atatrk ve °nn dnem° ?_gok_tar°h.pdftrk tarih tezinin belirlenmesi, ... kltr ve medeniyet...

Download ATATRK ve °NN DNEM° ?_goK_TAR°H.pdfTrk tarih tezinin belirlenmesi, ... Kltr ve medeniyet kavramlar±n±n tam kar±l±± ... °slam Medeniyeti Tarihi, Trkiye

Post on 06-Feb-2018

233 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • i

  T.C.

  AH EVRAN NVERSTES

  SOSYAL BLMLER ENSTTS

  ATATRK ve NN DNEM KLTR

  POLTKALARI

  Hac Veli GK

  YKSEK LSANS TEZ TARH ANABLM DALI

  KIREHR 2011

 • i

  T.C.

  AH EVRAN NVERSTES

  SOSYAL BLMLER ENSTTS

  ATATRK ve NN DNEM KLTR

  POLTKALARI

  Hac Veli GK

  YKSEK LSANS TEZ TARH

  ANABLM DALI

  DANIMAN

  Yrd. Do. Dr. Bengl BOLAT

  KIREHR 2011

 • i

  ZET

  Bu almada, Cumhuriyetin ilk yllarndan, nn dneminin sonuna kadar,

  kltrel anlamda meydana gelen deiim hareketlerini, ayrntl bir ekilde ortaya

  koymak amalanmtr. almann giri blmnde, konu btnln salamak

  amacyla, kltr ve medeniyetin tanm ve aydnlarn kltr ve medeniyet

  konusundaki dncelerine yer verilmitir.

  Birinci blmde, Atatrk dneminde uygulanan kltr politikalar ayrntl

  bir ekilde incelenmitir. Bu blmde; Trkiyenin ulus devlet olma yolunda att

  admlar, bu erevede Trk Dil Kurumunun ve Trk Tarih Kurumunun faaliyetleri,

  Trk tarih tezinin belirlenmesi, sanat alannda klasik sanatlarn yannda modern sanat

  elerinin Trkiyeye girii, milli eitim kapsamnda meydana gelen faaliyetler,

  Halkevleri ve Ky Enstitlerinin eitimdeki yeri ve nemi incelenmitir.

  kinci blmde, Atatrkn vefat ile Cumhurbakan olan nnnn

  uygulad kltr politikalar deerlendirilmitir. Bu blmde, Atatrk dnemi kltr

  politikalarnn baz yntemsel deiikliklerle uyguland vurgulanmtr. Atatrk

  dnemi milli kltr anlay yerine, hmanist anlayn daha n plana kmasna

  dikkat ekilmitir. Bu balamda, Ky Enstitleri ve Halkevlerindeki eitimin,

  hmanist kltr erevesinde verilmeye balanmas ve bunun edebiyat, sanat, dil ve

  tarih anlayna yansmalar gzden geirilmitir.

  nc blmde ise, Atatrk ve nn dneminde uygulanan kltr

  politikalarnn karlatrmas yaplmtr. Bu erevede, Atatrk dneminde izlenen

 • ii

  kltr politikas ile nn dneminde uygulanan politikalar arasndaki benzer ve

  farkl ynler ortaya konulmaya allmtr.

 • iii

  ABSTRACT

  n this article detailet cultural exchange movement till the ent of the periot of

  president nn, is aimet to show. Introductory part of the study, in order to ensure

  the integrity of the subject, the definition of culture and civilization and culture and

  civilization on the ideas of intellectuals

  n the first part, the policies that used in Atatrks periot is detaily

  investigoted. n this part steps that Turkey had took in the process of being a nation

  country, Turkish national language institution and Turkish national history

  instituition works, teaching of Turkish national history thesis and in attiction to

  classical art, the appearances of modern art entrance to Turkey, and the works in

  national education such as village houses and village instituitons importance and

  place is investigated.

  have been given.

  n the second part, the nn who became priminister after the death of

  Atatrk, cultural policies evacuated. n this part its emphasizet that Atatrks periot,

  cultural policies and some changes about it. ts caret about that humanist

  vindenslanding national become more curicial paint instead of Atatrks periot

  cultural paliey. n this course, the education of village ingtituition and public houses,

  its reviset the humanist culture education thought mainly and more over literoture

  art language, history understand.

 • iv

  n the thirt part there is a comparasion of cultural policies that used in Atatrk

  and nns periot. So its clear that there are greot differences between Atatrks

  periot and nn.

 • v

  NSZ

  Osmanl Devletinin sona ermesinin ardndan, Trkiye Cumhuriyetinin

  kurulmas ile birlikte, yeni kurulan devletin yapsnda; siyasi, sosyal, ekonomik ve

  kltrel adan nemli reformlar gerekletirilmitir. Sz konusu reformlar arasnda,

  kltrel alanda meydana gelen deiim hareketleri, Cumhuriyetin Bat medeniyeti ile

  daha yakn ilikiler kurmasnn nn aacak nitelikte olmutur. Zira bu alanda atlan

  admlar arasnda; mzik, sanat, eitim, yayn vb. alanlarda Bat medeniyetinden

  nemli lde yararlanlmtr.

  Cumhuriyet dnemimde kltrel alanda meydana gelen deiimler, bu

  deiimin Cumhuriyete kazandrd deerler, deiimin nedenleri ve ierii ile

  Atatrk ve nn dnemlerinde izlenen kltr politikalarnn karlatrmas,

  almann konusunu oluturmaktadr.

  Belirlenen inceleme konusu ile ilgili yaplm olan aratrmalar arasnda,

  zengin ieriklere sahip almalar nemli bir yer tutmaktadr. Ancak, sz konusu

  almalarda Cumhuriyet dneminin balarnda uygulanmaya balayan kltr

  politikalarnn, sonraki dnemlerle karlatrmas konusunda ayrntl olarak

  bahsedilmemitir. Bu nedenle almamz; Cumhuriyet dnemi kltr politikalarnn

  zabt cerideleri ve ariv malzemeleri ile zenginletirilerek ayrntl incelenmesinin

  yannda, Atatrk ve nn dnemlerinde uygulanan kltr politikalarnn farklarn

  da ortaya koymas asndan nemli bir boluk doldurmaktadr.

 • vi

  Bu alma hazrlanrken; Milli Ktphane, TBMM Ktphanesi, Ankara

  niversitesi Dil-Tarih ve Corafya Fakltesi Ktphanesi, Gazi niversitesi

  Ktphanesi, Trk Tarih Kurumu Ktphanesi, stanbul Beyazt Devlet

  Ktphanesi, stanbul niversitesi Ktphanesi, Adnan Menderes niversitesi

  Ktphanesi, Krehir Halk Ktphanesi ve Babakanlk Cumhuriyet Arivi Genel

  Mdrl olmak zere eitli aratrma merkezlerinden yararlanlmtr.

  Aratrmamn bandan beri grleri ile katkda bulunan Sayn Do Dr.

  Yaar ZETNe teekkr ediyorum. almann hazrlanmasnda yardmlarn

  esirgemeyen Veysel DEMRC, Samet BAARAN, Serkan GZEL, mit

  YAMUR, brahim YAMUR, dris ZKANLI, Hatice YCEGNL, Glnur

  GNGR, Filiz GK, Fatih GK ve Necla BEKTAa kranlarm sunuyorum.

  Tezin konusunun belirlenmesinde ve almalarn ynlendirilmesinde, yardmlarn

  esirgemeyen ve byk aba sarf eden tez danmanm Sayn Yrd. Do. Dr. Bengl

  Bolata teekkrlerimi bir bor bilirim.

  KIREHR-2011

  Hac Veli GK

 • vii

  NDEKLER

  ZET............................................................................................................................. i ABSTRACT................................................................................................................ iii NSZ ........................................................................................................................ v NDEKLER .......................................................................................................... vii KISALTMALAR ...................................................................................................... viii GR ........................................................................................................................... 1 I. BLM ATATRK DNEM KLTR POLTKALARI ................................ 7 1. ATATRK DNEMNE KADAR KLTREL ANLAYI ................................ 7

  1.1 ATATRKN KLTR POLTKASI ................................................... 24 1.2 ETM........................................................................................................ 30 1.3 DL ALIMALARI VE TRK DL KURUMU ...................................... 33 1.4 TARH ALIMALARI VE TRK TARH KURUMU ........................... 47 1.5 EDEBYAT................................................................................................ .. 54 1.6 SANAT ........................................................................................................ 58 1.7 YAYIN, LETM, SPOR VE MZECLK ............................................ 78 1.8 HALKEVLER ............................................................................................ 82

  II. BLM NN DNEM KLTR POLTKALARI................................ ... 92 1. ATATRKN VEFATI VE NNNN CUMHURBAKANI OLMASI 922. KLTREL AIDAN NN DNEMNDE MEYDANA GELEN DEMLER ....................................................................................................... 93

  2.1 NN DNEM HMANZM ANLAYII............................................. 93 2.2 DL VE TARH............................................................................................ 96 2.3 EDEBYAT................................................................................................ 103 2.4 HALKEVLER .......................................................................................... 113 2.5 KY ENSTTLER................................................................................ 120 2.6 RADYO YAYINCILII............................................................................ 132 2.7 SANAT ...................................................................................................... 133

  III. BLM ATATRK VE NN DNEM KLTR POLTKALARININ KARILATIRMASI.............................................................................................. 146

  1. ATATRK VE NN DNEM KLTR POLTKALARINA GENEL BAKI.................................................................................................................. 146 2. DL, TARH VE EDEBYAT ALANINDA ATATRK-NN DNEM ANLAYII ........................................................................................................... 152

  2.1 DL ............................................................................................................. 152 2.2 TARH ....................................................................................................... 155 2.3 EDEBYAT......................................................................

Recommended

View more >