asistentul social profesionist

49

Upload: simonac

Post on 16-Apr-2017

22.201 views

Category:

Education


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Asistentul social profesionist
Page 2: Asistentul social profesionist

CUPRINS Scurt istoric Descrierea ocupatiei Valori si principii etice Standarde etice Functiile si rolurile asistentului social Exercitarea drepturilor Bibliografie Poze

Page 3: Asistentul social profesionist

Dezvoltarea profesiei si a rolului asistentului social in Romania

Dezvoltarea profesiei de asistent social in Romania a stat sub influenta schimbarilor sociale si politice ale ultimului secol;profesia de asistent social a debutat si s-a dezvoltat incepand cu 1920, a fost desfiintata si aproape uitata in perioada comunista, iar dupa revolutia din ’89 a trebuit sa razbeasca printre schimbarile sociale, economice si politice generate de tranzitie.

Page 4: Asistentul social profesionist

Prima scoala de asistenta sociala a fost Scoala Superioara de Asistenta Sociala “Principesa Elena” din Bucuresti. Aceasta a fost infiintata in 1929 cu aprobarea Ministerului Sanatatii si al Ocrotirilor Sociale si coordonata direct de Institutul Social Roman.

Initiativa dezvoltarii profesiei de asistent social a apartinut lui Dimitrie Gusti, Henri H. Stahl si colaboratorilor acestora. Pentru conturarea profesiei si a rolului asistentului social cei doi au utilizat datele pe care le-au acumulat in cercetarile din satele romanesti; referitoate la nevoile complexe ale familiei si la posibilitatile de interventie pentru dezvoltarea comunitara si imbunatatirea nivelului de viata in comunitate.

Page 5: Asistentul social profesionist

Descrierea ocupatiei Asistentul social se ocupa in principal cu

recuperarea si (re)integrarea psiho-sociala si profesionala a persoanelor cu probleme speciale:deficiente si dizabilitati ,antisociale(delicventa),probleme sociale diverse;desfasoara o activitate complexa si variata: analizeaza influenta factorilor sociali asupra starii de sanatate mentala si a comportamentului uman, acorda consultatii privind drepturile si obligatiile asistatilor, colaboreaza cu institutii sau organizatii care au obiective similare, participa la elaborarea metodelor si tehnicilor de lucru, propun masuri de ajutorare sau recuperare.

Page 6: Asistentul social profesionist

Valori si principii etice Acest set de principii etice reprezinta

totalitatea exigentelor de conduita morala corespunzatoare activitatii asistentului social.

Fiecare asistent social îsi va însusi aceste valori si principii, ele urmând sa se regaseasca în comportamentul sau, astfel încât sa nu aduca prin actiunile sale prejudicii imaginii profesiei.

Page 7: Asistentul social profesionist

• Afirmarea individualitatii proprii• Dreptul persoanelor de a avea acces la

resursele necesare• Lupta impotriva tiparelor in a-i percepe pe

ceilalti• Respectul demnitatii si increderea in

valoarea fiintei umane• Increderea in capacitatea de

autodeterminare si de rezolvare a problemelor persoanei asistate

• Pastrarea confidentialitatii informatiilor primite de la asistati

Page 8: Asistentul social profesionist

Asistentii sociali promoveaza principiile justitiei sociale. Asistentii sociali se asigura de egalitatea sanselor privind accesul clientilor la informatii, servicii, resurse si participarea acestora la procesul de luare a deciziilor. Ei contesta si combat diferitele forme ale injustitiei sociale precum: saracia, somajul, discriminarea, excluderea si alte asemenea forme.

Page 9: Asistentul social profesionist

Asistentii sociali respecta si promoveaza demnitatea individului, unicitatea si valoarea fiecarei persoane.

Toţi cetăţenii, indiferent dacă necesită servicii de asistenţă socială sau nu, sunt fiinţe umane normale cu nevoi şi aspiraţii umane normale.

Page 10: Asistentul social profesionist

Asistentul social nu trebuie sa practice, sa tolereze, sa faciliteze sau sa colaboreze la nici o forma de discriminare bazata pe rasa, etnie, sex si orientare sexuala, varsta, convingeri politice sau religioase, statut marital deficiente sau dizabilitati, situatie materiala si/sau orice alta preferinta, caracteristica, conditie sau statut.

Page 11: Asistentul social profesionist

Asistentul social respecta si promoveaza dreptul clientilor la autodeterminare. Asistentul social asista clientii în eforturile lor de a-si identifica si clarifica scopurile, în vederea alegerii celei mai bune optiuni.

Asistentii sociali pot limita drepturile clientilor la autodeterminare atunci când, în judecata profesionala a asistentului social, actiunile prezente si/sau viitoare ale clientilor prezinta un risc pentru ei însisi si/sau pentru ceilalti.

Page 12: Asistentul social profesionist

Oamenii sunt capabili sa faca propriile alegeri, sa ia propriile decizii si sa invete sa-si dirijeze propria viata.Ei trebuie lasati si incurajati sa-si asume responsabilitatea propriilor decizii si sa-si exercite libertatea.

Asistentul social nu decide în numele clientului; acesta îl ajuta pe client sa-si identifice si sa-si dezvolte resursele în vederea alegerii celei mai bune optiuni, acordând totodata atentia necesara intereselor celorlalte parti implicate.

Page 13: Asistentul social profesionist

Asistentul social trebuie sa se bazeze pe principiile respectului apararii intimitatii, confidentialitatii si utilizarii responsabile a informatiilor obtinute în actul exercitarii profesiei.

Asistentul social nu solicita informatii despre viata privata a clientului decât în cazul în care acestea sunt relevante pentru interventie. Odata ce aceste informatii au fost obtinute, asistentul social pastreaza confidentialitatea.

Page 14: Asistentul social profesionist

În anumite situatii, asistentul social poate dezvalui informatii confidentiale, cu acordul clientului sau al reprezentantului legal al acestuia.

Asistentii sociali pot dezvalui informatii confidentiale fara acordul clientilor în anumite situatii de exceptie, cum ar fi: munca în echipa pluridisciplinara, când acest lucru este prevazut prin lege, cand se pune în pericol viata clientului si/sau a altor persoane, când se transfera cazul catre alt asistent social.

Page 15: Asistentul social profesionist

Standarde etice

Responsabilitatile etice ale asistentilor sociali:Fata de clientiFata de colegiIn cadrul practicii asistentialeCa profesionisti

Page 16: Asistentul social profesionist

Angajamentul fata de clienti

Consimtamantul informat

Competenta culturala si diversitatea sociala

Conflicte de interese

Accesul la dosareRelatiile sexualePlata serviciilorIncheierea serviciilor

Page 17: Asistentul social profesionist

Prima responsabilitate a asistentilor sociali este aceea de a promova bunastarea clientilor.In general, interesele clientilor sunt prioritare.Exista insa si exceptii in care responsabilitatea asistentilor sociali fata de intreaga societate pot inlocui loialitatea datorata clientilor, iar clientii trebuie indrumati.Printre exemple se numara situatia in care un asistent social este obligat prin lege sa denunte faptul ca un client a abuzat de un copil sau a amenintat sa se raneasca pe sine sau pe altii.

Page 18: Asistentul social profesionist

Asistentii sociali trebuie sa furnizeze servicii clientilor numai in contextul unei relatii profesionale care are la baza, daca este cazul,un acord in cunostinta de cauza.Asistentii sociali trebuie sa foloseasca un limbaj clar si inteligibil pentru a informa clientii cu privire la obiectivul serviciilor.

Page 19: Asistentul social profesionist

Asistentii sociali trebuie sa aiba o baza de cunostinte despre culturile clientilor lor si trebuie sa fie capabili sa dea dovada de competenta in furnizarea serviciilor sensibile la culturile clientilor si la diferentele dintre persoane si grupuri culturale.

Page 20: Asistentul social profesionist

Asistentii sociali trebuie sa fie atenti si sa evite conflictele de interese care intervin in discretia profesionala si judecata impartiala.Asistentii sociali trebuie sa informeze clientii de aparitia unui conflict potential sau real de interese si trebuie sa asigure solutionarea problemei astfel incat interesele clientilor sa fie prioritare si protejate in cea mai mare masura.

Page 21: Asistentul social profesionist

Asistentii sociali trebuie sa asigure clientilor accesul la dosarele lor; acces care poate fi restrictionat numai in situatii exceptionale in care exista dovezi convingatoare ca accesul ar afecta in mod grav clientul.

Page 22: Asistentul social profesionist

Asistentii sociali nu trebuie in nici un caz sa se implice in relatii sau contacte sexuale cu clientii actuali, indiferent daca relatia este convenita sau impusa.

Page 23: Asistentul social profesionist

Cand stabilesc onorariile, asistentii sociali trebuie sa se asigure ca onorariile sunt corecte, rezonabile si proportionale cu serviciile asigurate. Trebuie sa se tina seama si de posibilitaea clientilor de a plati.

Page 24: Asistentul social profesionist

Asistentii sociali trebuie sa incheie serviciile furnizate clientilor, precum si relatiile profesionale cu acestia daca respectivele servicii si relatii nu mai sunt necesare sau nu mai servesc trebuintelor sau intereselor clientilor.

Page 25: Asistentul social profesionist

RespectulConfidentialitateaConsultareaConduita lipsita de etica a colegilor

Page 26: Asistentul social profesionist

Asistentii sociali trebuie sa isi trateze colegii cu respect si sa reprezinte in mod clar si just calificarile, opiniile si obligatiile colegilor.

Page 27: Asistentul social profesionist

Asitentii sociali trebuie sa respecte informatiile confidentiale impartasite de colegi in decursul relatiilor si al schimburilor profesionale.

Page 28: Asistentul social profesionist

Asistentii sociali trebuie sa se sfatuiasca si sa se consulte cu colegii ori de cate ori acest lucru este in interesul clientilor.

Page 29: Asistentul social profesionist

Asistentii sociali care considera ca un coleg a actionat in neconcordanta cu etica profesionala trebuie sa clarifice situatia discutand problema cu respectivul coleg, daca acest lucru este posibil si daca o astfel de discutie poate fi productiva.

Page 30: Asistentul social profesionist

Supervizarea si consultantaEducarea si formareaEvaluarea performantelor

Page 31: Asistentul social profesionist

Asistentii sociali care asigura supervizarea sau consultanta trebuie sa aiba cunostinte corespunzatoare si abilitatile necesare pentru a oferi o supraveghere sau o consiliere adecvata.

Page 32: Asistentul social profesionist

Asistentii sociali care au rolul de educatori, instructori de specialitate pentru studenti sau de indrumatori trebuie sa asigure pregatirea pe baza celor mai recente informatii si cunostinte in domeniu.

Page 33: Asistentul social profesionist

Asistentii sociali care au responsabilitatea de a evalua performantele celorlalti trebuie sa isi indeplineasca aceasta responsabilitate in mod corect si corespunzator si pe baza unor criterii bine stabilite si exprimate.

Page 34: Asistentul social profesionist

CompetentaConduita personalaUrgentele publiceActiunea sociala si politica

Page 35: Asistentul social profesionist

Asistentii sociali trebuie sa depuna toate eforturile pentru a deveni si a ramane competenti in practica profesionala si in exercitarea sarcinilor profesionale.

Page 36: Asistentul social profesionist

Conduita personala a asistentilor sociali nu trebuie sa intervina in capacitatea lor de a-si indeplini responsabilitatile profesionale.

Page 37: Asistentul social profesionist

Asistentii sociali trebuie sa ofere, pe cat posibil, servicii profesionale adecvate in cazul urgentelor publice.

Page 38: Asistentul social profesionist

Asistentii sociali trebuie sa se implice in actiuni sociale si politice ce urmaresc ca toti oamenii sa aiba acces egal la resursele, locurile de munca, serviciile si oportunitatile de care au nevoie pentru a-si satisface trebuintele de baza si pentru a se dezvolta intergral.

Page 39: Asistentul social profesionist

Functia de consultantaFunctia de management al

resurselorFunctia de educatie

Page 40: Asistentul social profesionist

Functia de consultanta

Prin consultanta, asistentul social incearca sa gaseasca solutii pentru problemele de functionalite sociala impreuna cu indivizi, familii, grupuri, organizatii si comunitati. In cadrul rolurilor pe care le au in asistenta sociala prin prisma acestei functii, asistentii sociali si clientii se sfatuiesc si delibereaza impreuna pentru a elabora planuri de schimbare.

Page 41: Asistentul social profesionist

Nivel Rol StrategieMicronivel Mobilizator Participarea clientilor pentru

a gasi solutii

Nivel intermediar Facilitator Stimularea dezvoltarii organizationale

Macronivel Planificator Coordonarea dezvoltarii de prog si politici prin cercetare

si planificare

Sistemul asistentei sociale

Coleg /observator

Indrumarea si spirijinirea aculturatiei profesionale

Page 42: Asistentul social profesionist

Functia de management al resurselor

In cadrul acestei functii, asistentii sociali stimuleaza schimburile intre resursele pe care sistemele client le utilizeaza deja intr-o oarecare masura, asigura accesul la resursele disponibile pe care sistemele-client nu le utilizeaza si dezvolta resurse care nu sunt disponibile in prezent.

Page 43: Asistentul social profesionist

Nivel Rol StrategieMicronivel Broker/avocat Conectarea clientilor la

resurse prin managementul de caz

Nivel intermediar Unificator/mediator

Unificarea grupurilor si a organizatiilor pentru a

relationa in dezvoltarea resurselor

Macronivel Activist Initierea si sustinerea schimbarilor sociale prin

actiuni sociale

Sistemul asistentei sociale

Catalizator Stimularea serviciilor comunitare prin activitati

interdisciplinare

Page 44: Asistentul social profesionist

Functia de educatie

Functia de educatie a asistentei sociale impune un schimb participativ de informatii intre sistemul-client si cel care practica asistenta sociala. Aceasta functie respecta cunostintele si experienta cu care contribuie fiecare parte.

Page 45: Asistentul social profesionist

Nivel Rol StrategieMicronivel Profesor Facilitatea prelucrarii

informatiilor si furnizarea de planuri educationale

Nivel intermediar Instructor Instruire prin programe de dezvoltare a personalului

Macronivel Informator Transmiterea de informatii publice despre problemele si serviciile sociale prin educatie

comunitara

Sistemul asistentei sociale

Cercetator/om de stiinta

Participarea la descoperiri pentru dezvoltarea cunostintelor

Page 46: Asistentul social profesionist

Bibliografie Krogsrud ,K.,O’melia,M.,DUBois,B.(2006).

Practica asistentei sociale: abordarea participativa. Trad.:Ciocian,I.,Marginean,M-P.,Pop,E H. Iasi: Editura Polirom

Muntean ,A.,Sagebel,J., Practici in asistenta sociala Romania si Germania

http://www.filosofie.ugal.ro/APROFESII/as.social.htm (nd)

http://www.go.ise.ro/POVOL/680.HTM (nd)

Page 47: Asistentul social profesionist

Exercitarea drepturilor

Asistentul Social avizat de Colegiul Asistentilor Sociali are dreptul sa exercite toate activitatile specifice profesiei ; are dreptul la exercitarea libera a profesiei, pe baza autorizatiei de libera practica emisa de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, conform prevederilor prezentului statut.

Sediul profesional si celelalte spatii in care asistentul social isi desfasoara activitatea profesionala trebuie sa asigure pastrarea secretului profesional.

Page 48: Asistentul social profesionist
Page 49: Asistentul social profesionist