assemblea ampa 2013

Download Assemblea ampa 2013

Post on 03-Jun-2015

719 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. ASSEMBLEA GENERAL

2. ORDRE DEL DIA: 1.- BENVINGUDA DEL PRESIDENT. 2.- LECTURA I APROVACI DE LACTA ANTERIOR. 3.- INFORME ECONMIC. 4.- INFORME EXTRAESCOLARS. 5.- INFORME PRESIDNCIA (MEMRIA DE CURS). 6.- RENOVACI JUNTA. 7.- PRECS I PREGUNTES. 3. 1.- BENVINGUDA DEL PRESIDENT : BENVINGUTS !!! 4. 2.-LECTURA I APROVACI DE LACTA ANTERIOR: Acta Assemblea General Ordinria AMPA ESCOLA ELS PLANELLS 3 OCTUBRE 2012 5. 3.- INFORME ECONMIC: DESPESES INGRESSOS TOTALS Compra de llibres 37.507,56 38.644,14 1.136,58 Material Escolar i didctic 12.327,00 12.327,00 0,00 Assessoria 869,4 -869,40 Despeses bancaries 1.049,41 -1.049,41 Despeses varies 644,79 -644,79 Despeses correus 118,41 -118,41 Festa Fi de Curs 3.652,69 2.637,00 -1.015,69 Entrega Orles 453,97 -453,97 Altres Festes (castanyada, Nadal, etc.) 1.634,52 -1.634,52 Escala en Hifi 597,49 2.175,50 1.578,01 6. 3.- INFORME ECONMIC: DESPESES INGRESSOS TOTALS Monitors Activitats Extraescolars 26.750,31 32.014,82 5.264,51 Berenars Aula Complementaria 1.913,40 -1.913,40 Aportacions directes a l'escola 1826,97 -1.826,97 Subvenci excursions socis 1.465,00 -1.465,00 Aportaci setmana cultural 1.000,00 -1.000,00 Quota FAPAC 262,01 -262,01 Ingressos Quotes Curs 2013-2014 8.560,80 8.560,80 Subvencions 1.000,00 1.000,00 TOTAL 92.072,93 97.359,26 5.286,33 7. 3.- INFORME ECONMIC: TOTAL DE LEXERCICI ( 97.359,26 92.072,93 ) : 5.286,33 REMANENT DE TRESORERIA SALDO A CAIXA 162,86 SALDO AL COMPTE CORRENT DE LA CAIXA 63.952,24 8. 4.- INFORME EXTRAESCOLARS : INGRESSOS DESPESES TOTALS ANIMACI 620,00 465,00 155,00 AERBIC 880,00 465,78 414,22 IOGA 1.170,00 450,78 719,22 SARDANES 1.200,00 405,72 794,28 PATINS 530,00 285,57 244,43 TALLER DIBUIX 950,00 494,27 455,73 MANUALITATS ROBA 760,00 573,53 186,47 MECANOGRAFIA 2.420,00 730,00 1.690,00 ANGLS 405,00 165,00 240,00 TOTALS: 8.935,00 4.035,65 4.899,35 9. 4.- INFORME EXTRAESCOLARS : ACTIVITATS DESPESES INGRESSOS TOTAL AULA D'ACOLLIDA 14542,35 14715,26 172,91 AULA DE DESCANS 2753,01 3296,24 543,23 ACOMPANYAMENT 3020 3036,2 16,2 BERENARS 1913,4 0 -1913,4 TOTALS: 22228,76 21047,7 -1181,1 DESPESES INGRESSOS TOTAL TALLER EDUCACI EMOCIONAL 2400 2400 0 10. 5.- INFORME PRESIDNCIA: (MEMRIA DE CURS). TEMA LLIBRES: - Servits uns 300 lots. - Tracte directe amb Editorials. - Descompte aconseguit als pares 25 %. 11. 5.- INFORME PRESIDNCIA: (MEMRIA DE CURS). INVERSIONS DIRECTES A LESCOLA: CAIXES per l'aula psicomotricitat 31,5 85 Aportaci per PC Secretaria Centre 300 Aportaci per Aula de Msica 600 Aportaci per Aula d'Educacio Fsica 600 71,9 Conectar INTERFON a l'Aula Comple. 138,57 TOTAL 1826,97 RADIO CD 2 BAULS pati infantil 12. 5.- INFORME PRESIDNCIA: (MEMRIA DE CURS). - FESTA FI DE CURS , ENTREGA DORLES, ESCALA HI-FI. - XERRADES I TALLERS PARES. (ENRIC QUERALT, XELL, EDUCACI EMOCIONAL, SEXUALITAT). - CASTANYADA, TI, REIS, PARC DE NADAL, SANT JORDI, PREMI DE NARRATIVA BREU. - DELEGAT DE CURS - EXTRAESCOLAR DE AERBIC, IOGA, SARDANES, MANUALITATS AMB ROBA, MECANOGRAFIA, PATINATGE, ANIMACI INFANTIL ,DRAMATITZACI ANGLS I DIBUIX. 13. 5.- INFORME PRESIDNCIA: (MEMRIA DE CURS). PROJECTES CURS 2012-2013 E-MAILING PARES SOCIALITZACI DE LLIBRES ARRANJAMENT PATIS MENJADOR ESCOLA 14. 6.- RENOVACI JUNTA: 15. 7.- PRECS I PREGUNTES: 16. ASSEMBLEA GENERAL