arqueolog­a medieval

Download Arqueolog­a Medieval

Post on 22-Dec-2015

94 views

Category:

Documents

25 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Arqueología Medieval

TRANSCRIPT

 • agiracollecci

  Ar

  qu

  eo

  lo

  giA

  Me

  die

  vA

  lR

  ecer

  ca a

  van

  ad

  a e

  n a

  rq

  ueo

  lo

  gia

  med

  ieval

  ArqueologiA MedievAlRecerca avanada en arqueologia medieval

  Flocel Sabat, Jess Brufal (dirs.)

  2013V

  Nous reptes de l arqueologia medieval: la tecnologia, Jess Brufal Sucarrat Landscape and Belief in Medieval England, John Moreland Arqueologa del paisaje entre el proyecto del Alto Garda y el proyecto APSAT, Gian Pietro Brogiolo Los estudios de cermica medieval en Espaa. Puntos de partida, lneas, enfoques y perspectivas de

  investigacin, Alberto Garca Padova medieval: primeros resultados del proyecto ARMEP, Alexandra Chavarria Dalla documentazione alla modellazione 3d: l esempio miranduolo, Mirko Peripimeno Los espacios agrarios y la red de asentamientos andaluses de Manacor (Mallorca). Metodologa y aplicaciones

  informticas complementarias (BD y GIS) utilizadas par un estudio de mbito regional en el este de Mallorca, Eugnia Sitjes

  Islamizacin y arqueologa. Reflexiones en torno a un concepto controvertido y necesario desde un punto de vista arqueolgico, Jos Cristbal Carvajal

  La gestin digital de la informacin arqueolgica en el yacimiento y el territorio de la Madina de Vascos (Navalmoralejo, Toledo), Miguel ngel Bru

  Programa Relaci dinscrits

  ISBN 978-84-9975-408-6

  9 788499 754086

 • agiracollecci

  Ar

  qu

  eo

  lo

  giA

  Me

  die

  vA

  lR

  ecer

  ca a

  van

  ad

  a e

  n a

  rq

  ueo

  lo

  gia

  med

  ieval

  ArqueologiA MedievAlRecerca avanada en arqueologia medieval

  Flocel Sabat, Jess Brufal (dirs.)

  2013V

  Nous reptes de l arqueologia medieval: la tecnologia, Jess Brufal Sucarrat Landscape and Belief in Medieval England, John Moreland Arqueologa del paisaje entre el proyecto del Alto Garda y el proyecto APSAT, Gian Pietro Brogiolo Los estudios de cermica medieval en Espaa. Puntos de partida, lneas, enfoques y perspectivas de

  investigacin, Alberto Garca Padova medieval: primeros resultados del proyecto ARMEP, Alexandra Chavarria Dalla documentazione alla modellazione 3d: l esempio miranduolo, Mirko Peripimeno Los espacios agrarios y la red de asentamientos andaluses de Manacor (Mallorca). Metodologa y aplicaciones

  informticas complementarias (BD y GIS) utilizadas par un estudio de mbito regional en el este de Mallorca, Eugnia Sitjes

  Islamizacin y arqueologa. Reflexiones en torno a un concepto controvertido y necesario desde un punto de vista arqueolgico, Jos Cristbal Carvajal

  La gestin digital de la informacin arqueolgica en el yacimiento y el territorio de la Madina de Vascos (Navalmoralejo, Toledo), Miguel ngel Bru

  Programa Relaci dinscrits

  ISBN 978-84-9975-408-6

  9 788499 754086

 • ReceRca avanada en aRqueologia medieval

 • ReceRca avanada en aRqueologia medieval

  v cuRs inteRnacional daRqueologia medieval

  Flocel SabatJess Brufal (dirs.)

  L L E I D A, 2 0 1 3

 • dels articles: els autors

  daquesta edici: Pags Editors, S L

  Sant Salvador, 8 25005 Lleida

  editorial@pageseditors.cat

  www.pageseditors.cat

  Primera edici: setembre de 2013

  ISBN: 978-84-9975-408-6

  DL L 1044-2013

  Imprs a Arts Grfiques Bobal, S L

  Universitat de LleidaESPAI, PODER I CULTURA

  Grup de Recerca Consolidaten Estudis Medievals

  AjuntamentdAlgerri

 • 5NDEX

  Nous reptes de larqueologia medieval: la tecnologia. Jess Brufal Sucarrat .................................................... 9

  Landscape and Belief in Medieval England. John Moreland ................................................................. 17

  Arqueologa del paisaje entre el proyecto del Alto Garda y el proyecto APSAT. Gian Pietro Brogiolo ........................................................ 39

  Los estudios de cermica medieval en espaa. Puntos de par-tida, lneas, enfoques y perspectivas de investigacin. Alberto Garca .................................................................. 53

  Padova medieval: primeros resultados del proyecto ARMEP. Alexandra Chavarria ........................................................ 81

  Dalla documentazione alla modellazione 3d: lesempio miran-duolo. Mirko Peripimeno .............................................................. 91

  Los espacios agrarios y la red de asentamientos andaluses de Manacor (Mallorca). Metodologa y aplicaciones inform-ticas complementarias (BD y GIS) utilizadas para un estudio de mbito regional en el este de Mallorca. Eugnia Sitjes ................................................................... 103

  Islamizacin y arqueologa. Reflexiones en torno a un con-

  cepto controvertido y necesario desde un punto de vistaarqueolgico. Jos Cristbal Carvajal ................................................... 127

 • 6NDEx

  La gestin digital de la informacin arqueolgica en el yacimiento y el territorio de la madina de Vascos (Naval- moralejo, Toledo). Miguel ngel Bru ............................................................. 157

  Programa .................................................................................... 185

  Relaci dinscrits ...................................................................... 191

 • Introducci

 • 9Nous reptes de l'arqueologia medieval: la tecnologia

  Jess Brufal Sucarrat1

  1En el prleg del primer volum de la collecci Agira,2 es destacaven els reptes assolits en el camp de larqueologia medieval europea. Es posava nfasi en qestions epistemolgiques i metodolgiques, enaltant la consolidaci de la multidisciplinarietat en disciplines manllevades principalment de les cincies experimentals.3 Transcorreguts cinc anys de la celebraci del I Curs Internacional dArqueologia Medieval, es consider adient focalitzar latenci de la cinquena edici en la recerca avanada en arqueologia medieval,4 apostant principalment per noves lnies dinvestigaci, i una acurada reflexi entorn la tecnologia de la informtica.

  Dins lmbit europeu el volum de projectes de recerca innovadors en arqueologia medieval s quantis. Aquests, es desenvolupen en el marc de potents grups de recerca on saglutinen professors duniversitat i investigadors, tots ells especialitzats en la diversitat de disciplines cientfiques aplicables a larqueologia medieval. Els nous reptes de la cincia historiogrfica demanen la configuraci de grans equips humans multidisciplinars, per tal dabordar des de diverses perspectives les qestions cabdals per estudiar lEdat Mitjana. En aquest sentit sexpressa lequip dirigit per G. P. Brogiolo de la Universit degli Studi di Padova mitjanant el progetto sull Archeologia dei Paesaggi di altura Trentini (APSAT) e l archeologia della complessit5, del qual sha publicat la primera monografia que recull el marc teric i metodolgic per lestudi dun paisatge de muntanya6. En el mateix equip

  1. La present publicaci sha realitzat durant el contracte del subprograma Juan de la Cierva del Ministerio de Economa y Competitividad del Gobierno de Espaa ( JCI201109154), i en el marc del projecte dinvestigaci del Ministerio de Economa y Competitividad del Gobierno de Espaa Auctoritas. Iglsia, Cultura y Poder (siglos XIIXV) (HAR201231484).

  2. Arqueologia medieval. Reflexions des de la prctica, Flocel Sabat dir., Pags Editors, Lleida, 2007.3. Flocel Sabat, Larqueologia medieval en entrar al segle XXI, Arqueologia medieval, p. 1213. 4. Per ms informaci podeu adrearvos al segent enlla electrnic: .5. Per ms informaci podeu adrearvos al segent enlla electrnic: .6. Teoria e metodi della ricerca sui paesaggi daltura, Gian Pietro Brogiolo, Diego E. Angelucci, Annalisa

  Colecchia, Fabio Remondino, SAP Societ Archeologica, Mantova, 2012.

 • 10

  nouS repteS de larqueologia medieval: la tecnologia

  dinvestigadors sest desenvolupant el projecte Architteture residenziali medievali di Padova (progetto ARMEP): Dall archeologia dell architectura dell urbanistica dirigit per Alexandra Chavarria.7 Lequip dinvestigadors focalitzen el principal argument en els efectes de leconomia en la societat medieval padovana i en el propi territori. Concretament, centren la seva atenci en lanlisi dels comportaments socials i econmics de les lits urbanes, incidint especialment en larquitectura i lurbanisme.8

  La innovaci en el camp de la recerca arqueolgica medieval es reflexa en linters per part dels investigadors en la diversitat cultural i tnica. En aquest sentit, el projecte Lespace urbain en Espagne mdivale hispano-musulmane: la ville de Tolde9 encapalat per Jean Passini i, impulsat per lequip dinvestigadors del laboratori Histoire, Archologie, Littratures des Mondes Chrtiens et Musulmans Mdivaux de la Universit Lyon 2Lumire i del CNRS, estudien els impactes i les perduracions i transformacions en lurbanisme que esculpiren les diverses cultures que ocuparen Toledo a ledat mitjana.

  Talment, la investigaci de la histria dAlandals experimenta un gir estratgic vers lanlisi del mn rural. Aquest, des de la dcada dels 80 ha rebut tota latenci de Miquel Barcel i el seu equip, focalitzant el marc destudi en les comunitats rurals i la hidrulica.10 En els darrers anys, linters per la societat rural musulmana pren cos a partir de lanomenada arqueologia agrria.11 En aquest sentit, doncs, sest desenvolupant linnovador projecte Seleccin y gestin de plantas en al-Andalus dirigit per Helena Kirchner, el qual estudia des de la metodologia arqueolgica el rastre de les plantes aclimatades i difoses a Alandals a partir del segle VIII, aix com les tcniques relacionades amb el seu conreu, el procs de la seg