asenkron generatörler - ondokuz mayıs Üniversitesi...•elektrik makinaları...

20
Asenkron Generatörler

Upload: others

Post on 18-Aug-2020

23 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Asenkron Generatörler - Ondokuz Mayıs Üniversitesi...•Elektrik Makinaları •Transformatör,AsenkronMakina,SenkronMakina,DoğruAkımMakinası,ÖzelElektrik Makinaları •Motor

Asenkron Generatörler

Page 2: Asenkron Generatörler - Ondokuz Mayıs Üniversitesi...•Elektrik Makinaları •Transformatör,AsenkronMakina,SenkronMakina,DoğruAkımMakinası,ÖzelElektrik Makinaları •Motor

Giriş

•Sinüs Biçimli Gerilim ile beslemede güç? Aktif, Reaktif, Görünür Güç•Elektrik Makinaları

•Transformatör, Asenkron Makina, Senkron Makina, Doğru Akım Makinası, Özel Elektrik Makinaları

•Motor ve generatör çalışma•Asenkron Makinaların Yapısı•Çalışma ilkesi, döner alan ve kayma•Asenkron Makina Çalışma Şekilleri (Motor, Generatör ve Fren)•Asenkron Motor ve eşdeğer devresi•Güç Dengesi•Hız-Moment Eğrisi, motor, generatör ve fren çalışma bölgeleri•Asenkron Generatörler•Rüzgar enerjisinde asenkron generatörler

Page 3: Asenkron Generatörler - Ondokuz Mayıs Üniversitesi...•Elektrik Makinaları •Transformatör,AsenkronMakina,SenkronMakina,DoğruAkımMakinası,ÖzelElektrik Makinaları •Motor

Sinüs Biçimli Kaynaktan Besleme

•v(t)=Vm.sin(t)

•i(t)=Im.sin(t-)

•P=V.I.cos (W)•Q=V.I.sin (Var)•S=V.I (VA)

Page 4: Asenkron Generatörler - Ondokuz Mayıs Üniversitesi...•Elektrik Makinaları •Transformatör,AsenkronMakina,SenkronMakina,DoğruAkımMakinası,ÖzelElektrik Makinaları •Motor

Elektrik Makinaları

Page 5: Asenkron Generatörler - Ondokuz Mayıs Üniversitesi...•Elektrik Makinaları •Transformatör,AsenkronMakina,SenkronMakina,DoğruAkımMakinası,ÖzelElektrik Makinaları •Motor

Motor ve Generatör Çalışma

Pg

EE ME

Pk

(kayıplar)

MEEEMotor Çalışma

Generatör ÇalışmaP

çP

g

Elektrik

Makinesi

Page 6: Asenkron Generatörler - Ondokuz Mayıs Üniversitesi...•Elektrik Makinaları •Transformatör,AsenkronMakina,SenkronMakina,DoğruAkımMakinası,ÖzelElektrik Makinaları •Motor

Asenkron Makinaların Yapısı•(Sincap) Kafesli Asenkron Makina

•Bilezikli Asenkron Makina

Page 7: Asenkron Generatörler - Ondokuz Mayıs Üniversitesi...•Elektrik Makinaları •Transformatör,AsenkronMakina,SenkronMakina,DoğruAkımMakinası,ÖzelElektrik Makinaları •Motor

Döner Manyetik Alan

•3 fazlı alternatif akım sargısı•3 fazlı akım

•1 faz manyetik alanı

•Toplam manyetik alan(Döner Alan)

Page 8: Asenkron Generatörler - Ondokuz Mayıs Üniversitesi...•Elektrik Makinaları •Transformatör,AsenkronMakina,SenkronMakina,DoğruAkımMakinası,ÖzelElektrik Makinaları •Motor

Çalışma İlkesi

•Döner Alan senkron hızda döner ns=60.f1/p•Rotor sargılarını keser•Rotor sargılarında gerilim endüklenir. (e=B.l.v)•Rotor sargılarında akım akar (i=e/z)•İletkenlere kuvvet etki eder. (F=B.i.l)•Moment oluşur (M=F.D/2)•Rotor daima stator alanını geriden takip eder (v=0 e=0)•Kayma

Page 9: Asenkron Generatörler - Ondokuz Mayıs Üniversitesi...•Elektrik Makinaları •Transformatör,AsenkronMakina,SenkronMakina,DoğruAkımMakinası,ÖzelElektrik Makinaları •Motor

Kayma Değerine Göre Çalışma Şekilleri

ns n s Çalışma Şekli

ns n<ns 0<s<1 Motor Çalışma

ns n>ns s<0 Generatör Çalışma

-ns n s>+1 Fren Çalışma

ns n=ns s=0 (Teorik) Boşta Çalışma

ns n=0 s=1 Transformatör çalışma, kısa devre çalışma

Page 10: Asenkron Generatörler - Ondokuz Mayıs Üniversitesi...•Elektrik Makinaları •Transformatör,AsenkronMakina,SenkronMakina,DoğruAkımMakinası,ÖzelElektrik Makinaları •Motor

Asenkron Motor ve Eşdeğer Devresir

1L

1

E1

E20

I1

V1 V

2

L2

r2

Lm

f

r1

E1

E20

I1

V1

r2

I0

xm

I2

rfe

Im

Ife

x1

x2

r2

ı (1-s)/s

T Eşdeğer Devre

Page 11: Asenkron Generatörler - Ondokuz Mayıs Üniversitesi...•Elektrik Makinaları •Transformatör,AsenkronMakina,SenkronMakina,DoğruAkımMakinası,ÖzelElektrik Makinaları •Motor

Mil Gücü ve Milde Endüklenen Moment

s

srImPç

)1()( '

2

2'

22

2'

21

2'

21

12

)()( xxs

rr

VI

s

r

xxs

rr

V

f

pmM di

'

2

2'

21

2'

21

2

1

1

1

)()(.2

Page 12: Asenkron Generatörler - Ondokuz Mayıs Üniversitesi...•Elektrik Makinaları •Transformatör,AsenkronMakina,SenkronMakina,DoğruAkımMakinası,ÖzelElektrik Makinaları •Motor

Hız Moment Eğrisi

-sd

-s

Md

M-Md

-M

sd

+1

-1

s=0(Boşta çalışma)

Generatör

Motor

Fren

Kısa devre

Page 13: Asenkron Generatörler - Ondokuz Mayıs Üniversitesi...•Elektrik Makinaları •Transformatör,AsenkronMakina,SenkronMakina,DoğruAkımMakinası,ÖzelElektrik Makinaları •Motor

Tekil Generatör Çalışma

n>ns

Ic

Yük

Tahrik

Makinesi

Ic

IcI

w

K

Idw3

Im

= Ic= I

dw

u v w

C

C

C

Reaktif Güç

Aktif Güç

Page 14: Asenkron Generatörler - Ondokuz Mayıs Üniversitesi...•Elektrik Makinaları •Transformatör,AsenkronMakina,SenkronMakina,DoğruAkımMakinası,ÖzelElektrik Makinaları •Motor

Generatör Çalışma (Kendi Kendini Uyarma)C

2C

3C

1

FG

n2

n1

Idw3

Im

BA

D

V1

V3

V3A

VD

Vr

Im3A

ImC2

= IC2D

ImC1

IC3

IC3B

Page 15: Asenkron Generatörler - Ondokuz Mayıs Üniversitesi...•Elektrik Makinaları •Transformatör,AsenkronMakina,SenkronMakina,DoğruAkımMakinası,ÖzelElektrik Makinaları •Motor

Asenkron Generatörler (1)

•Sağlamlık•Mekanik anlamda basitlik•Fiyatının düşüklüğü•Ani rüzgar artışında oluşan moment titreşimlerini azaltmada oldukça iyidir, çünkü ani rüzgâr hızı değişimi, kaymanın da artması veya azalması ile neticelenir; bu özellik mekanik ekipmanlar üzerinde rüzgârın oluşturduğu şokların absorbe edilmesinde yardımcı olur.•Dönen kontaklar olmamasından dolayı başlatma kolaydır.•Şebekeye bağlanması kolaydır (doğru akım generatörler ve senkron generatörler )•Şebekeye bağlandığı zaman salınımlar oluşturmazlar.•Genellikle bir dişli kutusu rotor kanatlarının hızını ayarladığı için asenkron generatör, senkron generatörde olduğu gibi şebekeyle senkronize olmak zorunda değildir. •İlave bir kontrole ihtiyaç duymaksızın işletim hızına ulaşır. •Ancak generatör boyutu büyüdükçe, asenkron generatörler şebekeye bağlantı esnasında oldukça yüksek bir başlangıç akımına neden olurlar.

Page 16: Asenkron Generatörler - Ondokuz Mayıs Üniversitesi...•Elektrik Makinaları •Transformatör,AsenkronMakina,SenkronMakina,DoğruAkımMakinası,ÖzelElektrik Makinaları •Motor

Asenkron Generatörler (2)

•Rüzgar türbinlerinde asenkron generatör kullanılması durumunda, reaktif güç gereksinimi bir şekilde karşılanmalıdır. •Asenkron generatör direkt olarak şebekeye bağlı olduğu için reaktif gücü, bu durumda şebeke üzerinden çekecektir, ya da rüzgar türbinine yerleştirilecek kapasite guruplarının reaktif gücü kompanze etmeleri sağlanacaktır.•Rüzgar türbinlerinin şebekeden çekecekleri reaktif gücün azaltılması gerilim seviyesini yükseltecektir. •Kompanzasyon ünitesi ile beraber asenkron generatör güç faktörünü dengelediği için iyi performans verir.•En büyük dezavantajı ise duran kısım statorun, reaktif mıknatıslanma akımına olan ihtiyacıdır.

Page 17: Asenkron Generatörler - Ondokuz Mayıs Üniversitesi...•Elektrik Makinaları •Transformatör,AsenkronMakina,SenkronMakina,DoğruAkımMakinası,ÖzelElektrik Makinaları •Motor

Rüzgar Enerjisinde Asenkron Makina

Çift Beslemeli Asenkron Generatör(Büyük Güçlü Rüzgar Sistemleri)

•Emniyetli olmaları ve maliyetlerinin düşük olması sebebi ile tercih edilirler.

Değişken Hızlı Sincap Kafesli Asenkron Generatör(Küçük ve Orta Güçlü Rüzgar Sistemleri)

Page 18: Asenkron Generatörler - Ondokuz Mayıs Üniversitesi...•Elektrik Makinaları •Transformatör,AsenkronMakina,SenkronMakina,DoğruAkımMakinası,ÖzelElektrik Makinaları •Motor

Çift Beslemeli Asenkron Generatör

•Stator sargısı şebekeye doğrudan bağlanmıştır.•Rotor sargısı ise iki adet DGM tekniğini kullanan eviriciden oluşan, dört bölgeli güç çeviricisi üzerinden şebekeye bağlanmıştır.•Rotor tarafındaki çevirici kontrol sistemi, elektromanyetik momenti düzenler ve makinanın mıknatıslanmasını sürdürebilmesi için reaktif güç sağlar.•Harici bozucu etkilere karşı dayanıklılık ve kararlılık göstermektedir.•En büyük dezavantaj bünyesinde periyodik bakıma ihtiyaç duyan bileziktertibatının bulunmasıdır

Page 19: Asenkron Generatörler - Ondokuz Mayıs Üniversitesi...•Elektrik Makinaları •Transformatör,AsenkronMakina,SenkronMakina,DoğruAkımMakinası,ÖzelElektrik Makinaları •Motor

Kafesli Asenkron Generatör (1)

•Stator sargısı ise iki adet DGM tekniğini kullanan eviriciden oluşan, dört bölgeli güç çeviricisi üzerinden şebekeye bağlanmıştır.•Stator tarafındaki çeviricinin kontrol sistemi, elektromanyetik momenti düzenler ve makinanın mıknatıslanmasını sürdürebilmesi için reaktif güç sağlar.•Şebeke tarafındaki çevirici, sistemden şebekeye aktarılan aktif ve reaktif gücü ve aynı zamanda DA linkini düzenler.

Page 20: Asenkron Generatörler - Ondokuz Mayıs Üniversitesi...•Elektrik Makinaları •Transformatör,AsenkronMakina,SenkronMakina,DoğruAkımMakinası,ÖzelElektrik Makinaları •Motor

Kafesli Asenkron Generatör (2)•Fırçasız, güvenilir, ekonomik ve sağlam bir yapıya sahip olmaları nedeniyle uygulamada sıkça kullanılmaktadırlar. •Doğrultucu, generatör için programlanabilir bir uyartım oluşturabilmektedir.•Evirici, harmonik kompanzatör olarak çalıştırılabilmektedir.•Generatör parametrelerinin sıcaklık ve frekansla değişerek sistemin kontrolünü karmaşıklaştırması ve stator tarafındaki çeviricinin,makinanın ihtiyaç duyduğumanyetik alanı sağlamak için anma gücüne göre %30-%50 oranında daha büyük ölçülerde yapılmasını gerektirir.