhracat 123.441 124.311 136.218 131.489 514.990 2015 İthalat 188.599 190.053 207.548 227.318 210.509 220.457 182.736 202.914 222.904 207.465 195.700 187.349 2.443.552 2016 İthalat 119 694 171 661 192 136 177.379 660.873

Sayfa 1

ÜLKE GRUBU 2015 2016 % Afrika Ülkeleri 13.689.820 14.511.767 6,0 Avrupa Birliği 49.185.290 49.062.974 -0,2 Gelişmiş Sekiz Ülke 31.700.558 35.983.186 13,5 Komşu Ülkeler 35.602.638 33.871.095 -4,9 Orta Doğu Ülkeleri 43.604.970 42.042.489 -3,6 Türki Cumhuriyetler 7.883.503 7.376.503 -6,4 Uzak Doğu Ülkeleri 5.957.819 3.857.311 -35,3

2014 Nisan 2015 Nisan % 2014 Nisan 2015 Nisan % 2014 Ocak- 2015 Ocak- %

İhracat (Bin $) Adana 1.818.524 1.640.655 -9,8 137.603 131.489 -4,4 555.288 514.990 -7,3 Türkiye 154.510.368 140.127.020 -9,3 13.349.702 11.983.384 -10,2 50.404.562 46.681.205 -7,4

İthalat (Bin $) Adana 2.463.392 2.012.043 -18,3 203.129 177.379 -12,7 751.623 660.873 -12,1 Türkiye 234.747.051 199.487.831 -15,0 18.373.670 16.190.406 -11,9 70.686.495 62.975.182 -10,9

Karşlama Oran% Adana

73,8 81,5

67,7 74,1

73,9 77,9 Türkiye 65,8 70,2 72,7 74,0 71,3 74,1

ÜRÜN GRUBU 2015 2016 %

KIMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ 47.743.510 49.347.697 3,4

MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; 26.307.674 31.195.653 18,6

PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ; KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ 28.113.279 25.103.920 -10,7

DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA 28.124.743 19.842.377 -29,4

ARAÇLAR, HAVA ARAÇLARI, GEMİLER VE İLGİLİ TAŞIMA ARAÇLARI 17.431.856 15.965.858 -8,4

BİTKİSEL ÜRÜNLER 23.894.319 13.835.474 -42,1

ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 10.739.880 7.826.288 -27,1

ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİ 2.884.002 3.729.075 29,3

CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER 1.202.135 3.108.015 158,5 OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CIHAZLARI, 1.825.945 2.347.455 28,6 AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; 2.054.376 1.682.347 -18,1

GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; 1.914.589 985.592 -48,5

MUHTELİF MAMUL EŞYA 3.532.128 911.711 -74,2

MİNERAL ÜRÜNLER 4.451.463 612.702 -86,2 TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; 779.452 393.572 -49,5 AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR,ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, 1.353.872 387.527 -71,4 DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR, KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; 601.292 103.321 -82,8

SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR 0 353

HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR 97.830 0 -100,0

SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI 10.956 0 -100,0 TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLER, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, 62.212 0 -100,0

Genel Toplam 203.125.513 177.378.937 -12,7

Yıllar Bin $ ocak şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağst. Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam2015 İhracat 147.062 128.944 141.679 137.603 128.154 139.367 127.301 124.408 132.466 160.538 157.628 155.803 1.680.9532016 İhracat 123.441 124.311 136.218 131.489 514.990

2015 İthalat 188.599 190.053 207.548 227.318 210.509 220.457 182.736 202.914 222.904 207.465 195.700 187.349 2.443.5522016 İthalat 119 694 171 661 192 136 177.379 660.873

Nisan Ayı Ürün Gruplarına Göre İhracat ($)

ÜRÜN GRUBU 2015 2016 %

KIMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ 47.743.510 49.347.697 3,4

MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; 26.307.674 31.195.653 18,6

PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ; KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ 28.113.279 25.103.920 -10,7

DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA 28.124.743 19.842.377 -29,4

ARAÇLAR, HAVA ARAÇLARI, GEMİLER VE İLGİLİ TAŞIMA ARAÇLARI 17.431.856 15.965.858 -8,4

BİTKİSEL ÜRÜNLER 23.894.319 13.835.474 -42,1

ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 10.739.880 7.826.288 -27,1

ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİ 2.884.002 3.729.075 29,3

CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER 1.202.135 3.108.015 158,5

OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CIHAZLARI, 1.825.945 2.347.455 28,6

AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; 2.054.376 1.682.347 -18,1

GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; 1.914.589 985.592 -48,5

MUHTELİF MAMUL EŞYA 3.532.128 911.711 -74,2

MİNERAL ÜRÜNLER 4.451.463 612.702 -86,2

TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; 779.452 393.572 -49,5

AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR,ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, 1.353.872 387.527 -71,4

DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR, KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; 601.292 103.321 -82,8

SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR 0 353

HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR 97.830 0 -100,0

SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI 10.956 0 -100,0

TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLER, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, 62.212 0 -100,0

Genel Toplam 203.125.513 177.378.937 -12,7

Nisan Ayı En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülke ($)ÜLKE 2015 2016 %

Çin 243.618.981 52.681.684 -78,4Suudi Arabistan 173.673.995 44.309.718 -74,5ABD 126.405.706 31.822.208 -74,8Güney Kore 119.268.445 24.341.913 -79,6Hindistan 108.095.425 28.340.892 -73,8Hollanda 89.824.658 26.408.329 -70,6Almanya 89.298.214 26.170.497 -70,7Japonya 88.712.465 6.815.201 -92,3Tayland 71.194.224 14.485.154 -79,7Rusya 70.819.366 22.515.648 -68,2

Nisan Ayı Ülke Gruplarına Göre İhracat ($)

ÜLKE GRUBU 2015 2016 %Afrika Ülkeleri 13.689.820 14.511.767 6,0Avrupa Birliği 49.185.290 49.062.974 -0,2Gelişmiş Sekiz Ülke 31.700.558 35.983.186 13,5Komşu Ülkeler 35.602.638 33.871.095 -4,9Orta Doğu Ülkeleri 43.604.970 42.042.489 -3,6Türki Cumhuriyetler 7.883.503 7.376.503 -6,4Uzak Doğu Ülkeleri 5.957.819 3.857.311 -35,3

Page 49: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -47-

TÜRKİYE İHRACATÇILAR BİRLİĞİ VERİLERİNE GÖREDIŞ TİCARET

TİM VERİLERİNE GÖRE MAYIS AYINDA İHRACAT AYLIK %10,4, YILLIK %-1,9 DEĞİŞİM GÖSTERDİTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracat verileri, firmaların kanuni adresleri bazında kayıtlı oldukları illere göre, TÜİK tarafından resmi olarak açıklanan dış ticaret verileri ise firmaların vergi numaralarının kayıtlı olduğu illere göre açıklandığından iki veri arasında farklılıklar oluşabiliyor. Bu kapsamda TİM verilerine göre 2016 yılı Mayıs ayında Adana ili ihracatında geçen yılın aynı ayına göre 10,4 artış oldu. Bir önceki yıl yüzde 17,4 azalış gerçekleşmişti.

Adana İhracatın Aylara Göre Dağılımı (2014-2016) Bin $

Yıl/Ay 2014 2015 2016 2015/2014 % 2016/2015 %

Ocak 156.755 136.178 113.623 -13,1 -16,6

Şubat 160.159 125.977 125.482 -21,3 -0,4

Mart 176.796 137.715 136.200 -22,1 -1,1

Nisan 156.641 134.010 132.562 -14,4 -1,1

Mayıs 158.239 129.945 143.500 -17,9 10,4

Haziran 144.247 137.311 - -4,8 -

Temmuz 138.902 132.297 - -4,8 -

Ağustos 137.304 121.523 - -11,5 -

Eylül 165.111 137.937 - -16,5 -

Ekim 161.621 153.996 - -4,7 -

Kasım 167.226 165.384 - -1,1 -

Aralık 188.451 167.182 - -11,3 -

TOPLAM 1.911.451 1.679.454 651.366 -12,1 -

Adana İhracatının Sektörlere Göre Dağılımı (2015-2016) Bin $

SEKTÖR1 OCAK - 30 MAYIS

2015 2016 DEĞ. %

Çelik 35.381 30.102 -14,9

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 12.994 10.501 -19,2

Demir ve Demir Dışı Metaller 11.315 10.522 -7,0

Deri ve Deri Mamulleri 1.827 1.663 -9,0

Diğer Sanayi Ürünleri 607 919 51,4

Elektrik Elektronik ve Hizmet 13.559 13.349 -1,6

Fındık ve Mamulleri 551 505 -8,4

Gemi ve Yat 4 12 189,3

Halı 1.425 556 -61,0

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 27.318 44.547 63,1

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 76.329 56.447 -26,0

İklimlendirme Sanayii 14.831 14.547 -1,9

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 109.796 103.711 -5,5

Kuru Meyve ve Mamulleri 1.131 1.606 42,1

Madencilik Ürünleri 11.819 4.016 -66,0

Makine ve Aksamları 17.557 22.736 29,5

Meyve Sebze Mamulleri 5.886 5.582 -5,2

Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 32.090 31.796 -0,9

Mücevher 2 13 506,3

Otomotiv Endüstrisi 28.483 61.369 115,5

Savunma ve Havacılık Sanayii 1.587 1.835 15,6

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 38.120 30.985 -18,7

Süs Bitkileri ve Mam. 883 891 1,0

Tekstil ve Hammaddeleri 160.227 151.860 -5,2

Yaş Meyve ve Sebze 59.912 51.118 -14,7

Zeytin ve Zeytinyağı 117 180 53,3

TOPLAM 663.751 651.366 -1,9

aylk ekonomi bülteni

TİM VERİLERİNE GÖRE MAYIS

AYINDA İHRACAT AYLIK %10,4, YILLIK %-1,9

DEĞİŞİM GÖSTERDİ

TÜRKİYE İHRACATÇILAR BİRLİĞİ VERİLERİNE GÖRE DIŞ TİCARET

01.12.2011/İT.FR.19/00

020.00040.00060.00080.000

100.000120.000140.000160.000180.000

2016 2015

Adana İhracatnn Aylara Göre Dağlm Grafiği (Bin $)

Kaynak: Türkiye İhracatçlar Meclisi (TİM)

Bu kapsamda TİM verilerine göre 2016 yl Mays aynda Adana ili ihracatnda geçen yln ayn ayna göre 10,4 artş olmuştur. Bir önceki yl yüzde 17,4 azalş gerçekleşmişti.

Türkiye İhracatçlar Meclisi (TİM) ihracat verileri, firmalarn kanuni adresleri baznda kaytl olduklar illere göre açklanmaktadr. TÜİK tarafndan resmi olarak açklanan dş ticaret verileri ise firmalarn vergi numaralarnn kaytl olduğu illere göre açklanmaktadr. Bu nedenle iki ver arasnda farkllk oluşabilmektedir.

Adana İhracatn Aylara Göre Dağlm (2014-2016) Bin $

Adana İhracatnn Sektörlere Göre Dağlm (2015-2016) Bin $

Yl/Ay 2014 2015 2016 2015/2014

% 2016/2015

%

Ocak 156.755 136.178 113.623 -13,1 -16,6

Şubat 160.159 125.977 125.482 -21,3 -0,4

Mart 176.796 137.715 136.200 -22,1 -1,1

Nisan 156.641 134.010 132.562 -14,4 -1,1

Mays 158.239 129.945 143.500 -17,9 10,4

Haziran 144.247 137.311 - -4,8 -

Temmuz 138.902 132.297 - -4,8 -

Ağustos 137.304 121.523 - -11,5 -

Eylül 165.111 137.937 - -16,5 -

Ekim 161.621 153.996 - -4,7 -

Kasm 167.226 165.384 - -1,1 -

Aralk 188.451 167.182 - -11,3 -

TOPLAM 1.911.45

1 1.679.454 651.366 -12,1 -

Sayfa 2

SEKTÖR 1 OCAK - 30 MAYIS 2015 2016 DEĞ. %

Çelik 35.381 30.102 -14,9 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 12.994 10.501 -19,2 Demir ve Demir Dş Metaller 11.315 10.522 -7,0 Deri ve Deri Mamulleri 1.827 1.663 -9,0 Diğer Sanayi Ürünleri 607 919 51,4 Elektrik Elektronik ve Hizmet 13.559 13.349 -1,6 Fndk ve Mamulleri 551 505 -8,4 Gemi ve Yat 4 12 189,3 Hal 1.425 556 -61,0 Hazrgiyim ve Konfeksiyon 27.318 44.547 63,1

Hububat, Bakliyat, Yağl Tohum- 76.329 56.447 -26,0 İklimlendirme Sanayii 14.831 14.547 -1,9 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 109.796 103.711 -5,5 Kuru Meyve ve Mamulleri 1.131 1.606 42,1 Madencilik Ürünleri 11.819 4.016 -66,0 Makine ve Aksamlar 17.557 22.736 29,5 Meyve Sebze Mamulleri 5.886 5.582 -5,2 Mobilya,Kağt ve Orman Ürünleri 32.090 31.796 -0,9 Mücevher 2 13 506,3 Otomotiv Endüstrisi 28.483 61.369 115,5 Savunma ve Havaclk Sanayii 1.587 1.835 15,6

Su Ürünleri ve Hayvansal Ma- 38.120 30.985 -18,7 Süs Bitkileri ve Mam. 883 891 1,0 Tekstil ve Hammaddeleri 160.227 151.860 -5,2 Yaş Meyve ve Sebze 59.912 51.118 -14,7 Zeytin ve Zeytinyağ 117 180 53,3 TOPLAM 663.751 651.366 -1,9

Page 50: Ato dergi sayi49

-48- | ADANA TİCARET ODASI

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK VE DOĞALGAZ TÜKETİMLERİ

ELEKTRİK TÜKETİMİNDE BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %4,5, GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %3,1 DEĞİŞİM GERÇEKLEŞTİ Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki elektrik tüketimi, geçen yılın aynı ayına göre 2016 yılı Mayıs ayında yüzde 3,1 arttı. Bir önceki yıl yüzde 2,6 artış görülmüştü. 2016 yılı Mayıs ayında, bir önceki aya göre 4,5 artış yaşandı. Bir önceki yıl yüzde 4,7 artmıştı.Kümülatif toplamda ise 2016 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artış görüldü. Bir önceki yılda yüzde 2,5 artış gerçekleşmişti. Mayıs ayı 12 aylık toplamlara (yıllık) bakıldığında 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artış oldu. Elektrik tüketiminde bir önceki yılda yüzde 7,2 artış yaşanmıştı.

DOĞALGAZ TÜKETİMİNDE BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %6,4, GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %18,2 DEĞİŞİM GERÇEKLEŞTİ Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki doğalgaz tüketimi, geçen yılın aynı ayına göre 2016 yılı Mayıs ayında yüzde 18,2 arttı. Bir önceki yıl yüzde 7,9 azalış görülmüştü. 2016 yılı Mayıs ayında, bir önceki aya göre 6,4 artış yaşandı. Bir önceki yıl yüzde 6 artmıştı.Kümülatif toplamda ise 2016 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış görüldü. Bir önceki yılda yüzde 7 azalış gerçekleşmişti. Mayıs ayı 12 aylık toplamlara (yıllık) bakıldığında 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,3artış oldu. Doğalgaz tüketiminde bir önceki yılda yüzde 1,6 artış yaşanmıştı

Elektrik Tüketimi (kWh) 2014-2016 Ay

Yıllar OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

2014 96.274.732 87.480.435 96.873.554 94.374.057 97.818.980 94.850.487 95.015.268 103.156.534 101.721.537 91.948.079 100.190.646 101.882.166 1.161.586.475

Bir Önceki Aya Göre % - -9,1 10,7 -2,6 3,7 -3,0 0,2 8,6 -1,4 -9,6 9,0 16,9

2015 99.357.413 93.166.774 95.724.509 95.831.194 100.365.328 102.959.295 96.441.887 104.015.007 95.927.259 100.323.246 98.157.058 98.703.703 1.180.972.673

Bir Önceki Aya Göre % -2,5 -6,2 2,7 0,1 4,7 2,6 -6,3 7,9 -7,8 4,6 -2,2 0,6

2015-2014 % 3,2 6,5 -1,2 1,5 2,6 8,5 1,5 0,8 -5,7 9,1 -2,0 -3,1 1,7

2016 94.575.155 91.962.643 97.359.162 98.995.555 103.465.685 486.358.200

Bir Önceki Aya Göre % -4,2 -2,8 5,9 1,7 4,5

2016-2015 % -4,8 -1,3 1,7 3,3 3,1

Sayfa 3

aylk ekonomi bülteni

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK VE DOĞALGAZ TÜKETİMLERİ

ELEKTRİK TÜ-

KETİMİNDE BİR ÖNCEKİ AYA GÖ-RE %4,5, GEÇEN YILIN AYNI AYI-

NA GÖRE %3,1 DEĞİŞİM GER-

ÇEKLEŞTİ Elektrik Tüketiminin Aylara Göre Dağlm kWh 2014-2016

Elektrik Tüketimi (kWh) 2014-2016

Doğalgaz Tüketimi (m3) 2014-2016

Doğalgaz Tüketiminin Aylara Göre Dağlm (m3) 2014-2016

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki elektrik tüketi-mi, geçen yılın aynı ayına göre 2016 yılı Mayıs ayında yüzde 3,1 arttı. Bir önceki yıl yüzde 2,6 artış görülmüştü. 2016 yılı Mayıs ayında, bir önceki aya göre 4,5 artış yaşandı. Bir önceki yıl yüzde 4,7 artmıştı. Kümülatif toplamda ise 2016 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artış görüldü. Bir önceki yılda yüzde 2,5 artış gerçekleşmişti. Mayıs ayı 12 aylık toplamlara (yıllık) bakıldığında 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artış oldu. Elektrik tüketiminde Bir önceli yılda yüzde 7,2 artış yaşanmıştı.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki doğalgaz tüketi-mi, geçen yılın aynı ayına göre 2016 yılı Mayıs ayında yüzde 18,2 arttı. Bir önceki yıl yüzde 7,9 azalış görülmüştü. 2016 yılı Mayıs ayında, bir önceki aya göre 6,4 artış yaşandı. Bir önceki yıl yüzde 6 artmıştı . Kümülatif toplamda ise 2016 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış görüldü. Bir önceki yılda yüzde 7 azalış gerçekleşmişti. Mayıs ayı 12 aylık toplamlara (yıllık) bakıldığında 2016 yılın-da bir önceki yıla göre yüzde 9,3artış oldu. Doğalgaz tüketi-minde Bir önceli yılda yüzde 1,6 artış yaşanmıştı

DOĞALGAZ TÜKETİMİNDE BİR

ÖNCEKİ AYA GÖ-RE %6,4, GEÇEN YILIN AYNI AYI-NA GÖRE %18,2

DEĞİŞİM GER-ÇEKLEŞTİ

Kaynak : Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu

Kaynak : Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu

Yllar OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

2014 96.274.732 87.480.435 96.873.554 94.374.057 97.818.980 94.850.487 95.015.268 103.156.534 101.721.537 91.948.079 100.190.646 101.882.166 1.161.586.475 Bir Önceki Aya Göre % - -9,1 10,7 -2,6 3,7 -3,0 0,2 8,6 -1,4 -9,6 9,0 16,9

2015 99.357.413 93.166.774 95.724.509 95.831.194 100.365.328 102.959.295 96.441.887 104.015.007 95.927.259 100.323.246 98.157.058 98.703.703 1.180.972.673 Bir Önceki Aya Göre % -2,5 -6,2 2,7 0,1 4,7 2,6 -6,3 7,9 -7,8 4,6 -2,2 0,6

2015-2014 % 3,2 6,5 -1,2 1,5 2,6 8,5 1,5 0,8 -5,7 9,1 -2,0 -3,1 1,7

2016 94.575.155 91.962.643 97.359.162 98.995.555 103.465.685 486.358.200 Bir Önceki Aya Göre % -4,2 -2,8 5,9 1,7 4,5

2016-2015 % -4,8 -1,3 1,7 3,3 3,1

20.000.00030.000.00040.000.00050.000.00060.000.00070.000.00080.000.00090.000.000

100.000.000110.000.000

2014 2015 2016

01.12.2011/İT.FR.19/00

Yllar OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

2014 12.409.910 10.226.809 11.685.449 11.960.224 11.659.778 10.792.534 11.243.047 11.513.044 12.319.585 11.007.191 12.421.382 12.178.002 139.416.955 Bir Önceki Aya Göre % - -17,6 14,3 2,4 -2,5 -7,4 4,2 2,4 7,0 -10,7 12,8 16,9

2015 11.886.629 10.928.946 10.096.228 10.129.609 10.742.108 11.825.463 11.387.489 11.571.702 11.237.224 13.482.560 13.415.243 13.655.195 140.358.396 Bir Önceki Aya Göre % -2,4 -8,1 -7,6 0,3 6,0 10,1 -3,7 1,6 -2,9 20,0 -0,5 1,8 2015-2014 % -4,2 6,9 -13,6 -15,3 -7,9 9,6 1,3 0,5 -8,8 22,5 8,0 12,1 0,7

2016 11.648.532 11.948.525 13.072.671 11.927.396 12.694.828 61.291.952 Bir Önceki Aya Göre % -14,7 2,6 9,4 -8,8 6,4 2016-2015 % -2,0 9,3 29,5 17,7 18,2

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2014 2015 2016

Doğalgaz Tüketimi (m3) 2014-2016 AyYıllar OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM2014 12.409.910 10.226.809 11.685.449 11.960.224 11.659.778 10.792.534 11.243.047 11.513.044 12.319.585 11.007.191 12.421.382 12.178.002 139.416.955Bir Önceki Aya Göre % - -17,6 14,3 2,4 -2,5 -7,4 4,2 2,4 7,0 -10,7 12,8 16,9 2015 11.886.629 10.928.946 10.096.228 10.129.609 10.742.108 11.825.463 11.387.489 11.571.702 11.237.224 13.482.560 13.415.243 13.655.195 140.358.396Bir Önceki Aya Göre % -2,4 -8,1 -7,6 0,3 6,0 10,1 -3,7 1,6 -2,9 20,0 -0,5 1,8

2015-2014 % -4,2 6,9 -13,6 -15,3 -7,9 9,6 1,3 0,5 -8,8 22,5 8,0 12,1 0,72016 11.648.532 11.948.525 13.072.671 11.927.396 12.694.828 61.291.952Bir Önceki Aya Göre % -14,7 2,6 9,4 -8,8 6,4

2016-2015 % -2,0 9,3 29,5 17,7 18,2

Sayfa 3

aylk ekonomi bülteni

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK VE DOĞALGAZ TÜKETİMLERİ

ELEKTRİK TÜ-

KETİMİNDE BİR ÖNCEKİ AYA GÖ-RE %4,5, GEÇEN YILIN AYNI AYI-

NA GÖRE %3,1 DEĞİŞİM GER-

ÇEKLEŞTİ Elektrik Tüketiminin Aylara Göre Dağlm kWh 2014-2016

Elektrik Tüketimi (kWh) 2014-2016

Doğalgaz Tüketimi (m3) 2014-2016

Doğalgaz Tüketiminin Aylara Göre Dağlm (m3) 2014-2016

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki elektrik tüketi-mi, geçen yılın aynı ayına göre 2016 yılı Mayıs ayında yüzde 3,1 arttı. Bir önceki yıl yüzde 2,6 artış görülmüştü. 2016 yılı Mayıs ayında, bir önceki aya göre 4,5 artış yaşandı. Bir önceki yıl yüzde 4,7 artmıştı. Kümülatif toplamda ise 2016 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artış görüldü. Bir önceki yılda yüzde 2,5 artış gerçekleşmişti. Mayıs ayı 12 aylık toplamlara (yıllık) bakıldığında 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artış oldu. Elektrik tüketiminde Bir önceli yılda yüzde 7,2 artış yaşanmıştı.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki doğalgaz tüketi-mi, geçen yılın aynı ayına göre 2016 yılı Mayıs ayında yüzde 18,2 arttı. Bir önceki yıl yüzde 7,9 azalış görülmüştü. 2016 yılı Mayıs ayında, bir önceki aya göre 6,4 artış yaşandı. Bir önceki yıl yüzde 6 artmıştı . Kümülatif toplamda ise 2016 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış görüldü. Bir önceki yılda yüzde 7 azalış gerçekleşmişti. Mayıs ayı 12 aylık toplamlara (yıllık) bakıldığında 2016 yılın-da bir önceki yıla göre yüzde 9,3artış oldu. Doğalgaz tüketi-minde Bir önceli yılda yüzde 1,6 artış yaşanmıştı

DOĞALGAZ TÜKETİMİNDE BİR

ÖNCEKİ AYA GÖ-RE %6,4, GEÇEN YILIN AYNI AYI-NA GÖRE %18,2

DEĞİŞİM GER-ÇEKLEŞTİ

Kaynak : Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu

Kaynak : Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu

Yllar OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

2014 96.274.732 87.480.435 96.873.554 94.374.057 97.818.980 94.850.487 95.015.268 103.156.534 101.721.537 91.948.079 100.190.646 101.882.166 1.161.586.475 Bir Önceki Aya Göre % - -9,1 10,7 -2,6 3,7 -3,0 0,2 8,6 -1,4 -9,6 9,0 16,9

2015 99.357.413 93.166.774 95.724.509 95.831.194 100.365.328 102.959.295 96.441.887 104.015.007 95.927.259 100.323.246 98.157.058 98.703.703 1.180.972.673 Bir Önceki Aya Göre % -2,5 -6,2 2,7 0,1 4,7 2,6 -6,3 7,9 -7,8 4,6 -2,2 0,6

2015-2014 % 3,2 6,5 -1,2 1,5 2,6 8,5 1,5 0,8 -5,7 9,1 -2,0 -3,1 1,7

2016 94.575.155 91.962.643 97.359.162 98.995.555 103.465.685 486.358.200 Bir Önceki Aya Göre % -4,2 -2,8 5,9 1,7 4,5

2016-2015 % -4,8 -1,3 1,7 3,3 3,1

20.000.00030.000.00040.000.00050.000.00060.000.00070.000.00080.000.00090.000.000

100.000.000110.000.000

2014 2015 2016

01.12.2011/İT.FR.19/00

Yllar OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

2014 12.409.910 10.226.809 11.685.449 11.960.224 11.659.778 10.792.534 11.243.047 11.513.044 12.319.585 11.007.191 12.421.382 12.178.002 139.416.955 Bir Önceki Aya Göre % - -17,6 14,3 2,4 -2,5 -7,4 4,2 2,4 7,0 -10,7 12,8 16,9

2015 11.886.629 10.928.946 10.096.228 10.129.609 10.742.108 11.825.463 11.387.489 11.571.702 11.237.224 13.482.560 13.415.243 13.655.195 140.358.396 Bir Önceki Aya Göre % -2,4 -8,1 -7,6 0,3 6,0 10,1 -3,7 1,6 -2,9 20,0 -0,5 1,8 2015-2014 % -4,2 6,9 -13,6 -15,3 -7,9 9,6 1,3 0,5 -8,8 22,5 8,0 12,1 0,7

2016 11.648.532 11.948.525 13.072.671 11.927.396 12.694.828 61.291.952 Bir Önceki Aya Göre % -14,7 2,6 9,4 -8,8 6,4 2016-2015 % -2,0 9,3 29,5 17,7 18,2

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2014 2015 2016

Page 51: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -49-

ÜYE SAYIMIZ 24.8842016 yılı Mayıs ayında toplam üye sayımız 24.884 oldu. Üye sayımızda bir önceki aya göre yüzde 0,28 artış görüldü. 2016 yılı Nisan ayındaki üye sayımız ise 24.793 idi.

Açılan-kapanan firma sayıları incelendiğinde; 2016 yılı Mayıs ayında 169 firma açılırken, 78 firma kapandı. 2015 yılı Mayıs ayında ise 142 firma açılmış, 142 firma kapanmıştı. Buna göre 2016 yılı Mayıs ayında; geçen yılın aynı ayına göre açılan firma sayısında yüzde 19 kapanan firma sayısında da yüzde 45,1 azalış görüldü. (Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 7. maddesi gereğince silinen üye kayıtları aylık tabloda gösterilmemiştir.) 2015 yılı Mayıs ayında ise açılan firma sayısında yüzde 24,5 kapanan firma sayısında yüzde 184 azalış olmuştu. 2016 yılı Mayıs ayı kümülatif toplamda açılan firma sayısında yüzde 9 artış, kapanan firma sayısında yüzde 28,9 azalış gerçekleşti.

ADANA’DA KULLANILAN NAKDİ KREDİ TOPLAMI 29 MİLYAR 524 MİLYON TL 2016’nın Şubat ayında Adana’daki nakdi krediler toplamı 29 milyar 524 milyon TL. olarak gerçekleşti. Bu kredilerin yüzde 36,2’i kamu bankaları, yüzde 63,8’i özel banka kredilerinden oluştu. Türkiye’de kullanılan nakdi kredilerin yüzde 1,7’si Adana’da kullanıldı. İllere göre kullanılan nakdi kredi toplamına göre sıralamada Adana 8. sırada yer aldı.

ADANA TİCARET ODASI ÜYE İSTATİSTİKLERİ

NAKDİ KREDİLER (Bin TL)

Kaynak: Adana Ticaret Odası Sicil Kayıtları

ADANA TİCARET ODASI ÜYE İSTATİSTİKLERİ

Kaynak : Adana Ticaret Odas Sicil Kaytlar

Sayfa 4

ÜYE SAYIMIZ 24.884

Aylara Göre Açlan-Kapanan Firmalar (2014-2015-2016)

aylk ekonomi bülteni

NAKDİ KREDİLER (Bin TL)

Adana İli Nakdi Kredilerin Aylara Göre Kümülatif Dağlm 2014-2016 (Bin TL )

ADANA’DA KUL-LANILAN NAKDİ KREDİ TOPLAMI

29 MİLYAR 524 MİLYON TL .

Ocak Şubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasm Aralk Toplam 2014 Kapanan 101 63 78 109 50 83 66 57 56 73 128 154 1018 2015 Kapanan 73 59 96 86 142 116 73 175 58 65 149 195 1287 2016 Kapanan 62 67 70 47 78 324 2014 Açlan 215 159 169 144 188 165 156 141 194 129 146 198 2.004

2015 Açlan 230 173 183 230 142 154 183 196 149 165 186 140 2.131

2016 Açlan 217 213 243 202 169 1.044

01.12.2011/İT.FR.19/00

24.000.000

25.000.000

26.000.000

27.000.000

28.000.000

29.000.000

30.000.000

2016’nn Şubat aynda Adana’daki nakdi krediler toplam 29 milyar 524 milyon TL. olarak gerçekleşti. Bu kredilerin yüzde 36,2’i kamu bankalar, yüzde 63,8’i özel banka kredilerinden oluştu. Türkiye’de kullanlan nakdi kredilerin yüz-de 1,7’si Adana’da kullanld. İllere göre kullanlan nakdi kredi toplamna göre sra-lamada Adana 8. srada yer ald.

2016 yl Mays aynda toplam üye saymz 24.884 oldu. Üye saymzda bir önceki aya göre yüzde 0,28 artş görüldü. 2016 yl Nisan ayndaki üye saymz ise 24.793 idi.

Kaynak : Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

İller Kamu Bankalar Özel Bankalar Toplam ADANA 10.692.457 18.831.763 29.524.220 TOPLAM 428.669.556 1.281.000.510 1.709.670.066 Adana Pay % 2,5 1,5 1,7

Açlan-kapanan firma saylar incelendiğinde; 2016 yl Mays aynda 169 firma açlrken, 78 firma kapand. 2015 yl Mays aynda ise 142 firma açlmş, 142 firma kapanmşt. Buna göre 2016 yl Mays aynda; geçen yln ayn ayna göre açlan firma saysnda yüzde 19 kapanan firma saysnda da yüzde 45,1 azalş görüldü. (Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 7. maddesi gereğince silinen üye

kaytlar aylk tabloda gösterilmemiştir.) 2015 yl Mays aynda ise açlan firma saysnda yüzde 24,5 kapanan firma saysnda yüzde 184 azalş ol-muştu. 2016 yl Mays ay kümülatif toplamda açlan firma saysnda yüzde 9 artş, kapanan firma saysnda yüzde 28,9 azalş gerçekleşti.

0

50

100

150

200

250

2014 Kapanan 2015 Kapanan 2016 Kapanan 2014 Aç lan 2015 Aç lan 2015 Aç lan

Aylara Göre Açılan-Kapanan Firmalar (2014-2015-2016)

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

2014 Kapanan 101 63 78 109 50 83 66 57 56 73 128 154 1018

2015 Kapanan 73 59 96 86 142 116 73 175 58 65 149 195 1287

2016 Kapanan 62 67 70 47 78 324

2014 Açılan 215 159 169 144 188 165 156 141 194 129 146 198 2.004

2015 Açılan 230 173 183 230 142 154 183 196 149 165 186 140 2.131

2016 Açılan 217 213 243 202 169 1.044

İller Kamu Bankaları Özel Bankalar Toplam

ADANA 10.692.457 18.831.763 29.524.220

TOPLAM 428.669.556 1.281.000.510 1.709.670.066

Adana Payı % 2,5 1,5 1,7

ADANA TİCARET ODASI ÜYE İSTATİSTİKLERİ

Kaynak : Adana Ticaret Odas Sicil Kaytlar

Sayfa 4

ÜYE SAYIMIZ 24.884

Aylara Göre Açlan-Kapanan Firmalar (2014-2015-2016)

aylk ekonomi bülteni

NAKDİ KREDİLER (Bin TL)

Adana İli Nakdi Kredilerin Aylara Göre Kümülatif Dağlm 2014-2016 (Bin TL )

ADANA’DA KUL-LANILAN NAKDİ KREDİ TOPLAMI

29 MİLYAR 524 MİLYON TL .

Ocak Şubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasm Aralk Toplam 2014 Kapanan 101 63 78 109 50 83 66 57 56 73 128 154 1018 2015 Kapanan 73 59 96 86 142 116 73 175 58 65 149 195 1287 2016 Kapanan 62 67 70 47 78 324 2014 Açlan 215 159 169 144 188 165 156 141 194 129 146 198 2.004

2015 Açlan 230 173 183 230 142 154 183 196 149 165 186 140 2.131

2016 Açlan 217 213 243 202 169 1.044

01.12.2011/İT.FR.19/00

24.000.000

25.000.000

26.000.000

27.000.000

28.000.000

29.000.000

30.000.000

2016’nn Şubat aynda Adana’daki nakdi krediler toplam 29 milyar 524 milyon TL. olarak gerçekleşti. Bu kredilerin yüzde 36,2’i kamu bankalar, yüzde 63,8’i özel banka kredilerinden oluştu. Türkiye’de kullanlan nakdi kredilerin yüz-de 1,7’si Adana’da kullanld. İllere göre kullanlan nakdi kredi toplamna göre sra-lamada Adana 8. srada yer ald.

2016 yl Mays aynda toplam üye saymz 24.884 oldu. Üye saymzda bir önceki aya göre yüzde 0,28 artş görüldü. 2016 yl Nisan ayndaki üye saymz ise 24.793 idi.

Kaynak : Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

İller Kamu Bankalar Özel Bankalar Toplam ADANA 10.692.457 18.831.763 29.524.220 TOPLAM 428.669.556 1.281.000.510 1.709.670.066 Adana Pay % 2,5 1,5 1,7

Açlan-kapanan firma saylar incelendiğinde; 2016 yl Mays aynda 169 firma açlrken, 78 firma kapand. 2015 yl Mays aynda ise 142 firma açlmş, 142 firma kapanmşt. Buna göre 2016 yl Mays aynda; geçen yln ayn ayna göre açlan firma saysnda yüzde 19 kapanan firma saysnda da yüzde 45,1 azalş görüldü. (Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 7. maddesi gereğince silinen üye

kaytlar aylk tabloda gösterilmemiştir.) 2015 yl Mays aynda ise açlan firma saysnda yüzde 24,5 kapanan firma saysnda yüzde 184 azalş ol-muştu. 2016 yl Mays ay kümülatif toplamda açlan firma saysnda yüzde 9 artş, kapanan firma saysnda yüzde 28,9 azalş gerçekleşti.

0

50

100

150

200

250

2014 Kapanan 2015 Kapanan 2016 Kapanan 2014 Aç lan 2015 Aç lan 2015 Aç lan

Page 52: Ato dergi sayi49

-50- | ADANA TİCARET ODASI

ADANA’DA 26 MİLYON 151 BİN TL TUTARINDA 1.463 ADET SENET PROTESTO EDİLDİ2016 yılı Mayıs ayında Adana ilinde protesto edilen senet sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,8, bir önceki aya göre ise yüzde 1,5 artış yaşandığı ve 1.463 adet senedin protesto edildiği belirtildi. Adana iller sıralamasında, 2016 yılı Mayıs ayı itibariyle protesto edilen senet sayısında 7. sırayı aldı. Adana’nın, Türkiye genelinde protesto edilen senetler arasındaki payı ise yüzde 1,8. Protesto edilen senet sayısında 12 aylık toplamda (yıllık), yüzde 22 artış meydana geldi.

PROTESTO EDİLEN SENETLER

2016 yılı Mayıs ayında Adana ilinde protesto edilen senet tutarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 96,7 bir önceki aya göre ise yüzde 19,6 artış yaşandığı ve 21 milyon 151 bin TL tutarında senedin protesto edildiği belirtildi. Adana iller sıralamasında, 2016 yılı Mayıs ayı itibariyle protesto edilen senet sayısında 8. sırayı aldı. Adana’nın, Türkiye genelinde protesto edilen senetler arasındaki payı ise yüzde 2,5. Protesto edilen senet sayısında 12 aylık toplamda (yıllık), yüzde 60,6 artış meydana geldi. Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

Adana İli Protesto Edilen Senetlerin Adet Olarak Dağılımı Ay

Yıllarİller Sıralaması

Mayıs Ayı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

2016 7 1.424 1.338 1.279 1.442 1.463 6.946

2015 9 1.259 1.139 1.125 1.190 1.110 1.269 1.370 1.254 1.381 1.403 1.331 1.544 15.375

2014 13 1.164 986 1.002 1.066 986 1.068 1.011 1.213 975 1.195 1.109 1.133 12.908

Adana İli Protesto Edilen Senetlerin Adet Olarak Dağlm PROTESTO EDİLEN SENETLER

Adana İli Protesto Edilen Senetlerin Tutar Olarak Dağlm (Bin TL)

Protestolu Senetlerin Aylara Göre Tutar Dağlm (Bin TL)

Protestolu Senetlerin Aylara Göre Adet Olarak Dağlm

ADANA’DA 26 MİLYON 151 BİN TL TUTARINDA

1.463 ADET SENET PRO-

TESTO EDİLDİ

Kaynak : Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

Sayfa 5

aylk ekonomi bülteni

2016 yl Mays aynda Adana ilinde protesto edilen senet tutarnda geçen yln ayn ayna göre yüzde 96,7 bir önceki aya göre ise yüzde 19,6 artş yaşandğ ve 21 milyon 151 bin TL tutarnda senedin protesto edildiği belirtildi.

Adana iller sralamasnda, 2016 yl Mays ay itibariyle protesto edilen senet saysnda 8. sray ald. Adana’nn, Türkiye genelinde protesto edilen senetler arasndaki pay ise yüzde 2,5’dir.

Protesto edilen senet saysnda 12 aylk toplamda (yllk), yüzde 60,6 artş meydana geldi.

2016 yl Mays aynda Adana ilinde protesto edilen senet saysnda geçen yln ayn ayna göre yüzde 31,8, bir önceki aya göre ise yüzde 1,5 artş yaşand-ğ ve 1.463 adet senedin protesto edildiği belirtildi.

Adana iller sralamasnda, 2016 yl Mays ay itiba-riyle protesto edilen senet saysnda 7. sray ald. Adana’nn, Türkiye genelinde protesto edilen senet-ler arasndaki pay ise yüzde 1,8’dir.

Protesto edilen senet saysnda 12 aylk toplamda (yllk), yüzde 22 artş meydana geldi.

Yl İller Sralamas Mays Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasm Aralk Toplam

2016 8 22.243 25.757 20.264 21.966 26.151 116.381 2015 9 12.087 12.544 22.062 12.638 13.295 15.926 16.026 17.491 40.260 14.590 17.084 20.082 214.085 2014 9 22.368 8.755 7.760 11.440 10.680 10.578 10.359 12.162 11.075 11.834 13.911 17.968 148.889

Yllar İller Sralamas

Mays Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasm Aralk Toplam 2016 7 1.424 1.338 1.279 1.442 1.463 6.946 2015 9 1.259 1.139 1.125 1.190 1.110 1.269 1.370 1.254 1.381 1.403 1.331 1.544 15.375 2014 13 1.164 986 1.002 1.066 986 1.068 1.011 1.213 975 1.195 1.109 1.133 12.908

01.12.2011/İT.FR.19/00

Kaynak : Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2016 2015 2014

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2014 2015 2016

Adana İli Protesto Edilen Senetlerin Tutar Olarak Dağılımı (Bin TL) Ay

Yıl İller Sıralaması Mayıs Ayı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

2016 8 22.243 25.757 20.264 21.966 26.151 116.381

2015 9 12.087 12.544 22.062 12.638 13.295 15.926 16.026 17.491 40.260 14.590 17.084 20.082 214.085

2014 9 22.368 8.755 7.760 11.440 10.680 10.578 10.359 12.162 11.075 11.834 13.911 17.968 148.889

Adana İli Protesto Edilen Senetlerin Adet Olarak Dağlm PROTESTO EDİLEN SENETLER

Adana İli Protesto Edilen Senetlerin Tutar Olarak Dağlm (Bin TL)

Protestolu Senetlerin Aylara Göre Tutar Dağlm (Bin TL)

Protestolu Senetlerin Aylara Göre Adet Olarak Dağlm

ADANA’DA 26 MİLYON 151 BİN TL TUTARINDA

1.463 ADET SENET PRO-

TESTO EDİLDİ

Kaynak : Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

Sayfa 5

aylk ekonomi bülteni

2016 yl Mays aynda Adana ilinde protesto edilen senet tutarnda geçen yln ayn ayna göre yüzde 96,7 bir önceki aya göre ise yüzde 19,6 artş yaşandğ ve 21 milyon 151 bin TL tutarnda senedin protesto edildiği belirtildi.

Adana iller sralamasnda, 2016 yl Mays ay itibariyle protesto edilen senet saysnda 8. sray ald. Adana’nn, Türkiye genelinde protesto edilen senetler arasndaki pay ise yüzde 2,5’dir.

Protesto edilen senet saysnda 12 aylk toplamda (yllk), yüzde 60,6 artş meydana geldi.

2016 yl Mays aynda Adana ilinde protesto edilen senet saysnda geçen yln ayn ayna göre yüzde 31,8, bir önceki aya göre ise yüzde 1,5 artş yaşand-ğ ve 1.463 adet senedin protesto edildiği belirtildi.

Adana iller sralamasnda, 2016 yl Mays ay itiba-riyle protesto edilen senet saysnda 7. sray ald. Adana’nn, Türkiye genelinde protesto edilen senet-ler arasndaki pay ise yüzde 1,8’dir.

Protesto edilen senet saysnda 12 aylk toplamda (yllk), yüzde 22 artş meydana geldi.

Yl İller Sralamas Mays Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasm Aralk Toplam

2016 8 22.243 25.757 20.264 21.966 26.151 116.381 2015 9 12.087 12.544 22.062 12.638 13.295 15.926 16.026 17.491 40.260 14.590 17.084 20.082 214.085 2014 9 22.368 8.755 7.760 11.440 10.680 10.578 10.359 12.162 11.075 11.834 13.911 17.968 148.889

Yllar İller Sralamas

Mays Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasm Aralk Toplam 2016 7 1.424 1.338 1.279 1.442 1.463 6.946 2015 9 1.259 1.139 1.125 1.190 1.110 1.269 1.370 1.254 1.381 1.403 1.331 1.544 15.375 2014 13 1.164 986 1.002 1.066 986 1.068 1.011 1.213 975 1.195 1.109 1.133 12.908

01.12.2011/İT.FR.19/00

Kaynak : Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2016 2015 2014

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2014 2015 2016

Page 53: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -51-

YATIRIM TEŞVİK

ADANA İLİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

*TR62 Adana-Mersin İstatistiki Bölge SınıflamasıKaynak: TÜİK

ADANA’YA TOPLAM 11 ADET 68 MİLYON 213 BİN TL SABİT YATIRIMLI YATIRIM TEŞVİKİ AÇILDI2016 yılında Adana iline toplam 923 milyon 208 TL tutarında 55 adet belge düzenlenirken, öngörülen istihdamın ise 718 kişi olduğu açıklandı. 2015 yılı aynı dönemde ise 1 milyar 379 milyon TL. tutarında sabit yatırımlı 33 adet teşvik açılırken, öngörülen istihdam 1.148 kişiydi. 2016 yılı Ocak-Nisan dönemi itibariyle de sabit yatırımda iller sıralamasında Adana ili 6. sırada olup, toplam sabit yatırımda Türkiye payı ise yüzde 3,4. Resmi Gazete’de yayınlanan 2016 yılı Nisan ayı yatırım teşvik verilerine göre, sektörel bazda Adana’ya enerji, hizmetler, imalat ve tarım sektöründen olmak üzere 11 teşvik açıldı. Toplam 68 milyon 213 bin TL tutarında sabit yatırımlı teşviklerle öngörülen istihdam 137 kişi olduğu öğrenildi.

AYLIK ENFLASYON ORANINDA %0,46 DEĞİŞİM GERÇEKLEŞTİİstatistiki Bölge Sınıflaması’na göre TR62 Bölgesi olan Adana-Mersin Tüketici Fiyatları Endeksi; 2016 yılı Mayıs ayı itibariyle aylık yüzde 0,46, bir önceki yılın aynı döneminde ise (yıllık) ise yüzde 8,05 değişim gösterdi. 2015 yılı Mayıs ayında ise endekste aylık yüzde 0,48, yıllık yüzde 7,94 değişim yaşanmıştı. 26 İstatistiki Bölge Sınıflaması’na göre de, Adana-Mersin Bölgesi 2016 yılı Mayıs ayında, aylık yüzde 0,46 değişim oranı ile en fazla artış yaşanan bölgeler arasında 14. sırada yer aldı. Adana, 2015 yılı Mayıs ayında ise yüzde 0,48 değişim oranı ile 13. sırada yer almıştı. Adana-Mersin Bölgesi yıllık artışlara göre 26 istatistiki bölge arasında 2016 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 8,05 artış oranı ile 1. sırada yer aldı.

Yatırım Teşvikleri Sektörel Dağılımı Nisan 2016

Sektörü Alt Sektörü Belge Adedi Sabit Yatırım (TL) İstihdamENERJİ 5 16.931.041 6 Enerji 5 16.931.041 6HİZMETLER 1 14.851.000 100 Eğitim 1 14.851.000 100İMALAT 4 34.941.523 21 Dokuma ve Giyim 1 8.000.000 0 Kağıt 1 23.000.000 3 Lastik-Plastik 1 1.300.000 4 Madeni Eşya 1 2.641.523 14TARIM 1 1.490.000 10 Bitkisel Üretim 1 1.490.000 10Genel Toplam 11 68.213.564 137

Yatırım Teşvikleri 2015-2016 Nisanİstihdam

Yıl 2015 2016Türkiye Toplam 46.522 47.050

ADANA 1.148 718Türkiye Payı% 2,5 1,5

Sabit Yatırım (TL)Yıl 2015 2016

Türkiye Toplam 42.791.958.468 26.811.215.440ADANA 1.379.469.941 923.208.625Türkiye Payı% 3,2 3,4

Belge AdediYıl 2015 2016

Türkiye Toplam 1.554 2.081ADANA 33 55Türkiye Payı% 2,1 2,6

Adana İli Bütçe Gelir-Gider Karşılaştırması Kümülatif (Bin TL)Nisan Tahakkuk Tahsilat Top.Tah.İç. Giderler Top.Gid.İç. % 3 Yıllar [1] [2] Payı (%) [3] Payı (%) [2/3] [2/1]2015 4.904.295 1.149.278 0,74 1.584.590 0,99 72,53 23,43

2016 7.927.497 1.300.803 0,72 1.912.090 1,09 68,03 16,41

Adana İli Bütçe Gelir-Gider Genel Bütçe Gelirleri Bin TL Nisan.2015 Nisan.2016

Merkezi Bütçe 1.149.278 1.300.803Genel Bütçe 1.095.952 1.253.135Vergi Gelirleri 980.417 1.139.363Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 30.368 31.256Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 333 115Faizler,Paylar ve Cezalar 80.651 76.353Sermaye Gelirleri 4.183 6.048Alacaklardan Tahsilatlar 0 0Özel Bütçe 53.326 47.668Harcamalar Bin TL Nisan.2015 Nisan.2016Pers. Giderleri 1.008.651 1.197.971Sosyal Güv. Kur. Öd. 176.232 212.259Mal ve Hizmet Alımları 226.417 297.728Cari Trans. 79.321 83.573Sermaye Giderleri 93.312 120.478Sermaye Trans. 520 0Borç Verme 137 81Toplam 1.584.590 1.912.090Bütçe Dengesi -435.312 -611.287

FİYAT ENDEKSLERİ

Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı

ADANA’NIN BÜTÇE AÇIĞI - 611 MİLYON TL.2016 yılı Nisan ayı konsolide bütçe tahsilat tahakkuk oranında Adana ili yüzde 16,41 ile iller sıralamasında 73. sırada yer aldı. Adana, 2015 yılı aynı dönemde ise yüzde 23,43 tahsilat tahakkuk oranı ile 67. sıradaydı.Adana, genel bütçe vergi gelirlerinde illerin toplam tahakkuk içindeki payları sıralamasında 2016 yılı Nisan ayında yüzde 0,72 ile 10. sırada yer aldı. Adana, 2015 yılının aynı ayında yüzde 07,4 tahakkuk payı ile 11. sıradaydı.Nisan 2016 itibariyle Adana’nın genel bütçe gelir-gider tablosu incelendiğinde ise; merkezi bütçe geliri 1 milyar 300 milyon TL., toplam gider 1 milyar 912 milyon TL. oldu. Gelir-gider dengesi –611 milyon 287 bin TL. olarak bağlandı.

TR62 Adana-Mersin Tüketici Fiyatları EndeksiTR62 (ADANA-MERSİN*) 2015 Mayıs 2016 MayısTÜFE-Bir Önceki Aya Göre değişim %

0,48 0,46

TÜFE-Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Değişim %

5,1 3,73

TÜFE-Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim %

7,94 8,05

TÜFE-Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim %

7,54 8,35

Page 54: Ato dergi sayi49

-52- | ADANA TİCARET ODASI

İflas erteleme müessesi ve iyileştirme projesi

Bilindiği üzere ticari hayat içerisinde kâr elde etmek ve kazanç sağlamak

ana hedeftir. Ancak zarar etmek de ti-cari hayatın bir o kadar olası gerçeğidir. sonuç itibari ile ticari yaşamları iflas ile sonuçlanan işletmeler azımsanmayacak sayıdadır.

Şirketlerin iflas aşamasına geldiğinde, firmaya bir şans verilmesi bakımından İcra İflas Kanununun 179 maddesine iflas Erteleme Müessesi konulmuştur.

İflasın ertelenmesi, borca batık durumda olan ancak makul bir yasal süre verilmesi durumunda iyileştirme ümidi bulunan bir şirketin iflasının önlenmesini sağlayan bir kurumdur. İflasın ertelenmesi, sermaye şirketleri ve kooperatiflere özgü bir koruma tedbiri ol-duğundan gerçek kişi tacirlerin iflasının ertelenmesine karar verilmesi mümkün değildir.

Sermaye Şirketleri ve kooperatiflere iflasın ertelenmesi isteyebilmesi için üç şartın var olması gereklidir. Birincisi şir-ketin borca batık olması, ikincisi ekono-mik durumun iyileştirilebileceğini öngö-

ren makul ve mantıklı bir iyileştirme pro-jesinin olması, üçüncüsü ise alacaklıların haklarının korunmasıdır.

İflasın ertelenmesinde şirketin borca batık olması en önemli ön koşul olarak önümüze çıkmaktadır. Borca batık olma-yan bir sermaye şirketi iflas ertelemesi isteyemez. Borca batıklık şirketin aktif-lerinin şirket alacaklılarının alacakları-nı karşılamaya yetmemesidir. Başka bir anlatımla şirketin borçlarının mevcut ve alacaklarından fazla olmasıdır. Batık bi-lançosunda tüm mal varlıkları defter kayıt değerleri yerine piyasa (rayiç) değerleri göz önüne alınarak yapılmalıdır

Şirketin ya da kooperatifin iflas ertelemesi için mahkemeye müracaat ettiği tarih ile mahkemenin iflas ertelemesi kararı verdiği tarihte şirketin bilançolarının borca batık olması gereklidir.

Şirketin hazırlayacağı iyileştirilme projesi iflasın ertelenmesinin ikinci şarttı olup; iyileştirme projesini, borçlu sermaye şirketi ya da kooperatif adına iflasın erte-lenmesi talebinde bulunmuş olan kimse-nin, mahkemeye “hangi tedbirlere başvu-rularak, hangi sürede borca batık duru-munun sona ereceği” konusunda ciddi ve inandırıcı bilgi ve belgelere dayalı bir proje sunması şeklinde tanımlayabiliriz.

Bu projede; “işletme masraflarının kısıtlanacağı, personel indirimi yoluna gideceği, kiralık kullanılan yerlerin azal-tılacağı, işletmenin bazı bölümlerinin ka-patılacağı, yeni pazarlar aranacağı, yeni üretim biçimleri araştırılacağı, serma-yenin arttırılacağı, konkordato teklifinde bulunacağı somut verilere dayanılarak belirtilmeli, mahkemede alacaklıların, if-lasın açılmasına göre daha kötü duruma düşmeyecekleri ve şirketin bu tedbirlerle borca batıktan kurtulacağı konusunda olumlu bir kanaat oluşturacak bir proje olmalıdır.

Mahkemeler şirketin mali durumunun iyileştirilmesi ümidi olmayan bir proje için iflas erteleme kararı vermemektedirler.

Diğer yandan mahkemelerin iflas er-teleme kararı verdikleri zaman alacak-lıların katlanmak zorunda kalacakları zarar, erteleme kararı verilmeden derhal

iflas kararı verilmesi durumunda katlana-cakları zarara göre daha fazla ise iflasın ertelenmesi kararı verilmektedirler.

İflas Erteleme Müessesinde; mahkemece verilecek “erteleme süresi” bir defada en çok bir yıldır. Bir yıl geçtik-ten sonra denetim kayyımlarının verdik-leri rapora göre ve uzatma talepleri ile bu süre dört yıla kadar uzatılabilir. Erteleme süresi sonunda şirketin mali durumu dü-zelmiş ise şirket faaliyetine devam eder,

Şirketin; Ticaret Mahkemesinde, iflasın ertelenmesi isteminde bulunması ile birlikte, Mahkeme Heyeti envanter düzenlenmesi ve yönetim kurulunun yerine geçmesi ya da yönetim kararlarını onaylanması için derhal bir kayyım heyeti atar; ayrıca şirketin ve kooperatifin malvarlığının korunması için gerekli diğer önlemleri alır. Uygulamada genellikle kayyım heyetin, yönetim kurulunun yerine geçmesi yerine yönetim kararlarını onaylanması için atanır.

Mahkeme, iflasın ertelenmesi kara-rında, kayyımın görev ve yetkilerini ay-rıntılı olarak gösterir. Mahkeme kayyımını atadığında olduğu gibi; görevden alırken de, yetkilerini kısıtlama veya arttırmada tam takdir yetkisine sahiptir.

Atanacak kayyım “yönetim kayyımı” veya “denetim kayyımı” olarak atanabi-lir. Mahkeme genellikle denetim kayyımı atanmasını seçmektedir.

İflas ertelenme kararından sonra kay-yım her üç ayda bir şirketin projeye uygun olarak iyileştirme gösterip göstermedi-ğini mahkemeye rapor eder, mahkeme bu rapor üzerine veya gerek gördüğünde raporu alacağı bilirkişi raporuna göre, er-teleme istemini değerlendirir ve iyileştir-menin mümkün olamayacağı kanaatine varırsa erteleme kararını kaldırır.

Sonuç itibari ile iflasın ertelenmesini; “Borca batık durumu gerçekleşen ser-maye şirketlerinin mahkemeye sunulan inandırıcı iyileştirme projesi çerçevesinde mahkeme tarafından atanacak bir kayyım heyeti nezaretinde ve belli bir süre içe-risinde mali durumlarının düzeltilerek if-lastan kurtulmaları için öngörülen hukuki bir müessese” olarak da tarif edebiliriz.

Sedat ERYÜREKBağımsız Denetçi

SMMM

Page 55: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -53-

Page 56: Ato dergi sayi49

-54- | ADANA TİCARET ODASI

Karatay Üniversitesi’nden üyelerimize indirim

Türkiye’nin ihtiyacı olan bilinçli, bilgi ile donatılmış, milli ve manevi değer-

lerine sahip çıkan bir üniversite oldukla-rını belirten Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “Kuruluşu 1251 yılına dayanan ve Selçuklu ve Osmanlı döneminde 8 yüzyıl kesintisiz eğitim veren Karatay Medre-sesinin devamı olan Karatay üniversite-si, gençlerimizi geleceğe hazırlamakta-dır” dedi.

Üniversitelerinde eğitim görmek üzere kayıt yaptıran üyelerimize ve ya-kınlarına yüzde 5 oranında indirim uy-gulanmasına yönelik protokolü Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe ile imzaladıktan sonra, Odamızın Haziran ayı Meclis toplantısı öncesinde Meclis üyelerimize üniversitelerinin tanıtımına ilişkin bir sunum yapan Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Türkiye’de TOBB bün-yesindeki 5 Oda tarafından kurulan vakıf üniversitesinden birisi olmalarından do-

layı tanıtımlarında ağırlıklı noktayı Oda ve Borsalara verdiklerini bildirirken şun-ları söyledi:

“Üniversitemiz bünyesinde Tıp, Hu-kuk, Mühendislik fakültelerinin de yer aldığı toplam 6 fakülte, bir yüksek okul, 2 meslek yüksek okulu ve 3 enstitü yer almaktadır. Halen yüzde 96 doluluk oranıyla 4000 olan öğrenci sayımız bir yıl içerisinde 6000’e ulaşacaktır. Önü-müzdeki 4 yıl içinde ise ciddi bir büyü-meyle 10 bin öğrenci sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız üniversitemize öğrenci tercihlerini daha da artırarak kaliteyi daha yükseğe çıkarmaktır. Siz-ler çocuklarınızı bize teslim ederseniz bizler de onları nitelikli insanlar olarak mezun ederiz.”

7 lisanda eğitim verilen üniversitele-rinde önümüzdeki eğitim döneminde 14 yeni bölüm daha açılacağını kaydeden Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, “İslam Ekonomisi ve Finans, Lojistik Yönetimi, Psikoloji, Sosyoloji, Mütercim Tercüman-

lık Arapça, Tarih, Endüstri Mühendisliği, Beslenme-Diyetetik, Fizyoterapi ve Re-habilitasyon, Ebelik, Diyaliz, Fizyoterapi ve Çocuk Gelişimi ile Resim bölümlerini üniversitemize kazandırdık ve bu alan-larda da öğrencilerimizi bekliyoruz. Bu yıl Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Osmanlı’nın teşkilatlanmasını sağlayan Ahilik konusunu -Ahilik ve Meslek Ahla-kı- adlı dersi ve çok değerli bir eseri üni-versitemizin programları içerisine aldık ve yeni eğitim öğretim yılında da Karatay Medresesi geleneğini akademik eğitime adapte ediyoruz” diye konuştu.

Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe de, açılan her üniversiteyi ülke kalkınmasında bir merdiven olarak de-ğerlendirdiklerini belirtirken, “Öncelikle Üyelerimize yönelik uygulanacak yüzde 5’lik indirimden dolayı teşekkür ediyo-rum. Adana ile Konya arasındaki yakınlık ve ulaşım kolaylığını dikkate alan üyele-rimizin bu fırsatı en iyi şekilde değerlen-dirileceğine inanıyorum” dedi.

Page 57: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -55-

‘Ahilik Kültür Haftası’ Adana’da kutlandıAdana’da bu yıl 9. kez düzenlenen,

“Ahilik Kültür Haftası ve Esnaf Bay-ramı” kutlamaları renkli görüntülere sahne olurken, Odamız da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Sanayi Çarşısı esnafına verdiği “ciğerli kahvaltı” ile etkinliklere destek verdi

Hafta etkinlikleri kapsamındaki ilk tören Tarihi Kazancılar Çarşısı önünde gerçekleşti. Tarihi Yağ Camii önünde esnafı selamlayan Adana Valisi Mustafa Büyük, daha sonra yol üzerindeki esnaf-lara tek tek kırmızı karanfil dağıttı. Ada-na Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek ve beraberindeki esnaf odası başkanlarıyla birlikte Vali Büyük, törenin yapılacağı alana kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Mehter Ta-kımı eşliğinde yürüdü.

Burada törenin açılış konuşmasını, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Bir-liği Başkanı Nihat Sözütek yaptı. Geçtiği-miz aylarda hayatını kaybeden eski Ada-na Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kazım Barışık’ı anarak sözlerine başlayan Sözütek, “Ahilik kültürü yakla-şık bin yıla yakın süregelen bir gelenek-tir. Ahilik, esnaf ve sanatkâr kültürünün oluşturulduğu, geliştirildiği ve bugüne kadar yaşatılan sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Ahilik, bir insan bilimidir. Ahilik, dağılan değil toplayandır, yıkan değil yapandır, dünya ve ahiret denge-

sini tutturandır. Ahilik, öğretmensiz bir halk üniversitesidir. Günümüz, evrensel değerleriyle uyum gösteren, benzeri bu-lunmayan bir kültür ve medeniyet hazi-nesidir. Bu kadar gurur verici bir geçmi-şe sahip olan esnaf teşkilatımız, bugün ülkemizin karşılaştığı sorunları aşmada köklerinden, geleneklerinden ve birlikte-liklerinden destek alarak güçlü çıkışlar yapmak ve topluma örnek olmak zorun-dadır. Bugün faaliyetlerini sürdüren oda, birlik, federasyon ve konfederasyon ahi-lik kültürünün devamıdır” dedi.

Adana Valisi Mustafa Büyük ise köklü bir tarihi olan Ahilik Bayramı kutlama-larının günümüze uyarlanmış şekliyle gerçekleştirildiğini dile getirdi. Esnafın

bayramını tebrik eden Vali Büyük, “Es-nafımız, her zaman en güzel davranış biçimini ortaya koyan, ahlaklı, karakterli insan özelliklerini yansıtan toplumun birlik beraberliğinin çimentosu olan de-ğerli kesimimizdir” diye konuştu.

Yılın ahisi: Suat Akray“Ahilik Kültür Haftası ve Esnaf Bay-

ramı” kutlamaları kapsamında Adana’da Yılın ahisi ise 61 yıllık oto elektrikçi es-nafı Suat Akray oldu. Yılın ahisi seçilen Suat Akray, esnaflıkta en önemli şeyin çalışmak ve işlerini sağlam yapmaktan geldiğini belirterek, “61 yıllık esnafım. Tüm gençlere nasihatim de iyi çalışsın-lar, işlerini sağlam yapsınlar” ifadelerini kullandı.

Odamız esnafa kahvaltı verdi“Ahilik Kültür Haftası ve Esnaf Bay-

ramı” kutlamaları etkinliklerine Odamız da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Sanayi Çarşısı esnafına kahvaltı vererek des-tek oldu. Adana Vali Yardımcısı Azmi Yeşil, Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, Genel Sekreter Vekilimiz Bi-rol Yarman, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, esnaf odalarının başkanlarıyla Sana-yi Çarşısı esnafının katıldığı kahvaltıda Adana’nın sabah kahvaltısı gelenekleri dikkate alınarak ciğer ikramında da bu-lunuldu.

Page 58: Ato dergi sayi49

-56- | ADANA TİCARET ODASI

Emeklikte SGK ve BAĞ-KUR ikilemine son verilsin...Odamız 32. Grup Meslek Komitesi olağan toplantısında karar aldı:

Odamız 32. Grup Meslek Komitesi, SSK ve BAĞ-KUR sosyal güvenlik

kurumlarının birleştirilmesine karşın emeklilik aşamasında uygulanan ne-gatif ayrımcılığın bir an önce sona er-dirilmesi çağrısında bulundu.

32. Grup Meslek Komitesi Başkanı Kemal Şigan, Meclis Üyelerimiz Uğur Büyükkantarcı ve Selahattin Usanmaz ile Komite üyesi Nadir Yıldırım, olağan

komite toplantısında SSK ve BAĞ-KUR uygulamalarında yaşanan sorunu gö-rüştüler. Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, Başkan Vekilimiz Meh-met Şahbaz ile Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Özel’in de katıldığı toplantıda, Oda üyelerinin tamamının BAĞ-KUR’lu olduğuna işaret edilerek, SSK ve BAĞ-KUR kurumlarının SGK olarak birleş-mesine rağmen emeklilik işlemleri sü-

recinin halen BAĞ-KUR’lu ve SSK’lı ola-rak iki ayrı kategoride sürdürülmesinin önemli sorunlara yol açtığı ifade edildi. Komite tarafından alınan kararda, “Pi-rim ödemelerinde SGK’lı olarak devam edildiğinde son üç yıl BAĞ-KUR’dan pi-rim yatırıldığı takdirde emeklilikte yaş engeli çıkmaktadır. Prim ödemesi SSK olarak devam edildiğinde prim günü ve yaş olarak emeklilik hakkı elde edile-bilmekte iken son üç yıl prim ödemesi BAĞ-KUR’dan yapılırsa yaş engelinde emekli olunamamakta ve negatif ay-rımcılık yapılmaktadır. Bu haksızlığın bir an önce giderilmesi gerekmekte-dir” görüşlerine yer verildi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe de sorunun giderilmesi için TOBB’ye başvurulduğunu, en kısa za-manda olumlu sonuç almayı ümit et-tiklerini söyledi.

Adana YMMO’dan işbirliği ziyaretitutmak mümkün değil. İki kuruluş ade-ta birbirinin tamamlayıcısı konumunda. Yakın zamanda bir seçimden çıktık ve kendimize bir yol haritası çıkardık. Ge-rek yeminli mali müşavirlerin gerekse Adana Ticaret Odası üyelerinin doğru bilgilendirilmesi için bizlere önemli gö-revler düşüyor. ATO ile birlikte düzenle-yeceğimiz etkinliklerle sorunları orta-dan kaldıracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Me-nevşe de, çeşitli sivil toplum kuruluşla-rıyla işbirliği içerisinde olduklarını belir-terek, “Amacımız, üyelerimizi her alanda doğru yönlendirmektir. Dolayısıyla Ye-minli Mali Müşavirler Odası’nın bizler için önemi büyük. Bu anlamda seçilen yeni yönetim kurulunuza başarılar diliyor, üyelerimizin bilgilendirilmesi konusunda her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın 22. Dönem Olağan Genel

Kurulu’nda Başkanlığa seçilen Okan Özandaç, Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Üçler Erol ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe’yi ziyaret etti.

Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın sorunları, çözüm önerileri ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirmek istedikleri çalışmalara ilişkin bilgi ve-ren Özandaç, “Yeminli Mali Müşavirler Odası’nı Adana Ticaret Odası’ndan ayrı

Page 59: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -57-

Page 60: Ato dergi sayi49

-58- | ADANA TİCARET ODASI

Ender DEMİRMali Müşavir

www.1e1danismanlik.net

İş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu

► Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için çalışan sayısına bakılmak-sızın 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (10’dan az çalışanı olan teh-likeli ve çok tehlikeli işyerlerinin İSG hizmet bedellerine kanunen belirlenen oranlarda Bakanlık desteği verilecektir.)

► 10-49 çalışanı olan ve az tehlikeli sınıf-ta yer alan işyerleri için 01.07.2016 tari-hinde yürürlüğe girecektir.

► 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehli-keli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıy-la işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hiz-metlerini yürütebilirler. Bu fıkraya ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirme-ye ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

► Yalnızca 10 ve daha fazla çalışanı olan, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir.

Buna göre kimlerin İş Güvenliği Uzmanı (İGU), İşyeri Hekimi (İH) ve Diğer Sağlık Per-soneli (DSP) çalıştırması gerektiğine dair tablo aşağıda yer almaktadır.(1) Risk değerlendirmesi şu durumlarda kıs-

men veya yenilenir; işyerinin taşınması ve binalarda değişiklik yapılması, işyerinde kullanılan teknoloji, makine ve ekipman-larda değişiklik, üretim yönteminde de-

Çalışma hayatındaki son düzenlemeler...

ğişiklik olması, iş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olayı meydana gelmesi, çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözeti-mi sonuçlarında gerekli görülmesi, işyeri dışından kaynaklanan ve binayı etkileyen bir tehlike ortaya çıkması.

(2) Belirlenen acil durumları etkileyecek ve yeni acil durumların ortaya çıkmasına sebebiyet veren hallerde süre beklen-meden yenilenir, yılda bir her işyeri tat-bikat yaptırmalıdır.

(3) Az tehlikeli sınıfta 1000 işçi çalışıyorsa 1 tam süreli, tehlikeli sınıfta 500 işçi çalı-şıyorsa 1 tam süreli, çok tehlikeli sınıfta 250 kişi çalışıyorsa 1 tam süreli uzman görevlendirilir. (1,1,2016’da) 10’dan az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerin-de işçi başına yılda en az 60 dk. iş güven-liği uzmanı görevlendirilir.

(4) Az tehlikeli sınıfta 2000 işçi çalışıyorsa 1 tam süreli, tehlikeli sınıfta 1000 işçi çalışıyorsa 1 tam süreli, çok tehlikeli sınıfta 750 kişi çalışıyorsa 1 tam süreli hekim görevlendirilir. (1,1,2016’da)

(5) 10 ‘dan fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde görevlendirilir.

(6) Özel politika gerektiren grupta yer alan-lardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üze-re periyodik muayene tekrarlanır.

(7) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sı-nıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

Maaş ve diğer hakların bankadan geçme zorunluluğu

Kayıt dışı istihdamı önleme kapsamında 10 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinin üc-ret ödemeleri bankalar aracılığıyla yapılıyor iken; 1 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe gi-ren uygulama ile birlikte ücretlerin bankalar aracılığı ile ödenmesinde işçi sayısı alt sı-nırı 5’e çekildi. 5 ve üzerinde işçi çalıştıran işletmeler bundan sonra ücretleri bankalar aracılığıyla ödeyecek. Bu da kayıt dışını kayıt altına alabilmek ve herkesin kayıt içerisinde olmasını sağlamak için atılan önemli adım-lardan biri olarak değerlendiriliyor. Bu uygu-lama ile birlikte; bankaya yatmamış maaş ödenmemiş sayılacak. Çalışanın şikâyetçi olması halinde banka hesapları kontrol edi-lecek. Bankada gözükmeyen maaş, çalışana tekrar ödenecek. Kayıt dışıyla mücadele için başlatılan uygulama ile yüksek maaşlıların asgari ücret üzerinden gösterilmesinin önü-ne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca işverenle-rin, çalışanlarının maaşını zamanında yatırıp yatırmadığı kontrol edilebilecek. Türkiye’de halen 5,5 milyon SSK’lının primleri asgari ücret üzerinden yatırılıyor. Bazı işverenler, normalde daha yüksek maaş verdikleri ça-lışanını asgari ücretli olarak gösteriyor. Yeni uygulama bu duruma son verilmesi hedefle-niyor. Banka ile ödemeyi ihmal eden işverene işçi başına ve her bir aybaşına 2016 yılı için 161 TL idari para cezası var…

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞIMeclis eski üyemiz,

HASAN AYYILDIZ’ınvefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi

ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

ADANA TİCARET ODASI

Page 61: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -59-

İngiltere’nin AB’den beklenmedik ay-rılışı, birçok ekonomik sorun yaşayan

AB ve AB ticari paydaşlarına yeni ev ödevler yüklüyor. İngiltere’nin AB üye-liğinden ayrılışı öncelikle AB ülkelerinin İngiltere’ye yapılmakta olan mevcut ihracatını sınırlarken, İngiltere’den AB ilişkili ülkelere olan “yabancı doğru-dan yatırım” (FDI) miktarını da sınır-layacaktır. Analistler AB ihracatındaki daralmanın, İngiltere ve AB büyüme oranlarını önemli ölçüde düşüreceği-ni öngörmektedir. İyimser tahminlere göre İngiltere büyüme hızının %0,9’a, AB’nin ise % 1,5’dan % 1,1’e gerileyece-ği beklenmektedir. İngiltere ve AB’deki büyümenin gerileyişi, Türkiye gibi ülke-lerin ihracatı ve büyüme oranının ge-lişmelerden olumsuz etkilenmemesini olanaksız gözüküyor. Çalışma BREXIT’in doğrudan ve dolaylı etkilerini ülke ör-nekleri ile ele almaktadır.

Aşağıdaki grafiğin incelenmesi BREXİT’in ülke ihracatı üzerine olan et-kisini araştırmaktadır. Şekil 1 ihracat-taki gerileme olarak Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’ni önemli ölçüde etkilerken, Türkiye, Rusya ve İsrail’in süreçten sınırlı düzeyde olumsuz etkileneceğini ortaya koymaktadır.

Şekil 1.

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0 1 2 3 4 5

Macaristan Çek Cumhuriyeti

Polonya

Romanya

Bulgaristan

Sırbistan

Makedonya

Türkiye

İsrail Güney Afrika

Rusya Ukrayna

Hırvatistan

İngiltere ve İngiltere dışı AB’ye yüksek maruzluk

İngiltere İngiltere dışı AB’ye yüksek mağruzluk

AB (

İngi

ltere

dış

ı) İh

raca

t (G

SYİH

%)

İngiltere'ye İhracat(GSYİH%)

BREXIT’ten diğer doğrudan etkilen-me, cari işlemler açığı yönü ile ortaya çıkacaktır. Önemli belirsizlikler içeren AB ve İngiltere ekonomilerinin, yatırım ortamından olumsuz etkilemesi beklen-mektedir. Bu ortamın İngiltere’den diğer AB ülkelerine olan Doğrudan Yabancı Ya-tırım (FDI) girişinin olumsuz yönde etki-lemesi öngörülmektedir.

Şekil 2 İngiltere kökenli doğrudan yabancı yatırımdaki gerileme beklenti-sinin en çok Güney Afrika’yı, AB kökenli doğrudan yabancı yatırımdaki gerileme beklentisinin ise en çok Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan’ı etkileye-ceği görülmektedir. Doğrudan yabancı yatırımlar açısından Türkiye’nin fazlaca etkilenmesi öngörülmemektedir.

Şekil 2.

120

100

80

60

40

20

0 0 5 10 15 20 25

Türkiye

Rusya

Ukrayna

Romanya Polonya Makedonya

Hırvatistan Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti Bulgaristan

Macaristan

Güney Afrika

İngiltere’ye yüksek maruzluk

İngiltere İngiltere dışı AB’ye yüksek mağruzluk

Avru

pa il

e İç

e Do

ğrud

an Y

aban

cı Y

atırı

m (G

SYİH

%)

İngiltere'den İçe Doğrudan Yabancı Yatırım (GSYİH%)

Yabancı yatırım açıklık düzeyiAnalizimizde, üçüncü odaklanma

noktası, ülkelerin AB ve İngiltere’den yurt dışına portföy akımlarının yönü ile ilgilidir.

Şekil 3 BREXİT sonrası Macaristan ve Güney Afrika’nın portföy yatırımı gi-rişlerinden en çok etkilenen ülkeler ola-cağını ortaya koyuyor. Bunun anlamı, söz konusu ülkelerde cari açığın sıcak para ile finansmanı söz konusu oldu-ğunda sermaye hareketleri hesabının zorlanacağı yönündedir. Macaristan ve Güney Afrika’ya ek olarak, Hırvatistan ve Polonya’da sıcak para yetersizli-ği ile karşılaşacak ülkeler arasındadır. Ancak bu ülkeler, İngiltere’den gelecek sıcak para akışından çok AB piyasasının bütününden daha çok etkilenecektir. İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılması-nın Türkiye ekonomisi üzerindeki belki de en önemli olumsuz etkisi, portföy yatırımlarındaki azalmadan ortaya çıkmaktadır. Türkiye, yukarıda sayılan ülkelerden farklı olarak AB ve İngilte-re etkisini eşit ağırlıkta hissedecektir. Ancak AB ve İngiltere’den sıcak para girişindeki yavaşlamanın orta şiddette olacağı beklenmelidir. Bu kapsamda, Ukrayna, Rusya ve Makedonya AB ve İngiltere’den gelecek portföy yatırımla-rından en az etkilenecek ülkeler gözük-mektedir.

Şekil 3.

25

20

15

10

5

0 0 1 2 3 4 5

Macaristan

Polonya

Romanya

Bulgaristan

Sırbistan

Makedonya

Türkiye

İsrail

Güney Afrika

Rusya Ukrayna

Hırvatistan

Çek Cumhuriyeti

İngiltere’ye yüksek maruzluk

Avru

pa İn

gilte

re D

ışı P

ortf

öy İç

e Ak

ış (G

SYİH

%)

İngiltere den Doğrudan Yabancı Yatırım (GSYİH%)

BREXIT, Türkiye ve Adana...

Prof. Dr. Nejat Erk

Page 62: Ato dergi sayi49

-60- | ADANA TİCARET ODASI

Portföy yatırımlarına açıklık düzeyiOlasılığı düşük, ancak uzun dönemde

BREXIT’in bir bankacılık krizine dönüş-mesi durumunda ülke bankaları parala-rının İngiltere ve AB bankalarından çek-me eğiliminde olabilir. Bu olasılık Güney Afrika dışında seçilen ülkelerin paralarını AB bankalarından kendi ulusal bankala-rına aktaracaklarının göstermektedir. Bu gösterge de Türkiye açısından önemli bir risk oluşturmamaktadır. Ancak unutul-mamalıdır ki, AB bütününde yaşanacak bir bankacılık krizi, yukarıdaki yansıma-lardan öte, küresel bir risk olarak algı-lanmalıdır.

Şekil 4.

0 5 10 15 20 25

Macaristan Polonya

Romanya

Bulgaristan Sırbistan

Makedonya

Türkiye

İsrail Güney Afrika Rusya

Hırvatistan

Çek Cumhuriyeti

AB’ye yüksek maruzluk

120

100

80

60

40

20

0

Ukrayna

Avru

pa B

anka

ların

ın(İn

gilte

re D

ışı)

Yaba

ncı A

laca

klar

ı (G

SYİH

%)

İngiltere Bankalarının Yabancı Alacakları (GSYİH%)

Portföy yatırımlarına açıklık düzeyiÜç aşama kapsamında süreci değer-

lendirirsek, Türkiye, İsrail ve Rusya BRE-XIT den sınırlı ölçüde etkilenecek ülkeler arasındadır.

İngiltere’nin AB den ayrılışı ile ilgili doğrudan etkiler kadar dolaylı etkilerde söz konusu olabilecektir. Dolaylı etkile-rin başında sürecin getirdiği belirsizliğin doğurduğu risklerle ilgilidir. Hatırlana-cağı gibi AB kurmayları, ayrılmanın ke-sinleşmesi sonrası, atılacak adımların hızlandırılmasını istemektedir. Amaç, İngiltere-AB ticaret ve işbirliğinin yeni dönemdeki seyrine netlik kazandırmak-tır. Bu dinamiklere ek olarak AB içinde ayrılmayı düşünen diğer ülkelerin var olup olmadığı sorusunun cevaplanması da yer almalıdır. BREXIT in ABD ve Çin üzerine olan etkisi sonucu, karşı politi-kaların gelişip gelişmeyeceği de dolaylı etkiler arasında değerlendirilmelidir.

Son olarak BREXIT sürecinin Adana ekonomisi üzerine olan et-kisine bakarsak, 2015 yılı itibariyle, İngiltere’nin Adana ihracatı içindeki payı % 3 civarındadır. Diğer taraftan AB’nin Adana İhracatındaki payı yak-laşık % 50 civarındadır. Bu nedenle İngiltere’den çok AB piyasalarında-ki olası olumsuz gelişmelerin Adana

Alay Komutanı Bulut’tan veda ziyareti

Adana İl Jandarma Alay Komutan-lığı görevinden Bursa İmralı Adası

Güvenlik Komutanlığı görevine atanan Albay Ünsal Bulut Odamıza veda ziya-retinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-mız Mehmet Şahbaz ve Genel Sekre-ter Vekilimiz Birol Yarman’ın da hazır bulunduğu ziyaret sırasında konuşan Başkanımız Atila Menevşe, Albay Ün-sal Bulut’un görev süresi içerisinde son derece başarılı hizmetlerde bu-lunduğunu belirtirken, “Adana’dan

ayrılacak olmanızdan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Sizi ve hizmetle-rinizi asla unutmayacağız ve takdir-le anacağız” dedi.

Adana İl Jandarma Alay Komu-tanı Albay Ünsal Bulut da, “Sizleri toplumun kanaat önderleri olarak her zaman yanımızda gördük. İş dünyası ve vatandaşlarımızın des-teğiyle birçok sorunun çözümünü sağladık. Zaten kolluk güçlerimizin, vatandaşlarımızın desteği olmadan hizmet verebilmesi mümkün değil-dir. Devletin bir memuru olarak hiç kibirsiz gece gündüz demeden hiz-met vermenin gayretinde oldum. Sizlere görev sürem içerisindeki yardım ve katkılarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye ko-nuştu.

Ziyaretin ardından Başkanımız Menevşe ve Başkan Yardımcımız Şah-baz tarafından Albay Ünsal Bulut’a Odamızın plaketi takdim edildi.

ekonomisini daha büyük ölçüde etki-lemesi beklenmelidir.

Kaynaklar: 1. Deutsche Bank, FX Strategy post

Brexit, Haziran 2016.2. Tim Oliver, European and internatio-

nal views of Brexit, Journal of Euro-pean Public Policy, 29 Nisan 2016.

Page 63: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -61-

Başkanımız Menevşe’nin babası toprağa verildiYönetim Kurulu Başkanımız Ati-

la Menevşe’nin vefat eden babası Mehmet Zeki Menevşe, Kayseri’nin De-veli ilçesi Zile kasabasındaki aile kab-ristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine Adana Sana-yi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bil-giç, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütçü, Meclis Başkanımız Tarkan Kulak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mehmet Şahbaz, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimiz, SİAD temsilcileri, Adana ve Kayseri’den kurum kuruluş yetkili-leriyle Menevşe’nin akraba ve yakın-larından oluşan kalabalık bir topluluk katıldı. 102 yaşında vefat eden Meh-met Zeki Menevşe’nin cenazesi öğle namazının ardından Zile Mezarlığı’nda defnedildi.

Kayseri’nin tanınan işadamları ara-sında da yer alan babasını kaybetme-nin üzüntüsünü yaşayan Başkanımız Atila Menevse, cenaze töreninin ar-dından taziyeleri kabul ederken, gerek

cenaze törenine katılarak ve çelenk göndererek, gerekse de telefonla baş-sağlığı dileğinde bulunan herkese bu acılı gününde kendisini yalnız bırak-madıkları için teşekkür ettiğini söyledi.

TOBB’den yapılan açıklamada, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Çalış-ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafın-dan belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanlar ve çalışmak iste-yenlere Mesleki Yeterlilik Belgesi alma-ları zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

Buna göre , ilk etapta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 48 meslekte, (Mesleki Yeterlilik Belgesi Gerektiren Meslekler) Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin zorunlu hale geldiği belirtile-rek şu görüşlere yer verildi:

“Tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler-de Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin çalıştırılması halinde Mayıs 2016’dan sonra idari para cezası uy-gulanmaya başlanacaktır. Bu amaçla, TOBB tarafından MEYBEM Mesleki Ye-terlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. kurulmuş olup; TÜRKAK tarafından ak-redite edilmiş, sınav ve belgelendirme hizmeti vermek amacıyla Mesleki Yeter-lilik Kurumu tarafından da yetkilendiril-

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğumiştir. MEYBEM A.Ş. ilk etapta; inşaat, metal ve asansör sektörlerinde, toplam 12 dalda Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) sınav ve belgelendirme yetkisini almıştır.”

Bu kapsamda MEYBEM A.Ş. tara-fından Odamız işbirliğiyle Adana’da gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olanlar “Mesleki Yeterlilik Belgesi” al-maya hak kazanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirtilen 48 meslekte, sınav ücretleri İşsizlik Si-gortası Fonundan sağlanacak. Sınavlar, TOBB - MEYBEM A.Ş tarafından il ve ilçe merkezlerinde yerel bazda gerçekleşti-rilecek. Sınav ve belgelendirme talepleri Odamız tarafından alınacak.MEYBEM A.Ş tarafından sınav ve belge-lendirme hizmeti verilen alanlar şöyle:1. Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3,2. Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4,3. Ahşap Kalıpçı Seviye 3,4. Betonarme Demircisi Seviye 3,5. Betoncu Seviye 3,6. Duvarcı Seviye 3,

7. İskele Kurulum Elemanı Seviye 3,8. Sıvacı Seviye 3,9. CNC Programcısı Seviye 4,

10. CNC Programcısı Seviye 5,11. Metal Sac İşlemeci Seviye 3,12. Metal Sac İşlemeci Seviye 4.

Ankara’da TOBB İkiz Kuleler içerisin-de ofisi bulunan MEYBEM’e başvuruların (Adres: TOBB İkiz Kuleleri Sosyal Tesisle-ri Zemin Kat, Z-10 MEYBEM Ofisi Dumlu-pınar Bulvarı No:252 Çankaya / ANKARA

Telefon: +90 312 218 26 20 Faks: +90 312 218 26 29 E-Posta: [email protected]) iletişim bilgileri üzerinden bireysel veya kurumsal olarak yapılabi-leceği, sınav ve belgelendirme başvuru-larının ise Odamız üzerinden alınacağı bildirildi.

Üyelerimiz geniş bilgi için Odamıza, (Adres: Abidinpaşa Cad.No:52 Seyhan/ADANA.Tel: +90 322 351 39 11 (Pbx) Faks: +90 322 359 12 00 E-Posta: [email protected]) başvu-rabilirler.

Page 64: Ato dergi sayi49

-62- | ADANA TİCARET ODASI

MEHMET ERGİNFMA Gelecek Yönetimi Akademisi

Yönetim ve Stratejik Planlama Danışmanı

Steve Jobs, Bill Gates ile katıldığı bir programda bu konuda şöyle söylemişti; “Eğer bir işi sevmiyorsanız, uygularken keyif almıyorsanız sonunda vazgeçer-siniz. Pek çok insan bu durumu yaşıyor. Toplumun içinde başarılı olan ve ol-mayan insanlara baktığınızda, başarılı olanların işlerini sevdikleri için sonuna kadar azimle çalışmaya devam ettikleri-ni görürsünüz. Oysaki işini sevmeyenler vazgeçerler. Çünkü mantıklı davranıyor-lar. İşini sevmeyen bir insan neden zor-luklara katlanmak istesin ki?”

Meslek seçimi, bireyin hayatında verdiği önemli kararlardan biridir, çünkü bireyin hayatının üçte biri mesleki etkin-likleri içermektedir. Meslek sadece para kazanma, geçim sağlama yolu değil, bireyin kendini ifade etme, kendini ger-çekleştirme yoludur. Bu nedenle meslek seçiminde temel amaç; kişinin mutlu olabileceği bir geleceğin planlanmasıdır.

Meslek seçiminin çocukluktan itiba-ren yaşama “hedef ve anlam” katan bir yönü vardır. Bu anlam doğrultusunda ha-rekete geçen genci karar verme aşama-sında bazı sıkıntılar beklemektedir. Genç insan, bir yandan ergenlik problemleriyle meşgul olurken, bir yandan da geleceği ile ilgili bir seçim yapması gerekir. Hızlı bir fizyolojik ve fiziksel değişim içindey-ken aynı zamanda gelecekteki eğitimi, kariyeri hakkında yeni kararlar verme baskısı, genci daha önce oluşturduğu kimliğini gözden geçirmeye zorlar ki bu da zor bir süreç olarak karşımıza çıkıyor.

Meslek seçiminde önemli olan, ki-şinin o mesleği yaparken mutlu olması yani mesleki doyumu yaşamasıdır. Yap-tıkları işte mutsuz olan kişiler; aynen Steve Jobs’ın da dediği gibi bir süre sonra tükenmişlik duygusu yaşamaya başlamaktadırlar. Bu durum, hem kişi-nin yaşam kalitesini hem de işteki ve-rimliliğini olumsuz etkiliyor.

Kendini keşfetmek ve kendinle tanışmakBir insanın kendisine uygun mesleği

seçebilmesi için önce kişisel zihin şifre-sine bağlı özellikleri ve mesleklerin ge-rektirdiği zihin kodları konularında ay-

Zihinsel tipoloji analizi ile bireyler, başarılı olacakları meslekleri seçiyor...

Toplumlar mutluluk ya da mutsuzlukla ilgili sosyolojik açıdan incelendiğin-

de, bireylerin yaşamlarında iki seçimi doğru yapmış olmalarının mutlulukta ya da mutsuzlukta kritik iki etken olduğu görülmektedir; iş ve eş seçimi...

Bu yazıda tabii ki uzmanlık alanımız olmadığı için eş seçimine yönelik konu-lardan bahsedilmeyecek. Ancak diğer mutluluk ya da mutsuzluk belirleyicisi etkenlerden meslek seçimi için söylene-cek çok söz var.

Meslek; kişilerin belli bir eğitimle ve/veya deneyimleme ile edindikleri ve hayatlarını kazanmak için sürdür-dükleri düzenli ve kurallı faaliyetler bü-tünü olarak tanımlanabilir. Meslekler, gerektirdiği nitelikler ve sağladıkları olanaklar yönünden çok çeşitlilik gös-teriyorlar.

Meslek seçimi ise; bir kimsenin, çe-şitli meslekler arasından en iyi yapabi-leceğini düşündüğü faaliyetleri içeren ve kendi performansını en üst düzeyde gösterebileceğine inandığı bir mesleğe yönelmesidir. En iyi yapmayı ve en üst düzeyde doyumu, hem başarılı hem de sevecekleri, mutlu olacakları şeklinde de ifade edebiliriz.

rıntılı bilgi sahibi olması gerekir. Özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin kendile-rini tanımalarında güçlükler yaşanmak-tadır. Bu güçlük, gelişimin devam et-mesi ve gencin kendi istek, beklenti, ilgi ve yeteneklerini farklı algılamasından kaynaklanmaktadır. Bazen yetenekleri-ne güven azlığı bazen de kapasitesinin üzerinde beklentiler nedeniyle gencin ilgileri sürekli değişebilmektedir. Aile ve çevre beklentileri, arkadaş grubunun et-kisi de gencin kararını etkiliyor.

Gençlerin kişisel özelliklerini keşfet-meleri konusunda profesyonel destek al-maları, özellikle günümüzün ve geleceğin rekabet koşulları göz önünde bulundu-rulduğunda olmazsa olmaz durumdadır. Dünyada bilim, sanat ve spor alanında öncü olma özelliğine sahip pek çok ülke bu yaklaşıma kendi eğitim politikalarının içinde yer vermişlerdir. Meslek yönlen-dirmesi konusunda dünya literatürü in-celendiğinde karşımıza “Zihinsel Tipoloji Analizi” uygulaması çıkmaktadır. Dünya çapında beyin bilimlerine önem veren ülkelerin uyguladıkları bu ve benzeri yön-temler ile bireylerin merak alanı şifresini, karakter özelliği şifresini, motivasyon ve ödül özelliği şifresini ve öğrenme özelli-ği şifresini tespit etmek ve bu analiz ile bireyi hem başarılı hem de mutlu olacağı alana yönlendirmek mümkün oluyor.

Ülkemiz eğitim sistemi ve sistemin ana unsurları olan ebeveynler ile ilkokul-dan üniversiteye kadar uzanan dönem-de okumakta olan veya mesleki eğitimi-ni tamamlayıp yeni mezun olmuş olan gençlerin cevap bulmakta zorlandığı aşağıdaki soruların cevapları, “Zihinsel Tipoloji Analizi”nin temelini oluşturuyor;1. Yuva dönemindeki çocukların oyna-

mayı sevip tercih ettikleri oyun ve oyuncaklar onların karakter özellik-leri, yetenekleri ve merak alanlarıyla ilgili olarak hangi ipuçlarını içermek-tedir? Eğitim hayatlarının devamında bu ipuçlarından hareketle hangi stra-tejik karar ve hamleler yapılabilir?

2. Bireyin karakter özelliği şifresi nedir?3. Bireyin merak alanı şifresi nedir?4. Bireyin doğuştan sahip olduğu genetik

temelli zekâ (Yetenek) şifresi nedir?

Page 65: Ato dergi sayi49

ADANA TİCARET ODASI | -63-

5. Beynimizin potansiyeli ve işlevsel özellikleri hakkında neler biliyoruz?

6. Çocukluk yıllarında oynamayı sevip tercih ettiğimiz oyun ve oyuncakla-rımız karakter özelliklerimiz, yete-neklerimiz ve merak alanlarımızla ilgili hangi ipuçlarını içermektedir? Seçmeyi düşündüğümüz / Eğitim aldığımız meslek ile bu ipuçları ara-sından asıl bir uyum ilişkisi vardır?

7. Seçmeyi düşündüğümüz / Eğitim aldığımız meslek, hangi karakter özelliğinde, merak alanında ve zekâ şifresinde insan tipi gerektirmek-tedir?

8. Sizce önemli olabilecek liderlik özel-likleriniz nelerdir?

9. Mesleki eğitim sonrası kariyer planı ve kişisel özelliklerimizin uyumlu ol-ması için nasıl bir yol izlenmelidir?

10. Lisansüstü eğitim için zihinsel tipo-lojik özelliklere uygun olan alan han-gisidir?

Doğru meslek seçimi sürecinde anne ve babanın etkisiÜlkemizde maalesef birçok anne ve

babanın, eğitim sistemimizin eksiklikle-rinin de etkisiyle çocuklarını yetenekle-rine bakmaksızın, kendi istedikleri mes-leklere yönlendirme çabasında oldukları görülmektedir. Yanlış meslek seçimi sendromunun doğal sonucu olarak da mutsuz, işini sevmeyen ve genellikle ba-şarısız bireyler yetişmektedir. İş haya-tında çalışanların en çok sevdikleri gün Cuma akşamı mesai bitimi ve sevme-dikleri gün ise Pazartesi sabahı mesai başlangıcı olan gündür. Bu nedenle de şirketler en çok çalışan motivasyonunun az olmasından ve aidiyet eksikliğinden yakınıyorlar.

Ebeveynlerin, çocuklarının bireysel özelliklerini göz önünde bulundurmak-sızın, salt maddi hedefleri düşünerek üniversite ve meslek yönlendirmesinde bulunmaları da yine ülkemizde sık rast-lanan bir durumdur.

Bazı durumlarda anne-baba kendi gerçekleştiremedikleri ideallerini ço-cuklarının gerçekleştirmesini bekle-mektedir. Ebeveynlerin “Ben olamadım, o mutlaka olsun” anlayışları ile gençler, meslek seçimi noktasında zorlanmak-tadır. Bu baskıcı tutum gencin belki de

mutlu olmayacağı, doyum sağlayama-yacağı ve hatta başarılı da olamayacağı bir mesleğe yönelmesine neden oluyor.

Doğru branş, doğru meslek ve doğru gelecek planlama için zihinsel tipoloji analiziBaşarılı, mutlu ve sağlıklı bir hayatın

temelinde, kişinin kendi benzersiz zihin şifresini dikkate alarak mesleki konum-lama yapması bilinci yer almaktadır. Çünkü meslek, bireyin yaşamı boyunca hayatında çok önemli bir yer tutan faa-liyet alanıdır.

Mesleki başarının ve mutluluğun kişinin hayat kalitesi, aile yaşantısı ve sağlığıyla doğrudan ilişkisi vardır. Bu nedenle meslek seçimi ve kariyer plan-laması üzerinde hassasiyetle durulması gereken çok önemli bir konu olarak kar-şımıza çıkıyor.

Ebeveynlerin, çocukların kendi ilgi, yetenek ve merak alanları doğrultu-sunda seçim yapmasına izin vermeleri gerekmektedir. Hatta izin vermeleri yet-mez, bu konuda bilimsel analizlerle doğ-ru kararı vermelerine destek olmaları da gerekmektedir. İlgi, yetenek ve merak alanlarının doğru belirlenmesi nokta-sında ise bilimsel temelli analiz sonuç-larını baz almak, bu konuda profesyonel Zihinsel Tipoloji Analizi desteği almak, branş, meslek, uzmanlık alanı seçimi

noktasında yapılabilmesi muhtemel hata riskini asgari düzeyde yönetmemizi sağlayabilmektedir.

Ülkemizde cevapsız kalan şu sorula-ra dikkat çekelim;►► Beynimin işlevsel özellikleri neler-

dir? Beynimi ne kadar biliyorum?►► Beyin potansiyelimin sınırları nedir

ve bunu nasıl üst düzeyde gerçek-leştirebilirim?

►► Sahip olduğum beyin potansiyelimin kodları nelerdir? İlgi ve yetenek şif-remin açılımı nedir?

►► Karakter özelliği şifremin beyin kod-larımla nasıl bir ilişkisi var?

►► Nasıl daha yaratıcı olabilirim?►► Beynimi hangi yöntemlerle destek-

leyerek hayatımı daha mutlu ve ba-şarılı bir şekilde devam ettirebilirim?

►► Beyin kodlarımı ve genetik şifreleri-mi dikkate aldığımda hangi mesleki alanlarda kariyerimi planlamalıyım?

Ve ardından şu soruyu soralım;“Kendini, beynini ve dolayısıyla da po-

tansiyelini bilmeyen, zihin şifresini çöze-memiş bir insan, mutlu, rekabet üstün-lüğüne sahip ve üst düzeyde başarılı ola-cak şekilde kariyerini nasıl planlayabilir?”

Ne dersiniz? Doğru branş, doğru meslek ve doğru uzmanlık alanı ile ge-leceği iyi planlamak ve mutlu gelecekler inşa etmek için Zihinsel Tipoloji Analizi ile tanışmanın zamanı gelmedi mi?

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞIYönetim Kurulu Üyemiz,

Sayın ZİYA ALİM KOÇER’insevgili annesi;

AYSAN KOÇER’invefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhumeye Allah’tan rahmet,kederli ailesi ve yakınlarına

başsağlığı dileriz.

ADANA TİCARET ODASI

Page 66: Ato dergi sayi49

-64- | ADANA TİCARET ODASI

HİZMET BİRİMİNİN ADITİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ Nisan Mayıs HaziranKuruluş Tescili Sayısı 208 174 189Değişiklik Tescili Sayısı 502 426 556Terk Tescili Sayısı 55 130 82Verilen Belge Sayısı 1869 1754 1873Ticari İşletme Rehni Sayısı - 1 1Cevaplanan Resmi Yazışma Sayısı 2788 2784 1670ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ Nisan Mayıs HaziranYeni Üye Kayıt Sayısı 202 169 184Üye Kayıtlarında Yapılan Değişiklik Sayısı 493 385 528Terk Olan Üye Sayısı 281 146 81Verilen Belge Sayısı 3423 3387 3400İş Makinası Tescili Sayısı 87 52 49Yazışma Sayısı 82 50 70Dosyadan Alınan Belge Sureti 107 32 58Ticaret Sicil Gazetesi Sureti 1781 1860 2013MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Nisan Mayıs Haziran Tahsilat Makbuzu Sayısı 8797 4721 7913 Ödeme Makbuzu Sayısı 44 35 37 Tahsil-Tediye-Mahsup Fişleri Toplam Sayısı 668 622 693 Hazırlanan Banka Talimatı Sayısı 156 174 170 Hazırlanan Tablo ve Liste Sayısı 1 6 48 Cevaplanan Resmi Yazışma ve Yapılan Tebligat Sayısı 5 8 18478YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ Nisan Mayıs HaziranGelen Evrak Sayısı 984 973 1000Giden Evrak Sayısı 449 427 335Sekreteryası Yapılan Oda Organ Toplantısı Sayısı 56 54 53İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ Nisan Mayıs HaziranDüzenlenen Kapasite Raposu Sayısı 26 8 15Düzenlenen Ekspertiz Raposu Sayısı 15 11 13Onaylanan Sigortacılık İşlemi Sayısı 40 35 31Tespiti Yapılan Rayiç Bedel Sayısı 32 27 25Gayrimenkul Değer Tespiti Sayısı 2 1 1Onay Yapılan Fatura Sayısı 1 3 -Cevaplanan Resmi Yazışma Sayısı 35 173 25Web Sayfasında Yayınlanan Duyuru Sayısı 9 11 3Tescili Adana Kebabı Başvuru Onayı - - -Yerli Malı Belgesi 1 1 1Yeterlik Belgesi / Mücbir Sebep Belgesi - 1 -Fire, Zayiat ve Randıman Oranları Belgesi - 1 -DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ORGANİZASYONLAR MÜD. Nisan Mayıs HaziranOnaylanan İhracat Evrakı Sayısı 520 635 564Üyelere Verilen Danışmanlık Hizmeti Sayısı 6 15 7Düzenlenen Toplantı-Seminer-Organizasyon Sayısı 10 7 6Cevaplanan Resmi Yazışma Sayısı 11 17 14Web Sayfasında Yayınlanan Duyuru Sayısı 32 36 22BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Nisan Mayıs HaziranBasın Bülteni Sayısı 8 8 5Basın Toplantısı / Daveti Sayısı - 1 -İDARİ İŞLER VE İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ Nisan Mayıs HaziranDüzenlenen Bordro Sayısı 19 20 15Düzenlenen Sevk Belgesi Sayısı 33 52 44Yapılan Satınalma Sayısı - 2 -Yapılan Demirbaş Kaydı Sayısı 4 2 -Karşılanan İhtiyaç Talep Formu Sayısı 127 103 90HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Nisan Mayıs HaziranTakibi Yapılan Dava / İcra Takip Dosyası Sayısı 73/330 74/330 74/330Aidat Borcu Konusunda Görüşülen Üye Sayısı 36 46 75Danışmanlık Yapılan Üye Sayısı 41 38 56BAŞKANLIK ÖZEL BÜRO Nisan Mayıs HaziranYönetim Kurulu Başkanına Refakat Edilen Toplantı Sayısı 7 8 7Yönetim Kurulu Başkanına Sunulan Belge / Rapor Sayısı 6 5 6BİLGİ İŞLEM ŞEFİĞİ Nisan Mayıs HaziranBakımı - Tamiri - Kurulumu Yapılan Bilgisayar / Yazıcı Sayısı 70/46 15/23 30/20

İŞLEM ADEDİ

ODAMIZ HİZMET BİRİMLERİNİN NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2016 AYLARI FAALİYET RAPORU

Page 67: Ato dergi sayi49
Page 68: Ato dergi sayi49