assemblea ampa 2011

of 17 /17
ASSEMBLEA GENERAL ESCOLA “ELS PLANELLS”

Author: ampaelsplanells

Post on 03-Jun-2015

452 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. ASSEMBLEA GENERALESCOLA ELS PLANELLS

2. ORDRE DEL DIA:1.- BENVINGUDA DEL PRESIDENT.2.- LECTURA I APROVACI DE LACTA ANTERIOR.3.- INFORME ECONMIC.4.- INFORME EXTRAESCOLARS.5.- INFORME PRESIDNCIA (MEMRIA DE CURS).6.- DELEGAT O REPRESENTANT DE CURS.7.- RENOVACI JUNTA.8.- CALENDARI DACTIVITATS CURS 2011-2012.9.- PRECS I PREGUNTES. 3. 1.- BENVINGUDA DEL PRESIDENT : 4. 2.- LECTURA I APROVACI DE LACTA ANTERIOR:Acta AssembleaGeneral OrdinriaAMPA ESCOLAELS PLANELLS3 DESEMBRE 2010 5. 3.- INFORME ECONMIC:INGRESSOS: 100.415,78 - Venda de llibres 41.862,54 - Ingressos material escolar 12.922,00 - Ingressos Festa Fi de curs2.329,00 - Ingressos loteria Nadal i rifa de Pasqua987,00 - Ingressos Escala en Hifi1.023,00 - Ingressos per cobrament quotesCurs 2011-20129.520,00 - Ingressos per Activitats extraescolars 29.608,50 - Interessos Bancaris 401,74 - Subvencions 1.762,00 6. 3.- INFORME ECONMIC:DESPESES: 98.979,64 - Compra de llibres40.386,27 - Muntatge pati parvulari 4.363,00 - Compra pantalla projector 450,00 - Despeses Transport ,Correu113,53 - Material Escolar 12.922,00 - Assessoria. 849,60 - Comissions Bancries1.066,93 - Despeses Varies 607,12 - Festes (Castanyada, Ti i Reis, Orles)2.492,21 - Festa Fi de Curs4.057,54 - Despeses Escala en Hifi 516,31 - Quota FAPAC 246,97 - Monitors Activitats Extraescolars24.867,26 - Material per activ. Extraescolars 236,40 - Berenars Aula Complementria3.154,50 - Subvenci Excursions Socis1.610,00 - Aportaci setmana Cultural1.040,00 7. 3.- INFORME ECONMIC:GUANYS DE LEXERCICI ( 100.415,78 98.979,64 )................. ......... 1.436,14 REMANENT DE TRESORERIASALDO A CAIXA 42,28 SALDO AL COMPTE CORRENT DE LA CAIXA 33.072,33 8. 4.- INFORME EXTRAESCOLARS : 9. 4.- INFORME EXTRAESCOLARS : 10. 5.- INFORME PRESIDNCIA:(MEMRIA DE CURS).TEMA LLIBRES:- Servits uns 300 lots.- Tracte directe amb Llibreria CASELLES (20%).- Descompte aconseguit als pares 17 %. 11. 5.- INFORME PRESIDNCIA:(MEMRIA DE CURS).INVERSIONS ESCOLA: TOTAL: 9.955, 21 - Muntatge pati parvulari 4.363,00 - Compra pantalla projector 450,00 - Festes (Castanyada, Ti i Reis, Orles)2.492,21 - Subvenci Excursions Socis1.610,00 - Aportaci setmana Cultural1.040,00 12. 5.- INFORME PRESIDNCIA:(MEMRIA DE CURS).ALTRES TEMES: - FESTA FI DE CURS. - BLOC AMPA - ENTREGA DORLES - XERRADES. - ACTIVITATS ADULTS. - SETMANA BLANCA 2011. - ESCALA HI-FI. 13. 6.- DELEGAT O REPRESENTANT DE CURS: 14. 7.- RENOVACI JUNTA: 15. 8.- CALENDARI DACTIVITATS CURS 2011-12: 16. 9.- PRECS I PREGUNTES: 17. ASSEMBLEA GENERALESCOLA ELS PLANELLS